(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 10 مرداد 1391 - شماره 20269

كارآفرينان
بررسي آثار اجتماعي روزه در جامعه از منظر كارشناسان امور ديني و مسائل اجتماعي
روزه تابلوي بزرگ «ورود ممنوع» براي زشتي ها و رذائل اخلاقي به قلب و روح انسان
وقتي «ماساژ درماني» بازار مكاره سودجويان مي شود


كارآفرينان

كارآفريني در بردارنده معناي موفقيت است اين واژه به معناي محصولات، ابداعات، كيفيت و خدمات نوين است. اين واژه به اشخاص پر اراده اتلاق مي شود كه ازاراده خلاقيت پايداري و موفقيتشان آنها را به قهرمانان روز تبديل مي كند. كارآفريني همواره مبناي تحولات و پيشرفتهاي بشري بوده است و تعاريف زيادي از آن شده است كارآفرين كسي است كه فعاليت اقتصادي كوچك و جديدي را با سرمايه خود شروع مي نمايد كارآفرين ارزش ها را تغيير مي دهد و ماهيت آنها را دچار تحول مي نمايد و همچنين مخاطره پذير است و به درستي تصميم گيري مي نمايد براي فعاليت خود به سرمايه نياز دارد ولي هيچ گاه سرمايه گذار نيست. كارآفرين به دنبال تغيير است و به آن پاسخ مي دهد و فرصت ها را شناسايي مي كند و مورد استفاده قرار مي دهد. كارآفرين كسي است كه منابع و نيروي كار، مواد و ساير دارايي ها را با هم تركيب مي كند تا ارزش آنان را نسبت به قبل بيشتر نمايد. كارآفرينان به وسيله ويژگي هاي شخصي خود به پيش مي روند ويژگي هايي از قبيل نياز به كسب كردن يا تجربه نمودن و انجام دادن است. كارآفريني را كساني انتخاب مي كنند كه دوست دارند از ديگران موفق تر باشند. كارآفرينان هم اشتغال ايجاد مي كنند و هم در توليد و خدمات جديد نقش مؤثري دارند. امروزه كارآفريني به عنوان يك ضرورت در زندگي كنوني مورد توجه قرار گرفته است. البته افراد كارآفرين به يك نسبت از ويژگي ها و قابليت هاي يكسان برخوردار نيستند اما بازگو كردن اين ويژگي هاي كارآفريني از اين جهت اهميت دارد كه شناخت ويژگي هاي كارآفرينان موفق براي افرادي كه شروع به كارآفريني مي كنند سبب تشويق و موفقيت احتمالي آنها مي شود.
بخشي از ويژگي هاي مشترك كارآفرينان:
1-نوآوري و خلاقيت: اين ويژگي مشخصه اصلي كارآفريني است. كارآفرين با ارائه محصولات و خدمات جديد مي تواند كشور را به سمت پيشرفت و توسعه سوق دهد و موجبب تحول در زندگي روزمره شود آنها از توانايي خود در خلاقيت لذت مي برند نقش نوآوري در كارآفريني آن قدر اهميت دارد كه كارآفريني بدون نوآوري وجود ندارد.
2-خطرپذيري: كارآفرينان از خطر استقبال مي كنند و در صورتي كه محاسبه شده باشد آن را قبول مي كنند آنها علاقه مند هستند براي آغاز يك فعاليت اقتصادي معمولي به مقدار متعادل خطرپذيري كنند و توانايي اداره ريسك هاي مختلف را دارند.
3-اعتماد به نفس: كارآفرينان به خاطر اعتمادبه نفس خود شهرت دارند. ظاهراً كارآفرينان واقعي به خاطر اعتمادبه نفس بالايي كه در خود مي بينند خود را باور دارند و مي دانند كه مي توانند. اعتمادبه نفس عزم و پايداري بيش از هر عامل ديگري در موفقيت به يك كارآفرين كمك مي كند تا بر مشكلات غلبه كند.
