(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 19 مرداد 1391 - شماره 20278

مشكلات يك زندگي مشترك
كودكان مستعد را بشناسيد
فلفل سبز درمانگر تابستاني
درد زانو
زنگارها را با سيب زميني پاك كنيد
گلاب خالص را از تقلبي تشخيص دهيم
دردهاي مزمن را بدون دارو درمان كنيم؟


مشكلات يك زندگي مشترك

واقعيت اين است كه زوج ها در زندگي مشترك با مشكلات زيادي روبه رو مي شوند. از جمله:
1- فقدان الگوي مناسب
بسياري از زوجين به علت نداشتن الگوي مناسب، شناختي از يك ارتباط سالم ندارند و بنابراين در شكل دهي و تداوم يك ارتباط سالم سختي زيادي متحمل مي شوند.
2- استرس انجام وظايف مختلف
متأسفانه تربيت كودكان، كار بيرون از خانه، تحصيل، مسئوليت هاي قانوني و... غالبا نسبت به رابطه سالم در اولويت قرار مي گيرند.
3- فقدان مهارت هاي ارتباطي
آموختن مهارت احترام گذاشتن به افكار و احساسات يكديگر- حتي كاملا متفاوت- مشاجره منصفانه و ابراز علاقه به همسر و فرزندان نتايج بسيار مثبتي به همراه دارد متأسفانه بسياري از افراد از اين مسأله آگاه نيستند. بايد قبل از اينكه زوجين احساسات يكديگر را جريحه دار كنند، انگيزه آنها را براي يادگيري چنين مهارت هايي افزايش داد.
4- سايه ارتباط هاي گذشته
زوجين بايد الگوهاي قديمي را كنار گذاشته و براي مسائلي مثل نامزدي، ازدواج و تولد فرزندان الگوي جديدي را درنظر بگيرند.
5- نفوذ رسانه ها بر روي شناخت ما از ارتباط سالم
درك ما از ارتباط سالم و نحوه رسيدن به آن تا حدي به رسانه ها بستگي دارد.
6- فقدان خودشناسي و يا تمايل به اصلاح نقاط ضعف
معمولا زوجين نقش خود را در شكل گيري يك ارتباط ناسالم ناديده مي گيرند و تمايلي به تغيير رفتارهاي نادرست خود ندارند.
7- اعتماد به ديگران
كنارآمدن با مشكلات ناشي از ارتباط هاي حال و گذشته كار آساني نيست. بسياري از زوجين براي شناسايي علت خشونت خانوادگي، ناراحتي هاي دوران كودكي و... نياز به مشاوره دارند.
8- مسائل مادي
نداشتن مهارت مديريت پول، استفاده از پول به عنوان ابزار قدرت، زيربار قرض رفتن، حمايت مالي از كودكان، مسئوليت هاي مالي در مقابل فرزندان همسر سابق، نداشتن برنامه دقيق براي سهيم شدن در اموال يكديگر و... از مشكلات رايج زوجين است.
9- فقدان يك سيستم حمايتي مثل دوستان متأهل و سازمان هاي اجتماعي
زوجين براي برقراري و حفظ يك ارتباط سالم نياز به حمايت دوستان خود و جامعه دارند.
ترجمه از آذر شايان
 


