(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 25 اسفند 1389- شماره 19889

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نقش بر آب (يادداشت روز)
دولت سفر پادشاه اردن به تهران را لغو كرد
مرتع (گفت و شنود)
فاكس نيوز: ارتش سايبري ايران بسيار ماهر و غيرقابل كنترل است
كوثري: آنها كه سردار فضلي را تخريب مي كنند صداي يك گلوله را هم در جبهه نشنيده اند
شجوني: تعجب مي كنم چرا خاتمي آزاد است
ارگان حلقه لندن رئيس خود را زير گرفت! (خبر ويژه)
اپوزيسيون: مرخصي و فرار اردشير امير ارجمند مشكوك است (خبر ويژه)
نشست انتخاباتي حلقه حاشيه ساز (خبر ويژه)
رپوبليكا: آمريكا بازنده واقعي توهم تحريم ايران است (خبر ويژه)
شوراي هماهنگي به وقت گرينويچ (خبر ويژه)
كيهان و خوانندگاننقش بر آب (يادداشت روز)

«اروپا و آمريكا نمي توانند افتادن ليبي در دست افراد خطرناك را تحمل كنند» و «سرنوشت قذافي مانند سرنوشت صدام نيست و رژيم او خواهد ماند». اين دو گزاره را بعضي ها باور كرده اند چرا كه مي توانند در «رسانه ها» شواهد و قرائني براي آن پيدا كنند اما جالب اين است كه گزاره اول، نتيجه ي جلسه ي سه روزه چهره هاي مختلف غرب در هرتزلياست كه به هواداري رژيم صهيونيستي شهرت دارند، و گزاره دوم مربوط به شبكه عربي رژيم صهيونيستي (اسرائيل اليوم) است كه از زبان خبرنگار ويژه اعزامي خود به طرابلس بيان كرده است.
اما گزاره هاي ديگري هم وجود دارند كه بسيار قابل تامل هستند: «ليبي ميان شورشي ها و رژيم قذافي به دو كشور تقسيم مي شود، كشوري با مركزيت طرابلس و كشوري با مركزيت بنغازي»، «بيم آن مي رود كه در بنغازي يك حكومت اسلامي تحت امر القاعده سر كار بيايد»، «ليبي بين قذافي و مخالفانش تقسيم مي شود» اين سه گزاره هم مربوط به صهيونيست هاست كه طي 3-4 روز گذشته بيان شده و دهها بار توسط رسانه هاي آمريكايي و اروپايي تكرار شده اند و در ايران نيز بعضي از افراد بدون توجه به منشاء اسرائيلي اين خبرها، گمان كرده اند كه انقلاب در ليبي با شكست مواجه شده و «شكست انقلاب در ليبي مقدمه شكست انقلاب ها در ساير كشورهاي عربي است» بعضي هم پا را ازاين فراتر گذاشته و گمان كرده اند كه انقلاب هاي عربي از ابتدا تحت كنترل بوده و قرار بوده تا همين جا پيش بروند!
همزمان با اين گزاره ها درباره ليبي گزاره هاي مشابهي هم درباره بحرين و يمن مطرح شده است مثل: «ما نگران درگيري هاي مردم بحرين با يكديگر هستيم»، «با دخالت خارجي در بحرين مخالفيم» و «نگراني از جنگ داخلي در يمن افزايش يافت» گزاره اول توسط وليعهد بحرين، گزاره دوم توسط وزير خارجه اردن بيان شده و گزاره آخر را روزنامه انگليسي تايمز نوشته است.
اين گزاره ها مي گويند 1-حكومت هاي عربي دارند بر اوضاع مسلط مي شوند 2-دركشورهاي عربي درگيري دولت و انقلابيون به درگيري هواداران دولت و انقلابيون تبديل شده است 3-خطر تجزيه، كشورهاي در حال انقلاب را تهديد مي كند 4-ارتش هاي عربي به زودي وارد معادله مي شوند.
جالب اين است كه در عين اينكه رژيم بحرين به سركوب شديد مردم روي آورده و خود به طور علني از كشورهاي عرب عضو شوراي همكاري خليج فارس درخواست كمك كرده، براي كشته ها و مجروحين تظاهرات 5 روز اخير كه عدد آنان از چندهزار نفر فراتر رفته است ابراز نگراني مي كند و بر گفت وگوهاي ملي و «حل و فصل جامع» و حتي به همه پرسي گذاشتن توافقات انقلابيون و حكومت تاكيد مي نمايد. در يمن نيز همزمان با توسل شديد به نيروي نظامي و حتي استفاده از تجهيزات ممنوعه و كشته و زخمي كردن صدها نفر از گفت وگو ميان دولت و انقلابيون حرف زده مي شود. از آن سو عليرغم گذشت 25 روز از آغاز كشتار مردم در ليبي، بحرين و يمن سازمان ملل و كشورهاي اروپايي هيچ محدوديت عملي- نظير اولتيماتوم زمان دار- بر سر راه حكومت هاي اين سه كشور قرار نداده اند و اين ديكتاتورها با دست باز مردم را به خاك و خون مي كشند. در تحليل تحولات جاري در ليبي، بحرين و يمن نكاتي به نظر مي رسند:
1-ورود ديكتاتورهاي يمن و بحرين به دور جديد درگيري ها با مردم انقلابي چند روز پس از آن صورت گرفته است كه معمر قذافي با توسل به سركوب شديد و استفاده از هلي كوپترها، توپ ها و تانك هاي نظامي و كشتن نزديك به 7000 نفر و زخمي كردن نزديك به نيم ميليون ليبيايي و آواره كردن نزديك به يك ميليون نفر از ساكنان شمال غرب ليبي بعضي از شهرهاي آزاد شده را مجدداً به تصرف خود درآورده است. اين موضوع كه با لبخند رضايت رژيم صهيونيستي، آمريكا و اروپا توام بود نشان مي دهد كه حمله سنگين و كشتار وسيع قذافي يك برنامه توافق شده و ورود مجدد سران بحرين و يمن به درگير شدن با مردم هم نشان مي دهد اين توافق جامع بوده است.
2- اينك شواهد و قرائن زيادي بيانگر آن است كه غربي ها با تعميم نمونه ليبي درصدد پايان دادن به انقلاب هاي اسلامي در كشورهاي عربي و به خصوص ممانعت از تكرار «سرنگوني ها» در شبه جزيره عربستان بوده اند. اين در حالي است كه حجم حضور مردم در ليبي به نسبت مصر و تونس بسيار گسترده تر بود و علي الظاهر قيمت «معمر قذافي» براي غرب بسيار كمتر از مبارك و بن علي بوده با اين وصف غرب بايد در سرنگوني قذافي همراهي نشان مي داد. اما برخلاف همه اين گمان ها غرب جديت بيشتري براي حفظ رژيم جنايتكار قذافي از خود نشان داد در واقع غرب به درستي دريافت كه سقوط قذافي از يك سو انرژي تازه اي به انقلاب هاي مصر و تونس- كه در دو سوي ليبي واقع شده اند- خواهد داد و آثار آن در كشورهاي عرب شبه جزيره به شكل انقلابات بروز مي كند به همين ميزان توقف روند انقلاب در ليبي مي تواند انقلاب را در ساير كشورها مهار كند و به مديريت تحولات در مصر و تونس مدد برساند. اما غرب به نتيجه دلخواه نرسيد. نسخه ليبي- عقب راندن مردم با سركوب شديد- در بحرين و يمن تكرار شد ولي همانگونه كه در ليبي، سركوب به جايي نرسيد و قشرهاي جديدي حتي در طرابلس به صفوف مردم اضافه شدند در يمن و بحرين نيز نيروهاي جديدي به صفوف تظاهرات كنندگان پيوسته اند و «اعتصاب كاركنان دولتي» ابعاد جديدي به انقلاب مردم داده است.
3- مداخله نظامي عربستان عليه مردم بحرين هم بيش از آنكه در عمل تاثيري داشته باشد از «بلوف» حكايت مي كند، چراكه اگر بنا به سركوب باشد- كه هست- همان نيروهاي نظامي و انتظامي پادشاهي بحرين كفايت مي كند چراكه براي سركوب نيم ميليون نفر مردمي كه اسلحه ندارند و به روش هاي خشونت آميز هم متوسل نمي شوند چند هزار نيروي نظامي از چند ده هزار نفري كه در اختيار رژيم فاسد بحرين مي باشد كفايت مي كند. حالا اگر بيش از اين كشتار نشده، به دليل كمبود نيروي نظامي نبوده بلكه رژيم آل خليفه از نتايج آن هراسناك بوده است. با اين وصف عزيمت يگان هايي از ارتش عربستان به بحرين، براي «ترساندن» مردم مظلوم بحرين- بخصوص شيعيان- صورت مي گيرد، اما بسيار بعيد است كه آل خليفه و آل سعود و كشورهاي غربي چنين لشكركشي را «راه حل» به حساب آورند، اين موضوع پيش از اين توسط آمريكا و اروپا در عراق و افغانستان و توسط رژيم سعودي عليه حوثي هاي يمن تجربه شده و شكست خورده است. اما درعين حال جا دارد كه ايران براساس مسئوليت ديني، انقلابي و مردمي خود به رژيم سعودي به دليل مداخله در بحرين هشدار جدي بدهد.
4- بحث تجزيه ليبي و يا كودتاي ارتش عليه مردم و رژيم قذافي نيز واقعيتي را در بر ندارد تصور تجزيه ليبي به معناي پذيرش فرضيه تقسيم عمودي- شرقي غربي- است به گونه اي كه 11 استان شرقي با مركزيت بنغازي از 21استان غربي با مركزيت طرابلس از هم جدا شوند. اين تصور با واقعيت سازگار نيست چراكه همه استان هاي شمال غربي و شمال شرقي عليه رژيم قذافي قيام كرده اند نه اينكه بخشي قيام كرده و بخشي ساكت باشند يا اينكه بخش شرقي عليه بخش غربي باشد بنابراين گزاره رسانه هاي انگليسي- و آمريكايي و صهيونيستي- مبني بر احتمال جدي تجزيه ليبي واقعيت ندارد. وقوع كودتا در ليبي نيز به مرز محال نزديك است چراكه مردم در شرايط انقلاب به سر مي برند و هر روز دهها نظامي در مراتب عالي و بدنه به مردم مي پيوندند و خود مردم نيز آرام آرام صاحب ارتش مستقلي شده اند.
5- برگرديم به دو گزاره ابتدايي، آيا آنگونه كه صهيونيست ها مدعي آن هستند و رسانه هاي غربي و بعضي از كشورهاي عربي نيز مطرح كرده اند، آمريكا و اروپا مي توانند از پيروزي نيروهاي انقلابي در ليبي جلوگيري نمايند؟ غرب قطعاً براي چنين هدفي برنامه جدي دارد اما جدي بودن غرب يك طرف ماجراست، طرف ديگر ماجرا اين است كه مردم ليبي بعد از حدود يك ماه حضور در صحنه به بقاء قذافي رضايت بدهند كه همه شواهد و قرائن خلاف آن را نشان مي دهد. اتفاقاً در مقايسه بين وضعيت ليبي، تونس و مصر ما شاهد انسجام بيشتر ليبيايي ها هستيم. تجمع مصري ها و تونسي ها عمدتاً در يك ميدان بود درحالي كه مردم در ليبي در همه شهرها و بصورت تظاهرات خياباني به ميدان آمدند. در ليبي 10روز پس از آغاز انقلاب، يك شوراي ملي انتقالي با حضور نيروهاي عمدتاً كاركشته اي كه مورد اعتماد مردمند، شكل گرفت و به تشكيل دولت موقت انتقالي منجر شد و بسياري از كشورها اين شورا و دولت برآمده از آن را به رسميت شناختند. اين شورا امروز يك گروه مسلح را در اختيار دارد درحاليكه در تونس و مصر تا امروز هم اين اتفاق ها نيفتاده است با اين وصف هيچ ترديدي در شكست پروژه قذافي وجود ندارد.
6- غرب درحال بازي كردن با زمان است و براي آنكه ديگران دريابند كه آمريكا، اروپا، رژيم صهيونيستي و وابستگان آنان به چه سرنوشت وحشتناكي گرفتار شده اند به زدن نقش و نگار روي شن هاي سواحل ليبي مشغول مي باشد! نقش هايي كه چند ثانيه بعد به زير آب مي روند.
سعدالله زارعي

