(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 19 مهر 1391 - شماره 20328

مروري بر ديدگاه هاي رهبرمعظم انقلاب اسلامي درباره هنر هفتم
جست وجوي تعريفي جديد از سينما
درباره برنامه تلويزيوني «سفر بخير»
آيا مي توان با رسانه تصادف را كاهش داد؟
نگاهي به فيلم ضد اسلامي Cleanskin
نژادپرستي انگليسي در سينما
ضرورت توجه رسانه ملي به بنيان هاي خانواده
راهي براي واكسينه سازي جامعه در صدا و سيما
ويژه برنامه هاي صداو سيما در ايام حج اعلام شد
انيميشن «وال استريت» توليد شد
اكران فيلم هاي برگزيده جشنواره عمار در انجمن اسلامي انگلستان
آغاز به كار كميته بررسي فيلم مناسب براي كودكان
200 هزار امضا در مناطق مرزي عليه فيلم موهن


مروري بر ديدگاه هاي رهبرمعظم انقلاب اسلامي درباره هنر هفتم

جست وجوي تعريفي جديد از سينما

مصطفي انصافي
بدون شك هنر- صنعت سينما يكي از پديده هاي بزرگ عصر معاصر است و با تاكيد مي توان گفت كه امروز هيچ صاحب انديشه اي نمي تواند چشم بسته از كنار آن عبور كند و نسبت به آن غفلت ورزد، چرا كه در قبال اين غفلت بايد هزينه هاي سنگيني را بپردازد. اما سينما براي جامعه ما يك پديده وارداتي محسوب مي شود كه تا قبل از انقلاب نتوانست خود را با فرهنگ اسلامي- ايراني كشورمان مطابقت دهد؛ تا جايي كه تا پيش از انقلاب اگر خانواده متديني متوجه مي شد كه فرزندش براي تماشاي فيلم به سينما رفته است در غم و اندوه فرومي رفت. اما پس از انقلاب، سينما به دست جماعتي متدين افتاد و لازم بود كه آنها خود سينما را ايجاد كنند، آن هم سينمايي كه جذاب ترين، فني ترين و فريبنده ترين هنر غربي ها محسوب مي شد، به هرحال پس از انقلاب، انقلابيون مسلمان نمي توانستند اين پديده را ناديده بگيرند و از اين رو سينمايي در خدمت دين را پايه گذاري كردند، براي اين كار نخستين قدم اين بود كه تعاريف غربي از سينما را دور بريزند و طرحي نو دراندازند. چرا كه سينما در غرب با ارائه يك زندگي كاذب و ايجاد بستري از تخيل سعي مي كند كه زندگي واقعي مردم جامعه را به سمت يك زندگي كاذب سوق بدهد. اين واقعيت تمام نماي سينماي غرب است، همان سينمايي كه امروز در غرب جريان دارد و توده مردم را جذب مي كند و مدام بحث آمار فروش آن مطرح مي شود. اگر دقت كنيم به خوبي درمي يابيم كه اين سينما آميزه اي از شهوت و خشونت كه هر دو اموري حيواني هستند محسوب مي شود كه با تبليغات بسيار به مخاطب ارائه مي گردد. حال در نظر بگيريد كه در چنين فضايي در ايران انقلابي فرهنگ جديدي از سينما تعريف مي شد كه طي آن فيلمساز دوربيني كه وسيله فيلمسازي است را درخدمت اهداف ديگري قرار مي دهد تا نمونه اي پاك، والا و متعالي از سينما را ارائه دهد.
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي به عنوان فرهنگي ترين شخصيت در ايران اسلامي عنايتي خاص به همه هنرها دارند تا جايي كه معتقدند، هنر، عزيز و والاست؛ هنر جاودانه است. هنر، عمومي و جهاني است و به قطعه اي از زمين و زمان منحصر نمي شود، هنر، حقيقتي بسيار فاخر و عطيه اي از جانب پروردگار است كه مانند هر موهبت الهي ديگري، مسئوليت ها و تكاليفي را براي صاحب آن به همراه مي آورد. هنرمند علاوه بر تكاليف ذاتي انسان، به علت ويژگي هاي بسيار ممتاز هنر، بايد در خصوص قالب و مضمون آثار خود نيز احساس تعهد كند (ديدار مقام معظم رهبري با صدها تن از اصحاب فرهنگ و هنر و انديشه در 1/5/1380)
