(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 19 مهر 1391 - شماره 20328

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
كدام نيرو پهپاد را به سمت ديمونا حركت داد؟ (يادداشت روز)
مهندسي معكوس (گفت و شنود)
هافينگتون پست:
ايران كوتاه بيايد فشارهاي آمريكا بيشتر مي شود
با بيش از 90 امضا سوال از رئيس جمهور
يك شنبه تقديم مجلس مي شود
بازخواني يك انديشه
رئيس ديوان عالي كشور:
مسئولان ،عملياتي كردن منويات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه كار خود قرار دهند
كيهان و خوانندگان
فرانسه: اسلحه اي كه به سلفي ها داديم
سينه خودمان را نشانه رفته است! (خبر ويژه)
ايران با نفوذ پهپاد ارتش اسرائيل را تحقير كرد (خبر ويژه)
روزنامه زمان: آقاي اردوغان فريب خورده اي، محترمانه برگرد! (خبر ويژه)
يونسي: فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات
به دستور رهبري تعطيل شد (خبر ويژه)
روزنامه زمان: آقاي اردوغان فريب خورده اي، محترمانه برگرد! (خبر ويژه)


كدام نيرو پهپاد را به سمت ديمونا حركت داد؟ (يادداشت روز)

طي هفته گذشته دو اتفاق مهم در ارتباط با رژيم صهيونيستي افتاد ولي كمتر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت يكي از اين دو اتفاق برگزاري جشن بزرگ در مصر بمناسبت سالگرد جنگ رمضان و اتفاق ديگر ماجراي نفوذ پهپاد به منطقه جنوبي فلسطين بود. اين دو اتفاق نزديك به هم يك موضوع مشترك را تداعي كرد: محيط و مفهوم امنيتي اسرائيل در حال يك دگرگوني اساسي است.
برگزاري مراسم جشن با حضور دهها هزار ارتشي و مردم مصر بمناسبت سالگرد آخرين جنگ مصر و سوريه با رژيم صهيونيستي از اين جهت داراي اهميت ويژه است كه در اين جنگ 16 روزه مصري ها و سوري ها با كشتن نزديك به 000/10 نظامي اسرائيلي صحراي سينا و منطقه تابا را از اشغال نظامي آزاد كردند و از همه مهمتر «خط بارلو» كه به چندين مانع مجهز شده بود، توسط گروهي از نيروهاي اخوان المسلمين به فرماندهي سرهنگ بارلو شكسته شد و هزاران رزمنده به همراه تجهيزات نظامي، صحراي سينا كه بيش از دو برابر مساحت كل فلسطين است (يعني شامل سرزمين هاي 1948 كه اسرائيل خوانده مي شوند و سرزمين هاي 1967 كه فلسطين اشغالي خوانده مي شوند) را در عملياتي برق آسا به تصرف درآوردند. در اين عمليات دهها هواپيما و بالگرد و صدها تانك اسرائيلي منهدم شدند. البته يك هفته بعد نظاميان مصري بر اثر فشار مشترك آمريكا، انگليس، فرانسه و شوروي با چشمان اشكبار صحراي سينا را ترك كردند و بار ديگر رژيم صهيونيستي در صحراي سينا مستقر گرديد و از اين رو خاطره خوش پيروزي رنگ شكست به خود گرفت.
بعدها براساس پيمان كمپ ديويد، رژيم مصر جنگ 1967- جنگ رمضان كه جنگ يوم كيپور هم خوانده مي شود- را فراموش كرد و در روابط با تل آويو دوراني را شروع كرد كه نظاميان رژيم صهيونيستي از آن به دوران «صلح سرد» (COLD PEACE )ياد مي كنند. از آن روز به بعد «جنگ رمضان» براي كساني اهميت داشت كه صلح با رژيم جنايتكار را قبول نداشتند و با استناد به آن مي گفتند امكان غلبه بر اسرائيل وجود دارد و نيازي به صلح نيست. محمد مرسي و اخوان المسلمين تاكنون در اين طرف قصه بودند و براي بسياري اين سؤال وجود داشت كه اولين رئيس جمهور اخواني مصر در سالگرد جنگ 73 چكار مي كند آيا به عنوان يك دولت و در چارچوب توافقنامه ها از كنار موضوع مي گذرد يا به عنوان عضو برجسته اخوان، خاطره جنگ رمضان را احيا مي كند. محمد مرسي راه دوم را انتخاب كرد و از اين رو در اولين سالگرد اين جنگ پس از شكل گيري دولت جديد، مراسم بسيار باشكوه و معناداري، برگزار شد البته در عين حال محمد مرسي در سخنراني نسبتا طولاني خود در اين مراسم اشاره كمتري به رژيم صهيونيستي كرد و از خيانت سادات در تن دادن به فشار جبهه هوادار رژيم صهيونيستي هم حرفي نزد و پيش از آن با نثار گل به قبر انور سادات از او به عنوان رئيس جمهور و فرمانده مصر در جنگ 6 اكتبر 1967 تجليل كرد. تجليل مرسي از نظاميان و مردمي كه در جنگ رمضان شركت كرده بودند و يادآور اين نكته كه مصر در مواجهه با دشمن با تمام قوا از خود دفاع مي كند و اشاره به اين كه مصر در كنار فلسطيني ها قرار دارد، داراي معنايي بسيار فراتر از تجليل مرسي از سادات مي باشد چرا كه امروزه سؤال مهم در سطوح منطقه اي و بين المللي اين است كه تحولات، مصر را به كدام سو مي برد و در اين ميان رژيم تل آويو چه سرنوشتي پيدا مي كند. از اين منظر، مراسم روز شنبه 15 مهر- 6 اكتبر- براي آمريكا و صهيونيست ها پيام خوبي به همراه نداشت. حوادث هفته هاي اخير صحراي سينا هم دليل جداگانه اي است كه طبعا بر ميزان نگراني آنان مي افزايد.
يك نكته كليدي و بسيار مهم درباره مصر اين است كه نخبگان سياسي در تحولات، نقش ثانويه داشته و توده هاي مردم بازيگران اصلي اين ميدان هستند. بر اين اساس بيش از آن كه محمد مرسي و اخواني ها تنظيم كننده معادلات آينده باشند توده هاي مردم ايفاي نقش مي كنند. اگر تحليل گران درباره آينده و مواضع بعدي مرسي و اخوان ترديدهايي دارند ولي درباره اين كه تحولات به سطوح اجتماعي راه يافته و هيئت حاكمه مصر را به سمت جلو مي راند، ترديد ندارند و اين موضوعي است كه روز به روز برجسته تر مي شود. اگر به شور و حرارت مردم در مراسم بزرگ 6 اكتبر نگاه مي انداختيم مي توانستيم فشار ويژه آنان بر حكمرانان را به وضوح مشاهده نمائيم. «جان اسپوزيتو» در صفحه 7 كتاب خود «اسلام سياسي» كه در سال 1373 منتشر گرديد، مي نويسد: «اسلام نيرومندترين بنيان قدرت اجتماعي در خاورميانه و آفريقاي شمالي است و حكومت ها-ي وابسته به غرب- در برابر آن بر خود مي لرزند. زيرا اعراب در همه جا براي نجات از فلاكت و بدبختي هاي مختلف خود به آن متوسل مي شوند اين قدرت نه ساخته دولت هاي مصر و عراق بلكه قدرت مساجد ساده و بي آلايش است» مصر، تركيه، عربستان و هر نقطه ديگر از جهان عرب داراي هر نوع از حكمراني كه باشند و حكمرانان آنان از طريق شيوه هاي دمكراتيك سر كار آمده يا با استفاده از قوه قهريه بر مردم خود تحميل شده باشند، تاثير محدودي در تحولات دارند و در نهايت ناچارند به راهي بروند كه ملت ها پيش پاي آنان قرار داده و يا بر آنها تحميل مي كنند. حضور پررنگ محمد مرسي در مراسم روز ششم اكتبر چه يك ابتكار عمل اخواني باشد و چه برخاسته از نيازي كه اخوان براي همراهي با مردم دارد، يك خبر مهم به حساب مي آيد. در متن اين خبر اين نكته كه «مصر به عقب بازنمي گردد»، خودنمايي مي كند و اين خبر وحشتناكي براي غرب به حساب مي آيد.
خبر دوم مربوط به نفوذ يك پهپاد- هواپيماي بدون سرنشين جاسوسي- در منطقه حساس و نظامي جنوب فلسطين و در نزديكي با تأسيسات اتمي ديمونا است. اين خبر داراي ابهامات و در نتيجه موجب گمانه زني هاي ضد و نقيضي شده است. پيش از اين و با فاصله كمي از دست يافتن ايران به پهپاد آمريكايي RQ170، يك هواپيماي جاسوسي رژيم صهيونيستي-از نوع هواپيمايي كه چند روز پيش در آسمان «بئرالسبع» منهدم شد در بخش هاي شمالي فلسطين و در مجاورت پايگاه هوايي اسرائيل در صفد منفجر گرديد. در آن زمان تنها يكي از رسانه هاي رژيم صهيونيستي اين خبر را منتشر كرد و از قول يك مقام نظامي لشكر جليل شمالي نوشت اسرائيل از دست يافتن حزب الله لبنان به يك تكنولوژي فوق مدرن كه قادر است هواپيمايي را در 30 كيلومتري مرزهاي خود ساقط كند، به شدت نگران است» كما اينكه در همان ايام يك هواپيماي جاسوسي ديگر آمريكا در كنيا ساقط شد و بر حجم سؤالات پيرامون نيروهاي احياناً نامرئي كه قادر به نفوذ در سيستم امنيتي، فني و اطلاعاتي هستند، افزود.
درباره خبر نفوذ يك هواپيماي جاسوسي به منطقه حساس امنيتي جنوب فلسطين فعلاً نمي توان اظهارنظر قطعي كرد. اسرائيلي ها يكبار مي گويند اين هواپيما توسط ايران و از طريق درياي مديترانه و آسمان غزه وارد منطقه جنوبي فلسطين شده و تا 38 كيلومتر به داخل اين منطقه نفوذ كرده و در حالي كه به سمت پايگاه هسته اي ديمونا در حركت بوده، ساقط شده است و بار ديگر مي گويند اين هواپيما از جنوب لبنان حركت خود را آغاز كرده و به فاصله 38 كيلومتري از مرزهاي غربي فلسطين ساقط شده است. بعضي خبرها هم نشان مي دهد كه هواپيما از صحراي سينا به حركت درآمده و بعد از طي مسافتي نزديك به 80 كيلومتر شناسايي و ساقط شده است. بعضي هم روي احتمال نقش داشتن خود رژيم صهيونيستي براي تأمين اهداف خاص تأكيد كرده اند. در يك ارزيابي پيش هنگام مي توان گفت احتمال اينكه اسرائيلي ها خود هواپيماي خود را ساقط كرده باشند چندان منطقي نيست چرا كه پرستيژ نظامي-امنيتي، همواره براي اين رژيم از اهميت زيادي برخوردار بوده است. بنابراين مي توانيم بگوئيم كار هر كس هست كار خود اسرائيل نيست. تجربه هم نشان داده كه وقتي اسرائيلي ها به يك «نام» اشاره مي كنند، مي خواهند «عامل اصلي» را از چشم ها دور نگه داشته و روند پرونده را مديريت نمايند. اسرائيلي ها مي گويند احتمالاً كار حزب الله است. با طرح اين مسئله تا حد زيادي از نگراني شهروندان غاصب كاسته مي شود چرا كه در اين صورت دشمني به اين كار دست زده كه قبلاً هم دشمن بوده و طرف جنگ هم واقع شده است، بنابراين موضوع در رديف يك موضوع عادي قرار مي گيرد. بدترين خبر براي اسرائيلي ها اين است كه اين پرواز از صحراي سينا انجام شده باشد و از قضا قرائن هم اين احتمال را تقويت مي كند. چرا كه از يك سو همه مي دانند كه آمريكايي ها در فاصله 1357 تا 1389 چنين هواپيماهايي را به رژيم سابق مصر داده اند. از سوي ديگر همه مي دانند كه حزب الله ماجرا جو نيست و بخصوص از دست زدن به اقدامي كه به ضرر متحد خود-دولت سوريه- است، اجتناب مي كند. اگر بتوان ثابت كرد كه اين اقدام از سوي حزب الله انجام شده، طبعا اين امكان فراهم مي شود كه ديگران هم در آسمان سوريه ظاهر شده و آن را پديده اي متقابل معرفي نمايند.
با اين وصف و با تكيه بر اينكه ورود هواپيماي جاسوسي بر فراز بخش جنوبي فلسطين در سالگرد جنگ ششم اكتبر مصر با رژيم صهيونيستي اتفاق افتاده و محمد مرسي به همراه ارتش آشكارا به برجسته سازي دستاورد مصر در اين جنگ و آمادگي آنان براي حضور پرقدرت در جنگي مشابه مبادرت ورزيدند، مي تواند بخشي از سياست «قدرت نمايي» در مقابل اسرائيل به حساب آيد. اما اعلام اينكه نظاميان و دولت مصر در يك تصميم مشترك به چند كيلومتري ديمونا نزديك شده اند به هيچ وجه به نفع رژيم صهيونيستي نيست چرا كه با طرح اين مسئله بر نگراني شهروندان غاصب به شدت افزوده مي شود و ارتش اسرائيل را وادار به واكنش در مقابل نيرويي مي كنند كه به درستي آن را نمي شناسد و در فاصله دو دهه اخير بارها از اين «نيروي مرموز» شكست خورده است. ارتش اسرائيل قادر نيست اطلاعات واقعي را درباره اين هواپيما منتشر كند چرا كه لازمه آن تن دادن به جنگ با مصر است اين در حالي است كه صحنه واقعي تحولات مصر را نه مرسي و اخوان و... مي گردانند بلكه همان نيروي مرموزي كه مبارك را ساقط كرد، صحنه مقابله با اسرائيل را هم مديريت مي كند. پس بهتر اين است كه دولتمردان و نظاميان اين رژيم سكوت كنند كه كرده اند.
سعدالله زارعي
 


