(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 5 شهریور 1391 - شماره 20290

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
شيرازه اين كتاب (يادداشت روز)
گزارش خبري كيهان از نشست يك روزه وين
ماكاروني (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
استقبال سياستمداران مصري از سفر مرسي به تهران
دعوت مجلس از بان كي مون براي شركت در كميته حقوق بشر
ولايتي: اعضاي عدم تعهد بارها به نفع ايران در موضوع هسته اي موضع گيري كرده اند
جمهوري اسلامي: خبر نامزدي هاشمي كذب محض است (خبر ويژه)
اعدام تروريست هاي وابسته به انگليس شرم آور است! (خبر ويژه)
تايم: اسرائيل از جنگ طبل آن را مي خواهد! (خبر ويژه)
الو 125! انجمن ايران شناسي آتش گرفته! (خبر ويژه)
ماجراي سوريه تله واشنگتن براي نابودي تركيه است (خبر ويژه)
ايران قطب ثبات در خاورميانه است با چنين كشوري نمي توان درگير شد (خبر ويژه)


شيرازه اين كتاب (يادداشت روز)

«انتقاد، آن ارزشيابي منصفانه اي است كه يك آدم كارشناس مي كند؛ نقادي همين است ديگر. وقتي شما طلا را مي بريد پيش يك زرگر كه نقادي كند، او مي گويد كه آقا اين عيارش بيست است، يعني عيار بيست را قبول مي كند. حالا از بيست وچهار - كه عيار خالص است- چهار عيار كم است. اين شد نقادي، البته زرگر هم هست و وسيله نقادي را هم دارد. اما اگر چنانچه طلا را برديد مثلاً پيش يك آهنگر و او يك نگاهي كرد و آن را انداخت و گفت: آقا اين كه چيزي نيست! اين اسمش نقادي نيست. اولاً؛ اصل طلا بودن اين، انكار شده، خب، بالاخره مرد حسابي! حالا عيار بيست و چهار ندارد، عيار بيست كه دارد. اين را قبول كن! ثانياً؛ شما كه اهل اين كار و آشناي اين كار نيستي! آدم متاسفانه مي بيند چيزهايي كه به نام انتقاد از دولت و نقادي دولت، امروز گفته مي شود، شكل همين تخريب را دارد؛ يعني انكار امتيازات، قبول نكردن برجستگي ها و كارهاي خوب و درشت كردن و برجسته كردن ضعف ها. خب، بله، ضعف هست. هر دولتي بالاخره ضعف دارد؛ انسان ها ضعف دارند ديگر؛ ضعف ها را بگويند: قوت ها را بگويند. جمع بندي كار يك دولت آن وقتي است كه ضعف ها و قوت ها را منصفانه پهلوي همديگر قرار بدهند. آن وقت مي شود جمع بندي كرد».
در آخرين روز هفته گذشته كه با اولين روز هفته دولت همزمان بود، رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت با ايشان فرمول كارشناسانه و دقيقي براي ارزيابي عملكرد دولت و ميزان انطباق آن با آرمان ها و آموزه هاي اسلامي و انقلابي ارائه فرمودند. تمثيلي كه حضرت آقا در تشريح و توضيح فرمول ياد شده به كار گرفته اند با توجه به «واقع نمايي» و «دقت نظر» مثال زدني ايشان، حاكي از آن است كه رهبر معظم انقلاب به عملكرد دولت محترم نمره اي فراتر از «نمره قبولي» مي دهند. ضمن آن كه ايشان در بيانات خويش براي اين ارزيابي به نمونه هاي مستند فراواني نيز اشاره كردند. «كارهاي وسيع عمراني در مناطق مختلف كشور، پيشرفت چشمگير در زمينه علم و فنآوري، ارتقاي جايگاه ايران در عرصه سياست خارجي و مسائل بين المللي، برجسته شدن ارزش هاي انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زيستي و دوري از تجمل، استكبارستيزي و افتخار به انقلابي گري و تلاش براي ارتباط گسترده با مردم و...»
رهبر معظم انقلاب در ارزيابي عملكرد دولت دقيقاً همان فرمولي را به كار گرفتند كه خود براي نقادي منصفانه و دلسوزانه پيشنهاد كرده بودند، ايشان در كنار نقاط قوت فراوان و مثال زدني دولت به نقاط ضعف نيز اشاره داشتند و برخي از «نبايد»هايي كه هست و «بايد»هايي را كه مورد غفلت قرار گرفته برشمردند كه «رعايت قانون»، نظارت بر زيرمجموعه ها، پي گيري مصوبات و وعده هايي كه مخصوصاً در سفرهاي استاني داده مي شود، بررسي آمار و ارقامي كه زيرمجموعه ها ارائه مي دهند، مبارزه با فساد اقتصادي، مقابله با تورم و گراني ناشي از آن، تعامل با مجلس و قوه قضائيه، مشاوره با نخبگان و توجه به مقوله فرهنگ از جمله آنهاست و نهايتاً تقدير از پركاري دولت و تأكيد بر حفظ اين روحيه تا پايان آخرين سالي كه از دوران خدمت دولت خدمتگزار باقي مانده است.