4-پشتكار بالا: كارآفرينان افرادي هستند كه در انجام كارهايشان مصمم و داراي پشتكار هستند اين افراد در مواجهه شدن با شكست نااميد نمي شوند و به دنبال راهي مي گردند كه به آن غلبه كنند و راه خود را تا رسيدن به موفقيت ادامه دهند.
5- استقلال طلبي: كارآفرينان نياز زياد به استقلال دارند تا بتوانند تصميمشان را خودشان بگيرند كار كردن براي ديگران براي آنها سخت است كارآفرينان كارها را به شيوه خود انجام مي دهند آنها تمايل دارند رهبر باشند تا پيرو و علاقه اي براي كار كردن براي ديگران ندارند ميل به استقلال نيروي پيش برنده كارآفرينان معاصر است آقاي خود بودن يكي از قويترين نيازهاي فرد كارآفرين است.
6- داشتن اهداف بلندمدت: كارآفرينان اهداف بلندمدت دارند. آنها كارهايي كه انجام مي دهند در راستاي اهداف آينده شان است به همين خاطر آنها را بلندپرواز مي نامند. آنها ابتدا تصميم مي گيرند كه چه مي خواهند و سپس براي رسيدن به آن برنامه ريزي مي كنند و تلاش مي كنند تا به آن هدف برسند.
7- خستگي ناپذيري: كارآفرينان خستگي را زياد احساس نمي كنند و در برابر مشكلات به دنبال راه حل گشته و سريعا براي حل آنها اقدام مي كنند. آنها مي دانند با كار مؤثر به اهداف خود خواهند رسيد و هيچگاه از تلاش دست برنمي دارند.
8- شرايط كودكي: تجربيات كودكي تأثيرات بسزايي در زندگي آينده فرد دارد اعضاي خانواده و به خصوص والدين در پرورش حس استقلال طلبي و مسئوليت پذيري و... در فرزندان خود بسيار موثرند.
9- سن: هر چه سن افراد بالاتر مي رود و سالخورده تر مي شوند از ويژگي خطرپذيري كاسته مي شود. اكثر كارآفرينان كسب و كار خود را در سنين بين 25 تا 45 سالگي آغاز مي كنند. هر چه كارآفرين جوان تر باشد احتمال موفقيت بيشتر است.
10- سطح تحصيلات: در بين كارآفرينان هم ترك تحصيل كنندگان دبيرستاني و هم افرادي كه تحصيلات دانشگاهي دارند وجود دارد البته اين امر تا حدود زيادي به جامعه بستگي دارد اگر جامعه از سطح دانش بالاتري برخوردار باشد كارآفرينان آنها نيز تحصيلات بالاتري خواهند داشت.
لازم به توضيح است كه كارآفرينان با اين خصوصيات متولد نمي شوند بلكه اين ويژگي ها را از طريق تجربه كسب كرده اند. همه افراد كم و بيش داراي خلاقيت و نوآوري و ساير ويژگي هاي فوق هستند كه بعضا از توانايي هاي خود بي اطلاع و يا از آنها به خوبي استفاده نمي كنند. جوانان تحصيل مي كنند و دنبال اخذ مدرك هستند براي اينكه به استخدام دولت دربيايند و يا براي افراد و شركتها كار كنند و شغل اداري داشته باشند كه فرهنگ مناسبي نيست. بايستي جوانان و افراد جوياي كار به خود اشتغالي و كارآفريني بينديشند و فرهنگ خوداشتغالي و براي خود كار كردن در جامعه نهادينه شود.
اكثر محققان ويژگي هاي فوق را به عنوان ويژگي هاي كارآفرينان مطرح كرده اند اما ويژگي هاي روان شناختي و رفتاري زيادي از كارآفرينان وجود دارد كه مي تواند مورد بحث قرار گيرد.