مهندسي معكوس (گفت و شنود)


گفت: يكي از مديران اداره مهاجرت آمريكا در جمع تعدادي از ايرانيان پناهنده گفته است؛ علت ناكامي اپوزيسيون، توان علمي نيروهاي وفادار به جمهوري اسلامي و كم سوادي گروههاي اپوزيسيون است.
گفتم: خب! ديگه چي؟!
گفت:خطاب به آنها گفته است؛ پيشرفت هاي علمي ايران در عرصه هاي هسته اي، نظامي، نانو و سايبري را نمي توان ناديده گرفت ولي شما در اين زمينه ها هيچ تخصصي نداريد.
گفتم: عجب نامرديه اين مديركل اداره مهاجرت آمريكا! مگر از همان اول كه اين اراذل و اوباش را به كار گرفته بود، نمي دانست كه از آنها غير از آتش زدن سطل زباله و فحاشي در فضاي سايبري كاري ساخته نيست؟
گفت: چه عرض كنم؟! حالا از يك مشت آدم بي سواد و خل و چل انتظار دارد برايش كار علمي و تكنولوژيك بكنند!
گفتم: از يارو پرسيدند، چه تخصصي داري؟ گفت؛ در مهندسي معكوس تخصص دارم. پرسيدند، مثلا مي تواني با مهندسي معكوس از يك هواپيماي بدون سرنشين، نمونه سازي كني؟! و يارو گفت؛ نه! ولي مي توانم با مهندسي معكوس، سرنشين بدون هواپيما بسازم!
 


هافينگتون پست:

ايران كوتاه بيايد فشارهاي آمريكا بيشتر مي شود

يك روزنامه آمريكايي در گزارشي اذعان كرد كه اگر ايران در مقابل تهديد ها و تحريم هاي آمريكا كوتاه بيايد فشارهاي كاخ سفيد بر اين كشور بيشتر خواهد شد.
هافينگتون پست در اين گزارش كه به قلم «راجان منوف» نوشته شده آورده است:
«برخي اميدوارند كاهش شديد ارزش ريال نارضايتي گسترده اي در ايران به راه اندازد. به عبارت ديگر برخي منتظر بهار عربي ديگري در ايران در نتيجه فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم هاي بين المللي بر مردم اين كشور هستند. اما با بررسي واقع بينانه تر مي توان دريافت كه كاهش ارزش ريال نه به مذاكره درباره متوقف كردن غني سازي اورانيوم و نه بهار عربي ديگر منجر نخواهد شد».
در ادامه اين گزارش آمده است: «هيچ تفاوتي ندارد تا چه حد تحريم ها بر اقتصاد ايران آسيب وارد ساخته است، اما تهران بدون ترديد مي داند تغيير در سياست هاي هسته اي اش اعتراف به ضعف و فشارهاي ناشي از تحريم ها خواهد بود. در صورت متوقف كردن برنامه هسته اي، بدون ترديد آمريكا موضع بسيار شديدتري در مقابل تهران اتخاذ خواهد كرد، چرا كه به موفقيت تحريم هاي اقتصادي ايمان خواهد آورد. بر همين اساس با شديدتر شدن تحريم ها تهران براي ادامه برنامه غني سازي اورانيوم مصمم تر خواهد شد.»
ايران از جنگ اقتصادي پيروزمندانه خارج خواهد شد
يك راديو اروپايي با بررسي جنگ اقتصادي عليه ايران نوشت: تاريخ ايران و ملت آن نشان مي دهد كه آنها قادر به برون رفت از بحران هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي هستند و پيروز ميدان خواهند بود و اين مسئله نگراني غرب را برمي انگيزد.
به گزارش فارس راديو نروژي «اوستن» اعلام كرد كه جنگ اقتصادي كه عليه ايران آغاز شد و طي سه هفته اخير موجب كم شدن ارزش پول اين كشور شده، يكي از اهداف اسرائيل و شوراي همكاري خليج فارس در جنگ محرمانه شان عليه جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود.
اين راديو در تحليل سياسي بحران اقتصادي كنوني در ايران اعلام كرد: اين امر از اسرار اين جنگ مخفيانه و پنهاني عليه ايران تحت عنوان «تحريم هاي اقتصادي» است. جنگي كه اسرائيل و دولت هاي عضو شوراي همكاري در پشت آن قرار دارند و اگر اين طرف ها در پشت آن نبودند، اين تحريم ها نمي توانستند تا اين اندازه بر ايران تاثير بگذراند.
براساس اين گزارش، اتحاديه اروپا در پاسخ به اعمال فشارهاي آمريكا و اسرائيل مبني بر افزايش و تشديد تحريم ها عليه ايران، محتاط عمل مي كند زيرا براي بسياري از اعضاي اين اتحاديه، واردات نفتي از ايران بسيار مهم است.
اين راديو اروپايي اعلام كرد: نتانياهو به زودي به چند كشور اروپايي سفر خواهد كرد تا آنها را براي افزايش تحريم هاي اقتصادي عليه ايران و به معناي ديگر «ذبح واحد پول ايران» متقاعد كند.
راديو اوستن در ادامه اين چنين تحليل مي كند: غربي ها و دولت هاي عربي حوزه خليج فارس بايد بدانند كه ايران هدف آساني براي طرح هاي سياسي و اقتصادي خصمانه آنها نخواهد بود. كساني كه گمان مي كنند دولت هاي اروپايي به راحتي تحت فشارهاي اسرائيل، عليه ايران دست به كار مي شوند و جنگ اقتصادي جهاني عليه آن را به راه مي اندازند، اشتباه مي كنند.
ايراني ها به جهانيان بارها نشان داده اند كه در هنگام بحران ها، ده ها گزينه براي دفاع از خود دارند. امروز نيز آنها از همين شيوه براي دفاع از اقتصاد خود روي خواهند آورد. آنها كه گمان مي كنند ايران به اشتون، سعودالفيصل و نتانياهو اجازه مي دهد تا از دردها و آلامش لذت ببرند، اشتباه مي كنند. واكنش ايران اگر بسيار قابل توجه هم نباشد، قطعا كمتر از فشاري كه به اقتصاد اين كشور وارد شده نخواهد بود و دولت آمريكا و همپيمانانش را برسر جاي خود مي نشاند.
تحريم ها تاثير محدودي
بر ايران داشته است
صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران را محدود دانسته و اعلام كرد تورم ايران سال آينده كاهش خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري رويترز، صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود كه ديروز منتشر شد، پيش بيني كرده است كه با وجود تحريم هاي اعمال شده عليه ايران، تورم در اين كشور كاهش يابد و ايران از سال آينده به رشد اقتصادي بازگردد.
صندوق بين المللي پول همچنين اعلام كرده است كه هر چند تحريم ها به ميزان فروش نفت ايران ضربه زده، اما نهايتا به فروپاشي اقتصاد اين كشور منجر نخواهد شد.
اين صندوق البته پيش بيني كرده است كه ميزان توليدات ناخالص ملي ايران 9/0 درصد كاهش داشته باشد.
صندوق بين المللي پول تورم ايران در سال 2012 را 2/25درصد اعلام كرده و پيش بيني كرده است اين رقم در سال 2013 به 8/21 درصد كاهش يابد. اين صندوق همچنين اعلام كرده است كه نرخ بيكاري در سال آينده به 6/15 درصد برسد.
در اين گزارش، بهاي فروش نفت براي سال 2012 معادل 18/106 دلار و براي سال 2013 برابر 10/105دلار در هر بشكه در نظر گرفته شده است.

