(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 16 اسفند 1390- شماره 20161

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
پديده شناسي 12 اسفند (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
شكايت (گفت و شنود)
مردم بار ديگر مجلس را به اصولگرايان سپردند
يازدهمين اجلاس خبرگان از امروز آغاز مي شود
رايزني تهران و مسكو درباره بحرين و سوريه
آشي كه شازده بپزه بهتر از اين در نمياد (خبر ويژه)
فشار آورديم خاطرات بهينه سازي مصرف را از روي سايت برداشت (خبر ويژه)
بيخود دست و پا نزنيم تحريم كرديم مردم بيشتر آمدند (خبر ويژه)
گام بعدي خاتمي اين سو يا آن سو ؟! (خبر ويژه)پديده شناسي 12 اسفند (يادداشت روز)

براي تحليل اتفاق مهمي كه روز 12 اسفند در ايران رخ داد حقيقتا بايد وقت و انرژي فراواني صرف كرد. در يك صبح تا غروب، در شهرها و روستاهاي ايران اتفاقي رخ داد كه ناظران خوش بين آن را پيش بيني نكرده بودند و ناظران بدبين وقوع آن را محال مي دانستند. بيش از 64 درصد مردم ايران در سراسر كشور و در تهران حدود 40 درصد كساني كه واجد حق راي بودند، با اشتياق از اين حق خود استفاده كردند. اگرچه برآوردها و تخمين هاي افكار عمومي در روزهاي ماقبل انتخابات همين عددها را كم و بيش پيش بيني مي كرد، ولي كساني در جامعه سياسي كشور و خصوصا تحليلگراني در بيرون از ايران كه ادعا مي كنند هيچ پارامتري ولو كوچك از رصد آنها پنهان نمي ماند و معادلات سياسي را در پيچيده ترين حالت ممكن طرح و حل مي كنند، حتي به اين پيش بيني نزديك هم نشده بودند. به جز رهبر معظم انقلاب اسلامي كه آشكارا و با قاطعيتي كه به هيچ گونه ترديدي مجال عرض اندام نمي داد اعلام كردند مشاركت مردم ايران در انتخابات 12 اسفند يك سيلي سخت بر گوش استكبار و دشمنان ملت ايران خواهد بود، قريب به اتفاق كساني كه به صحنه مي نگريستند در انتظار انتخاباتي كم رمق و در بهترين حالت متوسط الحال بودند.
مهم است به ياد بياوريم كه دشمن در ماه هاي منتهي به انتخابات تمام تلاش خود را به كار گرفته بود تا كمترين ميزان مشاركت در اين انتخابات رخ بدهد. آمريكايي ها بيش از 6 ماه تلاش كردند تا با فعال كردن يك بسته قدرتمند فشار اين بار به جاي محاسبات حاكمان، محاسبات مردم در ايران را هدف بگيرند و مردم ايران را به ابزار فشار به نظام براي تعديل سياست هاي راهبردي اش تبديل كنند. 12 اسفند روزي بود كه كل اين استراتژي به آزمون گذاشته شد. آمريكا مي خواست ببيند رفتار مردم ايران چگونه تغيير كرده است و البته با اطمينان مي گفت كه مسئله فقط ميزان اين تغيير است نه اصل آن.
بر اين مبنا، غربي ها با واگذاري ماموريت هاي مستقيم و غير مستقيم به عوامل خود در صحنه انتخابات سعي كردند تمام عوامل «مشاركت گريزي» را يك جا در محيط اجتماعي ايران تجميع كنند. مهم ترين اين عوامل اينهاست:
1- غرب به جريان فتنه در ايران ماموريت داد انتخابات را تحريم كند. حتي جريان هاي داخلي جبهه فتنه هم موظف شدند بي چون و چرا با جريان بيروني هم گام شده و هم از كانديداتوري خودداري كنند و هم از دعوت مردم به مشاركت در انتخابات. هدف دشمن اين بود كه با اين وضع فضا را كاملا يك دست و غير رقابتي جلوه بدهد.
2- آمريكا با اعمال تحريم هاي پي در پي و متمركز كردن تحريم ها بر معيشت مردم، تلاش بي سابقه اي براي تشديد مشكلات اقتصادي و در كنار آن تاريك جلوه دادن دورنماي اقتصادي كشور انجام داد.
3- حتي حلقه انحرافي هم كه تصور مي كرد در غياب اصلاح طلبان تنها گروهي است كه توان بسيج اجتماعي دارد، هيچ انرژي براي ايجاد شور انتخاباتي صرف نكرد.
4- طرف خارجي سعي كرد با برجسته كردن تهديدها عليه كشور اين پيام را به مردم القا نمايد كه در آينده نزديك برخوردي جدي با جمهوري اسلامي انجام خواهدداد و بنابراين منطقي نيست كه كسي تخم مرغ هاي خود را در سبد نظام بگذارد.
5- و در همين حال، دولتمردان آمريكايي در 6 ماه گذشته به روش هاي مختلف اين پيام را به داخل جامعه ايران ارسال كردندكه اگر بار ديگر تحولات سال 88 تكرار شود، حمايت آمريكا از اپوزيسيون متفاوت از آن چيزي خواهد بود كه در سال 88 انجام داد.
معناي ساده تجميع اين 5 عامل در كنار يكديگر اين بود كه حتما بايد مشاركت در انتخابات مجلس افتي محسوس داشته باشد. ارزيابي غربي ها كه انبوهي از كدهاي آشكار در ماه هاي گذشته آن را تاييد مي كند اين بود كه عدم حضور اصلاح طلبان انتخابات را سرد و بي روح خواهد كرد و مردم -بويژه طبقه متوسط شهري در تهران- از آنجا كه هنوز دل در گرو اين جماعت دارند و به دنبال فرصتي براي گرفتن انتقام (؟!) برخوردهاي سال 88 مي گردند، حتما فرصتي به دلپذيري انتخابات مجلس را از دست نخواهند داد. به ياد بياوريد كه عموم تحليلگران غربي و ضد انقلاب وقتي از آنها درباره علت خاموشي و بلكه مرگ يكباره فتنه سبز سوال مي شد، طوطي وار اين پاسخ را تكرار مي كردند كه تحركات اعتراضي سال 88 به هيچ وجه نمرده بلكه به لايه هاي زيرين جامعه منتقل شده و از آنجا كه مردم سخت از گرفتار شدن در مهلكه سركوب در هراسند، فعلا ترجيح مي دهند اعتراض خود را پنهان كنند تا زماني مناسب كه به يكباره همه اين آتش هاي زير خاكستر بيرون خواهد ريخت.
ضد انقلاب از چند ماه مانده به انتخابات مجلس نهم مي گفت آن فرصت طلايي روز 12 اسفند است يعني روزي كه نظام به حضور مردم پاي صندوق هاي راي نيازمند است و بيان اعتراض به شكل عدم مشاركت در انتخابات هم هيچ هزينه امنيتي ندارد. به همين دليل بود كه حلقه لندن و بي بي سي فارسي به عنوان ترمينال تجميع ضد انقلاب از يك هفته مانده به انتخابات حتي عدد پيشنهادي خود را هم -مشاركت 10 درصدي در انتخابات- اعلام كرده بودند و برخي متوهمان در داخل پيشاپيش مقاله مي نوشتند كه «چرا در انتخابات شركت نخواهيم كرد» تا روز 12 اسفند كه به زعم آنها مردم صحنه را خالي كردند، آنها رهبر و پيشواي ملت جلوه كنند!
در روز 12 اسفند به نحوي شوك آور همه اين ارزيابي ها بي معنا از آب درآمد. بويژه مشاركت حدود 40 درصدي مردم شهر تهران در انتخابات مجلس نشان داد همه آن افسانه هايي كه درباره بحراني بودن روابط نظام و طبقه متوسط گفته مي شد بي معنا بوده است. جالب است كه در سراسر كشور هم كسي از كانديداها براي جلب راي مردم نيازي به آويختن از حربه اصلاحات يا انحراف نديد و حتي به عنوان نمونه يك گزارش هم وجود ندارد كه نشان بدهد كسي در فلان حوزه انتخابيه براي محبوب كردن خود در قلوب راي دهندگان، خود را به جريان انحرافي منتسب كرده باشد.
سوال اين است: اين مشاركت محصول چه عواملي است و چرا محاسبات دشمن با محاسبات مردم ايران تا اين حد بيگانه است؟
محورهاي زير صرفا تمهيد يك بحث مقدماتي در اين باره است:
1- بدون شك نخستين عامل در خلق پديده 12 اسفند شخص رهبر معظم انقلاب بوده اند. دشمن ظرف ماه هاي گذشته تلاش گسترده اي براي تمركز حملات رسانه اي بر شخص رهبري انجام داد احتمالا به اين دليل كه خوب مي دانست اين تنها جايگاهي است كه مي تواند همه بافته هاي آنها را در زماني كوتاه پنبه كند. انتخابات 12 اسفند نشان داد اعتبار رهبري در ميان جامعه كه همواره در اوج قرار داشته به مرتبه اي بي سابقه رسيده است و اين بدون شك ناشي از توان منحصر بفرد رهبر بصير انقلاب در مديريت بحراني هاي متعددي است كه مردم ديده اند دشمن چگونه براي طراحي تك تك آنها حريصانه و بي دريغ وقت و امكانات مصرف مي كند.
2- دومين عامل آن است كه اعتماد به آينده كشور و اميد به بهبود و حل مشكلات در چارچوب سيستم فعلي همچنان يك اصل بنيادين در رفتار سياسي مردم ايران است. اين سر جاي خود بحثي مفصل است كه مثلث فتنه-انحراف-بيگانه براي رساندن مردم به اين مرحله كه منشا همه مشكلات را ساختار نظام و راه حل همه مشكلات را تغيير ساختار بدانند چه طراحي عظيمي انجام دادند ولي انتخابات 12 اسفند نشان داد مردم اعتماد به ساختار و توانايي آن براي حل مشكلات را با استواري حفظ كرده اند و محور فتنه-انحراف- بيگانه رسواتر از آن است كه توان خط دهي به مردم ايران را داشته باشد.
3- عامل سوم بي ترديد به تهديدهاي بي رويه اي باز مي گردد كه دشمن در ماه هاي گذشته عليه تماميت و موجوديت كشور روي ميز گذاشت. تصور غربي ها از سال 88 به اين سو همواره اين بوده است كه فشار خارجي به جاي آنكه در داخل اتحاد ايجاد كند، باعث سست شدن پيوندهاي مردم و نظام و در نهايت بحراني شدن محيط سياست داخلي ايران خواهد شد. 12 اسفند روزي بود كه اين ايده را به بوته آزمون گذاشت. در اين روز معلوم شد كه همچنان جامعه ايراني با قوت از الگوي وحدت در مقابل فشار خارجي تبعيت مي كند و اگر فشارها از حد معيني عبور كند، حتي آن كساني كه غرب آنها در زمره سازشكاران و ليبرال ها قلمداد مي كند هم در پيوستن به جبهه مردمي مقاومت عليه دشمن ترديد نخواهند كرد.
درباره تبعات راهبردي انتخابات 12 اسفند در مجالي ديگر سخن خواهيم گفت.
مهدي محمدي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤به عنوان فرزند شهيد اعلام مي كنم تا آخرين قطره خونم همراه آرمانهاي انقلاب و رهبرم همچون پدر شهيدم خواهم ايستاد.
سيدمحمد خزايي از شهر فيروزان نهاوند
¤الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، دم مسيحايي رهبر انقلابمان و مقتدايمان با قلوب اين ملت چه مي كند! آرزوي صحت و سلامتي و طول عمر براي مقام منيع ولايت داريم.
ميرآقايي
¤ايراني جماعت مرد عرصه هاي سخت است آنجا كه مردمش در ميعادگاه 12 اسفند ماه حماسه اي بي نظير آفريدند اين پيروزي را به مقام عظماي ولايت و رياست جمهوري و خانواده محترم شهدا تبريك عرض مي نمايم.
خواهر شهيد رضا قشقايي
¤ملت استكبارستيز ايران، شناسنامه هاي خود را روي ميز گذاشتند تا مثل عصاي موسي تمام توطئه هاي استكبار را ببلعد. اين حضور بر همه مبارك باد.
سعيدي