غلامعلي موحدي نيا
 


بررسي آثار اجتماعي روزه در جامعه از منظر كارشناسان امور ديني و مسائل اجتماعي روزه تابلوي بزرگ «ورود ممنوع» براي زشتي ها و رذائل اخلاقي به قلب و روح انسان

منيره غلامي توكلي
ماه رمضان، ماهي است كه خداوند برنامه هاي منحصر به فردي براي خوشبختي و سعادت جاودانه بشر در آن مدون كرده است. برنامه اي كه با رهايي او از قيد تن آغاز شده و باتوجه اش به خودسازي در فازي بزرگتر به افق روشن جامعه اي انساني رسيده و سعادتي به گستره پهناي دنيا و آخرت برايش به ارمغان مي آورد.
ماه رمضان كه ماه بهار قرآن و شكفته شدن شكوفه هاي ايمان در وجود انسان است بدون شك مي تواند در جامعه اي كه مسير حركتش از پيشرفت هاي فردي رو به تعالي اجتماعي است در ابعاد مختلف بهداشتي، رواني، معنوي و اجتماعي تاثيرگذار باشد كه در اين گزارش سعي مي كنيم به برخي از آثار اجتماعي آن اشاره كنيم.
مهم ترين آثار روزه پرورش بعد اخلاقي و فلسفه تربيتي آن بر انسان است
ماه مبارك رمضان، آثار مثبت مادي و معنوي بسياري براي شخص روزه دار و جامعه اسلامي به ارمغان مي آورد كه از مهم ترين آن مي توان به پرورش بعد اخلاقي و فلسفه تربيتي روزه اشاره كرد.
روزه به عنوان يك فريضه واجب در تمام اديان الهي از سوي خداوند به مؤمنان تكليف شده است كه كاركردهاي فردي آن چون، تلطيف روح بشر، تقويت اراده، تعديل غرايز، ترويج فرهنگ صبر و تقويت باورهاي ديني، مي تواند تاثير مستقيم بر جامعه اسلامي داشته باشد.
حجت الاسلام سيدكاظم بدري استاد حوزه و دانشگاه در گفت وگو با كيهان در توضيح كاركردهاي فردي روزه و پيوند آن به جامعه مي گويد: خداوند ماه رمضان را در اديان مختلف فراگير كرد تا ميزان اطاعت پذيري و اوج بندگي افراد را با نهي كردن آنها از خوردن و آشاميدن آنچه در طول سال حلال كرده است بسنجد و كسي از اين آزمون موفق بيرون مي آيد كه بتواند زمام نفس سركش را به دست گيرد و بر هوس و شهوات خود مسلط شود. اين كارشناس مسائل ديني، با تاكيد بر اينكه بزرگترين فلسفه روزه، اثرات روحاني و معنوي آن است ادامه مي دهد: اين تاثيرات مي تواند در ابعاد فردي و سپس اجتماعي بروز و ظهور داشته باشد. چرا كه يك جامعه، زماني جامعه اي معنوي است كه افراد آن روح خود را با بهترين صفات پسنديده الهي پيوند زده باشند؛ صفاتي كه مي تواند تضمين كننده عاقبت بخيري دنيا و اخروي آنها باشد.
وي ماه رمضان را فرصتي براي زدودن رذايل اخلاقي و جايگزين كردن محسنات دانست و اظهار مي دارد: در اين ماه مؤمنين با دقت عمل بيشتري مراقب رفتار و كردار خود هستند و اين دقت باعث مي شود؛ بسياري از هنجارها كه در سطح جامعه گاها بر اثر غفلت شكسته مي شد؛ چنان در طول روز از سوي افراد جامعه لحاظ شود كه بعد از گذشتن مدتي به عنوان يك خصيصه زيبا در وجود آنها نهادينه گردد.
حجت الاسلام بدري توجه به معيشت مستضعفين جامعه، ارتقاء سطح رعايت عفاف و حجاب در جامعه از سوي بانوان، خويشتنداري در نگاه كردن به نامحرم از سوي مردان، احترام به حقوق ديگران و گذشت را از جلوه هاي زيبايي افزايش امنيت اخلاقي و اجتماعي برشمرد و مي افزايد: از طرف ديگر در روزهاي ماه مبارك رمضان توجه مردم به صله رحم و شركت در نماز جماعت بيشتر مي شود كه مي تواند علاوه بر اجر معنوي، افراد را از حال هم با خبر كرده و حس هم نوع دوستي و تعاون را در آنها بيشتر كند.
