(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 5 اردیبهشت ۱۳۹۱ - شماره 20192 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اي قصه بهشت زكويت حكايتي (يادداشت روز)
جزئيات آمادگي وزارت كشور براي برگزاري مرحله دوم انتخابات
در سوگ خورشيد (به جاي گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
كلينتون با مثبت ارزيابي كردن گفت وگوهاي اسلامبول:ما هم اكنون در مرحله آزمون قرار داريم
تاخير يك ماهه اتحاديه اروپا در تحريم هاي نفتي ايران
نتانياهو: مردم منطقه همه ديكتاتورند فقط آشوبگران سبز دموكرات بودند! (خبر ويژه)
هاآرتص: كشورهاي 1+5 يكي يكي اسرائيل را تنها مي گذارند (خبر ويژه)
سخني دوستانه با برخي از دوستان (خبر ويژه)
باز هم كه براي «سيا» سينه خيز رفتي! (خبر ويژه)
خود را فروختند حالا نوبت اموال غارتي رسيد (خبر ويژه)اي قصه بهشت زكويت حكايتي (يادداشت روز)

مي خواهم از نو ايمان بياورم؛ بياموزيد مرا! زندگي را و مرگ را... عيش را و عشق را... محبت را و بغض را... فساد را و صلاح را... صلاح كار كجا و من خراب كجا؟ بياموزيد مرا! مي خواهم زندگي كنم... در اين شهر شلوغ. راستي شهر چرا بلواست؟ مدينه حادثه خيز است. شگفت شهري و حكايتي! اولين حكايتش را بايد از يهوديان پرسيد و شنيد كه از صدها سال پيش كوچيدند و به اين جا آمدند. كه مي دانستند پيامبر آخرالزمان از همين جا پرچم برمي افرازد. آمدند تا اگر موسي از آنهاست، مصطفي(ص) نيز از آنان باشد! اما نبود. پيامبر آخرالزمان كه با تمام نشانه ها آمد و شناختند او را، باب حسادت و بغض و كينه را با او گشودند. شناختند و كتمان كردند. كافران كه به ترديد مي افتادند و مي خواستند ايمان بياورند، از آنها به عنوان اهل كتاب مي پرسيدند تا قوت قلب بگيرند اما آنها سر بزنگاه- بعد از قرن ها انتظار- آنچه مي دانستند را كتمان كردند. «آيا نديدي كساني را كه بهره اي از كتاب داشتند؟ به جبت و طاغوت (بت و بت پرستان) ايمان مي آورند و درباره كافران مي گويند آنها از كساني كه ايمان آورده اند، هدايت يافته ترند! آنها كساني هستند كه خداوند لعنت شان كرده است و هركس را خداوند از رحمت خود دور كند، هرگز ياوري براي او نخواهي يافت. آيا حسادت مي ورزند به آنچه خداوند از فضل خود به مردم مي دهد؟...» (آيات 51 تا 54 سوره اعراف)
«هان! شما را چه مي شود؟! مي بينيم كه هنوز كفن پيامبرتان خشك نشده، بر سر جانشيني او اختلاف كرده ايد!». اين را يهوديان به پسر ابوطالب مي گويند، با زباني كه آميخته به طعنه است. اما پسر ابوطالب با آنها همدلي نمي كند. «اگر ما بر سر جانشيني پيامبرمان اختلاف پيدا كرديم، شما اصل پيامبري موسي را انكار و در آن اختلاف كرديد. شما تازه از دريا گذشته و نجات يافته بوديد كه قومي بت پرست را ديديد و گفتيد يا موسي! براي ما نيز بتي مانند بت آنان بتراش. و موسي گفت شما عجب قوم ناداني هستيد»... عجب! شهر پر از هياهو شده است. زبان يهوديان هم- كه به بت پرستان قوت قلب مي دادند تا در ترجيح جبت و طاغوت بر آخرين فرستاده خدا ترديد نكنند- دراز شده است. پاسخ پسر ابوطالب به دار و دسته يهوديان، كوبنده است اما فقط اوست كه چنين پاسخي مي دهد. ديگران گويا هيچ ابايي ندارند كه با عمل و غوغاي خود، مهر تأييد بر طعنه يهوديان بزنند. تو بگو! حق كجاست و باطل كدام، آن جا كه توسن قدرت طلبي و رياست بي محابا مي تازد. خودت را بگذار جاي يك ناظر بيطرف! اصلا جاي يك ناظر يهودي كه سالها با عذاب وجدان زيسته!- كه آيا مسلمان شود و ايمان بياورد يا يهودي بماند و باقي عمر را بدون عذاب وجدان، بيندوزد و زندگي كند اما حالا مي بيند كه گويا جنگ قدرت است- خودت را جاي او بگذار و انصاف بده! انصاف بده كه اين مسلماني ارزش پذيرفتن دارد؟
نه برادر! اندكي صبوري كن در قضاوت! كسي مي خواهد ايمان بياورد در همين شلوغي شهر و گم شدن حقيقت در گردوغبار آميزش حق و باطل. و ايمان مي آورد مرد يهودي كه سالها تعصب ورزيده و يهودي مانده. او در گرد و خاك همين بلوا حقيقت را يافته است، حقيقت سعادت و همه خوشبختي را. نياموزيد او را زندگي را و مرگ را، عيش را و عشق را، دوزخ و بهشت را، فساد و صلاح را، كه او به چشم خويش مي بيند «حق» را و... اشهدان لااله الله و اشهد انّ محمداً رسول الله. مي بيند هارون معاصر- برادر موسي- را كه زمزمه مي كند «يا ابن امّ! انّ القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني». و شهادتين مي گويد. مرد يهودي تو را چه مي شود؟ «اين مرد را كه امروز چنين دست بسته براي بيعت مي برند، مي شناسمش. صاحب ذوالفقاري است كه همين چند سال پيش پهلوانان را يكي پس از ديگري بر زمين زد و از عرب و عجم، كسي جرئت ايستادن در برابر بازوان و شمشير او را ندارد. او عمروبن عبدود را بر زمين كوبيد. او در قلعه خيبر را از جا كند كه چهل تن نمي توانستند. او حالا هم مي تواند اما... دست بسته مي بريدش براي ستاندن بيعت. او دين تازه من و زندگي و مرگ و آخرت و بهشت من است... شهادت مي دهم كه محمد(ص) فرستاده خداست».
... اما بهشت، مرد يهودي! نام «راضيه مرضيه» و «مرتضي» را بر سرادق جنت نوشته اند. اين، بشارت پيامبر اعظم(ص) است هنگامي كه از معراج ملكوت برگشت. «داخل بهشت شدم پس ديدم با طلا بر در آن نوشته اند لااله الاالله، محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمه امه الله، الحسن و الحسين صفوه الله، علي مبغ ضيهم لعنه الله... نوشته اند فاطمه بنده مخصوص خداست... و لعنت خداوند بر دشمنان آنان». فاطمه(س) بوي بهشت مي دهد. «... پس هرگاه مشتاق بوي بهشت شوم، دخترم فاطمه را مي بويم». جناب عايشه بارها ديده كه چگونه رسول خدا (ص) پيش پاي فاطمه بلند مي شود و او را به سينه مي چسباند و مي بوسد و مي بويد. مرد يهودي! علي(ع) هم اين گونه است، فاطمه(س) را عاشقانه دوست دارد. «به خدا سوگند او را نرنجاندم و به خشم نياوردم... او نيز نه مرا رنجاند و نه نافرماني كرد. و هرگاه در سيماي وي مي نگريستم، همّ و غم و حزن و اندوه من برطرف مي شد».
