(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 30 اردیبهشت 1391 - شماره 20212

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آل سعود روي ميدان مين (يادداشت روز)
جليلي خطاب به 1+5: مسير هسته اي ايران قابل بازگشت نيست
استارت (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
افزايش سانتريفيوژها در فردو پيام فني ايران به 1+5 پيش از آغاز مذاكرات بغداد
آيت الله سبحاني:اهانت كنندگان به ائمه مرتد هستند
مرديم از احساس خوشبختي! صداي آمريكا را تعطيل كنيد! (خبر ويژه)
وضعيت تيره و تار منافقين پس از تعطيلي پادگان اشرف (خبر ويژه)
ايران در شطرنج مذاكرات آهسته و پيوسته پيش مي رود (خبر ويژه)
چرا بايد هزينه تندروي گروه هاي خارج كشور را ما بپردازيم؟! (خبر ويژه)
نگراني شوراي هماهنگي سبز از ساز جدايي اصلاح طلبان (خبر ويژه)آل سعود روي ميدان مين (يادداشت روز)

الحاق بحرين به عربستان بخشي از يك طرح بزرگتر است كه تحت عنوان «اتحاد كامل كشورهاي خليج» مطرح گرديد و حتي بعدا با پيش كشيدن بحث اضافه كردن مراكش و اردن به جمع اعضاي شوراي همكاري خليج فارس «فدراسيون پادشاهي عرب» مد نظر قرار گرفت بنابراين مي توان گفت از منظر آل سعود، الحاق بحرين- به دليل وابستگي آل خليفه به رياض- ممكن ترين و اولين گام در راه شكل گيري فدراسيون عربي با محوريت عربستان است اما البته در اين طرح خطاهاي استراتژيكي هم وجود دارد كه آن را در اولين گام ها با چالش مواجه مي كند در اينجا ضمن بحث از ماهيت طرح عربستان به بعضي از اين خطاها هم اشاره مي كنيم:
1- سعودي كردن شبه جزيره عربستان- كه از هفت كشور تشكيل شده- يك طرح 70 ساله است كه به تعبير معاون دبيركل شوراي همكاري از سال 2001 شدت گرفته و در طول اين مدت عربستان به طرق مختلف سعي در تحقق آن داشته است. كه از جمله بايد به اشغال سه استان عسير، نجران و جيزان يمن و تلاش براي سيطره بر يمن از طريق خاندان الاحمر طي 12سال گذشته، درگيري با قطر براي تصاحب خليج سلوا و خورالعديد، درگيري با امارات بر سر تهديد مرزهاي دريايي، درگيري با كويت بر سر مرزهاي دريايي و جزاير ام المرادم و قارو و درگيري با عمان بر سر خطوط مرزي اشاره كرد. در طول اين دوره 70 ساله حكام آل سعود تلاش كرده اند تا با استفاده از دلارهاي نفتي و پشتيباني انگليس و آمريكا، بر كل شبه جزيره سيطره پيدا كنند. عربستان در اين ميان توانست تا حدي سيطره خود را بر يمن توسعه دهد و مشكلات مرزي خود را بطور موقت با امارات و كويت حل و فصل نمايد اما بيداري اسلامي در كشورهاي عربي به عربستان نشان داد كه اين توافقات مي تواند يك روزه از بين برود و به ضد خود تبديل شود. از اين رو حدود شش ماه پيش پادشاه عربستان طرحي مبني بر «اتحاد كامل كشورهاي خليج» كه كاركردي فراتر از اتحاديه عرب داشت را به سران شوراي همكاري ارائه كرد و در كنار آن محافل سعودي از طرح بزرگتري مبني بر عضويت مراكش و امارات در شوراي همكاري خليج فارس سخن گفتند كه در واقع به معناي تشكيل فدراسيون يا اتحاديه پادشاهي هاي عرب بود.
2- در بحث تشكيل فدراسيون يا اتحاديه عربي، عربستان در درجه اول با مخالفت هاي داخلي كشورهاي مورد اشاره مواجه است. كويت، عمان و قطر در همان موقع كه پادشاه عربستان از اتحاد كامل كشورهاي خليج فارس سخن گفت با آن مخالفت و استدلال كردند كه اين طرح هويت ضد ايراني دارد و به مناقشات منطقه اي دامن مي زند و با منافع ملي اعضا مغايرت دارد. در اين ميان در آذرماه سال گذشته حتي «احمد سعدون» رئيس پارلمان كويت به طعنه گفت: «اتحاد ما با كشورهايي كه زندان هايشان پر از كساني است كه تنها جرمشان ابراز عقيده مي باشد، سخت است» و شيخ صباح الخالد الصباح وزير خارجه كويت در موضعي تندتر گفت: «كويت به هيچ وجه تصميم ندارد كه در اين زمينه تصميمي بگيرد.» علاوه بر اين سه كشور، حتي در مورد موافقت امارات هم ترديدهاي جدي وجود دارد يكي از روزنامه هاي وابسته به آل نهيان سه هفته پيش در سرمقاله خود نوشت: «امارات و كويت از ايده اتحاد سياسي، اقتصادي و نظامي با عربستان استقبال نمي كنند.» از نظر كشورهاي كوچك تر شبه جزيره، تبديل شوراي همكاري به اتحاديه يا فدراسيون از يك طرف به سيطره عربستان بر كل منطقه و از بين رفتن استقلال اين كشورها منجر مي شود و از سوي ديگر مناقشه سعودي- ايراني را به مناقشه اي عربي- ايراني تبديل مي كند و به امنيت و همكاري منطقه اي آسيب مي زند و آنگاه بيش از همه كشورهاي كوچك تر منطقه آسيب مي بينند. در اين بين هفته گذشته شبكه انگليسي قطر در مقدمه يك ميزگرد تلويزيوني كه براي بررسي طرح عربستان برگزار كرد گفت: «فصل مشترك طرح هاي عربستان از جمله طرح اتحاديه عربي كينه ورزي نسبت به ايران است كه كشورهاي جنوب خليج آن را به صلاح خود نمي دانند.»
3- آنچه كه عربستان دنبال آن است- با يا بدون لحاظ كردن عضويت مراكش و اردن- يك فدراسيون عربي با محوريت رياض است. فدراسيون در تعريف حقوقي به اتحاد چند كشور يا چند ايالت مي گويند كه واحدهاي آن تنها در امور داخلي خود- با مشخص كردن ابعاد آن توسط فدراسيون- حق خودگرداني و خودمختاري را دارند و در چهار مسئله اصلي- سياست هاي پولي، امور خارجي و ديپلماسي، امور نظامي و امور امنيتي- تابع فدراسيون هستند. در فدراسيون، سازمان مركزي بر تمامي واحدهاي متشكله فدراسيون نظارت و فرمانروايي دارد.» (فرهنگ ترسيم ايسم ها، محمد حاجي زاده ص 150)
با اين وصف كاملا پيداست كه عربستان سيطره بر كل شبه جزيره را در سر مي پروراند. اين امر حتما نيازمند تصويب ملي در هفت كشور شبه جزيره است چرا كه براساس حقوق بين الملل و قوانين اساسي اين كشورها هرگونه تغييري كه هويت و استقلال كشور را در يك يا چند موضوع زير سؤال مي برد، به تصويب سه پنجم و در بعضي از كشورها به تصويب چهار پنجم مردم كشور مربوطه نياز دارد. اين در حالي است كه در بعضي از قوانين اساسي حتي پا را از اين فراتر گذاشته و هرگونه اقدام مغاير استقلال و تماميت ارضي را ممنوع و باطل دانسته است. مع الوصف بدون هيچ ترديدي اگر در كشورها- حتي در كشور عربستان- همه پرسي برگزار شود، مردم با سيطره آل سعود مخالف هستند و در شش كشور يمن، كويت، قطر، بحرين، امارات و عمان مردم با مخدوش شدن تماميت ارضي كشورشان مخالف خواهند بود.
4- وحدت كشورهاي عربي اگر بر مبناي اصول و منافع عربي-اسلامي باشد بسيار خوب است و كشورهاي اسلامي -حتي غير عرب- هم بايد به اندازه توان خود به آن كمك نمايند اما واقعيت اين است كه سران عربستان سعودي كه - براساس اسناد قطعي و انكار نشده- در جنگ 33 روزه و 22 روزه- و در ساير صحنه ها- به جاي اينكه در كنار مردم مظلوم و مورد تهاجم لبنان و فلسطين قرار بگيرند، هزينه دو جنگ را پيشاپيش به جنايتكاران صهيونيست داده بودند، نمي توانند داعيه دار وحدت عربي و مصالح اعراب باشند. مصالح اعراب و مصالح مسلمين دو تا نيستند كه رژيم عربستان همواره سعي كرده از ظرفيت بخشي از جهان اسلام عليه بخش ديگري از جهان اسلام كه بر مقاومت در برابر غرب و رژيم صهيونيستي اصرار دارند، استفاده كنند. در عين حال دلايل زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد موضوع وحدت عربي كه سابقه اي 60 ساله دارد با عناصر وابسته هيچگاه محقق نمي شود به دليل پرده پوشي روي نيت واقعي- يعني سيطره يك بخش عرب بر بقيه بخش ها- اين وحدت حتي در زماني كه موضوع حساس اشغال فلسطين توسط رژيم صهيونيستي در ميان بود، محقق نشد. وحدت مصر و سوريه (1337)، سه سال بيشتر دوام نياورد وحدت مصر و ليبي (1350) يك سال بيشتر دوام پيدا نكرد، وحدت مصر و يمن (1339) يك سال بيشتر ادامه نيافت و فدراسيون عراق و اردن هم به سه سال نكشيد. الان شرايط وحدت سخت تر از قبل است. از اين ها گذشته وحدت و يا شكل گيري فدراسيون منطق خاص خود را داشته و در يك فرايند زمان بر -آنهم احيانا- تحقق مي يابد و تحت شرايط و الزامات خاصي از حوزه تجاري و اقتصادي شروع مي شود و احيانا به وحدت سياسي مي رسد. به عبارت ديگر تشكيل فدراسيون و يا اتحاديه تابع اراده سران يك يا حتي چند كشور نيست. اين نشان مي دهد كه بحث فدراسيون عربي يا اتحاديه عربي يا اتحاديه پادشاهان عرب يك طرح سياسي است كه در مواجهه با بعضي از مشكلات مهم طرح و دنبال مي شود و بي ترديد در آشپزخانه اي خارج از كشورهاي عربي پخت و پز شده است. بر همين اساس كم نيستند تحليل گراني كه معتقدند اين طرح بخشي از يك ماموريت اسرائيلي است كه براي تخريب وجهه سياسي ايران بر دوش عربستان گذاشته شده است. كما اينكه نخست وزير بحرين - خليفه بن سلمان- در گفت وگو با روزنامه سعودي الرياض هدف از اين طرح را « مقابله با مسايلي چون بهار عرب و مديريت اختلافات با ايران» اعلام كرد.
5- اما اين طرح در درجه اول بحرين را تحت تاثير قرار مي دهد. انقلاب بحرين در بهمن ماه 1389 آغاز شد، يك ماه بعد، آل خليفه از رژيم سعودي درخواست مداخله نظامي در بحرين نمود و متعاقب آن نيروهاي نظامي عربستان و امارات به كشور بحرين سرازير شدند. نيروهاي نظامي سعودي حدود 14ماه از همه ظرفيت خود براي سركوب مردم استفاده كردند ولي تظاهرات هر روز گسترده تر مي شد و دامنه آن به عربستان و بخصوص شهرهاي عربستاني همجوار بحرين- احساء، عواميه و قطيف - كشيده شد و نشانه هايي از آن حتي در مراكز دانشگاهي رياض بروز كرد در اين ميان آمريكايي ها و سعودي ها كه از مخمصه قيام در بحرين و عربستان بشدت نگران هستند و وضعيت كنوني را مقدمه اي براي انقلاب عمومي در شبه جزيره و بخصوص در عربستان مي دانند از همه ظرفيت هاي خود براي خاموش كردن شعله انقلاب بحرين استفاده كرده اند. حدود يك ماه پيش يك مقام بحريني به دمشق رفت و از نظام سياسي سوريه حمايت كرد. اين يك علامت آمريكايي- سعودي و مخاطب آن هم ايران بود، در واقع آنان مي خواستند كه ايران در قبال آرام شدن سوريه، بحريني ها را به سكوت فرا بخواند كما اينكه در بيستم آذرماه سال گذشته وليعهد سعودي در جريان ملاقات با وزير اطلاعات ايران در رياض به رهبرمعظم انقلاب اسلامي پيغام داده بودند كه از نفوذ خود - بعنوان مرجع تقليد بحريني ها- استفاده كند و آنان را به آرامش فرا بخواند. بر اين اساس مي توان اين احتمال را مطرح كرد كه آل سعود و آل خليفه مردم بحرين را بر سر دو راهي قرار داده اند؛ «حفظ استقلال و در عين حال تحمل رژيم آل خليفه» و يا «از بين رفتن استقلال و تماميت ارضي بحرين» و به گمان سعودي ها مردم در نهايت اولي را انتخاب مي نمايند و خاموش مي شوند با خاموش شدن آنان علاوه بر آل خليفه، حيات رژيم عربستان نيز حداقل تا چندين سال تضمين مي شود. اما البته در عين حال اين ماجرا در يك چارچوب بزرگتر تحت عنوان اتحاديه عربي مطرح شده تا گمان شود از پشتوانه حمايت منطقه اي هم برخوردار است. واكنش شديد مردم بحرين و اضافه شدن اكثر 25 درصد جمعيت سني شبه جزيره به اعتراضات نشان داد كه مردم اگر تاكنون فقط براي اسقاط آل خليفه به ميدان آمده بودند حالا براي حفظ استقلال خود نيز جداگانه انگيزه داشته و آل خليفه را مهمترين دشمن استقلال و تماميت ارضي بحرين مي دانند. كما اينكه از اسفندماه 89 كه آل خليفه پاي نظاميان سعودي را به بحرين باز كرد، مشكل اين رژيم دو چندان شد چرا كه دعوت به مداخله نظامي عليه مردم خود يك اتفاق عجيب و بي سابقه در تاريخ بود.
6- در واقع آل سعود در اين ماجرا به روي ميدان ميني رفته كه هيچ وسيله اي براي خنثي كردن آن در اختيار ندارد مردم در اين منطقه بشدت به ايران علاقه دارند. دو روز پيش روزنامه انگليسي گاردين با استناد به يك نظرسنجي نوشت:«عرب هاي منطقه، در انقلاب ايران اميد به آزادي و تغيير را يافتند». جالب تر اين است كه براساس نظرسنجي دانشگاه مريلند آمريكا در مهرماه سال 1390 (اكتبر 2011) 85 درصد مردم عربستان از ايران در مناقشه هسته اي اش با غرب حمايت مي كنند. حكام عربستان چگونه و با چه ابزاري مي توانند بر اين گرايش غلبه كنند همين گزارش گاردين مي گويد مردم عرب از رژيم عربستان به دليل حمايت آن از رژيم تل آويو در جريان جنگهاي 33 و 22 روزه نفرت دارند.
سعدالله زارعي