ماه رمضان فرصتي براي پاسخ گويي به متعالي ترين نيازهاي روح بشر
بارها و بارها شنيده ايم كه ماه مبارك رمضان، نقطه رهائي انسان از قيود گناهان، رذائل اخلاقي و هموار كردن مشكلات اجتماعي است؛ چرا كه اين ماه، مسيري مطمئن براي گام برداشتن در راه رسيدن به تعالي بشر است.
در اين راه، عبادت شايسته ترين پاسخ به متعالي ترين نياز روح انساني به شمار مي آيد؛ زيرا نتيجه آن عاقبت به خيري است كه در سلامت فردي و اجتماعي افراد ظهور و بروز خواهد داشت.
كسي كه بندگي خدا را به جاي بياورد، روح والاي انساني خويش را محترم شمرده است و به يقين اگر تك تك افراد جامعه اينچنين باشند، فضاي اجتماعي از نظر جسمي و روحي در سلامت خواهد بود.
«عليرضا مالمير» كارشناس مسائل اجتماعي با تأكيد بر اينكه، اگر در جامعه اي رذائل اخلاق جاي خود را به فضائل اخلاقي بدهد، بسياري از مشكلات موجود از ميان خواهد رفت مي افزايد: در جامعه اي كه افسردگي، پريشان احوالي، سردرگمي، احساس پوچي و روزمرگي جاي خود را به نشاط، شادابي و احساس اميد بدهد، ديگر اجتماعي باري به هر جهت نخواهيم داشت. در اينچنين اجتماعاتي، بسياري از بيماري ها چون آز، حسد و طمع كه سرمنشاء آنها رذايل اخلاقي است و مي توانند، استحكام خانواده ها و تعالي اجتماع را تحت شعاع قرار دهد ريشه كن خواهد شد.
وي در ادامه روزه را تابلوي «بزرگ ورود ممنوع» براي عدم ورود پلشتي ها و زشتي ها و رذائل اخلاقي به بزرگراه قلب و وجود پاك انسانيت و يك «نه» مقتدرانه به نفس سركش آدمي و تمريني براي سعه صدر و ايثار در زندگي اجتماعي تعريف كرد و اظهار مي دارد: از ديگر كاركردها و به واقع فلسفه روزه، دست يافتن روزه دار به فرصتي براي كاوش كردن درون خود است تا به خود شناسي رسيده و پس از شناخت خود و پيدا كردن رذائل اخلاقي مستتر در ضميرش با پاك كردن اين صفات نامبارك و آثار مخرب آن، بتواند خود را اصلاح كرده تا علاوه بر تأثيرگذاري مثبت بر روند زندگي خود، بر جامعه و حركت آن به سمت تعالي نيز تأثير مثبت بگذارد.
اين كارشناس مسائل اجتماعي، كسب آرامش قلب، رفع حالات پريشاني روحي در اجتماع، تمرين مسئوليت پذيري، ارتقاء سعه صدر در ميان افراد جامعه، احياء فرهنگ سحرخيزي، كم شدن بزه را از مهم ترين كاركردهاي اجتماعي روزه برشمرد.
وي با استناد بر آيات و روايات اسلامي با رويكردي روانشناختي و جامعه شناسي ادامه مي دهد: يكي از كاركردهاي عبادت رسيدن به همان آرامش دروني است كه با «الا بذكرالله تطمئن القلوب» حاصل مي شود. در اين ماه به خاطر نزديكي بيشتر با خداوند و بهره مندي از طعم لذت بخش بندگي، آرامشي به انسان دست مي دهد كه شايد حلقه گمشده او در اين دوران پرتلاطم باشد.
عليرضا مالمير با بيان اينكه؛ گرفتن روزه به نوعي بايدها و نبايدهايي را براي فرد روزه دار رقم مي زند؛ اظهار مي دارد: در ساعات روزه داري ما از خوردن و آشاميدن امساك مي كنيم. اين خود تمريني است براي پذيرش مسئوليت و امانت داري و پرهيز از خيانت در مراودات اجتماعي؛ چرا كه پيامبر بزرگ اسلام مي فرمايند: «روزه امانت است، پس بايد هركس امانت خود را نگه دارد».