 


با بيش از 90 امضا سوال از رئيس جمهور

يك شنبه تقديم مجلس مي شود

يكي از بانيان طرح سوال از رئيس جمهور با بيان اينكه اين طرح يكشنبه تقديم هيئت رئيسه مي شود گفت: براساس آيين نامه جديد نظر نمايندگان در خصوص سخنان رئيس جمهور به راي گذاشته خواهد شد.
محمد دامادي در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه طرح سوال از رئيس جمهور يكشنبه هفته آينده تقديم هيئت رئيسه مجلس مي شود گفت: بعد از تقديم طرح هيئت رئيسه در خصوص اعلام وصول آن تصميم مي گيرد.
دامادي با تاكيد بر اينكه آيين نامه سوال از رئيس جمهور اصلاح شده است، گفت: بر اين اساس در جلسه سوال از رئيس جمهور نظر نمايندگان به راي گذاشته خواهد شد.
وي همچنين با بيان اينكه فشاري از سوي دولت براي پس گرفتن سوال از رئيس جمهور مطرح نيست، گفت: تاكنون نماينده اي امضاي خود را در خصوص سوال از رئيس جمهور پس نگرفته است.
نماينده ساري در مجلس خبر داد كه روز گذشته يك امضا به اين طرح اضافه شد و هم اكنون تعداد امضاهاي طرح به 94 رسيده است.
اين عضو كميسيون عمران مجلس محور سوال از رئيس جمهور را در حوزه اقتصاد و نوسانات اخير بازار ارز عنوان كرد.
سوال از رئيس جمهور براي طرح در مجلس به 74 امضا نياز دارد و طراحان سوال قصد دارند اين طرح را با بيش از 100امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس كنند.
 


بازخواني يك انديشه

با بازخواني انديشه هاي معمار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) و خلف صالح ايشان، حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در خصوص ايستادگي در مقابل دشمن و عدم نرمش در برابر زياده خواهي هاي آنان به وضوح مي توان دريافت كه هر اندازه در مقابل دشمنان كوتاه بيائيم، چندين برابر فرصت پيشروي به آنان را فراهم ساخته ايم.
در اين باره حضرت امام خميني(ره) همواره ايستادگي شگرفي در مقابله با دشمن مهاجم داشت به گونه اي كه فرمودند، اگر آمريكا لااله الا الله هم بگويند، ما قبول نمي كنيم؛ چون مي خواهد سر ما كلاه بگذارد.(1)
ايشان در جايي ديگر فرمودند: «هميشه با بصيرت و چشماني باز به دشمنان خيره شويد و آنان را آرام نگذاريد كه اگر آرام گذاريد، لحظه اي آرامتان نمي گذارند.»(2)
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب نيز با پيروي از اين سياست امام (ره) مي فرمايند: «امام به دشمن اعتماد نكرد. بعد از آنكه دشمن ملت ايران و دشمن اين انقلاب را درست شناخت، در مقابل او مثل كوه ايستاد. آن كساني كه خيال كردند و خيال مي كنند عقل اقتضا مي كند كه انسان گاهي در مقابل دشمن كوتاه بيايد، امام درست نقطه مقابل اين تصور حركت كرد. عقلانيت امام و آن خرد پخته قوام يافته اين مرد الهي، او را به اين نتيجه رساند كه در مقابل دشمن، كمترين انعطاف و كمترين عقب نشيني و كمترين نرمش، به پيشروي دشمن مي انجامد. در ميدان رويارويي، دشمن از عقب نشيني طرف مقابل، دلش به رحم نمي آيد. هر يك قدم عقب نشيني ملت مبارز در مقابل دشمنان، به معناي يك قدم جلو آمدن دشمن و مسلط شدن است.»(3)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- صحيفه نور، ج 15- ص 209
2- صحيفه امام(ره) ج21،ص 328
3- بيانات حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) در حرم امام خميني(ره) 14/3/90
 


رئيس ديوان عالي كشور:

مسئولان ،عملياتي كردن منويات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه كار خود قرار دهند

رئيس ديوان عالي كشور گفت: مسئولان بايستي عملياتي كردن منويات رهبر معظم انقلاب را در سرلوحه كارهاي خود قرار دهند.
به گزارش روابط عمومي ديوان عالي كشور آيت الله گرگاني در جلسه هيئت عمومي اين ديوان با بيان مطلب فوق ادامه داد: مسئولان بايستي در مسائل قضايي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور تحليل واقع بينانه داشته و در مسائل اخلاقي و اقتصادي تحليل و تفسير دلسوزانه داشته باشند.
وي گفت: مسئولان بايستي به عملياتي كردن منويات رهبر معظم انقلاب پايبند باشند و توليد ملي، سرمايه و كار و اشتغال را سرلوحه كار خود قرار دهند.
آيت الله گرگاني ادامه داد: مسئولان اگر به اين سه مهم توجه كنند تحريم هاي دشمن نمي تواند اثر تخريبي در كشور داشته باشد.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003

