(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 25 اسفند 1389- شماره 19889

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ايران كشتار شيعيان بحرين را تحمل نمي كند
خارج از دستور
هشدار ايران به آل سعود درباره اشغال نظامي و كشتار مردم بحرين
گزارشي از نمايشگاه «همت مضاعف و كار مضاعف»، ويژه فناوري هاي راهبردي ... به اين ها اعتماد كنيد
وزير بازرگاني دولت خاتمي: دعوت مردم به تظاهرات غيرقانوني خيانت به همه آرمان هاي ملت ايران بود
مذاكره تلفني دكتر صالحي با وزراي خارجه قطر، تركيه و دبيركل اتحاديه عرب257نماينده مجلس در بيانيه اي تاكيد كردند
 ايران كشتار شيعيان بحرين را تحمل نمي كند

257 نماينده مجلس با صدور بيانيه اي، دخالت خون بار عربستان در بحرين را براي حاكميت نامشروع رژيم سعودي داراي عواقب خطرناكي دانستند.
در اين بيانيه كه محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي آن را قرائت كرد، آمده است: با خيزش ملت هاي مسلمان برخي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا عليه ديكتاتورهاي حاكم و سرنگوني حاكمان اصلي مصر و تونس و تهديد منافع نامشروع آمريكا و اسرائيل غاصب در منطقه، تلاش و توطئه اين قدرت هاي ستمكار براي جلوگيري از تهديد بيشتر منافع خود افزايش يافته است كه سفرهاي پي در پي مقامات آمريكا به مصر و برنامه ريزي براي دخالت نظامي در ليبي بخشي از اين تلاش هاي مذبوحانه است.
حضور وزير دفاع آمريكا در بحرين كه منجر به تحريك حكام منطقه، افزايش خشونت و لشكركشي عربستان سعودي و برخوردهاي خشن پليس بحرين با مردم شد، نمونه ديگري از اين تلاش هاي ناجوانمردانه شيطان بزرگ و وابستگان اين رژيم جنايتكار است كه حمايت آمريكا از جنايات حاكمان بحرين و ساير حكام كشورهاي عربي و اسلامي بار ديگر نفاق و دروغگويي مدعيان حقوق بشر و دموكراسي را آشكار نموده است.
ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با محكوم نمودن جنايات آمريكا و حاكمان بحرين، ليبي و يمن در اين مرحله حساس از قيام ملت ها، موارد ذيل را اعلام مي نماييم:
.1 ما براساس وظيفه اسلامي و انساني خود و با توجه به وصيت و انديشه تابناك امام خميني(ره) از مردم انقلابي بحرين، ليبي و يمن و ساير ملت هاي به پا خواسته عليه حكومت هاي نامشروع و وابسته حمايت نموده و ضمن همدردي با خانواده هاي شهدا و جانبازان اين خيزش عظيم، از نيروهاي ارتشي و امنيتي اين كشورها مي خواهيم به خاطر ديكتاتورهاي جنايتكار دست خويش را به خون مردم مظلوم و جوانان و كودكان آلوده نكنند، در اين زمان حساس به مسئوليت تاريخي خود عمل نموده و با پشتيباني از مردم مظلوم و به پا خواسته، گام نهايي را براي سرنگوني حاكمان جاني بردارند.
در اين ميان سرنگوني هرچه سريع تر جنايتكار ليبي بهانه را از آمريكا و ساير بيگانگان براي دخالت نظامي در اين كشور مي گيرد.
.2 امروز بر همگان روشن شده است كه ملت هاي به پا خواسته به ويژه ملت هاي بحرين، ليبي و يمن تا سرنگوني رژيم هاي نامشروع خود از پا نخواهند نشست، تلاش هاي آمريكا و اعزام نيرو از سوي حكام عربستان به بحرين و آلوده شدن دست حاكمان اين كشور به خون بيگناهان بحرين نه تنها موجب سركوب اراده ملت بحرين نمي شود، بلكه دخالت خون بار عربستان سعودي در بحرين عواقب خطرناكي براي حاكميت نامشروع رژيم سعودي خواهد داشت.
.3 ما نمايندگان از حاكماني كه هنوز گرفتار خشم ملت هاي خود نشده اند، مي خواهيم هرچه زودتر به دامن اسلام و ملت هاي مسلمان خود برگردند، زمينه دخالت ملت ها در تعيين سرنوشت خويش را فراهم نموده و منافع ملت هاي خود را بيش از اين فداي مصالح آمريكا و اسرائيل نكند.
گفتني است پس از قرائت اين بيانيه نمايندگان شعار «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اسرائيل» را سر دادند.
