(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 5 شهریور 1391 - شماره 20290

اقدام غيرقانوني كنگره آمريكا براي چپاول 75/1 ميليارد دلار دارايي ايران
سهام 22 شركت دولتي تا پايان ماه جاري واگذار مي شود
افزايش قيمت فرآورده هاي لبني در غيبت نظارت و بازرسي
معطلي 2 ماهه مواد اوليه پروفيل سازان در گمرك
تصويب 1404 ميليارد تومان اعتبار براي طرح هاي آبياري تحت فشار
ركود اقتصادي باعث شده است موج اخراج كارگران در سراسر جهان
نماينده ايران در اوپك: فروش نفت ايران وابسته به دلار نيست
بهره برداري از 16 طرح معدني 3 هزارميليارد توماني
وزير ارتباطات خبر داد
راه اندازي سايت موتور جستجوگر بومي در هفته دولت
كوتاه اقتصادي


اقدام غيرقانوني كنگره آمريكا براي چپاول 75/1 ميليارد دلار دارايي ايران

كنگره آمريكا با هدف فشار بيشتر به ايران ضمن تغيير غيرمعمول قانون مصونيت دولتها بيش از 75/1 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران را توقيف كرد.
رويترز درباره اين اقدام كنگره آمريكا كه در قالب تحريم هاي جديد عليه ايران چندي پيش به تصويب رسيد نوشت: يكي از راه هاي موفقيت در يك دعواي حقوقي در آمريكا آن است كه از كنگره بخواهيد قواعد بازي را عوض كند.
رويترز سپس با اشاره به تحريم هاي جديدي كه در 10 آگوست به امضاي رئيس جمهور آمريكا رسيد افزود: اين تحريمها مجازات هاي بيشتري را عليه ايران به اجرا گذاشت. از جمله اينكه به طور خاص ادعاهاي حقوقي اي كه بانك مركزي ايران نزد دادگاه فدرال در منهتن در مورد انسداد 75/1 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران در يك حساب بانكي در نيويورك مطرح كرده بود را بي اعتبار كرد.
توقيف اين ميزان از دارايي هاي ايران به بهانه انفجار مقر نظاميان آمريكايي در سال 1983 لبنان صورت گرفته است.
آمريكائيها به بهانه انفجار مذكور شكايتي عليه ايران در دادگاه هاي خودشان مطرح كردند و به موجب رأي دادگاه هم حكم كردند كه 75/1 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران كه در شعبه نيويورك سيتي بانك سپرده گذاري شده بود بايد به عنوان غرامت به بازماندگان انفجار سال 1983 پرداخت شود.
اما بانك مركزي ايران استدلال كرده بود كه براساس قاعده مصونيت دولتها، كه مقرر مي دارد دولتهاي خارجي و عوامل آنها تحت صلاحيت قوانين يك دولت ديگر قرار ندارند، موجودي اين حساب قابل توقيف نبوده است.
كنگره آمريكا براي مقابله با اين استدلال ايران با تصويب بخش 502 قانون تحريم ها عليه ايران و سوريه كه در سال 2012 به تصويب رسيد مستقيماً اين استدلال حقوقي ايران را هدف قرار داد.
اين بخش اشعار مي دارد كه بانك مركزي ايران براساس قاعده مصونيت دولتها «از مصونيت برخوردار نيست.»
در اين بخش از قانون تحريم ها همچنين اضافه شده كه «دارايي هايي كه در پرونده منهتن شناسايي شده اند بايد به منظور جلب رضايت و پرداخت غرامت شاكيان عليه ايران اختصاص داده شود.»
ديويد ليندسي، وكيل بانك مركزي ايران در نيويورك در اين باره گفت: «هدف از اين تغيير قانون بي اثر ساختن دفاعيات ما بوده است. تاكنون هيچ ادعايي دال بر دخالت بانك مركزي ايران در حمله سال 1983 مطرح نشده است.
در همين حال به گزارش فارس به نقل از رويترز پروفسور جوليان كو، استاد دانشكده حقوق دانشگاه هوفسترا با غيرمعمول خواندن اين اصلاح قانوني گفت: «اگر چنين خسارتي پرداخت شود، فكر مي كنم اين بزرگترين پرداخت غرامتي باشد كه تاكنون دادگاه هاي آمريكايي عليه ايران به آن رأي داده اند.»
راجر آلفورد استاد دانشكده حقوق دانشگاه نوتردام نيز در اين زمينه اظهار داشت: «سوابقي در زمينه تغيير قوانين درگذشته وجود دارد، اما اين مورد كمي غيرمعمول به نظر مي رسد، زيرا قانون را در مورد برخورداري ايران از قاعده مصونيت دولتها تنها در مورد يك پرونده خاص تغيير مي دهد.»
كارشناسان و تحليلگران معتقدند خواندگان اين پرونده ممكن است ادعاي عدم تطبيق اين تصميم كنگره با قانون اساسي آمريكا را مطرح كنند. ادعاي ديگري نيز كه مي توان در اين پرونده مطرح كرد آن است كه يك نهاد قانون گذاري به صورت غيرموجه در موضوعات قضايي دخالت كرده است.
وكيل بانك مركزي ايران گفت: «ايران در حال مطالعه قانون جديد است تا در مورد قدم بعدي در اين پرونده تصميم گيري كند.»