¤مي خواستم در مقابل يك عده انگشت شماري كه خودشان را عددي مي دانند، بگويم كه هيچ كشوري در جهان نمي توان پيدا كرد كه ملتش مثل ملت ايران به صورت يكپارچه از اوامر ولي خود اطاعت كرده و مطيع فرامين رهبر خود باشند.
8575---0937
¤ضمن تشكر از مسئولين قوه قضائيه درخصوص دستگيري اخلال گران بازار ارز و سكه تقاضا داريم اولا به پرونده اين افراد خارج از نوبت رسيدگي شود ثانيا هيچ گونه ترحمي به آنان صورت نگيرد.
1969---0936
¤درخصوص موسسات زباني كه بصورت قارچ در هر كوي و برزني خودنمايي مي كنند آيا نبايد در مورد كتابهاي درسي آنها كه براي فرزندان ما تدريس مي شود فكري شود اين كتابها آيا به جز تبليغ فرهنگ غرب مي باشد؟ آيا زندگي نامه آن هنرپيشه فاسد غربي يا آن رئيس جمهور حامي صهيونيسم كه به تازگي منافقين را از ليست تروريسم ها خارج نموده است براي بالا بردن آموزش زبان فرزندان ما نياز است؟ اگر اين هجمه و شبيخون فرهنگي غرب نيست پس چه است؟ وظيفه وزارت خانه هاي ارشاد و آموزش و پرورش كه مجوز براي اين موسسات زبان صادر مي كنند و يا هر نهاد ديگر درخصوص چاپ كتابهاي درخور اين انقلاب عظيم اسلامي چيست آيا امكان اين نيست كتابهاي زبان انگليسي با معرفي دانشمندان اسلامي يا بزرگان فرهنگ اين مرز و بوم ترجمه و چاپ شده و اين موسسات مكلف به تدريس آنها شوند.
صدر محمدي
¤چيزي كه مردم انتظار آن را دارند آسايش و آرامش در تمام زمينه هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي است و آن چيزي كه موجب تنفر و بيزاري است هر چيزي است كه اين آرامش را بر هم زند. در چند روزي كه بازار نرخ ارز و طلا مستمسك جيب عده اي شده بود و فريب برخي را در بر داشت نه كاسب و بازاري از امنيت برخوردار بود و نه شهروند مصرف كننده. اين وظيفه دولتمردان است كه از حقوق شهروندان دفاع و حمايت كنند و موجبات آرامش آنان را فراهم آورند. در حال حاضر كه آسايش نسبي برقرار است نبايد پس از چندي باز روز از نو و آب به آسياب دشمن ريخته شود و اين انتظار مردم چيز گراني نيست.
محمودي
¤از كيهان تقاضا داريم مسئله ارز را به همين راحتي رها نكند. هر جا شما ورود پيدا كرده ايد چون از سر دلسوزي است مشكلات حل مي شود. همچنين از صدا و سيما تقاضا داريم به جاي پخش مسابقات به بازار ارز و دلالان و اجناسي كه ميليون ها دلار به خاطر خريد بدليجات و عروسك به صورت قاچاق خريداري شده و در بازار وارد شده است بپردازد. ان شاء الله شعار رهبر معظم انقلاب در سال توليد ملي تحقق يابد.
يك شهروند
¤از نمايندگان مجلس تشكر مي كنم كه صلا ح مملكت را در نظر گرفتند و راي قاطع به عدم اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها در شرايط كنوني دادند. اكثر مردم هم از اين بابت خوشحال هستند.
اكبري-كرمانشاه
¤به نفع دولت نيست كه از مخالفان خود تحت عنوان مخالفان دولت چماق بسازد و بر سر هر منتقد و معترض بكوبد چرا كه صداي منتقدين منصف و بي غرض در ميان اين هياهو گم مي شود. دولت متوجه اشتباهات و خطاهاي ناخواسته خويش نمي گردد.
8516---0919
¤دانشجويان بسيجي فعالي كه در كرسي هاي آزادانديشي فعاليت مي كنند استادان سكولار مانع پيشرفت آنها مي شوند و نمي گذارند در درس هاي خود موفقيت كسب كنند، اين موضوع در دانشگاه بوعلي و دانشكده كشاورزي زياد به چشم مي خورد. از روزنامه كيهان خواهش داريم از اين دانشجويان بسيجي حمايت كنند تا از پيشرفت عقب نمانند.
يك استاد دانشگاه
¤يكي از علل شكست پي درپي دشمنان در مقابل ملت ايران اين است كه واقعيتهاي كشور و ملت ما را نمي بينند و براساس توهمات و بنگاه هاي خبرپراكني و منافقين كه خبرهاي دهان پركن تحويل آنها مي دهند تصميم مي گيرند.
امير مشاط زاده
¤ناتو اگر واقعا متحد تركيه است، چرا دولتمردان ترك زماني كه رژيم جعلي اسرائيل كشتي مرمره را هدف نظامي قرار داد و چند تركيه اي را كشت از ناتو استمداد نكردند؟ آيا دولت تركيه از خود نمي پرسد كه چرا همراهي ناتو تنها مربوط به زماني مثل اين حادثه مرزي با سوريه است كه كاملا مشكوك به نظر مي رسد و حكايت از طراحي دشمنان هر دو ملت دارد؟
6091---0915
¤يكي از علل نابساماني و هرج و مرج در قيمت ها، عدم نصب برچسب است. در حالي كه طبق قانون مغازه داران موظف به نصب اتيكت و برچسب به صورت خوانا بر روي تمام اجناس خود هستند، اين كار علاوه بر اينكه از افزايش قيمتها جلوگيري مي كند، مانع از اختلاف قيمت ها هم مي شود. حتي در برخي مغازه ها ديده شده كه مغازه داران از روي ظاهر مشتريان نرخ جنس خود را تعيين مي كنند!
شاهرخي
¤ از نيروي انتظامي مي خواهيم با پسراني كه با پوشش نامناسب در سطح شهرها تردد مي كنند برخورد كنند. اين شلوارهاي فاق كوتاه و پيراهن هاي تنگ و كوتاه و رفتارهاي منافي عفت شايسته كشورمان نيست. از مسئولان فرهنگي تقاضاي رسيدگي به اين وضع را داريم.
يك شهروند
¤ چند ماه است كه در سايت ثبت نام وام ازدواج نام هيچ بانكي موجود نيست و در نتيجه وام ازدواج جوانان به تعويق افتاده است. با توجه به تورم و گراني روزافزون از مسئولين امر درخواست مي شود به جاي شعار، مشكلات جوانان را مرتفع نمايند. در ضمن چرا هيچ خبري هم از وام 5 ميليوني ازدواج نيست؟!
3478---0917 و 5727---0912
¤ شركت ايرانسل هزينه پيامك هاي به مقصد نرسيده را نيز از مشتركين خود دريافت مي كند در حالي كه همراه اول در اين گونه مواقع هزينه كسر شده را برمي گرداند.
5177---0916
¤ از مسئولان فرهنگي كشور تقاضا داريم درهاي مساجد را در طول روز باز بگذارند تا مردم هر زمان كه دوست دارند در اين فضاي معنوي و ملكوتي مسجد به عبادت بپردازند و بهتر است فرهنگ سازي براي جذب جوانان به مسجد از آموزش و پرورش آغاز شود.
يك شهروند
¤ شركت مخابرات تلفن ثابت بنده راكه در مجاورت بزرگراه در حال احداث امام علي زندگي مي كنم قطع كرده وقتي براي پيگيري مراجعه كردم به جاي اينكه خدمات بدهند مي گويند خط تلفن شما را مي خريم، اگر كسي نخواهد خط تلفن منزلش را به دولت بفروشد بايد از زندگي ساقط شود؟
3764---0912
¤ مترو صادقيه- كرج با تأخيرات هر روزه موجبات نارضايتي و ايجاد بدبيني به مسئولين را فراهم كرده است از دست اندركاران مترو درخواست مي شود مشكل تاخيرهاي 15 دقيقه اي را برطرف نمايند. واقعاً از اين وضع و سرو صدا و اهانت ها خسته شده ايم.
9307---0912
¤ لطفا آدرس ايميل روزنامه را به منظور برقراري ارتباط با گزارشگران، و نويسندگان چاپ كنيد.
يك پيام
كيهان: آدرس پست الكترونيكي روزنامه كيهان همه روزه در پايين صفحه آخر روزنامه درج مي شود.
¤ از مسئولين شركت گاز نطنز و تعزيرات حكومتي اين شهر درخواست مي شود با نظارت و سركشي و بازرسي با متخلفين اجراي طرح گازكشي منازل روستائيان ابيانه برخورد نمايند. برخي شركت ها براي انجام گازكشي منازلي كه از متراژ پايين برخوردارند شرط انصاف را كنار گذاشته و براساس اميال خود قيمت هاي كاذب و سرسام آوري را اعلام مي نمايند كه بسيار غيرواقعي و گران است.
حسين شفيعي
¤ اگر قوه قضائيه قصد برخورد قاطعي با مهدي هاشمي نداشت بهتر است كه ايشان را در قبال استرداد خاوري به كشور كانادا بفرستد!
8516-0919
¤ سه سال است به بيماري روحي شديد دچار شده ام به طوري كه از سوي دادگاه حكم محجوريت براي بنده صادر شده در ضمن همسرم نيز از 8 سال قبل بيماري افسردگي گرفته است فلذا به صورت خانوادگي سخت محتاج كمك و حمايت هستيم. اميدواريم مساعدت شود و نجات پيدا كنيم.
8753-0914
¤ دود سرطان زاي سيگار و توتون محيط زيست را براي شهروندان غيرسيگاري به ويژه كودكان معصوم ناامن ساخته است. فتواي مراجع معظم تقليد در اين مورد چيست و چرا دولت براي توقف توليد سيگار در داخل اقدامي نمي كند؟
1249-0935
¤ موسسه مالي- اعتباري كوثر در شهرستان گرگان نيروهاي جوان داراي 10 تا 15 سال سابقه كار خود را اخراج كرده و به جاي آنها از كارمندان بازنشسته بانك هاي دولتي استفاده مي كند. ما به اين اقدام غيرقابل توجيه اعتراض كرده ايم ولي گوش شنوايي در كار نيست.
كياني
¤ در مراسم پاياني تئاتر خياباني مريوان كه فيلم خبري آن نيز در تاريخ 12/7/91 پخش شد يكي از برندگان خانم با پوشش بسيار زننده اي به روي صحنه آمد درحالي كه تمامي مسئولين اهداء جوايز نيز به او لبخند زدند. اين درحالي است كه هر ساله هزينه هاي زيادي براي «ستاد امر به معروف و نهي از منكر» صرف مي شود؟
8516-0919
¤ خانواده ها براي تربيت فرزندان خود زحمات زيادي را متقبل مي شوند ولي متأسفانه سريال هايي كه از رسانه ملي پخش مي شود برخي ناهنجاري ها را ترويج مي نمايد كه اگر بخواهيم از ميان سريال ها حرف هاي ركيك و فحش و ناسزا را جدا كنيم خود به يكي از بزرگترين سريال ها تبديل خواهد شد. لذا مي طلبد كه مسئولين اين دانشگاه عمومي توجه بيشتري داشته باشند.
شهروندي از بندرعباس
¤ با اينكه از سال گذشته مبلغي پول كنار گذاشته ام و مي توانستم با آن سكه و دلار بخرم ولي فقط به خاطر اينكه ممكن بود ا ين كار تأثير در نوسان قيمت ها داشته باشد از خداوند ترسيدم و از اين كار پرهيز كردم. حال اميدوارم كه روند حل مشكل ناموجه كاهش ارزش پول ملي آغاز شده باشد.
4671-0912
¤ از مسئولان شركت مخابرات سؤال دارم كه چرا پرسنلي كه سابقه بالاي 20 سال دارند، سازمان خصوصي سازي و وزارت ارتباطات بدون نظرسنجي آنها را به بخش خصوصي واگذار كردند و بدون اينكه سنوات و مرخصي آنها تأثيري در جابه جايي آنها داشته باشد. همچنين چرا در سهامي كه به پرسنل دادند نصف سهام همراه اول و نصف سهام مخابرات را ندادند. از مسئولان تقاضا داريم در مورد سهام مخابرات شفاف سازي كنند و كمي هم به فكر پرسنل باشند.
كارمند مخابرات
¤ چرا بن فرهنگيان به مبلغ 190 هزار تومان به فرهنگيان منطقه 19 تعلق نگرفته است. از مسئولان آموزش و پرورش منطقه 19 تقاضاي پيگيري مورد را دارم.
يك فرهنگي
¤ سفر وزير دفاع جمهوري اسلامي به عراق اقدامي هوشمندانه و به موقع بود انگليسي ها در مسير باطل خود، ايران را كشوري كليدي مي دانند، و از ايران مي ترسند البته انگليس در جهت منفي و شيطاني و باطل خود است و ما ايرانيان به نسبت خودمان كه در راه حق و حقيقت گام برمي داريم بايد بدانيم كجا مهم است و كجا بايد جاي پايمان را محكم كنيم تا به دين و امنيت و كشورمان آسيب نخورد. اما در اين ميان عراق براي ايران و جهان تشيع خيلي مهم است نبايد از عراق غفلت كنيم. بايد از تمام علما و حوزه هاي علميه عراق حمايت كنيم. ما بايد جاي پايمان در عراق محكم باشد. به ويژه اينكه دشمنان و رقباي سرسختي هم در عراق داريم.
ايران دوست
¤ نمي شود با فرافكني مشكلات را به گردن يكديگر انداخت و شانه از زير بار مسئوليت قانوني خالي كرد. اين تقابل و تحريم ها و دشمني استكبار جهاني كه از بدو انقلاب تاكنون براي ملت ايران تجويز شده و نتيجه اي هم براي آنها دربرنداشته مانند آب در هاون كوبيدن است. دولت روسياه آمريكاي جنايتكار هيچ گونه نقطه مورد اعتمادي از خود بر جاي نگذاشته است به ياد بياوريم دولت اصلاحات نيز فرافكني را جزء برنامه هاي خود قرار داده و همچون رفتار دشمنان را با نظام در پيش گرفته بود.
بختياري