 در پي اعتراض هاي گسترده
 دولت سفر پادشاه اردن به تهران را لغو كرد

سرويس سياسي -
در پي اعتراضات گسترده مردم، نمايندگان مجلس، فعالان سياسي اصولگرا و تشكل هاي دانشجويي، دولت سفر ملك عبدالله دوم پادشاه اردن به تهران را لغو كرد.
در حالي كه تا زمان تنظيم اين خبر هيچ يك از مقامات دولت، لغو سفر ديكتاتور اردن را اعلام نكرده چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از لغو سفر ملك عبدالله دوم به تهران خبر دادند.
در همين زمينه، محمود احمدي بيغش عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از لغو سفر پادشاه اردن به تهران خبر داد و گفت: اين سفر به دليل اعتراض هاي شديد مردمي و مخالفت نهادهاي تصميم گير لغو شد.
وي در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران طبق مباني انقلاب اسلامي از ملت هاي آزاده و قيام هاي مردم منطقه دفاع مي كند، افزود: سفر ملك عبدالله مي توانست سرنگوني حكومت ديكتاتوري اردن را به تاخير بيندازد كه الحمدلله اين سفر لغو شده است.
همچنين جواد جهانگيرزاده ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتشار خبري مبني بر سفر ملك عبدالله پادشاه اردن به تهران، گفت: روز سه شنبه با يكي از معاونان رئيس جمهور درباره سفر پادشاه اردن به تهران گفت وگو كردم كه ايشان گفت اين سفر به احتمال بسيار قوي لغو شده است.
وي افزود: معاون رئيس جمهور گفت دعوت از پادشاه اردن به تهران براي چندين ماه پيش بود و شرايط امروز منطقه در سفر ملك عبدالله به تهران موثر خواهد بود.
حميد رسايي نماينده تهران هم از لغو سفر عبدالله اردني به كشورمان به دليل عدم استقبال مسئولان جمهوري اسلامي از اين سفر خبر داد.
از سوي ديگر، علي اكبر صالحي وزير امور خارجه در واكنش به برخي اظهارات در رابطه با سفر پادشاه اردن به تهران گفت: سفر هيچ مقام خارجي را مخفي نگه نمي داريم و هيچ كس نيز نمي تواند به ايران مخفيانه بيايد و برود.
صالحي كه در حاشيه مراسم اختتاميه نخستين نشست پنجمين دوره مجلس دانش آموزي در ميان خبرنگاران حضور يافته بود در رابطه با صحت و سقم سفر احتمالي پادشاه اردن به تهران اظهار داشت: اگر سفري از سوي يك مسئول خارجي به تهران در پيش باشد، آن را رسما اعلام مي كنيم.
وزير امورخارجه افزود: در تمام سفرهايي كه انجام مي شود، سه اصل «عزت، حكمت و مصلحت» را مدنظر قرار خواهيم داد.
وي با اشاره به تحولات كشورهاي منطقه و موج بيداري اسلامي گفت: حكومت هاي منطقه بايد در مواجهه با تحولات منطقه و قيام مردم كه براي مطالبات مشروع خود انجام داده اند، با درايت و هوشمندي و احتياط بيشتر عمل كنند؛ در غير اين صورت شاهد مشكلات بيشتري خواهيم بود.
برخورد مجلس
با دعوت كنندگان
از ملك عبدالله دوم
به دنبال انتشار خبري مبني بر سفر پادشاه اردن به تهران، موج اعتراضات نمايندگان مجلس و فعالان سياسي به اين اقدام غيرقابل توجيه ادامه دارد و خواستار برخورد مجلس با دعوت كنندگان از ديكتاتور اردن شدند. در همين حال، حجت الاسلام والمسلمين حسين اسلامي سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، حمايت پادشاه اردن از رژيم صهيونيستي را خيانت بار خواند و تأكيد كرد: نمايندگان اصولگراي مجلس با دعوت كنندگان از ديكتاتور اردن برخورد و يكبار براي هميشه به موازي كاري ها در سياست خارجي پايان دهند.
«اسلامي» با يادآوري اينكه سفر اشخاص به اردن براي دعوت از ملك عبدالله كه در وابستگي وي به سازمان سيا ترديدي وجود ندارد، هم براي ملت و نمايندگان مجلس جاي سؤال داشت، تأكيد كرد: اگر پادشاه اردن به ايران سفر كند، نمايندگان اصولگرا با تمامي عوامل آن برخورد جدي كرده و در اولين گام طرح استيضاح وزير امور خارجه را پيگيري خواهند كرد تا يك بار براي هميشه موازي كاري ها در سياست خارجي پايان يابد.
همچنين عوض حيدرپور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به دعوت ملك عبدالله دوم براي سفر به تهران گفت: اين سفر اشتباه كارشناسي و استراتژيك در وزارت خارجه نبوده است بلكه سفر ملك عبدالله به تهران چند ماه پيش توسط آقاي اسفنديار مشايي صورت گرفته است.
حيدرپور افزود: مطمئن هستيم آقاي احمدي نژاد اجازه نخواهد داد كه اشتباهات فردي در دولت دهم برخلاف منافع مردم فلسطين و اردن صورت بگيرد؛ بر همين اساس معتقديم خود آقاي رئيس جمهور اين سفر را لغو خواهد كرد، چرا كه مصالح اسلامي اجازه چنين كاري را نمي دهد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه در صورت سفر ملك عبدالله به تهران، علي اكبر صالحي بايد آماده برخورد مجلس باشد، گفت: مجلس شوراي اسلامي هرگز اين خيانت را برنخواهد تابيد.
آيت الله محسن اراكي مؤسس مركز اسلامي انگليس و عضو سابق مجلس خبرگان رهبري نيز با بيان اينكه در شرايطي كه تحولات منطقه به سمت بيداري اسلامي پيش مي رود، دعوت از ديكتاتور ضد اسلامي اردن اصلاً قابل توجيه نيست، گفت: دعوت از پادشاه اردن اقدامي غلط و بيخود است.
همچنين يدالله جواني كارشناس مسايل سياسي با بيان اينكه حاكم اردن همواره مدافع نظام سلطه بوده است، گفت: اينها از آنجا كه همراهي صحيحي با ملت هاي مسلمان منطقه ندارند، در ارتباط با آنها بايد همه جوانب سنجيده و دقت خاصي صورت گيرد.
جواني با تأكيد بر اينكه حاكمان مستبد و وابسته به آمريكا و غرب در شرايط متزلزل هستند، گفت: دعوت از ملك عبدالله از جانب ايران موجب دلخوري و ايجاد يأس در ميان ملت هاي منطقه و همچنين موجب مشروعيت بخشي به آنان به عنوان مستبدان منطقه مي شود.