اين كارشناس مسائل اجتماعي، صرف سحري و عبادت در اين ماه را فرصتي براي نهادينه كردن فرهنگ سحرخيزي در جامعه دانست و تأكيد مي كند: علاوه بر اين خيرات و بركات براساس گزارشات مراجع انتظامي با شروع اين ماه مبارك شاهد كاهش سطح بزه و جرائم در حوزه اجتماعي، هستيم. چرا كه تقوا و لذت بندگي انسان را از انجام گناه و اعمال منافي عفت در جامعه بازمي دارد و اين گونه روزه داري باعث مي شود زيرساخت هاي انجام ناهنجاري ها درون جامعه از ميان برود.
روزه فرصتي طلائي براي كاوش درون و معرفت يافتن به معبود
به درستي مي توان، روزه را فضل خداوند بر امت پيامبر آخرالزمان دانست. چرا كه در روايات از امام صادق(ع) آمده است: همانا خداوند روزه ماه مبارك رمضان را بر انبياء گذشته بدون امت شان واجب گردانيد؛ ولي فضل خدا بر امت رسول الله(ص) اين بود كه روزه را برپـيامبر و امتش واجب نمود.» [ ميزان الحكمه ص 464] حال اين فضل خداوند بر امت پيامبر آخر الزمان از روي حكمت است كه يكي از حكمت هاي اين واجب الهي كاوش درون و معرفت يافتن به معبود است.
حجت الاسلام و المسلمين صابري نيا نماينده ولي فقيه درناحيه مقاومت شهيد محلاتي با استناد بر آيات و روايات مي گويد: امنيت فردي و اجتماعي مي تواند مهم ترين ثمرات اجتماعي روزه در جامعه باشد.
وي در توضيح اين كاركرد ماه مبارك رمضان با اشاره به اينكه پرهيزگاري زمينه نزول بركات الهي را براي جامعه فراهم مي سازد و خداوند نيز در سوره اعراف آيه 96 مي فرمايد:«چنانچه مردم شهر و دياري ايمان آورده و پرهيزگار شوند؛ همانا درهاي بركات آسمان و زمين را بر روي آنها مي گشوديم» اظهار مي دارد: با پرهيزكاري، امنيت اجتماعي، اخلاقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در ابعاد مختلف درجامعه گسترش مي يابد.
اين كارشناس امور ديني ادامه مي د هد: ماه رمضان فرصتي براي درك سختي تشنگي و گرسنگي فقرا و توجه به ايتام است. از اين رو در سطح جامعه شاهد افزايش انگيزه دستگيري از مستمندان و بالا رفتن روحيه انفاق هستيم كه اگر ادامه پيدا كند مي تواند راه حل خداپسندانه اي براي رفع فقر درجامعه باشد.
وي محبت به ايتام و برآورده كردن نيازهاي عاطفي آنها را از ديگر ثمرات زيباي ماه مبارك رمضان برشمرده كه مي تواند باعث افزايش روحيه و آرامش خاطر اين افراد شود تا جايي كه بتوانند با خود باوري در قالب ديده شدن از سوي افراد جامعه به اهداف و جايگاه هاي رفيع اجتماعي دست يابد.
صابري نيا با استناد به حديث معراج از ديگر كاركردهاي روزه را كم گويي دانسته و ادامه مي دهد: سكوت، ميراث حكمت است: حكمت، ميراث معرفت و معرفت ميراث يقين است و چون بنده اي به مرتبه يقين برسد باكي نيست كه بر او چگونه مي گذرد به سختي يا به آساني و اين مقام صاحبان (رضا) است و فرمود هر كس به رضاي من عمل كند سه خصلت ملازم حال او خواهد بود؛ 1-شكري كه آلوده به جهل و ناداني نباشد 2- ذكري كه فراموشي در آن راه نيابد 3- چشم و دل او را برجلال و عظمت خودم گشاده خواهم ساخت و از او علم خاصه خلق را مخفي نخواهم ساخت. لذا روزه دار مي تواند مقام و منزلتي بالا دست پيدا كند به شرط آنكه تا ضرورت سخن به حق گفتن پيدا نشود؛ سخن نگويد و زبان خود را دركنترل خود گيرد تا موجب آزار و اذيت ديگران شود.
