(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه ۲۷  فروردین ۱۳۹۱ - شماره ۲۰۱۸۳

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
امام (ره) بارها پاسخ داده اند (قسمت اول)
تازه ترين خبرها از پرونده هاي مهم قضايي
بازبيني جدي در سياست هاي كلي اصل 44
تاكيد آلمان بر مذاكره جدي و هدفمند 1+5 و ايران
آخرين گمانه زني ها درباره استيضاح وزير كار
حكايت نامه هاي هتاكانه پس از انتقاد به سينما
عملكرد نيروي زميني سپاه در ابعاد ماموريتي و ارتقاي آمادگي ها تشريح شد
نقوي حسيني خبر داد طرح كاهش روابط با امارات در مجلس
گزارش گاردين از جزئيات نوبت اول مذاكرات ديروز ايران با 1+5
عناوين روزهاي هفته كارگر اعلام شد
به رغم تحريم هاي بانكي بخش خصوصي ايران 50 هزار تن گندم خريد
زندگي و خاطرات فرمانده سپاه منتشر مي شودامام (ره) بارها پاسخ داده اند (قسمت اول)

ابراهيم حاجي محمدزاده
«... من از گوشه بيمارستان به آفريقا و شرق زير سلطه و تمام كشورهاي تحت ستم اخطار مي كنم كه متحد شويد و دست آمريكاي جنايتكار را از سرزمين هاي خود قطع كنيد. دست آمريكا و ساير ابرقدرت ها تا مرفق به خون جوانان ما و ساير مردم مظلوم و رزمنده جهان فرو رفته است ما تا آخرين قطره خون خويش با آنان شديدا مي جنگيم چرا كه مرد جنگيم. ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مي كنيم، چرا كه انقلاب ما اسلامي است و تا بانگ لاالله الاالله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنين نيفكند مبارزه هست و تا مبارزه در هر جاي جهان عليه مستكبرين هست ما هستيم ما از مردم بي پناه لبنان و فلسطين در مقابل اسرائيل دفاع مي كنيم و اسرائيل اين جرثومه فساد هميشه پايگاه آمريكا بوده است. من در طول نزديك به بيست سال خطر اسرائيل را گوشزد نموده ام. بايد همه بپاخيزيم و اسرائيل را نابود كنيم.»(1)
رهنمودهاي صريح و قاطع فوق را حضرت امام در اولين سالگرد پيروزي انقلاب 22/11/1358 از بستر بيماري و در بيمارستان خطاب به مردم و تمامي محرومان و پابرهنگان در سراسر جهان اعلام مي نمايند و اين درحالي است كه پس از اشغال لانه جاسوسي آمريكا (13/8/1358) و تأييد همه جانبه امام از اين حركت سياسي الهي و مردمي تحت عنوان انقلابي بزرگتر از انقلاب اول، آمريكا و تمامي دنياي استكبار و صهيونيزم بين الملل و وابستگان و مزدوران داخلي و خارجي آنان به حجم توطئه هاي خود به طور همه جانبه افزوده اند. و هر روز مخلص ترين ياران امام و انقلاب توسط ايادي آنان ترور مي شوند و بيش از دويست گروه مزدور و وابسته در سرتاسر ايران به انحاء گوناگون بر عليه انقلاب اسلامي توطئه مي كنند. ولي حضرت امام(ره) همانگونه كه در پيام اولين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي مشهود است با توجه به ارزش هاي توحيدي انقلاب اسلامي و شناخت دقيق از ماهيت جهانخواران و مزدوران آنها حدود هشت ماه قبل از آغاز جنگ تحميلي در پيام فوق به مردم در رابطه با توطئه بزرگتر جنگ تحميلي آينده هشدار مي دهند «ما تا آخرين قطره خون خويش با آنان مي جنگيم چرا كه مرد جنگيم».