اي قصه بهشت ز كويت حكايتي شرح جمال حور ز رويت روايتي...
حديث عشق و حكايت هجران اگر مي خواهي، اينك در مسجد و كوچه و بازار شهر گشوده شده است. «در كار گلاب و گل، حكم ازلي اين بود- كان شاهد بازاري وين پرده نشين باشد». عصمت كبراي الهي- به ناچار- از پرده برون آمده تا جان نازنين خويش را سپر بلاي مردي كند كه در عرش و فرش پهلواني جز او نمي شناسند اما او به حكم مصلحت الهي، مأمور به صبري تلخ تر از زهر و برنده تر از تيزي شمشير است. صبوري علي حتي طاقت فاطمه را هم طاق مي كند؛ چون جنين در خود پيچيده! اما بي تابي فاطمه، فقط براي رنج مردافكن مولاي خود است. علي تنهاست و كدام رنج براي فاطمه گرانبارتر از اين؟! علي عشق فاطمه است؛ بشنو! «انّ السّعيد كل السّعيد حق السّعيد من احبّ عليّاً في حياته و بعد موته». عشق فاطمه به فرياد آمده است. بدانيد مردم! همانا سعادتمند- به تمامي سعادت و حقيقت آن- كسي است كه علي را در زندگي و پس از مرگش دوست بدارد... و رنج بي وفايي و ستم بر امام كه فزوني مي گيرد تا آنجا كه حتي قلب مرد يهودي را مي گدازد، حق بايد داد فاطمه(س) اراده مرقد پيامبر خدا كند به قصد نفرين پيمان شكنان و جفاكاران. «سلمان درياب فاطمه را كه اگر نفرين كند، زمين همه آنها را در كام خود فرو مي برد.» اين پيغام علي است.
سلمان به محضر فاطمه(س) مي رسد و درخواست مي كند كه از تصميم خود درگذرد. «سلمان! آنها قصد جان علي را دارند و من بر اين صبر نتوانم. مرا به حال خود بگذار تا در كنار مرقد پدرم، موي پريشان كنم و استغاثه به درگاه خداوند برم.» سلمان دوباره درخواست مي كند و اين بار مي گويد كه پيغام، پيغام علي است. «حال كه چنين است برمي گردم و صبر مي كنم و از جان مي شنوم سخن او را و اطاعت مي كنم.» فاطمه جانش براي علي مي رفت كه در نوبتي ديگر از جفاها بر علي به خشم آمد و مهاجمان با مشاهده غضب او، دست از امام كشيدند. آنجا بود كه فاطمه به عشق جان بخشيد و خطاب به علي فرمود «روحي لروحك الفداء و نفسي لنفسك الوقاء يا ابا الحسن... روحم فداي تو و جانم سپر بلاي تو يا اباالحسن! اگر در خير و نيكي به سر ببري با تو خواهم بود و اگر در سختي و محنت سركني، با تو سر خواهم كرد»... اما نازنين برگزيده خدا كجا و بار غم بزرگ جفا بر علي كجا؟
بار غم عشق او را گردون نيارد تحمل چون مي تواند كشيدن اين پيكر لاغر من؟
اگر هنوز از راز عشق و حكايت هجران مي جويي، نظاره كن كه تقدير حضرت صديقه كبري بيش از 3 ماه ماندن در اين جهان پس از رحلت پيامبر(ص) نبود اما امير مؤمنان بايد هنوز 03 سال ديگر تا آن سحر كه از غصه نجاتش دادند، در ميانه ميدان مجاهدت، با بينش و بصيرت تمام صبوري مي كرد.
عايشه شهادت مي دهد كه «من روي زمين كسي را راستگوتر از فاطمه نديدم» و «در ميان مردم كسي را شبيه تر از فاطمه به پيامبر از نظر كلام و گفتار نديدم». بنابراين مي توان گفت فاطمه سلام الله عليها آن روز در مسجد از زبان پيامبر(ص) خطبه فدكيه را خواند كه فرمود: «خداوند اطاعت ما را مايه نظام دين و امامت ما را امان از تفرقه و جهاد را مايه عزت اسلام قرار داد... آنگاه كه خداوند خانه پيامبران و آرامگاه اوليا را براي پيامبرش برگزيد، نفاق پنهان در شما ظاهر شد و جامه دين كهنه گرديد... و شيطان سر از مخفيگاه بيرون آورد و شما را فرا خواند، ديد كه پاسخگوي دعوت باطل او هستيد و براي فريب خوردن آماده ايد... پس به كجا برمي گرديد با آن كه راه را شناخته ايد؟ و چه چيز را كتمان مي كنيد پس از آن كه حقيقت را يافته ايد؟ ... همانا شما را مي بينم كه به عيش و رفاه چسبيده ايد و آن را كه شايسته بود به عنوان مولا و مقتداي خود برگزينيد، از خود دور ساخته ايد و به خيال خود از سختي به آسايش رهنمون شده ايد. پس آب [ايمان] را كه در دهان خود جمع كرده بوديد، يكباره همه را بيرون ريختيد و هرچه را خورده بوديد، بالا آورديد (و البته به فرموده قرآن) كفر شما و تمام انسان هاي روي زمين زياني به خدا نمي رساند....»
از زبان پيامبر گفت آن روز كه به زنان عيادت كننده فرمود «به خدا صبح كردم در حالي كه بي ميل به دنياي بي وفاي شما و آزرده از مردان شما هستم. آنان را آزمودم و همه را دور انداختم. و چه قدر زشت است سستي عقيده و تباهي سخن... به خدا سوگند كه دنيا ريسمان بندگي برگردن آنها انداخت و دام خود را براي آنان گسترد. پس مرگ و ذلت بر قوم ستمكار باد! واي بر آنان! از علي به كجا روي برگرداندند؟ سوگند به خدا كه دشمني آنها با علي تنها به خاطر برندگي شمشير او و استواري اش در راه حق و ثبات قدم عليه باطل است... همانا نطفه فتنه و فساد بسته شد و اكنون منتظر بارور شدن آن باشيد و پس از اين به جاي شير، از شتران خود خون كثيف و سمّ سوزان بدوشيد» و نيز آنجا كه به ام سلمه خبر داد «به خدا سوگند آن كس كه بر امام او ستم شود و نه به دستور خدا و نه توصيه فرستاده او عمل نكند، پرده حرمت او دريده و هتك مي شود. اما آنچه با علي كردند، كينه هاي جنگ بدر و ميراث جنگ احد بود كه در قلب هاي منافقان مخفي بود و اكنون كه پيامبر رحمت كرده، بيرون ريخته است.»
«سلام بر تو اي رسول خدا از جانب من و دخترت كه در جوار تو فرود آمد». فردا شب كه «انسيه حورا(س)» در برابر ديدگان متحير فرشتگان و بي تابي حسن و حسين و زينب عليهم السلام غريبانه در خاك شود، «قدر مخفي» خداست كه از ديده ها پنهان مي شود. مرد تازه مسلمان! مرقد زهرا(س) قرن ها اين چنين ناشناخته خواهد ماند. اما تو بهتر مي داني كه كران تا كران جهان پر از نشانه فاطمه(س) و آواي محبت اوست.
مرد تازه مسلمان! بيا ايمان خود تازه كنيم... به عشق فاطمه و علي. بيا زندگي كنيم عشق را و ولايت را.
... گر نگاهي به ما كند زهرا
بر دل و جان ما صفا بخشد
روز محشر از شفاعت خويش
همچو مرغي كه دانه برچيند
دردها را دوا كند زهرا
گرنگاهي به ما كند زهرا...
حشر ديگر به پا كند زهرا
دوستان را جدا كند زهرا...
محمد ايماني