سهام 22 شركت دولتي تا پايان ماه جاري واگذار مي شود

سهام 22شركت دولتي از طريق بورس، مزايده و فرابورس ماه جاري عرضه مي شود.
سهام 22شركت دولتي در سبد واگذاري هاي ششمين ماه سال 91 براي عرضه از طريق بورس، مزايده و فرابورس قرار دارد.
براساس اين گزارش، بلوك 8/34 درصد سهام شركت ايران ترانسفو معادل 522 ميليون و 168 هزار و 785 سهم به قيمت تابلو در روز عرضه (معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 30درصد به شرط آن كه از مبلغ 4692 ريال كمتر نباشد به صورت نقد و اقساط ديروز از طريق بورس واگذار شد.
همچنين 100درصد سهام نيروگاه سيكل تركيبي چابهار، 100درصد سهام نيروگاه شهيد زنبق يزد، 100درصد سهام نيروگاه هسا، 30درصد سهام شركت گسترش ايليا صنعت شفق معادل 300 هزار سهم و 13/46 درصد سهام شركت فولاد ميبد معادل 14ميليون و 249هزار و 64 سهم امروز روي ميز مزايده مي رود.
اين گزارش مي افزايد: 39/68 درصد سهام شركت خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن (بالاست) معادل 25ميليون و 991 هزار و 395 سهم هم به قيمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به شرط آن كه از مبلغ 13هزار و 761 ريال (با كسر مبلغ 800 ريال سود تقسيم شده پس از مجمع عمومي سالانه شركت از قيمت پايه قبلي) كمتر نباشد، روز دوشنبه، 13شهريورماه در فرابورس عرضه مي شود.
همچنين 100درصد سهام شركت توليد نيروي برق آبادان معادل 220 ميليون سهم، 40درصد سهام شركت گسترش سازه بناآفرين ايرانيان معادل 2ميليون سهم، 40درصد سهام شركت عمران و مسكن سازان ثامن معادل 32هزار و480 سهم،
89/19درصد سهام پتروشيمي داراب معادل 139ميليون و 341هزار و 953 سهم،
88/19درصد سهام شركت پتروشيمي جهرم معادل 127ميليون و 770 هزار و 700 سهم و 87/19درصد سهام پتروشيمي فسا معادل 123ميليون و 894 هزار و 854 سهم ماه جاري در فرابورس واگذار خواهد شد.براساس اين گزارش: بلوك 008/5درصدي سهام شركت سرمايه گذاري رنا معادل 150ميليون و 244 هزار و 245 سهم به صورت نقد و اقساط و نيز 88/0 درصد سهام اين شركت شامل 26ميليون و 375 هزار و 165سهم به صورت حق تقدم و نقد روز 26شهريور از طريق بورس واگذار مي شود.
همچنين 100درصد سهام شركت فني و مهندسي نوين معدن شامل هزار سهم، 40درصد سهام شركت ماشين سازي فيروزآباد فارس معادل يك ميليون و200 هزار سهم، 49درصد سهام شركت عمران و مسكن سازان يزد شامل 12هزار و 936 سهم، 100درصد ارزش نيروگاه گازي هرمزگان (گنو)، 100درصد ارزش نيروگاه شهيد كاوه قائن و 5/48درصد سهام شركت گيلان نيرو معادل 57 هزار سهم روز 26شهريور روي ميز مزايده مي رود.
اين گزارش مي افزايد: 9 درصد سهام شركت آهن و فولاد ارفع شامل 47 ميليون و 477 هزار و 269 سهم و 18درصد سهام پالايش نفت شيراز در هفته پاياني ماه جاري در فرابورس واگذار خواهد شد.