¤حماسه عظيم ملت ايران در يوم الله 12 اسفند بر همه مبارك، بايد پذيرفت كه اين ملت برگزيده خداوند براي انجام ماموريتي بسيار بزرگ در راستاي نجات كامل بشريت است.
محمدي-كرمانشاه
¤كاش انگشت اشاره ملت ايران را در صفحه اول روزنامه درج مي كرديد تا كساني كه دنبال بمب اتم در ايران هستند آن را ببينند. انگشتي كه همه با آن به كانديداي خود راي دادند.
كريمي
¤اين جشن حريت و آزادگي را به حضرت آيت الله خامنه اي و ملت ايران تبريك عرض مي كنم به كوري چشم استكبار جهاني و تفاله هاي آنها و منافق صفتان ملت قهرمان ايران برگ زريني همچون 22 بهمن 57 در تاريخ به يادگار گذاشتند و ثبت كردند. به نوبه خود زير پاي ملت ولايي را مي بوسم و بر اين بوسه افتخار مي كنم.
عزيزي
¤هماهنگي برخي سران فتنه در تحريم انتخابات با خارج مرزها قابل پيش بيني بود و موجب روسياهي مزدوراني كه به مفت عزت و سرافرازي خود را فروختند شد. هرچند كه در فتنه 88 چيزي برايشان باقي نماند ولي حكايت حضور يكي از فتنه گران مشهور در يكي از شعب دماوند و راي دادن او ناباوري اپوزيسيون همراه وي را در بر داشت. خدا مي داند نيت اصلي حضور چه بود. يكي از نمايندگان فراري مجلس ششم همراه او كه اكنون نزد اربابانش مزدوري مي كند، علت اين حضور را كسب امتيازهاي بعدي مي داند و اينكه ايشان مي خواهد نمره منفي ديگري در كارنامه اش نباشد. ولي صد افسوس كه پروردگار به نيت پرونده ها نمره مي دهد نه به شعارها و كردارهايي كه با يكديگر متناقض است و همين رفتار گوياي تشويش دروني وضع فكري است كه چون خوره روح و جسم آشوبگران را مي خورد.
محمودي
¤شياطين جهان كشور ما را تحت تحريم ها قرار دادند تا به خيال خود، اراده ملت ما را تضعيف كنند و ملت داغ اين را بر دل آنها گذاشت و چون آنها انعكاس اين تحريم ها را در ملت ما مشاهده نمي كنند، به عناصر به اصطلاح شبه روشنفكري و خودباخته ماموريت مي دهند مستقيم يا غيرمستقيم برنامه هايي براي سياه نمايي زندگي مردم ايران بسازند و مسائل كوچك بزرگ نمايي شود و وضعيت زندگي مردم را ناخوشايند جلوه دهند. به همين دليل آنها از ساخت فيلمهايي مثل جدايي نادر از سيمين استقبال مي كنند. آنها كه براي اين فيلمها هورا مي كشند، قصد تخريب ملت ايران را دارند.
يك شهروند
¤به همه اعلام مي كنم كه در اين موقعيت مايه افتخار ملت ايران شهداي عزيز هسته اي هستند كه مورد بغض دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند نه آن كارگرداني كه مايه افتخار دشمن است و براي او كف مي زنند.
7564---0938
¤اين خبر شبكه راشاتودي كه ؛ پس از كنترل شهر حمص به وسيله ارتش سوريه، 120 افسر فرانسوي كه سرگرم آموزش و مسلح كردن و تقويت تروريستها و جانيان حمص بودند، دستگير شدند. بسيار مهم است و مسئولان دولتي كشورمان بايد اسناد اين خبر را جمع آوري كنند و دست تروريستها را رو كنند تا ماهيت اهريمني ذاتي دشمنان براي جهانيان مشخص شود. بايد از اين فرصت براي افشاگري غربي ها استفاده كرد. رضا ايران دوست
¤ روزها نو نشده كهنه تر از ديروز است
گر كند يوسف زهرا نظري نوروز است
لحظه ها در تپش تاب و تب آمدنش
آسمان چشم به راه قدمش هر روز است
اي خدا كاش شود سال نوام عيد فرج
كه نگاهم نگران منتظر آن روز است
اللهم عجل لوليك الفرج
زهرا آقا محمدي گلپايگان
¤ از شهردار محترم تبريز درخواست مي شود نسبت به ترميم خيابان هاي سطح شهر و اطراف آن اقدام نمايد.
3061---0914
¤ از كميسيون اصل نود درخواست مي شود دادنامه 1449/ كلاسه: 6-80- 1007 ت/ تاريخ 21/12/80 شعبه 6 تجديدنظر ديوان عدالت را بررسي و نسبت به احقاق حق اينجانب اقدام نمايد.
فاطمه صادقي
¤ از شهرداري محترم منطقه 12 درخواست مي شود بازرساني امين را براي بررسي و تهيه گزارش روند تخريب سينماي ارم در لاله زار جنوبي جنب قنادي معيلي اعزام كند. وحشت، همسايگان اين سينما را به علت فرسوده بودن مغازه ها فرا گرفته است. لازم است قبل از بروز حادثه جاني و مالي اقدام مقتضي صورت گيرد.
جمعي از اهالي محل
¤ با توجه به شكست تيم عربستان متجاوز در مقابل عمان چرا هيچ سايتي آن را تيتر نكرد؟
كياني
¤ براي ماشين ال 90 ثبت نام كرده ام قرار بوده 45 روز خودرو را به من تحويل دهند، اما الآن 2 ماه مي گذرد و ماشين را تحويل نگرفته ام، چرا مسئولان به اين وضع بي توجه هستند.
علي خانزاده
¤ چند مغازه در ضلع شمال شرقي ميدان حسن آباد تنديس ياماكت هايي سر تا پا برهنه زنان را كه خلاف اخلاق و عفت عمومي است در معرض بازديد عموم قرار داده اند، از مسئولان شهرداري و اداره اماكن مي خواهيم به موضوع رسيدگي كنند.
رضايي
¤ از رئيس جمهور مي خواهيم بن هاي غيرنقدي و نقدي را كه هر سال قبل از شب عيد به ما معلولان بهزيستي مي دادند، بدهند و ديگر نيازي نيست هداياي خود را به نفع ما در معرض فروش قرار دهند.
قائمي- يك معلول بهزيستي
¤ هر سال در نزديكي عيد يك سناريوي تكراري را بازي مي كنند. واردات نارنگي از پاكستان كه فقط خوشگلي دارد و هيچ آبي ندارد، آتش زدن پول مردم است. مسئولان بايد به اين موضوع رسيدگي كنند و جلوي واردات نارنگي را گرفته و مردم را از خريد اين گونه نارنگي ها منع نمايند.
كاشاني
¤ براي جايزه گرفتن در اسكار بايد اعتقادات خود را كنار گذاشت، نمي دانم چطور آقاي فرهادي حاضر شدند دختر خود را بي حجاب براي گرفتن جايزه همراه ببرد واقعا بايد به اين همه زير پا گذاشتن اعتقادات تأسف خورد.
5917---0936
¤ دانشگاه آزاد قيام دشت با وجودي كه درهر ترم يك ميليون تومان از دانشجويان مي گيرد ولي متأسفانه از درس و استاد خبري نيست. بنابراين وقت دانشجو در مسير منزل و دانشگاه تلف مي شود و تنها خستگي برايش مي ماند. لطفا رئيس جديد دانشگاه آزاد به اين مشكل توجه كند.
پدر يك دانشجو
¤ امسال توفيق انجام زيارت حج تمتع نصيبمان شد. آموزش و پرورش كرمان 30 روز مرخصي منظور و 10 روز اضافه را كه در اختيار ما نبود و سفر زائرين سه استان كرمان، كرمانشاه و آذربايجان 40 روزه اعلام شد از حقوق ما كسر نمود. با توجه به اينكه 10روز مازاد به اختيار ما نبوده آيا اين نحو برخورد صحيح است؟!
1527---0913
¤ كودكي انديشيد كه: خداوند چه مي خورد؟ چه مي پوشد؟ و در كجا منزل دارد؟ ندايي شنيد كه: او غم بندگانش را مي خورد، گناهانشان را مي پوشاند و در قلب شكسته آنان ساكن است.
8769---0919
¤ شهيد از من و تو شاكي است و دلتنگ است
خدا گواه است كه اين شكوه بهر ما ننگ است
شهيد، كشته نشد تا كه ما سكوت كنيم
بپاخيز برادر، كه جنگ فرهنگ است
يك شهروند
¤ در دي ماه 89 درخواست كنتور دوم براي منزلم نمودم و دويست هزار تومان نيز به حساب شركت برق منطقه اي واريز نمودم. قرار شد ظرف 6 ماه كنتور را نصب كنند ولي با گذشت 14ماه هنوز خبري نيست مي گويند بايد سيم برق را خودت بخري؟! از كي تا به حال چنين قانوني مصوب شده است كه مشتركين خود بايد براي خريد سيم اقدام نمايند؟!
0538---0919
¤پيشنهاد مي كنم ايران و كشورهاي همسو مثل عراق، سوريه و لبنان در برابر نشست تونس اجلاسي را در لبنان يا عراق برگزار نمايند و در آن به جنايات آل سعود و آل خليفه رسيدگي كنند .
5449---0937
¤ به سخنگوي محترم وزارت خارجه كشورمان پيشنهاد مي كنيم نام فاميلي خويش را از مهمان پرست به مهمان دوست يا خدادوست تغيير بدهند. پرستش مخصوص خداست.
2662---0935
¤ با توجه به جمعيت كثيري كه در محدوده فلكه دوم صادقيه تهران ساكن هستند نياز به وجود يك ميدان تره بار كاملا احساس مي شود. اميدواريم مسئولين شهرداري منطقه براي رفع اين نياز ساكنين كاري انجام بدهند.
0059---0937
¤ درحالي كه بودجه ميلياردي ورزش كشور به جيب چند فوتباليست و مربي تيم ها مي رود آيا عدالت است كه براي يك سانس استفاده از سالن ورزش از ما كارگران 40 هزار تومان پول بگيرند.
7590---0912
¤ پيشنهاد مي شود به چند استاني كه بيشترين مشاركت را در انتخابات داشته اند بودجه بيشتري در مقايسه با ديگر استان ها به آنها اختصاص داده شود و بدين وسيله مشاركت مردم مورد تشويق قرار بگيرد.
1821---0919
¤ تعداد 15نفر خانم ليسانسيه هستيم كه با حقوق ماهيانه 100هزار تومان از ساعت 8 صبح تا 2بعدازظهر در دادگستري ملارد كار مي كنيم. چندين سال است كه به ما وعده استخدام داده اند ولي به قولشان عمل نكرده اند. اين شيوه كار كشيدن از ديگران نوعي استثمار بوده و خلاف انسانيت است.
م-ح
¤ سه ماه مي شود كه به دنبال گرفتن وام ازدواج خود از بانك صادرات هستم. تا الان به هر چيزي گير داده اند و موفق شده ام مدارك را كامل بكنم. با اين حال از وام خبري نيست چرا همين سخت گيري ها را در رابطه با تسهيلات ميلياردي نمي كنند كه اختلاس سه هزار ميلياردي و بدهكاري هاي كلان ديگر سرمايه داران به بانك ها پيش نيايد.
0725---0912
¤ شركت شير و لبنيات اويسا در همدان هرماه يك بار محصولات خود را افزايش قيمت مي دهد. سؤال اين است چرا هيچ حساب و كتابي در كار نيست و مسئولين دراين خصوص بايد پاسخگو باشند.
4338---0918
¤ پاسخي كه اداره برق منطقه بوعلي درخصوص رفع مشكل عدم روشنايي ضلع غربي پل شهيد محلاتي در تقاطع با خيابان 17شهريور صادر كرده و در روزنامه چاپ شده صحت ندارد. بنده و خيلي از شهروندان هر شب از روي اين پل عبور مي كنيم و از نزديك شاهد خاموش بودن چراغ تيرهاي برق اين محدوده هستيم.
طاهري
¤ با احداث زيرگذر به جاي پل هاي هوايي مكانيزه مي توان دست به راه اندازي مغازه و بازارچه در داخل آنها زد و به نوعي درآمدزايي كرد. در ضمن رغبت و علاقه شهروندان براي رفت وآمد از طريق زيرگذر بيشتر مي شود.
2788---0912
¤ از يك دوره گرد خيابان فردوسي كه اظهاراتي را از روي عصبانيت بيان مي كرد دليل ناراحتي اش را پرسيدم جواب داد ماهانه 200 هزار تومان از او پول مي گيرند و اجازه مي دهند بساطش را پهن كند. با اين جواب بيشتر كنجكاو شدم ماهانه چه ميزان درآمد دارد كه اين مقدار پول به مأمور دولت مي پردازد از مبلغ درآمد ماهانه اش سؤال كردم طفره رفت و حقيقت را نگفت منظورم اين است كه يك عده از هر راهي كسب درآمد مي كنند بعدهم طلبكار شده و ناسزا مي گويند. اميدوارم روزي اين امور سامان پيدا كند.