 جزئيات آمادگي وزارت كشور براي برگزاري مرحله دوم انتخابات

وزير كشور در آستانه برگزاري دور دوم نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي از آمادگي كامل اين وزارتخانه براي برپايي يك انتخابات باشكوه در كشور خبر داد.
مصطفي محمدنجار در حاشيه همايش معاونان سياسي-امنيتي استانداري هاي سراسر كشور در جمع خبرنگاران با بيان اين كه « در مرحله اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي نتايج خوب و ارزشمندي به دست آمد» اظهار داشت: با توجه به اين كه 33 حوزه انتخابيه به مرحله دوم راه پيدا كرده اند، همه برنامه ريزي هاي لازم انجام شده است و ما اجراي قانون و مراقبت از اجراي آن را مورد توجه قرار مي دهيم تا بستري فراهم شود كه شكوه مردم در انتخابات گسترده تر باشد.
وي با بيان اين كه «آمادگي ها در وزارت كشور در اوج خود است» گفت: تجهيزات و ملزومات لازم براي مرحله دوم انتخابات در نظر گرفته شده است. همچنين در مرحله دوم در هفت حوزه و حدود 1500 شعبه انتخابات به صورت صددرصد رايانه اي برگزار مي شود كه يكي از اين حوزه ها تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات است كه 50 شعبه را به خود اختصاص مي دهد و مردم به 25 نفر باقيمانده به صورت رايانه اي راي مي دهند. ضمن اين كه بايد گفت در مرحله اول در حوزه هايي كه انتخابات به صورت رايانه اي برگزار شد نتايج طي 60 تا 90 دقيقه حاصل شد.
وزير كشور همچنين در اين همايش گفت: مشاركت مردم در انتخابات مرحله اول مجلس شوراي اسلامي چشمگير و منحصر به فرد بود.
محمد نجار اظهار داشت: ما به اين كه نتيجه انتخابات چه مي شود كاري نداريم و اين موضوع به ما ربطي پيدا نمي كند. راهبرد وزارت كشور براساس منويات رهبر معظم انقلاب و خط راهبردي جناب آقاي رئيس جمهور است و ما اول از همه امانت داري از راي مردم و اين كه ميزان راي مردم است را مورد توجه قرار داده ايم و از آراي مردم صيانت مي كنيم.
وي با بيان اين كه «تمام ظرفيت هاي اجتماعي بايد براي تعيين سرنوشت خود وارد ميدان شوند» اظهار كرد: البته حضور 64 درصدي مردم ما در پاي صندوق هاي راي نشان دهنده هوشمندي آنان است و مردم هم اكنون درك مي كنند قبل و بعد از انتخابات چه فضايي وجود داشته و دارد.
وزير كشور اظهار داشت: با اين مشاركت مردم تمام توطئه هاي دشمنان را نقش بر آب كردند و در واقع عصاي موسي به صورت راي مردم به زمين انداخته شد و سحرهاي دشمنان را بلعيد و از صحبت هايي كه در مورد حمله نظامي مي زدند عقب نشيني كردند.
وي همچنين با مورد توجه قرار دادن سفرهاي استاني اظهار داشت: سفرهاي استاني پيونددهنده و استحكام بخش روابط مردم و مسئولان است و به زودي جشن يكصدمين سفر دولت خدمتگزار را برگزار مي كنيم.
نجار با اشاره به هدفمندسازي يارانه ها، ضمن اين كه اين قانون را موفقيت آميز خواند، خاطر نشان كرد: قبل از اجراي اين طرح حدود 74 ميليون ليتر سوخت بنزين مصرف مي كرديم از آن تاريخ تاكنون كه يك و نيم ميليون خودرو اضافه شد، زير 60 ميليون ليتر بنزين مصرف مي شود و اين حداقل 15 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي است. ضمن اين كه بالا بردن بهره وري و اصلاح الگوي مصرف را مي توان از آثار اين طرح دانست.
وزير كشور در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا در مرحله اول تخلفاتي گزارش شده است؟ گفت: تخلفاتي گزارش شده اما خاص و حاد نبوده و هم اكنون در حوزه اجرا مشكل خاصي باقي نمانده است. خبرنگاري از وزير كشور در مورد صدور مجوز براي راهپيمايي كارگران در روز جهاني كارگر سوال كرد كه وي در پاسخ به اين سوال ضمن تبريك روز جهاني كارگر، گفت: در همين راستا ستاد بزرگداشتي براي بزرگداشت كارگران در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نظر گرفته شده است.
وزير كشور افزود: اگر تشكلي بخواهد راهپيمايي كند بايد درخواست مجوز بدهد كه اين درخواستش در كميسيون ماده 10 بررسي مي شود.
نجار همچنين با مورد توجه قرار دادن زمان تبليغات از 8 صبح روز پنج شنبه هفتم ارديبهشت ماه گفت: از مردم عزيز و هواداران و كانديداها مي خواهيم كه همچون دور اول انتخابات با شور و نشاط و برابر قانون در اين مرحله نيز شركت كنند.
خبرنگاري از وزير كشور پرسيد برخي از اصلاح طلبان از هم اكنون براي انتخابات رياست جمهوري آينده برنامه ريزي كرده اند كه آيا اين فعاليت زود هنگام آن ها درست است؟ كه نجار در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: اين موضوع را بايد از خودشان سوال كنيد.
در اين همايش سيدصولت مرتضوي رئيس ستاد انتخابات كشور، نوري جانشين رئيس ستاد انتخابات، عبداللهي معاون امنيتي انتظامي وزير كشور و پورموسوي مدير كل سياسي وزارت كشور حضور داشتند.
قرار بود اين برنامه ساعت هشت صبح برگزار شود كه با تاخير دو ونيم ساعته از ساعت 30:10 برگزار شد و خبرنگاران نسبت به اين موضوع گلايه مند بودند.
تخلفات جزيي
از سوي برخي كانديداها
رئيس ستاد انتخابات كل كشور با بيان اينكه 130 نامزد براي دستيابي به 65 كرسي باقيمانده مجلس شوراي اسلامي در مرحله دوم با يكديگر به رقابت مي پردازند، گفت: تمام تمهيدات و مقدمات كار براي برگزاري انتخابات مطلوب فراهم شده است و تبليغات انتخابات از پنجشنبه شروع مي شود.
صولت مرتضوي در گفت وگو با مهر، با اشاره به تمهيدات وزارت كشور براي برگزاري انتخابات مطلوب در 15 ارديبهشت ماه گفت: تمام تمهيدات و مقدمات كار براي برگزاري انتخابات فراهم شده و تمام اقلام تحريري و تعرفه ها و لوازم مورد نياز شعب اخذ راي در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه دور دوم انتخابات در 33 حوزه انتخابيه برگزار مي شود، تصريح كرد: تبليغات از روز پنجشنبه (7/2/91) شروع مي شود و كانديداها به مدت يك هفته فرصت تبليغ خواهند داشت.
رئيس ستاد انتخابات كل كشور با بيان اينكه نامزدهاي رقابت كننده در دور دوم انتخابات مجلس پيش از اين توسط وزارت كشور اعلام شده بودند، يادآور شد: 130 نامزد براي دستيابي به 65 كرسي باقيمانده مجلس شوراي اسلامي در مرحله دوم با يكديگر به رقابت مي پردازند كه 25 كرسي از آن نامزدهاي حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر است.
معاون سياسي وزير كشور خاطر نشان كرد: تمام بسترهاي لازم براي برگزاري انتخاباتي مطلوب انديشيده شده است و اميدواريم انتخابات همچون مرحله اول باشكوه و با مشاركت حداكثري مردم برگزار شود.
مرتضوي با بيان اينكه تاكنون تخلفي از سوي كانديداها گزارش نشده است، بيان داشت: تخلفات جزيي از سوي برخي از كانديداها گزارش شده بود كه با تذكر رفع شد اما تخلف قابل توجه و تاثيرگذاري صورت نگرفته است.