ايشان در ميان هنرها نگاهي خاص و ويژه به هنر- صنعت سينما دارند. از نظر ايشان هنر سينما بلاشك يك هنر برتر است؛ يك روايتگر كاملا مسلط، كه هيچ روايتگري تاكنون در بين اين شيوه هاي هنري روايت يك واقعيت و يك حقيقت، تا امروز به اين كارآمدي نيامده و يك هنر پيچيده و پيشرفته و متعالي (ديدار با كارگردانان سينما در
23/3/1385). مقام معظم رهبري در ديدار با هنرمندان بيان فرمودند كه فيلم و سينما، وسيله اي بليغ و تبيين كننده اي رسا براي ارائه برترين حقايق عالم، يعني حقيقت دين به شمار مي رود و براي اين منظور دست اندركاران امور سينمايي بايد بر توانايي هاي خود بيفزايند (ديدار هنرمندان و دست اندركاران امور فرهنگي و هنري در 3/11/1373). به زعم ايشان كليد پيشرفت كشور، به ميزان زيادي دست سينماگران است؛ چرا كه دست اندركاران هنر فاخر سينما، با توجه به تأثيرگذاري و جهت دهي اين هنر، مي توانند با توليدات خود، روح اميد، شوق پيشرفت، انگيزه كار و تلاش، اعتماد به نفس و اعتقاد به ارزش هاي اسلامي و ملي را در جامعه ترويج كنند و سهم بزرگ خود را در پيشرفت و تعالي كشور ايفا نمايند، و يا اينكه با فيلم هاي خود، نسلي نااميد، پشيمان، متكي به بيگانه و تحقير شده را پرورش دهند (ديدار كارگردانان سينما در 23/3/1385). اعتلاي سينماي كشور، نيازي محسوس است و همه بايد اين حقيقت را دريابند كه هنر مهم و بسيار برجسته سينما براي كشور، يك نياز و ضرورت محسوب مي شود. (همان)
مقام معظم رهبري براي سينما صرفا كاركردي تفريحي قائل نيستند، بلكه آن را واجد بعدي آموزشي مي دانند، آموزشي كه به فصيح ترين شكل ممكن صورت بگيرد. ايشان معتقدند كه، مسئله جاذبه در فيلم يك نكته اصلي است و نمي توان جاذبه را در فيلم ناديده گرفت. البته واژه سرگرمي را خيلي واژه خوبي نمي دانيم و به كار هم نمي بريم. دل مان مي خواهد هيچ چيزي به آن معني سرگرم كننده (مطلق) نباشد، بلكه آگاه كننده و هشياركننده باشد؛ (چنين اثري) اگر مجذوب كننده هم باشد، هيچ منافاتي ندارد. بنابراين اگرچه از واژه سرگرمي استفاده نمي كنيم، اما جاذبه در فيلم يك عنصر اصلي است. يعني اگر فرض كنيم كه فيلمي برترين پيام ها را داشته باشد، اما جاذبه لازم را نداشته باشد، گويي هيچ كاري انجام نشده است. مثل اين است كه انسان در يك اطاق دربسته بنشيند و بهترين مطالب را با بياني كه چندان قابل فهم نيست بيان كند. (در اين ميان) در ذهن عده اي اشتباهي وجود دارد كه خوب است آن را برطرف كنيم (گفتگو با مقام معظم رهبري در هنگامه دوره سوم جشنواره فيلم فجر در سال 63). ايشان منظور از سينماي اسلامي را در دو مولفه خلاصه مي كنند و مي فرمايند ما درباره اسلامي بودن يك فيلم دو چيز را مي خواهيم؛ يكي اين كه ارزش هايي كه آن فيلم تلقين مي كند ارزش هاي اسلامي باشد، دوم اين كه فيلم با نمودار و نمودهاي غيراسلامي همراه نباشد. گاهي مي شود فيلمي نماز خواندن نشان مي دهد، ولي بازيگران آن فيلم با رفتارشان و با وضع نامناسب نگاه شان يك ضدارزش اسلامي را در حقيقت متجلي مي كنند. يعني متن محتوا و حاشيه محتوا هر دو بايد اسلامي باشد (همان منبع).