امين
¤ از برنامه پارك ملت انتظار نداشتم، جلسات را به گونه اي هدايت كند كه مردم را به جاي تشويق به شركت در انتخابات، بيشتر مأيوس كند.
شبستري
¤ قرآن كريم براي يك ميلياردونيم مسلمان به مثابه روح حقيقي و فناناپذير آنهاست برخورد نكردن آمريكاي جنايتكار با عاملان اين جنايت به منزله دشمني آنها از بن و ريشه با اسلام است و دشمني با حكومت اسلامي تنها بهانه آنهاست.
بلغار
¤ مسئولان رژيم صهيونيستي خود اذعان دارند كه با وجود بيداري اسلامي در منطقه در حاشيه قرار گرفته و اميد به ادامه حيات ندارند و آمريكا و ديكتاتورهاي باقيمانده عربي به خاطر خودشان در اسرائيل در خط مقدم مقاومت ايجاد آشوب و خشونت كرده اند و سوريه را به خاطر طرفداري از فلسطين و لبنان مورد هجمه قرار داده اند. نبايد وزير خارجه تونس دنباله رو كشورهايي كه خودخواهان ايجاد تشنج هستند، باشد. تصور نكنيد كه كشورهاي عربي خيرخواه تونس هستند. عربستان ديكتاتور كشور شما را پذيرفته و شايد براي دولت انقلابي شما هم درحال نقشه كشيدن باشد.
يك دبير
¤ رأي دهندگان نسبت به نامزدهاي مجلس به منزله رئيس و مرئوس بودند و هستند. كانديدايي كه در تبليغات خود به سوابق خود اشاره كرد، بداند سوابقي ارزش دارد كه در راستاي توجه به ارزش هاي والاي انقلاب و اهداف والاي نظام باشد.
سليماني
¤ تب كاذب فوتبال در كشور به جايي رسيده كه مرتب براي تيم فوتبال پيروزي از بيت المال هزينه مي كنند و از خارج مربي و بازيكن مي آورند بعد از مدتي فسخ قرارداد مي شود. دوباره از طريق دادگاه جريمه آن را مي پردازند. تو را به خدا بنويسيد به داد بيت المال برسند.
رحيمي
¤ باتوجه به شرايط حساس كشور و حضور يكپارچه مردم در انتخابات و زدن مشت محكم بر دهان استكبار، نبايد شاهد كارشكني مردم در برخي ادارات باشيم. افرادي كه سعي مي كنند با رفتارشان مردم را از حضور در صحنه دلسرد كنند، دنباله رو دشمنان هستند.
7014---0912
¤ از وضعيت ثبت اسناد كشور گله دارم الان پس از 2ماه دوندگي در ثبت شمال شرق براي دو ماه ديگر نوبت سنددهي به ما داده اند. اين چه وضعي است كه براي اصلاح سند، 2ماه بايد درگير باشم و از كار و زندگي بيفتم؟ چرا كسي به اين وضع رسيدگي نمي كند؟
شمس الدين
¤ يك كارگر راه آهن شمال با 27سال سابقه كار هستم و هميشه طبق قانون كار حقوق و عيدي گرفته ام، اما نمي دانم چرا امسال بايد اين عيدي را مثل كاركنان دولت بگيريم، چرا مزاياي ديگر كاركنان دولتي را به ما نمي دهند و فقط عيدي ما را مثل آنها مي دهند.
كارگر راه آهن شمال
¤ در منطقه شهرري- ملك آباد خيابان خزاعي، مدت 20سال است كه دكلهاي فشار قوي برق وجود دارد باتوجه به خطر سرطان زا بودن اين دكل ها از مسئولان مي خواهيم نسبت به جمع آوري آنها اقدام كنند.
جمعي از اهالي محله
¤ رانندگان اتوبوس هاي شركت واحد در مسير پل اميربهادر به شهرك وصال نازي آباد بليت ها و كرايه هاي خود را گران كرده اند و اين درحالي است كه هنوز سال جديد نيامده است.
صفري
¤ دانشگاه رسام دانشگاه آزاد كرج در ترم اول ورودي مهر، از دانشجويان ظرفيت تكميلي امتحان نگرفت و آن را به ترم دوم موكول كرده و اكنون مجدداً از آنها درخواست دريافت شهريه كرده است چرا رئيس دانشگاه در اين مورد پاسخ قانع كننده اي نمي دهد؟
كريمي از تهران و يك دانشجوي ديگر
¤ امر به معروف ونهي از منكر بر همه ملت واجب است.
«امام خميني(ره)»
8769---0919
¤ وقتي ارتباط ضدانقلاب داخلي با سرويس هاي خارجي و جاسوسي آنها محرز است پس چرا محاكمه و مجازات نمي شوند. لطفاً پي گيري كنيد.
2810---0913
¤ اجاره منزل ما را گرفتار كرده است. منزل بيست متري ده ميليون پول پيش مي خواهد از مسئولين درخواست داريم كه مشكل قشر جوان فاقد منزل را حل نمايند.
مهدي
¤ خدا لعنت كند نامردان آمريكايي را كه كلام الهي را در افغانستان به آتش مي كشند و خدا نگذرد از پليس افغانستان كه به جاي اينكه جانب مردم را بگيرد جانب كفار را مي گيرد و مردم خود را به شهادت مي رساند.
8858---0919
¤ از دولت محترم ملتمسانه تقاضا مي كنم كه كنترل قيمت مسكن را در دست بگيرد . عده اي زالو صفت دوباره شروع به افزايش كاذب قيمت مسكن و اجاره بها نموده اند.
4326-0939
¤ كساني كه در فتنه 88 با سكوت و مواضع ضدو نقيض و سخنان چندپهلو فتنه 88 را همراهي كرده اند صلاحيت راهيابي به مجلس يعني خانه ملت را ندارند. البته ملت بصير با هوشياري خويش نخواهند گذاشت اين اتفاق بيفتد.
6406---0939
¤ يكي از نامزدهاي نمايندگي مجلس در برنامه پارك ملت به جاي ارائه برنامه و مديريت براي آينده كشور سعي در اپوزيسيون نشان دادن خود براي نظام و مردم داشت. لطفا بنويسيد حالت اپوزيسيون گرفتن امروزه سختي و هزينه اي ندارد. اما مهم اين است كه فرد مدعي برنامه مدوني داشته باشد و برنامه عملي براي تحقق ادعاي خود ارائه كند. خصوصا كه پيش از اين امتحان خود را پس داده است.
1920---0919
¤ وطن فروشاني كه از آل سعود خبيث 18ميليارد گدايي كردند اگر بروند و بميرند خيلي به صواب نزديك تر است ، چرا كه كمتر نوكري امثال اين خبيث ها را خواهند كرد و آنان نيز كمتر خون بي گناهان را برزمين خواهند ريخت.
3419---0935
¤ مردم بحرين و عربستان بايد با كفن به ميدان مبارزه با آل خليفه ملعون و آل سعود خبيث بيايند و با اتكا به خداوند متعال و وحدت كلمه پشت سر رهبران الهي خود حماسه كفن پوشان ورامين را در ايران زنده كنند و پيروزي خود را رقم زنند.
9915---0914
¤ جورج سوروس يهودي آمريكايي سال گذشته گفته بود تا يك سال آينده رژيم جمهوري اسلامي ايران سرنگون خواهد شد در جواب دشمنان بنويسيد: زررررشك!
0729---0912
¤ آن هنر پيشه اي كه در مراسم جشنواره فيلم فجر امسال به هنگام پخش فيلم «قلاده هاي طلا» با بي ادبي سعي در ايجاد اخلال داشت به خوبي ثابت كرد و نشان داد كه قلاده به گردن دشمنان كشور و بدخواهان انقلاب است.
0054---0912
¤ نمايندگان محترم مجلس بايد در قبال كشورهاي اروپايي كه تصميم به تحريم خريد نفت ايران در تابستان آينده را گرفته اند حركت پشيمان كننده اي نشان بدهند.
9880---0935
¤ ما جمعي از كارگران شركتي سازمان صنايع دفاع ضمن اعلام همبستگي و دفاع تا آخرين قطره خون از آرمان هاي انقلاب اسلامي و رهبر معظم انقلاب امام خامنه اي از مسئولين نيز انتظار تبديل وضعيت شركتي به قراردادي را داريم.
جمعي از كارگران ساصد لنجان
¤ مدتهاست شركت ايرانسل در پيامك هايي به مشتركين اعلام مي دارد چنانچه فلان مبلغ شارژ كنيد مبلغي به عنوان هديه به شارژ شما افزوده مي شود ولي با كنترلي كه كرده ام تا به حال اين وعده آنها را عملي نديده ام. متأسفانه شركت مخابرات نيز اخيرا اين ترفند آنها را ياد گرفته است كه چگونه به مشتركين وعده هديه بدهد و پس از چند روز اعلام كند كه هديه تمام شد. از مسئولين امر تقاضا مي شود «صداقت» را پيشه خود سازند.
يكي از مشتركين همراه اول- خرم دره اي
¤ در مهرماه 90 پس از 30 سال فعاليت فرهنگي و با اميد به تحقق وعده مسئولان درباره واريز پاداش پايان خدمت بازنشسته شدم.اما متاسفانه تا به حال هيچ خبري از پاداش نيست از مسئولين امر درخواست مي شود ضمن رعايت صداقت و وفا به عهد و پيمان نسبت به واريز كل پاداش در يك مرحله اقدام نمايند.
خانم احمدي
¤ شايسته نيست بنياد شهيد و ايثارگران قبور مطهر شهدا را نيمه كاره رها كند. از مسئولين امر درخواست مي شود نسبت به اتمام كار ترميم قبور شهدا عنايت بيشتري نمايند.
جمعي از خانواده شهدا
¤ از مسئولين ستاد زيارت عتبات عاليات تقاضا داريم زيارتگاهي در خور شأن مختار ثقفي برمزار اين شهيد والامقام و منتقم خون شهداي كربلا احداث نمايند و اين مزار را از حالت غربت فعلي بيرون بياورند.
0142---0913
¤ از جانبازان 20درصد هستم. عرض مي كنم زندگي بنده با 6 سرعائله فقط از طريق دريافت يارانه مي گذارد و شرايط بسيار سختي دارم.
6506---0918
¤ اگرچنانچه با مديريت علمي صحيح درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز كشور درست و مطابق با عدالت در بخش هاي مختلف اقتصادي توزيع شود بسياري از مشكلات و تنگناهاي اقتصادي جامعه حل خواهد شد.
2143---0913
¤ درقسمت سوابق شعبه تامين اجتماعي شميرانات مديريت ضعيفي حاكم است. هر روز جمعيت زيادي در اين قسمت جمع مي شوند و عذاب مي كشند. اميدواريم براي حل اين معضل و روان شدن كار، فكري بشود.
اسماعيلي
¤ چندين ماه است كه در حرم امامزاده صالح سرويس بهداشتي خراب است و زائرين به سرويس بهداشتي مسجد هدايت راهنمايي مي شوند. از آنجا كه فضاي سرويس بهداشتي مسجد پاسخگوي حجم انبوه زائرين نيست مشكلات و سختي هاي زيادي به وجود مي آيد كه همه را ناراحت مي كند. لطفا بنويسيد به اين مشكل رسيدگي بكنند و بي جهت نارضايتي به وجود نياورند.
علي اكبر رهپويا
¤درتاريخ 19/11/90 كليه مدارك لازم براي دريافت وام را تحويل صندوق مهر داديم و با توجه به قول واريز وام به حسابم تا به حال خبري از واريزي وام نيست. از مسئولين امر درخواست مي شود با توجه به نيازي كه به وام داريم در واريز آن تسريع نمايند.
3295---0938
¤ از واحد روشنايي معابر منطقه برق بوعلي درخواست مي شود نسبت به نصب چندپايه چراغ روشنايي در ضلع غربي خيابان شهيد مدني حدفاصل خيابان شهيد برادران محمدي تا تقاطع خيابان خواجه نصيرالدين طوسي كه فاقد روشنايي مطلوب است اقدام نماييد.
كريمي
¤ از مسئولين تعزيرات و متوليان امور فرهنگي درخواست مي شود به عملكرد واحدهاي توليدي كه محصولات خود را با وعده جوايز روانه بازار مي كنند نظارت بيشتري داشته باشند. آن ها با فريب و حيله به اميال و آرزوهاي دنيوي خود مي رسند. نمونه آن سريال... است كه با تيراژ بالا به فروش رسيد و آقايان با سركيسه كردن مردم به تمام اميال خود رسيدند.
هادي كوچكي از شهر قدس