افزايش قيمت فرآورده هاي لبني در غيبت نظارت و بازرسي

دبير انجمن صنفي صنايع فرآورده هاي لبني ايران دلايل عدم عرضه لبنيات با نرخ مصوب در بازار را اعلام كرد.
رضا باكري در گفتگو با مهر در بيان علت عدم عرضه شير با نرخ مصوب از سوي برخي از كارخانجات توليد فرآورده هاي لبني اظهار داشت: تفاهم نامه مورخه 17 تير ماه امسال انجمن صنفي صنايع فرآورده هاي لبني ايران با وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان به قوت خود باقي است و همه كارخانجات توليد فرآورده هاي لبني كه زيرمجموعه اين انجمن هستند نسبت به اجراي اين تفاهم نامه متعهد هستند.
وي در عين حال تصريح كرد: البته برخي از كارخانجات توليد فرآورده هاي لبني به دليل اينكه قيمت هر كيلوگرم شيرخام طي 2 ماه گذشته از 750 تومان به 1150 تومان افزايش يافت براي اينكه متضرر نشوند بخشي از توليدات خود را كاهش دادند و نتوانستند مطابق تفاهم نامه توليدات خود را با قيمت مصوب به بازار عرضه كنند.
دبير انجمن صنفي صنايع فرآورده هاي لبني ايران با تأكيد بر اينكه 2 اشكال اساسي به تفاهم نامه مذكور وارد است، گفت: در اين تفاهم نامه كه 2 ماه از آن نيز گذشته و با عجله هم تهيه شده پيش بيني افزايش قيمت محصولات لبني متناسب با افزايش قيمت شيرخام نشده و همچنين براي پركردن فاصله قيمتي بين محصولات لبني كه در قالب كالاهاي حمايتي عرضه مي شوند با محصولات لبني كه بصورت آزاد در بازار عرضه مي شوند در نظر گرفته نشده است.
وي با اشاره به اينكه انجمن صنايع لبني پيشنهاد بازنگري در اين تفاهم نامه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه كرده است، گفت: بايد تمهيداتي در اين تفاهم نامه در نظر گرفته شود كه وقتي قيمت شيرخام طي 2 ماه گذشته 40 درصد افزايش پيدا مي كند قيمت محصولات لبني هم متناسب آن افزايش يابد.
اين فعال حوزه صنايع لبني افزود: همچنين بايد سازوكاري در اين تفاهم نامه گنجانده شود تا فاصله قيمتي بين محصولات لبني كه در قالب كالاهاي حمايتي عرضه مي شوند با محصولات لبني كه به صورت آزاد در بازار عرضه مي شوند و محصولات ديگر با داشتن درصد چربي هاي مختلف پر شود تا قيمت اين محصولات به صورت پلكاني در بازار موجود باشد.
وي در بخش ديگري از اين گفتگو عنوان كرد: همچنين قرار شد از روز شنبه دامداران در ازاي تحويل شيرخام خود از اتحاديه مركزي دامداران نهاده و علوفه يارانه اي بگيرند.
 