ايشان در زمينه وضعيت هنرهاي بصري مثل تئاتر و سينما در پيش از انقلاب معتقدند كه اواخر دهه 30 و در طول دهه 40 كه تئاتر و سينماي پيشرو تدريجا به گرايش هاي چپ نيز آميخته شد، جنبه ضدديني در آن برجسته تر و واضح تر گشت، دستگاه جبار براي مقابله با رواج اسلام انقلابي هر گرايش ضدديني، هر چند چپ، را تأييد مي كرد و متقابلا هر پديده اي را كه ممكن بود از رشد عقيده و ايمان اسلامي خبر دهد، زير فشار مي گذاشت. در چنين اوضاعي بود كه هنر، به ويژه هنرهاي نوپا از جمله تئاتر و سينما، به سمت بيگانگي و نيز ستيزه گري با ارزش هاي ديني پيش رفت و بيشتر فرآورده ها سر ستيز با مذهب نيز داشت. (پيام به دومين جشنواره تئاتر دانشجويان كشور 14/8/1365). ولي امر مسلمين بر اين نظراند كه فرو ريختن نظام طاغوت و حاكميت ارزش هاي اسلامي مسير همه چيز را عوض كرد و زمينه رشد هنر، و مهم تر از آن، جهت گيري درست و سالم آن را فراهم ساخت. هنر باطل، بي پشتوانه شد و هنر حق، عرصه جولان و شكوفايي يافت. ايشان معتقدند اگر جوانان معتقد ما با بهره گيري از سوژه هاي بديع و بي نظيري كه صحنه هاي انقلاب و جنگ تحميلي در اختيار آنان قرار داده و نياز مبرمي كه به هنر نمايش احساس مي شود، همت خود را صرف تئاتر و سينما كنند و تكنيك و محتواي آن را پيش ببرند، پس از چندي انقلاب اسلامي خواهد توانست برجسته ترين آثار هنري در اين رشته ها را به دنيا عرضه كند و بشريت به آثار ارزشمندي كه در واقع هداياي انديشه الهي و اسلامي اند، دست يابد و در اين ميان پيام همين خون ها و حكايت پرماجراي ايثارگري هاي رزم آوران تاريخ ساز اسلام، بهترين موضوع و محتوايي است كه به كمك هنر و ابزار و تكنيك مناسب آن، رسالت تئاتر در جمهوري اسلامي را به نحو شايسته اي به انجام مي رساند.
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي با تاكيد بر لزوم تقويت ارزش هاي ديني و ملي در آثار سينمايي و توجه اصحاب سينما به برجستگي ها و زيبايي هاي تلاش ملت ايران در سه دهه گذشته به ويژه دوران دفاع مقدس افزودند: در زمينه دفاع مقدس حرف براي گفتن و سوژه براي به تصوير كشيدن بسيار زياد است كه بايد اين نكات برجسته استخراج و با زبان هنر و سينما براي نسل امروز روايت شود.
مقام معظم رهبري مسئولان فرهنگي و سينماگران را نيز مخاطب قرار مي دهد و به آنان گوشزد مي كند كه اهميت فراوان اين هنر، و كارآمدي و تاثيرگذاري عميق آن، مسئوليت سينماگران و تمامي دستگاه ها و رده هاي مديريتي موثر در اين هنر را كاملا سنگين مي كند. اگر يك كارگردان با نيت خدايي فيلمي را ارائه دهد كه موجب تقويت ايمان، افزايش انضباط اجتماعي و احساس مسئوليت شود، اجر الهي را نيز كسب خواهد كرد. بدون ترديد با شكوفا شدن استعدادها و فعال تر شدن دستگاه هاي پشتيباني كننده، مي توانيم در زمينه كارهاي سينمايي و هنرهاي نمايشي به سطح برجسته اي در دنيا برسيم.
نگاه خاص مقام معظم رهبري به هنرهاي بصري مثل تئاتر و به خصوص سينما از پر اهميت بودن اين پديده ها براي جامعه انقلابي ما نشان دارد. چرا كه به واسطه اين ابزارها مي توان مفاهيم و معاني متعالي و الهي را به مخاطبان تشنه اين معناي انتقال داده و از اين روزنه هنر متعالي را در خدمت تعالي نفس انسان بگيريم. سينما به عنوان هنري فراگير، نقش مهمي در انتقال پيام ها و ارزش هاي والاي اسلامي و انساني در جامعه دارد. سينماي انقلابي ما بايد فعاليت خود را دو چندان كند، اكنون وظيفه داريم سينما را در مسيري قرار دهيم كه بتواند به درستي پيام انقلاب را به جهانيان ارائه دهد كه اين امر بدون محتوابخشي به توليدات سينمايي ميسر نخواهد شد. در حال حاضر مهم ترين دغدغه رهبري و دلسوزان انقلاب، مبارزه و مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن است كه بايد سينما را براي اين مبارزه به سلاح كيفيت و محتوا و تربيت فيلم سازان و بازيگران متعهد و خلاق مجهز كنيم تا اين روزنه نيز براي هميشه بر معاندان و بدخواهان انقلاب اسلامي بسته شود.
 