 شكايت (گفت و شنود)

گفت: اوباما در اجلاس آيپك- لابي صهيونيست ها- كه با حضور سران رژيم صهيونيستي در واشنگتن تشكيل شده بود، ابتدا وفاداري خود را به اسرائيل اعلام كرده است!
گفتم: خب! اين كه معلوم بود! بعدش چي؟!
گفت: سپس خطاب به شيمون پرز و نتانياهو گفته است؛ شما توان جنگ با ايران را نداريد و حرف زدن شما درباره حمله به ايران تنها نتيجه اي كه دارد اين است كه قيمت نفت را بالا مي برد و همه را به دردسر مي اندازد.
گفتم: ديگه چي؟ نتانياهو چي گفته؟!
گفت: نتانياهو بعد از پايان اجلاس در مصاحبه اي گفته است؛ از اظهارات اوباما چندان راضي نيستيم. او نبايد اسرائيل را به ضعف در برابر ايران متهم كند!
گفتم: مردك حرف مفت ميزنه! قاضي دادگاه با اشاره به متهم از شاكي پرونده پرسيد؛ آيا درست است كه ايشان به شما گفته؛ احمق نفهم بي شعور؟ و شاكي گفت؛ بله قربان اين عين حقيقت است و قاضي گفت؛ خب! اگر عين حقيقته، پس چرا از او شكايت كرده اي؟!