اكنون با توجه به حمايت گسترده و مستند حضرت آقا از دولت محترم و برشمردن ويژگي هاي بعضاً منحصر به فرد آن مي توان نتيجه گرفت كه؛
1- دولت اگرچه خالي از نقاط ضعف نيست ولي اين نقاط ضعف كم شمار با نقاط قوت فراوان و پرشمار آن قابل مقايسه نيست. پيش از اين در حالي كه كساني با اشاره به برخي از همين نقاط ضعف، زبان و قلم به نقد غيرمنصفانه دولت گشوده و به افراط رسيده بودند، طي يادداشتي مستند اشاره داشتيم كه مجموعه اين نقاط ضعف فقط مي تواند نمره دولت خدمتگزار را از 100 به 90 تنزل دهد و اين در حالي است كه رقباي احمدي نژاد و دولت هاي اصلاحات و كارگزاران در همآوردي با دولت ايشان به زحمت نمره قبولي مي گيرند كه البته بسياري از اعضاي دو دولت ياد شده در جريان فتنه 88 رفوزه هم شدند.
2- ساز و كارهاي پيشنهادي دلسوزان نظام و مردم اگر واقعاً دلسوزانه باشد، الزاماً بايستي در بستر دولت دنبال شود. نكته اي كه متأسفانه چند هفته قبل از سوي برخي مسئولان قبلي دولت، به غفلت ناديده گرفته شده و با ارسال نامه اي خواستار تشكيل گروهي از نخبگان و صاحبنظران براي پي گيري اموري شده بودند كه مطابق قانون در حوزه ماموريت و مسئوليت دولت است. نويسندگان نامه كه متاسفانه ارسال آن را رسانه اي كردند! به اين نكته بديهي توجه نداشته اند كه نامه مورد اشاره، نفي آشكار صلاحيت دولت تلقي مي شود كه از يكسو بيرون از جايگاه نويسندگان نامه بوده است و ديگر آن كه دولت پيشاني نظام است و از اين روي بدون كمترين ترديدي، نامه ياد شده را مي توان و بايد، بازي ناخودآگاه نويسندگان در ميدان دشمن ارزيابي كرد كه با نقد دلسوزانه- كه ضروري و سازنده است- فاصله فراواني دارد.
3- «نظارت بر زيرمجموعه» نكته اي است كه در توصيه هاي رهبر معظم انقلاب به دولت جايگاه ويژه اي داشت. گفتني است رئيس جمهور محترم اگرچه در اين باره، حساسيت ويژه اي از خود نشان مي دهند كه درخور تقدير است ولي در پاره اي از موارد، اعتماد مطلق- و يا نزديك به مطلق- ايشان نسبت به كساني كه نشان داده اند شايسته اين اعتماد نيستند، موقعيت و جايگاه دولت آقاي احمدي نژاد را با آسيب روبرو كرده است. نگاهي به مواضع و عملكرد اين طيف حاكي از آن است كه در بسياري از موارد با مواضع و عملكرد رئيس جمهور فاصله زيادي دارند. مثلا در حالي كه نظر با شجاعت اعلام شده و مستدل آقاي دكتر احمدي نژاد درباره هولوكاست تعادل رژيم صهيونيستي را برهم زده است، يكي از افراد همين حلقه از صهيونيست هاي اشغالگر با عنوان «مردم اسرائيل»! ياد مي كند و يا در گرماگرم تلاش بي وقفه و مثال زدني رئيس جمهور براي جهت دهي بودجه به سوي اقشار مستضعف جامعه، كه اميد فراواني در دل ها آفريده است، حلقه ياد شده، با صرف هزينه هاي كلان به برپايي همايش هاي بي حاصل با دعوت از كساني كه بعضا كمترين همخواني با نظام و مردم ندارند و حاتم بخشي از بيت المال به فلان هنرپيشه و حمايت از برخي كلان سرمايه داران و خريد و راه اندازي نشريات آنچناني و... مشغول است.
4- حمايت گسترده رهبر معظم انقلاب از دولت و توصيه هاي دلسوزانه و كارشناسانه ايشان به رياست محترم جمهوري و اعضاي كابينه، ضمن آن كه سرمايه بزرگي براي دولت و تقديري جانانه از سال ها تلاش بي وقفه و متراكم دولتمردان است، براي تماميت نظام، اعم از قواي سه گانه و ساير مراكز و سازمان ها و اركان جمهوري اسلامي ايران نيز، ظرفيت پرحجم و دامنه داري فراهم آورده است، كه در بياني ديگر مي توان و بايد آن را شيرازه كتاب نظام تلقي كرد و سلامت و درستي حركت اجزاء خرد و كلان جمهوري اسلامي ايران را در پيوند با اين شيرازه به ارزيابي نشست. تاكيد بر شعارهاي انقلاب اسلامي، ساده زيستي، مردم دوستي، پاكدستي، استكبارستيزي، حمايت از محرومان، شجاعت در برخورد با مفاسد اقتصادي و... آموزه هايي هستند كه همه قوا موظف به ظرفيت سازي براي تحقق آنند.
حسين شريعتمداري