 در همايش اقتصاد مقاومتي مطرح شد
جليلي خطاب به 1+5: مسير هسته اي ايران قابل بازگشت نيست

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در همايش ملي اقتصاد مقاومتي به 1+5 هشدار داد كه پيشرفت ايران غيرقابل برگشت است و زمان براي راهبرد فشار پايان يافته است.
دكتر سعيد جليلي در اين همايش كه پنجشنبه گذشته در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد گفت: نظام سلطه از شكل گيري انديشه و ارايه الگوي جديد مردم سالاري ديني احساس خطر مي كند.
وي افزود: آنان از اينكه اين الگوي جديد داراي پيام و هدف است و اين پيام و هدف مي تواند محقق شود و كارآمد باشد احساس خطر مي كنند.
وي گفت: امروز با گذشت 33 سال، در ابتداي حركتي بزرگ براي الگوسازي در عرصه هاي مختلف هستيم.
وي اضافه كرد: وجه مميزه آنچه ايران، در انقلاب اسلامي در اين 33 سال بارها از خود نشان داده، اين است كه مقاومت ما همراه با پيشرفت بوده است.
جليلي گفت: آنچه خطر را براي آنان بيشتر مي كند، اين است كه مقاومت ما، مقاومت صرف و با هزينه نيست كه پس از مدتي، افزايش هزينه ها موجب تمام شدن سرمايه شود بلكه ويژگي اين مقاومت آن است كه همراه با خود پيشرفت، فوايد، توليد و مزيت هاي نسبي دارد.
وي گفت: بسياري از افراد حتي مقامات غربي كه نخستين بار به تهران مي آيند، وقتي با دستاوردهاي انقلاب اسلامي مواجه مي شوند به صراحت بيان مي كنند كه اين دستاوردها براي آنان حيرت آور است و چنين تصوري از پيشرفت جمهوري اسلامي ايران نداشتند.
جليلي افزود: چون آنان مي فهمند كه اين پيشرفت با برخي ظواهر ديگر كشورها متفاوت است و اين پيشرفتي است كه عليرغم همه فشارها، تهديدها، تحريم ها و اقداماتي اين گونه حاصل شده است، پس اهميت مي يابد و جلوه خاصي به اين مقاومت مي دهد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: امروز مسيري كه مردم ما براي پيشرفت انتخاب كرده اند غيرقابل برگشت است.
جليلي با اشاره به مذاكرات پيش رو ميان ايران و گروه موسوم به 1+5 در بغداد، درباره دستور كار اين مذاكرات گفت: آنچه در بغداد مي بايست مطرح شود، گفت وگو براي همكاري، مبتني بر حقوق مسلم ملت ايران است.
وي با تأكيد بر آمادگي جمهوري اسلامي براي گفت وگو درباره همكاري و رد اين گفته كه زمان براي گفت وگو رو به پايان است، تصريح كرد: امروز آنچه رو به پايان است، زمان براي راهبرد فشار است و اين راهبرد جواب نداده است.
جليلي گفت: امروز كساني كه از پيشرفت ملت ايران راضي نيستند، به خاطر برخي منافع مقطعي حاضرند از منافع راهبردي خود دست بردارند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: مسير فشار و اعمال فشار بر ايران موجب مقاومت و پيشرفت بيشتر ملت ايران مي شود.
جليلي با بيان اينكه اعمال فشارها نه تنها مانع پيشرت هسته اي جمهوري اسلامي نشد، بلكه ايران براساس ظرفيت بومي خود هسته اي شد و پيشرفت كرد، گفت: اگر آنها مي خواستند فراتر از مقاصد اقتصادي، با اهداف سياسي مانع انسجام ملت ايران شوند، بدانند كه اين فشارها موجب انسجام و همبستگي بيشتر شده است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي با تأكيد بر اينكه امروز پيوند مردم و نظام عميق و ناگسستني است، گفت: امروز با اين ظرفيت، جمهوري اسلامي ايران حرف هاي زيادي براي گفتن در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ديگر عرصه ها دارد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي در بخشي از سخنان خود در نخستين همايش ملي اقتصاد مقاومتي با طرح اين پرسش كه چرا امروز اينگونه با انقلاب اسلامي مقابله مي شود، گفت: انقلاب اسلامي زماني بروز كرد كه در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي تحولاتي در حوزه بين الملل شكل گرفته و انحصارهايي رقم خورده بود كه مهمترين آن انحصار در قدرت، ثروت و حوزه سياست بود.
وي اضافه كرد: مهمترين علت تقابل با جمهوري اسلامي كه از اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفت و تلاش شد با همه ظرفيت ها جلوي آن گرفته شود، اين بود كه انديشه اي ظهور كرد كه مي توانست انحصار آنها را بشكند و شايد اين مهمترين خطري بود كه آنها از انقلاب اسلامي احساس كردند.
وي با طرح اين پرسش كه چرا تمايل و تقابل دو انديشه اينقدر در جهان اهميت پيدا كرده است كه تمام آنها را در اينكه بايد با اين حركت مقابله شود جدي مي كند، گفت: علت آن اين است كه انديشه اي پديد آمده كه فقط در مناسك با آنها اختلاف نظر ندارد بلكه در همه حوزه ها حرف هاي جديدي دارد كه مي تواند انحصار آنها را بشكند.
جليلي افزود: از همه مهمتر اين كه آنها احساس مي كنند اين انديشه جديد قابليت اجرا و عمل دارد و توان نافذ و كارآمدي از آن بروز كرده است كه مي تواند در عرصه بين الملل موثر واقع شود.
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: انقلاب اسلامي فقط به اين معنا نبود كه نظامي را سرنگون و نظام ديگري را جايگزين آن كرده است بلكه ظرفيت هايي از خود بروز داده كه با بهره گيري از آن مي توان بسياري از نظام ها را در حوزه هاي مختلف تغيير داد و همه تلاش هاي آنها براي جلوگيري از الگو و مدل شدن اين نظام و انديشه است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي در آستانه مذاكرات هسته اي كشورمان با 1+5 در بغداد به اعضاي گروه 1+5 هشدار داد دچار اشتباه محاسباتي نشوند.
جليلي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تشديد تحريم ها عليه كشورمان از زمان رياست جمهوري كلينتون افزود: در آن دوره يكي از نظريه پردازان معروف آمريكا با هشدار درباره تشديد تحريم ها عليه ايران، مسير تحريم ها عليه كشورمان را اشتباه توصيف و تأكيد كرده بود كه بايد خلاف اين مسير برويم زيرا تحريم ها جمهوري اسلامي را در مسير شكستن انحصارها قرار مي دهد و باعث مي شود جدي تر و اصولي تر به روند حركتش ادامه دهد.
وي گفت: اين استدلال درست بود زيرا آنان فهميده بودند كه جمهوري اسلامي در پي ارائه الگويي براي شكست انحصار حاكم بر جهان و مقاومت همراه پيشرفت است.
جليلي، نمونه اين مقاومت را دست يابي كشورمان به توليد سوخت 20 درصد براي مصارف صلح آميز هسته اي دانست و افزود: شايد اگر آنان در مذاكرات ژنو 2، سوخت 20 درصد را به ما مي دادند اكنون نمي توانستيم اين سوخت را در داخل توليد كنيم.
اقتصاد مقاومتي
منافي ديپلماسي منطقه اي نيست
در همين حال، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين همايش تأكيد كرد كه اقتصاد مقاومتي به هيچ وجه با ديپلماسي منطقه اي منافاتي ندارد.
محسن رضايي افزود: كشورهاي غربي مايل نيستند ايران پيشرفت كند و اشكال مختلفي را به كار مي گيرند كه ايران به پيشرفت و توسعه دست نيابد قبل از انقلاب اين رويه به شكلي ديگر دنبال مي شد و پس از انقلاب به گونه اي ديگر عليه ايران به كار برده شده است.
رضايي خاطرنشان كرد: امروز ايران با شديدترين تحريم ها روبرو شده، به گونه اي كه كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا، نفت و بانك مركزي ايران را تحريم كردند به همين جهت اين تحريم ها فراتر از تحريم هاي سازمان ملل است.
وي با بيان اينكه بايد نگاه واقعي به اقتصاد داشته باشيم، افزود: از اين رو فكر مي كنم اقتصاد مقاومتي مي تواند نقش تأثيرگذاري را در حوزه اقتصاد ايفا كند.
رضايي خاطرنشان كرد: اين رويه (اقتصاد مقاومتي) همانند رويه ما در دوران دفاع مقدس تعريف مي شود ما در سال اول جنگ به موفقيت هاي خوبي دست نيافته بوديم اما وقتي تحولات اساسي در جنگ به وجود آورديم و اعتماد به نفس خود را به كار گرفتيم توانستيم معجزه هايي را در هشت سال دفاع مقدس به وجود آوريم از اين رو بايد همان نگاه را در عرصه هاي مختلف من جمله اقتصاد به كار ببريم.
رئيس كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اينكه بايد اقتصاد مقاومتي را كليد بزنيم با طرح اين پرسش كه آيا اقتصاد مقاومتي با هرگونه مذاكره با گروه 1+5 مخالفت مي كند يا نه، افزود: اقتصاد مقاومتي برگرفته از محدوديت نيست چرا كه 1+5 فرصت خوبي را براي ما فراهم كرده است. مذاكره با 1+5 اقتدار ما را نشان مي دهد.
مقابله با ايران بسيار سخت
و هزينه بر است
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت طي سخناني در اين همايش گفت: مقابله با جمهوري اسلامي ايران كه در توليد ناخالص داخلي رتبه دوم در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را دارد و در ميان 183 كشور رتبه هفدهم اقتصاد جهان را داراست براي غرب بسيار دشوار و هزينه بر است.
مهدي غضنفري با بيان اينكه جنس تحريم هاي اخير بيش از آنكه سخت افزاري باشد نرم افزاري است، افزود: با استفاده از توان و ظرفيت هاي موجود كشور و هوشمندي در مقابله با تحريم ها به گونه اي عمل شده است كه آنها امروز اذعان دارند كه نتوانستند فشارهاي ناشي از تحريم را بر مردم منتقل كنند.

 استارت (گفت و شنود)