معطلي 2 ماهه مواد اوليه پروفيل سازان در گمرك

نايب رئيس انجمن توليدكنندگان پروفيل يوپي وي سي اعلام كرد: در شرايطي كه امسال با درايت خاصي از سوي رهبر فرزانه حمايت از توليد ملي نامگذاري شده، متاسفانه برخي عملكردها حاكي از درك ناصحيح اين نامگذاري است.
محمود صداقت با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: امروز كه شاهد برخي روابط غيرعادي تجاري ديگر كشورها هستيم بايد مواد اوليه و برخي كالاهاي وارداتي را از مقاصد ديگر و با دور زدن تحريم ها وارد كنيم كه توليدكنندگان با آگاهي از شرايط روز كشور به خوبي از عهده اين كار برآمده اند، اما متاسفانه مواد اوليه وارداتي كه تا پيش از اين پس از ورود به گمرك ظرف كمتر از 72 ساعت به كارخانه مي رسيد در حال حاضر تا بيش از دو ماه در گمرك معطل مانده است.
وي گفت: متاسفانه موضوع پاراف 1900 قلم كالاي وارداتي از سوي سازمان ملي استاندارد به معضلي براي واردات مواد اوليه كارخانجات داخلي در سال حمايت از توليد ملي تبديل شده است.
نايب رئيس انجمن توليدكنندگان پروفيل يو پي وي سي موضوع ترخيص مواد اوليه مورد نياز اين صنعت را يك چالش همه گير براي شركت هاي توليدكننده پروفيل يو.پي.وي.سي دانست و خواستار رسيدگي عاجل از سوي مراجع تصميم گير كشور شد.
همزمان سيدمحمد موسوي رئيس خانه صنعتكاران ايران نيز با انتقاد از برخي دستگاهها در زمينه رفع مشكلات پيش روي توليد گفت: اين مجموعه از آمادگي كامل براي همكاري با دولت و واحدهاي توليدي در زمينه شناسايي نقاط ضعف و رفع مشكلات پيش روي اين واحدها برخوردار است.
وي يكي از اهداف تشكيل خانه صنعتكاران ايران را ايجاد ارتباط هماهنگ و دوسويه بين توليدكنندگان و دستگاه هاي اجرايي كشور دانست بطوري كه طي مدت زمان فعاليت خود توانسته است گام هاي موثري را در راستاي رفع موانع توليد و همچنين شكل گيري واحدهاي صنعتي و معدني جديد بردارد.
موسوي با اشاره به اينكه در شرايط كنوني بخش توليد وضع سخت و دشواري را سپري مي كند، تاكيد كرد: اين موسسه طي سال هاي گذشته تلاش كرده تا نقاط ضعف قانوني موجود در بخش توليد را شناسايي و حتي بسياري از موارد را به صورت طرح به مجلس ارائه كند.
وي ادامه داد: در حال حاضر مشكلات متعددي به صورت مستقيم و غيرمستقيم بخش توليد را تهديد مي كند و با ارائه راهكارهاي قانوني و كارشناسي مي توان فضاي مناسب تري را براي خروج اين بخش از بحران فراهم كرد و در عين حال زمينه سرمايه گذاري هاي جديد در بخش صنعت و معدن را مهيا ساخت.
 


تصويب 1404 ميليارد تومان اعتبار براي طرح هاي آبياري تحت فشار

1404ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار در 200 هزار هكتار از اراضي كشور تصويب شد.
سيد رحيم سجادي معاون آب، خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با ايرنا افزود: در سه ماه نخست سال جاري عمليات آبياري تحت فشار در 32 هزار هكتار از اراضي كشور اجرا شده و با تخصيص اعتبار مذكور مابقي نيز تا پايان سال جاري عملياتي خواهد شد.
معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: اين اعتبار از محل طرح توسعه روش هاي آبياري تحت فشار (منابع ملي، مصوبه شوراي عالي آب، تسهيلات بانكي و صندوق حمايت از بخش كشاورزي) تامين مي شود.
وي ادامه داد: در اين راستا براي اجراي طرح هاي آب و خاك تسهيلاتي به كشاورزان اعطاء شده كه تاكنون 62 درصد متقاضيان از تسهيلات اين طرح بهره مند شده اند.
معاون آب، خاك و صنايع جهاد كشاورزي تصريح كرد: طبق برنامه ريزي سال 90 مبلغ 890 ميليارد تومان براي اجراي طرح آبياري تحت فشار مصوب شد كه از اين مبلغ 843 ميليارد تومان (حدود 95 درصد) به اين بخش اختصاص يافته است.
وي اظهار داشت: سال گذشته با تخصيص اين ميزان اعتبار طرح آبياري تحت فشار در 165 هزار و 297 هكتار از اراضي كشور اجرا شده است.
به گفته سجادي، آبياري تحت فشار از شيوه هاي نوين آبياري است كه موجب صرفه جويي 40 درصدي و افزايش بهره وري آب در بخش كشاورزي مي شود.وي اضافه كرد: آبياري تحت فشار به دو شيوه قطره اي و باراني در اراضي كشور انجام مي شود كه همين موضوع باعث مديريت مصرف آب در اراضي كشاورزي و كاهش هدرروي آب شده است.