 در سوگ خورشيد (به جاي گفت و شنود)

در سالروز شهادت صديقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا(س) و در همنوايي با دل هاي سوگوار و چشم هاي اشكبار اين ستون را به سوگواره هايي از احمد عزيزي- با آرزوي شفاي عاجل ايشان- و خسرو احتشامي اختصاص مي دهيم.
حضرت زهرا دلش از ياس بود
قطره هاي اشكش از الماس بود
داغ عطر ياس زهرا زيرماه
مي چكانيد اشك حيدر را به چاه...
گريه آري، گريه چون ابر چمن
بر كبود ياس و سرخ نسترن...
اين دل ياس است و روح ياسمين
اين امانت را امين باش اي زمين
نيمه شب دزدانه بايد زيرخاك
ريخت بر روي گل خورشيد، خاك
مدفن اين ناله غيراز چاه نيست
جز تو كس از قبر او آگاه نيست
¤¤¤
روز نخست چون گل اين بوستان شكفت
عطر عفيف عشق فروريخت برتنش...
هم باشدش بهار رسالت در آستين
هم مي چكد گلاب ولايت ز دامنش
از سدره نيز در شب معراج مي گذشت
حرمت اگر نبود عنانگير توسنش

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ گويا در كله حاكمان و شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس چيزي به نام مغز و عقل وجود ندارد كه به بازار خريد تسليحات آمريكا و كشورهاي غربي تبديل شده اند.
8847---0919
¤ در خبرها آمده بود كه امارات 3 خيابان را به نام هاي ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك نامگذاري كرده است. بنده اين پيروزي را به همه هموطنان ايراني خود تبريك مي گويم و حالا كه دولت امارات به حاكميت ايران بر امارات اعتراف كرده و روي خيابان هاي اين اميرنشين نام هاي ايراني گذاشته است، انتظار داريم نام امارات را هم به «استان امارات» تغيير دهد تا قال قضيه كنده شود. و از دولت هم درخواست مي كنيم يك استاندار ورزيده براي اين استان جديد ايران انتخاب كند.
اكبر قوامي زاده
¤ موضع مقتدرانه و شجاعانه وزير محترم نفت كشورمان عليه كشورهاي زورگوي اروپا جاي تشكر و قدرداني دارد.
4872---0913
¤ حركت ناموزون بانك مركزي در عرضه سكه هاي پيش فروش به مردم كه موجب كاهش چشمگير قيمت آن شده بود نه تنها اين كاهش را پايدار نكرد بلكه با طرح برخي موضوعات باعث افزايش آن نيز گرديد و اين سوال در اذهان مطرح است كه سود اين نامتعادل كردن بازار به جيب چه كساني مي رود؟ چرا دولت با اين كار با روان مردم بازي مي كند و ثبات اقتصادي را در بازار كه به اين مسائل گره خورده بر هم مي ريزد و چرا مجلس به عنوان ناظر وارد عمل نمي شود.
محمودي
¤ از مسئولين مي خواهيم طرح هدفمند كردن يارانه ها را به صورت ماهيانه يا هفتگي اجرا نمايند تا از شوك ناگهاني و افزايش هاي سرسام آور در جامعه جلوگيري شود.
ايراني
¤ در مورد دغدغه هاي شهروندان و تاثير اجراي طرح جامع تفصيلي شهر تهران از جمله گراني مسكن، از بين رفتن انگيزه شهروندان در نوسازي بافتهاي قديمي و... چه كسي مسئول و پاسخگوي اين تبعات است؟ و چرا طرحي تهيه و ابلاغ مي شود كه برخلاف سياستهاي دولت در خصوص مسكن و افزايش ساخت و ساز و كنترل قيمت مسكن است؟
3628---0912
¤ از مسئولين درخواست مي شود فكري به حال اجاره منزل اقشار كم درآمد كنند واقعا براي قشر كم درآمد كمرشكن است. سي ميليون پول رهن يا 20 ميليون و 400-300 هزار تومان كرايه؟! يعني بيش از كل درآمد قشر كارگر حقوق بگير فقط بايد هزينه كرايه و اجاره منزل شود و ديگر نيازهاي زندگي را با باد هوا تامين كند؟! راستي متولي تعيين قيمت اجاره خانه كيست؟ مالكين، مستاجرين، املاك يا ...
5232---0912
¤ نگراني بنده و خيلي از هم وطنان اين است كه از فرصت به وجود آمده در سال توليد ملي و كاهش واردات كالاهاي خارجي عده اي فرصت طلب سوءاستفاده كرده و كالاي ساخت داخل را با كيفيت پايين و با قيمت دلخواه وارد بازار كنند و مردم هم به دليل عدم امكان رقابت مجبور به خريدن اين اجناس بشوند. سال توليد ملي بايد سال ارتقاي كيفيت كالاهاي داخلي باشد.
صادقي
¤ طبق مصوبه جديد دولت قيمت خريد هر كيلو گندم معمولي 395 تومان و هر كيلو گندم دروم 415 تومان اعلام شده كه متاسفانه نرخ اعلام شده بسيار پايين و غيرمنصفانه است. اميدواريم تجديدنظر صورت گيرد.
7509---0916
