(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 6 شهریور 1391 - شماره 20291

پرونده يك دربي سرد وكسل كننده ديگر بسته شد
غفلت از ظرفيت هاي بالاي فوتبال
حرف و كار خوب در ورزش
گزارشي در خصوص آخرين وضعيت باشگاهي كه گرفتار بحران مالي شد
سرنوشت پلي اكريل در انتظار ذوب آهن
تحولات فوتبال درعرصه تصويربرداري
دوربين پرنده جاي دوربين عنكبوتي را گرفت!
واكنش به محروميت 10 ماهه
كونته: اين محروميت شرم آور است
تلاش ها براي حفظ آقاي خاص در كشتي
خبري كه مربي تيم ملي كشتي اعلام كرد
 100 هزار تومان حقوق مربياني كه قهرمان المپيك مي سازند!
شليك گلوله به سرمربي صربستاني تيم ملي فوتبال كويت
قابل توجه برخي از فوتباليست هاي وطني زانتي و ثبت ركورد 800 بازي براي اينتر
هنوز باورم نمي شود دست خالي به كشور بازگشتم
يزداني: حسرت قديمي المپيك 2008پكن در لندن ابدي شد


پرونده يك دربي سرد وكسل كننده ديگر بسته شد

غفلت از ظرفيت هاي بالاي فوتبال

محمود محمدي
بايد فكري به حال فوتبال كرد، اين ورزش پرجاذبه به مانند اتومبيلي است كه با سرعت زياد راه دره را در پيش گرفته و هيچ كس هم حاضر نيست پا روي پدال ترمز آن بگذارد!
پرونده دربي 75 نيز بسته شد؛ يك بازي سرد و كسل كننده ديگر كه خالي از هر آنچه كه بايد باشد، بود. استقلال و پرسپوليس مثل بسياري از دربي هاي گذشته دراين بازي به دنبال نباختن بودند كه به هدف خود نيز رسيدند! كيفيت فني بازي به حدي پايين بود كه اگر تعداد زيادي از تماشاگران روي سكوها به خواب عميقي فرو مي رفتند هيچ كس به فكر بيدار كردن آنها نمي افتاد. نمي دانيم اگر اسم اين بازي دربي است پس نام بازي بارسلونا و رئال مادريد چيست؟! 24ساعت قبل از همين بازي كسل كننده، دو تيم بزرگ اسپانيا برابر يكديگر صف آرايي كردند و چنان فوتبالي از خود به نمايش گذاشتند كه تمام تماشاگران از ديدن يك فوتبال ناب لذت بردند.
فوتبال حرفه اي ما
برخي مدعي هستند كه فوتبال ما حرفه اي نشده و نمي توان استقلال و پرسپوليس را با تيم هاي بزرگ اروپا مقايسه كرد؛ اگر اين گونه است پس يك نفر بگويد كه ما فوتبال خودمان را با چه كشورهايي مقايسه كنيم؛ با يمن، عمان و يا تيم هاي درجه دوم و سوم آسيا ؟! اتفاقا فوتبال ما در بسياري ازجهات حرفه اي شده است؛ يك مربي از آن سر دنيا آورده ايم كه با يك بشكن زدن هزاران دلار پول به حسابش واريز مي شود، باشگاه ها براي جذب بازيكنان پول هاي ميلياردي مي دهند، همين بازيكنان ميلياردي به دور از هرگونه استرس دربي به سر وضع خود مي رسند و ريز و درشت مسائل حاشيه اي را مورد توجه قرار مي دهند اما به اصل موضوع كه همان «فوتبال بازي كردن» است كوچك ترين توجهي نمي كنند!
مقصران اين فوتبال
البته در به وجود آمدن اين شرايط تنها بازيكنان مقصر نيستند؛ مقصر آن مديري است كه يك ميليارد پول به پاي چنين بازيكناني مي ريزد. مقصر همان فردي است كه مدعي شده كوچك ترين كمكي از سوي دولت به او نشده اما با چك شخصي اش ستاره ها را دور هم جمع كرده است، مقصر آن مربي اي است كه تحت هر شرايطي ناز ستاره هايي را مي كشد كه حتي بغل پا زدن را بلد نيستند؛ مقصر آن مسئول فني اي است كه يادش رفته دهداري وار عمل كند و اگر ستاره هايي براي او بازي نكردند بدون ترس و واهمه همه آنها را كنار بگذارد.
زشتي هاي روي سكو
اگر از مستطيل سبز فاصله بگيريم و به روي سكوها برويم باز هم شاهد نمايش زيبايي نخواهيم بود. متاسفانه در بازي روز جمعه عده اي از تماشاگران با پرتاب سنگ به داخل زمين زشتي هاي دربي را بيشتر كردند. آقايان پرتاب كننده اشياء به داخل زمين يادشان رفت در دوره اي كه همه تاكيد به رعايت بازي جوانمردانه دارند، ديگر انجام اين كارها منسوخ شده است. فردي كه گوجه فرنگي را بر سر بازيكنان دو تيم كوبيد آيا يك لحظه به اين موضوع فكر كرد كه اين صحنه ها در اقصي نقاط جهان به نمايش درمي آيد و همه شاهد كار زشت او خواهند بود؟!
ظرفيت هاي بالاي دربي
باور كنيم ظرفيت هاي دربي خيلي بالاتر از اين حرف هاست و نبايد به بدترين شكل ممكن از كنار آن عبور كرد. با يك برنامه ريزي درست مي توان بهترين استفاده هاي فني و اقتصادي را از بازي بزرگ نمود .
آيا تا به حال از ظرفيت اقتصادي حضور هزاران تماشاگر حاضر در ورزشگاه و ميليون ها تماشاگر نشسته درپاي جعبه جادويي استفاده كرده ايم؟! پاسخ منفي است، اگر بلد بوديم از اين بازي پول در بياوريم وضع اقتصادي باشگاه هاي ما اين نبود! درهمين كشورهاي حوزه خليج فارس بسياري از تيم ها براي كشاندن تماشاگران به ورزشگاه تا اهداي اتومبيل هاي گران قيمت پيش مي روند اما درايران تماشاگران با كمترين امكانات به ورزشگاه مي آيند و با سرخوردگي به خانه هايشان بازي مي گردند. بايد فكري به حال فوتبال كرد، اين ورزش پرجاذبه به مانند اتومبيلي است كه با سرعت زياد راه دره را درپيش گرفته و هيچ كس هم حاضر نيست پا روي پدال ترمز آن بگذارد!
 