¤ از علما و دانشمندان كشورمان مي خواهم با هماهنگي دانشگاه اقتصاد قرآني و اهل بيت(ع) را تبيين و اجرايي كنند، اقتصاد بيمار غرب حتي در آن كشورها نيز جواب نداده و درمانده اند آن وقت ما كشورهاي شرقي و مسلمان در اقتصاد از اقتصاد بيمار آنها تبعيت مي كنيم.
6810:0911
¤ اين كه به يكباره شيطان بزرگ تصميم به حذف نام گروهك منافقين از ليست تروريستها مي نمايد و از سوي ديگر از بي توجهي و بي نظمي برخي از مديران مياني در خصوص ارز و طلا و ثبات قيمت مصرفي مردم سوء استفاده مي كند و درصدد اخلال در نظام اقتصادي و امنيتي كشور برمي آيد نشان مي دهد از «نه» بزرگ ملت ايران بسيار عصباني شده و توطئه اي ديگر براي انتخابات پيش رو در سر دارد. ملت ايران مثل هميشه هوشمند و با بصيرت است و اين فقط مسئولين و دولتمردان هستند كه بايد كينه توزي ها و برخي ناسازگاري ها را كنار گذاشته يكدل و يكصدا به رفع مشكلات پيش رو بپردازند تا ان شاءالله به ياري خداوند از اين گردنه نيز عبور كنيم و فراموش نكنيم كه خدا با ماست.
طالعي
¤ مسئولين دولتي پاسخ دهند تا كي ما مي خواهيم متكي به فروش نفت باشيم و كشور با صادرات نفت اداره شود؟
9382:0915
¤ سخنراني هاي برخي سياسيون در جمع اصلاح طلبان بوي فتنه و شيطنت مي دهد شايسته است مردم و مسئولين هوشياري خود را حفظ و در برابر تحركات احتمالي چهره هاي سياسي جديد و نفوذي آمادگي لازم را داشته باشند.
6406:0912
¤ عكسي كه از شهيد محمد مشيمع از بحرين در صفحه آخر روزنامه كيهان 15/7/91 چاپ شده واقعاً جانسوز است و اوج مظلوميت مردم اين منطقه را نشان مي دهد.
0259:0919
¤ اكنون كه در هنگامه نبرد اقتصادي، استكبار با داعيه اقتصاد آزاد و دموكراسي خواهي مي خواهد 70 ميليون ايراني را از پيشرفت محروم كند و به بند اقتصادي بكشد آقاي زيبا كلام دانش آموخته مكتب غرب چقدر زيبا درس خود را پس مي دهد! ايشان يكي از نشانه هاي دموكراسي خواهي رياست محترم جمهور را درست ندانستن تلويحي انكار هولوكاست در آمريكا مي داند در حالي كه حتي درباره وجود خالق هستي ابتدا مي توان شك كرد تا منجر به يقين شود!
گل محمد نوراني از مهديشهر
¤ صدا و سيما بايد در اين شرايط ويژه از وعاظ خوشنام براي تبيين احكام خريد و نگهداري طلا و دلار كه در شرايطي ممكن است تضعيف نظام را در پي داشته باشد دعوت به عمل بياورد. چه بسا افرادي در اثر ندانستن مسئله آب به آسياب دشمن بريزند و اگر آگاه و توجيه بشوند دست از اين كار بردارند.
6654:0914
¤ از يك شركت تعاوني تماس مي گيرم. فردي كه مدارك جعل كرده و دو بار محكوم شده است، توانسته حكم بگيرد، ما اعمال ماده 18 كرديم و كارشناس گفته حق با ماست و جعل او آشكار است، اما وي يكي از اموال تعاوني را به مزايده دوم گذاشته است. از قوه قضائيه تقاضا داريم دستور توقف مزايده را بدهد.
عضو تعاوني
¤ باشگاه سجاد واقع در منطقه 17 با وجود استفاده آقايان و بانوان از آن نسبت به شست وشو و ضدعفوني آن اقدام نمي نمايد. از مسئولين امر انتظار رسيدگي مي رود تا كساني كه از آن استفاده مي كنند دچار بيماري پوستي نگردند.
4003:0919
¤ از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درخواست مي شود نسبت به افزايش حقوق كارمندان و كارگران براساس تورم جامعه اقدام نمايند.
9405:0935
¤ از نيروي انتظامي كاشان درخواست مي شود كه محله ميدانگاه آقا كه بيش از 73 شهيد تقديم انقلاب اسلامي نموده را نگذارند دوباره به دست افراد لاابالي و به محل خريد فروش افعي و... تبديل شود.
خانواده شهيدان زاهدي كاشاني
¤ فلسفه ذخاير ارز و طلاي يك كشور استفاده از فرصت ها و مقابله با بحران هاست. دولت چرا از بحران اقتصادي غرب استفاده نكرد و فرصت سوزي كرد؟
3189:0916
¤ رئيس جمهور بايد عصاره فضائل اخلاقي يك ملت مسلمان باشد، ايشان فقط براي اثبات خود در مصاحبه مطبوعاتي طعنه به ديگران زد و گفت تنها مسئولي هستم كه بين مردم مي روم. اين اهانت به ديگر مسئولان است يعني ديگر مسئولان مردمي نيستند؟ اين نحوه برخورد نه تنها حلال مشكلات مردم نيست، بلكه باعث دلسردي مي شود.
يك شهروند
¤ آقاي احمدي نژاد با شور انقلابي و توان بالا وارد عرصه رقابت شد و كساني كه با او همگام نبودند را از حلقه خود دور كرد ولي به مرور به جاي اينكه ديگران با وي همگامي كنند وي با ديگران همگام شده است نمونه اخيرش هم سخنراني ها و مصاحبه هاي ايشان است كه از آن صلابت و روحيه انقلابي وي كاسته شده است.
مرداني از اهواز
¤ يك عمر طول كشيد تا توانستم 60 ميليون تومان پس انداز بكنم و به يكي از زخم هاي زندگي ام بزنم ولي در اين وضعيت نابسامان اقتصادي ارزش آن به نصف تنزل پيدا كرد، عامل اين بدبختي كدام از خدا بي خبر است؟
0950-0919
¤ با اين گراني و وضعيت سرسام آور با ماهي 500 هزار تومان چگونه مي توانم زندگي كنم. من نوه، عروس و داماد دارم بزرگ خانواده هستم و بيماري هم كه مزيد بر علت است. براي رضاي خدا به فكر ما باشيد.
يك شهروند
¤به توهين كنندگان به بسيجيان بگوييد كه اگر اين رزمندگان و بسيجيان با بصيرت نبودند شما الان حتي مالك مال ونواميس خود نبوديد. به تعبير مولا علي«ع» اينها هستند كه شمشيرها را بر بصيرتشان حمل كردند و الان انسانهاي پستي مثل شما زبان باز كرد ه اند و به جاي تقدير، توهين مي كنند.
0533-0912
¤ به كساني كه لات بازي سياسي درآورده و به ساحت روحانيت معظم به ويژه حضرت آيت الله مصباح يزدي دهن كجي كردند فقط مي گويم: شب دراز است و قلندر بيدار.
9005-0913
¤ به آقاي ضرغامي رئيس صدا و سيما عرض مي كنيم استفاده از روسري قرمز رنگ شبيه اعضاي گروهك نفاق توسط مجري اخبار اين رسانه آن هم در روز اعلام خروج منافقين از ليست تروريست ها توسط آمريكا چه معنايي جز حواس پرتي گردانندگان دارد؟
5590-0935
¤ اكثر قريب به اتفاق تيترها و عناوين صفحه اول روزنامه ارگان حلقه انحرافي مصداق بارز تشويش اذهان عمومي و در جهت خدشه به انسجام ملي است. خداوند خودش اين جماعت را سرعقل بياورد.
8516-0919
¤ كفار هر عملي كه عليه اسلام انجام داده اند سبب رشد سريع تر اسلام بين ملت ها و از سوي ديگر انسجام مسلمانان شده است. قدري تأمل در نتايج عمل مذبوحانه آمريكا و صهيونيسم عليه پيامبر اكرم روشنگر همين حقيقت است. چرا كه از معصوم نقل شده خداوند دشمنان ما را از احمق ها قرار داده است.
احمدي
¤ فكر مي كنم زبان حال امام راحل(ره) پس از قبول قطعنامه598 اين شعر اقبال لاهوري بود:
ترسم از تركان تيرانداز نيست
طعنه تير آورانم مي كشد
0497-0913
¤ متأسفانه قوانين فعلي قراردادهاي بين مالك و مستاجر به نفع مالكين است. از مسئولين انتظار داريم براي دفاع از محرومين شاهد تنظيم قراردادهاي املاك تجاري و مسكوني و توليدي در هر شهر و روستاي كشور به صورت دو ساله باشيم. اين اقدام كمك شاياني به كاهش منافع ناصواب دلالان و كمك به محرومين خواهد بود.
2148-0937
¤ شهرك دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران درست 2سال است كه در خيابان هايش چراغ روشنايي ندارد. خيابان هاي ما تاريك است و هيچ روشنايي در شب وجود ندارد. تقاضاي رسيدگي داريم.
يك شهروند
¤ محاكمه عادلانه فرزندان آقاي هاشمي ضربه اي سخت به عوامل فتنه 88 و تمام معاندان و دشمنان نظام در آن سوي مرزهاست، زيرا آنها علناً شاهد خواهند بود كه چطور عوام فريبانشان كه مايه اميد و دلگرمي شان بودند تسليم عدالت اسلامي در ايران شدند.
سليمان بلغار
¤ برخي از خواص بي بصيرت تا زماني كه خود در رأس حكومت بودند همه چيز را بلااشكال مي دانستند وقتي عمر حكومتشان به پايان رسيد زمين و زمان را به هم دوختند كه در انتخابات تقلب شده و آن غائله سال88 را به وجود آوردند.
نوروزي- روستاي سفيد لرستان
¤ لطفاً بفرماييد براي پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد به چه ارگان يا نهادي مراجعه شود؟
قاسمي
كيهان: به هر نهادي كه هر يك از مصوبات براي آن نهاد تكليفي مقرر كرده است.
¤ از سازمان ترافيك شهريار تقاضا داريم به فكر حل مشكل ترافيك اين منطقه بخصوص در صبح اول وقت باشند.
يك شهروند
¤ با وجود نيروهاي جوان و تحصيل كرده بيكار در سنندج، چرا نيروگاه سيكل تركيبي سنندج بدون اطلاع رساني قبلي نيرو از خارج از استان جذب مي كند؟
احمدي از سنندج
¤ چرا بايد براي پرداخت قبض آب و برق مبلغ 500تومان كارمزد بپردازيم اين كارمزدها اين روزها خيلي در بانك ها مد شده است.
يك شهروند
¤ دبستان ايثار واقع در فاز3 شهرك پرديس فاقد برق و گاز است باتوجه به اينكه فصل سرما در پيش است از مسئولان تقاضاي رسيدگي داريم تا امكانات رفاهي را براي دانش آموزان و پرسنل اين مدرسه فراهم نمايند.
زارع
¤ دل بي قرار نيست، ادا درمي آوريم
چشم انتظار نيست ادا درمي آوريم
اصلاً دلي كه مست ريا و هوي شود
گوشش به كار نيست، ادا درمي آوريم
بر لب دعاي ندبه و دل غرق شهوت است
اين رسم انتظار نيست، ادا درمي آوريم
اللهم عجل لوليك الفرج
9671-0912
¤ اصناف در شهرستان لردگان با پرداخت ماليات، عوارض، اجاره بها و ساير وجوهات قانوني سعي در انجام يك كسب و كار سالم دارند اما متأسفانه سود بازار به جيب دستفروشان مي رود. آنها بدون پرداخت ماليات و عوارض و اجاره بها در همه جاي حساس شهر جولان مي دهند و نبض بازار را در دست دارند. از شهردار و مسئولين شهر انتظار اقدام لازم را داريم.
1691-0913
¤ از مسئولين وزارت صنعت، معدن و تجارت مي پرسم آيا عدم توانايي و كنترل بازار توسط اين وزارتخانه دليلي بر ادغام نسنجيده وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن نيست؟
1894-0917
¤ يا رب ز تو من ثواب حج مي خواهم
بر مهدي(عج) فاطمه فرج مي خواهم
بر پرده كعبه دست من گر نرسد
پابوسي ثامن الحجج مي خواهم
8911-0915
¤ نمايندگي 1095 سايپا در كلاك كرج از 28مشتري پول دريافت كرده ولي به حساب سايپا واريز ننموده است. چرا سايپا به نمايندگي هاي فروش خود نظارت ندارد؟
5661-0935
¤ عربستان سعودي تاكي مي خواهد دستش در دستان صهيونيسم كودك كش باشد و با هماهنگي آنها به قتل مسلمانان عراق و سوريه و ديگر كشورهاي اسلامي مبادرت ورزد؟ سازمان كنفرانس اسلامي نمي خواهد اين آل سعود خبيث را از بين كشورهاي اسلامي اخراج نمايد؟ اين خانواده گويا نماينده استكبار و صهيونيست ها در بين كشورهاي اسلامي است كه طبق خواسته آنها عمل مي كند.
عليمرداني
¤ رسول اعظم(ص) فرمودند: كسي كه دوست دارد خندان و خوشحال در پيشگاه خداوند حاضر شود بايد از محبت و ولايت علي بن موسي الرضا(ع) بهره مند باشد.
(بحارالانوار جلد36 ص291)
6293-0938
¤ از شهرداري شاهرود تقاضا دارم نسبت به ديواركشي كامل و آسفالت خيابان ساحلي جنوبي اقدام نمايد.
6963-0919
¤ به مسئوليني كه حقوق كارگران را تعيين مي كنند عرض مي كنم خودشان چند روز مي توانند با اين حقوق كارگري و باتوجه به تورم و گراني زندگي خود را راه ببرند؟!
3705-0917
¤ در خيابان كريم خان نرسيده به ميدان هفت تير اول قائم مقام فراهاني نبش كوچه يكم تاكسي تلفني با اتومبيل هاي متعدد فاقد پاركينگ به فعاليت مشغول مي باشد و متأسفانه پياده رو را به پاركينگ اختصاصي خود تبديل نموده است و كسي نيز پاسخگو نيست. از مسئولين امر درخواست اقدام دارم.
3092-0930
 