گفت: خليفه بن سلطان، نخست وزير بحرين با ابراز نااميدي از شكست طرح الحاق بحرين به عربستان گفته است؛ اين طرح براي جلوگيري از انقلاب هاي منطقه و مقابله با ايران بود.
گفتم: موز اگر قوت داشت كمر خودش را راست مي كرد ولي الان كه آل خليفه وارد ميدان مين شده و آل سعود هم روي اره نشسته.
گفت: اظهارات اين يارو نشان مي دهد كه طرح الحاق بحرين به عربستان، از طرف آمريكا و اسرائيل به آنها ديكته شده است.
گفتم: وقتي از دست آمريكا و متحدانش عليه انقلاب هاي اسلامي منطقه و جمهوري اسلامي هيچ غلطي ساخته نيست، آل سعود و آل خليفه در حال سقوط مي خواهند چه غلطي بكنند؟!
گفت: چه عرض كنم؟! حيوونكي ها آخر عمري بدجوري دچار توهم شده اند!
گفتم: يارو به دكتر گفت؛ پسرم فكر مي كند يك كاميون است يك روز مي گويد باطري ندارم، يك روز مي گويد پنچرم و... دكتر گفت؛ خب! بيارش معاينه كنم؟! و يارو جواب داد؛ مي خواستم بيارمش، اما، هرچي گوشش رو پيچوندم، استارت نزد!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخواست مي شود نسبت به ابطال قانون دولت و مجلس دوران پهلوي و رژيم طاغوت در مورد بحرين اقدام و با راي گيري مجدد نسبت به بازگشت آن به كشور مادري خود يعني ايران عزيز اقدام نمايند.
4001---0913
¤اگر مجلس هشتم مي خواهد كار قابل تحسيني از خود به يادگار بگذارد، طرح فوريت الحاق بحرين به ايران است. ملت از خادمين خود مي خواهد نسبت به تصويب اين طرح لحظه اي درنگ ننمايند كه ملت پشتيبان آن هاست.
عليمرداني
¤از آنجا كه در گذشته نه چندان دور بحرين جزء ايران و استان چهاردهم كشورمان بوده و با خيانت رژيم پهلوي از پيكره ايران جدا شد پيشنهاد مي شود وزارت امور خارجه براي جلوگيري از الحاق بحرين به كشور عربستان موضوع الحاق خاك بحرين به ايران را در سطح سازمان ملل مطرح و پيگيري حقوقي كند.
0980---0912
¤علت اصلي تهي مغز بودن شيوخ منطقه و دشمني آنها با نظام مقدس جمهوري اسلامي اين است كه آنها وابسته و نوكرند و طبق اميال اربابان خود بايد گام بردارند و از ايران مستقل و تأثيرگذار در هراسند و با هر حكومت مستقل از آمريكا و غرب نيز در ستيزند.
9880---0917
¤بالاخره ما كدام عدد را ملاك تورم قرار دهيم و به قضاوت بنشينيم بانك مركزي: 8/21% رئيس جمهور محترم 6% معاون پارلماني10% و...
كامراني و چند تماس مشابه
¤به بشار اسد بشارت مي دهيم بذري كه پدرش در دوران دفاع مقدس در حمايت از ايران اسلامي كاشت امروز ميليون ها جوانه زده و هركدام محكم و استوار اين كشور را از آسيب دشمنان حفظ مي كنند.
3284---0917
¤تسهيل و تسريع در رسيدگي به شكايات مردمي از دستگاه هاي دولتي نياز به عزمي جدي و تصميمي پويا از سوي سازمان بازرسي كل كشور دارد. براي اين منظور از ظرفيت دفاتر پيشخوان بايد حداكثر استفاده را كرد. در ضمن راه اندازي سايت آنلاين نيز پيشنهاد مي شود.
8949---0912
¤جمعيت شهر بوكان در آذربايجان غربي با ملاحظه حومه در حدود 250 هزار نفر مي باشد. مع الوصف در اين شهر فقط دو مركز راديولوژي (دولتي و خصوصي) وجود دارد. در حال حاضر يكي از اين دو مركز به دليل شركت مسئول آن در كنگره اي در تهران تعطيل شده و ديگري نيز مسئولش مدام در مرخصي به سر مي برد و عملا پاسخگو نيست. مردم شهر چه گناهي كرده اند كه بايد اين محروميت ها را بكشند.
1177---0914
¤در شهر پرند در 70 كيلومتري پايتخت دانش آموزان دبيرستان دخترانه معصوميه در مكاني مشغول تحصيل هستند كه قبلا كمپ ترك اعتياد افراد معتاد بوده و در و ديوار آن بوي دود و سيگار مي دهد.
5944---0912
¤با توجه به حجم بالاي جوانان بيكار در كشور شايسته نيست در صدا و سيما يا هر سازمان ديگر كاركنان بازنشسته مجددا تحت عنوان حق الزحمه به كارگيري شوند و فرصت شغلي آينده سازان كشور را به اين طريق بسوزانند و آنان را در زندگي نااميد سازند.
محمود بليغيان از اصفهان
¤از ده روز قبل كه قيمت شير از سوي مسئولين تصويب و اعلام شد در شهرستان بابل شير نايلوني توزيع نمي شود. واقعا بايد براي مسئوليني كه كسي حرف آنان را در كشور نمي خواند فكري بشود.
5054---0911
¤ 4 سال قبل با پرداخت مبلغ دو ميليون تومان به حساب تعاوني بعثت تبريز براي مسكن مهر ثبت نام كردم. يك ماه قبل تماس گرفتند و گفتند چون زمين واگذار شده بياييد تسويه حساب كنيد. به خدا قسم با فروش اسباب و اثاثيه منزل توانسته ام دو ميليون تومان پول سپرده ثبت نام را تهيه بكنم. حال بعد از چند سال تحمل مشكلات و بي خانماني به كجا پناه ببرم.
2892---0935
¤ جانباز 25درصد از شهر رودسر هستم بيشتر 600 هزار توماني كه حقوق مي گيرم هزينه درمان مي شود. از نمايندگان دوره جديد مجلس تقاضا داريم اولاً مقدمات بازنشستگي ما جانبازان را فراهم كنند ثانياً تصويب نمايند حقوق گذشته ما جانبازان پرداخت شود. به عنوان مثال خود بنده مدت 16 سال نه كار داشته ام و نه در اين مدت حقوق گرفته ام.
0869---0911
¤ در شهرستان ملاير طي يك ماه گذشته سرقت هاي سريالي زيادي انجام گرفته و علي رغم اينكه عكس يكي از سارقين نيز تحويل ناجا شده ولي اقدام درخور توجهي تا به حال صورت نگرفته است. از مسئولين امر انتظار اقدام قاطع مي رود.
2130---0918
¤ چرا نسبت به افزايش مكرر نرخ كرايه تاكسي ها و آموزشگاه هاي رانندگي كه متولي آنها شوراي شهر و ناجا است و باعث بدبيني و نارضايتي مردم به نظام است حرفي زده نمي شود و رسانه ها عكس العملي از خود نشان نمي دهند؟
يك هموطن
¤ بدحجابي در كلاس هاي آموزشگاه هاي رانندگي حتي در بين مربيان زن ديده مي شود. در حالي كه كل اين مجموعه ها زيرنظر نيروي انتظامي است و مسئولين امر كاملاً بي تفاوت هستند. زماني مبارزه با بدحجابي مي تواند تأثيرگذار باشد كه از خود شروع كنيم.
4043---0912
¤ مگر قرار نبود قيمت كرايه حمل و نقل شهري تا پايان سال 91 افزايش نيابد؟ پس توافق شوراي شهر و شهردار تهران با استانداري و فرمانداري چيست؟
2748---0912
¤ مديركل تعاون اعلام نمود كه سقف وام ضروري براي بازنشستگان 7 ميليون و براي شاغلين 12ميليون تومان است. آيا اين تبعيض نيست؟
موسوي از باقرشهر
¤ كارگر شركت گاز با 9 سال سابقه كار هستم. چرا با امثال ما با اين سابقه قرارداد نمي بندند و با پيمانكارهاي جديد قرارداد مي بندند؟ از مسئولين امر درخواست مساعدت دارم.
4872---0911
¤ از كيهان تأثيرگذار انتظار مي رود- و انتظار ناحقي هم نيست- كه نسبت به تصويب قوانين به ويژه بودجه سال 91 و مبحث بازنشستگي پيش از موعد واكنش نشان دهد. اين چه قيودي است كه ذكر مي كنند: 1- تهيه بودجه توسط سازمان 2- موافقت سازمان 3- حذف پست سازماني و... قيدهاي متضاد. اگر كسي به هر علت نخواست در سازمان بماند نبايد خدمات گذشته او را پايمال كرد؟
راستي از اصفهان
¤ در تلويزيون فيلمي مستند و خارجي در مورد چگونگي ساخت «زيپ» نمايش داده شد. مي خواستم سؤال بكنم مگر اين كالا يا وسيله در داخل كشور ساخته نمي شود كه فيلم خارجي آن را تهيه و پخش مي كنند.
8516---0919
¤ رسيدگي دولت به درخواست دخترك بيمار و تامين سرپناه براي اسكان او و خانواده اش كه خبر آن را چاپ كرده بوديد واقعاً قابل تقدير است، ولي اي كاش براي همه بيماران و افراد بي خانمان كه جلو دوربين نيستند و بلندگويي در اختيار ندارند و خلاصه صدايشان به جايي نمي رسد اين تسهيلات داده شود.
8853---0912
¤ قبلاً از سوي مسئولين گفته شد هر شهروندي كه در مصرف بنزين 100 توماني خود صرفه جويي كند مورد تشويق قرار مي گيرد. در حال حاضر نه تنها ما را تشويق نكردند بلكه تهديد كرده اند در موعد اعلام شده بنزين با نرخ 100 توماني را به نرخ 400 تومان يا 200 تومان تبديل مي كنند. با اين خلف وعده هايي كه از مسئولين مي بينيم چگونه به گفته هاي امروز آنان اعتماد پيدا كنيم.
صالحي