حرف و كار خوب در ورزش

سرويس ورزشي-
حركت ورزش درمسير پيشرفت و بهتر شدن نه از راه در افتادن با اصول شناخته شده و يافته هاي تجربه شده بشري مي گذرد و نه از طريق در افتادن با نظريات كارشناسانه و نصايح دلسوزانه و راهنمايي هاي خردمندانه ممكن است و بالاخره نه به وسيله لجبازي و درگير شدن با قوانين و ضوابط حاكم بر دستگاه هاي اداره كننده و تشكيلات بين المللي و جهاني ورزش كه ما هم عضوي از اعضاي آن هستيم. تازه ترين و زنده ترين تجربه هم كه اثبات كننده اين ادعاي ماست، اتفاقات تلخ و شيريني است كه همين يكي دو هفته پيش درجريان برگزاري بازي هاي المپيك درلندن براي ورزش ما رخ داد. درلندن هر جا پيروزي و درخشش و موفقيتي حاصل شد و قهرماني بالاي سكو رفت و پرچم كشورمان به اهتزاز درآمد و دلي شاد شد جايي بود كه ما آن اصول و نظرات و ضوابط را بيشتر و بهتر رعايت كرده بوديم، و هر جا اتفاقي ناخوشايند براي ورزش ما چهره بست و انتظارات برآورده نشد و مات وشگفت زده شديم و سر به اندوه و افسوس تكان داديم. جايي بود كه بيش از هرچيز و هركس، خودمان بد عمل كرده بوديم. به هرحال آنچه درالمپيك لندن براي ورزش ما اتفاق افتاد، چه شادكامي ها و شيريني هايش و چه ناكامي ها و تلخي هايش، اينك به تاريخ و گذشته پيوسته و مي تواند مثل همه آنچه در گذشته براي ورزش ما رخ داده و به پاي ورزش ايران نوشته شده، درس و عبرتي باشد براي روشن كردن مسير آينده.
مسئولان ورزش بيش از هر كس و هر قشري درجامعه ورزش وظيفه دارند كه اين درس و عبرت ها را پشت گوش نيندازند و اجازه ندهند به دست فراموشي سپرده شوند. همان طور كه بارها تاكيد كرده ايم لازم است گروهي و كميته اي از متخصصان و كارشناسان دور هم بنشينند و طي جلساتي ريز و درشت آنچه را در المپيك، و قبل از المپيك براي ورزش ما اتفاق افتاده است، مورد بحث و بررسي قرار دهند و... نتيجه كار را براي استفاده و بهره برداري دراختيار مسئولان و فدراسيون هاي ورزشي قرار دهند. چشم بر هم بزنيم المپيك آينده از راه مي رسد. قبل از آن بازي هاي آسيايي را داريم، بايد بدون وقفه و خستگي ناپذير، با تدبير و برنامه، فكورانه و هدفمند، براي آينده اي كه زود از راه مي رسد برنامه ريزي كنيم. يكي از اقدامات ضروري و پيش شرط هاي مهم اين كار، ايجاد فضاي محترمانه و آرام براي كار كردن است. دراين راه باز هم تاكيد مي كنيم مسئولان ارشد ورزش،بيش از همه مسئوليت دارند و پيش از همه بايد در ايجاد چنين شرايطي و فراهم آوردن چنين فضايي كار وتلاش كنند. طرح اين بحث كه «ورزش ما از لحاظ ساختاري كارهاي اساسي دارد»، از سوي وزير محترم ورزش همان قدر با ارزش حساب شده و منطقي است كه زدن اين حرف كه «تغييرات قبل از المپيك جواب داد!!» از سوي ايشان غيرمنطقي و تاسف بار است. همكاري و هماهنگي با سازمان ها و تشكيلات جهاني ورزش تا آنجا كه با معيارها واصول ارزشي ما تضادي نداشته باشد آن قدر كه مي تواند در ايجاد فضاي امن و با ثبات كاري دستگاه هاي ورزش ما موثر باشد، درگيري و لجبازي و عدم تمكين و رعايت قوانين جهاني كه ما هم آن را پذيرفته و عضوي از اعضاي خانواده بزرگ ورزش جهان هستيم. مثل آنچه در آستانه شروع المپيك 2012 لندن بين تشكيلات ورزش ما و چند فدراسيون جهاني وكميته بين المللي المپيك اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه دارد و هفته گذشته نامه جديدي ازسوي كميته ذكر شده خطاب به مسئولان ورزش ما ارسال و نشر شد، به ضرر و زيان ورزش ماست.
ورزش ما براي پيشرفت، براي بهتر شدن، براي به فعليت درآوردن استعدادهاي فراوان وظرفيت هاي بسيار اما بالقوه به حرف خوب و بيش از آن به كار خوب احتياج دارد. حرف خوب و كار خوب هم مستلزم حاكميت «اخلاق خوب» و «فرهنگ سالم» است.دعوا ، درگيري ، لجبازي ، بگير و ببند، حرف مفت و غير علمي ، باندبازي و... كه همه نشانه بداخلاقي است براي ورزش ما سم مهلك مي باشد. كام ورزش و ورزشيان اصيل را تلخ و روحيه آنان را افسرده مي سازد. وقت و سرمايه ورزش را هدر مي دهد و... و تنها خاطر آنان را كه نام و نانشان درگرو آشفتگي اوضاع و پريشاني احوال ورزش است، شاد وكيف آنها را كوك مي كند. وزير محترم ورزش كه به درستي به لزوم تغيير ساختار يا اصلاح ساختار ورزش اشاره دارد، اگر واقعا قصد عملي كردن ايده خود را دارد، بايد قبل از هر كاري و به عنوان اولين قدم، فضا و شرايط حاكم بر ورزش و مديريت ورزش را اخلاقي و فرهنگي كند و حركت را از رأس هرم، دفتر و تشكيلات خود آغاز نمايد.