فرانسه: اسلحه اي كه به سلفي ها داديم

سينه خودمان را نشانه رفته است! (خبر ويژه)

دامنه حمايت عربستان و قطر از گروه هاي تروريستي به خاك فرانسه كشيده شد.
دولت فرانسه پس از مدت ها همكاري مشترك با اين دو رژيم مرتجع در زمينه تجهيز و گسيل تروريست ها به سوريه، نسبت به اقدام مشابه عليه حاكميت ملي خود هشدار داد و عربستان و قطر را تهديد كرد.
وزير كشور فرانسه با اشاره به تامين مالي گروه هاي سلفي فعال در اين كشور از سوي قطر و عربستان سعودي، گفت: اين دو كشور بودجه گروه هاي افراطي فعال در فرانسه را تأمين مي كنند و فوراً بايد به اين روند خاتمه دهند. اين هشدار به دنبال كشف و خنثي سازي فعاليت هاي يك گروه تندرو در شرق فرانسه، از سوي مانوئل والس وزير كشور صادر شد. همزمان ايوپونيه رئيس سابق سرويس امنيتي فرانسه حمايت مالي قطر و عربستان سعودي از گروه هاي سلفي تندرو را تأييد كرد و گفت اين كمك ها بايد قطع شود. البته هيچ مقامي [ با توجه به وضعيت سوريه] جرات اعتراض به عربستان و قطر را ندارد اما اين كمك هاي مشكوك هرچه زودتر بايد پايان پذيرد.
روزنامه فيگارو در گزارشي خاطرنشان كرد: گروه هاي افراطي براي انجام يك رشته عمليات تروريستي آماده شده بودند و 11 نفر از آنان توسط واحد ضد تروريست پليس بازداشت شدند. يكي از آنها نيز در درگيري كشته شد. اين عده در پاريس، تورسي، استراسبورك و كن دستگير شدند.
رژيم سعودي نقش مهمي در راه اندازي گروه هاي تروريستي نظير القاعده ايفا كرده است. وزير خارجه آمريكا نيز معترف است كه دولت متبوع وي در گذشته در تقويت تندروهاي القاعده در افغانستان نقش آفريني كرده است. برخي محافل رسانه اي در تركيه به تازگي هشدار دادند كه حملات خمپاره اي و موشكي توسط تروريست هايي انجام مي شود كه از سوي خود تركيه و ناتو تجهيز شده اند.


