(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 18 مهر 1391 - شماره 20327

يك قطره شبنم
از چاپارخانه تا اداره پست
شعر يك كودك آفريقايي
كلاس الف
واحد اختياري
دزد و درويش
چيستان


يك قطره شبنم

آدمي، با گناهي كه مي كند، از روزي محروم مي شود.
(الامالي، طوسي ،ص 528)
حضرت محمد (ص)
 


از چاپارخانه تا اداره پست

امروز روز جهاني پست است . بهتر است بدانيد پست از كهن ترين ابزار ارتباطي بين مردم يك شهر ،كشور با ساكنان ديگر سرزمين ها و مناطق جهان است. پيامبر اكرم (ص) در اهميت نامه نگاري گفته اند : تواصلوا ب الكتب و ن شطّت الدّ يار (با نامه خود را به يكديگر پيوند دهيد ، اگر چه شهرها از هم دور باشند. )
پست در ايران - از فعاليت چاپارهاي قديم گرفته تا پست پيشرفته حاضر - تاريخي سه هزار ساله دارد. به گفته بعضي از مورخان ايرانيان مبتكر ارتباط پستي هستند . در زمان اميركبير، تحولاتي در پست كشور ايجاد شد ، فعاليت پستي كشورهاي استعمارگر تعطيل شد و پيك هاي پست ايران ، با نظم و نظامي تازه كه اميركبير ايجاد كرده بود با سرعت و دقت بسيار ، امور پستي را انجام مي دادند.
در سال1873، در روز 9 اكتبر به پيشنهاد » هنريخ ون استفان » مدير كل پست كنفدراسيون آلمان شرقي، قراردادي با عنوان « قرار داد برن» در زمينه تاسيس « اتحاديه كل پست » در « برن» سوئيس ، توسط 22 كشور جهان به امضا رسيد .
امضاكنندگان بر اساس اين قرارداد يك قلمرو پستي را تشكيل دادند .نام اين اتحاديه پس از چهار سال با پيوستن كشورهاي ديگر ، به « اتحاديه جهاني پست » تغيير يافت . از سال 1969 روز 9 اكتبر ( 17 مهر ) هر سال به عنوان روز جهاني پست تعيين گرديد.و اكنون بيش از 170 كشور، عضو اين اتحاديه هستند و ايران نيز سال 1256 هجري شمسي به عنوان بيست و نهمين عضو، به اين اتحاديه پيوست.
در حال حاضر پست در كشور ما 97 نوع خدمات ارايه مي كند .بهتر است بدانيد خدمات پستي به نامه رساني ختم نمي شود بلكه در اين سال ها خدمات تازه پستي به آن اضافه شده است . مانند : پست تلفني ، پست مالي ، پست خريد ،پست تصويري و...
در ايران هم هر سال با فرارسيدن نهم اكتبر و روز جهاني پست، شركت پست جمهوري اسلامي ايران همگام با سايركشورهاي عضو اتحاديه پستي جهاني اين روز را جشن مي گيرد وبا توجه به اهميت و اين روز تمبر يادبودي را منتشر مي سازد.
& فرستنده: هستي زماني از تهران
 


شعر يك كودك آفريقايي

سياهم...
وقتي به دنيا ميام، سياهم
وقتي بزرگ ميشم، سياهم
وقتي ميرم زير آفتاب، سياهم
وقتي مي ترسم، سياهم
وقتي مريض ميشم، سياهم
وقتي مي ميرم، هنوزم سياهم
و تو، اي آدم سفيد،
وقتي به دنيا مياي، صورتي اي
وقتي بزرگ ميشي، سفيدي
وقتي ميري زير آفتاب، قرمزي
وقتي سردت ميشه، آبي اي
وقتي مي ترسي، زردي
وقتي مريض ميشي، سبزي
و وقتي مي ميري، خاكستري اي...
.. و تو به من ميگي رنگين پوست
شاعر:ناشناخته
 


