(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 22 شهریور 1390- شماره 20022

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
حكمت متعاليه ولايت فقيه (يادداشت روز)
ايستادگي ايران نتيجه داد برق اتمي بوشهر در شبكه سراسري
واي واي (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
در نخستين سفر از دور چهارم سفرهاي استاني رئيس جمهور فردا به استان اردبيل سفر مي كند
مصلحي: اموال اختلاس كننده از بانك بلوكه شده است
آهاي آقا پسر! جرنزن برو ته صف! (خبر ويژه)
سخنگوي فراري: اصلاح طلبان در انتخابات مجلس جايي ندارند (خبر ويژه)
روايت دبيركل حزب موتلفه اسلامي از دو ملاقات (خبر ويژه)
وقتي ميرزابنويس بي بي سي چشم بسته مي نويسد! (خبر ويژه)حكمت متعاليه ولايت فقيه (يادداشت روز)

«آيا راه را درست آمده ايم؟». اين پرسش، همراه مردماني است كه رفتن و رسيدن به مقاصد عالي را اراده كرده اند. وگرنه، آنها كه اراده يا حال صعود به قله ها را ندارند، كي از خود مي پرسند مسير را درست طي مي كنند يا نه؟ مردماني كه درجا مي زنند و باري به هرجهت روزگار مي گذرانند، نيازي ندارند كه ببينند راه را درست آمده اند يا نه. البته طايفه سوم و چهارمي هم هستند كه به در و تخته مي مانند و يكديگر را كامل مي كنند. طايفه سوم گروهي هستند كه به هر دليل با آن مقاصد عالي مشكل دارند و بنابراين دست به كار مي شوند تا طيف چهارم را از ادامه مسير باز دارند. طيف سوم نيز مانند گروه اول، مدام روي سؤال «آيا راه را درست آمده ايم» انگشت تأكيد مي گذارند اما با هدف نرفتن و نرسيدن و نه رفتن و رسيدن! گزاره استفهامي آنها (آيا راه را درست آمده ايم) مقدمه اي براي انكار «مقصد» و «عزيمت به سمت آن» است. آنها مسير درست طي شده را تخطئه مي كنند و مقصودشان، اخلال در اراده حركت روبه جلو (پيشرفت) است و البته از لنگي ها و انفعال ها و انحراف ها و ترديدهايي كه در طول مسير پيش مي آيد، استقبال مي كنند. برعكس آنها، گروه اول وقتي مي پرسند «آيا راه را درست آمده ايم» 1- انگيزه پيشروي و نه عقبگرد يا رها كردن مقصد را دارند 2- مي خواهند ضعف ها و خلل ها و خطاها را بيابند و جبران كنند 3- مايلند با رصد كردن دايمي «موقعيت» در نقشه كلي، هزينه ها و فرسايش نيروها را به حداقل كاهش دهند نه اينكه از اين به اصطلاح رصدگري، نااميدي و ترديد و انفعال و عقبگرد را نتيجه بگيرند.
موقعيت مرتفعي كه نظام برآمده از انقلاب اسلامي در آن ايستاده، موقعيت خطيري است. چرا اين موقعيت را مرتفع اما خطير ارزيابي مي كنيم؟ 1- پيروزي هاي بزرگ و باور نكردني كه حاصل استقامت توأم با درايت نظام «امت- امامت» است به ايران اسلامي رو كرده است. اين موفقيت ها را مي توان از ميادين علمي و فني و سياسي و اجتماعي آغاز كرد و تا آوردگاه سياست جهاني (چالش هسته اي، انقلاب ملت هاي مسلمان عليه رژيم هاي متخاصم وابسته به غرب، و شكست هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي) بسط داد. امروز درحالي كه طبق آمارهاي رسمي مراكز معتبر غربي، نرخ رشد علمي ايران 11برابر متوسط نرخ رشد جهاني و سريع ترين نرخ رشد اعلام مي شود و از آن سو، همان محافل بر پيشرفت هاي فني شتابان ايران در حوزه هاي مختلف اذعان مي كنند، اتفاق نظر ديگري در ميان صاحب نظران جهاني وجود دارد و آن اينكه دگرگوني مداوم نقشه سياسي خاورميانه در دهه اول قرن21، معطوف به كانون الهام بخش اين تغيير در ايران است. امروز نقطه بيداري و مقاومت اسلامي منحصر به ايران نيست و انواعي از آن را مي توان در لبنان، فلسطين، مصر، بحرين، يمن، عراق، تركيه و حتي عربستان و ليبي و... ديد. اين نقاط به تدريج به هم متصل مي شوند و تحليلگر مجله تايم درست تعبير مي كند كه «آمريكا در منزوي ترين جايگاه در خاورميانه بعد از جنگ جهاني دوم قرار دارد.» 2- فتنه هاي بزرگ و چند لايه اي كه در دهه اول انقلاب تكوين يافت (تحركات منافقانه مدعيان ملي- مذهبي در دولت موقت، ماجراي حزب خلق مسلمان و گروهك هاي تجزيه طلب و مدعي دروغين خلق عرب و كرد و تركمن و بلوچ و...، پروژه نافرجام سازمان مجاهدين خلق و بني صدر، بيت آقاي منتظري و باند مهدي هاشمي)، پس از رحلت حضرت امام، پيچيدگي هاي تازه اي پيدا كرد و سازمان دهندگان اصلي آن مجدداً كوشيدند راهي به اجزاي حاكميت در دولت و مجلس و دستگاه قضايي و... بجويند و در مواردي جستند. طي همين12-10 سال گذشته دست كم سه فتنه جديد و عميق تر سر باز كرد تا معلوم شود سختي راه، بخشي از آزمون ايمان به پروردگار و استقامت بر آن ايمان است.
صورت مسئله اين است كه تا وقتي با سرعت پيش مي رويم و جاده هموار است، پرسشي هم برانگيخته نمي شود اما هنگامي كه به دست انداز مي افتيم يا به مانعي برمي خوريم كه از سرعت ما مي كاهد يا القاي اين مي كند كه براي پاره اي از زمان متوقف شده ايم، بلافاصله بستر براي سؤال مطرح در آغاز بحث پديد مي آيد. انتشار اسناد پيوند و آلودگي برخي سران پرسابقه نهضت آزادي با سفارت آمريكا، شوك كوچكي نبود همچنان كه خيانت اولين رئيس جمهور منتخب مردم يا خيانت هاي گروه پرسابقه اي كه عنوان مجاهد خلق و سازمان پيشرو را يدك مي كشيد. يا از نگاه ديگر، مگر اتفاق كوچكي بود زاويه گرفتن كسي كه مرجع تقليد به شمار مي رفت اما بعدها معلوم شد حزب خلق مسلماني كه در بيت او لانه كرده، با سفارت آمريكا بسته و اجراي برنامه كودتا به نيابت از ايستگاه سازمان «سيا» را برعهده داشته است. يا تلخ تر و تكان دهنده تر از همه، ماجراي كسي كه حاصل عمر امام خميني(ره) به شمار مي رفت اما تمام سرمايه سالها مجاهدت خويش را خرج سازمان تروريستي منافقين و گروه تروريست موسوم به باند مهدي هاشمي كرد. نه اينكه بخواهيم انحراف ها و ارتجاع ها را عادي و گريزناپذير نشان دهيم. اي كاش نه آن انحراف هاي دهه اول و نه انحراف هاي دهه دوم و سوم- متأخرش فتنه88 و ماجراي جريان انحرافي- هيچ كدام رقم نمي خورد اما فراتر از طبع آسان پسند ما سنت الهي اين است: «هيچ پيامبري را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه هرگاه آن پيامبر اراده و تدبيري كرد و نقشه اي چيد، شيطان القائاتي در آن كرد، اما خداوند آن القائات را از ميان برد و آيات خود را محكم كرد. و خداوند عليم و حكيم است. هدف اين بود كه خداوند القاي شيطان را آزموني قرار دهد براي آنها كه در دلهايشان بيماري است و آنها كه سنگدل هستند... و هدف اين بود كه عالمان بدانند اين حقي است از سوي پروردگارت پس به آن ايمان بياورند و دلهايشان در برابر آن خاضع شود. و خداوند كساني را كه ايمان آوردند به سوي صراط مستقيم هدايت مي كند.» (آيات 52 تا 54 سوره حج).