¤ از وزير محترم آموزش و پرورش درخواست مي شود براي مدارسي كه از فضاي آموزشي- تفريحي مناسبي برخوردار نيستند فكري بكند. مدرسه ابتدايي شهيد فهميده واقع در تجريش يكي از آن هاست كه هم معلم، هم شاگردان هم همسايگان را آزار و اذيت مي كند و واقعاً فضاي مناسبي براي امور فرهنگي حدود 300 متري براي 300 دانش آموز نيست. از همه بدتر سرايدار فقير آن كه خانمي است پير و مريض حال با 7 فرزند و عروس و نوه در يك كانتينر در پشت بام اين مدرسه در فضاي 2 متري سكونت مي كنند كه چندي قبل به علت بيماري با سختي او را از پشت بام به بيرون آورده و با آمبولانس راهي بيمارستان كردند.مكرر به آموزش و پرورش تهران مراجعه، مكاتبه و قول مساعد داده شده ولي اقدامي صورت نگرفته است.»
غيبي، امين، قاسم زاده و...
¤ در برخي معابر از جمله چهارراه ولي عصر(عج) شاهد راكب موتوسيكلت خانم هستيم لازم است ناجا با اين پديده هاي ناميمون برخورد لازم را بنمايد.
6775:0912
¤ از شركت هاي بيمه كشور درخواست مي شود پيشنهاد آقاي قرائتي براي «قرباني كردن» گوسفند براي كاهش تصادفات را عملي نمايند.
1347:0912
¤ ضمن تقدير و تشكر از چاپ گزارش اتابك درخواست مي شود گزارش مبسوط تري در روزنامه چاپ كنيد تا شايد گره مشكلات مردم منطقه زودتر باز شود. 8-7 سال است كه در طرح قرار گرفته ايم و دائم در حال تنفس گردوغبار منطقه هستيم. متأسفانه نخاله ها نيز گاهي چند وقت در منطقه مي ماند و اقدامي براي انتقال آنها صورت نمي گيرد.
سيد هادي شاهدي
¤ با وجود آن كه قيمت بنزين هنوز افزايش نيافته تاكسي ها در زاهدان قيمت كرايه خود را افزايش داده اند و كرايه مسير زاهدان- خاش را كه 6هزار تومان بود به 7هزار تومان رسانده اند. گويا گراني ها همچنان ادامه دارد.
6433:0939
¤ در پاسخ به روابط عمومي شهرداري منطقه 12 در مورد خيابان لاله زار جنوبي بايد به عرض برسانم بنده از شنبه تا چهارشنبه هر روز از خيابان لاله زار عبور مي كنم. دو طرف خيابان به طور مرتب به پاركينگ موتورسواران و راكبين و رانندگان تاكسي ها و سواري هاي شخصي تبديل شده است به علاوه تخليه بار و بارگيري در اوج تردد يعني بين ساعات 14 تا 17 ترافيك سنگين را بر اين منطقه حاكم مي كند.
حيدري
¤ مسئولين شهرداري واقعاً نمي دانند نبايد در كنار حرم مطهر امام راحل(ره) هرم هاي ثلاثه كه نماد شيطاني و ماسوني است نصب كنند يا غرضي در كار است؟
مسعود كيا
¤ نصب هزاران تن سنگ به جاي جدول هاي سيماني در خيابان پيروزي آن هم از جيب مردم و بيت المال توسط شهرداري تهران از مصاديق بارز و آشكار تضييع حقوق ملت است كه متأسفانه امروز شاهدش هستيم.
8949:0912
¤ در اسفند سال 90 در شهرستان شوشتر اقدام به پيش خريد يك دستگاه پژو پارس با موعد تحويل 45 روزه كرده ام. ولي علي رغم گذشت دو ماه هنوز هيچ خبري از تحويل اتومبيل نيست جواب درست و حسابي هم به مردم نمي دهند. اميدواريم با انعكاس مشكل در اين ستون فرجي حاصل شود.
5627:0916
¤ برخي از رانندگان ميني بوس هاي خط مترو جوانمرد قصاب- قرچك از آهنگ هاي مبتذل استفاده مي كنند. لطفاً بنويسيد ما مسافران خسته از كار روزانه نياز به آسايش و آرامش داريم نه به آواز آدم هاي فاسد. چرا گناه كردن براي يك عده اين قدر راحت شده است؟
9912:0919
¤ بهترين زيباترين گوهر عالم به خداست مادر
بهترين زيباترين واژه عالم به خداست مادر
بهترين زيباترين مخلوق عالم به خداست مادر
بهترين همدم و انس آدم به خداست مادر
9763:0913
¤ دانشگاه آزاد در هنگام برگزاري آزمون كارشناسي ارشد، براي پاركينگ از دانشجويان مبلغ هزار تومان هزينه دريافت كرد. درحالي كه در روزهاي عادي اين هزينه فقط 400 تومان است. انتظار داشتيم بعداز روي كار آمدن آقاي دانشجو شاهد اصلاح رفتارها و روش ها باشيم آيا اين پولها حلال است كه دانشگاه از دانشجويان دريافت مي كند؟
يك داوطلب آزمون
¤ به فرمانده احمق آمريكايي ها كه ادعا مي كند مي خواهد مكه و مدينه را بمباران كند، بايد گفت حداقل قبل از اينكه اين حرف را بزني يك بار سوره فيل را در قرآن بخوان و سپس ياوه بگو.
علياري
¤ سه سال است كه بيكارم و تنها درآمدم يارانه ها بود. هزار تا صدهزار تومان ديگر را نهادي پرداخت مي كنم. مستأجرم. توان اداره منزل را ندارم خواهش مي كنم صداي ما را به گوش مسئولين برسانيد شايد دلشان و دل خيرين به حال ما سوخت و عنايتي كردند.
اسماعيل شهر آييني سبزوار
¤ دوماه از سال جديد گذشت و از افزايش حقوق بازنشستگان خبري نيست. چقدر بايد چوب بي فكري مان را بخوريم.
6794:0912
¤ ايرانسل با برگزاري مسابقات 9091 شبيه همان كاري را مي كند كه شركت هاي هرمي گلدكوئست انجام مي دادند البته با شيوه اي جديد. اين مسابقات به نظارت بيشتري از سوي مسئولان نياز دارد.
ميرزايي
¤ در اجلاس بغداد مسئولان حتي يك ميلي متر عقب نشيني نكنند . غربي ها تا قيامت دشمن اسلام و خدا هستند و باقي مي مانند تا درنهايت مثل فرعون به قدرت الهي غرق و نابود شوند.
يك هموطن
¤ در بسياري از كشورها براي توجه به قشر ضعيف و محروم جامعه، مسابقات جام خيريه برگزار مي كنند و بين قهرمان ليگ و قهرمان جام حذفي قرار مي دهند و عوائد آن صرف امور عام المنفعه مي شود. ما هم بايد در اين زمينه اقدام كنيم و صدا و سيما و شركت هاي مختلف و مردم براي باقيات الصالحات بهتر است اين گونه مسابقات را تحت عناوين ايتام، سالمندان، معلولان، بيماران صعب العلاج و... برگزار كنند، ما ايرانيان بايد مبتكر و پيش قدم در امور خير باشيم .
كاشاني
¤ از مسئولان صدا و سيما مي خواهيم امسال به روال سال هاي گذشته برگزار كننده طرح بزرگ قرآني 1446 مخصوصا در شبكه هاي جديدالتأسيس سيما باشند.
يك شهروند
¤ تقديم به رهبر معظم انقلاب
اي شهريار ملك ولايت تو را سلام
وي پادشاه شهر هدايت تو را سلام
از هركرانه اي بنشيند به گوشمان
گلبانگ جان فزاي صدايت تو را سلام
فرزند پاك زاده زهرا و مرتضي
دنيا كه هيچ، جان به فدايت تو را سلام
سعيد منتظري از فيروزكوه
¤بنده از اينكه فيلم هاي سخيفي همچون گشت ارشاد توقيف مي شوند خدا را شكر مي كنم. اما انتقادم به وزارت ارشاد اين است كه چرا اين گونه فيلم ها قبل از توليد يا درموقع فيلم نامه متوقف نمي شوند تا هزينه كمتري بردوش نظام بگذارند.
8007:0919
¤ قسمتي از جاده آسفالت روستاي رازقان تا روستاي عليشار از توابع شهرستان ساوه به دليل تردد كاميون هاي سنگين از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست از مسئولين راه و شهرسازي درخواست مي شود نسبت به ترميم آن اقدام نمايند.
9300:0936
¤ جناب آقاي معاون رئيس جمهور، وضعيت پيمانكاران «دريا پيمان بوشهر» وزارت نفت را بررسي كنيد كه متاسفانه هيچ توجهي به دستور رئيس جمهور محترم و جنابعالي نمي كنند و با نيروهاي شركتي همچون گذشته رفتار مي كنند.
2775:0939
¤ با توجه به همكاري و نقش عمروموسي در دولت حسني نامبارك چرا صدا و سيما اين قدر سخنان وي را پوشش خبري مي دهد. آيا نمي داند كه چشم اميد مردم مصر و مستضعفين دنيا به مواضع و رسانه هاي جمهوري اسلامي است؟
سجادي
¤ در تاريخ 25/2/91 به چند آژانس مسافرتي براي تهيه بليط سرزدم. متاسفانه وضعيت پوشش خانم هاي كارمند در اين آژانس ها را شبيه آراستگي در عروسي ها ديدم. چه كسي مسئول سروسامان دادن به وضع حجاب و عفاف درچنين اماكني است؟ اماكن ناجا، گردشگري و... چه مسئوليتي دراين گونه امور دارند؟ علاوه بر اين چرا در بليط هاي صادره تاريخ ميلادي قيد مي شود؟ تاريخ هجري شمسي مگر تغيير يافته است و ما نمي دانيم.
شاه صاحبي