گزارش خبري كيهان از نشست يك روزه وين

دور ديگري از گفت وگوها ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي عصر جمعه در حالي پايان يافت كه دو طرف ضمن سازنده خواندن مذاكرات، اذعان كردند كه برخي اختلافات همچنان پابرجاست.
«علي اصغر سلطانيه» در گفت وگو با پرس تي وي پس از نشست روز جمعه در وين گفت: ما تقريبا هشت ساعت گفت وگوهاي فشرده داشتيم. نشست در محيطي سازنده برگزار شد و عمدتا تلاش كرديم تا شكاف هايي را كه ناشي از برخي اختلافات در ساختار، نگرش و مداليته براي حل مسئله بود از بين ببريم.
وي افزود: ما پيشرفت هايي داشتيم اما البته هنوز بايد براي مراحل بعدي كارهايي بكنيم، چرا كه همچنان برخي از اختلافات وجود دارد.
سلطانيه در عين حال يادآور شد: مسائلي وجود دارد كه درباره اتهامات عليه ايران هستند و ما در بسياري موارد نشان داده ايم كه اتهامات بي اساس و با انگيزه هاي سياسي هستند.
نماينده ايران در سازمان ملل افزود: ما با اتهامات مطرح شده از سوي آژانس با شيوه اي فني و حرفه اي رفتار كرديم.
وي با اشاره ضمني به درخواست آژانس براي بازديد از برخي سايت هاي نظامي افزود: دليل اينكه اين موضوع بسيار پيچيده است اين است كه مسئله به امنيت ملي ما مربوط مي شود و براي ما «موضوعي ظريف» بشمار مي رود.
«هرمان ناكارتس»، معاون مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز پس از مذاكره با هيئت ايراني در وين گفت: «مذاكرات امروز فشرده بودند اما اختلاف هاي مهمي بين ايران و آژانس وجود دارد كه باعث شد به توافق دست پيدا نكنيم.»
وي كه رياست هيئت مذاكره كننده با ايران را نيز به عهده داشت، افزود: «در حال حاضر براي برگزاري جلسه اي ديگر، برنامه اي نداريم.»
«ناكارتس» پيش از آغاز اين مذاكرات گفته بود در نشست پيش رو بار ديگر درخواستش براي دسترسي به سايت پارچين را تكرار مي كند.
كشورهاي غربي ادعا مي كنند كه ايران در سايت پارچين فعاليت هاي هسته اي مشكوك دارد اما تهران مي گويد بازرسان آژانس در صورت توافق بر «چارچوبي مشخص» كه در آن انتظارات و تعهدات دو طرف لحاظ شده باشد اجازه خواهند داشت از محلي كه مورد نظرشان است بازديد به عمل آورند.
رسانه هاي غربي مدعي شده اند كه مخالفت هيات ايراني با درخواست آژانس درباره اجازه بازرسي از سايت پارچين نشست وين را به بن بست كشانده است. اين ادعا در حالي مطرح شده است كه برخي منابع آگاه در تهران معتقدند كه اين درست است كه آژانس در نشست روز جمعه خواهان دسترسي به پارچين شده ولي به هيچ وجه اينگونه نيست كه ايران با اين درخواست مخالفت كرده باشد، بلكه تهران به صراحت اعلام كرده است كه در صورت دريافت تضمين هاي اعتمادساز در قالب تدوين مداليته اي جديد ميان ايران و آژانس، امكان بازرسي از اين سايت نيز ميسر خواهد شد.
جمهوري اسلامي ايران پيش از اين بارها توضيح داده كه اين مسئله كه تصور شود ايران مخالف بازرسي از پارچين است، سوء تفاهمي بيش نيست. مسئله اين است كه با توجه به اينكه دسترسي به پارچين جزو تعهدات پارلماني ايران نيست، چرا كه اساسا پارچين يك تاسيسات هسته اي نيست، بنابراين بايد روشن شود كه اين بازرسي در چه چارچوبي انجام خواهد شد، هدف از آن چيست؟ و آژانس متقابلا در ازاي اين همكاري چه تعهدي را خواهد پذيرفت.
رويكرد متناقض آمريكا
از سوي ديگر «تامي ويتور» سخنگوي كاخ سفيد در بيانيه اي قبل از نشست وين مدعي شد كه هنوز مكان و زمان براي استفاده از ديپلماسي در قبال برنامه هسته اي ايران وجود دارد.
آمريكا كه همواره رويكرد متناقضي در قبال برنامه هسته اي ايران اتخاذ كرده است، به طوري كه سخنگوي كاخ سفيد عليرغم آنكه به استفاده از ديپلماسي در قبال برنامه هسته اي ايران تاكيد كرد، با اين وجود ادامه داد كه ايران با وجود تحريم هاي تحميل شده عليه نفت اين كشور، تعهدات بين المللي خود را در قبال جامعه بين الملل نقض مي كند.
به گزارش «نيويورك تايمز»، «ويكتوريا نولاند» سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا نيز روز چهارشنبه هفته گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبني بر اينكه آيا دولت واشنگتن خود را از جانب رژيم صهيونيستي در قبال برنامه هسته اي ايران تحت فشار مي بيند يا خير، اعلام كرد كه دولت آمريكا بر اين باور است كه همچنان فرصت براي تاثير رويكرد ديپلماسي در قبال ايران وجود دارد.
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در اين باره گفت: اين روزها ديدگاه ما درباره مسئله ايران تغيير نكرده است؛ ديدگاه ما اين است كه همچنان بر اين باوريم كه زمان براي كارايي ديپلماسي در قبال ايران وجود دارد اما ما نياز داريم كه شاهد تلاش بهتري از سوي ايراني ها در راستاي پاسخگويي آنها به نگراني هايي باشيم كه داريم.
نولاند اعلام كرد: بنابراين، ما روي تلاش براي داشتن اين سياست دوگانه ديپلماسي تحت حمايت فشار متمركز هستيم.


ماكاروني (گفت و شنود)

گفت: روزنامه آلماني «فرانكفورتر آلگماينه» نوشته است تهديدهاي اسرائيل عليه ايران عمليات رواني ناشيانه است كه نه فقط ايران بلكه آمريكا هم به آن اعتنايي نمي كند.
گفتم: ديگه چي؟!
گفت: روزنامه صهيونيستي «اسرائيل هيوم» هم نوشته است نتانياهو مي داند كه اسرائيل توان حمله نظامي به ايران را ندارد و خواب هاي آشفته او غير از ضربه زدن به پرستيژ اسرائيل نتيجه ديگري نخواهد داشت.
گفتم: يارو خواب ديد كه داره بزرگترين ماكاروني دنيا رو مي خوره. از خواب كه بيدار شد، ديد، نصف كش شلوارش رو خورده!