تنخواه 2ماهه مجلس به دولت براي سال 90
اهالي بهارستان روز گذشته همچنين با 189 راي موافق، طرح دو فوريتي اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 90 را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 189 راي موافق، 4 راي مخالف و 5 راي ممتنع از 212 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، طرح اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 90 را بررسي و تصويب كردند.
با تصويب اين طرح، رسما بررسي لايحه بودجه 90 كل كشور، به سال آينده موكول شد.
براين اساس مجلس به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 كل كشور در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را پس از وصول به خزانه و اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملك دارايي سرمايه اي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ 20 هزار ميليارد تومان دريافت و پرداخت كند؛ مشروط بر اينكه هزينه هاي جاري بيش از 10 درصد افزايش نيابد.
همچنين بهارستان نشينان مصوب كردند دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها براي 3 ماه اول سال 90 معادل 3 ماه پاياني 89 عمل كند.
خانه ملتي ها وزارت امور اقتصادي و داراي (خزانه داري كل كشور) را موظف كردند تنخواه گردان حسابداري موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چارچوب ماده مذكور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه هاي اجرايي مربوط پرداخت مي كند، حداكثر تا پايان سال 1390 تسويه كند.
مجلسي ها در تبصره يك ماده واحده اين طرح مقرر كردند بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابط مالي دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1389 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.
نمايندگان مجلس در تبصره دوم طرح مذكور نيز مصوب كردند با تصويب نهايي قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب براساس آن را از تاريخ اول فروردين ماه 1390 اقدام كند.
گفتني است نورالله حيدري نماينده اردل و فارسان، مصطفي ذوالقدر نماينده بندرعباس و مصطفي كواكبيان نماينده سمنان به عنوان مخالفان طرح مذكور و عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ، موسي غضنفرآبادي نماينده بم و حسن كامران نماينده اصفهان به عنوان موافقان كليات اين طرح در صحن علني پارلمان صحبت كردند.
اهالي خانه ملت همچنين روز گذشته گزارش كميسيون انرژي مجلس در مورد عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در بند 4 قانون بودجه سال 1389 كل كشور را استماع كردند. سيدعماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي اين گزارش را در صحن علني قرائت كرد و پس از آن، نمايندگان با 167 راي موافق با ارسال اين گزارش به قوه قضائيه براي پيگيري موارد مطرح شده موافقت كردند.
مسئوليت هرگونه كشتار در منطقه به عهده آمريكاست
علي لاريجاني هم در نطق ديروز خود با تسليت سالروز رحلت كريمه اهل بيت عصمت و طهارت حضرت معصومه(س)، به تحولات منطقه اشاره كرد و گفت: در تحولات منطقه اي، با سفر وزير دفاع آمريكا به كشور بحرين و مواضع چند پهلوي كشورهاي اروپايي، رفتار واقعي آمريكا و غرب علني شد.
وي تصريح كرد: تا دو هفته قبل در پناه ژست هاي فريبنده آمريكا، فضاي غيرواقعي طرفداري از دموكراسي توسط برخي رسانه ها دامن زده مي شد. حال در سخنان وزير دفاع آمريكا اوج نگراني وي از انقلاب هاي منطقه اي را مي توان مشاهده كرد.
رئيس قوه مقننه با بيان اين كه وزير خارجه آمريكا زمان را به ضرر آمريكا و اضطراب خويش را از انقلاب اسلامي علني كرد، گفت: متعاقب آن برخي كشورهاي خليج فارس اعلام كردند با اعزام نيرو به بحرين، به حمايت از ساختار هيات حاكمه مي پردازند. خيلي روشن است اين اقدام تجاوزكارانه با حمايت آمريكا در سفر وزير دفاع شكل گرفته است و ملت ها منطقه حق دارند اعلام كنند از اين ساعت مسئوليت هرگونه خشونت و كشتار به عهده آمريكا خواهد بود.
وي ادامه داد: در واقع با هدايت و حمايت آمريكا برخي كشورهاي منطقه مزدوري دستورات را انجام مي دهند. لذا بايد اين كشورها خود را آماده عكس العمل ملت هاي منطقه نمايند كه در چنين شرايط حساسي به حقوق اوليه ملت بحرين خيانت كردند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نگراني و دستپاچگي آمريكا قابل درك است، مخصوصا با پايگاه وسيع نيروي دريايي كه در بحرين ايجاد كرده است. اما اعزام نيرو توسط برخي كشورهاي منطقه ممكن است به خاطر تقليل نگراني هاي مربوط به سلطه خود باشد، اما آنان با اعزام نيرو پس از اين مانور عمليات سياسي آمريكا، عملا خود را در مقابل خشم جوشان مردم قرار دادند و قطعاً در آينده به ضرر كاخ هاي شيشه اي آنها تمام خواهد شد.