كودكان مستعد را بشناسيد

رفتار كودكاني كه داراي استعدادهاي خدادادي هستند با همسالان خود تفاوت دارد. به موارد زير توجه كنيد:
1- بسياري از كودكان مستعد از سنين پايين خواندن را ياد مي گيرند و در ضمن در يادگيري زبان هاي مختلف توانايي زيادي دارند. حدود نيمي از افراد مستعد قبل از ورود به مدرسه خواندن را ياد گرفته اند.
2- كودكان مستعد غالبا به طور مستمر و گسترده مطالعه مي كنند و دامنه لغات آنها بسيار زياد است.
3- كودكان مستعد معمولا مهارت هاي پايه را به سرعت و با كمترين تمرين مي آموزند.
4- كودكان مستعد موضوعات انتزاعي را بهتر درك مي كنند.
5- كودكان مستعد غالبا مفاهيم اشاره ها را مي دانند.
6- كودكان مستعد همواره به دنبال يافتن پاسخ سؤالات خود هستند.
7- كودكان مستعد از همان سنين پايين استقلال دارند و مي توانند مدت ها بر روي يك موضوع تمركز كنند.
8- كودكان مستعد عقايد خوب ديگران را مي پذيرند.
9- كودكان مستعد انرژي فوق العاده اي دارند كه گاهي با پيش فعالي اشتباه گرفته مي شود.
10- كودكان مستعد معمولا رابطه خوبي با والدين، آموزگاران و ساير بزرگسالان دارند و ترجيح مي دهند با كودكان بزرگ تر از خود سروكار داشته باشند.
11-كودكان مستعد بسيار كنجكاو هستند و دوست دارند مطالب جديد بياموزند.
12- كودكان مستعد بر روي هدف خود تمركز كرده و با شيوه اي درست كارهاي شان را انجام مي دهند.
13- كودكان مستعد انگيزه زيادي براي يادگيري و اكتشاف دارند و غالبا از پشتكار زيادي برخوردار هستند و شما اين جمله را غالبا از زبان آنها مي شنويد: «ترجيح مي دهم خودم اين كار را انجام دهم»
ويژگي هاي يادگيري
كودكان مستعد ذاتا به يادگيري علاقه مند هستند و مي توان بسياري از ويژگي هاي زير را در آنها مشاهده كرد:
1- كودكان مستعد به مشاهده علاقه زيادي دارند و به جزئيات اهميت مي دهند.
2- كودكان مستعد شيفته مطالعه هستند و ترجيح مي دهند كتاب ها و مجلاتي را بخوانند كه مخصوص كودكان بزرگ تر از خودشان است.
3- كودكان مستعد غالبا از فعاليت هاي ذهني لذت مي برند.
4- كودكان مستعد مسائل انتزاعي را به خوبي درك مي كنند و از قدرت تجزيه و تحليل زيادي برخوردارند.
5- كودكان مستعد به رابطه علت و معلول واقف هستند.
6- كودكان مستعد روحيه اي پرسشگر دارند و به دنبال افزايش معلومات خود هستند.
7- كودكان مستعد غالبا شكاك و منتقد هستند و به سبك سنگين كردن مسائل مي پردازند. آنها در ضمن به سرعت متوجه تناقضات مي شوند.
8- كودكان مستعد در مورد مسائل مختلف اطلاعات زيادي دارند و از حافظه قدرتمندي برخوردار مي باشند.
9- كودكان مستعد در تعميم دادن مسايل تبحر دارند.
10- كودكان مستعد به سرعت متوجه شباهت ها، تفاوت ها و مسايل غيرطبيعي مي شوند.
11- كودكان مستعد مسائل پيچيده را به مسائل ساده تر تقسيم كرده و به تجزيه و تحليل آنها مي پردازند.
ويژگي هاي خلاقانه
ويژگي هاي خلاقانه كودكان مستعد غالبا آنها را از همسالان خود متمايز مي كند.
به موارد زير توجه كنيد:
1- كودكان مستعد ذهن پويايي دارند و مي توانند احتمالات، عواقب و ايده هاي مرتبط را درك كنند.
2- كودكان مستعد ذهن قابل انعطافي دارند و مي توانند راه هاي مختلفي براي حل مشكلات پيدا كنند.
3- كودكان مستعد ابتكار به خرج مي دهند و به دنبال ايجاد ارتباط ميان اطلاعات وسيع خود هستند.
4- كودكان مستعد مي توانند درميان موضوعات، ايده ها و حقايق به ظاهر غيرمرتبط پيوند برقرار كنند.