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤نشست سران كشورهاي غيرمتعهد كه به زودي در كشور برگزار مي شود، يك موقعيت زماني استثنايي است و استقبال بسياري از كشورها براي حضور در اجلاس آن هم در اوج مشاجرات دشمنان با ما، براي ما فرصت ساز است ما بايد از اين فرصت حداكثر بهره برداري را در جهت خنثي ساختن تبليغات مسموم دشمن و در جهت صدور انقلاب اسلامي داشته باشيم.
ايران منش
¤با توجه به اينكه طي سالهاي قبل دشمنان به طرق مختلف عليه ما تبليغات كردند و به دروغ پرداختند، بايد از اجلاس غيرمتعهدها استفاده كنيم و ديد جهانيان را نسبت به اسلام و ايران عوض كنيم. اگر بتوانيم 3 هزار نفر از مسئولان كشورها را نسبت به حقانيت خودمان واقف كنيم قطعا ملتهاي دنيا را تحت تاثير قرار داده ايم. در اين شرايط نابرابر جنگ رسانه اي دروغهايي كه در مورد حقوق بشر و اسلام و زنان و صلح خاورميانه به ما نسبت داده اند و فيلمهايي كه به دروغ عليه فرهنگ ما درست كرده اند همه و همه خنثي مي شود و حقانيت ما در جهان به اثبات مي رسد.
دوستي
¤برپايي اجلاس سران غيرمتعهدها در ايران مظلوميت ما طي سالها جنگ نابرابر در برابر رسانه هاي بيگانه را ثابت و پستي و پلشتي دشمنان را برملا مي كند. مسئولان ما بايد از اين فرصت به دست آمده نهايت استفاده را ببرند.
يك شهروند
¤معدود كشورهايي كه به دروغ اسم خود را كشورهاي غيرمتعهد گذاشته اند و كنفرانس تهران را تهديد يا تحريم مي كنند بايد از اين پيمان اخراج شوند. چون غيرمتعهد نيستند و بلكه حلقه به گوش شرق و غرب هستند.
كاشاني
¤رژيم صهيونيستي با روش انكار و زدن خود به كوچه علي چپ و رجزخواني در مورد حمله به ايران اهداف ذيل را دنبال مي كند: 1-وقت كشي تا خروج آمريكا از بلاتكليفي رئيس جمهور آينده 2-انكار بيداري اسلامي با بزرگ نمايي برنامه صلح آميز هسته اي ايران 3-پنهان كردن ترس واقعي خود از بيداري اسلامي يا بدل سازي آن با ترس از برنامه هسته اي ايران 4-فرصت براي به تاخير انداختن فروپاشي از درون.
محمودي-تهران
¤ بعد از توصيه هاي چندگانه رهبرمعظم انقلاب به نمايندگان محترم مجلس انتظار نداشتيم مجددا وقتي نماينده اي در حال صحبت در موافقت يا مخالفت با طرح و لايحه اي مي باشد بعضي از نمايندگان ديگر با تلفن همراه خود مشغول باشند يا با يكديگر گروه تشكيل بدهند.
8568---0917
¤ دشمنان جمهوري اسلامي تلاش كردند روي حادثه زلزله اخير در آذربايجان شرقي موج سواري كنند ولي اقدام به موقع دولت و كمك هاي مردمي هم وطنان توطئه آنان را خنثي كرد. به همين دليل از ملت و دولت تشكر مي كنيم.
5944---0937
¤پس از چندين بار گران نمودن لبنيات پاستوريزه و مواد لبني از جمله شير و پنير كه قوت اصلي و روزمره بسياري از مردم مي باشد، در طي چند ماه گذشته متاسفانه باز هم طي چند روز گذشته و بعد از ايام ماه مبارك رمضان قيمت پنير 500 گرمي پگاه به يك باره از مبلغ 3 هزار تومان به 3500 تومان افزايش قيمت داشته است؟ چرا؟ آيا نظارتي بر كار اين شركتها وجود ندارد؟
بليغيان
¤نوار ساحلي جنوبي درياي خزر كه متشكل از سه استان گيلان، مازندران و گلستان است متاسفانه عمق زيادي ندارد و در برخي جاها مثل رامسر، جنگل به دريا متصل شده است. اين باريكه نوار ساحلي به خاطر رطوبت هوا و وضعيت خاك جزو حاصلخيزترين زمين هاي جهان است، اما با اين حال در اختيار دلالان افتاده است و اين زمينهاي حاصلخيز در حال از بين رفتن است. مسئولان محلي هم جلوي اين اتفاقات را نمي گيرند. لطفا به موضوع رسيدگي شود.
يك پيام
¤طبق آماري كه وزارت بهداشت اعلام كرده از اول سال جاري نزديك 160 نفر بر اثر مصرف قرص برنج در كشور فوت كردند. وزارت بهداشت بايد درخصوص نتايج وحشتناك مصرف اين ماده مخدر بيشتر اطلاع رساني كند.
9265---0912
¤از اهداف رژيم صهيونيستي در ايجاد هياهوي جنگ كمك به كانديداي حزب جمهوري خواه آمريكا براي پيروزي در انتخابات است. آن ها مجددا براي ترساندن ملت ها به جنگ طلب ها نياز پيدا كرده اند.
يك شهروند
¤از مسئولان تقاضا داريم براي جريمه هاي دوبله تجديدنظري كنند. يك مسافركش هستم كه پرداخت اين جريمه ها برايم سنگين است.
يك مسافركش
¤ از استاندار محترم خراسان رضوي و فرمانداري بجستان درخواست مي شود تكليف شهرداري اين شهر را با گذشت سه ماه از استعفاي شهردار قبل روشن نمايند.
يك هموطن بجستاني
¤ چرا شركت ايران خودرو طرح تعويض خودروهاي فرسوده را از سال گذشته تعطيل كرده است؟
1272---0915
¤ خرم آباد با داشتن چشمه هاي متعدد آب چرا مشكل بي آبي و قطع آب دارد. از مسئولين سازمان آب استان انتظار مي رود با تدبير به حل اين مشكل اقدام نمايند تا مردم با قطع آب با زمانهاي طولاني مواجه نشوند.
5673---0935
پاسخ روابط عمومي
شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه، مورخ 18/5/1391 با مضمون «حفاري خط 3 متروي تهران»، به اطلاع مي رساند با توجه به برنامه ريزي هاي به عمل آمده بخشي از مسير خط 3 متروي تهران (جاده ساوه تا پاسگاه نعمت آباد) در اولويت بهره برداري قرار دارد و تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد. قابل ذكر است كه انجام عمليات اجرايي احداث خطوط و ايستگاه هاي مترو به منظور رفاه حال شهروندان است. همچنين با توجه به پيشرفت عمليات اجرايي، موانع و مشكلات موجود نيز بتدريج كمتر مي گردد، ضمنا بخشي از مسير مذكور نيز در حال مراحل پاياني (آسفالت) است كه در آينده نزديك آماده بهره برداري خواهد شد.
پاسخ روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه به تاريخ 11/5/91 با عنوان «اخذ مبالغ غيرمعمول براي نصب انشعاب فاضلاب» لازم مي داند به آگاهي برساند، در سال جاري قيمت پيشنهادي براي هر متر لوله گذاري داخلي روباز منازل، 18 هزار تومان و لوله گذاري تونلي 26 هزار تومان در نظر گرفته شده است. در مناطقي كه داراي بستر سنگي هستند، ضريب 3/1 سختي كار به اين مبالغ اضافه مي شود. همچنين ساير كارها همچون ترميم كف حياط نيز توافق قيمت به اختيار مالك و پيمانكار است. همچنين متذكر مي شود طبق آئين نامه اجرايي، طبقات پائين تر از 8/1متر در شهر تهران به دليل احتمال پس زدگي مجاز به نصب انشعاب فاضلاب نخواهند بود.
از مشتركان محترم خواهشمنديم چنانچه مبالغي خارج از اين موارد از آنان اخذ شده است، براي پيگيري تخلف با سامانه 122 تماس حاصل فرمايند.»
پاسخ روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه تاريخ 18/5/91 درخصوص درخواست شهروندي مبني بر ترميم كنده كاري خيابان فرشته آزادي (پاسدار گمنام) لازم مي داند به آگاهي برساند، شركت آب و فاضلاب در هنگام اخذ مجوز حفاري خيابان از شهرداري، مبلغي را به عنوان هزينه ترميم حفاري و آسفالت خيابان به حساب شهرداري منطقه مورد نظر واريز مي كنند. لذا بر اين اساس ترميم و آسفالت خيابان هاي حفاري شده برعهده شهرداري آن منطقه است.»
 