لاريجاني خاطر نشان كرد: ابعاد كشتار وحشيانه در ليبي نيز در داخل سناريوي وقت كشي و صداهاي بلند توخالي قابل تفسير است تا رژيم ليبي بتواند با بمباران وسيع، نيروهاي انقلاب را سركوب كند.
بعد از سخنان لاريجاني بود كه وكلاي ملت در حمايت از سخنان وي با شعار «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اسرائيل» حمايت خود از قيام مردم كشورهاي اسلامي و انزجارشان از آمريكا و اسرائيل را به نمايش گذاشتند.

 خارج از دستور

تذكر 4 نماينده به رئيس جمهور
در رابطه با دعوت از برخي مقامات عرب منطقه
4 نماينده مجلس به رئيس جمهور در مورد سفر پادشاه اردن به ايران تذكر كتبي دادند.
سيدناصر موسوي نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي روز گذشته طي تذكري كتبي به رئيس جمهور و وزير امور خارجه خواستار لغو دعوت از پادشاه اردن جهت شركت در جشن نوروزي با توجه به قيام ملت هاي مسلمان عليه وي شد.
همچنين حشمت الله فلاحت پيشه نماينده مردم اسلام آباد غرب، محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران و الياس نادران نماينده مردم تهران طي تذكري كتبي از رئيس جمهور خواستند در قبال موضوع دعوت از برخي مقامات عرب منطقه به كشور شفاف سازي كنند.

 هشدار ايران به آل سعود درباره اشغال نظامي و كشتار مردم بحرين

سرويس سياسي-
به دنبال اقدام دولت عربستان در اعزام نيروهاي نظامي به بحرين براي كشتار و سركوب قيام مردم اين كشور، جمهوري اسلامي ايران با غير قابل قبول دانستن اين اقدام، به آل سعود هشدار داد.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، در واكنش به دخالت نظامي نيروهاي ارتش عربستان سعودي در بحرين، سفير عربستان در تهران پيش از ظهر ديروز (سه شنبه) به وزارت امور خارجه احضار و مراتب نگراني و اعتراض رسمي جمهوري اسلامي ايران به اين اقدام غير قابل قبول به وي ابلاغ شد.
همچنين وزارت خارجه ديروز كاردار بحرين را هم احضار كرد تا مراتب اعتراض شديد به «اشغال نظامي» اين كشور توسط نيروهاي شوراي همكاري خليج فارس و «كشتار شيعيان» را اعلام كند.
رئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان نيز خواستار به كارگيري ظرفيت هاي سازمان كنفرانس اسلامي جهت جلوگيري از خشونت ها در بحرين شد.
دكتر علي اكبر صالحي دوشنبه شب در يك تماس تلفني با اكمل الدين احسان اوغلو، دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي-تحولات منطقه خاورميانه به ويژه خشونت هاي اخير در بحرين و مداخله نيروهاي امنيتي برخي كشورهاي حوزه خليج فارس را مورد بررسي و رايزني قرار داد.
وزير امور خارجه كشورمان در اين مكالمه تلفني ضمن قدرداني از تلاش هاي دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي به كارگيري ظرفيت هاي موجود در اين سازمان جهت جلوگيري از اعمال خشونت هاي موجود در بحرين را خواستار شد.
وي ضمن ابراز نگراني از تشديد خشونت ها، ضرورت خويشتن داري و توجه به مطالبات مشروع مردم را كه به روش هاي مسالمت آميز در اين كشور در حال پيگيري است مورد تاكيد قرار داد.
دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي نيز با ابراز نگراني از وضعيت موجود در بحرين، بر پيگيري و تداوم تلاش هاي اين سازمان در جهت كمك به حل اين بحران تاكيد كرد.
در همين رابطه، «حسين امير عبدالهيان» مدير كل خليج فارس و خاورميانه وزارت امور خارجه با ابراز ناخرسندي از اين اقدام ارتش عربستان گفت: آنچه در بحرين جريان دارد طرح مسالمت آميز مطالبات مردم از حكومت مي باشد و انتظار مي رفت كه دولت عربستان سعودي با تدبير و احساس مسئوليت منطقه اي و همسايگي با اين رويدادها برخورد كند.
وي افزود: ورود نيروهاي نظامي عربستان به بحرين نه تنها كمكي به حل موضوع نمي كند بلكه باعث پيچيده تر شدن رويدادها شده و يك مسئله داخلي بحرين را به بحراني منطقه اي تبديل خواهد كرد كه مغاير با تلاش براي برقراري ثبات و امنيت در كل منطقه مهم و حياتي خليج فارس تلقي مي شود.
سفير عربستان سعودي نيز در اين ديدار گفت كه موضع جمهوري اسلامي ايران را در اسرع وقت به كشور متبوعش منعكس خواهد كرد.
رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان نيز ديروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران درباره تصميم شوراي همكاري خليج فارس براي اعزام نيرو به بحرين كه سوال يكي از خبرنگاران بود، با بيان اينكه موضع جمهوري اسلامي ايران درخصوص اعزام نيروهاي «كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس» به بحرين مشخص است و اعلام شده، گفت: در رابطه با مسائلي كه در كشور بحرين شاهديم چند نكته قابل توجه مي باشد، اول اينكه مردم مطالباتي دارند و اين مطالبات مشروع است و به طور مسالمت آميز بيان مي شود. دوم اينكه بايد از هرگونه خشونت در برخورد با مطالبات مسالمت آميز مردم جلوگيري شود.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي حضور نيروهاي خارجي و دخالت در مسائل داخلي بحرين را قابل قبول ندانست و باعث پيچيده تر شدن و سخت تر شدن مسئله عنوان كرد و افزود: انتظار اين است كه به مطالبات مردم رسيدگي شود و اين مطالبات از راه هاي درست تحقق يابد.

 گزارشي از نمايشگاه «همت مضاعف و كار مضاعف»، ويژه فناوري هاي راهبردي ... به اين ها اعتماد كنيد

پايگاه اينترنتي حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامي با انتشار گزارشي به قلم «محمد تقي خرسندي» به حواشي خواندني از بازديد ايشان در نمايشگاه فناوري هاي راهبردي اشاره كرده است. متن كامل اين گزارش در ادامه مي آيد.
¤¤¤
از هواپيماي دو نفره و رآكتور جوشش هسته اي و ماهواره و دستگاه MRI گرفته تا انواع داروهاي گياهي و نانو مواد و حتي چند موش تراريخته را جمع كرده اند توي مصلاي تهران تا گزارشي باشد از پيشرفت علم و فناوري اين سال هاي كشور به محضر رهبر انقلاب. بازديد رهبر هم طبق برنامه، از ساعت ده صبح با قرائت فاتحه اي براي شهداي عرصه علم و دانش شروع مي شود و قرار است تا ظهر ادامه داشته باشد. انرژي هاي نو، هوافضا، ميكروالكترونيك، اطلاعات و ارتباطات، سلول هاي بنيادي، نانوفناوري، زيست فناوري، محيط زيست، طب ايراني، كشاورزي و فناوري هاي ميان رشته اي بخش هايي هستند كه منتظر اين بازديدند.
¤¤¤
اولين غرفه مربوط به دستگاه جوشش هسته اي است. با توضيحات مفصل مسئولين غرفه، معلوم مي شود كه پايان دو ساعته برنامه، فقط يك خيال خام است. سازندگان 150 محصول پيشرفته كشور توي صف ايستاده اند كه هركدام با همين تفصيلات از طرحشان صحبت كنند. توضيحاتي كه خيلي هايش مربوط به ريزه كاري هاي فني-تخصصي است و قطعا به درد چنين برنامه اي هم نمي خورد.
¤¤¤
از پيشرفت هاي هسته اي مي گويد؛ از توليد راديوايزوتوپ هاي دارويي گرفته تا رآكتوري كه قرار بوده به موزه بپيوندد و الان قرار است از آن بهره برداري شود. از اين كه قرار است راديوداروهاي منطقه را تامين كنند و اين كه در حوزه نرم افزاري چه پيشرفت هايي داشته ايم. اما در آخر، مهمترين كارشان را اين طور معرفي مي كند: «تربيت نيروهاي جوان؛ متخصصان آينده ساز»
¤¤¤
دستگاهش را كه معرفي مي كند، آن را نماد ارتباط خوب صنعت و دانشگاه مي داند و اميدوار است اين ارتباط بهتر و سازمان يافته تر شود. بعد هم از مزاياي دستگاهش مي گويد: رقابت با نمونه هاي خارجي، صرفه جويي ارزي، بي نيازي از واردات در شرايط تحريم. رهبر دست مي گذارد روي همين آخري: «مهمترين نكته، همين بي نيازي از خارجي هاست.»
¤¤¤
رادار شناسايي و تعقيب همزمان چند هدف، پرنده بدون سرنشين دو كيلويي، ماهواره آماده پرتاب و دستاوردهاي بخش هوا و فضا است كه رهبر يكي يكي آن ها را مي بيند و در جريان طرح قرار مي گيرد. سردار وحيدي هم مي رسد تا وزير دفاع هم در جريان پيشرفت هايي كه خيلي هايش مربوط به صنايع نظامي است قرار بگيرد. خانم دكتر دستجردي، وزير بهداشت هم كه از همان اول بوده است. دكتر سلطانخواه هم كه ميزبان اصلي برنامه است. جاي وزير علوم حسابي خالي است. هرچند با سوالاتي كه دولتي ها از غرفه داران مي پرسند، معلوم است كه هنوز حلقه اختراع و بهره برداري ناقص است. پس با اين حساب جاي وزراي صنايع، نفت، نيرو و هم خالي است.