¤ سري به سايت نفت بزنيد. معاون محترم منابع انساني گفته است كه نيروهاي شركتي 10 ساله و 5 ساله با فلان شرايط، قرارداد مستقيم شوند. در صورتي كه آقاي فروزنده معاون رئيس جمهور گفتند همه بايد به قرارداد مستقيم تبديل شوند.
2775---0939
¤ متاسفانه شهرداري محمدشهر كرج نظارتي بر ساخت و سازهاي غيرمجاز ندارد و با دريافت جريمه تخلف آن را به نفع خود و سازندگان تمام مي كند. اين در حالي است كه مشكلات ناشي از آن زندگي شهروندان را تحت تاثير قرار داده است.
2088---0937
¤ چرا در سال توليد ملي بزرگراه هاي تهران و برخي خيابان هاي اصلي شهر تهران مثل جمهوري اسلامي و سه راه امين حضور به محل تبليغ كالاهاي خارجي تبديل شده است؟
5608---0912
¤ از مسئولين شركت گاز شهر جديد هشتگرد درخواست مي شود نسبت به رفع مشكل گاز شهري شهروندان جديد فاز3 اين شهر اقدام نمايند.
3817---0912
¤ با صداقت عرض مي كنم كه آب قم در سايه تلاش دولت از آب معدني هم بهتر و شيرين تر شده است. بر خودم واجب مي دانم كه از زحمت هايي كه مسئولين براي اين كار كشيده اند تشكر بكنم و خسته نباشيد بگويم.
0378---0912
¤ مكاني كه در مشكين شهر در استان اردبيل براي خاكسپاري 5 شهيد گمنام در ايام فاطميه درنظر گرفته شده در كنار يك پادگان آموزشي است كه شهروندان اين شهر به اين مكان نظامي خيلي تردد ندارند. خواسته ما از مسئولين شهر اين است كه مكان دفن اين شهداي والامقام را در نقطه پرتردد شهر قرار بدهند. درخواست داريم در اين مورد اطلاع رساني شود.
محمدي
¤ يكي از راههاي كم كردن ترافيك سنگين و كشنده تهران اين است كه براي دستگاه ها و اماكن اداري مثل بانك ها كه هر روز مراجعه كننده زيادي دارند محل پارك اتومبيل منظور و احداث شود.
6510---0912
¤ مدتي است «انسولين» داروي مورد نياز بيماران ديابتي كه تعدادشان در كشور كم نيست، كمياب شده است و توزيع اين دارو وضع مناسبي ندارد. از مسئولين تقاضا داريم به اين وضع به وجود آمده سروسامان بدهند.
طوس از داروسازان كشور
¤ بانك مركزي سه ماه پيش افزايش نرخ سود سپرده ها را اعلام كرد ولي متاسفانه بانك ملي هنوز براساس نرخ قبلي اقدام به محاسبه مي كند. از رئيس بانك مركزي درخواست اقدام مقتضي را دارم.
قره گوزلو بازنشسته مخابرات
¤ از وزير محترم نيرو درخواست مي شود در سال توليد ملي مجوز استفاده از چاه هاي كشاورزي منطقه هرسم اسلام آباد غرب را بدهند تا از زمين هاي حاصلخيز استفاده مطلوب تري شود.
جليليان
¤ روستاي محروم هيلوه از توابع شهرستان آبدانان در استان ايلام چند سال است كه دچار خشكسالي شده دستگاه هاي مربوطه به جاي همدردي با روستائيان برعكس سوهان روح مردم منطقه شده اند. از همه بدتر دادگستري كارش محاكمه كشاورزان آسيب ديده از خشكسالي شده است و توجهي به واقعيات و مشكلات موجود ندارد.
2207---0918
 كلينتون با مثبت ارزيابي كردن گفت وگوهاي اسلامبول:ما هم اكنون در مرحله آزمون قرار داريم

وزير خارجه آمريكا دور نخست گفت وگوهاي ايران با 1+5 در اسلامبول را مثبت ارزيابي كرد و گفت ما هم اكنون در مرحله آزمون قرار داريم.
هيلاري كلينتون وزير امورخارجه آمريكا در مصاحبه با سي ان ان گفت: من معتقدم كه دور نخست گفت و ها مثبت بود چون ارزيابي ما از اين گفت وگوها را نشان مي دهد.
وي گفت: ما به عنوان پنج بعلاوه يك با ايران گفتگو مي كنيم. به نظر من از الان تا ديدار دوم بخت و فرصت وجود دارد كه من نمي خواهم درباره آن مبالغه كنم. ما در اين مدت بررسي خواهيم كرد كه پنج بعلاوه يك چه چيزي از ايران خواهد خواست و ايران هم تمايل دارد چه كار بكند؟ مجري پرسيد: اگر آنها (ايراني ها) گام هايي بردارند آيا شما ائتلاف همراه خود را ترغيب خواهيد كرد كه تحريم هاي اقتصادي را كاهش دهند؟
وزير امورخارجه آمريكا گفت: من نمي توانم پاسخ بدهم چون اين گفته يك فرضيه ا ست. ما بايد ببينيم كه ايراني ها تمايل به انجام چه كاري دارند آنگاه بايد اطمينان حاصل كنيم كه آنها اين كار را انجام مي دهند و وقتي اين كار را كردند ما بايد پاسخ متقابل بدهيم. مذاكره كلاً همين است. ما هم اكنون در مرحله آزمون قرار داريم.