درباره برنامه تلويزيوني «سفر بخير»

آيا مي توان با رسانه تصادف را كاهش داد؟

يكي از علل مهم تصادفات و خسارات و تلفات ناشي از آن، عامل انساني است كه مي توان با اقدامات فرهنگي و آموزشي كه به ويژه از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي همچون تلويزيون صورت مي گيرد، ميزان تصادفات منجر به خسارت و جرح و فوت را تا اندازه قابل توجهي كاهش داد.
در واقع فرهنگسازي و انجام اقدامات آموزشي براي رانندگي صحيح و مطمئن همراه با آموزش مقررات به منظور كاهش چشمگير ميزان تصادفات و خسارات و تلفات ناشي از آن اولويت متوليان امر است كه در اين بين طي سال هاي اخير برنامه هاي بسيار خوبي در تعامل رسانه ملي و پليس راهور تهيه شده است كه همگي در راستاي ارتقاي امنيت و سلامت هموطنان عزيزمان است.
بر همين اساس در كشور ما هم نه از روي تقليد بلكه براساس درك صحيح ضرورت فرهنگ سازي در حوزه راهنمايي و رانندگي و باتوجه به اقتضائات فرهنگي و بومي تلاش هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته است. نمونه يكي از اين تلاش ها كه با همكاري مشترك راهنمايي و رانندگي ناجا و رسانه ملي تهيه و پخش مي شود برنامه «سفر بخير» است كه از شبكه سه سيما به صورت زنده روي آنتن مي رود.
برنامه اي كه نه تنها محدوديت سني براي بينندگان و مخاطبين خود ندارد بلكه براي عموم مردم چه آنهايي كه خودرو و وسيله نقليه دارند و چه آنهايي كه ندارند جالب توجه و ديدني است. يكي از دلايل اين موضوع هم وجود مجريان پرانرژي و پرجنب و جوش و مسلطي است كه براي توليد يك برنامه پرهيجان و غيرخسته كننده وجود آن يك اصل ضروري است.
از ديگر دلايل آن بيان برخي واقعيت هاي ترافيكي و نيز مستندهايي از وضعيت راه و جاده ها و خودروها و به طور كلي شرايط ترافيكي و رانندگي كشور است. كارشناسان حاضر در برنامه «سفر بخير» كه معمولا از مسئولين رده بالاي پليس راهنمايي و رانندگي كشور هم هستند با بيان اين مستندات و نيز ارائه نتايج پژوهش ها و تحقيقات به عمل آمده اطلاعات مفيد و خوبي را در اختيار مردم و بينندگان قرار مي دهند كه هر كدام از اين اطلاعات مي تواند بار آموزشي و البته بار فرهنگسازي و هنجارسازي براي مردم داشته باشد و به همين سبب در راستاي آموزش عمومي و ارتقاء فرهنگ عمومي راهنمايي و رانندگي كشور تاثيرات بسياري دارد.
در برنامه «سفربخير» علاوه بر آنكه با اعداد و آمار و ارقام و براساس مستندات صحبت مي شود و علاوه بر آنكه از آسيب شناسي و كالبد شكافي حوادث جاده اي و ترافيكي سخن مي گويد، درباره راه هاي كاهش اين حوادث هم با مردم صحبت مي شود و البته نوع برقراري رابطه پليس با مردم هم در اين برنامه در نوع خود جالب توجه است.
اين را هم بايد اضافه كرد كه برنامه سفربخير يك گام مهم و موثر و تاثيرگذار از سوي رسانه ملي است كه باتوجه به آثار اجتماعي بالاي آن در حوزه هاي فرهنگ سازي ترافيكي و رانندگي مي توان آن را در زمره برنامه هاي كاربردي رسانه ملي در راستاي افزايش سطح سلامت و كاهش تلفات جاده اي و تصادفات رانندگي دانست.
حسين زينليان بروجني
 