 شمارش آرا نهايي شد
مردم بار ديگر مجلس را به اصولگرايان سپردند

سر ويس سياسي-
با اعلام نهايي نتايج انتخابات در تهران ، پرونده انتخابات مجلس نهم بسته شد و بر مبناي ارزيابي هاي موجود مردم در سراسر ايران بار ديگر اصولگرايان را شايسته ترين گروه براي تصدي پارلمان دانستند.
مصطفي محمد نجار وزير كشور ديروز در نشستي خبري اعلام كرد تكليف 225 كرسي مجلس نهم در دور اول مشخص شده و 65 كرسي باقي مانده نيز در دور دوم انتخابات كه احتمالا اوايل ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد، مشخص مي شود.
بنا به گفته نجار، از 290 كرسي مجلس شوراي اسلامي 225 نفر در مرحله اول انتخابات به عنوان منتخبين مردم شناخته شدند و 130 نفر براي كسب 65 كرسي باقي مانده وارد مرحله دوم خواهند شد.
وي با بيان اينكه از 207 حوزه اصلي سراسر كشور 33 حوزه در دور دوم انتخابات حاضر خواهند بود، اظهار داشت: «مرحله دوم انتخابات مجلس نهم ظرف يك ماه پس از تاييد صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان برگزار خواهد شد كه ما نيمه اول ارديبهشت ماه را پيش بيني كرده ايم كه البته بايد براي اعلام زمان نهايي با شوراي نگهبان به توافق برسيم».
وزير كشور ادامه داد: «در اين دوره از انتخابات، استان كهگيلويه و بوير احمد با 89 درصد مشاركت، ايلام با 87 درصد مشاركت و چهار محال و بختياري با 81 درصد مشاركت، بالاترين ميزان مشاركت را به خود اختصاص دادند».
نجار همچنين اعلام كرد «مشاركت مردم در انتخابات دور نهم مجلس 64 درصد بوده است و ما شاهد رشد 11 درصدي مشاركت مردم نسبت به انتخابات مجلس شوراي اسلامي قبل بوديم».
به گفته نجار براي انتخابات ميان دوره خبرگان نيز حسن آملي از حوزه انتخابيه مشهد و حسام الدين مجتهدي از حوزه انتخابيه كردستان به مجلس راه يافتند. به اين ترتيب و با اظهارات وزير كشور پرونده شمارش آرا انتخابات مجلس نهم در مرحله اول بسته شد و اين انتخابات بر خلاف پيش بيني و خواست دشمن و برخي گروه هاي داخلي با مشاركتي كم نظير از سوي مردم و برگزاري مطلوب و بدون ابهام از جانب نهادهاي مسئول به پايان رسيد.
ارزيابي تحليلي نتيجه انتخابات در سراسر كشور
ارزيابي هاي اوليه انجام شده حكايت از آن دارد كه اكثريت قاطع نمايندگان مجلس نهم را اصولگرايان تشكيل مي دهند.
بر مبناي يك ارزيابي انجام شده از 225 نماينده راه يافته به مجلس حدود 160 نماينده اصولگرا، حدود 35 نماينده اصلاح طلب و بقيه مربوط به طيف هاي حاشيه اي ديگر هستند.
همچنين برآوردها نشان مي دهد از 65 كانديداي راه يافته به دور دوم، حدود 50 كانديدا اصولگرا، حدود 10 كانديدا اصلاح طلب و بقيه مربوط به گروه هاي ديگر هستند.
علاوه بر اين از ميان 160 كانديداي راه يافته به مجلس در دور اول، بيش از 100 كانديدا متعلق به فهرست اختصاصي جبهه متحد اصولگرايان بوده است.
نتيجه نهايي آرا در تهران
در همين حال، نتيجه نهايي انتخابات تهران در دور اول ديروز اعلام شد. بر مبناي اين نتيجه 5 نفر اول كه در صدر فهرست قرار دارند در دور اول به مجلس راه يافته اند و 25 نفر بعدي از ميان 55 نفر باقي مانده انتخاب خواهند شد.
بر اساس اعلام وزارت كشور، نتايج آراء انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهرچنين است:
از مجموع دو ميليون و 335 هزار و 424 راي ماخوذه كه تعداد دو ميليون و 119 هزار و 689 راي آن صحيح است، حائزين اكثريت حداقل يك چهارم آرا به ترتيب بدين شرح است:
1- غلامعلي حدادعادل با يك ميليون و 119 هزار و 474 راي
2- سيدعليرضا مرندي با 709 هزار و 391 راي
3- حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي فرد با 693 هزار و 384 راي
4- حجت الاسلام و المسلمين مرتضي آقاتهراني با 690 هزار و 848 راي
5- سيدمسعود ميركاظمي با 585 هزار و 228 راي
بر اساس اين گزارش، همچنين افراد ذيل به ترتيب آرا، جهت رقابت براي كسب 25 كرسي باقي مانده در حوزه تهران به دور دوم راه يافته اند.
1- بيژن نوباوه وطن با 481 هزار و 991 راي
2- احمد توكلي با 481 هزار و 12 راي
3- اسماعيل كوثري با 477 هزار و 405 راي
4- علي مطهري با 446 هزار و 158 راي
5- روح الله حسينيان با 432 هزار و 615 راي
6- علي اصغر زارعي با 413 هزار و 708 راي
7- عليرضا زاكاني با 399 هزار و 199 راي
8- حسين مظفر با 399 هزار و 14 راي
9- زهره طبيب زاده نوري با 395 هزار و 656 راي
10- محمد سليماني با 389 هزار و 256 راي
11- غلامرضا مصباحي مقدم با 389 هزار و 19 راي
12- سيدمهدي هاشمي با 377 هزار و 366 راي
13- سيدمحمود نبويان با 370 هزار و 37 راي
14- مهدي كوچك زاده با 367 هزار و 740 راي
15- مهرداد بذرپاش با 351 هزار و 525 راي
16- حميد رسايي با 351 هزار و 331 راي
17- الياس نادران با 348 هزار و 383 راي
18- لاله افتخاري با 338 هزار و 196 راي
19- مجتبي رحماندوست با 338 هزار و 88 راي
20- محمدرضا باهنر با 332 هزار و 591 راي
21- حسين فدايي آشياني با 330 هزار و 940 راي
22- پرويز سروري با 324 هزار و 679 راي
23- فاطمه آليا با 318 هزار و 498 راي
24- فاطمه رهبر با 316 هزار و 808 راي
25- حسين نجابت با 306 هزار و 194 راي
26- زهره الهيان با 288 هزار و 185 راي
27- قاسم روانبخش با 286 هزار و 152 راي
28- محسن كازروني با 272 هزار و 255 راي
29- زهره سادات لاجوردي با 269 هزار و 360 راي
30- محمدناصر سقاي بي ريا با 266 هزار و 555 راي
31- الهام امين زاده با 264 هزار و 713 راي
32- حسين طلا با 258 هزار و 342 راي
33 - اسدالله بادامچيان با 256 هزار و 220 راي
34- عليرضا محجوب با 255 هزارو 359 راي
35 - حسن غفوري فرد با 235 هزار و 654 راي
36- حسن حميدزاده با 233 هزار و 532 راي
37 - سهيلا جلودارزاده با 226 هزار و 892 راي
38- محمدنبي رودكي با 220 هزار و 472 راي
39- محمدنبي حبيبي با 215 هزار و 865 راي
40- بتول نامجو با 213 هزار و 973 راي
41 - محمدحسين استادآقا با 208 هزار و 521 راي
42 - فرهاد جوانمردي با 200 هزار و 272 راي
43 - محمدجمال خليليان اشكذري با 180 هزار و 540 راي
44- علي اصغر خاني با 179 هزار و 147 راي
45- محمداسماعيل كفايتي با 176 هزار و 74 راي
46 - عليرضا صفارزاده با 171 هزار و 679 راي
47 - جواد محمدي با 170 هزار و 288 راي
48 - حميدرضا كاتوزيان با 165 هزار و 998 راي
49 - علي خطيبي شريفيه با 159 هزار و 166 راي
50- ابراهيم انصاريان با 158 هزار و 238 راي
پاسخ استانداري تهران
به يك شبهه
دو روز پيش يك پايگاه اينترنتي نزديك به جريان فتنه اين شبهه را مطرح كرده بود كه چرا آمار واجدين شرايط راي دادن در تهران نسبت به دور گذشته كمتر اعلام شده است.
استانداري تهران در پاسخ به شبهه افكني اين سايت اطلاعيه اي صادر كرد كه در بخشي از آن آمده است: «يكي از سايت هاي خبري داخلي اولين بار با افتخار و با كنار هم قراردادن اعداد و ارقام از زبان مسئولان استانداري تهران با كپي كردن اين مصاحبه ها از سايت هاي مختلف مدعي شد براي نشان دادن افزايش مشاركت مردم ، تعداد واجدان شرايط انتخابات استان تهران دوميليون و 450 هزار نفر كمتر گفته شده است و مسئولان استانداري تهران تعداد واجدان شرايط استان را 5 ميليون و چهارصد هزار نفر اعلام كرده اند در حالي كه اين رقم بايد دو ميليون و چندصدهزار نفر بيشتر باشد».
اين بيانيه ادامه مي دهد: «مبناي اين ادعا بي دقتي سر دبير اين سايت در كپي كردن اخبار ساير خبرگزاري هاست زيرا اگر به خود زحمت داده و مصاحبه استاندار تهران را خود گوش مي داد متوجه مي شد كه استاندار آمار واجدان شرايط در شهر تهران و نه استان تهران را حدود 5 ميليون نفر اعلام كرده است. استاندار تهران در مصاحبه خبري خود با خبرنگاران رسانه هاي مختلف در روز چهارشنبه 10 اسفند در محل ستاد انتخابات استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري شبستان درباره ميزان واجدان شرايط رأي دهندگان گفت: « قريب 5 ميليون رأي دهنده ما داريم در تهران».
اين بيانيه ادامه مي دهد: «همچنين آقاي براتلو رئيس ستاد انتخابات استان تهران در روز دوم اسفند 1390 در مصاحبه با خبرگزاري مهر در پاراگراف چهارم اعلام كرد 5 ميليون و چهارصد هزار نفر واجد شرايط رأي دادن در تهران هستند».
 يازدهمين اجلاس خبرگان از امروز آغاز مي شود