هر كس با انديشه سياسي الهي حضرت امام كمترين آشنايي داشته باشد به خوبي درمي يابد كه ايشان از قبل از پانزده خرداد 1342 تا آخرين روزهاي حيات خويش مهم ترين معضلات و مشكلات و نظرات له و عليه انقلاب اسلامي را در سخنراني ها و پيام هاي خويش با مردم هميشه در صحنه در ميان مي گذاشتند و بارها و در عمل صريحا اعلام كرده بودند:
«... اگر تمام جهان عليه من قيام كند دست از حق و حقيقت برنمي دارم، من كار به تاريخ و آنچه اتفاق مي افتد ندارم، من تنها بايد به وظيفه شرعي خود عمل كنم. من بعد از خدا با مردم شريف و نجيب پيمان بسته ام كه واقعيات را در موقع مناسبش با آنها در ميان بگذارم، تاريخ اسلام پر است از خيانت بزرگانش به اسلام...»(2)
اگر آقاي هاشمي رفسنجاني به طور دقيق تاريخ دست نوشته خود را به محضر امام(ره) اعلام مي فرمودند، به راحتي مي توانستيم پاسخ امام به ايشان را در سخنراني ها و پيام هاي آن زمان امام كه در محضر مردم و خطاب به آنان اعلام و ايراد فرموده بودند اعلام نماييم. ولي در شرايط كنوني مجبوريم به آخرين پاسخ امام(ره) در آخرين سال حيات ايشان كه قبول قطعنامه (29 تيرماه 1367) نيز در آن قرار دارد اشاره نماييم. حضرت امام بر خلاف انتظار كساني كه قبول قطعنامه را زمينه سازش هاي بعدي با استكبار جهاني به سردمداري آمريكا تلقي مي كنند با برشمردن خوي استكباري شيطان بزرگ و اذنابش و لزوم هشياري حزب الله و تمامي آزادگان و محرومان جهان در مقابله با ترفندهاي فوق، با اعلام اصول خدشه ناپذير سياسي الهي انقلاب اسلامي مي فرمايند:
«... اذناب آمريكا بايد بدانند كه شهادت در راه خدا مسئله اي نيست كه بشود با پيروزي يا شكست در صحنه هاي نبرد مقايسه شود، مقام شهادت، خود اوج بندگي و سير و سلوك در عالم معنويت است نبايد شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكشانيم كه بگوييم در عوض شهادت فرزندان اسلام تنها خرمشهر و يا شهرهاي ديگر آزاد شد. تمامي اينها خيالات باطل ملي گراهاست. ما هدفمان بالاتر از آن است. ملي گراها تصور نمودند ما هدفمان پياده كردن اهداف بين المللي اسلامي در جهان فقر و گرسنگي است. ما مي گوييم تا شرك و كفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستيم، ما بر سر شهر و مملكت با كسي دعوا نداريم. ما تصميم داريم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفيع كرامت و بزرگواري به اهتزاز درآوريم...»(89) و برخلاف ميل كساني كه در رؤياهايشان خواب كنارآمدن با آمريكا را مي بينند و براي رسيدن به اميال خود بخيال خويش مي خواهند ملت ها را نيز به خواب ببرند در همين پيام مي فرمايند «... استكبار از همه كمينگاه هاي سياسي نظامي و فرهنگي و اقتصادي خود به ما حمله كرده است. انقلاب اسلامي ما تاكنون كمينگاه شيطان و دام صيادان را به ملتها نشان داده است...» (3) و علي رغم خواست عده اي صريحاً اعلام مي كنند «جهانخواران و سرمايه داران و وابستگان آنان توقع دارند كه ما شكسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره كنيم و هشدار ندهيم و حال آنكه اين وظيفه اوليه ماست كه در سراسر جهان صدا زنيم كه اي خواب رفتگان! اي غفلت زدگان! بيدار شويد و به اطراف خود نگاه كنيد كه در كنار لانه گرگ منزل گرفته ايد. برخيزيد كه اينجا جاي خواب نيست!...»(4)