 مرتع (گفت و شنود)

گفت: يكي از كاربران سايت فيس بوك كه ساكن آمريكاست نوشته؛ «اينجا داد آمريكا و اروپا از دست رژيم ايران و قدرت اون به آسمون بلنده و همه تحولات خاورميانه رو زير سر ايران مي دونن، اونوقت ما چند تا فسقلي دور هم جمع شديم و الكي هارت و هورت مي كنيم.»
گفتم: اين حيوونكي تازه دوزاريش افتاده!
گفت: باز هم، همين يارو نوشته؛ «حرف من خيلي روشنه، اگه واقعا راست ميگيم، پس سبزهايي كه قرار بود 25 بهمن بيان تو خيابون كجا هستند كه پيداشون نيست؟»
گفتم: دانش آموزي به پدرش گفت؛ باباجون! ببين چه نقاشي قشنگي كشيدم، يك گله گاو كه دارند توي صحرا علف مي خورند. ولي پدرش هر چي نگاه كرد فقط يك صفحه كاغذ سفيد ديد و به پسرش گفت؛ پس علف ها كجاست؟ پسرش گفت؛ گاوها چريده اند و تمام شده، پرسيد؛ ولي هيچ گاوي هم ديده نميشه و پسرش جواب داد؛ خب! علف ها رو چريدند و رفتند!

 
فاكس نيوز: ارتش سايبري ايران بسيار ماهر و غيرقابل كنترل است

يك شبكه خبري آمريكايي وابسته به پنتاگون در گزارشي به نقل از برخي مخالفان جمهوري اسلامي و يك كارشناس بين المللي ، ارتش سايبري ايران را غيرقابل كنترل ناميد.
شبكه خبري فاكس نيوز در پايگاه اينترنتي خود مي نويسد: ايران در حال مهيا نمودن ارتش سايبري خود براي مقابله با هرگونه منازعه اي در اين زمينه مي باشد تا بدين وسيله با دشمنانش مقابله نمايد.
بنابراين گزارش، رضا كهليلي (خليلي) جاسوس آمريكايي در گفتگويي اعلام داشت: جوانان هوادار نظام بسيار زيادي در ايران با سواد بالا و متخصص در امور رايانه اي مي باشند و همچنين متخصصين رايانه اي ديگري كه بسيار توانمند هستند.
كهليلي همچنين گفت: حملات سايبري بي خطر و آنچنان هزينه بر نيست و نياز به موشك و ناو جنگي و از اين قبيل ندارد.
محسن سازگارا، فراري مقيم آمريكا مستقر در واشنگتن دي سي، نيز دراين باره به فاكس نيوز مي گويد: متخصصين رايانه اي ايراني برنامه هاي بسيار پيچيده اي مي نويسند كه حتي خبرگان رايانه اي خارجي از درك آن عاجز هستند بنابراين دست دولت ايران براي استخدام چنين افرادي بسيار باز مي باشد.
سازگارا در ادامه با اشاره به هك شدن سايتش توسط ارتش سايبري ايران و نيز سايت خبري صداي آمريكا گفت: هكرهاي ايراني بسيار ماهرانه عمل كردند البته من نمي دانم پشت اين افراد چه گروهي قرار دارد.
دويد آلبرايت، رئيس موسسه امنيت علوم بين المللي نيز گفت: ايران قادر به ايجاد يگان نبرد سايبري خواهد بود و آمريكا بايد منتظر حمله سايبري ايران باشد.
فاكس نيوز در خاتمه نوشت: ديري نخواهد پاييد كه از ارتش سايبري ايران بيشتر بشنويم و بايد اذعان داشت كه راه خاصي براي مقابله با نبردهاي سايبري آنها نيست.
 كوثري: آنها كه سردار فضلي را تخريب مي كنند صداي يك گلوله را هم در جبهه نشنيده اند

يكي از فرماندهان دفاع مقدس تاكيد كرد كه اگر كسانيكه حاج علي فضلي را تخريب مي كنند يك دقيقه و يا حتي يك ثانيه در جبهه حضور داشتند امروز جرات نمي كردند به ايشان اهانت كنند.
«محمد كوثري» در گفت وگو با فارس، در واكنش به تكاپوي يك جريان منحرف سياسي براي حمله به ارزش هاي انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران گفت: هر جريان و گروهي كه سپاه پاسداران و سرداراني چون حاج علي فضلي را تخريب مي كنند، حقيقتا انحراف در فكر و عمل دارند.
وي با بيان اينكه سازمان هاي امنيتي كشور بايد هتاكان به سردار فضلي را شناسايي و مجازات كند، افزود: اين افراد تازه به دوران رسيده بايد بدانند كه اگر امثال حاج علي فضلي نبودند تكليف آنها مشخص نشده بود و امنيت امروز آنها حاصل رشادت هاي سرداراني چون فضلي است.
فرمانده اسبق لشگر 27 محمد رسول الله، با بيان اينكه حاج علي فضلي براي حراست از نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي ايران تمام جان خود را در راه انقلاب و ايران گذاشته است، تصريح كرد: علي فضلي يك بسيجي است كه 50 درصد جانبازي دارد و اگر از موي سر تا نوك ناخن هاي پاي فضلي را ببينيد در تمام بدن او نشانه هايي از دفاع مقدس وجود دارد.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه خود از جانبازان دوران دفاع مقدس است در پاسخ به اين سوال كه چرا يك جريان منحرف سياسي تخريب سردار فضلي را در دستور كار خود قرار داده است، گفت: اگر اين افراد يك دقيقه و يا حتي يك ثانيه در جبهه حضور داشتند و يا صداي يك تير را در منطقه عملياتي مي شنيدند امروز جرات نمي كردند به حاج علي فضلي اهانت كنند؛ اينها كه نسنجيده عليه فضلي سخن مي گويند صداي يك گلوله را هم در جبهه نشنيده اند.
وي با بيان اينكه تخريب افرادي چون علي فضلي از شايستگي ها و ارزش هاي او كم نمي كند، گفت: اين رفتارها موجب محبوبيت حاج علي فضلي در بين جوانان خواهد شد.

 شجوني: تعجب مي كنم چرا خاتمي آزاد است

دبير جامعه وعاظ تهران ضمن قدرداني از نخستين گام قوه قضاييه درباره كروبي و موسوي گفت: تعجب مي كنم چرا خاتمي آزاد است.
حجت الاسلام جعفر شجوني دوشنبه شب در مراسم يادواره شهداي روحاني منطقه ورامين با اشاره به انتخابات اخير رياست مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: ملاك اصلي خبرگان پيروي از رهبري است.
دبير جامعه وعاظ تهران گفت: مردم به خبرگاني راي داده و مي دهند كه پر و بال رهبري باشند نه اين كه با اعمال و رفتار و كردار خود، اين عمود خيمه دين را مورد كم لطفي و بي مهري قرار دهند. وي افزود: خبرگان رهبري با هيچكس نه تعارف دارد و نه شوخي، بلكه برحسب وظيفه شرعي و راي مردم عمل مي كند.
شجوني در ادامه فتنه 88 و پس مانده هاي آن در 25 بهمن را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: در اين فتنه تمام گروه هاي ضدانقلاب داخلي و دشمنان خارجي به ميدان آمدند و به نام تقلب در راي مردم بعضي از خواص قدرت طلب، فرصت طلب و سوخته هاي سياسي را با نام مقدس ياران امام به ميدان آوردند تا بتوانند عمود خيمه دين را از بين ببرند و يا حداقل به آن لطمه بزنند.
دبير جامعه وعاظ تهران كه سخنانش با تكبيرهاي متعدد شركت كنندگان حمايت مي شد ضمن قدرداني از نخستين گام قوه قضاييه درباره كروبي و موسوي تصريح كرد: تعجب مي كنم چرا خاتمي آزاد است.