گزارشي در خصوص آخرين وضعيت باشگاهي كه گرفتار بحران مالي شد

سرنوشت پلي اكريل در انتظار ذوب آهن

اتفاقاتي كه در باشگاه ذوب آهن اصفهان روي داده، موجب شده تا برخي سرنوشتي چون پلي اكريل را كه چند سال پيش منحل شد، براي آن متصور باشند.
وقتي نام باشگاه ذوب آهن شنيده مي شود، تداعي كننده مجموعه اي است كه مشهور به قهرمان پروري است؛ اما اكنون اتفاقاتي در اين مجموعه در حال روي دادن است كه اگر مسئولان توجه نكنند، در آينده نه چندان دور شاهد وقوع فاجعه اي در آن خواهيم بود. البته اين اتفاقي است كه آغاز شده و بايستي به سرعت مقابل آن ايستاد تا دير نشده است! در سال افتتاح كارخانه ذوب آهن اصفهان يعني 1347، گردانندگان اين صنعت مادر به فكر مكاني براي ورزش كاركنان زحمتكش خود افتادند. پس از آن، با تلاش شماري از كاركنان كه علاقه مند به ورزش بودند، بنيان باشگاه فرهنگي- ورزشي ذوب آهن اصفهان را با فعاليت در رشته هاي فوتبال، واليبال، بسكتبال، كشتي، وزنه برداري، تنيس روي ميز و شنا بنا گذاشتند. اتفاقي كه تا به امروز موجب بالا رفتن پرچم اين كشور در ميادين مختلف خارجي شده است.
آغاز بحراني دامنه دار
بحران باشگاه ذوب آهن درست از زماني وارد فاز جدي شد كه مديرعامل و قائم مقام باشگاه دستگير شدند. رئيس كل دادگستري استان اصفهان، اتهام مديرعامل و معاون سابق باشگاه ذوب آهن اصفهان را تصرف غيرقانوني يا خيانت در امانت عنوان كرد و گفت كه بحث اختلاس در پرونده اين باشگاه مطرح نيست. ميزان تصرف صورت گرفته در اين پرونده هرگز مشخص نشد تا مردم بدانند در وراي اين خبر، چه اتفاقي روي داده است؟!
سهام فروش نرفت تا دولتي بمانند
در حالي كه باشگاه هايي چون سپاهان اصفهان و مس كرمان با فروش 51 درصد از سهام خود به باشگاه خصوصي تبديل شدند تا روال طبيعي خود را در دريافت بودجه طي كنند؛ اما ذوب آهن به دليل فروش نرفتن سهام در بورس، همچنان دولتي ماند. اين در حالي است كه تاكنون تنها 24 درصد از سهام اين باشگاه اصفهاني فروش رفته و تا خصوصي شدن بايد 27 درصد ديگر واگذار شود. بعد از واگذار نشدن به بخش خصوصي، در مصوبه جديد، بودجه به يك سوم كاهش يافت تا مديران اين مجموعه مجبور به منحل كردن تيم هاي ورزشي ديگر از جمله بسكتبال، واليبال و حتي دووميداني شوند. اين اتفاق در حالي روي داد كه در تاريخ اين باشگاه، حسين رضازاده در وزنه برداري و احسان حدادي و مرادي در دووميداني عضو آن بودند. درست چند سال قبل بود كه شاهد بروز چنين اتفاقي در خصوص تيم بسكتبال صبا باتري با آن پيشينه درخشان و با در اختيار داشتن 6 بار قهرماني در ليگ برتر ايران بوديم. تيمي كه با وجود داشتن پتانسيل هاي فراوان، نتوانست به حيات خود ادامه دهد و از صحنه ورزش محو شد.