5- كودكان مستعد به كمال اهميت مي دهند و يك ايده ساده را به خوبي در ذهن خود مي پرورانند.
6- كودكان مستعد از پيچيدگي لذت مي برند و براي حل مشكلات دست به تلاش مي زنند.
7- كودكان مستعد حدسيات خوبي مي زنند و فرضيه پرداز هستند.
8- كودكان مستعد غالبا نسبت به موضوعات مختلف حساسيت نشان مي دهند.
9- كودكان مستعد نسبت به اشياء، ايده ها، شرايط و حوادث فوق العاده كنجكاو هستند.
10- كودكان مستعد غالبا به بازي هاي ذهني مي پردازند و خيالپردازي و استفاده از قوه تخيل را دوست دارند.
11- كودكان مستعد بدون واهمه نظرات و عقايد خود را بيان مي كنند و با كمال جسارت با اظهارات ديگران به مخالفت مي پردازند.
12- كودكان مستعد به زيبايي حساس هستند و جذب ارزش هاي زيباشناسانه مي شوند.
كودكان بسيار مستعد فراتر از معاصران خود ظاهر مي شوند و به علت توانايي بالاي يادگيري با شيوه هاي منحصر به فردي با جهان پيرامون در ارتباط هستند.
اين كودكان غالبا در آزمون هاي هوش امتيازات بالايي مي آورند (غالبا بيشتر از 140) و در ضمن ممكن است در حيطه هايي مثل رياضيات، علوم، زبان يا هنر شگفتي ساز شوند. كودكان بسيار مستعد حتي ممكن است در آزمون هاي هوش 170 امتياز كسب كنند.
ويژگي هاي كودكان بسيار مستعد
1- سرعت بالاي يادگيري
2- يادگيري عمقي
3- انرژي باورنكردني، قوه تخيل بالا، ذهن پويا و حساسيت زياد كه در ساير افراد جامعه به ندرت يافت مي شود.
كودكان بسيار مستعد آسيب پذير هستند و بايد در آموزش آنها دقت كرد.
چندباور غلط
1- كودكان مستعد در مدرسه شاگرد ممتاز هستند.
¤ لزوما خير. كودكان مستعد ممكن است ناتواني هايي داشته باشند كه پنهان بماند و با بالاتر رفتن سن موجب بروز مشكلات رفتاري و افسردگي آنها شود.
2- براي شكوفا شدن قابليت هاي كودكان مستعد نيازي به راهنمايي ديگران نيست.
¤ امكان دارد كودكان مستعد نيازي به كمك ديگران نداشته باشند ولي بايد مراقب بود كه دلزده و متمرد نشوند.
در ضمن آنها بايد توان لازم براي مقابله با چالش هاي جديد را داشته باشند.
3- كودكان مستعد بايد متناسب با سن خود به تحصيل بپردازند.
¤ درست است كه كودكان مستعد بايد با همسالان خود بازي كرده و تعامل داشته باشند ولي لزومي ندارد متناسب با سن خود به تحصيل بپردازند. در واقع اين كار به خصوص براي كودكان بسيار مستعد، نوعي شكنجه محسوب مي شود!
4- كودكان عادي به كودكان مستعد حسادت مي كنند
¤ اين باور بسيار اشتباه است! در واقع كودكان مستعد بيشتر از ساير كودكان احساس تنهايي مي كنند زيرا در مسائلي مانند موسيقي، لباس پوشيدن، مطالعه و غذا سليقه اي همانند بزرگسالان دارند و اين موضوع ممكن است باعث شود همسالان شان از آنها فاصله گرفته و يا حتي به آزارشان دست بزنند!
اگر فكر مي كنيد تمام افراد مستعد از همان ابتدا توانايي هاي خود را نشان مي دهند در اشتباه هستيد. به موارد زير توجه كنيد:
1- آلبرت اينشتين تا قبل از 4 سالگي نمي توانست حرف بزند و در 7 سالگي بود كه خواندن را ياد گرفت.
2- اسحاق نيوتن در مدرسه نمرات ضعيفي مي گرفت.
3- آموزگاران توماس اديسون عقيده داشتند او بسيار ابله است!
4- يك سردبير، والت ديسني را اخراج كرد زيرا اعتقاد داشت او فاقد هرگونه ايده جالبي است.
5- لئو تولستوي از دانشكده اخراج شد.
6- لوئي پاستور زماني كه در دانشكده سلطنتي تحصيل مي كرد در درس شيمي يك دانشجوي متوسط محسوب مي شد.
7- آبراهام لينكلن از درجه كاپيتاني به درجه سربازي تنزل كرد!
8- وينستون چرچيل در مدرسه عملكرد ضعيفي داشت.
 