استقبال سياستمداران مصري از سفر مرسي به تهران

سفر رئيس جمهور مصر در صدر هيئتي بلندپايه و رسمي براي شركت در اجلاس سران عدم تعهد تهران با استقبال گسترده سياستمداران اين كشور مواجه شد.
به گزارش خبرگزاري بين المللي جنبش عدم تعهد «محمد ابراهيم شاكر» رئيس كميسيون روابط خارجه پارلمان مصر، سفر محمد مرسي به ايران و حضور در اجلاس جنبش عدم تعهد را بسيار مهم و فرصتي براي تحكيم نقش مصر در جايگاه بين الملل دانست.
معاون اسبق وزير خارجه مصر نيز سفر مرسي را بسيار مهم خواند و تصريح كرد: اجلاس عدم تعهد مي تواند به جنبشي براي تسلط بر جهان مخصوصا در زمينه هاي اقتصادي مبدل شود.
«هاني خلاف» ابراز اميدواري كرد ديدار احتمالي مرسي و احمدي نژاد در حاشيه اين اجلاس به حل اختلافات ميان دو كشور بيانجامد و روابط ايران و مصر را وارد مرحله نويني براساس همكاري هاي دوجانبه كند.
وي سفر مرسي به ايران را از نمادهاي تغيير در سياست خارجي مصر دانست و تاكيد كرد: گسترش روابط ميان ايران و مصر با مصالحي كه مصر با دوستان عرب خود دارد هيچ مغايرتي نداشته و مصر در زمينه توسعه ارتباطات با كشورهاي منطقه و جهان آزاد است و آمريكا نمي تواند مانعي براي اين كشور محسوب شود.
«نورهان الشيخ» استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره هم با استقبال از اين سفر گفت: سفر مرسي به ايران با توجه به استقلال طلبي مصر در سياست خارجه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و ديدگاه رئيس جمهور مصر درباره ايران به معناي اتحاد يا همكاري استراتژيك ميان دو كشور نيست، اما پرونده هايي وجود دارند كه نيازمند تفاهم و اتفاق نظر است.
نتايج تازه ترين نظرسنجي در مصر نشان مي دهد كه اكثريت مردم مصر به موفقيت سفر محمد مرسي رئيس جمهوري كشورشان به ايران اطمينان دارند.
نزديك به 70درصد مصري ها از سفر رئيس جمهور اين كشور به ايران و حضور در اجلاس عدم تعهد استقبال كرده و اين سفر را گامي در جهت رفع اختلافات و بهبود روابط ميان تهران و قاهره عنوان كردند.
 


دعوت مجلس از بان كي مون براي شركت در كميته حقوق بشر

رئيس كميته حقوق بشر مجلس گفت: از دبير كل سازمان ملل خواسته ايم تا در نشست مشترك با كميته حقوق بشر مجلس كشورمان شركت كند.
هادي شوشتري، رئيس كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس، با اشاره به سفر بان كي مون دبير كل سازمان ملل به تهران براي شركت در اجلاس عدم تعهد اظهار داشت: از بان كي مون مي خواهيم تا در يك نشست مشترك با كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسلامي نسبت به برخي سوالات نمايندگان پارلمان ايران پاسخگو باشد.
شوشتري گفت كه نمايندگان مجلس ايران درباره عملكرد دبير كل سازمان ملل ابهامات فراواني دارند كه كشتار مسلمانان در بحرين، ميانمار و فلسطين از جمله آن است.
به گفته رئيس كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان عضواين كميته آمادگي دارند با بان كي مون درباره عملكرد وي به گفت وگو بنشينند.
محمد كوثري عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز ضمن اظهار اميدواري نسبت به حضور دبير كل سازمان ملل براي شركت در نشست مشترك با كميته حقوق بشر گفت: انتظار داريم بان كي مون دعوت كميته حقوق بشر مجلس را براي برگزاري يك نشست مشترك رد نكند چرا كه اين نشست مي تواند براي طرفين مفيد باشد.
كوثري با تاكيد بر اينكه نشست مشترك كميته حقوق بشر با دبير كل سازمان در حاشيه برگزاري اجلاس سران مي تواند برگزار شود، خاطرنشان كرد: ما معتقديم آقاي بان كي مون رفتار منصفانه اي در قبال تحولات بين المللي ندارد و اساسا تصميمات وي جانبدارانه است لذا تمايل داريم پاسخ و استدلال هاي آقاي دبير كل را بشنويم.