نگاهي به فيلم ضد اسلامي Cleanskin

نژادپرستي انگليسي در سينما

آرش فهيم
نظام رسانه اي انگلستان يكي از فعال ترين ارگان هاي تبليغاتي در زمينه اسلام ستيزي محسوب مي شود.
به طوري كه شبكه هاي تلويزيوني برون مرزي بريتانيا در جنگ رسانه اي عليه قلب جهان اسلام يعني ايران گوي سبقت را از همتايان آمريكايي و صهيونيستي خود ربوده اند. اما به نظر مي رسد كه سينماي انگليس در تخريب وجهه مسلمانان بيشتر مقلد و پيرو هاليوود است.
فيلم Cleanskin (تميز كننده پوست) از محصولات اخير سينماي انگلستان است كه نشان دهنده همراهي اين سينما با هاليوود در ترور فرهنگي مسلمانان است. فيلمي كه با كمترين خلاقيت و ابتكاري و براساس همان نگره هاي كليشه اي و بارها تكرار شده به ذهنيت سازي منفي و مخرب عليه اسلام گرايان مي پردازد. به ويژه اينكه توزيع كننده آن نيز كمپاني برادران وارنر است كه كارنامه سياهي در توليد فيلم هاي ضد ايراني و ضد اسلامي دارد.
فيلم Cleanskin به باز توليد روايتي تكراري پرداخته است؛ ترورها و انفجارهايي زنجيره اي در شهر لندن رخ مي دهد كه طبق كليشه هاي رايج در فيلم هاي غربي، يك گروه اسلامي تندرو و برخوردار از پندارهاي ضد امپرياليستي و غرب ستيزانه عامل آن ها هستند. اما باز هم مثل هميشه، يكي از مأموران مخفي دستگاه هاي امنيتي حاكم در انگليس به جنگ تروريست ها مي رود و آن ها را تار و مار مي كند!
اين روايت طي سال هاي اخير در ده ها فيلم و سريال ديگر هم تكرار شده است. در «24»، «يونيت»، «موضع مسلط»، «از پاريس با عشق» و بسياري ديگر نيز محور داستان تقريبا به همين منوال بوده و بدون ترديد در آينده باز هم شاهد آثاري با همين تم خواهيم بود.
فيلم Cleanskin را در واقع مي توان نوعي بيانيه درحمايت از همه سياست هاي امروز دولت هاي جنگ طلب غربي دانست. ايوان و احمد اشرف، دو قطب متخاصم داستان فيلم هستند. يكي مأمور امنيتي مخفي انگليس است و ديگري جواني مسلمان كه دچار عصيان شده و به رزم مسلحانه با جامعه ميزبان خود مشغول است. علاوه بر رويكرد به اصطلاح ضد تروريستي فيلم و هشدار دادن درباره خطر گروه هاي جهادي و انقلابي مسلمان -كه به زعم فيلم، همه تروريست هستند- اين فيلم نگاهي به شدت مثبت را از هجوم نظامي غرب به خاورميانه دارد. در طول فيلم بارها تأكيد مي شود كه قهرمان داستان در اين تجاوزات حضور داشته. ايوان در يكي از ديالوگ هاي كليدي فيلم ريشه خشونت هاي تروريستي را خاورميانه معرفي مي كند و مي گويد كه براي سركوب اين جريان در جنگ حضور داشته تا از بروز اين اتفاقات در خاك كشورش جلوگيري كند! در مقابل، شخصيت هاي منفي داستان كه به زعم فيلم مسلمان هاي جهادگر هستند بارها به جنگ و كشتار بي گناهان