 ارگان حلقه لندن رئيس خود را زير گرفت! (خبر ويژه)

اذعان عطاءالله مهاجراني به استقلال نظام سياسي ايران و سلامت اقتصادي رهبر انقلاب و خانواده ايشان، موجب كودتا عليه وي در سايت جرس (ارگان حلقه لندن) شد! جرس ضمن مطلبي، مهاجراني را ايلياتي توصيف كرد و نوشت كه لحن وي دلسرد كننده است و مهاجراني به درد سياست نمي خورد.
نويسنده جرس در مطلبي كه بوي بازنشسته كردن اجباري مهاجراني را مي دهد، تصريح كرده كه مهاجراني نمي تواند دروغ بگويد اما مجبور هم نيست هر حرفي را بگويد! عبيد سن خوراني نويسنده اين مطلب اعتراض آميز اين گونه به اظهارات مهاجراني پرداخته است: 60 سال پيش وقتي مادرم خبردار شد كه خواستگاري براي خواهرم مي آيد، به شدت نگران شد كه ما بيش از 6 صندلي نداريم حال چه خاكي برسر بايد بريزم و خلاصه از همسايه دست راستي و دست چپي هركدام چند صندلي به امانت گرفت و بساط پذيرايي را جور كرد اما با اين تأكيد و خواهش و تمنا و التماس از پدر كه «مبادا شما لو دهيد كه اين صندلي ها امانتي است» و آقا هم ظاهراً با تكان دادن سر قولي داد و خيال مادر را آسوده كرد. گروه خواستگاران كه وارد شدند و پس از مدتي بازار مذاكرات كه گرم شد، ناگهان در بين تعيين ميزان مهريه و جهازيه و... پدر با صداي رسا و ايلياتي اش ميهمانان را مورد خطاب قرار داده و خيلي شمرده اظهار كرد «ما بيش از شش صندلي نداريم و بقيه صندلي ها را از همسايگان قرض كرده ايم، من دروغ نمي توانم بگويم». كه اين حركت و گفته اش هنوز به عنوان ضرب المثلي در خانواده ما و وابستگان مصرف مي شود. اين را داشته باشيد تا بروم سراغ اين آقاي عطاءالله مهاجراني.
وي اضافه مي كند: دكتر عطاءالله مهاجراني كه معرف حضور همه شما هست. آدمي است خوش صحبت، پرمعلومات، خوش قلم؛ اما باور كنيد به اعتقاد من اصلاً به درد كارهاي سياسي و صحبت و مذاكرات سياسي نمي خورد و بهتر است در اين گونه موارد همواره سكوت را پيشه كند. مدت ها پيش ايشان مقاله اي در همين نشريه جنبش راه سبز نوشتند كه بسيار شيرين اما فوق العاده دلسرد كننده بود و عده اي از طرفداران و هواداران جنبش سبز را به كلي رماند و تاراند. من از روي دلسوزي و احساس مسئوليت نامه اي خطاب به گردانندگان جنبش راه سبز نوشتم و ضمن تعريف و تمجيد از قلم شيرين و شيواي ايشان توصيه كردم آقا ترا به خدا سر جدم به ايشان توصيه بفرماييد وارد حريم سياست نشوند كه حاصل نوشته هاي ايشان در زمينه سياست دفع علاقمندان و دوستان است. نمي دانم تأثير اين درخواست من بود يا انتقادهاي بي شماري كه نسبت به آن نوشته ايشان شده بود، آقاي دكتر مهاجراني مدتي از پرداختن به مسائل سياسي دست كشيده و در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي مطالبي نوشتند كه الحق شيرين و قابل استفاده بود. اما هفته پيش ايشان يكجا جبران مافات را كرده و در بين مصاحبه اي كه در لندن كرده بودند اظهار داشتند كه بله «آيت الله خامنه اي آدمي هستند دست پاك و من در تمام مدت سال هايي كه در اين رژيم يانماينده بودم، يا معاون وزير و وزير و مشاور، از ايشان خطايي نديده ام و ايشان از نظر اقتصادي هيچ نقطه خاكستري در زندگي ندارند» (نقل به مضمون).
نويسنده جرس نوشت: با خواندن اين مصاحبه ياد مرحوم پدرم و خوي و خصلت ايلياتي او افتادم و در ضمن يادم آمد كه اين آقاي دكتر مهاجراني كشاورززاده هستند و پدر محترمشان از قرار از زمينداران اراك بوده اند؛ و خلاصه رحمتي به ابوي گرامي خودم فرستادم و ياد حرف تاريخي او افتادم و حرف مرحوم مادرم كه وقتي پس از عزيمت خواستگاران از پدر پرسيد آقا شما مگر مجبور بوديد كه بفرماييد ما بيش از شش صندلي نداريم؟ آيا كسي از شما درباره صندلي ها و تعداد آن سؤالي كرد؟ پدر با همان حالت ايلياتي پاسخ داد «خانم من نمي توانم دروغ بگويم». حال آقاي مهاجراني در اين مصاحبه اي كه انجام داديد، كسي در مورد پاكي رهبري پرسشي از شما كرد؟ كه احياناً در متن اين مصاحبه درج نشده است؟ فلسفه شما در طرح اين مطلب كه «در زندگي اقتصادي ايشان نقطه اي خاكستري وجود ندارد» چه بود؟ آيا تصور مي كنيد با بيان اين مطلب به دوستان خود افزوديد يا بر دشمنان خود به ميزان لاتعد و تحصي اضافه كرديد؟
برخي تحليل ها از نااميدي مهاجراني نسبت به فتنه سبز و سرخوردگي وي از ايفاي نقش براي اپوزيسيون خارج نشين حكايت مي كند، به ويژه اينكه شماري از اعضاي حلقه 5 نفره (كساني نظير سروش و گنجي) عملاً نتوانستند به همكاري با وي ادامه دهند. گفته مي شود همزمان برخي اختلافات ميان مهاجراني و برادرزنش (محسن كديور) رخ داده است. اپوزيسيون: مرخصي و فرار اردشير امير ارجمند مشكوك است (خبر ويژه)

سايت ها و محافل اپوزيسيون خارج نشين نسبت به هويت اردشير اميرارجمند مشاور موسوي به شدت ابراز ترديد كرده اند و او را مأمور وزارت اطلاعات مي دانند كه با سپردن وثيقه سنگين براي جاسوسي به درون اپوزيسيون نفوذ داده شده است.
اردشير اميرارجمند بعد از بازداشت در ايران و اعتراف به جاسوسي براي سرويس اطلاعاتي موساد و همكاري با منافقين در جريان آشوب ها، به عنوان مرخصي از زندان خارج شده بود كه به فرانسه گريخت و از اين كشور پناهندگي گرفت.
سايت هاي ضد انقلاب درباره او مي نويسند «چگونه ممكن است شخصي كه در موقعيت مشاور عالي موسوي بازداشت شده و به همكاري با موساد و سازمان مجاهدين خلق- منافقين- هم اعتراف كرده است به آساني از وزارت اطلاعات رژيم مرخصي بگيرد و بعد خيلي آسان تر به فرانسه مهاجرت كند» سايت گويا در ادامه مي نويسد «مگر مأموران امنيتي رژيم مغز خر خورده اند كه به امير ارجمند با آن جايگاهي كه نزد موسوي داشت و با آن اعترافاتي كه كرده بود، مرخصي بدهند و بعد از خروج امير ارجمند از زندان هم مراقب او نباشند تا بتواند به فرانسه رفته و پناهندگي بگيرد؟ دوستان! رفقا! آقايان سبز و خانم هاي سبزتر! عقلتان كجا رفته؟ شك نداشته باشيد كه امير ارجمند جاسوس رژيم است، وزارت اطلاعات و سپاه را دست كم نگيريد. اصلاً هيچ وقت نبايد دشمن را دست كم گرفت. اگر رژيم توان اطلاعاتي نداشت كه در فاصله چند هفته همه ليدرهاي سبز را دستگير نمي كرد حالا چطور ممكن است به شخصي مثل اردشير امير ارجمند در فاصله كوتاهي بعد از بازداشت مرخصي بدهد و بعد هم اصلاً مواظب او نباشد»؟!
چند روز قبل عليرضا نوري زاده نيز در مصاحبه با راديو آمريكا به همين موارد اشاره كرده و گفته بود «ترديد ندارم كه آقاي اردشير اميرارجمند جاسوس جمهوري اسلامي است».
گفتني است درز اخبار دروني گروههاي اپوزيسيون مدتي است كه موجي از اضطراب و نگراني در ميان جريانات ضد انقلاب خارج نشين پديد آورده است و آنها را به ارزيابي دقيق تر افرادي كه از ايران خارج شده و به اپوزيسيون مي پيوندند، واداشته است. چند هفته قبل ماجراي تماس تلفني اميرارجمند با شيرين عبادي و متن گفت وگوي وي با عبادي، ابتدا در سايت بالاترين و سپس به طور تلويحي در جرس منتشر شد و اميرارجمند در پاسخ به پرسش «بهرام-ش» يكي از ضدانقلابيون ساكن لندن كه با ترديد از وي درباره نشت اين مكالمه توضيح خواسته بود، اطرافيان شيرين عبادي را به درز دادن آن متهم كرده بود.