¤ در تاريخ 20/2/91 در خيابان كرمان شرقي بعداز ميدان احمديه نرسيده به سرآسياب (منطقه 14) به علت بي توجهي و عدم دقت نيروهاي شهرداري در خط كشي معابر متأسفانه رنگ زيادي همچون خمير مسير 300-200 متري را پركرده بود كه باعث سرخوردن چندين موتورسيكلت و به زمين خوردن راكبين از جمله بنده و خانمم شد كه به علت سرعت كم آسيب جزيي به 7-6 عضو بدنم وارد شد كه اگر خيابان اصلي و موانع هاي موجود اين مسير نبود و سرعت موتورسيكلت ها بالا بود چه بسا باعث مرگ چندين نفر مي شد لازم است با مسئولين بي دقت عامل حادثه فوق برخورد لازم صورت گيرد.
طاهري
¤از خلاف هاي متعدد برخي از كاركنان شركت صنعتي ايران خودرو و همچنين از تخلفات عديده نمايندگي شماره 2420 مستقر در شهرستان اهواز شكايت كرده ام ولي متأسفانه مديرعامل شركت ترتيب اثر نمي دهد. چرا مسئولين در حوزه مسئوليتي خويش احساس مسئوليت نمي كنند.
سهرابي
¤آقاي لاريجاني رياست محترم مجلس گفته است دادن پول به مردم عدالت نيست. اگر ايشان اين نظر را دارند و واقعا به آن معتقد هستند لطف كنند قيمت ها را به اول انقلاب برگردانند مردم نيز هيچ كدام از دولت يارانه نمي خواهند.
موسوي
¤يك نظامي جانباز و بازنشسته هستم. براي امرار معاش منزل خود را به فردي كه متولي مدرسه خصوصي است اجاره داده و جاي ديگر اجاره نشين مي باشم. صاحب مدرسه 13ماه به بنده پول اجاره نداده است. به مجتمع قضايي شهيد باهنر شكايت كرده ام هربلايي كه بگوييد بر سرم آورده اند بنويسيد كجاي اين دادگاه و دادگستري عدالت اجراء مي شود.
عليپور- سرهنگ بازنشسته ارتش
¤ آقاي علي مطهري فرزند استاد شهيد مرتضي مطهري به جاي ارتزاق از مقام و منزلت پدر شهيدشان به اين مسئله فكر كند كه چرا افراد فتنه گر و روزنامه هاي وابسته به آنان دراين مدت مرتب سخنان او را در صفحه اول تيتر مي كنند.
عليمرداني
¤ از آنهايي كه مي خواهند بدانند كشورمان تا چه حد در پزشكي پيشرفت داشته مي خواهم برنامه خبر كوپروس را ساعت 12 شب از كانال خزر آذربايجان تماشا بكنند و ببينند بيماران كشورهاي همسايه چگونه آرزوي مسافرت به ايران براي درمان بيماري شان مي كنند.
راننده خط ترانزيت منطقه قفقاز
¤ از سال 85 تا به حال دنبال طرحي به نام «پروار گوساله 100 رأسي صنعتي» در شهرستان آبدانان ايلام هستم اين چندمين بار است كه پروانه هايم را تمديد مي كنم و چندين ميليون زمين خريده ام پول پروانه ساخت را نقدا پرداخت كردم ولي تا حال نتيجه اي نگرفته ام از مسئولين امر انتظار رفع مشكل ياد شده را دارم.
6162---0936
¤ از معاون محترم رئيس جمهور درخواست مي شود نسبت به رفع مشكل لايحه تسري ارشديتهاي ناجا به آجا و سپاه را كه ماه ها معطل مانده اقدام نمايند. حدود 1600نفر منتظر اقدام معاون رئيس جمهور محترم هستند.
جمعي از مشمولان تسري ارشديت ناجا به آجا و سپاه
¤ از مسئولين ناجا درخواست مي شود نسبت به جمع آوري سي دي هاي كپي شده غيرمجاز از دستفروشان جاده ساوه منطقه رباط كريم اقدام نمايند.
8077---0919
¤ پرداخت اقساطي مطالبات بازنشستگان نيروهاي مسلح چندماهي است قطع شده از مسئولين امر انتظار تسريع داريم چرا كه هرچه ديرتر ارزش آن كمتر مي شود.
6937---0919
¤ سريال «حيراني» درحال پخش از شبكه يك سيما براي كارگردانش يك سياه مشق سخيف، براي بينندگان يك اثر تهوع آور و براي مخاطبين خاص و از ما بهترانش شايد يك لنگه كفش كهنه در بيابان باشد؟ از مديران اين رسانه درخواست مي شود براي پركردن اوقات خالي به هر كاري تن ندهند.
8516---0919
¤ تا كي بايد درحق بازنشستگان فرهنگي ظلم و اجحاف شود؟ پاداش پايان خدمت اغلب دستگاه ها علاوه بر اينكه دو برابر حقوقشان است آن را يكجا نقدا و يا يكماهه پس از بازنشستگي پرداخت مي كنند ولي فرهنگيان قسطي درطول يك سال؟ آيا اين عدالت است؟
2066---0911
¤ عشق رهبر عزيزم روز به روز دارد آبم مي كند آيا امكان دارد قبل از مردنم يك بار به زيارتش شرفياب شوم؟ حقير از خانواده ساده كوچك و ضعيفم كسي را ندارم. بضاعتي ندارم اما «دل» كه دارم چه كنم؟
9915---0914
¤ روزنامه هاي ورزشي آقاي علي دايي را اسطوره مرد زحمت كشيده مي نامند كه از رنو به پرادو رسيده است ولي هم سن دايي زياد داريم كه رفتند از دين اسلام و كشور دفاع كردند ولي حالا پول رفت و آمد دانشگاه فرزندشان را ندارند، پول مطب و دكتر و دارويشان 50% بيشتر از حقوقشان است. خانواده ها بيمه تكميلي ندارند، زخمشان كهنه شده ولي اسطوره نشدند؟ راستي چرا؟
2096---0911
¤ چرا فوق العاده جذب هيئت امنا براي كاركنان دو وزارتخانه بهداشت و آموزش عالي اجرا شد و به احكامشان 250 تا 360 هزار تومان اضافه شد ولي براي فرهنگيان هيچ خبري نيست؟ مگر طبق قانون خدمات كشوري احكام صادر نمي شود.
يك فرهنگي
¤ چرا شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران نيروهاي با سابقه بالاي 10 سال داراي مدرك ديپلم را تبديل وضعيت نمي كند و با شركت جديد پيمانكاري (افق ماندگار جنوب) قرار داد مي بندد؟ مگر نمي گويند شركت هاي پيمانكاري حذف شده است؟
4079---0912
¤ از بنياد مستضعفان درخواست مي شود سند شهرك والفجر حكيميه تهرانپارس را كه قراربود سال 88 به مالكان تحويل شود تحويل دهند.
جمعي از اهالي شهرك والفجر حكيميه تهرانپارس
¤ وقتي براي پايان كار به شهرداري منطقه 22 مراجعه نمودم مرا به دفتر الكترونيك هدايت نمودند وقتي به آن مركز مراجعه نمودم چند جوان با حالت تمسخر به فرد مسني چون بنده اعلام نمودند بايد صدهزار تومان بدهيد. معلوم نيست برچه اساسي و براي چه كاري. آيا چنين وجوهي شرعي و قانوني است؟ آيا سازمان هاي بازرسي نظارتي هم براين امور دارند؟ از مسئولين امر درخواست مي شود نگذارند صاحبان اصلي انقلاب در پيچ وخم ادارات كمرشان خم و نسبت به انقلاب بدبين شوند.
نظري
¤ مدت يك سال است كه از دانشگاه پيام نور واحد خوي فارغ التحصيل شده ام ولي موفق به دريافت گواهي مدرك پايان تحصيلي خود نشده ام و دائم طي اين مدت بين خوي و اروميه در ترددم به همين علت از حقوق و مزاياي مدرك كارشناسي در اداره خود محرومم از مسئولين امر درخواست رفع مشكل صدور گواهي فارغ التحصيل خود را دارم.
احمدخاني از تبريز
¤ حضرت فاطمه(س) مي فرمايد: خوشرويي با مؤمن موجب دستيابي به بهشت مي شود. ولادت آن سرور عالميان و نيز فرزندش حضرت امام خميني مبارك باد.
7509-0916
¤ تا زخمهاي كهنه دل را دوا كنم
با ذكر نام پاك تو ذكر خدا كنم
يا فاطمه به سجده بگويم به صد نفس
مولاي من تويي و به حاجت صدا كنم
2257-0916
¤ آيت الله مصباح يزدي: ولايت فقيه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعيت نظام است.
1390-0912
¤ اينكه رقباي نامزد پيروز انتخابات 1388 به وي تبريك نگفتند بنده معتقدم به حكمت خداوند مربوط مي شود كه عقل و ادب را از دشمن ملت گرفت تا آينده اي برايشان متصور نباشيم. معجزه از اين بالاتر. خودسوزي حمقا.
يك هموطن
¤ در تاريخ 23/2/91 ساعت 45/20 شب با قطار چهارتخته رجا از مشهد عازم تهران شديم متأسفانه وضعيت بهداشتي قطار بسيار بد و كثيف بود به گونه اي كه ما شرمنده همسفران و ميهمانان عراقي و لبناني زائر امام هشتم(ع) شديم و تأسف خورديم كه چرا عده اي با آبروي نظام و كشور چنين بازي مي كنند.
داوري نژاد- مسافر مشهد تهران
¤ متأسفانه در يكي از سطل هاي زباله كنار خيابان ها كتب مدرسه اي بچه ها از جمله كتاب ديني و قرآن را مشاهده كردم از رسانه هاي عمومي و ملي انتظار آگاه سازي مردم مي رود.
2736-0913
¤ پارك جنگلي قرچك داراي چندين سرويس بهداشتي است ولي متأسفانه اغلب بسته است. چرا؟
9912-0919
¤ آسفالت جاده قوچ سار كاملاً از بين رفته است از شهرداري يا مسئولان وزارت راه تقاضا داريم نسبت به ترميم اين جاده اقدام كنند.
7948---0912
¤ در ناحيه [...] آموزش و پرورش شهرري در ابلاغ معلمان تخلفات زيادي را مرتكب مي شوند. به عنوان نمونه همكار ما در مدرسه نيست ولي ابلاغ اين مدرسه را دارد، از مسئولان تقاضاي رسيدگي داريم.
قاسم زاده
 افزايش سانتريفيوژها در فردو پيام فني ايران به 1+5 پيش از آغاز مذاكرات بغداد