¤¤¤
از لزوم پرتاب ماهواره به فضا صحبت مي كند و پيگيري هايي كه براي همكاري با كشورهاي خارجي انجام دادند و در نهايت مي گويد: «خوشبختانه كسي به ما جواب مثبت نداد و مجبور شديم خودمان از صفر تا صد ماهواره را طراحي كنيم و بسازيم.»
¤¤¤
كار ساخت كپسول تقريبا تمام شده است؛ كپسولي كه قرار است موجود زنده را به فضا ببرد. ماكت موشكي كه انسان را به فضا مي برد هم گذاشته اند. همزمان ساير كارهاي تحقيقاتي هم در حال انجام است. از طراحي دستگاه شبيه ساز حالت بي وزني، تا طراحي شيوه صعود و فرود موشكي كه پس از برگشت، محتوياتش قابل بازيابي باشد. عكس ميموني را هم توي ماكت كپسول گذاشته اند. براي پيدا كردن ميمون مناسب اين كار، كلي ميمون را با كايت پرواز داده اند تا بفهمند بدن كدامشان براي اين نوع تغييرات آماده است.
¤¤¤
يك هواپيماي بدون سرنشين كنارش گذاشته و مي گويد كه با حذف بال و تغييرات جزئي، قابل تبديل به موشك كروز است. طرحش را در جشنواره خوارزمي رد كرده اند، چون باورشان نمي شده يك جوان 81 ساله بتواند هواپيماي بدون سرنشين طراحي كند. چند متر آن طرف تر هم پدرش كاربردهاي هواپيماي دو نفره اي را كه خودش طراحي كرده براي رهبر توضيح مي دهد و مي گويد: بازارهاي اروپا را نشانه رفته اند. از چنين پدري، چنين پسري بعيد نيست.
¤¤¤
شركتشان در اروميه است و از چند مهندس و دكتر اهل همين شهر تشكيل شده. ICهاي دو ميليمتري اش را توضيح مي دهد و مي گويد براي نخستين بار، ليسانس يك محصول را به ژاپني ها فروخته ايم. در آخر جمله اي مي گويد كه همه را سر حال مي آورد: «من به اين حرف اعتقاد دارم. به اميد خدا و دعاي شما و تلاش متخصصان حتماً عملي مي شه. ايشالا يه روزي مي ياد كه هر ايراني تو خونه اش دو تا نوكر و كلفت دارد؛ يكي آمريكايي، يكي انگليسي»
ابر كامپيوتر را نشان مي دهد و براي توضيحش مي گويد: «براي مدل سازي عملكرد يك هواپيما، بايد بيشتر از صد هزار معادله را همزمان حل كرد. اين كار فقط با چنين كامپيوتري شدني است. چيزي كه فقط ده كشور ديگر دارند.» كاش بقيه هم بلد بودند به همين سادگي و شفافي قابليت هاي دستگاهشان را توضيح بدهند.
دستگاهش را كه توضيح مي دهد، مثل خيلي هاي ديگر شروع مي كند به ناله از كمبود بودجه و عدم حمايت كافي در توليد يا خريد محصول. از رهبر مي خواهد كه دستوري هم براي طرحش بدهند. رهبر هم مي گويد موضوع را به خانم سلطانخواه انتقال دهند تا ايشان هم گزارش رسمي درباره طرح بدهند؛ «بعد اگر لازم بود، با رئيس جمهور صحبت مي كنم.» خيلي از غرفه هاي ديگر هم به همين اميد، نامه هايي درباره طرح هايشان به رهبر مي دهند. رهبر هم چند باري به خانم سلطانخواه تذكر مي دهد: «به اين ها اعتماد كنيد.»
از صداي اذان، غرفه دار مي فهمد كه بايد حرف هايش را زودتر از بقيه غرفه دارهاي ديگر تمام كند. هنوز نصف نمايشگاه هم بازديد نشده. قبل از اين كه رهبر به محل نماز جماعت برسد، حدود دويست نفر در صف ها جا گرفته اند. تا نافله رهبر تمام شود، جمعيت از پانصد نفر هم بيشتر مي شود. نماز جماعت خيلي سريع تمام مي شود. و حالا نوبت نيمه دوم نمايشگاه است.