 نشست انتخاباتي حلقه حاشيه ساز (خبر ويژه)

حلقه سياسي مرتبط با برخي مديران دفتر رئيس جمهور، تشكيل ستادهايي براي انتخابات مجلس نهم را در تهران و برخي استان ها آغاز كرده اند.
اين حلقه طي هفته هاي اخير تماس هايي را براي جذب برخي فعالان سياسي آغاز كرده و همزمان درصدد است فعاليت هاي رسانه اي را از طريق برخي سايت ها و نشريات گسترش دهد.
تحركات مذكور در حالي است كه اضلاع جبهه اصولگرايي پيش از اين جلسات مشورتي و هماهنگي خوبي با رئيس جمهور برگزار كرده اند.
تحركات جديد حلقه ياد شده در حالي است كه استفاده از امكانات دولتي براي مصارف انتخاباتي و سياسي ممنوع است.
در همين حال سايت جهان گزارش داد: نشست سراسري اعضاي ستاد انتخاباتي منسوب به برخي مديران ارشد دفتر رئيس جمهور در تهران برگزار مي شود. براساس اين گزارش، همايش ياد شده از سوي رئيس سازمان هلال احمر و برخي مديران ارشد دفتر مشايي برگزار مي شود.
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اسفند سال 1390 برگزار مي شود.

 رپوبليكا: آمريكا بازنده واقعي توهم تحريم ايران است (خبر ويژه)

پرتيراژترين روزنامه ايتاليا با بررسي رشد صادرات كشورهاي اروپايي به ايران، ادعاي تحريم جمهوري اسلامي را «توهم» توصيف كرد.
«لارپوبليكا» به استناد آمار و ارقام رسمي منتشره تاكيد مي كند: هدف غرب هر چه باشد، واقعيت اين است كه تحريم ها بر حيات جمهوري اسلامي هيچ تاثيري نداشته است. پول رايج ايران ارزش خود را در برابر ديگر ارزهاي خارجي حفظ كرده و فروشگاهها مملو از كالاست، به ويژه كالاهايي كه توليدكنندگان شان از امضاء كنندگان تحريم ها عليه ايران هستند. اكنون بايد پرسيد آيا تحريم هاي اعمال شده عليه ايران واقعي است؟ اين تحريم ها بيشتر به توهم شباهت دارد.
اين روزنامه يادآور مي شود: بنابراعلام موسسه آمار آلمان، صادرات آلمان به ايران در 10 ماه اول سال 2010 به ميزان 5 درصد در مقايسه با همين زمان در سال 2009 افزايش داشته است. دولت مركل در سال 2010 بيش از 16 قرارداد بازرگاني دوجانبه با ايران امضاء كرده و همين مسئله به شدت دولتمردان اسرائيلي را نگران كرده است. در حالي كه آمريكا و اسرائيل خواهان افزايش تحريم ها عليه جمهوري اسلامي هستند، آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه ميزان تبادلات بازرگاني آلمان با اين كشور در سال 2010 افزايش يافته است. راجر باكرت، كارشناس اسرائيلي، در اين مورد گفت ادامه روابط بازرگاني بين آلمان و ايران در سال 2010 نشان داد كه تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران بي نتيجه بوده است.
لارپوبليكا در گزارش خود از قول ساندرو بونومي رئيس فدراسيون بازرگاني و صنايع ايتاليا نوشت: ميزان مبادلات بازرگاني و اقتصادي با ايران به شكل چشمگيري افزايش يافته است. صادرات روبات هاي ايتاليا طي 9 ماه اول سال 2010 به ميزان 384 درصد افزايش داشته، صادرات توربين هاي بخار و ماشين آلات صنعتي نيز به ترتيب تا 236 و 106 درصد افزايش داشته است. همچنين ميزان صادرات كالا و تجهيزات مهندسي از ايتاليا به ايران با افزايش 50 درصدي به بيش از 258 ميليون يورو رسيد. اين در حالي است كه همين رقم در سال 2009 حداكثر به 172 ميليون يورو رسيده بود. واردات ايران طي 9 ماه اول سال 2010 به 3744 ميليون يورو مي رسد كه در مقايسه با سال 2009 به ميزان 167 درصد افزايش داشته است. سال گذشته واردات نفت ايتاليا از ايران به ميزان 90 درصد افزايش يافت.
گزارش موسسه اتحاديه نفتي ايتاليا حاكي است واردات نفتي از ايران طي 10 ماه اول سال 2010 بيش از 92 درصد نسبت به همين مدت در سال 2009 افزايش داشته است. اين موسسه افزوده است كه ايران دومين صادركننده بزرگ نفت به ايتالياست.
روزنامه ايتاليايي اضافه كرده است: سازمان سيا در آخرين برآورد توليد ناخالص داخلي كه براساس شاخص قدرت خريد تعيين مي شود، اعلام كرده است كه ايران با توليد ناخالص داخلي به ميزان 863 ميليارد دلار به عنوان هجدهمين كشور اقتصادي جهان در سال 2010 شناخته مي شود.
لارپوبليكا در پايان مي نويسد: به نظر مي رسد كه آمريكايي ها علاوه بر از دست دادن پايگاه اصلي خود در منطقه خليج فارس و بازار بزرگ ايران، بسياري از امتيازات ديگر را نيز از دست داده اند. و اكنون به بهانه هاي مختلف در تلاش اند كه در وهله اول حكومت سرسخت جمهوري اسلامي را مجبور به انعطاف پذيري و حمايت از منافع آمريكا كنند يا حداقل از مخالفت با اين مقوله بازدارند، و در وهله دوم بتوانند بازار ايران را از دست رقباي خود خارج كنند و بدين ترتيب منافع آمريكا را در آينده تضمين نمايند.

 شوراي هماهنگي به وقت گرينويچ (خبر ويژه)