گزارش هاي فني حكايت از آن دارد كه ايران در آستانه اجلاس بغداد در حال افزايش تعداد ماشين هاي سانتريفيوژ موجود در تأسيسات فردو است.
خبرگزاري رويترز در گزارشي از وين به قلم فردريك دال به نقل از منابعي درون آژانس بين المللي انرژي اتمي خبر داد كه ايران تعداد ماشين هاي سانتريفيوژ موجود در تأسيسات فردو را افزايش داده است.
منابع وابسته به آژانس در عين حال به رويترز گفته اند كه اين افزايش سانتريفيوژها به معناي افزايش سرعت يا حجم غني سازي در نطنز نيست و اين پارامترها «در ماه هاي اخير روندي ثابت را طي كرده است».
تحليلگران عقيده دارند سرعت گرفتن روند نصب ماشين هاي سانتريفيوژ در فردو و در عين حال ثابت ماندن سرعت و حجم غني سازي 20 درصد، به اين معني است كه ايران ميان دو موضوع فردو و غني سازي 20 درصد تفكيك كرده است و موضوع نصب سانتريفيوژها لزوماً ربطي به مسئله غني سازي 20 درصد ندارد.
همچنين اين نكته نيز حائز اهميت است كه نصب ماشين هاي بيشتر در فردو نشان دهنده آن است كه تأسيسات فردو نمي تواند به عنوان يك موضوع قابل مذاكره در گفت وگوهاي بغداد مطرح باشد.
گفتني است فردو تأسيساتي زيرزميني در نزديكي شهر قم است كه در مقابل هرگونه حمله نظامي متعارف مصون است.
گنجايش تأسيسات فردو 3000 ماشين سانتريفيوژ است اما تاكنون حدود 1000 ماشين از نوع اول بهبود يافته در آن نصب شده است.