از سوي دولت هاي غربي اعتراض مي كنند. اين فيلم به نوعي سعي دارد تا انتقاد به جنگ را يك انگاره تروريستي معرفي كند. مسئله اي كه در فرم و ساختار فيلم هم بروز يافته. بطوري كه شيوه جذابيت آفريني در آن- مانند اغلب فيلم هاي غربي- نمايش افسارگسيخته خشونت و اباحه گري است. كارگردان فيلم، خودش اصالت عربي دارد؛ «هادي هاجايگ» با اين حال يك فيلم نژادپرستانه تمام عيار را ساخته است. نكته عجيب و تأمل برانگيز درباره فيلم cleanskin كه از همان ابتدا جلب توجه مي كند، منسوب كردن شاخصه هاي اخلاقي اسلامي به قهرمان غربي فيلم و برعكس، نسبت دادن صفات رذيله غربي به مسلمانان است. ايوان به عنوان قهرمان و شخصيت ناجي فيلم، مردي محجوب و اخلاقگرا ترسيم شده كه با تعصب خاصي حلقه همسرش را همواره همراه دارد. اين مأمور انگليسي حتي از نگاه كردن به زن نامحرم نيز پرهيز مي كند! برعكس او، مسلمان هاي فيلم همه نوع خلاف و گناهي را انجام مي دهند. در اين فيلم مأمورهاي انگليسي افرادي خانواده دوست و متعهد به نمايش درآمده اند و در مقابل، مبارزان مسلمان، همه مجرد و فاسد به تصوير كشيده شده اند! اين جابه جايي ارزش ها نيز در نوع خودش جالب است. جالب از اين نظر كه از يك طرف رسانه هاي انگليسي- و به طور كلي رسانه هاي غربي- مسلمانان را به فساد و بي بند و باري دعوت مي كنند و از طرف ديگر قهرمان هاي ملي خود را منزه از اين گونه مسائل نمايش مي دهند. نام فيلم نيز استعاره اي است از همين تقابل. يعني مسلمانان را چون چركي روي پوست مي داند كه نيروهاي امنيتي غربي در حال پاك كردن آن ها هستند.
اغراق در نژادپرستي در فيلم cleanskin تا آنجاست كه مسلمان هاي معترض به غرب را در اوج سنگد لي و توحش معرفي مي كند. در يكي از سكانس ها، تعدادي از اعضاي گروه جهادي براي انتقام گيري به سراغ يكي از كهنه سرباز هاي ارتش انگليس مي روند و سرش را مي برند. آن ها حتي به زن و فرزند او نيز رحم نمي كنند و به شكل وحشتناكي آن دو را به قتل مي رسانند.
آنچه مشهود و مسلم است اينكه امروز نژادپرستي در نظام ايدئولوژيك غرب نه تنها كاهش نيافته كه نسبت به قرون گذشته بيشتر و غليظ تر هم شده است. با اين تفاوت كه اين بار مسلمان ها جاي رنگين پوستان را گرفته اند. اگر روزگاري اشغالگران و جنگ طلب ها سعي مي كردند تا نفرت نژادي را عليه سياهان و سرخ پوست ها دامن بزنند تا استثمار و كشتار آن ها را توجيه كنند، امروز هم سعي دارند تا مسلمان هاي انقلابي و معترض به غرب را هيولانمايي كنند تا به اين وسيله امواج اسلام گرايي را در جهان مهار كنند. فيلم cleanskin را مي توان يكي از نمادهاي نژادپرستي مدرن دانست كه نظام رسانه اي انگلستان هم از پرچمداران آن است.
 