اولين اقدام نقابداران «شوراي هماهنگي راه سبز» در خارج كشور براي درآمدن از سايه، با ناكامي همراه بود.
اعضاي اين شوراي نيمه مخفي بي آن كه نامي از شوراي مذكور بياورند اعلام كرده بودند يكشنبه در دانشگاه وست مينستر لندن حضور به هم مي رسانند و حوادث پس از 25 بهمن را بررسي مي كنند. اما از افراد اعلام شده تنها اردشيراميرارجمند، شيرين عبادي (و مسعود بهنود به عنوان مجري) حضور به هم رساندند اما عطاءالله مهاجراني و فرخ نگهدار به دلايل نامعلوم از حضور در اين جلسه امتناع كردند. محسن كديور و مجتبي واحدي نيز كه در آمريكا اقامت دارند به بهانه ويزا، رهسپار لندن نشدند. كديور از طريق تلفن به صورت كوتاه با حاضران سخن گفت و ويدئوي ضبط شده سخنان واحدي هم پخش شد. شوراي هماهنگي راه سبز همزمان با اعمال محدوديت براي موسوي و كروبي و قطع ارتباط آنان با حلقه خارجي، از طريق شبكه چند ضلعي بي بي سي، كلمه، جرس راديو فردا به صحنه آمد اما پس از ناكامي در برانگيختن كوچك ترين موجي در ايران در محاق افتاد.
در نشست لندن، كديور اظهار داشت كه «ما راهي جز مرحله بندي مطالبات نداريم و هنوز به مرحله گذار از قانون اساسي نرسيده ايم. ما نبايد ندانسته مطالبات را بالا ببريم بلكه استراتژي ما بايد مقاومت حداكثري بر مطالبات محدود باشد». اردشير اميرارجمند هم گفت «مبارزه مسالمت آميز و احترام به قانون اساسي ويژگي ماست». او در عين حال گفته است «ما ديگر به دنبال كسب مجوز براي راهپيمايي نيستيم و آن را به هر شكل برگزار مي كنيم». امير ارجمند در عين حال به اين واقعيت اشاره نكرده كه مشكل فتنه سبز، فقدان كمترين نيروي ميداني براي تجمع- چه برسد به راهپيمايي- است و نه مجوز كه به شكل امريه علي القاعده از سوي آمريكا و اسرائيل صادر مي شود!
شيرين عبادي هم كه ارتباطات مستقيمي با سازمان سيا و ام آي6 انگليس دارد، در اين نشست، به تكرار مواضع تكراري آمريكا و غرب پرداخت و گفت: ما چرا بايد غني سازي اورانيوم داشته باشيم؟ ما دومين منابع گازي جهان را در اختيار داريم و منابع نفتي و انرژي خورشيدي و بادي فراواني نيز داريم، چرا بايد دنبال غني سازي باشيم تا اين همه مشكل براي ما به وجود بيايد. ما چرا بايد به حزب الله لبنان كمك كنيم.
در اين نشست از امير ارجمند درباره معرفي اعضاي شوراي هماهنگي راه سبز سؤال شد كه وي گفت «به دلايل امنيتي در حال حاضر امكان معرفي اعضاي اين شورا وجود ندارد. به نظر من عملكرد شورا مهم است نه افرادي كه با آن همكاري مي كنند». وي كه از دعوت كنندگان آتش زدن سطل هاي زباله در 25 بهمن به نفع آمريكا و اسرائيل بود، ادعا كرد راديكاليزه شدن مخالفان، دام حكومت است.
همزمان با اظهارات امير ارجمند، سايت ضد انقلابي اخبار روز با انتقاد از نقابداري شوراي مذكور نوشت: كمتر كسي مي داند كه اينها چه كساني هستند. منشور منتشره هم نمي تواند شناسنامه آنان تلقي گردد. در پرده ماندن چهره اعضاي شورا در حالي كه به نظر نمي- رسد صرفاً جنبه امنيتي داشته و ناشي از مخفي كاري باشد، پرسش هاي فراواني را دامن زده است. برخي مواضع اين شورا از جمله تلاش براي تحميل شعارهايي به شدت تفرقه افكنانه در تظاهرات اول اسفند، به اين پرسش ها ابعاد نگران كننده اي داده است.
شنيده ها حاكي از آن است كه مهاجراني به خاطر وقوع اختلافات تازه، حاضر به حضور در اين نشست نشده اما بنابر گزارش هاي ديگر، وي معتقد است حرف هاي اين جمع كم خاصيت و تكراري است و بنابراين بايد فكر ديگري كرد. او معتقد است تندروهاي نااميد از بازگشت به كشور، طي 2 سال اخير تلاش كرده اند پل هاي پشت سر ديگران را خراب كنند و آنها را به بن بست هل دهند.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323
كيهان و خوانندگان
< ¤ درخواست امارات براي حذف موضوع جزاير سه گانه ايراني از بيانيه شوراي همكاري خليج فارس را نبايد تغيير ديدگاه اين كشور دانست بلكه حقيقت موضوع اين است كه خيزش هاي مردمي خاورميانه بويژه بحرين آنها را آشفته كرده است و به همين دليل فعلاً از ادعاي پوچ خود دست برداشته اند.
اصالت منش
¤سال 89 با تمامي فراز و نشيب ها و پستي و بلندي ها سال بصيرت ملت ايران بود كه به صراحت مي توان گفت حق تعالي عنايت خاصي از صدقه خون شهيدان بر ملت روا داشته و عظمت و عزتمان را در اين سال درخور صبر و مقاومتمان ارزاني نمود. اميد است به هنگام تحويل سال نو خدا را بر اين نعمت شاكر باشيم و از او بخواهيم در سال پيش رو صحت و سلامت و عافيت و آسايش و آرامش را براي همه ملتهاي مسلمان خاصه ملت بيدارمان رقم زند و كشورمان را در سايه قرآن و عترت محفوظ نمايد.
محمودي
¤ سران فتنه در آن سوي مرزهايند (آمريكا، انگليس، رژيم جعلي صهيونيستي) لذا به موسوي و كروبي و خاتمي و امثالهم بگوئيد عمله و دست اندركاران فتنه.
0107---0916
¤ جبران خسارت هايي كه فتنه گران به كشور زده اند زمان مي برد ولي خدا را شاكريم كه ملت با ايستادگي و مقاومت خويش، فتنه گران و حاميان آنهارا از رسيدن به اهداف شومشان ناكام ساخت.
3419---0935
¤ از آقاي شريعتمداري به خاطر يادداشت روز با عنوان «نشانه را جابجا نكنيد» سپاسگزارم و پيشاپيش سال نو را خدمت ايشان و كليه كاركنان محترم كيهان تبريك عرض مي كنم.
سعيد رفيعي از تهران
¤ از دست اندركاران روزنامه كيهان بويژه آقاي شريعتمداري به خاطر روشنگري هايشان و ورود به موقع در افشاي ماهيت واقعي و نيمه پنهان فتنه گران داخلي و اربابان آن ها در آن سوي آب ها تشكر و قدرداني مي كنم.
سيدحسن اعتصامي - اصفهان
¤ شنيده شده كه قرار است آقاي مشايي شب عيد امسال به آمريكا برود و مراسم سال تحويل را در كنار ايرانيان خارج نشين در نيويورك باشد. عرض بنده اين است كه وقتي در داخل كشور خودمان بچه هاي يتيم و خانواده هاي بي سرپرست نياز به محبت دارند چرا ايشان ترجيح داده كه با مرفهين بي درد باشد.
گرافر
¤ مي خواستم تشكر كنم از كليه عوامل وزارت اطلاعات بابت كشف و متلاشي و دستگيري عوامل شركت هاي هرمي. سربازان گمنام امام زمان «عج» واقعا با اين اقدامشان خيلي به حال اين ملت لطف كرده و مي كنند و خيلي از خانواده هايي را كه در چنگ اين گونه افراد اسير هستند و هر روز بر تعداد آن ها افزوده مي شد نجات مي دهند.
حميد علوي
¤ از مسئولان محترم كشور تقاضا مي كنم كه نسبت به ريشه كني پارتي بازي در استخدام و به كارگيري نيروي انساني در ادارات تدبيري بينديشند. چرا كه اين معضل همه مردم را رنج مي دهد.
يك شهروند از ايلام
¤ از مسئولان اتوبوس هاي شهري بخش خصوصي تقاضا مي كنم كه به رانندگان تذكر بدهند كه نصب ميزان كرايه براي آگاهي مردم ضروري است. برخي رانندگان با نصب نكردن مقدار كرايه پول بيشتري از مسافران دريافت مي كنند.
عليزاده
¤ با اينكه تنها چند روز به پايان سال مانده اما هنوز بسياري از خبرنگاران از جمله خبرنگاران استان فارس هديه رئيس جمهور را دريافت نكرده اند.
يك خبرنگار
¤ نيروهاي شركتي تمام ادارات جابه جا و ساماندهي شده اند الا صدا و سيما، خواهشمند است در اين رابطه به فكر ما هم باشيد.
احمدي - ساري
¤ در شهرستان اليگودرز استان لرستان باندي وجود دارد كه اقدام به توليد و توزيع سكه هاي تقلبي كرده و تا الان سر هزاران نفر از شهروندان را كلاه گذاشته است تعجب ما از مسئولين و نيروهاي انتظامي و امنيتي منطقه است كه تا حال براي دستگيري و برخورد با افراد اين باند اقدام موثري نكرده اند.
يك شهروند اليگودرزي