مشكلات مالي كه تمام نمي شود
بعد از گذشت چند هفته از ليگ برتر و در حالي كه قرار بود 20 درصد حقوق بازيكنان پرداخت شود؛ اما همچنان مديران موفق به پرداخت معوقه نشده اند. مديران ذوب آهن فصل گذشته با پرداخت نكردن معوقات مالي بازيكنان، اعتماد آنها را از دست دادند و هنوز هم بخش مهمي از معوقات فصل گذشته پرداخت نشده است. پيش از اين قرار بود معوقات بازيكنان ذوب آهن پيش از آغاز ليگ برتر به آنها پرداخت شود؛ اما مديران باز هم در اين زمينه بدقولي كردند تا اعتماد بازيكنان به مديران باشگاه بار ديگر از بين برود. البته، مي توان اذعان داشت كه اين مشكلات مالي است كه باعث شده تا اين وضعيت ايجاد شود؛ اما تداوم آن نمي تواند تداعي كننده روزهاي خوبي باشد.
نگاهي به آنان كه رفتند و آنان كه آمدند
نگاهي به فهرست بازيكنان خروجي ذوب آهن نشان مي دهد نام هايي چون گردان، قاضي، ماهيني يا طالبي كه ملي پوش بودند، خلا قابل توجهي را در اين مجموعه ايجاد كرده است. بازيكنان بزرگي اين تيم را ترك كرده اند كه اسكلت اصلي همان تيمي بودند كه راهي ديدار نهايي ليگ قهرمانان آسيا شد. بي شك فهرست ورودي و خروجي اين تيم قابل مقايسه نيست. در نقطه مقابل، حضور بازيكناني چون رجب زاده و دروازه بان خارجي جواب نداد و بي شك هماهنگي بازيكنان كنوني نياز به زمان دارد؛ مشكلي كه دامن پرسپوليس پرستاره را نيز گرفته است. اما در وضعيت كنوني، اين مشكل را نيز بايد قبول داشت كه بازيكنان موثري از اين تيم اصفهاني رفتند و جايگزين هاي درجه يكي هم نداشته اند.
مديرعامل و آينده نامعلوم
خسرو ابراهيمي، مديرعامل ذوب آهن با وجود مشكلات و شايعات موجود، ترجيح مي دهد درباره مشكلات اظهارنظر نكند و در سكوت رسانه اي به سر مي برد. در چنين مواردي بايد منتظر اتفاق مثبت بود . البته ابراهيمي براي فرار از شرايط موجود سعي مي كند با چراغ خاموش حركت كند تا جلب توجه نكند؛ اما در صورت رفع نشدن مشكلات، شايد اتفاقي روي دهد كه افسوس بسياري را موجب شود.
اين گونه موارد در ورزش ما در چند سال اخير به امري طبيعي مبدل شده؛ اما اميدواريم با بررسي و مو شكافي مسئولان، كمتر شاهد چنين مشكلاتي باشيم. اگرچه اميدواريم چنين نباشد؛ اما شواهد نشان مي دهد باشگاه ذوب آهن اصفهان راهي را در پيش گرفته كه سال ها قبل در پلي اكريل ديديم.
 