 


ايران با نفوذ پهپاد ارتش اسرائيل را تحقير كرد (خبر ويژه)

نفوذ هواپيماي تجسسي بدون سرنشين به عمق آسمان فلسطين اشغالي و تاسيسات اتمي ديمونا، همچنان موضوع بحث و نگراني محافل صهيونيستي است.
روزنامه يديعوت آحارونوت درباره پيام پيشروي پهپاد تجسسي تا 30كيلومتري تاسيسات ديمونا را مورد تحليل قرار داده و نوشت: اسرائيل كه ايران را تهديد مي كند و به تناوب با پرواز بر فراز لبنان اقدام به عكسبرداري هوايي مي كند با نفوذ اين پهپاد هشداري دريافت كرد مبني بر اينكه ما هم مي توانيم بر فراز آسمان شما پرواز كنيم، عكسبرداري هوايي انجام دهيم و به حساس ترين سايت هايتان نزديك شويم پس سر به سر ما نگذاريد و از آزمايش قدرت ما پرهيز كنيد. نفوذ اين پهپاد درس ها و اطلاعاتي را براي كساني كه آن را به پرواز درآورده اند داشت از جمله يافتن نقاط ضعف دفاع هوايي اسرائيل. اين نفوذ پيچيده را كه احتمالا مربوط به فناوري ايراني باشد نمي توان ناديده گرفت.
روزنامه صهيونيستي مي افزايد: اثر تبليغاتي اين اتفاق در عرصه جنگ رواني بسيار مهم است چرا كه هواپيماي مذكور به مدت 30دقيقه بر فراز مناطق پرجمعيت اسرائيل، يك پايگاه نظامي [نفاتيم] و نيز نزديكي هاي راكتور ديمونا پرواز و جمع آوري اطلاعات كرده است. زماني سيدحسن نصرالله از اسلحه غافلگيركننده و شگفت انگيز حزب الله سخن گفته بود. اكنون پهپادي كه تا عمق آسمان ما وارد شده و معلوم نيست نوبت بعدي تا كجا مي تواند نفوذ كند، مقامات نظامي و امنيتي را نگران كرده است. اين هواپيما ممكن است از توانايي هاي استراتژيك نظير ناوبري ماهواره اي (جي پي اس) يا سيستم هاي ارتباطي ماهواره اي هم برخوردار باشد.
الكس فيشمن تحليلگر صهيونيست خاطرنشان كرد: در پي ماجراي اخير سوالات بيش از پاسخ ها خودنمايي مي كند در حالي كه مقامات امنيتي حاضر به توضيح نيستند. با اين همه ترديدي نيست كه اين حادثه نگراني هاي مهمي را در زمينه امنيت اسرائيل به وجود آورده است.
تحليلگر صهيونيست در تبيين پيام نفوذ پهپاد ناشناس به عمق يكصد كيلومتري آسمان فلسطين اشغالي تاكيد كرد: ايراني ها از طريق لبنان پيامي براي ما فرستادند مبني بر اينكه شما نه تنها با راكت و موشك ها بلكه با هواپيماهاي بدون سرنشين كه حامل مواد انفجاري هستند نيز مورد حمله قرار خواهيد گرفت. چنين هواپيمايي قادر است مواد انفجاري با خود حمل كند. در جنگ آينده ممكن است نوار غزه هم در اين زمينه ايفاي نقش كند. حماس در گذشته با كمك سوري ها و امروز با تكيه بر توان خويش، در نوار غزه مشغول ساخت هواپيماهاي بدون سرنشين است. بدون شك اين حادثه يك هشدار امنيتي مهم است و ايراني ها به اين ترتيب، پيامي با اين مضمون فرستاده اند كه فقط موشك هاي دوربرد ما نيست كه به سمت شما مي آيد، بلكه بايد منتظر هواپيماهاي بدون سرنشين حاوي بمب نيز باشيد.
منابع نظامي و امنيتي رژيم صهيونيستي احتمال مي دهند حزب الله لبنان دست كم يكصد فروند از اين پهپادها را در اختيار داشته باشد. به گزارش خبرگزاري قدس منابع امنيتي شعبه اطلاعات نظامي ارتش رژيم صهيونيستي (امان) در گزارشي اعلام كرده اند اين هواپيماها قادر است با حمل مواد منفجره خود را به اهدافي در داخل سرزمين هاي اشغالي برساند و اين اهداف را منهدم نمايد.
در ادامه اين گزارش آمده است: اگرچه بكارگيري هواپيماهاي بدون سرنشين از سوي نيروهاي حزب الله مسئله تازه اي براي ارتش اسرائيل به شمار نمي آيد و از سالها پيش توان بالاي حزب الله در بكارگيري اين هواپيماها آشكار شده بود، اما مسئله مهم در خصوص اين مسئله توان پرواز تا مسافت هاي بسيار زياد اين هواپيماها است.
روزنامه القدس العربي چاپ لندن در تحليل نفوذ پهپاد تجسسي به آسمان منطقه امنيتي نقب گزارش داد: عبور اين پهپاد از فراز مناطق نظامي و مسكوني اسرائيل و رسيدن به نزديكي تاسيسات ديمونا، موجب سراسيمگي مقامات تل آويو شده است. اين هواپيماها مي توانند غير از شناسايي، موشك يا بمب حمل كنند. در اين ميان سوال حيرت انگيزي وجود دارد و آن اينكه هواپيما چگونه توانسته تا صحراي نقب پيشروي كند و حريم هوايي اسرائيل را به اين آساني نقض كند، سوال مهم تر اين كه هنوز در حكم معما مانده اين كه اين هواپيما از كجا به پرواز درآمده و متعلق به كدام كشور است و سازنده آن كدام كشور بوده است؟ آيا از باريكه غزه به پرواز درآمده است يا جنوب لبنان يا ايران؟ هنوز پاسخي به اين سوال داده نشده است.
اين گزارش مي افزايد: ايراني ها وابستگي اين هواپيما به كشورشان را رد نكردند و از تاييد آن نيز خودداري كردند اما در هر صورت مشخص است كه آنها با اين كار قدرت بازدارندگي نيروي هوايي اسرائيل را به سخره گرفته اند. اين هواپيما با توانمندي هاي بالايي كه دارد توانست حريم هوايي اسرائيل را نقض كند و با اين كار پيام بسيار مهمي را به اسرائيلي ها رساند.
القدس العربي خاطرنشان كرد: برخي مي گويند ممكن است ارسال اين هواپيما در چارچوب جنگ رواني قابل تعريف باشد اما مسئله مهم كه در اين ميان مطرح است شكسته شدن انحصار داشتن اين گونه هواپيماهاي بدون سرنشين آن هم در اين زمان بندي خاص است و علاوه بر آن، نقض حريم هوايي اسرائيل آن هم به اين شيوه تحقيرآميز، مي تواند به عنوان پيروزي بسيار بزرگي در اين جنگ رواني به شمار آيد. به طور خلاصه مي توان گفت اسرائيل ديگر همانند 60 سال پيش از مصونيت برخوردار نيست.
 


روزنامه زمان: آقاي اردوغان فريب خورده اي، محترمانه برگرد! (خبر ويژه)

در حالي كه اعتراضات مردم تركيه به مداخله جويي دولت آنكارا در سوريه رو به گسترش است، يك روزنامه چاپ اين كشور خواستار تجديدنظر دولت در سياست اشتباه خود شد.
روزنامه زمان نسبت به تنها ماندن تركيه در باتلاق سوريه هشدار داد و نوشت: دولت تركيه كه در ماجراي سوريه كاملاً از سوي غرب و آمريكا تنها گذاشته شده است، بايد با خونسردي به ارزيابي مجدد اين مسئله بپردازد. آنكارا بايد به اين فكر بكند كه آيا حمايت هاي داخلي و خارجي از حاكميت سوريه را دست كم گرفته است؟ آيا حمايت هاي ايران، چين و روسيه از سوريه را بيش از حد دست كم گرفته ايم و آيا بيش از حد در امور داخلي عراق و سوريه وارد نشده ايم؟ آيا احتمال آن هست كه بي آنكه بخواهيم ما را به سوي يك درگيري سوق دهند؟»
نويسنده با اشاره به رؤياهاي نوعثماني گري تأكيد كرد: «آرزوهاي ما در زمينه تبديل شدن به يك قدرت بزرگ نبايد ما را به سمت هيجانات سوق دهد. تركيه بايستي براي ساختن آينده خود با اين گونه سؤالات مواجه شود و بي انكه بحث ها را سياسي كند، به دنبال پاسخي حقيقي باشد.»
اين روزنامه همچنين خواستار مشاركت جمعي ايران و تركيه و مصر براي حل بحران سوريه به واسطه برگزاري انتخابات ظرف 2 تا 3 سال آينده شد.
در حالي كه اغلب تحليل گران همانند روزنامه انگليسي فايننشال تايمز تأكيد مي كنند «حمله به سوريه، اردوغان را در تنگنا قرار مي دهد و مي تواند او را به درون باتلاق بكشد»، نظرسنجي ها از مخالفت بيش از سه چهارم مردم تركيه با درگيري بيشتر در بحران سوريه حكايت مي كند.
فايننشال معتقد است «غرب مجبور است از درگيري ها در سوريه چشم پوشي كند و اردوغان در خطر فرو رفتن در باتلاق قرار دارد. او يا بايد با شرمندگي عقب نشيني كند و يا اينكه وارد اين باتلاق شود.» به گزارش مجله آمريكايي تايم اكثر مردم تركيه با درگيري نظامي در سوريه مخالفند. طبق نظرسنجي ها 76 درصد شهروندان تركيه اقدام نظامي عليه سوريه را رد مي كنند. هم اكنون اردوغان خود را در اين درگيري تنها مي بيند». روزنامه تاكس اشپيگل چاپ آلمان نيز گزارش داد «نارضايتي ها از سياست هاي مداخله جويانه اردوغان در قبال بحران سوريه رو به گسترش است. كارشناسان تركيه مي گويند بايد دست نگه داشت و اگر ما وارد اين درگيري شويم، به سادگي قادر نخواهيم بود از اين ماجرا بيرون بياييم.
در همين حال وزير اطلاعات سوريه، اظهارات داود اوغلو وزير خارجه تركيه را كه گفته بود «فارق الشرع معاون بشار اسد جانشين وي به عنوان رئيس دولت انتقالي شود و حتي رئيس جمهور بعدي باشد»، يك گاف سياسي و ديپلماتيك خواند. عمران الزعبي اظهار داشت: اظهارات داود اوغلو يك گاف سياسي و ديپلماتيك ناپسند بود. حماقت اين سخنان بركسي پوشيده نيست. او نمي داند كه دوران امپراطوري عثماني به سرآمده است و تركيه ديگر نمي تواند حاكمان دمشق، مكه، قاهره و قدس را انتخاب كند. من به دولت تركيه پيشنهاد مي كنم قدرت را به نفع شخصيت هايي كه مورد قبول مردم تركيه هستند رها كند.
وي مي گويد: اظهارات داود اوغلو نشانه درماندگي است و بهتر است اين مقامات تركيه استعفا دهند و كار را به افراد مقبول مردم بسپارند.
روزنامه واشنگتن پست چند روز پيش در گزارشي عنوان كرد: روابط حسنه آمريكا و تركيه به خاطر حوادث سوريه طوفاني شده و آنكارا كه طي 18 ماه گذشته حضور داشت با آمريكا توافق دارد اكنون به اختلاف هايي پي برده است. او ديگر اوباما را دوست خود نمي داند.
سونر كاگتباي مدير برنامه مطالعات تركيه در مركز خاور نزديك واشنگتن مي گويد: كاخ سفيد به رياست اوباما در برابر بحران سوريه به دلايل متعددي با ترديد عمل مي كند، يكي از اين دلايل اين است كه آمريكا نمي داند كه عواقب دخالت آن در بحران سوريه چه تأثيري بر انتخابات رياست جمهوري اين كشور مي گذارد به خصوص كه مردم آمريكا ديگر از جنگ خسته شده اند. اما اردوغان معتقد است كه اين مسأله سرپوشي است براي اين كه آمريكا به مشكل سوريه اهميت ندهد. مشكلي كه اكنون تركيه را با چالش مواجه كرده است. اردوغان در مصاحبه با سي ان ان علناً اوباما را سرزنش كرد كه در بحران سوريه بسيار بد عمل كرده است و نسبت به آن بي برنامه است. اردوغان احساس بدي دارد و عصباني است و اكنون حس مي كند كه بحران به دروازه هاي تركيه نزديك شده است. او حس مي كند كه ديگر زمان به نفع او پيش نمي رود.
 