آري هر چه به سمت قله صعود مي كنيم، موانع بيشتر و حركت سخت تر مي شود. بنابراين بايد بر احتياط و دقت و تلاش افزود. اگر هم تغييري داده مي شود، صرفاً براي غلبه بر موانع است نه براي برگشتن يا بيراهه رفتن. اينجا مرز روشن «انعطاف» و «انحراف» است. عافيت طلباني كه به تعبير اميرمؤمنان «تبعيت از هوس ها» و «بدعت در دين» را پيشه كردند، در آغوش انحراف مي غلتند و پرتگاه جاده تاهر جا كه كشش و عمق داشته باشد، آنها را در آغوش مي كشد. در مقابل، مقصد گرايان پرهيزگار- آنها كه «يومنون بالغيب» و «بالاخره هم يوقنون» هستند- اگر هم در پيچ و خم جاده مي افتند و گاه شتاب مي گيرند و گاه از سرعت حركتشان به اقتضاي موانع كاسته مي شود، اما هرگز «عقلانيت» و «مصلحت» و «صلاح» را در دنده عقب گرفتن و از خير مقصد گذشتن معنا نمي كنند. كم آوردن و بريدن و قهوه خانه سرراه را مقصد يافتن و افتادن و سنگين شدن كه نامش عقلانيت و مصلحت نيست. آنها كه سر راه مردمان مي ايستند و دعوت به عقبگرد مي كنند يا به نام پرسيدن از درستي مسير، برمي گردند و ديگران را نيز به ترديد مي اندازند، هر چند كه خيانت بزرگي مرتكب مي شوند اما در باطن و نهايت ماجرا، با خود خدعه مي كنند و در سرگرداني طغيان خويش تا هلاكت پيش مي تازند.
آنچه فقه سياسي شيعه (مبتني بر نظام امامت) را از تمام نگرش هاي ديني وغيرديني ممتاز مي كند، در هم تنيدگي دو مفهوم «مصلحت» و «مجاهدت» برمدار بصيرت و صبر است. در جامعه اسلامي پس از رحلت پيامبر(ص) مي توان انواعي از نحله هاي فكري يا سياسي را از اشاعره تا معتزله و از آل سقيفه تا آل جمل و خوارج و امويان و عباسيان يافت كه به انواعي از تصلب و جمود و توقف يا اباحي گري و تساهل و مصانعه و تخفيف در اصول دچار شدند. امروز نيز مي توان در ميان ملتهاي اسلامي از سلفي گري و وهابي گري تا ليبراليسم و سكولاريسم و رفورميسم شبه اسلامي را يافت كه هيچ يك رنجي از رنج هاي امت اسلام درمان نكرده اند. فقه سياسي مبتني بر امامت و ولايت كه «مصلحت» را مبناي سيره سياسي-الهي پيامبر اعظم و ائمه معصومين عليهم السلام مي بيند، نگرشي منعطف به عرصه دارد. اين انعطاف، از يك سو معطوف به اصول و از طرفي معطوف به پيشرفت است. نه چنان متصلب و منجمد است كه در برابر موانع متوقف شود يا بشكند و نه بي مايه و بي بنياد است كه از مواجهه با موانع روي برگرداند. اين معناي متعالي و پيچيده را امام حكيم ما - خميني عزيز رضوان الله تعالي عليه- با حكمت آميخته به شكيبايي و استواري كه در برابر فتنه ها و انحراف ها به كار بست، نشان داد. اوج اين مصلحت توأم با حكمت را مي توان در تدابير آن حضرت در مقابل دولت موقت، دولت بني صدر و منافقين، غائله سيدكاظم شريعتمداري و باند مهدي هاشمي جست وجو كرد و البته مديريت جنگ تا قله «پذيرش قطعنامه 598» كه ظاهرا جز تلخي در بادي نظر ديده نمي شد اما مانند صلح حديبيه، فتح الفتوح هاي بعدي را در كاخ صدام و حسني مبارك و بن علي- و ان شاء الله ملك عبدالله و ديگران- به ارمغان آورد، خود حكمت متعاليه بي مانندي است.
اين انعطاف هاي توأم با حوصله و پافشاري بر اصول طي 33 سال گذشته، جز بر اقتدار جمهوري اسلامي نيفزود، هرچند كه خدعه گران فروغلتيده در مكر املاء و استدراج الهي، آن انعطاف ها و صبوري هاي حكيمانه و توأم با تدبير را بد فهميدند و به خيال سوءاستفاده و بهره برداري سياسي، سنگ قبر پايان حيات سياسي و انساني خود را تراشيدند. به همين دليل هم بود كه فتنه گران و منحرفان متوهم، درست سربزنگاه در مرصاد الهي گرفتار آمدند و از پنجه اقتدار امت- امام سيلي هايي خوردند به غايت خواركننده. نمونه اش همين فتنه پيچيده و چندلايه 88 كه با حداقل هزينه و با درايت جراحي شد يا خبطي كه جريان انحرافي پس از آن مرتكب شد و بايد عقوبت آن را بچشد. چه گره هايي كه امام خميني و امام خامنه اي در طول اين 33 سال از صاحب منصبان يا رجال سياسي گرفتار در مخمصه ها نگشودند و چه ناسپاسي هايي كه امت و امام نديدند. حضرت امام آن قدر از بني صدر به اقتضاي رياست جمهوري و برخي مصالح حمايت كرد كه به معناي دقيق كلمه اشك كساني چون شهيد بهشتي را درآورد. يا حمايت هايي كه از دولت موسوي به اقتضاي مسئوليت هاي دولت در 8 ساله دفاع مقدس صورت گرفت اما بد فهميده شد. يا مشابه همان حمايت ها از دولت سازندگي و اصلاحات و عدالت- در كنار هشدارها و رهنمودها و تذكرات و بازخواست ها- كه به اقتضاي شرايط و مصلحت هاي عمومي از جانب رهبر فرزانه انقلاب ارزاني اين دولت ها شد و در يك جمع بندي كلان، عبور كاروان پيشرفت كشوراز گردنه هاي صعب طي 2 دهه اخير را امكان پذير كرد. البته گاهي به نهيب و اعتراض آنجا كه ميل به پرتگاه بود و گاه به تشويق و تحبيب آنجا كه عزم مجاهدت و خدمت و آبادگري آشكار مي شد.
چند نكته مهم در اين ميان وجود دارد. 1- فارغ از سنگ اندازي و مانع تراشي هاي دشمن، مي توان با اخلاق جهادي در اردوگاه خودي، موانع را از سر راه اعمال ولايت مطلقه برداشت- چندان كه اميرمؤمنان در محضر رسول خدا(ص) و مالك و عمار در محضر اميرمؤمنان مي كردند- و مي توان مانع تراشيد و مانند طلحه و زبير و ابوموسي اشعري و اشعث بن قيس، سرعت گير بر سر مسير حركت گذاشت و از مجال و قدرت مانور مولا كاست. دشمن علي الدوام براي تمهيد اين امر طراحي و يارگيري مي كند 2- نقشه هاي منافقين برخلاف شعور اندك آنها نهايتاً در دل نقشه بزرگ تر الهي منحل مي شود هرچند كه مانند چرخ دنده فرعي، خلاف چرخ دنده اصلي بگردد! 3- تمام انعطاف اولياي الهي (بدون هيچ استثنايي) اسباب رشد و ارتقاء و تكامل و اقتدار بوده است. 4- انعطاف هاي معطوف به حق و حكمت از سوي اولياي الهي، سنگيني بار مسئوليت آنها را كه تبديل به سرعت گير و موانع ايذايي دشمن مي شوند افزون تر مي كند. چه بسيار نخبگاني كه در طول تاريخ با انحراف هاي خويش، اسباب كرامت بيشتر اولياي الهي و خذلان خود را فراهم ساختند.
روزگاري انعطاف رسول خدا در ماجراي حديبيه يا مصلحت انديشي بزرگ اميرمؤمنان در ماجراي سقيفه، بر مؤمنان بس گران مي آمد اما از همان تدبيرهايي كه تحملش گران آمد، ظفر جوشيد، چرا كه حق بود اين كلام زهراي مرضيه(س)؛ «هر كس بندگي خالص خويش را به جانب پروردگار بفرستد، خداوند بهترين مصلحت ها را براي او فرو مي فرستد.» مصلحت در فقه شيعه از مجراي پيراستگي و بندگي و مجاهدت پديدار مي شود و بن بست هاي سخت را مي گشايد.
محمد ايماني