ضرورت توجه رسانه ملي به بنيان هاي خانواده

راهي براي واكسينه سازي جامعه در صدا و سيما

فرهنگ و فرهنگ سازي در جهان امروز، مسئله اي پيچيده و گسترده محسوب مي شود .چرا كه در عصر حاضر، دستيابي به بسياري از اهداف بلندمدت و آرمان هاي فرهنگي و اجتماعي، در گرو برنامه ريزي بلندمدت و فرهنگ سازي مدون در جوامع است و افراد جامعه از طريق تبعيت از فرهنگي خاص، اقدام به قبول يا رد برخي طرح ها و سياست هاي موجود در جامعه در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و... مي كنند.
با توجه به بافت سنتي جامعه ما و اهميت ويژه خانواده در فرهنگ مردم، در حال حاضر دشمنان تمام تمركز خود را روي اين نهاد قرار داده اند و در تلاش هستند با تخريب بنيان خانواده و انحراف نسل جوان از مسير صحيح و پذيرفته جامعه، در جنگ نرم خود عليه ايران و ساير كشورهاي اسلامي به اهدافشان برسند.
بنابراين لزوم نگاه و توجه ويژه مسئولان به حوزه فرهنگ و جامعه و در راس آن كانون گرم خانواده، بر همگان روشن است و بايد با برنامه ريزي هاي كارشناسي شده و دقيق به فرهنگ سازي در جامعه اهتمام ورزيد، تا جوانان با هوشياري كامل، بتوانند به مقابله با دشمنان بپردازند و از گزندهاي فرهنگي و اجتماعي به خصوص در حوزه خانواده مصون بمانند.
بر همين اساس به منظور حفظ كيان خانواده، ابتدا بايد نقطه عطف تشكيل خانواده را هدف قرار داد و با بررسي مشكلات و معضلات موجود در اين زمينه به ساماندهي شيوه شكل گيري خانواده پرداخت.
عدم بصيرت و شناخت جوانان از اهداف صحيح ازدواج و تشكيل خانواده، منجر به ايجاد مشكلات اساسي و شكاف هاي عميق بين زوجين و در نتيجه جدايي، خواهد شد كه تبعات منفي اين معضل، دامن گير تمام افراد جامعه مي شود.
هر آسيبي در حوزه اجتماعي به طور قطع بر زندگي تمام شهروندان تاثيرگذار است، چرا كه موضوعات اجتماعي و فرهنگي، مباحث در هم تنيده اي هستند كه مانند حلقه هاي يك زنجير به هم متصل و از هم تاثيرپذيرند.
همچنين آمار و بررسي ها نشان مي دهد در ريشه يابي بسياري از آسيب هاي اجتماعي و شرارت هاي افراد مجرم، مشخص شده كه علل ارتكاب جرم و رفتارهاي سوء، ناشي از ناهنجاري هاي خانوادگي مانند طلاق و... بوده است كه اين مسئله عمق اثرگذاري موضوعات اجتماعي و فرهنگي را آشكار مي سازد.
لذا مي بايستي همه ظرفيت هاي يك كشور به صحنه بيايد تا بتوان از اين گردنه خطرناك به سلامت عبور كرد و در مقابل هجمه هاي فرهنگي در اين حوزه مصونيت ايجاد نمود. يكي از مهم ترين و بهترين ظرفيت هاي موجود در كشورمان رسانه ملي و به ويژه تلويزيون است. رسانه اي كه علي رغم سرمايه گذاري هاي سنگين دشمن در راستاي جذب مخاطب براي شبكه هاي ماهواره اي متنوع خود، باز هم فراگيرترين رسانه نزد مردم است و پرمخاطب ترين هم محسوب مي شود.
اگرچه رسانه مي تواند به صورت مستقيم تمامي آحاد جامعه را تحت تاثير قرار دهد اما تاثير مهم آن از طريق اثرگذاري بر نهادهايي چون خانواده است. رسانه از ابزارهاي گوناگوني در زمينه برنامه سازي برخوردار است و مي تواند مفاهيم را در قالب هاي متنوع و جذاب به مخاطب عرضه نمايد.
لذا توجه رسانه ملي به مقوله هاي مربوط به خانواده، ازدواج، آسيب ها و چالش هاي عصر امروز با توجه به شهرنشيني و صنعتي شدن كشور و... و نيز بيان راهكارها و راه هاي برون رفت از اين معضلات از مهم ترين اولويت هاي آن بايد باشد.
بنابراين با توجه به اينكه عنصر خانواده يكي از محوري ترين بحث هاي برنامه سازي در رسانه ملي است و با توجه به گستردگي شبكه هاي سراسري، استاني و بين المللي سازمان صدا و سيما مي توان جايگاه ويژه اي خانواده و آسيب ها و خطرات آن را از طريق رسانه ملي براي مردم باز تعريف نمود.
هر چند رشد چشمگير و قابل توجه برنامه هاي سيما در حوزه مسائل خانواده و مسائل فرهنگي اجتماعي به طور كلي خوب و ارزشمند است و ناشي از يك درك عميق نسبت به اين چالش ها و خطرات مي باشد ولي همچنان سبك هاي جذاب تر و متنوع تري لازم است تا در اين جهت توليد محتوا و ارائه برنامه صورت گيرد و در قالب برنامه اي مستمر و مداوم جزء ثابت برنامه هاي سيما باشد.
رضا ايران نژاد
 