تحولات فوتبال درعرصه تصويربرداري

دوربين پرنده جاي دوربين عنكبوتي را گرفت!

براي نخستين بار در تاريخ برگزاري رقابت هاي ليگ برتر از دوربين پرنده استفاده شد تا علاقه مندان به فوتبال پس از مدتها به ياد داستان دوربين عنكبوتي و برچيده شدن آن از ورزشگاه آزادي بيفتند.
مسئولان صداوسيما كه يكسال بعد از صرف هزينه چند ميلياردي براي دوربين عنكبوتي از اين دوربين بهره زيادي نبردند، از ورزشگاه آزادي جمعش كردند و به جاي آن هلي كوپترهاي كنترل از راه دور گرفتند تا نماهاي بالا را با استفاده از دوربين پرنده، به نمايش بكشند. تصاوير دوربين جديد براي نخستين بار در ديدار دربي به نمايش درآمد تا بينندگان تلويزيوني از بالاي ورزشگاه يكصدهزار نفري نيز تماشاگر دربي باشند اما متأسفانه سليقه كارگردان اين مسابقه در انتخاب زمان نمايش تصاوير اين دوربين آن قدر بد بود كه تماشاي فوتبال از بالاي ورزشگاه دلچسب نشد. اما حالا پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه تكليف دوربين عنكبوتي ورزشگاه آزادي چه شد؟!
آخرين روزهاي اسفندماه سال 1389 بود كه دوربين عنكبوتي در ورزشگاه آزادي نصب شد. دوربيني كه قابليت آن را دارد تمامي زواياي زمين فوتبال را تعقيب و تصويربرداري كند. قابليت منحصر به فرد اين دوربين تصويربرداري از ارتفاع 45 متري تا 30 سانتي متري زمين چمن ورزشگاه آزادي است. نصب اين spider cam تأثير زيادي در افزايش كيفيت مسابقات ليگ داشت و بازي هايي كه در ورزشگاه آزادي برگزارمي شد به شكل جالبي به تصوير درمي آمد.
وقتي دوربين عنكبوتي ساكن ماند
دوسال قبل و در بازي حساس تيم پرسپوليس و سپاهان درجريان جام حذفي خبري از دوربين عنكبوتي نبود؛ وقتي اين دوربين بر فراز ورزشگاه آزادي ساكن مانده بود، تماشاگران حاضر در ورزشگاه متوجه شدندspider cam از كارافتاده است! چرا در ديداري به حساسيت بازي پرسپوليس و سپاهان بايد دوربين عنكبوتي خاموش باشد؟!
در همان زمان يكي از اعضاي سازمان ليگ در پاسخ به اين پرسش گفت: قرار بوده از اين دوربين تنها براي بازي هاي ليگ برتر استفاده شود و به همين دليل هم در بازي جام حذفي از آن استفاده نشد. پاسخ كوتاه سازمان ليگ نه تنها قانع كننده نبود بلكه با منطق نيز كيلومترها فاصله داشت! اگر اين دوربين براي صدا و سيماست پس ديگر چه نيازي است كه تنها در بازي هاي ليگ از آن استفاده شود؟ درضمن بايد اين نكته را نيز يادآور شد كه همين دوربين عنكبوتي رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا را پوشش داد. به هرحال پس از همان ديدار بود كه ديگر شاهد جولان دوربين عنكبوتي در ورزشگاه آزادي نبوديم و پس از مدتي نيز بساط اين دوربين به كلي برچيده شد.
دوربيني كه بيش از يك ميليارد آب خورد
در روزهاي گذشته حرف و حديث هاي بسياري درخصوص رقم هزينه شده براي دوربين عنكبوتي مطرح شده است. برخي صحبت از 850 ميليون مي كنند و برخي ديگر از يك و نيم ميليارد، اما واقعيت چيزي ديگري است؛ صدا و سيما يك ميليارد و دويست ميليون تومان براي آوردن دوربين عنكبوتي به ورزشگاه آزادي هزينه كرده بود. قراربود بخشي از اين مبلغ را سازمان تربيت بدني وقت پرداخت كند. علت مشاركت سازمان تربيت بدني پرداخت هزينه هاي دوربين عنكبوتي نيز اين بود كه اين دوربين جزو اموال ورزشگاه آزادي به حساب مي آمد و تنها در اين ورزشگاه مورد استفاده قرار مي گرفت.