 آيت الله سبحاني:اهانت كنندگان به ائمه مرتد هستند

آيت الله جعفر سبحاني از مراجع تقليد ضمن محكوم كردن توهين به اهل بيت اهانت كنندگان به ائمه را مرتد اعلام كرد.
آيت الله جعفر سبحاني در نخستين جشنواره نوآوري هاي تبليغ ديني كه ظهر پنجشنبه در سالن اجتماعات مدرسه علميه فيضيه قم برگزار شد، طي سخناني با محكوميت شديد اهانت به اهل بيت(ع) و مخصوصا امام هادي(ع) اظهار داشت: افرادي كه به ائمه اطهار(ع) توهين مي كنند مرتد هستند و مرتكبان اين اعمال زشت افرادي آلوده به گناه بوده و مورد حمايت دشمنان اسلام هستند.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اين كه تبليغ نبايد منحصر به مدارس و قم باشد تاكيد كرد: تبليغ بايد در سراسر كشور انجام شود تا همه مردم بيشتر با احكام اسلامي آشنا و عامل به آن شوند.

 مرديم از احساس خوشبختي! صداي آمريكا را تعطيل كنيد! (خبر ويژه)

شبكه بالاترين خواستار تعطيلي تلويزيون فارسي VOA به خاطر كيفيت مبتذل آن شد.
اين شبكه در شكوائيه اي به قلم يكي از عناصر اپوزيسيون فراري - و البته با نام مستعار- نوشت: تا 4 سال پيش كه به خارج آمده ام VOA را نگاه مي كردم اما بعد از آن تلويزيون صداي آمريكا را نگاه نمي كنم. دورادور سرنوشت صداي آمريكا را در ميان اخبار رصد مي كردم و بويژه بعد از رياست جمهوري اوباما و در دو سال اخير مي دانستم كه اين تلويزيون دچار دگرگوني هاي آشفته و گوناگوني شده كه بنظرم مي رسيد در حال تلاش براي تبديل شدن به رسانه اي مستقل تر و غير اپوزيسيوني تر است. اما كماكان رغبتي به تماشاي آن نداشتم و ندارم. تا اينكه پريشب و از روي تبليغ بالاترين رفتم و برنامه افق سيامك دهقانپور را ديدم. بايد اعتراف كنم كه آنچه كه ديدم فقط بد نبود بلكه به جرات مي شود گفت فاجعه بود. ميهمانان كارشناس شركت كننده در ويديوكنفرانس مجتبي واحدي در واشنگتن، بابك داد در پاريس و [...] در تهران بودند.
اين ضدانقلاب لندن نشين مي افزايد: بعد از حدود نيم ساعت تا 40 دقيقه اي كه با خودخوري و عصبانيت توانستم برنامه را تحمل كنم نوعي احساس بدبختي و درماندگي براي خودم، تاسف براي آمريكا و پول هايي كه خرج مي كند، حسرت براي سه كارشناسي كه هر چه كه با خود آورده بودند توشه كارشناسي شان جزوش نبود و نوعي غصه عميق براي آنها كه قرار بود مخاطب اين تلويزيون و اين كارشناسان باشند كردم. خلاصه برنامه اين بود كه در شروع و ادامه و پايان برنامه نه كارشناسان عزيز خودشان مي دانستند كه چه گفته اند. نه مجري مي دانست كه هر كدام از آقايان چه نظر و تحليل مشخصي براي موضوع مشخص برنامه داده اند. نه هيچ كدام از كارشناسان سه گانه مي دانستند كه آن دو رفيق و هم پانل شان چه گفته است. و لابد بايد انتظار داشتم و داشتند كه مردمان مخاطب فهميده باشند كه اين آقايان چه دري سفته اند! لذا بر آن شدم كه در اينجا ثبت كنم كه من گفتم كه «محض رضاي خدا VOA را تعطيل كنيد».
حمله ماه هاي اخير برخي طيف هاي اپوزيسيون به صداي آمريكا و بي كفايت توصيف كردن آن در حالي است كه انواع رسانه هاي بيگانه منطبق با حجم و كيفيت فعاليت هاي محافل اپوزيسيون فعال مي شوند يا دچار ركود مي گردند. به عبارت ديگر حملات اخير اپوزيسيون به VOA و شبكه هاي مشابه نوعي فرار به جلو براي توبيخ نشدن و مورد ملامت قرار نگرفتن است. وضعيت تيره و تار منافقين پس از تعطيلي پادگان اشرف (خبر ويژه)

تعطيلي پادگان اشرف و اخراج گروهك منافقين از عراق، عملا اين سازمان تروريستي را در معرض فروپاشي كامل قرار داده است.
يك عضو جدا شده اين سازمان در پايگاه اينترنتي ايران اينترلينك نوشت: سازمان مجاهدين خلق[منافقين] با ناكامي هاي متعددي روبروست از جمله؛ نابودي نيروهاي نظامي سازمان و از دست دادن مقر اصلي براي فرقه سازي و اسارت اعضا، فرار و نارضايتي در بين كادرها، مخالفت و چنددستگي در ميان شوراي دست ساز سازمان، از دست دادن هواداران قديمي در خارج، تو زرد درآمدن برخي حاميان منطقه اي سازمان از جمله در عراق كه هم اكنون فراري و به جرم ترور و انفجار تحت تعقيب اينترپل هستند (طارق هاشمي)، جدايي يا نامه نگاري كادرهاي خارج از عراق براي جدايي از سازمان، و سرانجام تمسخر مظلوم نمايي هاي سازمان توسط اپوزيسيون خارج نشين.
عضو جدا شده منافقين اضافه كرد: قطعا تعداد زيادي از پيكره سازمان- شايد در حدود يك سوم آن- خواهان بازگشت به ايران و زندگي عادي خواهند بود و البته نيمي از باقيمانده هم قطعا منتظر راهي براي جدايي خواهند ماند. اگر آمريكا خود پناهندگي و حضور اين افراد را بپذيرد، قطعا آنها هم در آن ور آب ها مثل بقيه اپوزيسيون و در جدال با آنها به فراموشي و ورطه شوهاي تلويزيوني دچار خواهند شد. اگر كشوري مثل آذربايجان يا هر كشور ديگري در منطقه در دشمني با مردم ايران آنها را بپذيرد بدون شك تكرار خاطرات تلخ همكاري اين گروه با صدام و دشمنان ايران و ايراني، از آنها نه گروهي فراموش شده كه فرقه اي به شدت منفور و عبرت تاريخ خواهد ساخت.
بهزاد عليشاهي مي افزايد: پراكنده شدن آنها در كشورهاي مختلف در اروپا و يا هر كجاي ديگر نيز چيزي كه سازمان به شدت از آن هراس دارد و خواهان انتقال گروهي است، اين نوع انتقال قدرت تسلط فرقه بر اعضا را از بين خواهد برد و اعضا در مواجهه با دنياي آزاد حقايق را خواهند فهميد و از سازمان دلزده و شاكي خواهند شد، امري كه لو رفتن هرچه بيشتر اسرار جنايت و وابستگي سازمان را در پي خواهد داشت.

 ايران در شطرنج مذاكرات آهسته و پيوسته پيش مي رود (خبر ويژه)

محافل سياسي و رسانه هاي غرب استراتژي فشار بر ايران را فاقد كارايي ارزيابي مي كنند و معتقدند ايران به رغم اين فشارها برنامه هسته اي خود را پيش مي برد.
روزنامه نيويورك تايمز دراين باره نوشت: ايران به اعتبار مذاكرات، براي برنامه هسته اي خود مشروعيت بيشتري را كسب مي كند. كارشناسان مي گويند به رغم تشديد تحريم ها، روش هميشگي ايران مبني بر تداوم آهسته اما پيوسته برنامه هسته اي خود تاكنون موفقيت آميز بوده است.
اين روزنامه نوشت: واقعيت اين است كه موفقيت مذاكرات از منظر غرب به اين معناست كه ايران با انتقال تمام اورانيوم غني سازي شده به خارج موافقت كند. اما مقامات آمريكايي مي گويند در مذاكرات اسلامبول هيچ توافقي در مورد غني سازي پيشنهاد نشد. استقلال، از ستون هاي اصلي انقلاب و حاكميت ايران به شمار مي رود و به همين دليل آنها در برابر هر نوع شرطي مبني بر تعطيلي مراكز هسته اي مقاومت مي كنند.
در همين حال روزنامه واشنگتن پست در گزارشي خاطر نشان كرد كه تحريم ايران شكست خورده است. به نوشته اين روزنامه « ايران با درگير كردن كشورهاي غربي در مذاكرات، براي فعاليت هاي هسته اي خود زمان مي خرد. اوباما بعد از 3 سال بايد اعلام كند سياست تحريم و فشار و مذاكره با شكست مواجه شده است هر چند كه برخي تحليلگران مي گويند اوباما هرگز چنين اعترافي نخواهد كرد».
از سوي ديگر و در حالي كه گروهي از سناتورهاي آمريكايي مانع از تصويب تحريم جديد عليه ايران در سنا شدند، اختلافات ميان اعضاي جمهوري خواه و دموكرات سنا شدت يافته است. گفته مي شود اين اختلافات بي ارتباط با انتخابات ماه نوامبر آمريكا نيست.
سناتور ليندزي گراهام دراين باره گفته است: تحريم ها عليه ايران خيلي خوبند و اميدواريم كه باعث تغيير رفتار ايراني ها شوند ولي تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده و فكر مي كنم از اين به بعد نيز اتفاق نيفتد.
ناتواني سياست فشار عليه ايران موجب اعتراض مقامات رژيم صهيونيستي شده است. ايهود باراك وزير دفاع اسرائيل به سي ان ان گفت: ايران همچنان از مذاكرات با 1+5 سود مي برد و غرب را فريب مي دهد. ما به وعده هاي آمريكا اطمينان داريم اما نگرانيم غرب نتواند جلوي برنامه هسته اي ايران را بگيرد.
وي مي افزايد: مذاكرات 1+5 و ايران با اين محور كه به توافق بر سر ساز و كارهايي براي تداوم پيشرفت برنامه اتمي ايران منجر شود، مسخره است. اگر غرب و جامعه جهاني آستانه اي براي برنامه هسته اي ايران در نظر بگيرند و ايران هم آن را قبول كند اما عملا اجازه داده شود كه ايران برنامه خود را پيش ببرد. اين مسخره و يك فريب است، چه رسد به اينكه ايران تنها بخش هايي از طرح غرب را بپذيرد.
باراك تصريح كرد: يك ايران هسته اي، دورنماي كلي خاورميانه را تغيير خواهد داد.
همچنين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي ضمن يك كنفرانس مطبوعاتي در پراگ اعلام كرد: ايران به هيچ وجه از برنامه هسته اي خود صرف نظر نخواهد كرد.
وي با بيان اينكه ايران شطرنج باز ماهري است و شطرنج مذاكرات را خوب بلد است، گفت: هيچ نشانه اي وجود ندارد كه ايران مي خواهد برنامه هسته اي خود را متوقف كند حتي اگر چيزهايي را بپذيرد.