فلفل سبز درمانگر تابستاني

فصل تابستان زماني است كه ميوه ها و سبزيجات تازه و خاصي به بازار مي آيد يكي از اين سبزي هاي بسيار پر طرفدار فلفل سبز است كه اگر به هر سبزي فروشي سر بزنيد حتما مي توانيد از آن خريداري كنيد .
اين سبزي بسيار خوش طعم بيشتر در كنار غذا استفاده مي شود و البته گاهي اوفات نيز مي تواند باعث سوزش دهان شما نيز بشود ولي در كل اين سبزي به هر صورتي كه باشد طرفداران بسيار زيادي دارد و همچنين خواص خاص و بسيار زيادي نيز دارد كه در ادامه به برخي از آن ها اشاره هايي مي كنيم .
انواع فلفل : مهم ترين انواع فلفل عبارتند از:
1) فلفل قرمزتند .
2) فلفل پيش رس كوتاه ( به شكل گوجه فرنگي).
3) فلفل سبز تند ، فلفل دلمه( فلفل خيلي بزرگ شيرين).
4 ) فلفل شيرين.
5 ) فلفل زرد بزرگ ايتاليائي.
خواص درماني فلفل سبر: فلفل سبز سيستم قلبي عروقي را از چندين راه پشتيباني و تحريك مي كند و كمك مي كند تا تصلب شرايين و فشارخون را به وسيله پايين آوردن كلسترول خون و سطوح تري گلسيريد كاهش دهد .
فلفل سبز يك عامل مسكن موضعي و با دوام است. فلفل سبز حاوي تركيباتي مانند ويتامين A ،C، سولانين، كلسيم، آهن، فسفر و مواد چرب است و همچنين براي بهبود ميگرن هاي پر درد استفاده مي شود .
همچنين فلفل سبز مواد دفعي را از طريق آزاد ساختن كلسترول افزايش مي دهد و به اين وسيله ميزان كلسترول خون را كاهش مي دهد. مطالعات انجام شده نشان مي دهد افرادي كه هر روز هنگام صرف غذا، فلفل سبز مصرف مي كنند خيلي كمتر نسبت به ديگران به بيماري هاي قلبي عروقي دچار مي شوند.
اين گياه به مقدار كم محرك اشتها و زياد كننده ترشحات بزاق و تسكين دهنده بواسيرهاي دردناك و التهاب دار است. به علت ضد باكتريايي بودن آن، مقاومت ناحيه ابتلا به عفونت معده اي و روده اي را افزايش مي دهد و مي تواند اسهال عفوني را درمان كند.
همچنين، به عنوان داروي ضد ريزش مو نيز به كارمي رود. البته كساني كه دچار آلرژي و خارش هستند از مصرف فلفل سبز خودداري كنند.
طريقه كاشت فلفل: درنقاط گرمسير فلفل را در اسفندماه و در نقاط معتدل در فروردين ماه زير نايلون خزانه مي كنند . زماني كه بوته ها 4 تا 6 برگه شدند آنها را به محل اصلي كه از قبل آماده ساخته اند منتقل مي كنند. البته شما مي توانيد بوته هاي اين سبزي را در اوايل تابستان تهيه كنيد و آن را در يك گلدان بزرگ يا باغچه كه فضا براي رشد ريشه باشد بكاريد و پس از چند هقته از ميوه هاي آن استفاده كنيد.
بهترين روش براي كاشت فلفل طريقه خطي مي باشد . به اين منظور بوته هاي جواني را كه از خزانه خارج ساخته اند روي خطوطي كه 50 سانتيمتر از يكديگر فاصله دارند به فواصل 30 سانتيمتر از هم مي كارند . در تابستان بنا به شدت و ضعف درجه حرارت هوا هر 3 تا 4 روز يك بار آبياري ضرورت دارد.
براي بذرگيري فلفل ، بهتر است از ميان بوته هاي خوب و سالم به تعداد مورد نياز انتخاب شوند و ميوه ( فلفل) آنها را برداشت نكنند تا كاملا برسند . آنگاه ميوه ها را چيده و در محلي سايه بگذارند تا خشك شود . سپس غلاف آنها را باز نموده دانه ها را از داخل غلاف ها خارج سازند و در ظروف مناسبي براي كشت بعدي نگهداري كنند.
 