 گزارش خبري تحليلي كيهان
 ايستادگي ايران نتيجه داد برق اتمي بوشهر در شبكه سراسري

نيروگاه بوشهر با حدود نيمي از ظرفيت اسمي خود به شبكه برق سراسري وصل شد.
پس از 36 سال، نيروگاه اتمي بوشهر ديروز با حضور سرگي اشماتكوف وزير انرژي روسيه، سرگي كرينكو رييس روس اتم، فريدون عباسي رييس سازمان انرژي اتمي ايران، و وزراي خارجه و نيروي ايران در بوشهر افتتاح شد.
اين نيروگاه كه ظرفيت اسمي آن 1000 مگاوات است، با توان 400 مگاوات به شبكه سراسري برق كشور وصل شد و تا چند ماه آينده ظرفيت اسمي خود را كامل خواهد كرد.
مقام هاي ايراني و روس حاضر در مراسم افتتاح اين نيروگاه تاكيد كردند كه اين پروژه را افتخاري مهم مي دانند و بناي گسترش همكاري ها را دارند.
در همين زمينه شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران به عنوان مسئول بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر در بيانيه اي اعلام كرد: با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد نيروگاه بوشهر، دستيابي به بالاترين سطح ممكن از ايمني هسته اي در تمامي دوران بهره برداري اولويت اول بوده است.
در اين بيانيه كه ديروز صادر شد، آمده است: با پايان مراحل ساخت و راه اندازي امروز شاهد شروع بهره برداري مقدماتي از اولين نيروگاه هسته اي ايران و اتصال آن به شبكه سراسري برق كشور هستيم. دستاورد بزرگي كه در سايه سال ها پايداري و استقامت ملت بزرگ ايران در مقابل تمام تحريم ها و فشارهاي ناعادلانه بين المللي و تلاش خستگي ناپذير مجموعه اي از نيروهاي فداكار و متخصص به دست آمده است.
هم چنين رعايت الزامات ايمني هسته اي به گونه اي كه اطمينان حاصل شود كه از كاركنان، مردم و محيط زيست در قبال هرگونه پيش آمد احتمالي به بهترين شكل ممكن حفاظت مي شود. در ادامه اين بيانيه آمده است: حفظ آمادگي و آموزش مستمر كاركنان، ارتقاي عملكرد فني تجهيزات و سيستم هاي نيروگاه و ... و همكاري نزديك با ساير كشورها و مجامع بين المللي از قبيل آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتحاديه جهاني بهره برداران هسته اي در دستور كار اين شركت قرار دارد.
اشماتكو: همكاري ها در حوزه انرژي را توسعه مي دهيم
وزير انرژي روسيه افتتاح رسمي نيروگاه بوشهر را به معناي ورود رسمي ايران به كلوپ قدرت هاي هسته اي جهان دانست.
سرگي اشماتكو طي سخناني در مراسم رسمي افتتاح در بوشهر گفت: ايران به كلوپ كشورهاي پيشرفته داراي انرژي اتمي جهان وارد شده است و به او خوش آمد مي گوييم. اين افتخاري مهم و كليدي است كه نصيب روسيه شده است كه در ورود ايران به اين كلوپ نقش كليدي داشته باشد. وزير انرژي روسيه گفت: بوشهر اولين نيروگاه اتمي در خاورميانه است و اميدواريم روابط و همكاري هاي متقابل ايران و روسيه در آينده ادامه پيدا كند.
وي همچنين در نشستي مشترك با صالحي كه عصر يكشنبه برگزار شد، وزير انرژي روسيه گفت: روسيه هميشه علاقه مند بوده و خواهد بود كه با شركت هاي ايراني در زمينه گاز و نفت همكاري هاي خود را توسعه دهد.
اشماتكو گفت: به شما اطمينان مي دهم كه در آينده هم همكاري ما در حوزه بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر و براي توسعه انرژي اتمي در طرح هاي ديگر ايران در همان فضايي كه مي توانيم ايجاد كنيم با تيم هاي مشترك مان كه در بوشهر داشتيم ادامه خواهد داشت و اين مهم ترين دستاورد ما خواهد بود. وزير انرژي روسيه خاطرنشان كرد: تيم هاي مهندسي ما توانسته اند به طور موفقيت آميزي اين نيروگاه را راه اندازي كنند و اين همكاري سرمايه بسيار بزرگي براي روسيه و ايران است و سكوي بسيار خوبي براي توسعه همكاري در حوزه هاي تكنولوژي نوين ايجاد مي كند. او افزود: ما از مذاكراتي كه با صالحي در موارد و مفاد دستور كار همكاري هاي تجاري و اقتصادي داشتيم رضايت كامل داريم و تاكيد مي كنم روسيه هميشه علاقه مند بوده و خواهد بود كه با شركت هاي ايراني در زمينه گاز و نفت همكاري هاي خود را توسعه دهد.
وي ادامه داد: مذاكرات انجام شده وجه تمايز آشكاري دارند و آن اين است كه از حسن اعتماد بالايي برخوردار هستند و اعتماد و تفاهم بسيار خوبي در حوزه هاي مختلف بين دو طرف بوده است. ما به خوبي مي فهميم كه روسيه و ايران داراي ذخاير عظيم نفت و گاز جهان هستند و مسووليت بزرگي در اين رابطه براي تامين انرژي با ثبات براي جهان دارند و اين را به نفع دو كشور مي دانيم. در اين زمينه موضع روسيه و ايران همانند دو متحد بوده است و عملاً در تمام مسائل در حوزه بين الملل براي تحويل حامل هاي انرژي به جهان مواضع بسيار نزديكي دارند.
اشماتكو در ادامه در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در مورد ادامه همكاري هاي دو كشور براي ساخت نيروگاه هاي جديد گفت: اين سطح همكاري و تفاهمي كه بين مهندسان دو كشور در بوشهر به دست آمده است دستاورد مشترك ماست. معتقديم اين تجربه بايد در آينده مورد استفاده قرار گيرد و بايد از آن در راه اندازي نيروگاه بوشهر و بهره برداري از طرح هاي ديگر استفاده شود.
صالحي نيز در بخشي از سخنان خود به مذاكرات ايران و 1+5 اشاره كرد و گفت: نامه جليلي براي اشتون در مورد اين مذاكرات چند روز پيش ارسال شده است و جليلي در آن نامه اعلام كرده است كه همواره مثل گذشته آماده گفت وگو حول نقاط مشترك به منظور ايجاد تفاهم بين دو طرف است.
فريدون عباسي، رييس سازمان انرژي اتمي در سخناني در مراسم رسمي بهره برداري مقدماتي از نيروگاه اتمي بوشهر، گفت: در ساعت 23:29 دوازدهم شهريور سال جاري نيروگاه اتمي بوشهر به عنوان نخستين نيروگاه قدرت در خاورميانه براي اولين بار به شبكه سراسري وصل شد و به جمع نيروگاه هاي در حال كار دنيا در آژانس بين المللي انرژي اتمي به ثبت رسيد.
وي تاكيد كرد: ايمني هسته اي همواره از اولويت هاي سازمان انرژي اتمي ايران در طراحي، ساخت و بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر بوده و بلافاصله پس از حادثه فوكوشيما، مسئولان ذي ربط مكلف شدند تا بررسي هاي لازم براي استفاده از درس هاي اين حادثه تلخ را براي ارتقاي سطح ايمني نيروگاه بوشهر در دستور كار قرار دهند. رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان گفت: در اين راستا برنامه مشخصي كه به تاييد متخصصان ايراني و روسي رسيده است با جديت پي گيري خواهد شد.
پروانه بهره برداري
از نيروگاه اتمي بوشهر
تحويل مقامات اين نيروگاه شد