¤ اگر جلوي سوءاستفاده سودجويان گرفته شود هيچ مشكلي براي انقلاب پيش نمي آيد مردم انقلاب و كشور خودشان را از عمق جان دوست دارند و به رهبر خويش عشق مي ورزند. فقط بايد افراد سودجو در انقلاب رسوا بشوند. بقيه كارها خود به خود درست مي شود.
5386--0912
¤ حال كه مسئول مترو تهران تغيير پيدا كرده مي خواستم از مسئول جديد درخواست بكنم تعداد واگن هاي مخصوص خواهران را افزايش بدهد. دو واگن اختصاص داده شده به خواهران جوابگو نيست. خواهراني كه از روي ناچاري به قسمت مردان مي آيند در معذورات اخلاقي گير مي كنند و رنج مي كشند.
يعقوبي
¤ از مسئولين راهنمايي و رانندگي تقاضا مي كنيم كه براي هرچه بيشتر گويا كردن تابلوها و علائم رانندگي تدابيري بينديشد چرا كه اولاً بسياري از تابلوهاي علائم پشت درختان و برخي تابلوهاي متعلق به نهادهاي ديگر پنهان شده است و ديگر اينكه برخي از علائم گويا نيستند و از همه مهم تر اينكه در برخي از خيابان ها عدم وجود تابلوي راهنما باعث سردرگمي راننده ها مي شود. به عنوان مثال اگر به شرق ميدان كلاهدوز مراجعه كنيد به راحتي به اين نتيجه خواهيد رسيد.
يك شهروند- تهران
پاسخ روابط عمومي بانك ملي ايران
در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پيام هاي مردمي آن روزنامه در مورخ 5/12/89 به آگاهي مي رساند: «براساس مصوبه هيئت دولت و بخشنامه بانك مركزي، اعطاي تسهيلات قرض الحسنه وديعه مسكن به معرفي شدگان كميته امداد امام خميني(ره) در صورتي با يك ضامن صورت مي گيرد كه سازمان هاي مربوطه، فرد متقاضي را معرفي و بازپرداخت اقساط تسهيلات وديعه مسكن را تضمين نمايند.»
¤ فتنه گران بدانند اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند مگر امت بميرد علي تنها بماند.
9075---0912
¤ لطف كنيد به نابساماني جشنواره هاي سينمايي سر و سامان بدهيد وقتي ملت كاملاً پشتيبان انقلاب اسلامي است برخورد با چند هتاك خيلي سخت نيست.
مقصودي
¤ نور است رهبر و عدويش ظلمات
باشد سخنش بهر بشر آب حيات
لعنت به يزيد عصر حاضر اوباما
بر نور خدا حسين دوران صلوات
5706---0912
¤ من جانباز شيميايي با كد 1702010486 از كارافتاده كلي جنگ تحميلي و كارمند رسمي شركت نفت هستم. اما در بيمارستان فوق تخصصي نفت تهران بابت عمل جراحي كمر 750 هزار تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان) از من پول گرفتند؟
محسن طاهرپور از گچساران
¤ آيت الله هاشمي رفسنجاني در سخنراني خويش در اجلاس اخير خبرگان از وضع بي بند وباري موجود در جامعه ابراز نگراني كرده است اما كيست كه نداند اولاً سياست هاي دولت ايشان زمينه ساز اين معضلات شد و ثانياً دخترشان فائزه هاشمي تا توانست به اين مسئله دامن زد و اعتراض علني از ايشان نديديم.
3419---0935
¤ برخورد پاسخگويان به مسائل شرعي از سوي دفاتر بعضي از مراجع كه به صورت تلفني انجام مي گيرد با تندي همراه است و باعث پشيماني مي شود. اگر برخورد به شكل موعظه حسنه باشد موجب جذب بيشتر اقشار مختلف مردم خواهد شد.
5716---0912
¤ مطمئن هستم كه امام موسي صدر زنده است و به زودي آزاد خواهد شد و همه ما مسلمانان جهان و آزادي خواهان را خوشحال خواهد ساخت.
9326---0937
¤ محضر رهبر عزيز و مظلوم اما مقتدر خويش عرض مي كنيم وقتي شما راهنما و پيشوا هستيد طوفان حريف ما نمي شود. چرا كه فردي باتقوا و با بصيرت كامل ناخداي كشتي انقلاب است.
0367---0937
¤ در شأن وزارت تعاون نيست كه اعلام برندگان مسابقه بزرگ هفته تعاون را چندين مرحله به تأخير اندازد. قرار بود عيد غدير نتايج مسابقه را اعلام كنند ولي تا امروز موضوع را بلاتكليف گذاشته اند. چرا؟
8488---0912
¤ ترافيك بسيار سنگين خيابان برغان در كرج به معضل اساسي شهر تبديل شده و هر سال بدتر مي شود. از مسئولين امر به ويژه راهنمايي و رانندگي درخواست مساعدت داريم.
2194---0912
¤استكبار جهاني به سركردگي آمريكاي جنايتكار چه بخواهد و چه نخواهد عمرش به سر آمده است اين انقلابهايي كه با شعار «الله اكبر» اكنون مشاهده مي كنيم به دست با كفايت حضرت بقيه ا الاعظم(عج) در 15 خرداد 42 و يا در سال 56 در نجف اشرف بنيانگذاري و به دست امام راحل عظيم الشأن(ره) سپرده شده و ايشان نيز تحويل مقام عظماي ولايت حضرت امام خامنه اي سپرده اند و ان شاءا با سرنگوني و محو استكبار و نوكرانش تحويل امام زمان(عج) خواهد شد. به اميد ظهور آن امام عدالت گستر.
«بازنشسته نيروي هوايي- ابوالفضل ستاري»
¤ضمن محكوم كردن سخنان نخست وزير انگليس در مورد حضور ايران در مسابقات المپيك 2012 لندن به ايشان توصيه مي كنيم فكري براي گاف هاي وزير خارجه كشور خودش بكند كه هر روز باعث آبروريزي بيشتر اين كشور مي شود مطمئن باشند ايران ضمن پافشاري روي اصول پذيرفته شده خود در اين مسابقات جهاني شركت كرده و با انداختن مدال قهرماني مردان قهرمان جهان به گردن قهرمانان ايراني بار ديگر عزت و اقتدار مثال زدني خود را به رخ جهانيان خواهد كشيد.
قاجار
¤براي زيبايي منزل خويش با صرف هزينه زياد اقدام به رنگ آميزي درب ورودي ساختمان مي كنيم ولي شركت ها انواع برچسب هاي تبليغاتي روي آن مي چسبانند و بعضا نيز اقدام به نوشتن شماره تلفن مي كنند. هرجوري كه حساب كنيم تجاوز به حقوق شهروندان محسوب مي شود. چرا با متجاوزين به حقوق مردم برخورد نمي شود.
7309---0913
¤انزجار خود را نسبت به برخورد نامطلوب به اصطلاح استاد دانشگاه قائم شهر به خواهر محجبه دانشجو اعلام مي كنيم و از وزير علوم درخواست اقدام مقتضي را داريم.
8214---0919
¤دشمن چه فكر مي كرد در فتنه 88 و چه شد؟ كشورهاي منطقه با الگوگيري از نظام مقدس با خيزش عظيم عليه ديكتاتورهاي خود يكي پس از ديگري آنها را به زير مي كشند . آن ديكتاتورها كساني بودند كه از دور دستي بر فتنه 88 داشتند، چه از نظر منابع مالي چه خبري و حال يكي پس از ديگري به زباله دان مي افتند و ژاپن نيز كه در قضيه هسته اي همراه آمريكا بود در يك لحظه اي با زلزله و سونامي مراكز هسته اي خود را از دست داده و دچار بحران شديد شده است و ايران اسلامي مقتدرتر از گذشته و با اميد به آينده روشن و درخشان به اميد مستضعفان جهان تبديل شده است و هر روز نيز جز شكست و ناكامي چيزي عايد آمريكاي جهانخوار و صهيونيسم بين الملل نمي شود و همه اينها از لطف و عنايت حضرت حق و به بركت خون مقدس شهيدان و نفس مسيحايي امام راحل(ره) است و باش تا صبح دولتش بدمد.
فخرالساعه
¤آخر سالي حقوق و عيدي كارگران آبفاي اهواز تا 20/12/89 پرداخت نشد لطفا مسئولين امر رسيدگي كنند.
0027---0916
¤شما را به خدا مسئولين امر فكري به حال تلويزيون ماهواره اي «فارسي وان» كنند آثار تخريبي و ضد فرهنگي وحشتناكي دارد. چرا دشمن در رسيدن به اهداف باطل خود مصمم تر از ما در تلاش مان براي نيل به حق و اهداف الهي مان باشد؟
8516---0919
¤از مسئولين برگزاري يادواره شهدا درخواست مي شود اگر قرار است عكس و خاطره شهداء استان، شهر و محله اي در كتابي چاپ شود دقت شود كه شهيدي از قلم نيفتد كه موجب رنجش خانواده شهيد را فراهم مي كند. در ايلام براي برگزاري 1200 شهيد نام و تصوير تعدادي از شهداي دفاع مقدس به دليل نامعلومي در كتاب «لاله هاي زاگرس» چاپ نشده است.
ملكي (ايلام)
¤ساعت 17/20 دقيقه شب سوار اتوبوس شركت واحد مشهد شدم كرايه شب كاري را از ما مطالبه كردند با وجودي كه شب كاري از 30/20 به بعد است. از مسئولين اتوبوسراني مشهد درخواست مي شود به بخش خصوصي بيشتر نظارت كنند، فقط به افزايش قيمت توجه ننمايند.
4261---0915