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان گفت: علي لاريجاني، محسني اژه اي و علي اكبر ولايتي سخنرانان اجلاس دو روزه مجلس خبرگان هستند.
يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان با حضور نمايندگان اين مجلس در دوره چهارم از امروز تا 17 اسفند 1390 به مدت دو روز در تهران، برگزار مي شود.
آيت الله سيداحمد خاتمي عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري به فارس، خبر داد: علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي هشتم، حجت الاسلام محسني اژه اي دادستان كل كشور و علي اكبر ولايتي مشاور بين الملل مقام معظم رهبري سخنرانان اجلاس دو روزه مجلس خبرگان خواهند بود.
وي بيان داشت: صبح روز اول رئيس مجلس شوراي اسلامي، درباره مسائل جاري اقتصادي كشور، تحريم ها و پيامدهاي آن سخنراني مي كند و بعدازظهر اين روز حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي دادستان كل كشور درباره پرونده سوءاستفاده مالي اخير با اعضاي خبرگان سخن مي گويد.
همچنين فردا در دومين روز اجلاس خبرگان علي اكبر ولايتي درباره مسئله بيداري اسلامي سخنراني خواهد كرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان متذكر شد: طبق آئين نامه بعد از سخنراني هر سخنران مدعو، 5 نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري درباره موضوع سخنراني اظهارنظر كرده و سخن خواهند گفت.
قرار است اين اجلاس راس ساعت 30:8 دقيقه صبح امروز 16 اسفند در ساختمان سابق مجلس شوراي اسلامي آغاز شود
اجلاس قبلي مجلس خبرگان شهريورماه سال جاري برگزار شده بود.

 معاون وزير خارجه به روسيه رفت
رايزني تهران و مسكو درباره بحرين و سوريه

حسين اميرعبداللهيان، معاون وزير خارجه كشورمان در امور كشورهاي عربي و آفريقا روز دوشنبه وارد مسكو شد.
وي در اين سفر در رايزني با همتاي خود و مقامات روسيه تحولات خاورميانه و شمال آفريقا را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد. در اين سفر بويژه موضوع بحرين و سوريه مورد بحث و گفت وگو قرار مي گيرد.
سفر معاون وزير خارجه كشورمان به مسكو در راستاي رايزني هاي مستمر تهران- مسكو پيرامون تحولات منطقه اي صورت مي گيرد.
تهران و مسكو ضمن تأكيد و حمايت از برنامه اعلام شده اصلاحات در سوريه، هرگونه مداخله خارجي در اين كشور را مردود مي دانند.

 آشي كه شازده بپزه بهتر از اين در نمياد (خبر ويژه)

«تشديد اختلافات، تنها دستاورد نشست گروه هاي اپوزيسيون در استكهلم بود».
اين مطلب را ابراهيم حسين بر از مخالفان مقيم خارج در وبلاگ خود مورد تأكيد قرار داده و درباره نشست استكهلم كه با ميانداري برخي سلطنت طلبان مرتبط با رضا ربع پهلوي (نظير شهريار آهي) انجام شد، نوشت: تلاش اپوزيسيون در استكهلم، بدون آنكه به ائتلاف نيروهاي سياسي مخالف جمهوري اسلامي و صدور بيانيه اي مشترك منجر شود، با شكست و البته اعتراضات وسيعي منجر شد.
وي مي افزايد: بي بي سي فارسي در برنامه اي سعي نمود، رشته هاي دشمني و عداوت ميان طيف هاي مختلف اپوزيسيون را به همبستگي و اتحاد بيشتر سوق دهد، اما متأسفانه همان گونه كه انتظار مي رفت در اين گفتگو نيز اختلافات و چنددستگي اپوزيسيون بيش از پيش آشكار گرديد. چنانچه مجري بي بي سي در ابتداي برنامه اظهار داشت؛ معمولاً در جلسات قبل لااقل نشستي تشكيل مي شد و بحث و جدل هايي در مي گرفت، بيانيه اي صادر مي شد، بر سر اين و يا آن موضوع اختلاف نظر بروز مي كرد و نهايتاً عمر آن اتحاد و ائتلاف به پايان مي رسيد، اما جلسه استكهلم از يك نظر متفاوت است، جنجال و جدل و اختلاف نظر در مورد اين جلسه قبل از تشكيل شروع شده و بعد از آن هم ادامه پيدا كرد و البته هنوز هم ادامه دارد.
نويسنده معتقد است: در چهارمين دهه از انقلاب و روي كار آمدن حكومت اسلامي، اتحاد ميان گروه هاي اپوزيسيون همچنان به يك چالش عمده تبديل شده است. محسن سازگارا به درستي مي گويد كه حداكثر توان ما بايد صرف اختلاف افكني در داخل كشور باشد و از اين طريق به اتحاد برسيم!
در همين حال روزنامه تلگراف درباره رضا ربع پهلوي سرمايه گذار ناكام نشست استكهلم نوشت: وليعهد ناكام شاه ايران كه در 17 سالگي به آمريكا رفت، مي كوشد نيروهاي مخالف را متحد كند. او 33 سال را در تبعيد به سر برده و همين او را به اين نقطه رسانده كه موافق براندازي با هر شيوه حكومتي جايگزين مشروطه يا دموكراسي باشد. رضا پهلوي مي گويد هيچ انسان عاقلي باور نمي كند كه مي توان رژيم را از ساخت سلاح اتمي بازداشت. گزينه نظامي به آنها براي مقابله به مثل ميدان مي دهد. راه حل من ايجاد يك كنگره با شركت مخالفان است.

 فشار آورديم خاطرات بهينه سازي مصرف را از روي سايت برداشت (خبر ويژه)

متن نامه يكي از متهمان فتنه 88 به مهدي هاشمي حاكي از آمرّيت در قبال برخي همكاران نشريات زنجيره اي و در عين حال بي اعتمادي نسبت به آنان دارد.
به گزارش نداي انقلاب، حمزه كرمي در اين نامه كه در تاريخ دوم مرداد 1384 ارسال شده، مي نويسد: «برادر گرامي جناب آقاي مهندس هاشمي با سلام و احترام به پيوست خاطرات نيك آهنگ كوثر در مورد بهينه سازي را تقديم مي دارد همانطوري كه قبلا هم گفتم عناصري مانند [نيك آهنگ] كوثر هيچگاه قابل اعتماد نبوده اند بالاخره با فشارهايي كه از ناحيه آقاي [علي] افشاري و همسر نيك آهنگ به وي وارد شد آنها را روز بعد، از روي سايت برداشت. مراتب جهت استحضار- كرمي»
حمزه كرمي از همكاران نزديك مهدي هاشمي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بود كه بعدها فاش كرد به دستور نامبرده پولشويي هاي چند ميليارد توماني براي هزينه در فتنه انگيزي سال 88 انجام داده است. وي همچنين مديركل سياسي دفتر رئيس جمهور در دولت سازندگي بود.
اختلافات بعدي ميان مهدي هاشمي و نيك آهنگ كوثر باعث شد تا اين كاريكاتوريست خارج نشين از طريق سايت خويش (خودنويس) بارها برخي اخبار پشت پرده را برملا كند. كوثر از جمله بارها تصريح كرد كه مهدي هاشمي پشت پرده مديريت سايت جرس (ارگان حلقه لندن) قرار دارد و به برخي عناصر مدعي جنبش سبز در خارج كشور كمك مالي مي كند. وي همچنين مدارك غيرقانوني بودن روال ورود نامبرده به دوره دكتري دانشگاه آكسفورد را منتشر كرد. كوثر البته تا هنگامي كه در ايران با محافل زنجيره اي همكاري مي كرد، هرگز اقدام به افشاگري هاي كذايي نكرد.