همچنين روز گذشته پروانه بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر با حضور رييس سازمان انرژي اتمي از سوي مجيد نامجو، وزير نيرو، به مسئول و بهره بردار نيروگاه بوشهر تحويل داده شد. بدين ترتيب مجوز رسمي بهره برداري از نيروگاه بوشهر براي استفاده از توليدات اين نيروگاه و اتصال برق آن به شبكه سراسري اعطا شد.
امضاي پروتكل همكاري هسته اي ميان ايران و روسيه
پروتكل همكاريهاي هسته اي به امضاي مقامات ايران و روسيه رسيد.
بر اساس اين پروتكل كه به امضاي احمديان معاون توسعه نيروگاهي سازمان انرژي اتمي ايران و گلوخوف رئيس سازمان اتم استروي روسيه رسيد بر اقداماتي در جهت افزايش ايمني نيروگاه و ادامه همكاري پرسنل روسي با شركت بهره برداري نيروگاه بوشهر حتي در صورت بهره برداري كامل نيروگاه، تاكيد شده است.
اين پروتكل در حاشيه كنفرانس مطبوعاتي عباسي رئيس سازمان انرژي اتمي ايران و سرگئي اشماتكو وزير انرژي روسيه به امضا رسيد.
پيمانكاران بعدي
چه كشورهايي هستند؟
پرونده نيروگاه بوشهر به عنوان اولين نيروگاه هسته اي خاورميانه بسته شد اما سوال اين است كه پرونده هاي نيروگاهي جديد در ايران كي و با مشاركت چه كشورهايي گشوده مي شود؟
نيروگاه بوشهر ديروز (دوشنبه، 21 شهريور 1390/ 12 سپتامبر 2011) با حضو مقام هاي روس و ايراني، با توان 400 مگاوات (نصف توان اسمي نيروگاه) به شبكه سراسري برق وصل شد و به اين ترتيب با توجه به اينكه مسائل باقي مانده صرفا فني است، مي توان پرونده سياسي-حقوقي اين نيروگاه را بسته دانست و بنابراين، اين سوال جاي طرح دارد كه پيمانكاران فازهاي بعدي نيروگاه هاي هسته اي در ايران چه كشورهايي خواهند بود؟
برخي مقام هاي ايراني مرتبط با موضوع كه «ايران هسته اي» در اين مورد با آنها گفت وگو كرده مي گويند برخي كشورها از مدت ها پيش از ايران خواسته بودند نام آنها در فهرست پيمانكاران احتمالي نيروگاه هاي هسته اي بعدي قرار بگيرد ولي همه اين كشورها منتظر بوده اند كه ببينند سرنوشت نيروگاه بوشهر چه خواهد شد.
يك منبع آگاه در اين مورد به «ايران هسته اي» گفت: «كشورهاي چين و ژاپن هم اكنون داوطلب آغاز مذاكرات درباره احداث نيروگاه آب سبك در ايران هستند. يك كشور اروپايي هم پالس هايي در اين زمينه ارسال كرده است».
اين در حالي است كه منابع مطلع مي گويند روسيه هم به شدت در پي به دست آوردن قرار داد فاز 2 نيروگاه بوشهر است اما مي داند كه در اين زمينه كار سختي در پيش خواهد داشت و بايد در مناقصه اي نفس گير شركت كند.
سرگي اشماتكو كه اكنون در بوشهر به سر مي برد، ديروز (20 شهريور) در پاسخ به سوال يك خبرنگار در اين مورد گفت: «اين سطح همكاري و تفاهمي كه بين مهندسان دو كشور در بوشهر به دست آمده است دستاورد مشترك ماست. معتقديم اين تجربه بايد در آينده مورد استفاده قرار گيرد و بايد از آن در راه اندازي نيروگاه بوشهر و بهره برداري از طرح هاي ديگر استفاده شود». اشماتكو ادامه داد: «به شما اطمينان مي دهم كه در آينده هم همكاري ما در حوزه بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر و براي توسعه انرژي اتمي در طرح هاي ديگر ايران ادامه خواهد داشت و اين مهم ترين دستاورد ما خواهد بود». اين ادبيات خوش بينانه از جانب روس ها در حالي است كه طرف ايراني هنوز در اين مورد اظهار نظر قاطعي نكرده است.
محمد احمديان معاون امور نيروگاهي سازمان انرژي اتمي اطلاعات تفصيلي تري در اين مورد ارائه كرده است. وي در گفت وگوي روز يكشنبه خود با ايسنا به چند نكته مهم درباره سياستگذاري آينده سازمان انرژي اتمي در زمينه احداث نيروگاه هاي هسته اي اشاره كرده است.
نكته اول اين است كه احمديان تاكيد مي كند روس ها هم به دليل تجربه و هم به دليل زير ساخت هايي كه در ايران ايجاد كرده اند احتمالا گزينه مناسبي براي فازهاي بعدي نيروگاه بوشهر هستند و احتمال دارد قيمت پيشنهادي آنها پايين تر از ديگر پيشنهاد دهندگان باشد.
نكته دوم اين است كه وي مي گويد برنامه احداث نيروگاه هاي جديد تا مهرماه اعلام مي شود.
سومين نكته اين است كه احمديان تاكيد مي كند بايد ابتدا تكليف واحد يكم نيروگاه بوشهر مشخص شود و ارزيابي واقع بينانه اي از عملكرد روس ها در آن واحد صورت بگيرد چرا كه اين ارزيابي در ادامه همكاري با روس ها اثرگذار خواهد بود.
نكته چهارم اين است كه معاون امور نيروگاه هاي سازمان انرژي اتمي مي گويد عقيده دارد ورود كشورهاي ديگر جديد فضا را رقابتي مي كند و به نفع پروژه احداث نيروگاه در ايران خواهد بود.
پنجمين نكته مورد تاكيد احمديان اين است كه با توجه به مطالعات انجام شده، بوشهر بهترين مكان براي احداث فازهاي 2 ، 3 و 4 نيروگاه است.
ششمين مسئله اي كه او به آن اشاره مي كند تكيه برتوان داخلي طراحي و ساخت بويژه در پروژه دارخوين، براي فازهاي بعدي است.
و نهايتا نكته آخر مورد اشاره احمديان اين است كه به جاي برنامه توليد 20 هزار مگاوات برق هسته اي در مدت 20 سال، برنامه توليد 10هزار مگاوات ظرف 15 سال واقع بينانه تر است و توجيه اقتصادي قوي تري دارد.
با اين وجود، كارشناساني كه ايران هسته اي با آنها گفت وگو كرده نسبت به درس آموزي از تجربه بوشهر و ضرورت به كار گرفتن اين درس ها در پروژه هاي آينده تاكيد دارند.
درس اول اين است كه هرگونه قرار داد بايد به لحاظ حقوق مستحكم، داراي جدول زماني پرداخت در ازاي پيشرفت عيني پروژه؛ سقف زماني براي اتمام كار؛ و همچنين جريمه تاخير و ديركرد باشد.
درس دومي كه مي توان از كيس نيروگاه بوشهر براي آينده گرفت اين است كه ترتيبات فني و ايمني بايد كاملا روزآمد باشد و زمان پروژه نبايد آن قدر طولاني شود كه اين ترتيبات كهنه به نظر برسد.
سومين درس، تاكيد ويژه روي انتقال فناوري ساخت، در كنار فناوري بهره برداري و مشاركت دادن نيروهاي ايراني در فرايند طراحي نيروگاه هاي آينده است.
درس بعدي كه اهميت راهبردي دارد اين است كه بايد براي ورود كشورهاي ديگر به روند احداث نيروگاه ديپلماسي فعالي در پيش گرفت و به لقمه آماده روس ها اكتفا نكرد. علت هم اين است كه هر چه كشورهاي بيشتري در پروژه هاي ساخت نيروگاه در ايران درگير شوند، پشتوانه هاي سياسي قابل اتكاتري در ديپلماسي هسته اي براي ايران شكل خواهد گرفت. كارشناسان عقيده دارند يكي از دلايلي كه باعث شد روسيه در مواردي در مقابل غرب از ايران حمايت كند، منافعي بود كه از حضور در پروژه بوشهر داشت.
و درس آخر اين است كه ايران هم اكنون بايد به توسعه تاسيسات غني سازي خود سرعت بيشتري بدهد، چرا كه فقط در اين صورت است كه روند حضور كشورهاي مختلف در پروژه هاي نيروگاهي ايران سرعت و ثباتي مطمئن پيدا خواهد كرد.