 تاخير يك ماهه اتحاديه اروپا در تحريم هاي نفتي ايران

يك منبع ديپلماتيك اعلام كرد: اتحاديه اروپا در نشست لوكزامبورگ، اجراي تحريم هاي نفتي ايران را يك ماه به تاخير انداخته است.
به گزارش فارس، در حاليكه قرار است تحريم هاي يك جانبه غرب و اتحاديه اروپا از اول ماه ژوئيه سال جاري اجرايي شود، يك منبع بلندپايه ديپلماتيك روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاري «ايتارتاس» روسيه اعلام كرد كه براساس تصميم گيري شوراي اتحاديه اروپا، آغاز اجراي كامل تحريم هاي نفتي ايران تا اواخر ماه مه سال جاري ميلادي به تعويق افتاده است. خبر تعويق اجراي تحريم هاي نفتي ضد ايراني از سوي اتحاديه اروپا در شرايطي گزارش مي شود كه براساس برنامه ريزي هاي اوليه قرار بود روز يكشنبه وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست خود در «لوكزامبورگ» درباره تحريم هاي نفتي ايران تصميم نهايي را اتخاذ كنند؛ اين در حاليست كه همزمان با آغاز دور جديد گفت وگوهاي هسته اي ايران با 1+5، ايران اعلام كرده است كه در وهله اول خواستار كاهش تحريم ها شده است. خبرگزاري «رويترز» دو روز پيش در گزارشي نوشت كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به دليل نگراني هاي خود درباره تاثير بالقوه تحريم نفت ايران روي بهاي جهاني نفت خام و مشكلاتي كه كشورهايي مانند يونان در پيدا كردن تامين كننده جايگزين نفت خود به جاي ايران با آنها روبرو خواهد شد، به توافق رسيده بودند كه تجديدنظر درباره تحريم هاي نفتي ايران را هرچه سريع تر و در ماه جاري ميلادي آغاز كنند؛ اما با اين حال كشورهاي اتحاديه اروپا در حال حاضر اين تجديدنظر را به تعويق انداخته اند و بررسي اين موضوع را در ماه مه و يا ژوئن جاري انجام خواهند داد.

 نتانياهو: مردم منطقه همه ديكتاتورند فقط آشوبگران سبز دموكرات بودند! (خبر ويژه)

نخست وزير رژيم صهيونيستي با انكار دموكراتيك بودن انقلاب هاي اخير در خاورميانه مدعي شد تنها حركت دموكراتيك، اتفاقات 3 سال پيش در ايران تحت عنوان جنبش سبز بوده است.
نتانياهو در مصاحبه با نشريه آلماني ولت ام زونتاگ مدعي شد: كشورهاي عربي در حال حاضر توانايي دموكراتيزه شدن را ندارند و به سمت ديكتاتوري اسلامي مي روند. به جز اسرائيل، تنها ايران در منطقه است كه قابليت تبديل به كشوري دموكراتيك را دارد. سه سال پيش در انتخابات نسبتا آزاد ايران تقلب شد(!)
وي پيش از اين بارها هشدار داده بود كه «بهار عربي»، عنواني اشتباه است و اتفاقات انقلابي در منطقه در واقع، خزاني براي اسرائيل است كه از انقلاب 1979 ايران سرچشمه مي گيرد. نتانياهو در حالي فتنه سبز را تنها حركت دموكراتيك توصيف كرده كه بساط اين آشوب طلبي به همت و قدرت نمايي خود ملت ايران در خيابان جمع شد. نتانياهو در اوج آشوبگري ضد انقلاب، جنبش سبز را سرمايه بزرگ اسرائيل خوانده بود و از اين جهت يكي از مالباختگان بزرگ فتنه سبز محسوب مي شود. رژيم صهيونيستي تنها رژيم اشغالگر در دنياست كه در طول 64 سال با وارد كردن اراذل صهيونيست و مهاجر از سراسر دنيا، اقدام به ساخت ملت مصنوعي! كرده است و از اين جهت دم زدن عاملان نسل كشي در فلسطين از دموكراسي، از وقاحت هاي منحصربفرد صهيونيست هاست.
يادآور مي شود موسسان انگليسي- آمريكايي رژيم صهيونيستي با تدارك كودتاي 28 مرداد 1332، نهضت دولت ملي ايران را سرنگون كردند و چند سال بعد محمدرضا پهلوي با مديريت و مشورت موساد، سرويس ساواك را براي سركوب ملت ايران راه اندازي كرد.
نخست وزير اسرائيل در ادامه مصاحبه با نشريه آلماني با نگراني از تنها ماندن مقابل ايران گفت: اسرائيل نمي تواند به قول كساني چون رئيس جمهور آمريكا درباره برنامه هسته اي ايران اعتماد كند.
وي همچنين ادعا كرده است: اگر ايران بمب اتمي در اختيار داشته باشد چيزي جز موجب واهمه و عقب نشيني آن نخواهد شد يعني غرب به موفقيتي كه در دوره جنگ سرد در مورد اتحاد جماهير شوروي دست يافت، در رابطه با ايران نخواهد رسيد. حكومتگران ايران سخت معتقدند روزي امامي غايب بازخواهد گشت و لازم است فاجعه اي رخ دهد تا آن امام پديدار شود(!)
محض اطلاع نخست وزير رژيم كودك كش صهيونيستي بايد گفت كه جمهوري اسلامي براي رويارويي مقتدرانه در برابر مستكبران عالم نيازمند بمب اتمي نيست همچنان كه در دفاع مقدس 8 ساله، و در نبردهاي پيروز 33 و 22 روزه آشكار شد. و از آن سو داشتن بمب اتمي نه آمريكا را از باتلاق عراق و افغانستان نجات داد و نه سر سوزني از سرشكستگي صهيونيست ها در جنوب لبنان و باريكه غزه كم كرد.
 هاآرتص: كشورهاي 1+5 يكي يكي اسرائيل را تنها مي گذارند (خبر ويژه)