وي با بيان اينكه يكي از بلاهاي گريبانگير جامعه ميل به تجمل گرايي است اظهار مي دارد: اين امر باعث كمرنگ شدن صله رحم شده است كه متاسفانه آثار مخرب آن بين خويشاوندان و دوستان عينيت يافته است.
بايد توجه داشت؛ سفارش اسلام به مومنين روزه دار اين است كه براي كسب حسنات افطاري نيازي به پهن كردن سفره افطاري به بصورت تجملي نيست؛ بلكه با يك دانه خرما و شربتي از آب، اين عمل الهي محقق مي شود و خدا به حداقل عمل از روي خلاص، حداكثر پـاداش را مي دهد و چه بسا كه سفره حداكثري، پاداش حداقلي را نداشته باشد.
نماينده ولي فقيه در ناحيه مقاومت شهيد محلاتي درپايان روزه داران را به رعايت عطوفت و توجه رحيمانه نسبت به كودكان، افراد ضعيف جامعه و زيردستان وگرفتاران، توصيه كرده و تاكيد مي كند: وقتي جامعه اي به سمت انسانيت سوق پيدا كند؛ رحم و عطوفت بر جامعه حكم فرما مي شود و جامعه به سوي تربيت صحيح الهي پيش مي رود و آثار و بركات رحمت در جامعه به صورت آشكار حس خواهد شد.
 


وقتي «ماساژ درماني» بازار مكاره سودجويان مي شود

كم نيستند مراكزي كه به صورت مستقل و گاه تحت پوشش نام يك هتل معروف چند ستاره، يك باشگاه ورزشي، آرايشگاهي زنانه و يا در استخرها به ارائه خدمات ماساژ درماني مي پردازند و مراجعاني كه از 50 هزار تومان در مركز شهر تا يك ميليون تومان در مناطق مرفه نشين تهران براي چند دقيقه اي تن آسايي هزينه مي كنند. از صبح تا شب به دنبال زندگي دويدن، افزايش استرس و خستگي ناشي از كار در دنياي مدرن امروزي كه باعث شيوع هزار و يك درد و ناراحتي رنگ به رنگ شده، نياز به آرامش و بهبودي را افزايش داده است و بسياري را تشنه درمان هاي دائمي و نسبتا كم هزينه ساخته و گسترش مراكز ماساژ درماني به ويژه در شهر تهران را به دنبال خود آورده است.
در اين ميان حضور كمرنگ ارگان هاي نظارتي براي كنترل اين مراكز باعث شده است علي رغم تاثيرات مثبتي كه به كارگيري صحيح تكنيك ماساژ مي تواند دربرداشته باشد، موجبات سوءاستفاده افراد سودجو فراهم شده و موج بدبيني مردم را نسبت به مقوله ورزش و سلامت رقم بزند.
در حال حاضر ماساژ درماني يك روش علمي و آكادميك است كه به منظور درمان هاي تسكيني و يا ساير كاربردهاي بهداشتي استفاده مي شود و ممكن است اثرات درماني آن سبب بهبود عملكرد سيستم عصبي و عضلاني و گردش خون شود.
ماساژ، به شرط رهايي از درد
دكتر سيدمنصور رايگاني، رئيس انجمن طب فيزيكي و توانبخشي تاكيد مي كند كه ماساژ هم مي تواند كاركرد درماني داشته و هم در فرد ايجاد آرامش نمايد.