 چرا بايد هزينه تندروي گروه هاي خارج كشور را ما بپردازيم؟! (خبر ويژه)

اعلام موجوديت گروهكي به نام «شوراي هماهنگي جنبش سبز» در برابر «شوراي هماهنگي راه سبز اميد»، تبديل به قوز بالاي قوز براي فتنه گران شده است.
اولين بار نام گروه موسوم به شوراي هماهنگي جنبش سبز را مهدي خزعلي در وبلاگ خود و در آستانه مرحله دوم انتخابات علم كرد برخلاف سناريوي تحريم انتخابات، از قول اين گروه خواستار حضور تك راي در انتخابات مرحله دوم شد. با اين همه فردي كه از وي در انتخابات حمايت شده بود، حائز 50 هزار راي كمتر نسبت به مرحله اول شد!
مهدي خزعلي درباره شوراي ياد شده به سايت روز آن لاين گفت: آنها تعدادي از فعالان سياسي در داخل هستند و هويت سياسي مستقل دارند، برخلاف شوراي هماهنگي راه سبز اميد كه در خارج از كشور توسط اردشير اميرارجمند اداره مي شود، من به آن جريان خارج احترام مي گذارم ولي حرف من اين است كه وقتي جريان ديگري هم كه به طور كلي در داخل است اعلام موجوديت مي كند، بايد با آنها هم با احترام برخورد كنيم و بگوييم كه قطعا آنها نيز نظري و انديشه اي دارند و وقتي كه ناگزير شده اند اعلام موجوديت كنند قطعا مواضع و راهكارهايشان در جاهايي با «راه سبز اميد» منطبق نبوده است. چرا پذيرش اين مسئله اينجا سخت مي شود؟
وي برخي مواضع گروه وابسته به اميرارجمند را راديكال توصيف كرد و گفت: مشي يي كه آن گروه اتخاذ مي كرد در مواردي راديكال بود(مثل اعتراضات خياباني) و بهانه به دست رقيب مي داد تا بكوبند و از سوي ديگر مشي انفعالي بود؛ در جاهايي كه ظرفيت هاي قانوني اعتراض وجود داشت و ما مي توانستيم بدون بهانه دادن حركتي بكنيم. موضعگيري اين شورا ما را منفعل مي كرد، مثل تحريم انتخابات. نبايد اجازه داد كه گروهي تندرو با شعارهاي ساختارشكن و راديكال در مسير مبارزه مدني اخلال كنند. در واقع هزينه شعارهاي گروه هاي تندرو و راديكال خارج از كشور را ما مي پردازيم.
يادآور مي شود برخي محافل ضد انقلاب، مدعي شده بودند خزعلي نفوذي جمهوري اسلامي در ميان اپوزيسيون است و اگر غير از اين نبود، از بازداشت آزاد نمي شد تا سر بزنگاه انتخابات، عليه تحريم انتخابات موضع گرفته و براي شركت در انتخابات دست به تبليغات وسيع بزند.

 نگراني شوراي هماهنگي سبز از ساز جدايي اصلاح طلبان (خبر ويژه)

ارگان گروهك موسوم به شوراي هماهنگي سبز در حمله اي بي سابقه به سياستمداران اصلاح طلب آنها را «دچار آلزايمر» توصيف كرد.
پايگاه اينترنتي كلمه وابسته به اردشير اميرارجمند و شركا نوشت: در مناقشات و مباحث مطرح شده درباره جنبش سبز، ضعف بزرگي ديده مي شود و آن اينكه اين روزها برخي تحليل گران و منتقدان از تندروي ها، عدم پذيرش واقعيت ها و انعطاف ناپذيري سران جنبش به ويژه در ماه هاي نخستين به عنوان نقطه ضعف مهم سخن مي رانند.
كلمه با انتقاد از تلاش اصلاح طلبان براي جدايي از جنبش سبز مي نويسد: بن مايه برخي تحليل ها، اشتباه خواندن همراهي اصلاح طلبان با جنبش سبز است. به زعم اين نظريه پردازان، اصلاح طلبان مي توانستند و مي توانند به شرايط ماقبل انتخابات رياست جمهوري بازگردند و با سازمان دهي به نيروها و رسانه هاي خود، تلاش كنند بار ديگر به صحنه مناسبات سياست رسمي كشور وارد شوند. اين روزها حتي شنيده مي شود كه براي رهبري حركت اصلاحي چهره هايي مطرح شده اند و چگونگي ورود به عرصه كارزار انتخاباتي دوره آتي رياست جمهوري در دستور كار برخي محافل سياسي حامي اين ديدگاه قرار گرفته است. شادماني مراكز تصميم گيرنده سياسي در حاكميت، از تفرقه اي كه در حال شكل گيري است به حدي است كه در حالي كه از كوچك ترين تجمع و گردهمايي همراهان جنبش سبز جلوگيري مي كنند، تشكيل جلسات رسمي و غيررسمي اين محافل سياسي را مورد مسامحه قرار مي دهند.
ارگان گروهك شوراي هماهنگي سبز كه در پروژه تحريم انتخابات، شكست سختي خورد و حتي از سوي خاتمي و برخي اصلاح طلبان نيز مورد بي اعتنايي قرار گرفت، مي نويسد: آنها از طولاني شدن راه خسته شده اند و در آستانه دروازه تنگ عرصه سياست ورزي رسمي در انتظار فرصتي براي ورود و حضور به هر قيمتي هستند.
در همين حال محمد صادق جوادي حصار (از اعضاي حزب اعتماد ملي و مدير روزنامه توقيف شده توس) به خبرگزاري ايلنا گفت: پس از رأي دادن خاتمي در انتخابات مجلس نقدهاي فراواني به او وارد شد و موجي از يأس برخي اصلاح طلبان را فرا گرفت. بنابراين اگر اصلاح طلبان نسبت به اين كنش هاي اصلاح طلبانه توجيه نشوند، امكان همراهي آنها با احزاب و فعالان اصلاح طلب وجود نخواهد داشت. در انتخابات اخير، اصلاح طلباني كه داراي استقلال راي بودند رد صلاحيت شدند اما افرادي كه بودن و نبودن آنها فرقي نمي كرد، رأي نياوردند. عده اي مي خواهند از آب بگذرند ولي پايشان خيس نشود.
اين همكار كروبي در فتنه سبز با اشاره به برخي گزينه هاي اصلاح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري اخير تأكيد كرد: آقاي عارف و ديگراني كه هم اكنون از آنها نام برده مي شود، افرادي نيستند كه اصلاح طلبان بخواهند دور آنها جمع شوند، بنابراين هر فردي كه كانديد مي شود بايد تكليف فشارهاي چهارسال اخير نسبت به اصلاح طلبان را روشن كند، در غير اين صورت همراه كردن بدنه اصلاح طلبان در كشور كار غيرممكني است.
جوادي حصار اضافه كرد: همانطور كه هم اكنون توانسته ايم با 1+5 وارد مذاكره شويم، بايد بتوانيم با اصلاح طلباني كه در سرنوشت كشور نيز سهيم هستند وارد مذاكره شويم تا شاهد آشتي ملي باشيم.
خاطرنشان مي شود تحليل گران وابسته به اصلاح طلبان طي هفته هاي اخير در پاسخ برخي انتقادهاي محافل سبز تصريح كرده اند كه حاصل 3 سال هزينه تراشي طيف موسوم به جنبش سبز نزديك به صفر بوده درحالي كه هزينه هاي هنگفتي را بر دوش اصلاح طلبان گذاشته است. عباس عبدي چندي پيش اعلام كرد كه جريان موسوم به سبز قصد داشت خاتمي را مجبور به خودكشي و انتحار سياسي كند و از اين انتحار، سوء استفاده مقتضي را انجام دهد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14