درد زانو

زانودرد از دردهاي شايعي است كه انسان در سنين مختلف به آن مبتلا مي شود. زانودرد علت هاي متفاوتي دارد و حتي به صورت جدي با دردهايي كه از عضو ديگر منشأ گرفته، توام مي شود.
معمولا با توصيه هاي كلي در مورد درد در زانو، مي توان آن را كنترل كرد. زانو جزو مفاصل انتهايي بدن است كه تحمل وزن را به عهده دارد. هر عارضه اي در آن، عملكرد فرد را مختل مي كند، اين مفصل با خيلي از مفاصل در اندام فوقاني متفاوت است.
بهتر است بدانيد بسياري از دردهاي زانو به شرايطي كه به آن تحميل مي شود، ارتباط دارد. وقتي زانو را خم مي كنيم، سه برابر وزن ما به زانو فشار وارد مي شود و اگر زانو مستعد عوارض باشد اين سه برابر وزن تأثير جدي تر خواهد داشت.
بايد گفت علت اصلي بروز اين بيماري به روشني معلوم نيست. گاهي بعد از وارد آمدن ضربه اي به زانو يا راه رفتن در فواصل طولاني بخصوص در سر پاييني ها مثل پايين آمدن از كوه يا در ورزش هايي كه فشار زيادي به زانو وارد مي كند و گاهي علت هاي پزشكي ديگر موجب زانو درد مي شود.
زانو را عضله مهمي به نام عضله چهارسر ران حفاظت مي كند. اگر طبق برنامه اي منظم، عضلات را تقويت كنيم، بسياري از مشكلات زانو كاهش مي يابد.
اين عضلات به راحتي قابل تقويت است، مطالعات نشان داده انقباض شش ثانيه اي اين عضلات هر روز مي تواند 10 درصد عضلات را قوي كند.
تقويت عضله حمايت خوبي از زانو ايجاد مي كند. هم عوارض را كاهش مي دهد و هم قدرت آن را افزايش مي دهد.
بالا آوردن زانو بدون خم شدن آن ورزش بسيار مناسبي براي زانوست. انجام برخي از اين تمرينات البته با مشورت پزشك متخصص مي تواند در كاهش درد و تسريع بهبودي به شما كمك كند.
غذاهاي درمانگر
بعضي از غذاها داراي اثر ضدالتهابي و ضد درد براي انواع زانو درد مي باشد. اثر اين غذاها هم رديف با داروهاي شيميايي تجويز شده براي درمان اين بيماري است.
ماهي بخوريد: اسيدهاي چرب امگا3 موجود در ماهي، ضدالتهاب طبيعي است. از آنجا كه كاهش التهاب مفصل باعث كاهش درد زانو مي شود، مي توان گفت اثرات ضدالتهابي امگا3 منجر به كاهش درد زانو مي شود. همچنين تحقيقات ديگري نشان داده است اسيدهاي چرب امگا 3 همچنين باعث كاهش سفتي صبحگاهي مفصل زانو در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مي شود.