يك روزنامه صهيونيستي با نگراني پيش بيني كرد پس از همراهي چين و روسيه با ايران در چالش هسته اي، فرانسه و آمريكا نيز مجبور به كوتاه آمدن شوند و اسرائيل تنها تر از گذشته شود.
هاآرتص در گزارشي نوشت: هدف ايران از برنامه هسته اي بر مذاكرات سايه انداخته است. برنامه هسته اي ايران دو هدف بيشتر نمي تواند داشته باشد، توليد سلاح هسته اي كه ايراني ها اذعان دارند به هيچ وجه هدفشان اين نيست و ديگري سياسي تا ضمن تثبيت موقعيت داخلي شان از لحاظ استراتژيك نيز صاحب جايگاه شوند. اگر هدف دوم را هدف ايران بدانيم بايد بگوييم كه ايران مي خواهد با برخورداري از تكنولوژي پيشرفته هسته اي جايگاه منطقه اي خود به عنوان يكي از قدرتمندترين كشورهاي جهان را تقويت كند. ايراني ها حتي به فكر داد و ستد هسته اي هستند و مي خواهند با توليدات هسته اي خود درآمدهاي سياسي و اقتصادي كسب كنند. اگر واقعا هدف دوم هدف اصلي ايران باشد، بايد گفت كه اتفاق بسيار مهمي است. چرا كه جامعه جهاني اين همه سال تلاش مي كرده كه ايران به سوي سلاح هسته اي نرود، در حالي كه ايران به روشني صحبت از هدفش از دستيابي به تكنولوژي هسته اي مي زند و به صراحت مي گويد كه به دنبال سلاح هسته اي نيست.
هاآرتص با بيان اين كه «زماني نتانياهو در قبال مواضع اسحاق رابين نخست وزير مي گفت حرف هاي وي براي بزرگنمايي تهديد ايران است اما اكنون خود وي ايران را تهديد جلوه مي دهد» نوشت: پس از وتوي روسيه و چين و شايد در آينده فرانسه در شوراي امنيت كه هر كدام آنها سابقه طولاني در رقابت در عرصه سياست جهاني و مخالفت با سياست هاي آمريكا و بريتانيا دارند، آمريكا عملا پذيرفته است كه پرونده هسته اي ايران از درجه «دشمن» تنزل يابد. اين تنزل درجه باعث خشم رقيب سنتي ايران يعني عربستان سعودي شده است. اگر ايران واقعا برخورداري از تكنولوژي هسته اي را وسيله اي براي نيل به اهدافش و نه خود هدف بداند(!؟) و جامعه غربي به اين موضوع اعتراف كند بايد انتظار داشت كه در ماه هاي آينده شاهد تحولاتي شگرف در رويكرد نسبت به پرونده هسته اي ايران باشيم.

 سخني دوستانه با برخي از دوستان (خبر ويژه)

به گزارش روز يكشنبه سايت جهان؛ «دكتر غلامحسين الهام مشاور رئيس جمهور در حاشيه مراسم يادبود سردار سوداگر در پاسخ به خبرنگار روزنامه خراسان در مورد واكنش ها به مصاحبه اش با سايت رجا نيوز كه گفته بود برخي افراد از روي مصلحت و بي كاري به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شده اند، گفت بايد به اصل مصاحبه بنده با رجا نيوز رجوع شود، اگر تعبيرات من را در آن مصاحبه به دقت مطالعه كنيد، اين تفسيرهاي اشتباه به وجود نخواهد آمد.»
ديروز هم آقاي دكتر الهام طي مصاحبه اي با سايت رجا نيوز، به همان نكته با تفصيل بيشتري پرداخته است.
اظهارنظر اخير آقاي دكتر الهام همانگونه كه انتظار مي رفت و تعهد اسلامي و انقلابي ايشان نيز گواه آن است نشان مي دهد كه آقاي الهام با آنچه از مصاحبه وي با رجا نيوز برداشت شده است موافق نيست و برداشت هاي ياد شده نمي تواند ترجمان ديدگاه و نظر ايشان باشد. از اين روي توضيح آقاي الهام را بايد اقدامي شايسته دانست كه براي تصحيح كم دقتي ايشان در مصاحبه قبلي لازم و ضروري بوده است. ولي درباره اين ماجرا سخن دوستانه اي نيز با برخي از دوستان در ميان است.
1- برادر عزيزمان آقاي دكتر الهام در پاسخ خبرنگار روزنامه خراسان و سپس در مصاحبه بعدي با رجا نيوز، از انتقادكنندگان خواسته اند به اصل مصاحبه ايشان مراجعه كنند تا از اشتباه به در آيند، كه بايد گفت مراجعه به اظهارات ايشان در همان مصاحبه مورد انتقاد، نشان مي دهد آقاي الهام علت انتصاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام- و يا دليل انتصاب برخي از آنها- را «بي كاري»! و پيشگيري از «ايجاد مزاحمت» آنان براي نظام دانسته است! و در جاي ديگري از همان مصاحبه كه خود به آن ارجاع داده است مي گويد «معلوم است كه مجمع، كارآيي خود را از دست داده است»!
اين اظهارنظر با ديدگاه حضرت امام(ره) كه تاسيس مجمع به دستور حضرتش بوده است و قانون اساسي كه وظايف و جايگاه مجمع در آن آمده است و همچنين با نظر رهبر معظم انقلاب كه مجمع را «مظهر خرد جمعي نظام» دانسته اند، مغايرت آشكار دارد و اعتراض و انتقاد به آقاي الهام نيز از همين زاويه بوده است.
2- ممكن است گفته شود كه هرچند اظهارات آقاي الهام مي تواند زمينه برداشت هاي زاويه دار باشد ولي منظور وي از اظهارات ياد شده، فاصله گرفتن با خط اصيل انقلاب نبوده بلكه در بيان نظر خود بي دقتي كرده است. كه اين نكته بدون كمترين ترديدي قابل قبول است ولي متاسفانه آقاي دكتر الهام و برخي ديگر از دوستان، همين نكته را به روشني و صراحت توضيح نمي دهند!
3- برخي از دوستان هوادار جبهه پايداري، شايد به اين علت كه آقاي دكتر الهام عضو مركزيت اين جبهه است، اصرار دارند «ظاهر صريح» سخن آقاي الهام را- كه البته خطاي لسان بوده است- به «باطن خلاف ظاهر» تفسير كنند! كه هرچند در پاي بندي و استواري اين دوستان نيز نسبت به مباني اصولگرايي مانند پاي بندي آقاي الهام كمترين ترديدي نيست ولي احتمالا انتقاد به ايشان را در گرماگرم انتخابات پيش روي به مصلحت نمي دانند و شايد بيم آن دارند كه اين انتقاد باعث تضعيف جبهه پايداري شود! در اين باره، بايد دوستانه به اين دوستان توصيه كرد كه خطا در گفتار يك اتفاق رايج و پرتكرار است و هيچكس- مخصوصا مردم با بصيرت كشورمان- هويت شناخته و امتحان شده افراد- نظير دكتر الهام- را با مشاهده يك خطاي گفتاري، مخدوش تلقي نمي كنند ولي در مقابل، چنانچه شاهد تصحيح اين خطاي گفتاري از سوي گوينده آن نباشند، زمينه براي توهم فراهم مي شود و مثلا- با عرض پوزش و صرفا به عنوان يك تذكر تجربه شده- تصور مي كنند كه دوستان جبهه پايداري، از اولين آزمون سياسي خود پيروز بيرون نيامده اند و خداي نخواسته «مصالح جناحي» خود را به مصالح نظام ترجيح داده اند! البته معلوم است كه اينگونه نيست ولي پيدايش اين توهم نيز چندان بعيد نيست!
4- در جريان همين ماجرا ديده شده است برخي از همين دوستان، با پيش كشيدن مواضع غيرقابل قبول آقاي هاشمي رفسنجاني تلاش مي كنند هرگونه اعتراض و انتقاد به اظهارات آقاي الهام را نشانه حمايت معترضان از آقاي رفسنجاني قلمداد كنند! كه اين اقدام مفهومي جز پاك كردن صورت مسئله ندارد و اين عزيزان بايد توجه داشته باشند كه بهره گيري برخي افراد و جريانات از اظهارات آقاي الهام براي برحق نشان دادن مواضع غلط و چندپهلوي خود در فتنه 88، اگرچه يك سوءاستفاده ناپسند سياسي است ولي بديهي است كه نمي توان خطايي را با خطاي ديگر تاخت زد! و به بهانه آن از كنار ديگري با بي تفاوتي گذشت، ضمن آن كه بسياري از منتقدان سابقه غيرقابل ترديدي از مخالفت و اعتراض به مواضع فتنه گران و حلقه انحرافي داشته و دارند و در همان حال كه برخي از مدعيان براي ورود آشكار به صحنه و اتخاذ موضع صريح عليه فتنه و انحراف چرتكه مي انداختند! آنان با صلابت و صراحت در صحنه حاضر بوده اند.
و بالاخره از آنجا كه در خبر ويژه كيهان دوم ارديبهشت به اظهارات آقاي دكتر الهام انتقاد كرده بوديم، اكنون كه ايشان به هرحال، اظهارات خود را تصحيح كرده اند، نوشتن اين وجيزه را در همين ستون لازم دانستيم.