واكنش به محروميت 10 ماهه

كونته: اين محروميت شرم آور است

سرمربي يوونتوس نسبت به تأييد حكم محروميت 10 ماهه اش به شدت اعتراض كرد و آن را شرم آور دانست.
چندي پيش دادستان ايتاليا آنتونيو كونته سرمربي يوونتوس را كه فصل گذشته اين تيم را به قهرماني ايتاليا رساند به خاطر مخفي نگه داشتن اطلاعات درباره تباني در ديدار سيه نا مقابل دو تيم «نووارا» و «البينيولفه» سزاوار محروميت 10 ماهه دانست كه اين دادخواست با اعتراض كونته همراه شد و خواستار تجديدنظر شد، اما كميته استيناف فدراسيون فوتبال ايتاليا حكم اين مربي جوان را تأييد كرد تا سران يوونتوس بيش از گذشته خطر جدايي سرمربي موفق خود را احساس كنند. كونته نسبت به اين حكم كميته استيناف به شدت انتقاد كرد و محروميت خود را شرم آور دانست.
اين مربي جوان كه فصل گذشته عملكرد خيره كننده اي در يوونتوس داشت و موفق شد تيم را بدون شكست قهرمان رقابت هاي سري A كند، گفت: همواره چه در داخل زمين و چه در خارج آن رفتار مناسبي داشته ام و راه درست را درپيش گرفته ام. من قرباني اتهامات پوشالي و ساختگي شده ام، هيچ گاه به ساخت و پاخت و تباني نپرداخته ام. با وجود اين كه از يكي از دو اتهام اخير تبرئه شدم، اما محروميتم كم نشد واقعا ناراحتم چرا كه گناهي انجام نداده ام. اين محروميت شرم آور است. آنهايي كه مرا مي شناسند مي دانند كه اهل چنين كارهايي نيستم. عده اي مي خواهند كه اعتبار مرا زير سؤال ببرند.
كونته براي اثبات بي گناهي خود تنها يك راه ديگر پيش رو دارد و آن مراجعه به دادگاه كميته المپيك ايتاليا است. چنانچه در اين دادگاه هم نتواند بي گناهي خود را اثبات كند محروميتش حتمي خواهد بود، اما در هر حال بازي نخست تيمش را در آغاز فصل جديد رقابت هاي سري A مقابل پارما از دست داد.
 


تلاش ها براي حفظ آقاي خاص در كشتي

علي رغم اعلام محمد بنا مبني بر كناره گيري از سرمربيگري تيم ملي كشتي فرنگي، نايب رئيس فدراسيون كشتي از تلاش اين فدراسيون براي حفظ آقاي خاص كشتي ايران خبر داد.
حسن رنگرز اظهار كرد: زحمات شبانه روزي محمدبنا در كشتي فرنگي، ايشان را از رسيدگي به ابعاد ديگر زندگي اش دور كرد و طبيعي است كه مدتي را بخواهد استراحت كند. با توجه به افتخاراتي كه كشتي فرنگي كسب كرد كه بالاترين آن قهرماني المپيك است، فدراسيون كشتي از تمام ظرفيت هاي موجود در جهت مذاكره با ايشان و تأمين نظرات و خواسته هاي او استفاده مي كند تا استمرار خدمت او را دركشتي فرنگي داشته باشيم.
رنگرز درباره زمان مذاكره با بنا نيز بيان كرد: بعداز چهارسال كار شبانه روزي بهتر است در يك فرصت مناسب و زماني كه او استراحت كافي داشت، (حدود يك، دو ماهي كه از المپيك گذشت) درخواست مذاكره براي ادامه همكاري را مطرح كنيم.
 


خبري كه مربي تيم ملي كشتي اعلام كرد

 100 هزار تومان حقوق مربياني كه قهرمان المپيك مي سازند!