علاوه بر اين، اسيدهاي چرب امگا3 موجود در ماهي نه تنها عوامل ايجادكننده التهاب را مسدود مي كند، بلكه از فعاليت پروتئين هايي كه به خوردگي غضروف مفصل زانو منجر مي شود نيز جلوگيري مي كند.
ماهي قزل آلا، ماهي تن، ساردين، شاه ماهي و... بهترين منابع حاوي امگا3 محسوب مي شود. همچنين مصرف كپسول هاي روغن ماهي نيز مفيد است. در آخر بايد به اين نكته توجه كنيد كه خوردن ماهي به دليل نداشتن عوارض جانبي بسيار مفيدتر است. از مصرف داروهاي ضدالتهابي شيميايي است.
آب پرتقال بنوشيد: آب پرتقال منبعي بسيار غني از ويتامين C است. استئو آرتريت باعث خوردگي استخوان مي شود. تحقيقات نشان داده است در افرادي كه از مقادير قابل ملاحظه ويتامين C استفاده كرده اند اين عارضه كمتر ديده مي شود. منابع غني ويتامين C شامل پرتقال، فلفل سبز، گريپ فروت، توت فرنگي، انبه و كيوي است. نوشيدن يك ليوان آب پرتقال در مقايسه با خوردن آن، 25 درصد بيشتر ويتامين C مورد نياز بدن را تامين مي كند.
سويا را در سبد غذايي خود بگنجانيد: سويا سرشار از ماده اي به نام ايزوفلاون (نوعي هورمون گياهي) است كه اثرات ضدالتهابي دارد.
اسفناج و پياز بيشتري مصرف كنيد: اسفناج سرشار از آنتي اكسيدان هاي لوتئين و زياكسانتين است كه درد ناشي از استئوآرتريت را كاهش مي دهد. همچنين اين آنتي اكسيدان ها از ايجاد عوارض بينايي اين بيماري جلوگيري مي كنند.
از ادويه هاي مناسب استفاده كنيد: ماده رنگي موجود در زردچوبه داراي خاصيت ضدالتهابي است. اين ماده رنگي شبيه داروهاي بازدارنده 2COX عمل مي كند و باعث كاهش تورم مفاصل مي شود.
از زنجبيل بيشتر استفاده كنيد: از زنجبيل به طور سنتي در درمان دل درد استفاده مي شود. تحقيقات نشان داده است اين ماده گياهي در بيماران مبتلا به استئوآرتريت باعث كاهش التهاب و درد مفاصل بخصوص هنگام راه رفتن و ايستادن مي شود.
هشدار: چند مورد را در رژيم غذايي خود رعايت كنيد:
- وزن خود را با تغيير عادت غذايي و ورزش كاهش دهيد.
- از مصرف مواد قندي و چرب بخصوص چربي اشباع شده خودداري كنيد.
- در رژيم غذايي خود بيشتر از ميوه و سبزيجات استفاده كنيد.
- از مواد غذايي حاوي كلسيم و آهن بيشتر استفاده كنيد.
- حداقل دو بار در هفته از ماهي به جاي گوشت قرمز استفاده كنيد.
- از آنجا كه رژيم غذايي پركربوهيدرات مانند نان، برنج، ماكاروني و... موجب اضافه وزن و همچنين التهاب مي شود، توصيه مي شود تا حد مقدور از مصرف اين نوع غذاها در رژيم غذايي روزانه خودداري كنيد.
 