نماز كه تمام مي شود، رهبر برمي گردد به همان غرفه اي كه قبل از نماز وقت نشده بود مسئولش حرف بزند، بعد، رهبر را مي برند براي بازديد از ماهواره سنجش باروري ابرها. دستگاهي كه به خاطر قد و اندازه اش، نتوانسته اند آن را وارد نمايشگاه كنند. انگار قسمت اين دستگاه هواشناسي اين بوده كه موقع بازديدش، برف شديدي هم بگيرد تا كاربردش بيشتر معلوم شود و سازندگانش را رو سفيد و البته «موسفيد» كند. بازديد كه تمام شد، هوا آفتابي مي شود.
براي تحويل گرفتن اين موتور پيشرفته، تحت عنوان توريست با همسرش به خارج كشور رفته بود. اما فروشنده آمريكايي آن اعلام مي كند كه اين دستگاه مشمول قانون تحريم ايران شده؛ چون كاربردهاي مشكوك دارد. همان جا تصميم مي گيرد كه خودش دستگاه را بسازد. و حالا قطعه اي را روي ميز گذاشته كه از نمونه آمريكايي اش هم پيشرفته تر است. ديگر آن قدر جسارت پيدا كرده كه قراردادش را به شرطي امضا مي كند كه محصولي بهتر از نمونه هاي آمريكايي تحويل بدهد: «وگرنه كار را رايگان تحويل مي دهم.» علتش را هم فقط يك چيز مي داند: «لطف خدا»
تخمك را از يك موش مي گيرند، اسپرم را از يك موش ديگر. اين دو را با هم تركيب مي كنند و نطفه حاصله را منجمد مي كنند و هزار تا كار ديگر مي كنند تا اين موش فسقلي توليد شود. اگر هم لازم شد، يكي دو تا از ژن ها را بالا و پايين مي كنند كه تغييرات مورد نظرشان در موش جديد ايجاد شود. مثل چند تا موشي كه گذاشته اند توي كارتن تا رنگ سبز نوك دمشان در تاريكي ديده شود!
آنتن ارسال و دريافت ماهواره اي 81 گيگاهرتز. مثل خيلي از وسايل ديگر اين نمايشگاه، وقتي ساختندش كه آمريكا فروشش به ايران را تحريم كرد. مي گويد هنوز نتوانسته اند ساختش را اعلام كنند. رهبر مي گويد:«اتفاقاً حتماً بگوييد تا هم مردم بفهمند و خوشحال شوند و قدر بدانند و هم طرف مقابل احساس كند كه شما حمله مي كنيد.» طرف كه سرذوق آمده، ادامه مي دهد: «حتي مي توانيم آن را زير قيمت توليدي آمريكا به جهان عرضه كنيم.» و رهبر با تأكيد بيشتري مي گويد: «همين را هم بگين.»
با اين كه حدود 5 ساعت از شروع برنامه گذشته و همه دارند از حال مي روند، در بخش گياهان دارويي و طب سنتي، رهبر تازه سرحال مي آيد و در جواب كسي كه مي خواهد رهبر دستور دهد از اين مجموعه حمايت شود، خيلي محكم جواب مي دهد: «حتماً مي گم.» بعد هم انواع داروها و ساير محصولات توليدي از گياهان دارويي را به دقت مشاهده مي كنند. خيلي هم خوشحال مي شود وقتي مي بيند كتاب «قانون » ابن سينا چاپ شده است.
مثل ضبط صوت حرف مي زند و مزاياي دستگاهش را مي گويد. معلوم است تا حالا چندين بار اين دستگاه رسوب شكنش را معرفي كرده. هجده سالش است و اولين اختراعش مربوط به هشت سالگي اش بوده. رهبر كه حالا به غرفه بعدي رفته، برمي گردد و مي پرسد: «حالا با اين همه مزايايي كه گفتين، محصولتون توليد انبوه هم ميشه.» دختر كه معلوم است انتظار نداشته اين طور تحويلش بگيرند، نمي داند چه جوابي بدهد و همين يعني جواب سؤال. حالا مسئولان هستند كه بايد دست و پايشان را جمع كنند. يكي فوري قضيه را جمع مي كند: «قول دادن به زودي حمايت كنن»
ربات رفع انسداد شبكه فاضلاب را نشان مي دهد و مي گويد بارها به ما پيشنهاد بورسيه و يا خريد تكنولوژي شده و ما قبول نكرده ايم. رهبر كارشان را تاييد مي كند: «بله. محصول را بهشان بفروشيد، نه تكنولوژي را.»