 باز هم كه براي «سيا» سينه خيز رفتي! (خبر ويژه)

سخنگوي گروهك 5-4 نفره شوراي هماهنگي سبز بر سر جزاير سه گانه غيرتي شد اما به جاي تخطئه زبان درازي امارات، به جمهوري اسلامي حمله كرد.
اميرارجمند در گفت وگو با وبلاگ خود (كلمه) گفت: اين جزاير جزو لاينفك سرزمين ايران است. هرگونه ترديد در اين خصوص از جانب هر كشور و قدرتي نيز تهديد بر عليه تماميت ارضي و حاكميت ملي مردم ايران تلقي مي شود. دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور يكي از اصول بنيادين و خدشه ناپذير جنبش سبز به شمار مي آيد. اما متاسفانه شاهد هستيم كه مقامات حكومتي توانايي دفاع مناسب از منافع ملي ايران در عرصه بين المللي را ندارند. بخشي از اين ناكارآمدي ناشي از سياست هاي ماجراجويانه آنها است كه موجب مي شود كشور در عرصه بين المللي در تنگناهاي بي جهت و ناموجه و قابل اجتناب قرار گيرد و امكان دفاع از منافع حقيقي كشور دشوار شود. بخش ديگري متاسفانه مربوط مي شود به ترجيح منافع باندي و جناحي به منافع ملي كشور از طرف جريانات سياسي اقتدارگراي رقيب، آنهايي كه از قرباني كردن منافع ملي براي تامين منافع باندي خود ابايي ندارند.
اميرارجمند پس از شكست سازمان دهندگان خارجي فتنه سبز در پروژه تحريم انتخابات مجلس، از انظار مخفي شد. وي با كمك كنسولگري آمريكا و به واسطه كمك برخي گروهك هاي تروريستي از كشور خارج شده و به فرانسه گريخته است.
در اين كه نوچه هاي آمريكا در امارات هيچ غلطي عليه حاكميت ارضي ايران نمي توانند بكنند هيچ ترديدي وجود ندارد اما بايد توجه داشت كه حاكمان امارات در نوچگي آمريكا و رژيم صهيونيستي و انگليس، دقيقا نقشي مشابه اپوزيسيون بي كفايت خارج نشين ايفا مي كنند همچنان كه مراكزي نظير دوبي كه ايستگاه سازمان سيا نيز در آن قرار دارد، طي چند سال گذشته و به ويژه در فتنه سبز تبديل به بارانداز آمد و شد عناصر آشوبگر شده بود. به همين دليل درست اين است كه بگوييم گروهكي نظير شوراي هماهنگي سبز- و گروهك هاي مشابه در خارج و رسانه هاي همسو در داخل- با تظاهر به غيرتي شدن براي جزاير سه گانه و «القاي بحران» در اين زمينه، دقيقا نقش مكمل عروسك هاي اماراتي را بازي مي كنند. هدف از جنجال اخير توسط طرف اماراتي و سپس اظهار نگراني اپوزيسيون اين بود كه پارسنگي در كفه مذاكرات تهي آمريكا در مذاكرات هسته اي گذاشته شود و اذهان عمومي از ناكامي غرب در اين مذاكرات منحرف شود.

 خود را فروختند حالا نوبت اموال غارتي رسيد (خبر ويژه)

سران گروهك تروريستي منافقين به دنبال فروش اموالي هستند كه در طول 25 سال گذشته از ملت عراق به يغما برده اند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني هابيليان، گروهك تروريستي منافقين با درج آگهي در روزنامه «المشرق العراق»، به دنبال فروش لوازم و ادواتي هستند كه متعلق به ملت عراق است و در قبال مزدوري شان براي رژيم صدام دريافت كرده اند.
در اين آگهي فهرستي از انواع وسايل مهندسي، سيستمهاي حرارتي و برودتي مخصوص سالن هاي بزرگ، انواع خودرو از جمله كاميون، اتوبوس و سواري، انواع مولدهاي برق، لوازم آشپزخانه، سيستم هاي حرفه اي ضبط صدا و فيلمبرداري، لوازم كارگاه هاي صنعتي، لوازم پزشكي و بيمارستاني و انواع تجهيزات چاپخانه اي براي فروش درج شده است.
در طول 25 سال حضور غيرقانوني منافقين در عراق، رژيم صدام انواع كمك هاي مالي و تسليحاتي را در اختيار اين گروهك قرار مي داد كه از جمله آنها مي توان به اعطاي 36 ميليون بشكه نفت و واريز ماهانه 30 ميليون دلار به حساب هاي بانكي منافقين در داخل و خارج عراق اشاره كرد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14