مربي تيم ملي كشتي فرنگي ايران معتقد است حضور كادر فني با تجربه و برقراري ارتباط عاطفي با كشتي گيران باعث شد فرنگي كاران به خودباوري و اعتماد به نفس دست يافته و احساس آرامش بيشتري داشته باشند.
فرهاد اسماعيل نژاد اظهار كرد: اميدوارم فردي كه پس از انتخابات فدراسيون كشتي بر سر كار مي آيد، مجموعه اي كه در اين مدت با كشتي گيران كار كرده است را حفظ كند. وي ادامه داد: همچنين نبايد از كمك هاي مربيان اين كشتي گيران در شهرستان ها نيز گذشت، چرا كه آنها به نوعي اين فرنگي كاران را از آب و گل درآوردند و به مرحله اي رساندند كه آنها بتوانند در جهان و المپيك مدال هاي رنگارنگي كسب كنند. وي در ادامه خواستار افزايش حقوق مربيان كشتي شد و گفت: بالاترين دستمزد مربيان كشتي در شهرستان ها 100 هزار تومان است و در حالي كه يك مربي دسته دو فوتبال 10 برابر يك مربي كشتي دستمزد دارد. بنابراين مسئولان بايد به مربيان كشتي حقوق مناسبي پرداخت كنند تا انگيزه ادامه همكاري و پشتوانه سازي براي كشتي در آنها ايجاد شود.
اسماعيل نژاد هر سه طلايي كشتي فرنگي را شگفتي ساز دانست و بيان كرد: حميد سوريان با كسب اين مدال موفق شد با ركورد عبدالله موحد در تعداد مدال طلاي جهان و المپيك برابري كند كه به نوعي شگفتي آفرين شد. اميد نوروزي ديگر طلايي المپيك، با توجه به روند روبه رشد خود تنها مدال المپيك را در كارنامه اش كم داشت كه مقتدرانه توانست آن را به دست آورد. قاسم رضايي نيز با كسب طلاي خود قهرماني ايران در المپيك را رقم زد كه او به نوعي ديگر شگفتي ساز كشتي فرنگي شد.
اسماعيل نژاد درباره خداحافظي محمد بنا از تيم ملي كشتي فرنگي نيز، اظهار كرد: محمدبنا قهرماني آسيا، قهرماني المپيك و مقام دومي و سومي جهان را در كارنامه افتخاراتش دارد و به نوعي اشباع شده است. از سوي ديگر در طول اين چهار سال تحت فشارهاي زيادي قرار داشته و نياز دارد كه استراحت كند.
مربي تيم ملي كشتي فرنگي در پايان به حضورش در المپيك 2012 لندن اشاره داشت و گفت: با توجه به اين كه ويزاي انگليس را از بازي هاي آزمايشي لندن در اختيار داشتم، آقاي خطيب شرايط حضورم را در لندن فراهم كرد و فكر مي كنم جاي ناصر نوربخش بسيار خالي بود، چرا كه او با ترفندها و روش هاي مختلف خود از حميد سوريان كار كشيد و او را به خودباوري رساند و بهتر بود كه از نزديك رقابت سوريان را مشاهده مي كرد.


شليك گلوله به سرمربي صربستاني تيم ملي فوتبال كويت

شليك گلوله سرمربي صرب تيم ملي فوتبال كويت را روانه بيمارستان كرد.
روزنامه (حياد الكويتيه ) كويت نوشت، گوران توفيق زيچ، سرمربي صربستاني تيم ملي فوتبال كويت پس از شليك گلوله در بيمارستان زير تيغ جراحان رفت. اين مربي با همسايه 68ساله خود در صربستان درگير مي شود و به دنبال بالاگرفتن دعواي دوطرف، پيرمرد به طرف گوران شليك و او را نقش بر زمين مي كند. همسر گوران در مطلبي در شبكه اينترنت نوشت: همسرم در شرايط خوبي به سرنمي برد. او در بيمارستان بستري شده و وضعيت جسماني اش بد است.
اگرچه كويت در چند سالي كه هدايتش را به توفيق زيچ سپرده، بازي هاي زيبايي را ارائه داده و روند روبه رشدي داشته است اما در مرحله مقدماتي جام جهاني 2014 برزيل نتوانست از گروه خود بالا بيايد و بعد از كره جنوبي و لبنان در جايگاه سوم قرار گرفت.