 واي واي (گفت و شنود)

گفت: بابا، اي ول! اين مصري هاي باغيرت عجب بلايي سر اسرائيل آوردند.
گفتم: مردم مصر مي گويند تسخير سفارت اسرائيل را از مردم ايران ياد گرفته ايم كه لانه جاسوسي آمريكا را تسخير كرده بودند.
گفت: در خبرها آمده بود كه سفير اسرائيل با لباس مبدل از قاهره فرار كرده است.
گفتم: سفير اسرائيل هم از «بني صدر» ياد گرفته. آخه از قديم و نديم گفته اند؛ «هركسي كار خودش، آتيش به انبار خودش»!
گفت: نتانياهو در مصاحبه با شبكه تلويزيوني سي.بي .اس آمريكا گفته است اگر مسائل خاورميانه به همين ترتيب پيش برود اسرائيل با فاجعه بزرگي روبرو خواهد شد.
گفتم: يارو رفته بود دوچرخه بخره از فروشنده پرسيد؛ قيمت اين دوچرخه چنده؟ فروشنده گفت؛ 500 هزار تومن. يارو با تعجب گفت؛ واي!... قيمت اون يكي چنده؟ و فروشنده گفت؛ واي واي!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ با ديدن تصاوير تسخير لانه فساد رژيم صهيونيستي در مصر بسيار خوشحال شدم و بر جوانان مؤمن آن مرز و بوم بسيار آفرين گفتم و ياد تسخير لانه جاسوسي آمريكا در كشورمان افتادم و شگفتا از اين همه شباهت بين انقلاب اسلامي ايران و مصر. اين پيروزي را به مردم انقلابي مصر تبريك مي گويم. به اميد تسخير فلسطين به دست صاحبان اصلي آن.
داريوش اميني از تهران و چندين تماس مشابه
¤ از دكتر احمدي نژاد به خاطر كارهاي ارزشمندي كه براي رضاي خدا انجام داده اند تشكر مي كنم و عرض مي كنم عزت، شوكت و اقتدار واقعي ما آن است كه از بيداري اسلامي منطقه جانانه حمايت كنيم تا به كمك هم زمينه ساز انقلاب جهاني امام زمان(عج) باشيم. انشاءالله.
5766---0919
¤ به نظر من نبايد از اختلاس 3 هزار ميلياردي در بانك صادرات بگذرند چرا كه امثال بنده وقتي وام يك ميليون توماني دريافت مي كنيم بايد كلي خوان را عبور كنيم تا دستمان به اين اندك وام برسد. لذا كساني كه اينگونه اختلاس ها را مي كنند فكر مي كنند كه دارايي هاي مردم در بانكها ارث پدري شان است.
فرجي- رشت
¤ تاسيس بانك هاي زنجيره اي با اختلاس از بيت المال دهن كجي آشكار جريانات انحرافي به سال جهاد اقتصادي است. اما كشف اين اختلاس 3000 ميلياردي خواب جريان فتنه و جريان هاي انحرافي را در بحران آفريني در حوزه هاي اقتصاد سياسي و اجتماعي را آشفته كرده است.
شوشي و منضبط از تهران
¤ گروه انحرافي و اسرائيل طلب آمريكايي امتحان خود را نزد مردم بد پس داده اند و در هيچ صورتي نبايد پا به ميدان انتخابات بگذارند چرا كه با عكس العمل شديد ملت روبه رو خواهند شد. جريان انحرافي با جريان فتنه تفاوت زيادي نمي كند.
فرجي
¤ از برادران جان بركف سپاه پاسداران تقاضا مي كنم كه با تعقيب نيروهاي گروهك تروريستي پژاك حتي اگر شده در عمق خاك عراق نفوذ كرده و ريشه اين گروهك را براي هميشه بخشكانند.
يك شهروند- اهواز
¤ براي روزنامه هايي كه ادعاي اصلاح طلبي و آزادي و آزادگي مي كنند بايد متاسف بود كه خبر مهمي مثل تسخير لانه جاسوسي رژيم صهيونيستي در مصر را تيتر نكرده اند.
سعادتمند- تهران
¤ از طرح جمع آوري ديش هاي ماهواره اي در منطقه پاكدشت تشكر مي كنم ولي هنوز مناطقي در پاكدشت وجود دارد كه ديش هاي آن جمع آوري نشده است و مردم هم از وجود آنها ناراضي هستند.
مولايي
¤ از نيروي انتظامي درخواست مي شود فقط به جمع آوري ماهواره ها اكتفا ننمايد بلكه با سرشاخه هاي اصلي تهيه، توزيع و نصب كنندگان نيز برخورد شود. متاسفانه در گرگان فقط به جمع آوري اكتفا مي شود و اين به تنهايي بازدارنده نيست.
5084---0911
¤ مربيان مهد كودك و قرآن كريم مظلوم واقع شده اند نه حقوق كافي دارند نه بيمه مناسبي دارند و نه سوابق آنها جايي محسوب مي شود و نه تحت حمايت اند. از مسئولين امر درخواست مساعدت براي اين طيف را داريم.
8313---0919
¤ با توجه به افزايش قيمت نان در دو مرحله و كمتر از 6 ماه آيا جا نداشت دولت محترم قيمت گندم را نيز همانند نان افزايش مي داد؟ دولت گندم ما را به نرخ سال گذشته خريداري نمود در حالي كه مي بايست 20درصد يارانه ها را به توليدكننده ها اختصاص مي داد. چون كشاورزان با افزايش قيمت برق مصرفي توان حفظ وضع موجود را از دست داده اند.
صمدي
¤ از رياست محترم جمهوري درخواست مي شود نسبت به انتقال آب به خراسان جنوبي مساعدت نمايند.
2773---0913
¤ حقوق همه كاركنان دولت و كارگران امسال تا ده درصد افزايش يافت ولي حقوق كارگران شركتي سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران هيچ فرقي نكرده است. بنويسيد اين جماعت با گراني و تورم موجود چه بكنند.
6811---0912
¤ در ناحيه مهربان همدان كشاورزي مي كنم. با اينكه زمين كشاورزي خود و محصول گندم آن را بيمه كرده ام ولي مسئولين بيمه پول گندم بنده را كه دچار آفت سن شده است نمي پردازند. دلم از اين مي سوزد كه در تبليغات رسانه هاي گروهي گوش فلك را از اينكه از جماعت كشاورز حمايت مي شود پر كرده اند ولي وقتي پاي عمل مي رسد به طور كلي عقب نشيني مي كنند.
زارعي
¤ از رؤساي قوا درخواست مي شود شماره پيامك مختص به خود را اعلام كنند تا مردم به طور مستقيم مشكلات خود را با آنان در ميان بگذارند.
8516---0919
¤ در مراكز دانشگاهي غيرانتفاعي بي قانوني بيداد مي كند. از دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه غيرانتفاعي مهر استان گيلان هستم با اينكه شهريه ثابت دانشجويان 180 هزار تومان است ولي مسئولين دانشگاه براي ثبت نام اوليه مبلغ 380 هزار تومان طلب كرده اند.
5834---0939
پاسخ روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 20011 مورخ 7/6/90 تحت عنوان «مجتمع 360 واحدي پارس» به اطلاع مي رساند: تمامي هماهنگي هاي لازم با هيئت مديره مجتمع پارس به عمل آمده و تجهيزات لازم در محل نصب و راه اندازي شده است و تاكنون 150 شماره در مجتمع فوق داير و مابقي درخواست ها ظرف چند روز آينده داير و به مشتركين محترم تحويل مي شود.»
پاسخ روابط عمومي شركت بهره برداري متروي تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 29/5/90 با مضمون «كولر واگن هاي مترو» روابط عمومي شركت بهره برداري مترو تهران به اطلاع مي رساند بر اساس آخرين آمار موجود در طول روز حداكثر تنها 98/1% از كولرهاي واگن هاي مترو دچار نقص فني مي شوند كه سريعا قطار از سرويس خارج مي شود و تعميرات لازم انجام مي پذيرد.»
پاسخ روابط عمومي شركت برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 29/05/90 كيهان با عنوان «خاموشي معابر» محدوده بلوار پاسدار گمنام به آگاهي مي رساند: پايه هاي روشنايي تقاطع خيابان شهيد صالحي و پاسدار گمنام به علت تعريض تقاطع جمع آوري شده كه با نصب گاردريلهاي جديد امكان نصب موقت پايه روشنايي در محل تقاطع فراهم شده است.»
پاسخ روابط عمومي شركت توزيع برق تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 25/05/90 كيهان با عنوان «خاموشي معابر» محدوده خيابان مخبر جنوبي منشعب از خيابان خاوران به آگاهي مي رساند: روشنايي محدوده مذكور در حد مطلوب مي باشد.
بقيه در صفحه 8
 در نخستين سفر از دور چهارم سفرهاي استاني رئيس جمهور فردا به استان اردبيل سفر مي كند