ركود اقتصادي باعث شده است موج اخراج كارگران در سراسر جهان

انتشار خبرهايي درباره اخراج گسترده كارگران در آمريكا و در سطح بين المللي از عميق تر شدن ركود اقتصادي و افزايش فشارها بر طبقه كارگر و استانداردهاي زندگي حكايت دارد.
طي هفته گذشته شركت هايي در ژاپن، دانمارك و استراليا از اخراج گسترده كارگران خود خبر دادند. اين در حالي است كه چندين شركت آمريكايي نيز مي گويند هزاران تن از كارگران خود را به زودي اخراج خواهند كرد.
اقتصاد آمريكا در حال ركود است، بيشتر كشورهاي اروپايي در ركود به سر مي برند و رشد اقتصادي در آسيا و كشورهاي آمريكاي لاتين نيز در حال كاهش است.
وزارت كار آمريكا براي دومين هفته پياپي از افزايش افراد خواستار بيمه بيكاري خبر داد. نرخ بيكاري در اين كشور در دوره منتهي به 18ماه اوت و تنها در يك ماه 4 هزار نفر افزايش يافت و به 372 هزار تن رسيد.
در روز 17ماه اوت وزارت كار آمريكا اعلام كرد: نرخ بيكاري ماه ژوئيه در 44 ايالت از 50 ايالت آمريكا با افزايش همراه بود كه اين موضوع طي سه سال گذشته بي سابقه است.
نرخ بيكاري تنها در دو ايالت با كاهش همراه بود و در چهار ايالت نيز ثابت باقي ماند. بيشترين نرخ بيكاري مربوط به ايالت نوادا با 12درصد است. اين رقم در ماه ژوئن 6/11درصد بود.
نرخ بيكاري در ايالت ميشيگان نيز از 5/8درصد در دو ماه قبل به 9درصد رسيد، كه ناشي از اخراج شماري از كارگران بخش خودروسازي در اين ايالت است.
وزارت بازرگاني آمريكا اعلام كرد: ميزان تقاضا براي خريد كالاهاي بادوام به استثناي بخش حمل و نقل در ماه ژوئيه كاهش يافت.
نظرسنجي ها نيز نشان مي دهد، تنها 56 درصد آمريكايي هايي كه از ژانويه سال 2009 اخراج شده اند موفق شدند در سال 2012 شغلي براي خود بيابند.
به گزارش واحد مركزي خبر، بيش از نيمي از آنهايي كه موفق شدند شغلي براي خود دست و پا كنند ميزان حقوق دريافتي شان به شدت كاهش يافته است.
اين در حالي است كه اين امر فاجعه اجتماعي در پي داشته است، اما نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا- باراك اوباما و ميت رامني- به اين موضوع توجهي ندارند. اين دو در تبليغات انتخاباتي خود هيچ گونه برنامه اي براي ايجاد اشتغال و كاهش فقر- كه ميليون ها نفر با آن دست به گريبان هستند- ارائه نكرده اند. اما در عوض هم اوباما و هم رامني با كاهش دستمزدها پس از انتخابات موافق هستند.
اخراج كارگران كارخانه شامل ديگر كشورهاي جهان نيز مي شود. كارخانه شارپ ژاپن- توليدكننده تلويزيون- از كاهش 8 هزار فرصت شغلي خبر داد. شركت سوني اعلام كرد، 15درصد از نيروي كار- هزار فرصت شغلي- خود را در بخش ساخت تلفن همراه كاهش مي دهد.
اخراج كارگران شركت سوني شامل نيروي كار اين شركت در سوئد مي شود، زيرا سوني پس از جدايي از شركت اريكسون اعلام كرد، كارخانه خود را از شهر لوند در سوئد به توكيو منتقل خواهد كرد. شركت وستاس ويند سيستم دانمارك نيز از كاهش 1400فرصت شغلي خبر داد.
پيش بيني مي شود بزرگترين شركت توليدكننده توربين هاي بادي در جهان تا پايان امسال تنها 19هزار كارمند داشته باشد كه در مقايسه با سال 2011، شانزده درصد كاهش نشان مي دهد. اين شركت در ماه ژانويه نيز 2335 تن از نيروي كار خود را اخراج كرده بود.به گزارش پايگاه اينترنتي وورلد سوسياليست، اين در حالي است كه شركت كيوآرنشنال QR National استراليا- انتقال دهنده مواد معدني- اعلام كرد: 900 كارگر خود را اخراج مي كند.