ولايتي: اعضاي عدم تعهد بارها به نفع ايران در موضوع هسته اي موضع گيري كرده اند

مشاور رهبر انقلاب در امور بين الملل با اشاره به نقش مهم كشورهاي عضو عدم تعهد در عرصه جهاني گفت: مجموعه عدم تعهد بارها به نفع ايران در موضوع هسته اي موضع گيري كرده اند.
علي اكبر ولايتي با اعلام اين مطلب، تعداد 120 كشور و با ناظران حدود 140 كشور عضو اين اجلاس هستند و اين بزرگترين مجتمع بين المللي بعد از سازمان ملل متحد است.
ولايتي اضافه كرد كه با توجه به سابقه طولاني بيش از 50 ساله كه اين نهضت دارد ريشه هاي عميقي در بين كشورهاي جهان سوم دارد و در صحنه بين الملل تاثيرگذار است.
وي در گفت وگو با «مهر» ادامه داد: حتي در سازمان ملل متحد تصميم گيري هاي متحد اين كشورها موجب تاثيرات زيادي در صحنه هاي بين المللي مي شود در موضوع هسته اي ايران بارها مجموعه عدم تعهد به نفع ايران موضع گيري كرده اند.
ولايتي تصريح كرد: اين اجلاسي كه تشكيل مي شود در تاريخ ايران بي سابقه است.
وي گفت: حدود 140 كشور در سطح سران و رده هاي بالاي حكومتي و سازمان بين المللي جمعا در ايران زير چتر اجلاس عدم تعهد جمع مي شوند. وي ادامه داد: اين امر مي تواند يك مقدمه اي باشد بر ايجاد روابط نزديك تر با كشورهاي عضو و كشورهايي كه تاكنون اين مجال را نداشتند از نزديك ايران را بشناسند.
ولايتي اظهار داشت: هم اكنون اين فرصت فراهم شده كه ايران و امكانات اين كشور را از نزديك مشاهده كنند و بشناسند و اين خود كمكي بر توسعه روابط دوجانبه و تقويت نقش بين المللي جمهوري اسلامي ايران است.
 


جمهوري اسلامي: خبر نامزدي هاشمي كذب محض است (خبر ويژه)

يك روزنامه نزديك به هاشمي رفسنجاني خبر يك روزنامه اجاره اي درباره نامزدي وي را تكذيب كرد.
روزنامه [ ا...] اخيرا با اختصاص تمام صفحه اول خود به يك مطلب رپرتاژگونه، بحث نامزدي هاشمي را فارغ از محدوديت هاي سني و سياسي و سوابق موضوع تيتر كرده بود. در واكنش به اين اقدام روزنامه جمهوري اسلامي نوشت: در پي خبري مبني بر آمادگي آيت الله هاشمي رفسنجاني براي ورود به رقابت هاي رياست جمهوري دوره يازدهم در بعضي روزنامه ها، منابع نزديك به ايشان گفتند اين خبر كذب محض است.
جمهوري اسلامي افزود: همين منابع مي گويند آيت الله هاشمي رفسنجاني هيچ برنامه اي براي ورود يا دخالت در انتخابات رياست جمهوري آينده ندارد.
اخيرا عباس عبدي از عناصر تندرو حزب مشاركت در مصاحبه اي اعلام كرده بود: آقاي هاشمي ظرفيت هاي فراواني داشته و دارد، هر چند در گذشته، نصايح خيرخواهان خود را نشنيد و از اين ظرفيت ها در جاي ديگر و بصورت نادرستي استفاده كرد. داشتن ظرفيت يك چيز است و استفاده درست و كارآمد از آن چيز ديگري است. حضور در انتخابات مجلس ششم و رياست جمهوري سال 84 از جمله موارد استفاده نادرست از ظرفيت ها است ظرفيت اصلي و واقعي آقاي هاشمي در پاليتي است و نه در جامعه، و ايشان در صورت آگاهي به اين ظرفيت در موقع مناسب مي تواند به عنوان يك كاتاليزور ميان جامعه و پاليتي وارد عمل شود و آنها را به يكديگر وصل كند. هرگونه كوششي براي ايفاي نقشي بيش از اين موجب اختلال در اصل اين ظرفيت هم خواهد شد. مثلا اگر بكوشند كه به عنوان سخنگو و يا نماينده جامعه وارد ميدان يا تعامل با قدرت شوند شاهد همان وضعي خواهيم بود كه در انتخابات مجلس ششم و 84 و 88 بوديم.
وي افزوده بود رفتار ايشان در سه سال اخير، هر ناظر بي طرف بيروني را اميدوار مي كند كه آقاي هاشمي برخلاف سال هاي 76 تا 88، به جايگاه واقعي و ظرفيت خود آشنايي لازم را پيدا كرده است. البته ايشان هم مثل سايرين از وجود برخي افراد يا دوستاني كه در واقع رفتار دشمنانه دارند در امان نيستند و بايد مراقب بود كه اين افراد به هر دليلي جامعه و خودشان را نسبت به ظرفيت ايشان دچار توهم نكنند. كساني هستند كه در كنار گود نشسته اند تا شرايطي پيش آيد كه به واسطه آقاي هاشمي وارد ميدان شوند و از اين طريق براي خود جايي باز كنند. به نظرم دوره اين كار گذشته است.


اعدام تروريست هاي وابسته به انگليس شرم آور است! (خبر ويژه)

وزير خارجه رژيم انگليس مدعي نگراني براي حقوق بشر در ايران شد و ادعا كرد صدور حكم اعدام براي چند عنصر تروريست شرم آور است.
ويليام هيگ با اشاره به صدور حكم اعدام براي چند تن از عناصر تروريست وابسته به گروهك هاي تجزيه طلب گفته است: اين نقض حقوق بشر مشمئز كننده و شرم آور است و ما عميقاً از اين موضوع متاثر شديم.
وي همچنين گفته است: متاسفانه شمار زيادي از ايرانيان از دست حكومت ايران در رنج هستند. ايذاء و آزار مداوم و گسترده اقليت هاي قومي، مدافعان حقوق بشر، و زندانيان سياسي در ايران موجب بي آبرويي شده و به عنوان نمادي از رفتار مشمئزكننده و شرم آور شناخته مي شود. حكومت ايران بايد بداند كه اين اقدامات سازمان يافته در جامعه بين المللي پذيرفته نخواهد شد و تنها موجب انزواي بيشتر خواهد شد.
گزافه گويي وزير خارجه انگليس در حالي است كه اولا رد پاي سرويس جاسوسي و وزارت دفاع انگليس در انبوهي از جنايات جنگي و تروريستي در عراق و افغانستان و ايران و سوريه ديده مي شود و طيفي از گروه هاي تروريستي نظير القاعده، پژاك، منافقين، انجمن پادشاهي و... با رژيم انگليس در ارتباطند. ثانيا وزارت دفاع و سرويس جاسوسي انگلستان در سركوب برخي ملت هاي مبارز منطقه از جمله مردم بحرين به طور علني نقش آفريني مي كنند. ثالثا رژيم انگليس سال گذشته مردم معترض و از جمله دانشجويان را در لندن و برخي شهرهاي ديگر صرفا به جرم برخي اعتراض هاي سياسي و اقتصادي به شدت سركوب كرد كه در نوع خود در اروپا بي سابقه بود.