يونسي: فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات

به دستور رهبري تعطيل شد (خبر ويژه)

وزير اسبق اطلاعات مي گويد تعطيلي 100 شركت اقتصادي وابسته به اين وزارت در زمان مديريت وي، به خواست رهبر معظم انقلاب انجام گرفت.
علي يونسي در مصاحبه با هفته نامه تجارت ضمن اشاره تلويحي به برخي لغزش ها در دوره سازندگي گفته است: پيش از اينكه به وزارت اطلاعات بيايم در سيستم قضايي كشور حضور داشتم و از نزديك با تخلفات ارگان هاي امنيتي آشنا بودم و از خطر فعاليت هاي اقتصادي آنها آگاهي داشتم. ذهن بنده آمادگي كامل داشت تا با اين موضوع برخورد كنم. در اولين جلسه پس از انتخاب به عنوان وزير اطلاعات در حضور رهبر انقلاب حاضر شديم و ايشان تاكيد كردند كه فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات را تعطيل كنيم. يعني هنوز وارد وزارتخانه نشده بودم كه اين موضوع از بنده خواسته شد.
وي مي افزايد: تمامي ارگان هاي اجرايي كشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعاليت هاي اقتصادي ناراضي بودند و از اين سياست حمايت كردند. دولت با جبران كسري بودجه ناشي از توقف فعاليت هاي اقتصادي وزارتخانه كمك شايان توجهي به ما كرد. بودجه خيلي خوبي در اختيار من قرار گرفت و توانستم بسيار بهتر از گذشته نياز كاركنان وزارتخانه را تامين كنم. البته بسياري از مديران وزارت اطلاعات نيز از اين موضوع ناراضي بودند و از اين تصميم حمايت كردند. آنها مي گفتند ما نمونه بارز اين مثال «آش نخورده و دهان سوخته هستيم».
يونسي درباره سرنوشت اين شركت هاي اقتصادي گفت: برخي واگذار شد و برخي ديگر نيز منحل شدند. بيش از صد شركت منحل شد.
وي مي افزايد: اين شركت ها در تمام بخش ها فعال بودند و از رانتي كه برايشان ايجاد مي شد استفاده مي كردند. ما نيز براي جلوگيري از سوءاستفاده اين رانت ها خواستار تعطيلي فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات شديم و البته از همه مهم تر ما مي خواستيم با مفاسد اقتصادي مبارزه كنيم و اين اقدام بايد در عين بي طرفي صورت مي گرفت. اگر وزارت اطلاعات خود درگير فعاليت هاي اقتصادي مي شد كه نمي توانست به راحتي با دانه درشت هاي مفاسد اقتصادي و با مخلان امنيت اقتصادي كشور برخورد كند.
 


روزنامه زمان: آقاي اردوغان فريب خورده اي، محترمانه برگرد! (خبر ويژه)

در حالي كه اعتراضات مردم تركيه به مداخله جويي دولت آنكارا در سوريه رو به گسترش است، يك روزنامه چاپ اين كشور خواستار تجديدنظر دولت در سياست اشتباه خود شد.
روزنامه زمان نسبت به تنها ماندن تركيه در باتلاق سوريه هشدار داد و نوشت: دولت تركيه كه در ماجراي سوريه كاملاً از سوي غرب و آمريكا تنها گذاشته شده است، بايد با خونسردي به ارزيابي مجدد اين مسئله بپردازد. آنكارا بايد به اين فكر بكند كه آيا حمايت هاي داخلي و خارجي از حاكميت سوريه را دست كم گرفته است؟ آيا حمايت هاي ايران، چين و روسيه از سوريه را بيش از حد دست كم گرفته ايم و آيا بيش از حد در امور داخلي عراق و سوريه وارد نشده ايم؟ آيا احتمال آن هست كه بي آنكه بخواهيم ما را به سوي يك درگيري سوق دهند؟»
نويسنده با اشاره به رؤياهاي نوعثماني گري تأكيد كرد: «آرزوهاي ما در زمينه تبديل شدن به يك قدرت بزرگ نبايد ما را به سمت هيجانات سوق دهد. تركيه بايستي براي ساختن آينده خود با اين گونه سؤالات مواجه شود و بي انكه بحث ها را سياسي كند، به دنبال پاسخي حقيقي باشد.»
اين روزنامه همچنين خواستار مشاركت جمعي ايران و تركيه و مصر براي حل بحران سوريه به واسطه برگزاري انتخابات ظرف 2 تا 3 سال آينده شد.
در حالي كه اغلب تحليل گران همانند روزنامه انگليسي فايننشال تايمز تأكيد مي كنند «حمله به سوريه، اردوغان را در تنگنا قرار مي دهد و مي تواند او را به درون باتلاق بكشد»، نظرسنجي ها از مخالفت بيش از سه چهارم مردم تركيه با درگيري بيشتر در بحران سوريه حكايت مي كند.
فايننشال معتقد است «غرب مجبور است از درگيري ها در سوريه چشم پوشي كند و اردوغان در خطر فرو رفتن در باتلاق قرار دارد. او يا بايد با شرمندگي عقب نشيني كند و يا اينكه وارد اين باتلاق شود.» به گزارش مجله آمريكايي تايم اكثر مردم تركيه با درگيري نظامي در سوريه مخالفند. طبق نظرسنجي ها 76 درصد شهروندان تركيه اقدام نظامي عليه سوريه را رد مي كنند. هم اكنون اردوغان خود را در اين درگيري تنها مي بيند». روزنامه تاكس اشپيگل چاپ آلمان نيز گزارش داد «نارضايتي ها از سياست هاي مداخله جويانه اردوغان در قبال بحران سوريه رو به گسترش است. كارشناسان تركيه مي گويند بايد دست نگه داشت و اگر ما وارد اين درگيري شويم، به سادگي قادر نخواهيم بود از اين ماجرا بيرون بياييم.
در همين حال وزير اطلاعات سوريه، اظهارات داود اوغلو وزير خارجه تركيه را كه گفته بود «فارق الشرع معاون بشار اسد جانشين وي به عنوان رئيس دولت انتقالي شود و حتي رئيس جمهور بعدي باشد»، يك گاف سياسي و ديپلماتيك خواند. عمران الزعبي اظهار داشت: اظهارات داود اوغلو يك گاف سياسي و ديپلماتيك ناپسند بود. حماقت اين سخنان بركسي پوشيده نيست. او نمي داند كه دوران امپراطوري عثماني به سرآمده است و تركيه ديگر نمي تواند حاكمان دمشق، مكه، قاهره و قدس را انتخاب كند. من به دولت تركيه پيشنهاد مي كنم قدرت را به نفع شخصيت هايي كه مورد قبول مردم تركيه هستند رها كند.
وي مي گويد: اظهارات داود اوغلو نشانه درماندگي است و بهتر است اين مقامات تركيه استعفا دهند و كار را به افراد مقبول مردم بسپارند.
روزنامه واشنگتن پست چند روز پيش در گزارشي عنوان كرد: روابط حسنه آمريكا و تركيه به خاطر حوادث سوريه طوفاني شده و آنكارا كه طي 18 ماه گذشته حضور داشت با آمريكا توافق دارد اكنون به اختلاف هايي پي برده است. او ديگر اوباما را دوست خود نمي داند.
سونر كاگتباي مدير برنامه مطالعات تركيه در مركز خاور نزديك واشنگتن مي گويد: كاخ سفيد به رياست اوباما در برابر بحران سوريه به دلايل متعددي با ترديد عمل مي كند، يكي از اين دلايل اين است كه آمريكا نمي داند كه عواقب دخالت آن در بحران سوريه چه تأثيري بر انتخابات رياست جمهوري اين كشور مي گذارد به خصوص كه مردم آمريكا ديگر از جنگ خسته شده اند. اما اردوغان معتقد است كه اين مسأله سرپوشي است براي اين كه آمريكا به مشكل سوريه اهميت ندهد. مشكلي كه اكنون تركيه را با چالش مواجه كرده است. اردوغان در مصاحبه با سي ان ان علناً اوباما را سرزنش كرد كه در بحران سوريه بسيار بد عمل كرده است و نسبت به آن بي برنامه است. اردوغان احساس بدي دارد و عصباني است و اكنون حس مي كند كه بحران به دروازه هاي تركيه نزديك شده است. او حس مي كند كه ديگر زمان به نفع او پيش نمي رود.
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14