نماينده ايران در اوپك: فروش نفت ايران وابسته به دلار نيست

نماينده ايران در اوپك گفت: سالهاست كه درآمد نفتي ايران به دلار وابسته نيست.
سيدمحمدعلي خطيبي در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: چندين سال است كه نفت با ارز غير دلار هم معامله مي شود. حداقل بيش از چهار سال است كه ايران درآمد ناشي از فروش نفت را متنوع كرده است. اين موضوع مربوط به امروز نيست بلكه به سال هاي قبل برمي گردد كه درآمد فروش نفت از دلار به ارزهاي معتبر ديگر متنوع شده است.
نماينده ايران در اوپك افزود: دلار، روز به روز ارزش خود را از دست مي دهد اين موضوع مربوط به الان نيست بلكه سال هاست كه مطرح است، به دليل افت پي درپي ارزش دلار، سياست كلي كشور اين است كه درآمدها متنوع شود و از يك ارز به سمت ارزهاي معتبر ديگر برويم كه استحكام بهتري دارند.
خطيبي درباره ديگر ارزهاي معتبر اظهار كرد: نفت ايران با ارزهاي معتبر دنيا معامله مي شود و براساس سياست هاي نظام تشخيص داده مي شود كه ارزهاي معتبر كدامند. اين موضوع بحث جديدي نيست و سال هاست كه معاملات با ارزهاي متنوع انجام مي شود. پي درپي شاهد كاهش ارزش دلار بوده و هستيم به همين دليل سياستي اتخاذ شد كه براساس آن منابع درآمد كشور متنوع شود.
وي درباره ميزان معاملات نفت ايران با ارزهايي غير از دلار نسبت به فروش نفت در ازاي دلار گفت: نسبت معاملات نفتي با ارز غير از دلار در شرايط مختلف فرق مي كند اطلاعات دقيق مربوط به دريافت ها را بانك مركزي دارد.
خطيبي درباره افزايش توليد نفت برخي كشورهاي عضو اوپك با توجه به تعيين سقف توليد اظهار كرد: آخرين آمارهايي كه از اوپك منتشر شده بيانگر اين است كه اوپك توليد خود را كاهش داده است؛ در واقع اين رقم اعلام شده توسط منابع مستقل، بيانگر كاهش توليد است نه افزايش.
نماينده ايران در اوپك درباره دليل افزايش توليد نفت عربستان و معدودي از كشورهاي عضو اوپك با توجه به تعيين سقف توليد كشورهاي عضو اظهار كرد: از زماني كه توليد ليبي به دليل درگيري هاي داخلي از بازار خارج شد، برخي از كشورهاي عضو اوپك با هدف جبران كمبود نفت ليبي در بازار، توليد خود را افزايش دادند ولي با برگشت نفت كشور ليبي به بازار، توليد خود را كاهش ندادند.
خطيبي با اشاره به اينكه بيش از يك سال است كه برخي كشورها ميزان توليد نفت خود را افزايش داده اند و اين موضوع جديد نيست، در مورد قانوني بودن افزايش توليد نفت از سوي اين كشورها گفت: اوپك سقف توليد 30 ميليون بشكه را براي همه اعضا به اضافه كشورهاي ليبي و عراق تصويب كرده است.
وي افزود: تصويب سقف توليد به اين مفهوم بود كه با بازگشت نفت ليبي، كشورهايي كه توليد نفت را افزايش دادند به همان ميزان بايد توليد خود را كاهش دهند.
خطيبي خاطرنشان كرد: بايد توليد نفت كشورهاي عضو اوپك به گونه اي باشد كه مجموع توليد نفت آن ها تا آخر سال فراتر از سقف تعيين شده نرود و متناسب با افزايش توليد نفت ليبي، كشورهايي كه توليد خود را افزايش داده بودند بايد به همان ميزان بازگشت نفت ليبي، توليد خود را كاهش دهند.