تايم: اسرائيل از جنگ طبل آن را مي خواهد! (خبر ويژه)

اسرائيل در مقابل ايران تنهاست و اگر درگيري با ايران پيش آيد تل آويو تنها خواهد ماند.
روزنامه صهيونيستي اسرائيل هيوم به نقل از مشاور ديك چني (معاون رئيس جمهور در دولت بوش) نوشت: اسرائيل در صورت اقدام عليه ايران تنها مي ماند و اگر با ايران درگير شد نبايد انتظار كمك از سوي آمريكا را داشته باشد.
به گزارش راديو اسرائيل ديويد ورمسو در اين مصاحبه مي گويد: اگر كساني در اسرائيل فكر مي كنند كه آمريكايي ها به تاسيسات اتمي ايران حمله خواهند كرد، بايد بدانند كه در محاسباتشان دچار خطا شده اند. جرج بوش هم در زمان رياست جمهوري خود از حمله به تاسيسات اتمي ايران خودداري كرد و من مطمئن هستم كه پرزيدنت اوباما هم هرگز چنين اقدامي نخواهد كرد.
در همين حال روزنامه آلماني يونگه ولت در ارزيابي لفاظي برخي مقامات رژيم صهيونيستي تاكيد كرد: نقشه هاي جنگ كه مقامات اسرائيل ادعاي آن را مطرح مي كنند فقط كاربرد تبليغاتي دارد و براي اين منتشر مي شود كه جنگ با ايران را جدي و قطعي نشان دهد.
همچنين فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ ديگر روزنامه آلماني در تحليل تهديدهاي اسرائيل يادآور شد: وقتي شيمون پرز رئيس جمهور اسرائيل مي گويد ما به تنهايي نمي توانيم جلوي ايران را بگيريم، حرفش وزن خاصي دارد. امروز حتي در كابينه اسرائيل مي گويند كه آيا در روز مبادا مي توان روي آمريكا حساب كرد. برخي از آنها ترديد دارند.
اين روزنامه تصريح كرد: پرز در راس مرددهايي قرار گرفت كه خطرهاي راه حل نظامي را بيشتر از امكان موفقيت آن مي دانند. دستگاه امنيتي و ارتش هم به اين نظر گرايش دارد، اكثريت مردم نيز طبق تازه ترين نظرسنجي اكثريت مردم (61درصد) اسرائيل خواستار تكروي نظامي نيست و 57 درصد لفاظي تازه اوج گرفته نتانياهو و باراك را تلاشي مي بينند كه دولت آمريكا را به تحريم بيشتر عليه ايران وادارند.
مجله آمريكايي تايم نيز در تبيين رفتار تبليغاتي و فريبكارانه برخي سران اسرائيل تاكيد كرد: اسرائيلي ها به محدوديت هاي نظامي خود درباره جنگ با ايران اذعان دارند اما بديهي است كه تهديد به حمله نظامي مي تواند ارعاب در حريف يا تحريك آمريكا و اروپا عليه ايران موثر باشد، حتي آنها احتمال مي دهند از اين طريق چين و روسيه را نيز تحت فشار قرار دهند. اسرائيل قرار نيست كار احمقانه اي انجام دهد بلكه مايل است فضاي ارعاب ايجاد كند.
تايم در عين حال با اشاره به ناكامي فشارهاي تحريم عليه ايران نوشت: سران اسرائيل به درستي اشاره مي كنند كه هيچ نشانه اي ديده نشده كه تنگ تر كردن حلقه تحريم ها سران ايران را به تسليم در مقابل خواسته هاي غرب وادار ساخته است. استفاده از تهديد براي انجام عمليات نظامي، كشورهاي غربي را به تكاپو مي اندازد. به نظر مي رسد نواختن بر طبل جنگ از سوي اسرائيل جهت به چالش كشيدن بي عملي واشنگتن و ديگر كشورهاي غربي براي تحت فشار قرار دادن بيشتر ايران انجام گرفت.
 


الو 125! انجمن ايران شناسي آتش گرفته! (خبر ويژه)

اقدام ارزشي اساتيد كشورمان و عدم شركت آنها در كنفرانس ايران شناسي تركيه آنقدر براي برگزاركنندگان اين كنفرانس گران تمام شده كه پس از گذشت نزديك به يك ماه از برگزاري آن، همچنان به اين مسئله پرداخته و در تريبون هاي خود نظير راديو فردا -ارگان فارسي زبان سيا- به خبرپراكني درباره آن ادامه مي دهند. در تازه ترين اخبار، هوشنگ شهابي از عناصر خارج نشين و رئيس انجمن بين المللي ايران شناسي، اقدام به انتشار بيانيه اي سراسر دروغ و افترا به مسئولين دانشگاهي و روزنامه كيهان در وبسايت راديو فردا كرده و طي آن مدعي شده است: «روزنامه كيهان از وزارت علوم و فناوري ايران خواسته است تا مانع حضور 74 پژوهشگر و استاد ايراني در اين كنفرانس شود.» اين در حالي است كه اساتيد كشورمان در تماس با كيهان ضمن قدرداني از روشنگري روزنامه كيهان اين حركت را اقدامي ملي و مقابله با ترفند موذيانه صهيونيست ها خوانده بودند كه در شماره هاي گذشته متن گفتگوي آنها به چاپ رسيد. هوشنگ شهابي اشاره نكرده است كه گيريم اساتيد داخلي تهديد شده اند پس چرا برخي اساتيد خارج از كشور كه تهديد نشده اند نيز به اين همايش نرفته اند؟ گفتني است مسئولين برگزاري اين كنفرانس براي تسهيل حضور اساتيد ايراني، با تقبل هزينه مضاعف برخلاف سال هاي گذشته محل اين همايش را از آمريكا و انگلستان به تركيه منتقل كرده بودند تا شرايط بهتري براي حضور ايرانيان فراهم شود (نظير مسافت كوتاه تر و عدم نياز به ويزا) لذا جاي تعجب نيست كه تحريم اين كنفرانس صهيونيستي از جانب اساتيد كشورمان باعث سرخوردگي شديد آنها شده باشد. انجمن ايران شناسي در ادامه اين بيانيه كه در وبسايت راديو فردا- ارگان خبري و اطلاعاتي ايالات متحده- منتشر شده، با عصبانيتي زايدالوصف آورده است: «انجمن بين المللي ايران شناسي با رد قاطعانه اتهام سياسي بودن اين انجمن، نه تنها تهديدهاي جمهوري اسلامي را در محروم ساختن استادان و پژوهشگران ايران از شركت در يك گردهمايي علمي و پژوهشي، بلكه نمونه هاي ديگر رفتار خودسرانه و غيرقانوني مقام هاي مسئول اين حكومت در تهديد آزادي هاي علمي و نقض استقلال دانشگاه هاي ايران را به شدت محكوم مي كند.» لحن جانبدارانه و كاملا سياسي اين بيانيه به حدي است كه تشت رسوايي اين انجمن را به زمين انداخته است تا آنجا كه يكي از مخاطبان راديو دولتي آمريكا ذيل اين بيانيه نظرش را اينگونه درج كرده است:
«والا من كه اين مقاله رو خوندم و سخنان اين آقا را فقط كينه اين آقا نسبت به حكومت [ جمهوري اسلامي] را حس كردم اونوقت چه جوري ميگه كه اين كنفرانس سياسي نبوده».