با اين تفاسير واضح است كه گسترش مراكز ماساژدرماني ذاتا موجد هيچ گونه اشكالي كه به نظر نمي رسد هيچ، از قديم الايام رايج و مورد توصيه حكماي طب سنتي هم بوده است اما بايد در نظر داشت كه تاسيس مراكزي از اين دست اما و اگرهايي دارد و لازم است نظام مند شده و زيرنظر مراجع ذي ربط تحت نظارت قرار بگيرد تا ورود افراد غرمتخصص به اين حيطه كه صرفا با هدف مال اندوزي صورت مي گيرد، باعث وارد آمدن آسيب به جان مردمي كه زندگي تك تك شان ارزشمند و ذي قيمت است به مخاطره نيفتد.
سيداحمد رئيس السادات، معاون بيمارستان شهيد مدرس، فيزيوتراپيست ها را افراد كاردان و شايسته اي براي انجام اين خدمات معرفي مي كند و مي گويد: فيزيوتراپيست ها از لحاظ علمي و عملي بر ماساژدرماني تسلط دارند، البته پزشكان متخصص طب فيزيكي و توانبخشي نيز از ماساژ دستي به منظور آماده سازي بافتي براي انجام برخي درمان ها استفاده مي كنند. رايگاني نيز در پاسخ به اينكه چه كساني بايد ماساژ را به عنوان درماني انجام دهند، تصريح مي كند: دانشجويان برخي رشته هاي دانشگاهي نظير فيزيوتراپي يا كار درماني ماساژ را نيز مي آموزند. اما متاسفانه اكثر مراكز ماساژدرماني موجود در سطح شهر افرادي را بر سر كار گذاشته اند كه هيچ گونه تحصيلات آكادميك ندارند و اين كار را به صورت تجربي انجام مي دهند.
شناسايي و معرفي شيادان به دادسراي جرائم پزشكي
از دكتر غلامرضا نيك نژاد، معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي درباره نحوه برخورد با پزشكان متخلف سؤال مي كنيم، او ضمن اين كه تصريح مي كند ميزان شكايات در اين حوزه محدود بوده است، ماساژ درماني را در رديف رشته هاي خاصي كه براي برخي از آنها امكان تحصيل آكادميك وجود دارد قرار مي دهد و عنوان مي كند: اگر عده اي شياد در كسوت پزشك درآمده و خود را به اين حوزه متصل كرده باشند و اين حقيقت كمي بعدتر مشخص شود، فورا به دادسراي جرائم پزشكي معرفي شان مي كنيم وي مي افزايد: اگر هم پزشك باشند و تخلف كرده باشند در مرحله اول تذكر مي گيرند و پس از تكرار چندين مرتبه تخلف، در مرحله پاياني پروانه طبابت شان لغو مي شود.
فعاليت غيرقانوني مراكز و موسسات مدعي درمان با شيوه جاذبي كه اين روزها با انواع و اقسام لطايف الحيل و با نام «ماساژ درماني» به مردم عرضه مي شود، علاوه بر ترويج روابط غيراخلاقي نظير به كارگيري ماساژور مرد براي زن ها، دامنه عوارض گسترده اي هم دارد و بنا بر اذعان پزشكان متخصص باعث تشديد آسيب ها شده و حال يك بيمار را در مواردي وخيم تر مي كند.
تشديد بيماري در انتظار قربانيان ماساژهاي غيرعلمي
ارائه خدمات ماساژ در مراكز غيرمجاز ممكن است سبب تشديد بيماري و حتي ايجاد عوارض اسكلتي، عضلاني و روحي شود لذا به هيچ وجه انجام ماساژ توسط افراد متفرقه فاقد صلاحيت علمي را در مورد بيماران توصيه نمي كنيم.
طبق گفته كارشناسان متأسفانه مراكز معتبر فعال در اين حوزه كه جنبه هاي درماني ماساژ را مدنظر داشته باشند، در سطح كشور و در وزارت بهداشت سراغ نداريم، مراجعه به مجموعه هاي غيردرماني نظير آرايشگاه ها، استخرها و باشگاه هاي بدنسازي براي درمان مجاز نيست، ولي ماساژ به قصد آرامش بخشي، كشش پوستي و ريلكسيشن چندان مشكلي ايجاد نمي كند.