استاندار اردبيل گفت: در نخستين سفر از دور چهارم سفرهاي استاني رئيس جمهور به استان اردبيل سفر مي كند.
به گزارش ايرنا سيدحسين صابري يك شنبه شب در يك گفت وگوي خبري افزود: سفر دكتر احمدي نژاد و اعضاي هيئت دولت از فردا به استان شروع مي شود و در طي چند روز اقامت در استان در صورت مساعد بودن هوا، رئيس جمهور به شهرستان هاي مختلف استان سفر كرده و با مردم ديدار خواهد داشت.
وي بيان كرد: دكتر احمدي نژاد در سفر به استان اردبيل با اقشار مختلف مردم، نخبگان، خانواده معظم شهدا و ديدارهايي خواهد داشت.
وي اضافه كرد: در اين سفر كارگروه هاي اشتغال، آب و خاك و جلسه استاني هيات دولت برگزار خواهد شد.
استاندار اردبيل گفت: اعضاي هيئت دولت از امروز به تدريج وارد استان اردبيل شده و به نمايندگي از دولت در شهرستان هاي مختلف استان حضور خواهند يافت.

 مصلحي: اموال اختلاس كننده از بانك بلوكه شده است

وزارت اطلاعات، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي با هماهنگي كه با هم داشتند قضيه را به گونه اي تعقيب كردند كه حق و حقوق بيت المال و مردم از بين نرود.
حجت الاسلام حيدر مصلحي عصر يكشنبه با بيان اينكه دستگاه اطلاعاتي در اين زمينه اقدام كننده اوليه بود گفت: وزارت اطلاعات نسبت به دستگيري عوامل و برگرداندن پولهايي كه جابجا شده بود اقدام كرد.
وزير اطلاعات ياداور شد: اموال اختلاس كننده بلوكه شده است و به تخلف بانك نيز رسيدگي خواهد شد.
اقاي مصلحي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اين اختلاس ارتباطي با خارج از كشور داشته است يا خير گفت: نه چنين چيزي نيست و اين مسئله ربطي به خارج نداشته است.
وزيراطلاعات تاكيد كرد: تخلفي كه صورت گرفته در يك بانك است و اختلاس كننده مي خواست از ديگر بانكها نيزسوء استفاده كند كه جلويش گرفته شد.

 آهاي آقا پسر! جرنزن برو ته صف! (خبر ويژه)

مشاور متواري كروبي كه به آمريكا پناهنده شده، مي گويد حاضر است حتي با گروه هاي تروريستي مخالف جمهوري اسلامي مذاكره و همكاري كند.
مجتبي واحدي طي 7-6 ماه گذشته تلاش فراواني كرد تا بتواند وارد گروهك چند نفره شوراي هماهنگي سبز شود اما امير ارجمند و مزروعي، نامبرده را جدي نگرفته و به شوراي مذكور راه ندادند. به همين دليل هم بود كه واحدي ضمن سفر به پاريس، خواستار دور زدن شوراي هماهنگي سبز و تشكيل «كنگره ملي» حتي با حضور تروريست ها شده است.
وي در مصاحبه با راديو فرانسه- كشوري كه بقاياي گروهك منافقين در آن گردآوري شده اند - مي گويد: من به شخصه با هر گروهي كه حتي سوابق تروريستي دارد اما حاضر باشد به اشتباهات گذشته اش اعتراف كند مذاكره مي كنم.
وي مي گويد: به جهتي مي رويم كه ديگر شرايط فقط شرايط انتقاد و مخالفت نيست. البته ايده كنگره ملي ايده بسيار خامي است.
او در شرايط انزوا در خارج كشور مي گويد: من اعتقاد ندارم كه فقط بايد با گروه هاي خارج از ايران مذاكره كرد. افرادي از داخل هم مي توانند باشند اما نبايد حضورشان موجب شناسايي آنها به وسيله حاكميت شود.
به نظر مي رسد اين اظهارات واحدي هم بهانه تراشي از جنس بهانه تراشي هاي امير ارجمند براي تشكيل گروهك هاي يك يا چند نفره نقابدار و «جمعيتي» جا زدن آن بدون معرفي اعضاي واقعي گروه باشد.
يادآور مي شود نحوه خروج آزادانه و بي دردسر واحدي از كشور براي برخي طيف هاي اپوزيسيون محل سوال است. اين طيف تحريك واحدي به خودنمايي بقاياي ميداني گروهك هاي ضدانقلاب در اواخر بهمن و اسفندماه سال گذشته را كه موجب شناسايي و انهدام برخي شبكه هاي مرتبط با خارج شد، نشانه اي از مشكوك بودن نامبرده ارزيابي مي كند، اما واحدي دو ماه پيش براي سلب برخي اتهام ها از خود، به خاتمي حمله كرد و اصلاح طلبان را خائن خواند. وي ضمن مصاحبه اي ويدئويي با خود و انتشار آن در فضاي اينترنت گفت: من با صداي بلند و با افتخار مي گويم كه خودم را اصلاح طلب نمي دانم. واقعا من نمي دانم اين دوستاني كه دنبال شركت در انتخابات هستند دنبال چه مي گردند؟ آيا چهار پنج ميليون تومان حقوق نمايندگي و يك ماشين و يك محافظ و يك دفتر اينقدر ارزش دارد كه خواسته هاي مخالفان را زير پا بگذاريم و با حكومت زد و بند كنيم؟ آقاي خاتمي اگر مي خواهد نام نيكي ازش باقي بماند، اگر نمي خواهد متهم به اين بشود كه مي خواهد به هر قيمتي عده اي از اطرافيانش در قدرت باقي بمانند، بيايند و توضيح بدهد. توي اين شرايط من معتقدم كه اين خيانت، به صراحت مي گويم، اين خيانت به آرمان هاي مخالفان است كه آنها را دلسرد بكنيم، يا آنها را به اين نتيجه برسانيم كه مقاومت فايده اي ندارد و آخرش سران اصلاح طلب قرار است بروند زد و بند بكنند.
واحدي روز گذشته نيز در مصاحبه با بي بي سي مدعي شد «براي تشريح مواضع كروبي به پاريس و لندن رفته است» اما در عين حال تصريح كرد «كروبي در 7ماه گذشته در حصر بوده و شخصاً از سفر من اطلاعي ندارد اما به طور كلي قطعا از صحبت با گروه هاي مخالف و يافتن راهكار استقبال مي كند»!
هرچند سايت خودنويس تحريك يك نفره واحدي را بهتر از «وضعيت مردابي شوراي نامعلوم هماهنگي چندنفره خوانده اما از قول فيس بوك سعيد شريعتي نوشته است: اي آقا پسري كه يك تنه كنگره ملي تشكيل مي دهي آن هم با مذاكره با تروريست هاي سابق. جر نزن، برو ته صف. آنها بيست و اندي سال پيش شوراي موقت تشكيل داده و رئيس جمهور و انقلاب اسلامي در هجرت [گروهك بني صدر] دارند و هزار تا از اين ادعاها. درسته كه يه نفري اما صف بربري نيست كه يه دونه را بي صف بدهند».