كلاس الف

« تكم چي » مي خواند
تكم چي با صداي بلند مي خواند مي خواند « آيوز، ايلوز، هفتوز، گونوز مبارك » (ماهتان، سالتان، هفته تان، روزتان مبارك) و عروسك رقصان روي صفحه چوبي حركت مي كند .
اين عروسك رقصان در دستهاي تكم چي خبر از آمدن بهار مي دهد. مي دانم در فصل پاييز درباره سال نو و فصل بهار صحبت كردن جاي تعجب كردن دارد . اما با اين زمينه چيني مي خواستم خبري را به شما بگويم . عروسك نمايشي « تكم » به عنوان يكي از ارزشمندترين ابزارهاي پاسداشت ميراث آييني اقوام ايراني و سنت تكم خواني توسط « كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان » توليد شده است .
رسم «تكم گرداني»يكي از آيين هاي منطقه اي ( ترك زبانان در استان هاي آذربايجان غربي، شرقي، اردبيل و... است كه معمولاً ما بين دو چهارشنبه آخر سال و به استناد روايات محلي هم پس از تحويل سال انجام مي شده است.
تكم در زبان تركي به معني » بز نر« است و تكم بز قوي هيكلي است كه در رأس گله حركت مي كند. بز در تاريخ خاورميانه و ايران زمين، نماد بركت، باروري و قدرت است.
تكم عروسكي است چوبين كه روي آن را با مخمل يا پارچه هايي به رنگ قرمز مي پوشانند و روي اين پارچه را با پولك، زنگوله، سكه و نيز پارچه هاي الوان و حتي آئينه تزيين مي كنند. تكم چي ها با در دست گرفتن اين عروسك قديمي و خواندن آوازهاي محلي و مذهبي مسايل اجتماعي را از گذشته هاي دور مورد توجه قرار مي دهند.
به گفته مدير مركز سرگرمي هاي سازنده كانون عروسك تكم با مواد طبيعي مانند چوب و پارچه و بند كفش ساخته شده و تنها شاخ هاي آن به دليل محدوديت در استفاده از چوب، پلاستيكي است. تمامي پولك ها هم به صورت دستي دوخته شده است.
 


واحد اختياري

زهرا كريمي ( باران )
تمامش را بلد شدم .
تمام حرف هايي را كه با اولين نگاه يادم دادي .
خودمانيم ها ! من هم دانش آموز خوبي بودم.
ساعت ها درسهايت را مرور مي كردم و هيچ وقت خسته نمي شدم . روز ها گذشت و شب ها سپري شد . حالا از آنچه كه ياد گرفته ام همه اش را به كار مي بندم .
همه اش مي شود يك لبخند .
تو يادم دادي كه به تمام دلواپسي هايم بخندم و به تمام دلهره هايم تو را نشان دهم.
دلم براي كلاس هايت تنگ شده بود .
نه اين كه نباشم من هر لحظه از تو ياد مي گيرم .
هر شب و روز!
اما ...!
حالا برگشته ام براي آموزشي دوباره .
تابستان هم رو به پايان است .
انتخاب واحد ...
واحد هاي اجباري ، اختياري ...
اين ترم هم كلاسي ارائه مي كني؟
من مشتاقانه هر ترم واحد اختياري تو را بر مي دارم .
 


دزد و درويش

شخصي عباي درويشي را برداشته و فرار كرد .درويش به گورستان رفت و نشست .
مردم به او گفتند : دزد به طرف كوچه باغي رفت و تو به قبرستان آمدي چه كني ...؟
گفت : من منتظر او هستم .هر جا برود آخر كار به اينجا خواهد آمد! .برگرفته از كتاب : كشكول پاچنار

 


چيستان

جواب چيستان شنبه 15 مهر :
1-آن چيست كه از ميان آب مي گذرد، ولي خيس نمي شود؟
جواب : نور
2- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!
جواب : باد
3- آن چيست كه تا آسمان نگريد، اشكش روان نمي شود؟
جواب : باران
و اما چيستان امروز :
1- آن كدام دوبرادرند كه در زير يك كوه زندگي مي كنند،و هيچ وقت خانه يكديگر را نمي بينند؟
2- سوره اي كه به ( قلب قرآن ) معروف است.
3- عجايب جنگل بي پايه ديدم، عجايب چادر بي سايه ديدم، بديدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بي مايه ديدم.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14