 بيخود دست و پا نزنيم تحريم كرديم مردم بيشتر آمدند (خبر ويژه)

يك راديو- سايت وابسته به ضد انقلاب از همه محافل اپوزيسيون خواست به جاي انكار حضور چشمگير ملت ايران در انتخابات و انگشت نما كردن خود، در اين بيانديشند كه چرا خط تحريم شكست خورد.
«راديو كوچه» در مطلبي به قلم اكبر قرشي زاد نوشت: با وجود تحريم انتخابات از سوي طيف وسيعي از اپوزيسيون و احزاب و گروه هاي اصلاح طلب، شواهد و دلايل فراوان نشان مي دهند ميزان مشاركت مردم خيلي هم پايين نبوده است. شمار فراواني از مردم حتي آن هايي كه دل در گرو حكومت ندارند به هر دليلي در انتخابات شركت كرده اند. اين موضوع از سوي ناظران بي طرف تأييد شده است، براي نمونه خبرنگار واشنگتن پست در تهران كه از پيش از انتخابات در ايران بوده و در توييتر خود مي نويسد كه صندوق هاي رأي در تهران شلوغ بوده اند. خبرنگاران ديگري هم چون گزارشگر رويترز، آسوشيتدپرس و خبرنگار خبرگزاري آلمان نيز همين نظر را داشته اند، گرچه كه برخي از آن ها اذعان كرده اند كه حوزه هاي شمال شهر تهران خلوت تر بوده است. به دلايل مختلف معلوم بود تحريم انتخابات مجلس نتيجه نخواهد داد. اما نكته اي كه لازم است تا پس از برگزاري اين انتخابات به آن پرداخته شود نوع برخورد اپوزيسيون با اين حقايق و نتيجه هاي لازمي است كه مي تواند از آن ها بگيرد.
وي ادامه مي دهد: سال گذشته و در هياهوي برگزاري راه پيمايي اعتراضي سالگرد 25 خرداد ماه، در حالي كه هنوز به ساعاتي مياني عصر نزديك نشده بوديم شبكه هاي مجازي پر شد از ادعاهاي عجيب و غريب مخالفان كه از حضور چندين هزار نفري در خيابان مي گفت و از اشغال ميدان ولي عصر به دست مردم. برخي حتي با بي اخلاقي تمام تصاوير تظاهرات سال قبل را بر روي سايت ها گذاشته و ادعا كرده بودند كه تهران زير گام هاي اپوزيسيون مي لرزد. با تمام اين تفاسير واقعيت هاي موجود چيز ديگري بود و آن چيزي كه به چشم مي ديديم با ادعاهاي اپوزيسيون زمين تا آسمان فرق مي كرد.
نويسنده افزود: «در تصاوير خبرگزاري هاي غربي از صندوق هاي رأي حتي دختران و پسران جواني ديده مي شدند كه چهره و نحوه پوشش آنها مطلوب تلقي نمي شد اما حتي اين تيپ ها نيز در عمل پاي صندوق هاي رأي حاضر مي شوند و با راي شان حاكميت را تأييد مي كنند، هر چند كه شايد پيش از اين با گشت هاي ارشاد مواجه مي شدند. انكار حضور مردم، مشكلي را از اپوزيسيون درمان نخواهد كرد چه خوشمان بيايد و چه نيايد مردم در انتخابات شركت كرده و مي كنند. راه درست اين است كه به دنبال دلايل آن باشيم. اگر حكومت قادر است تا مردم را بخرد(!) اگر مي تواند با هر ابزار ديگري آن ها را به پاي صندوق هاي راي بكشاند، بايد گفت كه حاكميت در اين راه موفق بوده است. اگر تحريم انتخابات و تظاهرات پاسخ گو نيست چرا به دنبال شيوه هاي تازه اي نبود كه با توجه به شرايط واقعي كشور انجام آن ها امكان پذير باشد. تكيه بر مشكلات اقتصادي و اجتماعي در جامعه ايران و بزرگ تر از حد معمول نشان دادن آن ها سبب مي شود كه تحليل هاي مبتني بر آن در چنين شرايطي پاسخ وارونه بگيرد. هنوز شرايط زندگي در كشور در مقايسه با بسياري از همسايگان از وضعيت بهتري برخوردار است. مردم ايران انسان هاي پيچيده اي هستند و در شرايط مشابه واكنش هاي متضادي از خود بروز مي دهند و اين كار را براي تحليل گران سياسي و اجتماعي دشوارتر مي كند. اگر ريشه هاي رفتار مردم به درستي شناخته نشود، نمي توان براي آينده نيز انتظار نتيجه مطلوب داشت».
يادآور مي شود با وجود اذعان تندروترين رسانه هاي خارجي به حماسه مشاركت ملت ايران در انتخابات، برخي رسانه هاي لجوج آلود به فتنه سبز انتخابات را مهندسي شده و آمارهاي منتشره را ساختگي مي خوانند.

 گام بعدي خاتمي اين سو يا آن سو ؟! (خبر ويژه)