 سخنگوي فراري: اصلاح طلبان در انتخابات مجلس جايي ندارند (خبر ويژه)

سخنگوي متواري حزب اعتماد ملي معتقد است اصلاح طلبان جايي در انتخابات آتي مجلس ندارند.
اسماعيل گرامي مقدم (مقيم هند) در گفت وگو با سهام نيوز تصريح كرد موسوي و كروبي بدون اينكه با يكديگر هماهنگي كرده باشند، معتقدند جايي براي حضور اصلاح طلبان در انتخابات وجود ندارد.
در حالي كه اعضاي مركزيت مجمع روحانيون (موسوي خوئيني ها، خاتمي و...) به همراه اصلاح طلبان همسو تحركات انتخاباتي را آغاز كرده اند، گرامي مقدم مدعي هماهنگي اصلاح طلبان براي عدم شركت در انتخابات شد. اطرافيان برچسب خورده و متواري موسوي و كروبي نگران بي محلي اصلاح طلبان به موسوي و كروبي و اعضاي بازداشت شده يا فراري فتنه سبز هستند و معتقدند اگر تحرك اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات جدي شود، به منزله اعلام ختم فتنه سبز و مرگ دست اندركاران اصلي آن خواهد بود چرا كه ادعاي تقلب و عدم سلامت انتخابات، گرانيگاه اصلي فتنه سال 88 بوده است.
گرامي مقدم در اين مصاحبه، اظهارات اخير كساني چون باهنر در تأكيد بر محاكمه و مجازات دست اندركاران فتنه را نشانه ديگري حاكي از اين دانسته كه اصلاح طلبان جايي در انتخابات نخواهند داشت.
دعوت طيف فراري فتنه سبز به تحريم انتخابات، نشانه روشن ديگري از نقش آفريني اين طيف در جمع گروهك هاي ضد انقلاب به شمار مي رود و اين رويكرد جديد از آن جهت اهميت مي يابد كه طيف ياد شده به طور مرتب و زنجيره اي در انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم، مجلس هفتم و هشتم، مجلس خبرگان و شوراي شهر دوم و سوم، با بي اعتمادي گسترده ملت ايران مواجه شدند.

 روايت دبيركل حزب موتلفه اسلامي از دو ملاقات (خبر ويژه)