رهبر ساعت را مي پرسد. از سه هم گذشته. رهبر جلسه ساعت پنج را به مسئولين يادآوري مي كند. اين يعني كه غرفه هاي بعدي بايد سريع تر توضيح بدهند. اما انگار مسئول بخش نانو تكنولوژي متوجه قضيه نمي شود. شروع مي كند به صحبت از آمار و ارقام: «24درصد توليدات علمي كشورهاي اسلامي در حوزه نانو تكنولوژي را داريم و سه سال است در بين اين كشورها مقام اول را داريم.» رهبر گام هايش را سريع تر مي كند. اما انگار طرف هنوز متوجه ماجرا نشده و سر هر محصولي مي خواهد كلي مقدمه چيني كند. همين هم مي شود كه نمي رسد هيچ كدام را كامل توضيح دهد و رهبر مي رسد به بخش بيوتكنولوژي.
«آخي! رهبر خسته شده. پنج ساعته سرپاس. سرعت رو برده بالا.» خانم غرفه دار فهميده كه بايد سريع توضيح دهد. همين مي شود كه خيلي سريع محصول بيوتكنولوژيك توليدي شركتشان را معرفي مي كند؛ مختصر و مفيد، برخلاف عادت خيلي از خانم ها. اما انگار آقاي مسئول اين بخش كاري به اين چيزها ندارد: «آقا به بيوتكنولوژي خيلي علاقه دارن. حتماً مي ايستند.» و اين يعني توضيحات اضافه و بي فايده مسئول، و تذكرات مكرر و بي نتيجه رهبر: «برسيد به نقطه اصلي.»
آخرين لحظات بازديد است و رهبر مي خواهد زودتر برود. اما غرفه دار در مورد ويژگي هاي دستگاه MRI صحبت مي كند. رهبر نسبت اين دستگاه با نمونه هاي جهاني را مي پرسد و جواب مي شنود «دانش ما از سطح جهاني جلوتره. از امروز اون ها مجبورند از تكنولوژي ما تبعيت كنند.» همين يك جمله رهبر را سر ذوق مي آورد تا چند دقيقه ديگر هم بماند و چند دستگاه ديگر را هم ببيند: از توليد هليوم مايع با دماي 926 درجه زير صفر گرفته تا ابر رساناهايي كه در اين دما كار مي كنند.
و بعد از پنج ساعت و نيم، در ميان صلوات حاضرين، رهبر از جمع خداحافظي مي كند.

 وزير بازرگاني دولت خاتمي: دعوت مردم به تظاهرات غيرقانوني خيانت به همه آرمان هاي ملت ايران بود

وزير دولت اصلاحات با بيان اينكه كساني كه تخلف كرده و مردم را به تجمع و راهپيمايي غير قانوني دعوت كرده اند، بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند، تأكيد كرد: دعوت مردم به تظاهرات غيرقانوني خيانت به همه آرمان ها بود.
محمد شريعتمداري وزير دولت اصلاحات در گفت وگو با فارس، با اشاره به دور دهم انتخابات رياست جمهوري و حوادث پس از آن، گفت: در يك دوره اي، اقدامات سياسي مربوط به انتخابات در نظام جمهوري اسلامي به وسيله همه عناصري كه در آن فعاليت مي كردند، عبادت تلقي مي شد چرا كه همه براي حضور حداكثري مردم در انتخابات فعاليت كرده و به مردم اميد مي دادند.
وي افزود: متأسفانه از يك دوره خاص به بعد، ما دچار شرايط نامطلوبي شديم و براساس آن شرايط به نظر مي رسد كه دو انتظار متضاد مقابل يكديگر قرار گرفت؛ عده اي فكر مي كردند كه چون حكومت، حاكم بوده و مقتدر است پس حكومت بايد در قبال كساني كه بنابر هر دليلي معترض هستند، كوتاه بيايد؛ در مقابل اين عده، حكومت و نظام هم معتقد بود، كساني كه مدعي هستند كه همچنان براي استمرار انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي فعاليت مي كنند، نبايد به دروغي بزرگ عليه نظام متوسل شده و با دروغ و نشان دادن برخي شواهد كه در هر انتخاباتي احتمال وقوع آن هست، عده اي را فريب بدهند.
وزير دولت خاتمي خاطرنشان كرد: نظام جمهوري اسلامي، نظامي بسيار مستحكم است و براي اداره آن احتياجي نيست كه مسئولان به برخي لوازم تشبث كنند؛ نظام قوي تر از اين حرف ها است كه براي تصميم گيري ها نيازمند به تأييد ديگران باشد.
شريعتمداري با تاكيد بر اين نكته كه بنده به هيچ وجه اعتقاد ندارم كه هم اكنون در كشور يك بحران عميق وجود دارد، اظهار داشت: در ماه هاي اخير حوادثي در تهران و برخي شهرهاي ديگر در مقياس اندك اتفاق افتاد كه البته موجب تأسف و تأثر عميق هم شد اما امروز كشور در شرايطي قرار ندارد كه حكومت رأي حداقلي داشته و مخالفان داراي رأي حداكثري باشند.