بهره برداري از 16 طرح معدني 3 هزارميليارد توماني

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) 16 طرح با سرمايه گذاري بيش از هزار و 900 ميليارد تومان را در سال جاري آماده بهره برداري مي كند.
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) براي سال جاري 16 طرح با سرمايه گذاري بيش از 2900 ميليارد تومان را آماده افتتاح كرده است.
بررسي عملكرد اين سازمان حاكي از آن است كه فقط در سال گذشته بالغ بر هزار و 960 ميليارد تومان براي اجراي 5 طرح سرمايه گذاري شده است.
اين طرح ها شامل: توليد 5/1 ميليون تن فولاد در مجتمع فولاد هرمزگان با سرمايه گذاري هزار و 204 ميليارد تومان، فاز اول نيروگاه ذوب آهن اصفهان به ميزان 55 مگاوات با سرمايه گذاري 50 ميليارد تومان، طرح هاي بازسازي و نوسازي مجتمع مس سرچشمه جهت تثبيت توليد و افزايش بهره وري با سرمايه گذاري 440 ميليارد تومان، طرح هاي محيط زيستي و بهينه سازي تاسيسات فولاد مباركه با سرمايه گذاري 110 ميليارد تومان و توليد آهن اسفنجي غدير ايرانيان با سرمايه گذاري 166 ميليارد تومان است.
در اين بين طرح هاي آماده افتتاح شركت هاي ذوب آهن اصفهان و صنايع ملي مس هركدام با دو طرح در رديف نخست و به دنبال آن شركت هاي فولاد مباركه اصفهان و تهيه و توليد مواد معدني ايران هركدام با يك طرح قرار دارند.


وزير ارتباطات خبر داد

راه اندازي سايت موتور جستجوگر بومي در هفته دولت

وزير ارتباطات از راه اندازي سايت موتور جستجوگر بومي در هفته دولت خبر داد.
رضا تقي پور در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت درباره لزوم ايجاد موتور جست وجوي بومي در كشور اظهار كرد: نياز به موتور جستجوگر داخلي از حدود دو سه سال قبل احساس شد و ما اين كار را شروع كرديم. در اين ميان چيزي كه براي ما مهم است بومي بودن نرم افزار آن است كه بايد در داخل نوشته شده باشد.
وي افزود: دو سه گروه هم در داخل كار خود را از مدتها پيش در اين باره آغاز كرده اند و برخي نيز به نتيجه رسيده است. اينها همه در بخش غيردولتي و بخش خصوصي انجام مي شود اما ما حمايت مي كنيم.
تقي پور در ادامه تصريح كرد: در هفته دولت نيز يكي از اين ها افتتاح مي شود و اميدواريم با حمايت بيشتري كه صورت مي گيرد قبل از پايان امسال بتوانند تعداد مخاطبان بيشتري را جذب كنند.
وي در ادامه گفت: چند سايت ايميل داخلي نيز در بخش خصوصي طراحي شده كه فهرست اينها نيز مشخص شده است و چند سايت موتور جستجو هم كار خود را جدي تر و با گستردگي بيشتري تا پيش از پايان سال جاري آغاز مي كنند تا مخاطبان بدور از هرگونه اشكال و اختلالي با اعتماد و اطمينان بيشتري از اين سايتهاي جستجوگر فارسي استفاده كنند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين درباره موتور جستجوي گوگل نيز اظهار كرد: براي برخي از كاربردها كه نياز به امنيت بيشتري دارد با توجه به اينكه گوگل مراجعي به ما نداشته كه بتوانند اين ملزومات را در اختيار كشور بگذارند، محدوديتهايي ايجاد شده تا ما بتوانيم ارتباطاتي را كه از اين طريق مردم مي توانند داشته باشند، امن كنيم و براي برخي از كاربردها محدود شده است. البته با آنها مكاتباتي در اين خصوص داشته ايم اما هنوز پاسخي دريافت نكرده ايم.