دبيركل حزب موتلفه اسلامي روايتي از ملاقات هاي حزب متبوع خود با ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني در جريان حوادث پس از انتخابات را بازگو كرد.
محمدنبي حبيبي كه با رجانيوز گفت وگو مي كرد، با اشاره به ملاقات با موسوي سه هفته پس از انتخابات سال 88 به اميد اين احتمال ضعيف كه او را از مواضع نادرست برگردانند، اظهار داشت: در آن ملاقات آقاي عسگراولادي، آقاي باهنر، آقاي كوهكن، آقاي مهندس ميرسليم بودند و آقاي آل اسحاق. پيغام جمع ما اين بود؛ شما كه مي گوييد قانون گرا هستم، قانون راه گذاشته. راه هم اين است كه راي ها بازشماري شود و اگر هزاران صندوق هم ايراد دارند، نماينده معرفي كن كه بروند راي ها را دوباره بشمرند. ايشان در آن جلسه مي پذيرد و شب كه خبر شديم پذيرفته، خيلي خوشحال شديم، اما يكي دو روز بعد يك بيانيه داد كه معلوم شد مشاورينش راي او را زده اند. يكي از علامات چندگانه عمل كردن مهندس موسوي، به نظر من همين ملاقات است. از يك طرف مي گويد من قانون گرا هستم. از آن طرف مي گوئيم بفرستيد با حضور نماينده شما بازشماري شود او بجاي تمكين در مقابل قانون آن دروغ بزرگ تقلب را القا كرد. البته بعدا وقتي ديد تقلب، بار حقوقي دارد، گفت در مهندسي انتخابات چنين و چنان شده... ما در موضعي سوال كرديم آقاي مهندس!، مهندسي مربوط به قبل از راي گيري است. شما اگر واقعا به اين مهندسي پي برده بوديد، چرا شب انتخابات نيامديد و نگفتيد كه مهندسي انتخابات طوري است كه من انتخاب نمي شوم، كس ديگري انتخاب مي شود و من منصرف شده ام. اين علامت اين است كه كلمه مهندسي را كه بار حقوقي آن كمتر است به جاي تقلب به كار مي برد.
وي درباره مواضع برخي اعضاي موتلفه در تقليل توطئه براندازانه فتنه 88 و نقش خاتمي تاكيد كرد: ما قبول داريم كه گاهي اوقات از طرف اعضاي موتلفه اظهارنظرهايي شده كه در چهارچوب سياست هاي كلي موتلفه هم نبود. ما البته به آنهايي كه در غير چهارچوب هاي موتلفه، اظهارنظر مي كنند، اين ايراد را داريم، چون هركس كه مخصوصا عضو شوراي مركزي موتلفه باشد، وقتي اظهارنظر مي كند، پاي موتلفه نوشته مي شود، اما من مي گويم موضع رسمي حزب موتلفه اسلامي همان مواضعي است كه دبيركل اعلام مي كند. دبيركل موتلفه درباره ملاقات با هاشمي رفسنجاني -علي رغم برخي مواضع حمايت از فتنه- به مشورت خود با آيت الله يزدي اشاره كرد و گفت: بنده در ملاقات با آيت الله يزدي عرض كردم كه آقاي هاشمي سه چهار روز قبل از انتخابات، نامه اي به مقام معظم رهبري نوشتند كه ما نه تنها هيچ قسمتي از اين نامه را تاييد نمي كنيم، بلكه كل آن را رد مي كنيم. شما به عنوان رئيس جامعه مدرسين مصاحبه اي كرديد و عليه اين نامه موضع گرفتيد و ما موضع شما را تاييد مي كنيم. سوال ما از شما (آيت الله يزدي) اين است كه ما در برابر همين آقاي هاشمي با همين مشخصاتي كه چند روزه پيدا كرده، بايد چگونه موضع گيري كنيم؟ گفتيم ما مي توانيم به اين دليل و دلايل ديگر، ارتباطمان را كلا با آقاي هاشمي قطع كنيم و مطلقا هيچ ارتباطي با ايشان نداشته باشيم و تلاش هم بكنيم كه آقاي هاشمي زودتر از خيمه انقلاب بيرون برود و كمك كنيم كه منتظري دوم داشته باشيم. راه دوم اين است كه با آنكه مواضع آقاي هاشمي را در اين موارد اصلا قبول نداريم و نه تنها قبول نداريم كه نسبت به آنها اعتراض داريم، ارتباطمان را با آقاي هاشمي قطع نكنيم با اين نيت كه شايد تاثير داشته باشد. هيچ قطعيت هم ندارد كه تاثير داشته باشد. پرسيديم شما چه فكر مي كنيد. گفتند مگر شما ترديد داريد كه دومي درست است؟ من هم نبايد ارتباطم را با آقاي هاشمي قطع كنم، حرف هايمان را مي گويم و اميدواريم ان شاءالله تاثير داشته باشد.
حبيبي افزود ما آن آقاي هاشمي را قبول داريم كه 1) زير خيمه انقلاب باشد. 2) پشت سر رهبري باشد. ما نه آقاي هاشمي، كه هر كسي را با اين ملاك مي سنجيم. اول داخل خيمه انقلاب باشد و بيرون نرود، دوم پشت سر مقام معظم رهبري باشد. اگر كسي اين ادعا را هم بكند كه من در كنار رهبري هستم، ما آن ادعا را هم قبول نداريم، بايد پشت سر رهبري باشد.
بنابراين اينكه ما ارتباطمان را با آقاي هاشمي قطع نكرديم فقط در اين چهارچوب قابل تفسير است، اما در همان ملاقات كه دو بخش عمومي و خصوصي داشت، در بخش خصوصي به مطالبي كه ايشان در اسفندماه سال 89 اظهار كردند. در همان جلسه چند نفره اي كه در اسفند 89 با ايشان داشتيم به ايشان اين تذكر را داديم كه شما راجع به 25 بهمن صحبت كرديد و قبول است كه ايراد هم داشتيد، ولي محكوم نكرديد. ما از رئيس تشخيص مصلحت نظام مي خواهيم كه 25 بهمن را محكوم كند، نه اينكه آن را يك تخلف عادي تلقي كند. استثنائا اين تذكر ما اثر داشت و ايشان چند روز بعد در سخنراني در مجمع تشخيص مصلحت، كلمه محكوميت را به كاربرد.
وي گفت: در ملاقات 26 خرداد گفتيم آقاي هاشمي! شما در ملاقات قبلي با ما و جاي ديگري گفتيد كه من سر سه موضوع با كسي معامله نمي كنم؛ نظام اسلامي، ولايت فقيه و شخص آيت الله خامنه اي.ما پشتيبان صددرصد اين حرف ها هستيم و ماهيت حزب موتلفه هم اين را نشان مي دهد و ما در بحران ها نشان داده ايم كه از اين مواضع عدول نمي كنيم. به آقاي هاشمي گفتيم به مناسبت فوت پدر آقاي موسوي براي ايشان تسليت فرستاديد.
ما هم معترض به تسليت فرستادن شما نيستيم. خودمان اين كار را نمي كنيم، ولي به شما هم نمي گوييم چرا كرديد، ولي به يك قسمت از آن معترضيم. شما چرا مهندس موسوي را خدوم خطاب كرديد؟ آقاي مهندس موسوي از نظر ما نه تنها خدوم نيست كه خيانت كرده، يعني هر كاري از دستش برمي آمده، كرده كارهايي را هم كه نكرده، از دستش برنيامده، نه اينكه نخواسته باشد. چنين عنصري را چطور خدوم ناميده ايد؟ بنابراين ما به اين جمله شما اعتراض داريم.
وي درباره مذاكرات حزب متبوع خود با هاشمي درباره فرزندان وي اظهار داشت: به آقاي هاشمي گفتيم يكي از فرزندان شما چند وقت پيش مطالبي گفتند كه با آن سه موضوعي كه شما مي گوييد سر آنها معامله نخواهيد كرد به هم نمي خورد. قبول داريم كه يك وقت هايي فرزند يك حرف هايي مي زند كه به پدرش ربطي ندارد، همين طور همسر يا هر قوم و خويش ديگري و اين امري طبيعي است، اما فرزند شما مطالبي را كه در تضاد با آن سه مطلب شماست، گفته اند و ما از شما متوقع بوديم كه رد كنيد، ولي شما رد نكرديد، بنابراين ما از اين حيث و راجع به فلان رفتار فرزند شما ايراد داريم.

 وقتي ميرزابنويس بي بي سي چشم بسته مي نويسد! (خبر ويژه)

معاون فراري مهاجراني در وزارت ارشاد، روايتي وارونه از ماجراي ارتباط گيري دولت اصلاحات با دولت ستيزه جوي بوش ارائه كرد.
علي اصغر رمضان پور كه اكنون از معاونت وزارت به مستخدمي دون پايه بي بي سي فارسي رسيده در مطلبي با عنوان «ماه عسل پاييزي براي بوش و خاتمي» مي نويسد: فرداي ماجراي 11 سپتامبر احمد بورقاني يكي از چهره هاي سرشناس اصلاح طلبان كه در آن زمان نماينده مجلس بود به سفارت سوئيس (حافظ منافع آمريكا در ايران) رفت و دفتر يادبودي را امضا كرد كه براي همدردي با ملت و دولت آمريكا گشوده شده بود. احمد بورقاني در آن زمان اگر چه نقشي در دولت نداشت اما از مشاوران نزديك كمال خرازي، وزير امور خارجه وقت بود، و اين اقدام او از سوي آمريكايي ها نشانه اي از عزم دولت ايران در فاصله گرفتن از كساني بود، كه متهم بودند از نزديكي مرزهاي شرقي ايران حمله به برج هاي دوقلوي تجارت جهاني را سازمان داده بودند. بار ديگر دو روياي متفاوت، ايران و آمريكا را به يك بستر كشاند. در فاصله كمتر از دو ماه جك استراو وزير امور خارجه بريتانيا، به تهران آمد تا مقدمات همراهي ايران در حمله غرب به طالبان در افغانستان را فراهم كند.
وي مي افزايد: تندروهايي كه در تهران تا آن زمان خود را پشت لبخندهاي محمد خاتمي به جرج بوش پنهان كرده بودند، با كاسته شدن از خطر اقدام تلافي جويانه آمريكا، كم كم لحن خود را تغيير دادند تا مبادا اجازه دهند رئيس جمهوري اصلاح طلب، ديپلماسي موفق خود در ماجراي حمله يازده سپتامبر را به يك پيروزي سياسي داخلي مبدل كند.
پس از ماه عسل پاييزي ايران و آمريكا كه به همراهي در حمله به طالبان انجاميد، كم كم لحن سخن سياستمداران نزديك به حاكميت دگرگون شد و ايران دور تازه اي از بهره برداري تبليغاتي از ماجراي 11 سپتامبر را آغاز كرد. نيروهايي كه خود را آماده مي كردند تا پس از محمد خاتمي قدرت را به دست بگيرند كم كم نظريه تازه اي را به عنوان نظريه رسمي، جانشين دورانديشي و احتياط نخستين كردند. كم كم اين نظريه ترويج مي شد كه حمله به برج هاي دوقلو، براساس نظريه توطئه، اقدامي توسط آمريكايي ها براي حمله به افغانستان بوده است. ايران انتظار داشت همه، در دنيا و ايران، فراموش كنند كه خود، همراه آمريكا در حمله به افغانستان بوده است.
ادعاي ميرزابنويس بي بي سي درباره بهبود روابط ايران و آمريكا با «دورانديشي»!؟ دولت خاتمي در حالي است كه با وجود التماس مذاكره از سوي برخي ديپلمات هاي وقت وزارت خارجه - به نيابت از دولت وقت- و نيز برخي همراهي هاي ديپلماتيك آن دولت با اشغالگران افغانستان، دولت بوش ايران را جزو محور شرارت قرار داد تا جايي كه خاتمي و خرازي بارها از اين ناسپاسي دولت آمريكا علناً گله كردند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14