وزير بازرگاني دولت اصلاحات خاطرنشان كرد: به طور طبيعي در انتخابات رياست جمهوري عده اي از مردم احساس كردند كه فلان فرد برايشان بهتر است، لذا به وي رأي دادند، بنده رأي به موسوي را به هيچ وجه رأي در مقابل نظام ندانسته و نمي دانم؛ موسوي و اطرافيانش در انتخابات دولت نهم به محمود احمدي نژاد رأي داده بودند لذا وي حتي در شرايط شروع انتخابات دوره دهم نيز با ساير كانديداهاي احتمالي جناح اصلاح طلب تفاوت جدي داشت.
شريعتمداري افزود: نامزدهاي انتخاباتي با قبول قوانين جمهوري اسلامي از جمله نظارت استصوابي شوراي نگهبان، وارد صحنه انتخابات شده و در انتخابات رياست جمهوري شركت كردند؛ آنها از چند و چون برگزاري انتخابات، نحوه نظارت و رسيدگي به اعتراضات بيش از همه آگاهي داشتند از اين رو سخنان برخي پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري بي معناست.
وي در ادامه تاكيد كرد: تا روز بيان خطبه هاي رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه سال گذشته، كه ايشان در رابطه با انتخابات رياست جمهوري صريحاً اظهارنظر فرمودند، تخلفاتي از سوي برخي كانديداهاي انتخاباتي از هر طرف صورت گرفته بود، اما از آن روز به بعد همه اقدامات غيرقانوني انجام شده از سوي افراد خلاف قطعي موازين قانون بود و چون به احتمال عقلي به درگيري و هدر رفت خون مؤمنين نيز منجر شد، شايد خلاف شرع و عقل هم بود.
وزير بازرگاني دولت اصلاحات تصريح كرد: برخي در جريان اغتشاشات اخير مي گفتند كه چرا اين همه نيروهاي انتظامي در سطح شهر حضور داشته و چرا نظام چنين كاري را انجام مي دهد؟ پاسخ سؤال مذكور اين است كه اگر اين نيروها در سطح شهر نباشند، با دعوتي كه به طور غيرقانوني و متأسفانه بدون هرگونه دلسوزي براي برخي مردم كوچه و بازار از سوي نامزدهاي انتخابات سال گذشته صورت مي گرفت، قطعي بود كه با هدايت تبليغاتي و عملياتي بيگانگان، عده اي ضد انقلاب هم از موضوع سوء استفاده كرده و به اموال عمومي آسيب خواهند زد.
شريعتمداري با اشاره به حوادث 25 بهمن نيز تأكيد كرد: روز 25 بهمن يعني 3 روز پس از راهپيمايي عظيم 22 بهمن، دعوت مردم به تظاهرات غيرقانوني، شكل بارزي از خيانت به همه آرمان هاي ملت ايران بود چرا كه مراسم 22 بهمن امسال همچون سال هاي گذشته به خوبي برگزار شده و هر كسي كه قصد حمايت از مردم مصر را داشت، مي توانست در آن شركت كند.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: دعوت به راهپيمايي 25 بهمن در شرايطي صورت گرفت كه همگان مي دانستند كه موضع لبيك گويان به اين دعوت در قبال فلسطين چه بوده است؛ البته بنده نمي گويم كه آن مواضع، قطعاً مواضع موسوي و يا كروبي بوده است، اما چرا آنها در آن زمان قاطعانه اين مواضع را محكوم نكردند؟

 درپي تحولات بحرين صورت گرفت
مذاكره تلفني دكتر صالحي با وزراي خارجه قطر، تركيه و دبيركل اتحاديه عرب

وزير امور خارجه كشورمان در ادامه اقدامات خود براي جلوگيري از روند خطرناك ورود نيروهاي خارجي به موضوع داخلي بحرين و به خطر انداختن جان انسانهاي بيگناه، روز سه شنبه بطور جداگانه با وزيران امور خارجه قطر و تركيه و نيز دبيركل اتحاديه عرب تلفني مذاكره كرد.
علي اكبر صالحي وزير امور خارجه كشورمان در اين گفتگوها اعلام كرد: تحولات مردمي در كشورهاي مختلف از جمله بحرين كه بصورت مسالمت آميز بدنبال مطالبات و خواسته هاي مشروع خود بوده و مداخله نگران كننده و غير قابل انتظار نيروهاي خارجي مي تواند منطقه را به سمت يك بحران پيش ببرد كه تبعات و عواقب خطرناكي خواهد داشت.
صالحي در اين مذاكرات تلفني افزود: بايد با حكمت و دور انديشي به خواسته هاي مردم توجه شود و نسبت به حل مشكلات بحرين بدون مداخله خارجي اقدام مناسب صورت پذيرد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14