نمي توان نقش تبليغات را نيز در گسترش اين مراكز ناديده گرفت، آمارها مي گويند هر روز در معرض بيش از هزار مورد تبليغ قرار داريم.
خوب يا بد؛ عصر ما، عصر تبليغات است و بعضا شاهد هستيم آگهي مراكز غيرمجاز و مدعي در زمينه هاي مختلف درماني از لابلاي صفحات نيازمندي روزنامه ها و حتي صفحات فضاي مجازي هم قد علم كرده و به هيئت ويتريني خوش آب و رنگ در مي آيند تا نظر مردم را به سوي خود جلب كرده و به محلي براي كسب درآمد برخي سودجويان تبديل شوند. سيدسجاد رضوي، مدير كل نظارت بر درمان وزارت بهداشت با اشاره به ارائه خدمات ماساژدرماني در برخي مراكز با عنوان ريلكسيشن»، تاكيد مي كند كه انتشار آگهي هاي تبليغاتي كه مداخله درماني از طريق ماساژ را نشان بدهند و همچنين ادعاي هر موسسه اي در اين زمينه خلاف قانون بوده و مورد تاييد نيست.»
نكته مهم آن كه اين سوداگران با دست گذاشتن بر روي احساسات و پيش زمينه هاي ذهني مخاطبان خود داعيه اعجاز پيش مي گيرند و تاكيد مي كنند اولين، بهترين و كارآترين هستند.
ماجرا زماني تامل برانگيزتر مي شود كه با نيازي اساسي و بنيادي همچون «سلامتي» مردم چنان زلفي گره مي زنند كه گويي كليد همه قفل هاي بسته فقط به كف با كفايت اين مدعيان است و لاغير.
معمولاً هم در چنين شرايطي ابر و باد و مه وخورشيد هم به كار مي آيند تا فريب كاران عرصه سلامت و تبليغ گران اين وادي ناني به كف آرند و در غفلت مردم و مسئولان، بخورند!
اما و اگرهاي برخورد با مراكزي كه تابلودار نيستند
در حالي كه وزارت بهداشت اعلام كرده است مراكزي كه تحت عنوان ماساژدرماني فعاليت مي كنند مجوزي از وزارت بهداشت ندارند، مسئولان وزارت بهداشت از تدوين آيين نامه هايي براي ارائه خدمات ماساژدرماني با تجويز و نظارت پزشك يا موسسات فيزيوتراپي صحبت به ميان آورده و از انجام ماساژ درماني بر پايه علمي و تجويز پزشك تاكيد مي كنند، مدير كل نظارت بر درمان وزارت بهداشت اذعان مي كند كه كنترل و برخورد با مراكز غيرمجاز آسان نيست.
وي علت اين امر را اين گونه بيان مي كند: اكثر مراكز ماساژ درماني هيچ تابلويي ندارند به همين علت نمي شود با آنها برخورد كرد، اگر هم تابلو و جاي مشخصي داشته باشند، معاونت هاي درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي به سراغ آنها مي روند و با آنها برخورد مي كنند اما اكثر اين مراكز تابلودار نيستند.
مراكزي نظير موسسات حجامت درماني، زالودرماني و ارائه كنندگان خدمات ماساژ هر روز چون قارچ از گوشه گوشه تهران سر برمي آورند بدون آنكه مرجعي بر آنها نظارت كند يا جاي خالي پاسخ به اين پرسش را كه مسئوليت پيشامد عواقب و عوارض احتمالي آن برعهده كيست؟ پر كند.بايد منتظر ماند كه آيا تدوين پي درپي آيين نامه هاي وزارتي به تنهايي خواهد توانست جلوي فعاليت غيرقانوني مراكز مدعي درمان را بگيرد يا آنكه در كنار اين گونه اقدامات بالادستي، نياز است با ارتقاي سواد رسانه اي سلامت و افزايش آگاهي شهروندان را در برابر اين گونه هجمه هاي تبليغاتي كاذب و اغواكننده ايمن كرد؟
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14