ماجراي سوريه تله واشنگتن براي نابودي تركيه است (خبر ويژه)

اتحاد ضد سوري با آمريكا به منزله آغوش مرگبار براي دولت آنكاراست.
دكتر وبستر گريفين تارپلي تحليلگر و مورخ آمريكايي در گفت وگو با پرس تي وي اظهار داشت: دولت اوباما مرتبا با برخي مقامات آنكارا در تماس است و سعي مي كند جاه طلبي و غرور آنها را در حوزه احياي امپراطوري عثماني تحريك كند.
وي گفت: من به تركيه سفر و با تعداد زيادي از مقامات سياسي اين كشور ملاقات كرده ام، براي اين كشور آرزوي خير و خوبي مي كنم؛ آنها بايد اين نكته را درك كنند كه اتحاد با آمريكا و انگليس برايشان به منزله يك آغوش مرگبار است به عبارت ديگر واشنگتن و لندن به نابودي تركيه علاقه مند هستند. آنها تركيه را عليه سوريه تحريك مي كنند با اين كه از تاثير احتمالي اين درگيري در ويراني تركيه اطلاع دارند.
اين تحليلگر گفت: اين يك بازي دوسر باخت است و دستاوردي ندارد. به نظر من اين قضيه با روان شناسي احمد داود اوغلو ارتباط زيادي دارد.
دكتر تارپلي همچنين تصريح كرد: اسرائيل در ماجراي سوريه مي كوشد انتقام كشتي امدادرساني به غزه را از تركيه بگيرد.
اين كارشناس همچنين خاطرنشان كرد: در حال حاضر تركيه تمامي منطقه جنوبي اين كشور را در اختيار سازمان سيا قرار داده است. سازمان سيا هم با در اختيار گرفتن اداره هتل هاي اسكندورن آنها را از تروريست هاي القاعده پر كرده است. سازمان سيا پايگاه(هوايي) آدانا در نزديكي اينجرليك را نيز اداره مي كند بنابراين آنها تمامي اين عناصر تروريستي را به كشور خود دعوت كرده اند و اين مسئله عواقب شديدي به دنبال دارد.
وي سپس درباره پروژه تاريخي و مشترك آمريكا و اسرائيل براي تجزيه كشورهاي مهم خاورميانه گفت: سندي موسوم به «طرح برنارد لوئيس» وجود دارد كه اگر در اينترنت به جستجوي آن بپردازيد پيدا مي كنيد كه دايره اي شكل است و همه كشورهاي خاورميانه را به چند دسته تقسيم كرده است: كشورهاي خرد، كلان، بقاياي كشورهاي بزرگتر، تجزيه طلب، بخش و زيربخش. طبق اين طرح قرار است همه آنها نابود شوند طرحي كه در سوريه در حال اجراست و البته در تركيه هم همين طور.


ايران قطب ثبات در خاورميانه است با چنين كشوري نمي توان درگير شد (خبر ويژه)

ايران تنها قطب آرامش در منطقه آشوب زده خاورميانه است و غرب بايد از اين فرصت ثبات استفاده كند.
روزنامه تاگس سايتونگ در ارزيابي چالش هاي موجود در خاورميانه و نگاه غرب به ايران، از قول ميشائل لودرس كارشناس خاورميانه نوشت: غرب به جاي تلاش براي مصالحه با ايران همواره كوشيد اين كشور را زير فشار بگذارد و در انزوا قرار دهد.
اين كارشناس آلماني اضافه كرد: ما از لبنان و سوريه گرفته تا پاكستان با بي ثباتي گسترده و حتي فروپاشي حكومت ها روبرو هستيم. ايران تنها قطب آرامش در اين منطقه آشوب زده است. درگيري با چنين كشوري قابل مديريت نيست و تمام منطقه تا مرز اروپا به كام خشونت مي رود. يعني بايد ماجراي افغانستان را به توان 10 ضرب كنيد. ايران مي تواند تمام منطقه را به آتش بكشد. توجه كنيد كه سياست غرب در ماجراي افغانستان نيز اشتباه بود و اروپا اشتباه كرد كه مواضع آمريكا را تكرار و دنبال كرد.
وي درباره همكاري ايران با آژانس تصريح كرد: ايران با آژانس همكاري مي كند اما البته كه ايران اجازه سردرآوردن از اسرار نظامي خود را به آژانس نمي دهد كه بعد در وين منتشر بشود، و در نتيجه سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل هم به آنها دسترسي داشته باشند.
كارشناس آلماني با اشاره به بن بست آمريكا در منطقه تصريح كرد: تهديدهاي نظامي نابخردانه، خطرناك است. با توجه به تجربه هاي عراق و افغانستان ديگر نمي توان از چنين موضعي دفاع كرد. اين كه به كمك دخالت هاي نظامي غرب، حكومت هاي طرفدار غرب در خاورميانه روي كار بيايند كاملا ناكام مانده است.


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14