زنگارها را با سيب زميني پاك كنيد

مواد شوينده شيميايي ضررهاي بسيار زيادي براي بدن انسان دارد از همين رو بهتر است بيشتر از مواد طبيعي استفاده كنيم تا كمتر به بدنمان آسيب برسد . سيب زميني يكي از موادي است كه مي توان از آن براي تميز كاري هاي منزل استفاده كرد. در ادامه به برخي از موارد استفاده آن اشاره مي كنيم .
تميز كردن كفش ها : يكي از استفاده هاي اصلي از سيب زميني در تميز كردن كفش ها است. اين ماده مي تواند كفش هاي شما را بسيار براق كند و همچنين مي تواند اسيب هاي كوچكي كه به كفشتان وارد شده است را نيز تا حدودي محو كند .
نقره ها را تميز كنيد : نقره از جمله موادي است كه از آن براي توليد وسايل تزييني استفاده مي شود اما نكته اصلي تميز كردن اين وسايل است كه خيلي سريع هم كثيف مي شوند. سيب زميني مي تواند بهترين گزينه براي شما باشد تا بهترين نتيجه را در تميز كردن اين وسايل بگيريد .
شيشه ها را تميز كنيد : اگر بر روي شيشه هاي منزلتان لكه هايي وجود دارد كه به راحتي پاك نمي شوند، سيب زميني مي تواند به كمك شما آيد. قدرت پاك كنندگي اين ماده به گونه است كه مي تواند شيشه را براي شما ناپديد كند .
زنگارها را از بين ببريد : زنگ زدگي يكي از مشكلاتي است كه در وسايل فلزي به وجود مي آيد اما لازم نيست تا اين گونه وسايل را دور بريزيد. شما مي توانيد از سيب زميني براي پاك كردن اين وسايل استفاده كنيد. براي پاك كردن اين زنگارها از روش زير عمل كنيد .
-يك سيب زميني را نصف كنيد و يكي از طرف هاي آن را در نمك فرو ببريد و مطمئن شويد كه كاملا آغشته شده است. اين قسمت اغشته به نمك را روي بخش زنگ زده بكشيد و اين كار را آن قدر تكرار كنيد تا تمام زنگ ها از بين برود. پس از آن شما مي توانيد به راحتي از اين وسيله براي بار دوم استفاده كنيد .
 


گلاب خالص را از تقلبي تشخيص دهيم

گلاب حاصل تقطير آبي گل محمدي كه تازه چيده شده و اسانس آن از محلول آبي جدا شده است .
گلاب اصل، شفاف ، روشن ، بدون رسوب است و بوي آن بوي مطبوع گل محمدي و فاقد بوي ترشيدگي است. طعم گلاب نيز سنگين و كمي مايل به تلخي است كه از جمله مهم ترين نشانه هاي اصل بودن گلاب به شمار مي رود .
اثرات مفيد گلاب بر پوست بدن:يكي از مهم ترين كاربردهاي گلاب، جهت مواظبت از پوست است. گلاب براي انواع پوست ها به خصوص پوست هاي خشك و حساس مناسب است. يكي از موارد استفاده ي گلاب جهت پاك كردن پوست است و مي توان به جاي محصولات شيميايي پاك كننده، از آن استفاده كرد .
استفاده ديگر آن جهت طراوت و تازگي پوست است؛ بدين گونه كه پس از هر بار استحمام كه منافذ پوست بازتر هستند، گلاب را به پوست صورت بماليد. در اين حالت اسانس موجود درگلاب به سرعت جذب پوست مي شود كه با توجه به اثرات آن در افزايش جريان خون، باعث شادابي پوست مي شود.
گلاب حتي براي رفع جوش هاي بدن نيز موثر است. براي اين كار مقداري گلاب را با جوش شيرين مخلوط كنيد تا خمير نرمي به دست آيد. سپس اين خمير را مدت يك ساعت يا تمام شب روي جوش هاي خود قرار دهيد.
گلاب به دليل داشتن خاصيت ضد عفوني كننده و آبداركردن براي پوست سر و مو مفيد است. براي اين كار، با استفاده از يك قطره چكان، گلاب را روي پوست سر خود بريزيد .
در پزشكي سنتي ايران گلاب براي درمان دردهاي رماتيسم قلبي، تقويت اعصاب، رفع پاره اي از سردردها و... كاربرد فراواني داشته است. همچنين از گلاب در پخت انواع شيريني ها، بستني ها، پختن غذا و شربت استفاده مي شود. استفاده از عطر خوش گلاب در آيين هاي مذهبي و سوگواري، زيارتگاه ها و مكان هاي متبرك از كاربردهاي ديگر گلاب در ايران است .
گلاب تقلبي:با توجه به شهرت گلاب كاشان در سال هاي اخير گلاب هاي تقلبي وارد بازار شده اند كه به دليل مصنوعي بودن يا استفاده از مواد افزودني خواص واقعي گلاب را ندارند .
برخي شركت ها با افزودن تركيبات طبيعي مانند اسانس گياه شمعداني عطري، ژرانيوم و يا استفاده از اسانس مصنوعي Rose پاكستاني و استفاده از فنيل اتانل مصنوعي و اختلاط آن با گلاب طبيعي براي جبران بو و طعم، خلوص گلاب را از بين برده و نوع تقلبي آن را به وجود مي آورند.
گلاب طبيعي كاملا بي رنگ، بدون رسوب و ذرات معلق با طعم گل سرخ و مزه مايل به تلخي است.
 