خاتمي با انتشار توضيحي درباره شركت خود در انتخابات نوشت: با وجود سختي و پيچيدگي اين مسئله انتظار ندارم همه از توضيحات من قانع شوند.
وي پيش از انتخابات گفته بود «اصلاح طلبان نمي توانند و نبايد در انتخابات شركت كنند چرا كه بي معناست». خاتمي اما ساعت 30/15 بعدازظهر روز جمعه در روستاي وادان- از توابع دماوند- و در حالي كه در ويلاي شخصي برادرش علي خاتمي اقامت داشت، اقدام به دادن رأي كرد. اين كار سرسخت ترين حاميان وي در احزابي چون مشاركت را شوكه كرد.
خاتمي در توضيح نه چندان شفاف خود مي نويسد: «اقدام من از منش و بينش سياسي و فكري من و آن چه به آن باور دارم و پايبندم ريشه مي گيرد. من از موضع اصلاحات و در جهت نگاه داشت روزنه هاي اصلاح طلبي كه آن را مهم ترين و بلكه تنها راه سربلندي كشور و دست يابي به آرمان هاي اصيل انقلاب و تامين حقوق مردم و مصالح ملت مي دانم و نيز براي دفع مخاطرات و تهديدهاي دروني و بيروني اقدام كرده ام. هدف ممكن و مطلوب، بازگرداندن امور به موقعيتي است كه در آن مصلحت كشور و خواست هاي اساسي و تاريخي مردم اصل قرار گيرد. من براساس راهبرد اصلاح طلبانه به آشتي ملي و بازگشت به آرمان هاي اصيل انقلاب و قانون اساسي و ايجاد فضاي همدلي و مشاركت همگان دعوت كرده و مي كنم و انتظار داشته و دارم كه همه با اسير نماندن در گذشته و با نگاه به آينده روند تازه اي را در كشور آغاز كنند.»
وي مي افزايد: «در مورد انتخابات، مشاركت فعال و معرفي نامزد طبعا در گرو وجود شرايط مناسب است. مصالح بزرگ تر كشور و اصلاحات مقدم بر ملاحظات شخصي است و اقتضائات خاص خود را دارد. تعيين استراتژي عدم معرفي نامزد و ارائه ليست هيچگاه به معني تحريم انتخابات نبود و مي بايست اين امر را در عمل اثبات كنيم تا با گرفتن هرگونه بهانه اي از بدخواهان روزنه اي براي امكان مفاهمه بيشتر با تكيه بر حقوق و مصلحت مردم و پيشرفت واقعي كشور باز شود.»
خاتمي روشن نكرده كه چرا همين موضع را به روشني و شفافيت، پيش از انتخابات مطرح نكرده و تلاش داشته به شكل ناگهاني و مخفيانه رأي بدهد.
اما در واكنش به اقدام غيرمترقبه خاتمي، تحليل هاي مختلفي از سوي محافل مدعي اصلاح طلبي و رسانه هاي همسو با فتنه سبز منتشر شده كه در نوع خود قابل تأمل است. عباس عبدي عضو مستعفي حزب مشاركت دراين باره به بي بي سي گفت: رأي آقاي خاتمي دو جنبه اخلاقي و سياسي دارد. به لحاظ اخلاقي كار آقاي خاتمي مورد سوال است كه انتظاراتي را در جمعي به وجود آورد و بدون هيچ پيش زمينه اي خلاف آنرا اجرا كرد. عبدي اضافه كرد: «محمد خاتمي» پيش از اين نشان داده كه با فشار اطرافيان تصميماتش قابل تغييرند و اين فشارها، غيراخلاقي است. من پيش از اين نيز توصيه كردم كه به ايشان فشار نياورند تا خودشان با مشورت به يك جمع بندي برسند. آقاي خاتمي با اين راي، مواضع چندماه گذشته اش را اصلاح كرد و خاتمي تغيير ماهيت داد.
عبدي همچنين گفت: قضاوت من اين است كه آقاي خاتمي مشي درستي از لحاظ سياسي انتخاب كرد ولي تا حالا سه چهار بار اين اشتباه را كرده است و به نظر من آقاي خاتمي بايد با مشورت تصميم بگيرد و نه تحت فشار دوستانش رفتارهايي چون خروج از حاكميت با دعوا بر او القاء شود.
اما ليلي پورزند (دختر سيامك پورزند و مقيم تورنتو كانادا) با بيان اينكه خانواده ضد انقلاب وي براي اولين بار در طول پس از انقلاب، در سال 76 در انتخابات شركت كرده و اميدوارانه به خاتمي رأي دادند، نوشت: از آن روز حدود 15 سال مي گذرد و اصلاحات تنها يك پروژه شكست خورده و پرهزينه است كه رد داغ آن هنوز بر پيشاني سرنوشت سياسي ما خودنمايي مي كند. آقاي خاتمي! ديروز كه خواندم در انتخابات يا انتصابات مجلس شركت كرده ايد، دچار احساسات متضاد شدم. احساساتي از قبيل حيرت، شرم و البته خوشحالي، متحير شدم كه چگونه توانستيد براي چندمين بار پشت كنيد. البته شايد اگر احساسات را كنار مي گذاشتم و لحظه اي منطقي مي انديشيدم جايي براي حيرت برايم باقي نمي ماند. چرا كه شما همان كانديداي اصلاح طلب بوديد كه در سال هفتم اعلام نموديد تنها يك تداركاتچي هستيد... با شنيدن خبر رأي دادن شما احساس شرم هم كردم از همه آنها كه در بازداشت به سر مي برند، واقعا دوست دارم بدانم در دلتان چه گذشت آنگاه كه پا به يك حوزه دور افتاده انتخاباتي گذاشتيد و فكر كرديد دور از چشم دوربين هاي رسانه اي در خفا رأي خود را به صندوق مي اندازيد؟ از كاري شرم داشتيد كه از رسانه ها گريزان بوديد؟ آيا تصور كرديد اگر خودتان مانند كبك سرتان را زير برف كنيد و ديگران را نبينيد، ديگران هم شما را نمي بينند؟
اكبر گنجي نيز در سايت بي بي سي فارسي اين گونه رأي دادن خاتمي را تحليل كرده است: به گمان خاتمي حداقل بخشي از نظام قصد دارد او و اصلاح طلبان را به مخالفان برانداز مبدل سازد، اما او به روش هاي گوناگون مي خواهد پنجره اي به سوي گفت وگو با حاكميت بگشايد. نهاد انتخابات با همه اشكالاتي كه دارد، مهم است و برخي ظرفيت ها را در هر صورت بروز مي دهد. كساني كه مورد حمايت هاي قوي بودند در همين انتخابات اخير راي نياوردند... تحريم انتخابات تاكنون جواب نداده و نظام هميشه توانسته است بالاي پنجاه درصد مردم را پاي صندوق هاي رأي بياورد. اين ميزان رأي، حتي از آرايي كه در نظام دموكراتيكي چون آمريكا به صندوق ها ريخته مي شود، بيشتر است. با عدم شركت در انتخابات، خود را از فرايند سياسي نظامي كه خود ساخته ايم، حذف مي كنيم. نظام متعلق به خود ماست. او دوباره به جمهوري اسلامي رأي داده است؛ منتها جمهوري اسلامي به روايت خاتمي.
از سوي ديگر مرتضي كاظميان از اعضاي گروهك ملي- مذهبي (مقيم پاريس) در روز آن لاين تأكيد كرد: اعتراف مي كنم از شنيدن خبر دچار شوك شدم. نه دليل قانع كننده براي مشاركت آقاي خاتمي مي يابم و نه از چگونگي اش سر در مي آورم و بس بعيد مي دانم توضيحات جناب خاتمي نيز بتواند گره گشاي دو پرسش و ابهام من باشد.
وي در عين حال تأكيد كرده كه اپوزيسيون نبايد نخبه كشي كند و بيش از آنچه اكنون وجود دارد به يأس و نا اميدي دامن بزند.
شبكه بالاترين نيز اين تحليل ها را منتشر كرده است:
- بالاخره خاتمي را گوشه رينگ گير آورديم كه هيچ جور راه در رو نداشت. رأي دادني كه هر جور نگاه كني قابل گذشت نيست. مي توانيم جاي او را له كنيم و از زاويه سياسي هم مي شود تابوت اصلاح طلبي را تا دم گور بدرقه كرد. ما خائن را با اصرار به صحنه مي كشانيم، به او رأي مي دهيم و نهايتاً سنگسارش مي كنيم. ما سخت فراموشكاريم. شهامت نداريم باور كنيم كه او نماينده همه بزدلي هاي خود ما بوده و هست. ما چه گلي به سر موسوي و كروبي زديم كه مثل خاتمي نبودند؟ قرار نبود در صورت دستگيري شان ايران قيامت بشه؟ پس چي شد؟ در هر فراخوان چرتكه مي اندازيم و به اين نتيجه مي رسيم كه الان وقت قيامت نيست! دست بردار رفيق!
- خاتمي را ببخشيم؟ من تنها يك سري سؤال دارم كه بي پاسخ مانده است 1- چرا خاتمي در تهران رأي نداد؟ 2- چرا خاتمي راي داد؟ 3- اگر خاتمي به انتخابات اعتقاد داشت چرا مردم را تشويق به اينكار نكرد؟ 4- يك رأي خاتمي چه اثري داشته در حالي كه او طرفداران خود را از راي دادن بازداشته است؟ 5- آيا خاتمي فكر مي كرد رأي او از همه مخفي مي ماند؟
- خاتمي پايان يك توهم بود.
- آن قدر دروغ گفت كه روح چوپان دروغگو هم در حضورش لنگ انداخت. اولش گفت پيش شرط هايي دارد كه كيهان نشينان خنديدند و گفتند اصلاً تو چه كاره اي كه حالا شرط مي گذاري. آخرش هم انگشتش آبي شد.
صديقه بيهقي هم در جرس نوشت: خاتمي پس از انتخابات سال 88 كوشيده در صف اول جنبش سبز نقش آفريني كند و پرچم در دست بگيرد. شايد او هنوز نمي داند ما چه مي خواهيم و چه سختي هايي در پيش است من به عنوان يك دوست به خاتمي مي گويم كه بفرماييد ته صف!
گفتني است كه خاتمي اگرچه در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 خيانت هاي بزرگي مرتكب شده ولي ظاهراً قدرت نمايي هاي پي درپي جمهوري اسلامي ايران و حضور حماسي و ده ها ميليوني مردم در اين قدرت نمايي ها كه حماسه هاي 22 بهمن و 12 اسفند امسال تازه ترين آنهاست، به خاتمي فهمانده است كه طي چند سال گذشته، آب در هاون كوبيده و تمامي سرمايه اي را كه در بستر نظام اسلامي اندوخته بود به پاي دشمنان نظام ريخته و از دست داده است و از سوي ديگر در داخل كشور نيز تا آنجا افول كرده است كه حتي نزديكترين يارانش نيز به فراخوان وي براي تحريم انتخابات كمترين توجهي نمي كنند. بنابراين شركت خاتمي در انتخاباتي كه خود آن را تحريم! كرده بود از يكسو نشانه غيرقابل ترديدي از آن است كه وي به بن بست رسيده و از سوي ديگر حكايت از آن دارد كه خاتمي رسيدن به اين بن بست را باور كرده و در پي يافتن راه خروج از آن است. اگر چنين باشد- كه به نظر مي رسد چنين است- بايد گفت، خاتمي اگرچه بدهي هاي فراواني به مردم و نظام دارد ولي ظاهراً تلاش مي كند اولين گام را براي بازگشت بردارد. عصبانيت شديد گروه ها و محافل ضد انقلاب از خاتمي و فحاشي پي درپي به او نشان مي دهد كه آنها نيز از شركت غيرمنتظره خاتمي در انتخابات همين برداشت را دارند و در حالي كه به پرچمداري او در فتنه هاي احتمالي بعدي دل بسته بودند، خاتمي را رفيق نيمه راه و خود را در ميانه ميدان تنها يافته اند! اين برداشت از ماجراي مورد اشاره اگر با واقعيت انطباق داشته باشد- كه اميد است داشته باشد- خاتمي بايد براي خروج از كانون فتنه و بن بست خودساخته با شجاعت آماده برداشتن گام هاي بعدي باشد و به اين نكات حياتي نيز توجه كند كه؛
1- دشمنان بيروني خاتمي را براي قرباني كردن مي خواهند و تاكنون نيز چنين كرده اند.
2- عصبانيت جريانات و محافل ضد انقلاب از خاتمي و فحاشي آنها عليه او به نمايندگي از قدرت هاي استكباري صورت مي پذيرد كه احساس مي كنند طعمه خود را از دست داده اند.
3- برخي از اطرافيان خاتمي براي پيشگيري از گام هاي بعدي وي تلاش مي كنند او را پس از شركت در انتخابات، در موضع طلبكاري از نظام و مردم معرفي كنند و با توسل به اين ترفند موذيانه و القاي اين توهم كه حالا نوبت نظام است! مانع گام هاي بعدي وي براي دور شدن از كانون فتنه شوند.
4- برخي ديگر از اطرافيان دوست نماي خاتمي با القاي اين گزاره جعلي كه «خاتمي خلاف آنچه كه گفته بود عمل نكرده است»! در پي آنند كه شركت وي در انتخابات را- علي رغم تحريم قبلي- كم اهميت جلوه داده و خاتمي را در مواضع قبلي خود پابرجا نگاه دارند!
5- و بالاخره خاتمي بايد دريافته باشد كه در جريان فتنه 88 دشمنان بيروني نظام سرمايه دو دوره رياست جمهوري او را به نفع خود و عليه مردم و نظام مصادره كرده اند. بنابراين آنها به خاتمي بدهكارند و نه خاتمي به آنها. گروه هاي ورشكسته اپوزيسيون و كاسه ليس بيگانگان كه چند درجه زير «هيچ» اند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14