¤اگرچه سران منافق دوم خردادي ها و اصلاح طلبان همواره شيريني انقلاب اسلامي را به كام مردم تلخ كرده اند ولي خدا را شكر كه دست كثيف و آلوده آنها از سر ملت و مملكت كوتاه شد و ان شاءا به كلي قطع شود.
9005---0913
¤وضعيت غذاي دانشگاه آزاد خيلي خراب است بويژه واحد سنندج. كلاس تا 23 اسفند برقرار بود ولي تا 19 اسفند غذا به دانشجويان ندادند آن هم فقط يك وعده و غذاي روز جمعه را هم حذف كردند.
4561---0918
¤ابتداي انقلاب نهادهاي مختلفي در نظام ما شكل گرفت كه يكي از آنها شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه تاثيرات زيادي مي تواند بر فرهنگ كشور داشته باشد ولي متاسفانه هنوز پس از 32 سال از انقلاب آن اثري كه مي توانست داشته باشد در فرهنگ و كتب درسي و اساتيد وزارت آموزش و پرورش، علوم و وزارت بهداشت مشاهده نمي شود و ضرباتي كه در سال 88 از فتنه خورديم بخش عمده اش به حركت ضعيف در جهت تحول فرهنگي كشور برمي گشت.
8717---0935
¤ آزموده را نيازماييد. پزشكان 80 ساله با سال ها تجربه مورد اعتماد مردم هستند بنابراين پروانه مطب شان را صرفاً به علت كسر نمرات بازآموزي آن هم در اين سن باطل نكنيد.
دكتر اربابي
¤لزوم احداث يك پل عابر مجهز به پلكان برقي در اتوبان ستاري خيلي مشهود است به خاطر اينكه خيلي از افراد سالمند كه مي خواهند از فردوس غربي به شرقي و بالعكس تردد بكنند واقعاً با مشكل مواجه مي شوند. لطفا براي پي گيري جدي مسئولان شهرداري منطقه 5 اين موضوع را منعكس كنيد.
فرج نيا
¤ اين وظيفه و واجب شرعي است كه دولتمردان دولت هاي قبل از دولت آقاي احمدي نژاد كه نه تنها يارانه ها را به مردم نمي دادند بلكه از حقوق شان هم كم مي كردند به پاسخگويي كشيده شوند. اين در حالي است كه اكنون هم حقوق ها افزايش يافته و هم حقوق يارانه اي آن ها را به خودشان مي دهد.
يك خانم هم وطن
¤ انتظار داريم مطالبات همطرازي فرهنگيان در سال86، به اجرا درآيد و بنا به گفته دولت تمامي بدهي هاي دولت به فرهنگيان قبل از سال 90 پرداخت شود.
كبريايي- بابل
¤ از زمان افزايش قيمت سوخت تاكسي ها قيمت وروديه را به 300 تومان افزايش داده اند، بدون آنكه تاكسيراني ابلاغ كرده باشد و حتي تاكسي مترشان را هم به كار نمي اندازند تا كرايه واقعي را از مشتري بگيرند.
يك شهروند
¤ منزل بنده در منطقه بافت فرسوده قرار دارد. نزديك 2 ماه است كه جواز ساخت گرفته ايم اما بانك مسكن شعبه 30 متري جي پرداخت وام ساخت بنده را به بهانه هاي مختلف به تاخير مي اندازد. از بانك مركزي و مسئولان ذي ربط تقاضا مي كنم كه نسبت به اين موضوع اقدام عاجل بفرمائيد و ما را از اين بلاتكليفي نجات دهند.
يك شهروند
¤ از مسئولان بيمه تقاضا مي كنم كه يك فكري به حال بازنشسته هاي بالاي سن 50 بكنند. چون در اين سن انواع مختلف بيماري هاي ناشي از كهولت به سراغ اين گونه افراد مي آيد، لذا به داروخانه ها دستور دهند كه در پذيرش نسخه ها بيمار را با توجه به دريافتي كمي كه دارند با مشكل روبه رو نكنند.
يك خانم هم وطن
¤ منطقه هشتبندي در استان هرمزگان بالغ بر 300هزار نفر جمعيت دارد و در انتخابات 88 بالاي 95درصد از آراء منطقه به آقاي احمدي نژاد بوده است مع الوصف از خدمات درماني و آموزشي مناسب برخوردار نيست از مقامات مسئول درخواست رسيدگي داريم.
3175-0917
¤ تنها بانك روستاي «فارس جين» شهرستان تاكستان فاقد عابر بانك مي باشد كه اهالي منطقه را با مشكلات عديده اي مواجه كرده است.
توكلي
¤ اداره بهزيستي قم هيچ گونه خدماتي در اختيار كارمندان خود نمي گذارد لطفاً بفرمائيد كه حداقل ما را از اين يك قلم بن كه مي دادند محروم نكنند.
متوسط
¤ با وجودي كه خاتمي يكي از عوامل اصلي فتنه است و با نيرنگ طي 20سال فعاليت با اصحاب فتنه داشته كه اكثراً سر از لندن و آمريكا درآورده اند حالا خود را كنار مي كشد تا دوباره در فرصت ديگر ضربه اي به نظام وارد نمايد و من در عجبم كه چطور در اين نظام مقتدر نه دادگاه ويژه روحانيت و نه وزارت اطلاعات هيچ كاري با وي ندارد.
ايزدپناه
¤ در آستانه فرارسيدن سال جديد و شكوفايي بهار طبيعت سال1390 هجري شمسي را به همه هموطنان عزيز و كاركنان محترم و زحمتكش روزنامه وزين كيهان تبريك و تهنيت عرض نموده و براي يكايك مردم غيور و هميشه در صحنه كشورمان سالي خوب و پربركت همراه با سلامتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي و در عرصه كار و تلاش در راه سازندگي و ارتقاي كشور عزيز و اسلامي ايران از خداوند بزرگ و قادر متعال مسئلت مي نمايم.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ از مجلس و دولت تقاضا مي شود به جهت عمل به عدالت اسلامي و دوري از ايجاد نارضايتي كارمندان نسبت به افزايش معقول حقوق كارمندان در سال آينده باتوجه به نرخ تورم اقدام نمايند و به قانون التزام داشته باشند تا نيروهاي تحت امر از قانون تخلف نكنند و علت تخلف را هم مسئولين اعلام نمايند.
1410-0915
¤ در 22بهمن يوم الله و عيد مبارك ايران خداوند به مردم مصر عيدي داد و نامبارك سرنگون شد اميدوارم تا قبل از آغاز سال1390 ديكتاتورهاي ليبي و كشورهاي عربي يكي پس از ديگري سرنگون شوند و امام موسي صدر و مسلمانان از زير يوغ استعمارگران خلاصي يابند.
صفري
¤ باتوجه به تأكيد مسئولين بر استفاده از لوازم داخلي و باتوجه به اين همه پيشرفت در تكنولوژي و فناوري هسته اي چرا تاكنون يك بخارشوي ايراني نساخته ايم كه مجبور باشيم از بخارشوي كن وود استفاده كنيم.
فاطمه صادقي از بابلسر
¤ استقبال بي نظير مردم غيرتمند لرستان سرافراز از رياست محترم جمهوري محبوب و مردمي جناب آقاي دكتر احمدي نژاد نشان داد كه نه كروبي فرزند اصيل لرستان است و نه موسوي لياقت دامادي اين مردم غيرتمند را داراست. بلكه صداقت و شجاعت و ايمان و درست كرداري آقاي احمدي نژاد افضل است بر ريا و حيله و تزوير و دروغ و نيرنگ كروبي و موسوي و حاميان آنها.
صحبت نصيري از خرم آباد
¤ در سفر سوم رياست محترم جمهور به استان اردبيل با مبلغ وام درخواستي ام موافقت شد. ولي هنوز اعتباري تخصيص نيافته است. لطفاً رسيدگي شود.
0816-0914
¤ از نيروهاي شركت آب و فاضلاب هفتگل هستم. با اينكه آقاي رئيس جمهور دستور داده نيروهاي شركتي تبديل وضعيت بشوند ولي مديرعامل شركت ما سر باز مي زند و با بهانه ترشي هاي مختلف زيربار اجراي بخشنامه دولت نمي رود. لطفاً رسيدگي شود.
5138-0916
¤ با اينكه در شهريور سال89 ازدواج كرده ام و اطلاعات لازم از طريق ثبت احوال در سامانه مربوطه ثبت شده مع الوصف شماره حساب بنده درج نگرديده است. حال كه قصوري متوجه ما نيست ما را از يارانه سال 89 محروم نكنند.
4116-0912
¤ رئيس كل بانك مركزي از طريق تلويزيون اعلام كرد كه مديران بانك ها حق ندارند به بهانه پايان سال مراجعين براي دريافت وام را رد كنند. ولي وقتي با همسرم براي وام عمره دانشجويي به دو شعبه بانك ملت در شهرستان قم مراجعه كرديم جواب ندادند و صحبت از خرداد سال90 كردند.
بابايي از قم
¤ در بسياري از دستگاه ها رشوه گيري عادي شده ولي در صفحه حوادث فقط در مورد جرائم معمولي مثل سرقت و قتل اطلاع رساني مي شود. چرا روزنامه ها و ديگر رسانه ها واقعيات جامعه را منعكس نمي كنند.
5074-0919
¤ با هزينه سنگيني كه در فتنه سال88 پرداخت كرديم بايد نگذاريم من بعد هيچ مسئولي موضع دوپهلو بگيرد. بايد تمام مسئولين ياد بگيرند كه به آگاهي و بصيرت مردم احترام بگذارند.
1537-0912

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14