دردهاي مزمن را بدون دارو درمان كنيم؟

هر فردي به شيوه اي متفاوت و البته منحصر به فرد نسبت به درد واكنش نشان مي دهد و هر آسيب يا ضربه عاطفي در اشخاص مختلف، به ميزان و شيوه اي متفاوت موجب اختلال در جريان خون و سيگنال دهي هاي عصبي مي شود .
با توجه به اين واقعيت كه احساس شدت درد در هر انساني كاملا منحصر به فرد است و بسياري از عوامل رواني، فيزيولوژيكي و ژنتيكي بستگي دارد، پيدا كردن راه حل مناسب و موثر براي تسكين درد در بيماران مختلف، كار نسبتا دشواري است .
به گزارش مجله تخصصي آرپ، در آمريكا سالانه حدود 100 ميليون تن به دردهاي مزمن مبتلا مي شوند و درمان اين دردها هر سال حدود 635 ميليارد دلار هزينه را به نظام بهداشتي و درماني اين كشور تحميل مي كند .
پزشكان امروزه معتقدند كه »درد مزمن« تنها نشانه يك بيماري ديگر نيست بلكه به نوبه خود يك بيماري يا اختلال مجزا است و بايد مانند ساير بيماري ها تحت درمان قرار بگيرد. در برخي موارد درد مزمن حاصل يك التهاب است. اما در بسياري موارد ديگر مي تواند عامل پيچيده تري داشته باشد. عاملي كه در واقع به چگونگي پردازش سيگنال هاي درد در مغز بستگي دارد .
وقتي فرد به مدت طولاني در معرض درد جسمي قرار مي گيرد، رشته هاي عصبي در واقع ممكن است اين درد را به نوعي حافظه نورولوژيك مرتبط كنند. بنابراين حتي زماني كه عامل اوليه درد، برطرف شود، فرد هنوز احساس درد و آسيب ديدگي مي كند. از سوي ديگر، درد حتي ممكن است عامل ژنتيكي داشته باشد .
متخصصان دانشگاه كمبريج در انگليس اخيرا ژني موسوم به HCN2 را شناسايي كرده اند كه نقش تنظيم كنندگي دردهاي مزمن را برعهده دارد و مي تواند هدف درماني ديگري براي كنترل درد باشد. امروزه متداول ترين شيوه درمان دردهاي مزمن شامل استفاده از داروهاي مسكن، غيرنسخه اي مانند ايبوبروفن و آسپرين است كه نواحي ملتهب را مورد حمله قرار مي دهند و يا مصرف داروي نسخه اي ناركوتيكس مانند كدئين و مورفين است كه سيگنال هاي درد را متوقف مي سازند . اما اخيرا گروهي از كارشناسان بهداشتي موسسه بريوويل در آمريكا دريافتند 75 درصد از كلينيك هاي پزشكي تنها مواقعي در درمان دردهاي مزمن موفق مي شوند كه آن را با تكنيك هاي درماني مكمل و سنتي كنترل درد، تركيب كنند. اين تكنيك ها نظير طب سوزني يا ماساژ درماني در صورتي كه در مراكز تخصصي معتبر و استاندارد صورت گيرند در تسكين دردهاي مزمن تاثير چشمگيري خواهند داشت .
از سوي ديگر، گروهي از متخصصان مركز پزشكي دانشگاه استانفورد نيز در چندين مطالعه مختلف نشان داده اند كه تكنيك هيپنوتيزم پزشكي در كاهش و يا حتي ريشه كني دردهاي مزمن بسيار موفق است .
پزشكان دانشگاه جان هاپكينز نيز تاكيد دارند كه حتي فكر نكردن يا كمتر فكر كردن درباره درد به تسكين آن كمك مي كند .
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14