ويژه برنامه هاي صداو سيما در ايام حج اعلام شد

صدا و سيما براي ايام حج ويژه برنامه هاي مختلفي را تدارك ديده است.
بر اين اساس شبكه هاي مختلف سيما از يكشنبه تا پنجشنبه هر هفته با ويژه برنامه هايي همراه بينندگان خود خواهند بود.
شبكه يك سيما با پخش برنامه زنده «با كاروان» بعد از خبر نيمروزي، به خانه هاي هم وطنان مي رود. پخش اين برنامه با اجراي مهدي آقابيگي و تهيه كنندگي مجيد خواجه نژاد، از هفته حج شروع شده و روزهاي يكشنبه و سه شنبه پخش مي شود. «روضه رضوان» نيز به تهيه كنندگي اميرحسين خرمشاهي و اجراي احمد شفازاده، روزهاي دوشنبه و پنجشنبه هر هفته روي آنتن شبكه دو سيما مي رود.
برنامه «ضريح آسماني» نيز براي علاقمندان به حرمين شريفين از شبكه قرآن و معارف سيما روزهاي يكشنبه و چهارشنبه پخش مي شود. مجري ضريح آسماني سيد وحيد مرتضوي و تهيه كننده آن داريوش دليري است.
اين برنامه ها با محور وحدت در جهان اسلام و اعتراض به اهانت كنندگان به ساحت پيامبر بزرگ اسلام(ص)، نماز و نيايش در اماكن مقدس، سوغات و... توليد مي شود.
هم زمان با پخش اين برنامه ها، نماهنگ هاي توليدي ستاد حج و زيارت صدا و سيما از اين اجتماع بزرگ مسلمانان در اختيار شبكه هاي سيما قرار مي گيرد. خبرنگاران شبكه هاي مختلف خبري داخل و برون مرزي هم تلاش مي كنند ضمن گزارش از حال و هواي شهرهاي مدينه منوره و مكه مكرمه در آيين حج، اخبار مربوط به زائران ايراني و مراسم مختلف برگزارشده، در طول برگزاري اين همايش بزرگ وحدت آفرين را مخابره كنند.
مخاطبان راديو هم مي توانند نواي دلنشين اذان ظهر را زنده و مستقيم از شهرهاي مدينه و مكه بشنوند.
براساس برنامه ريزي ها، تلاوت قرآن و بانگ اذان به افق تهران، با قرائت قاريان ممتاز ايراني، از مدينه منوره و مكه مكرمه، به طور زنده از شبكه هاي راديويي پخش خواهد شد.
در خلال اين برنامه ها نيز از صحبت هاي كارشناسان مذهبي حاضر در كاروان هاي ايراني مستقر در سرزمين وحي استفاده خواهد شد.
 


انيميشن «وال استريت» توليد شد

انيميشن «وال استريت» درمركز پويانمايي صبا توليد شد.
فرنو عابدي، كارگردان انيميشن وال استريت گفت: اين اثر قدم اول براي آشنايي مخاطب كودك با جنبش ضدسرمايه داري است كه به تهيه كنندگي مركز پويانمايي صبا ساخته شده است.
عابدي در توصيف فضاي كلي اين اثر گفت: انيميشن هشت دقيقه اي «وال استريت» با تكنيك كات اوت و براي معرفي جنبش ضدسرمايه داري به مخاطب كودك است تا ضمن آشنايي مخاطب كودك با اين مضمون در آينده بتوان با كارهاي بيشتر اين جنبش را به كودكان معرفي كرد.
 


اكران فيلم هاي برگزيده جشنواره عمار در انجمن اسلامي انگلستان

اكران فيلم هاي برگزيده جشنواره مردمي فيلم عمار توسط انجمن اسلامي شهر ليدز انگلستان در دانشگاه ليدز و همچنين مركز اهل البيت(ع) اين شهر برگزار شد. اين فيلم ها در دو شب با حضور دانشجويان و خانواده هاي آنان اكران شدند.

 


آغاز به كار كميته بررسي فيلم مناسب براي كودكان

نخستين كميته انتخاب و بررسي فيلم مناسب براي كودكان در مديريت آفرينش هاي هنري و تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شروع به كار كرد.
اين كميته قرار است كار بررسي فيلم براي شناسايي فيلم هاي مناسب كودكان و نوجوانان به منظور نمايش در مراكز كانون را برعهده بگيرد.
پس از تصويب آيين نامه اين كميته توسط اعضاء، فيلم ها و نرم افزارهاي آموزشي چندرسانه اي مناسب كودكان كه در بازار توليد شده مورد بررسي قرار مي گيرد و با تهيه فهرستي از انواع مناسب آن ها زمينه تهيه فيلم ها براي مراكز فرهنگي هنري كانون فراهم خواهد شد.
 


200 هزار امضا در مناطق مرزي عليه فيلم موهن

بيش از 197 هزار و 263 نفر در 87 منطقه مرزي طومار محكوميت فيلمساز موهن به پيامبراعظم(ص) را امضا كردند.
همزمان با برگزاري جشنواره بين المللي فيلم مقاومت و دفاع مقدس در 87 منطقه مرز ي در 16 استان كشور به ابتكار ستاد برگزاري اين رويداد بين المللي طومار مبني بر محكوميت اقدام زشت و شرم آور فيلمساز آمريكايي موهن به پيامبر گرامي اسلام (ص)تهيه شده كه در تمامي شهرهاي ميزبان در محل هاي برگزاري ارائه شد.
برپايه اين خبر؛ در مجموع بيش از 197 هزار و 463 نفر در اين مناطق با امضاي طومار انزجارشان را از ساخت اين فيلم و اهانت به پيامبر اسلام(ص) اعلان نمودند.

 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14