قابل توجه برخي از فوتباليست هاي وطني زانتي و ثبت ركورد 800 بازي براي اينتر

كاپيتان آرژانتيني اينترميلان در ديدار مقدماتي راهيابي به مرحله گروهي ليگ اروپا براي هشتصدمين بار با پيراهن نرآتزوري به ميدان رفت.
اينترميلان در ديدار رفت خود برابر واسلوي مجارستان در چارچوب راهيابي به مرحله گروهي ليگ اروپا با نتيجه 2 بر صفر به پيروزي رسيد. در اين ديدار كاپيتان خاوير زانتي براي بار هشتصدم با پيراهن نرآتزوري به ميدان رفت و ركوردي دست نيافتني در اين زمينه از خود به جا گذاشت. زانتي در اين زمينه گفت: بسيار خوشحال هستم و از اينكه توانسته ام به اين ركورد دست پيدا كنم احساس غرور مي كنم. اين تعداد بازي براي باشگاه پرافتخاري مانند اينترميلان بسيار عالي است.
وي افزود: رابطه بسيار خوبي با آندره آ استراماچوني، سرمربي اينتر دارم. با اهميت ترين موضوعي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه احساس كنم براي تيمم مفيد هستم و مي توانم در رسيدن به موفقيت نقش خوبي ايفا كنم.
زانتي در شرايطي توانست چنين ركورد خارق العاده اي از خود به جا بگذارد كه برخي فوتباليست هاي خودمان پس از يك سال در اوج بودن چنان غرق در حواشي مي شوند كه عمر دوران حرفه اي شان به 5 سال هم نمي رسد.


هنوز باورم نمي شود دست خالي به كشور بازگشتم

يزداني: حسرت قديمي المپيك 2008پكن در لندن ابدي شد

آزادكار وزن 96كيلوگرم تيم ملي كشتي ايران در بازيهاي المپيك 2012 لندن كه در يك قدمي مدال طلا و قهرماني، مغلوب آسيب ديدگي شد، گفت: رفته بودم تا حسرت و تلخي المپيك 2008 پكن را در لندن جبران كنم كه متأسفانه اين حسرت ابدي شد.
رضا يزداني ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: هنوز باورم ندارم كه در يك قدمي فينال و قهرماني المپيك2012 لندن دچار اين بدشانسي شدم و دست خالي به كشور بازگشتم. باور كنيد رفته بودم تا با خوش رنگ ترين مدال المپيك به حسرت و ناكامي تلخ المپيك 2008 پكن خاتمه دهم، اما دريغ كه نه تنها اين مهم ميسر نشد، بلكه بزرگ ترين حسرت زندگي بر دلم نشست.
وي درخصوص سابقه مصدوميت زانوي خود افزود: سالها بود كه از ناحيه هر دو زانو دچار مشكل و مصدوميت مي شدم، اما اين بدان معنا نيست كه با مصدوميت به المپيك 2012 لندن اعزام شدم. شرايط جسمي من به حدي خوب و ايده آل بود كه قبل از پيكارها مدال را بر سينه مي ديدم، اما قسمت بود تا اين گونه با المپيك وداع كنم. قهرمان وزن96كيلوگرم كشتي آزاد رقابت هاي جهاني 2011 استانبول تصريح كرد: باتوجه به هماهنگي هاي دكتر پوركاظمي قرار است تا در روزهاي آينده مورد عمل جراحي قرار گيرم كه به گفته پزشكان حداقل شش ماه از ميادين كشتي دور خواهم ماند. به من گفته اند اگر اين جراحي با موفقيت انجام شود بايد شش ماه به استراحت و درمان بپردازم و سپس با تمرينات سبك به كشتي بازگردم كه همين مسأله كمي مرا دچار نگراني و استرس كرده است.
يزداني ادامه داد: با اشتياق براي بازگشت به كشتي لحظه شماري مي كنم، چراكه معتقدم در يكي از بهترين و آماده ترين دوران ورزشي ام از كسب مدال و موفقيت محروم شدم. البته براي رسيدن به جايگاه قبلي بايد همچنان تلاش كرده و از لحاظ روحي و رواني نيز خودم را قوي نگه دارم.
آزادكار مازني تيم ملي در خاتمه يادآور شد: شايد هيچ وقت چنين فرصتي كه امسال در المپيك 2012 لندن داشتم نصيبم نشود، اما به خوبي ياد گرفته ام كه با اميد و انگيزه به كشتي ادامه دهم و دوباره به جايگاهي برسم كه تمامي مردم و كشتي دوستان از من انتظار دارند. هم اكنون يكي از مهم ترين اهداف من رسيدن به دوبنده تيم ملي در رقابت هاي جهاني سال آينده است كه مطمئناً بايد براي دستيابي به اين هدف از سد مشكلات فراواني بگذرم.
رضا يزداني در مرحله نيمه نهايي رقابت هاي كشتي آزاد المپيك 2012 لندن و در مصاف با «والري آندريتسوف» از اوكراين در عين ناباوري دچار مصدوميت شديد از ناحيه زانو شد و به رغم اصرار بر ادامه كشتي، نتوانست به كار خود ادامه دهد. بدين ترتيب او در يك قدمي فينال و كسب مدال المپيك متوقف شد تا همچنان در حسرت طلاي المپيك لندن بماند.


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14