كوتاه اقتصادي

¤ دبير اتحاديه مالكان كشتي ايران با بيان اينكه اين اتحاديه پس از تحريم بيمه كشتي ها اقدام به راه اندازي بيمه شخص ثالث كرده است، گفت: در دنيا تنها 12 شركت بيمه اي معروف اين نوع بيمه را ارائه مي دهند. دريادار محمد سميعي اظهار داشت: اين اتحاديه در حال حاضر با عضويت در بيش از 20 كارگروه و يا كميته در ارگان هاي دولتي و بخش خصوصي، در راستاي حل مشكلات مالكان شناورها پيگيري موارد مختلفي را در دستور كار خود قرار داده است.
¤ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي تهران 50 ميليون تومان براي بازسازي مناطق زلزله زده در استان آذربايجان اختصاص داد.محمدمهدي راسخ دبيركل اتاق تهران با اعلام اين خبر افزود: «اين مبلغ تنها از سوي اتاق تهران براي كمك به اين مناطق صورت مي گيرد و اعضاي هيئت نمايندگان اتاق تهران و ساير فعالان اقتصادي عضو براي ابراز همدردي خود با هموطنان خسارت ديده كمك هاي نقدي و غيرنقدي ديگري خواهند داشت.» راسخ با ابراز تاسف از واقعه دردناك زلزله در شهرهاي اهر، هريس و ورزقان در استان آذربايجان با مردم اين منطقه ابراز همدردي كرد و از طرف فعالان اقتصادي عضو اتاق تهران به مردم داغديده تسليت گفت.
¤ نهمين دوره نمايشگاه خودروهاي تاريخي ايران با رونمايي از خودروهاي منحصر بفرد خزانه موزه خودروهاي تاريخي ايران از 15 شهريور ماه جاري در محل پارك ارم تهران آغاز به كار مي كند.
¤ بانك پاسارگاد براي پنجمين سال متوالي، از نفرات برتر آزمون سراسري سال 1391 تقدير خواهد كرد.خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي ضمن تبريك و آرزوي موفقيت براي نفرات برتر كنكور سراسري گفت: بانك پاسارگاد براي پنجمين سال متوالي، به منظور ارج نهادن به همت و تلاش نفرات برتر كنكور سراسري، از برگزيدگان آزمون سال 1391 نيز تقدير مي كند. وي ادامه داد: بانك پاسارگاد به نفرات اول، دوم و سوم 5 گروه آزمايشي به ترتيب 20 هزار، 15 هزار و 10 هزار سهم بانك پاسارگاد اهداء مي كند. همچنين ماهانه مبلغ 2 ميليون و 500 هزار ريال، به مدت 4 سال به حساب اين عزيزان واريز خواهد شد.
¤ روابط عمومي مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران، از اختصاص يك روز حقوق كارمندان مجمع به حادثه ديدگان زلزله آذربايجان خبر داد.به گزارش روابط عمومي در پي كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنان عزيزمان در حادثه تلخ زلزله اخير آذربايجان شرقي، كاركنان مجمع ضمن ابراز همدردي با مردم مصيبت ديده يك روز حقوق خود را به اين عزيزان اختصاص دادند.
¤ موسسه اعتباري توسعه و بانك سپه شعب كشيك و ساعات كار آنها در ايام تعطيلات را اعلام كردند. واحدهاي ستادي موسسه اعتباري توسعه در روزهاي هفتم، هشتم، نهم و يازدهم شهريورماه از ساعت 30/7 الي 15 داراي شيفت كاري هستند. همچنين شعبه مركزي، شعبه جهاد، شعبه سهروردي و شعبه سرسبز از ساعت 30/8 الي 14 آماده ارايه خدمات بانكي است.شعب كشيك بانك سپه نيز به منظور خدمت رساني به مشتريان در ايام تعطيلات
(7، 8، 9 و 11 شهريورماه) معرفي شدند34. شعبه بانك سپه در استان تهران در روزهاي سه شنبه هفتم شهريور الي پنج شنبه نهم شهريور و شنبه يازدهم شهريورماه سالجاري به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي برگزاري اجلاس سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد از ساعت 9 صبح الي 13 آماده ارائه خدمات بانكي به مشتريان است.اسامي شعب كشيك در سايت اين بانك به نشاني www.Banksepah.ir قابل دسترسي مشتريان مي باشد.


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14