حضرت امام در تداوم رهنمودهاي فوق براي اولين بار و با صراحت و روشني بيشتر اصول سياسي خارجي جمهوري اسلامي را در تحقق عملي ارزش هاي فوق دانسته و راه خدشه ناپذير گذشته و حال و آينده انقلاب اسلامي را در ياري همه جانبه سربازان اسلام در سرتاسر جهان را اين گونه ترسيم مي كنند:
«... من به صراحت اعلام مي كنم كه جمهوري اسلامي ايران با تمام وجود براي احياي هويت اسلامي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه گذاري مي كند و دليلي هم ندارد كه مسلمانان جهان را به پيروي از اصول تصاحب قدرت دعوت نكند و جلوي جاه طلبي صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد. ما بايد براي پيشبرد اهداف و منافع ملت محروم ايران برنامه ريزي كنيم. ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگي به مشكلات و مسائل مسلمانان و حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماييم و اين را بايد از اصول سياست خارجي خود بدانيم. ما اعلام مي كنيم كه جمهوري اسلامي براي هميشه حامي و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و كشور ايران به عنوان يك دژ نظامي و آسيب ناپذير نياز سربازان اسلام را تأمين و آنان را به مباني عقيدتي و تربيتي اسلام و همچنين به اصول و روشهاي مبارزه عليه نظامهاي كفر و شرك آشنا مي سازد...»(5) و مثل هميشه، با نفي هرگونه زبوني و ضعف و با يادآوري مقصد نهايي و برگشت ناپذير انقلاب اسلامي اينگونه با محبوب راز و نياز مي كنند:
«... خداوندا تو مي داني كه استكبار و آمريكاي جهانخوار گلهاي باغ رسالت تو را پرپر نمودند، خداوندا، در جهان ظلم و ستم و بيداد، همه تكيه گاه ما تويي، و ما تنهاي تنهاييم و غير از تو كسي را نمي شناسيم و غير از تو نخواسته ايم كه كسي را بشناسيم. ما را ياري كن كه تو بهترين ياري كنندگاني. خداوندا تلخي اين روزها را به شيريني فرج حضرت بقيه الله - ارواحنا لتراب مقدمه الفدا- و رسيدن به خودت جبران نما...»(6)
«مسلمانان بايد بدانند تا زماني كه تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود. هميشه منافع بيگانگان بر منافع آنان مقدم مي شود و هر روز شيطان بزرگ يا شوروي به بهانه حفظ منافع خود حادثه اي را به وجود مي آورند. راستي اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدي با جهانخواران حل نكنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند آسوده خواهند بود؟ هم اكنون اگر آمريكا يك كشور اسلامي را به بهانه حفظ منافع خويش با خاك يكسان كند، چه كسي جلو او را خواهد گرفت؟ پس راهي جز مبارزه نمانده است، و بايد چنگ و دندان ابرقدرت ها و خصوصا آمريكا را شكست و الزاما يكي از دو راه را انتخاب نمود يا شهادت يا پيروزي كه در مكتب ما هر دوي آنها پيروزي است كه انشاءالله خداوند قدرت شكستن چهارچوب سياست هاي حاكم و ظالم جهانخواران، و نيز جسارت ايجاد داربست هايي بر محور كرامت انساني را به همه مسلمين عطا فرمايد و همه را از افول ذلت به صعود عزت و شوكت همراهي نمايد...»(1)
همان گونه كه در قسمت اول اين يادداشت ياد آوري شد ، حضرت امام با آگاهي به درك و شعور سياسي الهي محرومان و پابرهنگان حزب الله و وارثان حقيقي انقلاب ها همواره شبهاتي را كه عده اي شايع مي كردند، در محضر مردم پاسخ مي دادند. در رهنمود فوق نيز كه در پيام قبول قطعنامه به آن اشاره شده، حضرت امام به درستي وضعيت كنوني جهان اسلام را ترسيم و با پيش بيني آينده بيداري امت اسلامي كه پس از قريب بيست سال با الگو قرار گرفتن انقلاب اسلامي آشكارتر مي شود مي فرمايند:
«... مسلمانان جهان و محرومين سراسر گيتي از اين برزخ بي انتهايي كه انقلاب اسلامي ما براي همه جهانخواران آفريده است احساس غرور و آزادي كنند، و آواي آزادي و آزادگي را در حيات و سرنوشت خويش سر دهند و بر زخم هاي خود مرهم گذارند...»(7)
كساني كه علي رغم حضور در انقلاب اسلامي و لمس پيروزي هاي سرنوشت ساز الهي و شگفت انگيز و الگو شدن آن براي تمامي محرومان و پابرهنگان باز هم سياست مدار بودن را در گرو كنار آمدن با شيطان بزرگ مي دانند به آنان هشدار مي دهند:
«دوران بن بست و نااميدي و تنفس در منطقه كفر به سر آمده است و گلستان ملت ها رخ نموده است. و اميدوارم همه مسلمانان شكوفه هاي آزادي و نسيم عطر بهاري و طراوت گلهاي محبت و عشق و چشمه سار زلال جوشش اراده خويش را نظاره كنند. همه بايد از مرداب و باتلاق و سكوت و سكوني كه كارگزاران سياست آمريكا و شوروي بر آن تخم مرگ و اسارت پاشيده اند به درآييم و به سوي دريايي كه زمزم از آن جوشيده است روانه شويم و پرده كعبه و حرم خدا را كه دست نامحرمان نجس آمريكا و آمريكازاده ها آلوده شده است با اشك چشم خويش شست وشو دهيم...»(8)
اين روزها كه بسياري از عاشقان خط امام و انقلاب اسلامي در دنياي كنوني در راه اين رهنمودهاي آينده ساز عاشقانه تمامي دردها و شكنجه ها و شهادت ها را پذيرفته اند، مروري بر فراز ديگري از بيانات آن روز امام(ره) درس آموز و عبرت انگيز است؛ انگار براي همين روزها بيان شده است: «مسلمانان تمامي كشورهاي جهان، از آنجا كه شما در سلطه بيگانگان گرفتار مرگ تدريجي شده ايد، بايد بر وحشت از مرگ غلبه كنيد، و از وجود جوانان پرشور و شهادت طلبي كه حاضرند خطوط جبهه كفر را بشكنند استفاده نماييد. به فكر نگه داشتن وضع موجود نباشيد بلكه به فكر فرار از اسارت و رهايي از بردگي و يورش به دشمنان اسلام باشيد كه عزت و حيات در سايه مبارزه است و اولين گام در مبارزه اراده است و پس از آن تصميم بر اين كه سيادت كفر و شرك جهاني، خصوصا آمريكا را بر خود حرام كنيد...»(9)
معمار الهي انقلاب اسلامي در بيست سال پيش دست و بازوي مبارزان بيداري اسلامي را مي بوسند و بر آن افتخار مي كنند:
«... معتقدين به اصول انقلاب اسلامي ما در سراسر جهان رو به فزوني نهاده است و ما اينها را سرمايه هاي بالقوه انقلاب خود تلقي مي كنيم و همه آنهايي كه با مركب خون طومار حمايت از ما را امضاء مي كنند و با سر و جان دعوت انقلاب را لبيك مي گويند و به ياري خداوند كنترل همه جهان را به دست خواهند گرفت...»(10)
و به روشني آينده آنچه را كه پس از دو دهه آشكارتر مي گردد، اين گونه ترسيم مي كنند:
«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهين بي درد شروع شده است و من دست و بازوي همه عزيزاني كه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاي عزت اسلام و مسلمين را نموده اند مي بوسم، و سلام و درودهاي خالصانه خود را به همه غنچه هاي آزادي و كمال نثار مي كنم و به ملت عزيز و دلاور ايران عرض مي كنم، خداوند آثار و بركات معنويت شما را به جهان صادر نموده است...»(11 )
و در مقابل تكريم عاشقانه و توحيدي ايثار و اخلاص و همراهي همه پابرهنگان و آزادگان جهان، به عده اي از مسئولان در آغاز سال 1368 (27 روز قبل از سفر به ملكوت اعلا) هشدار مي دهند:
«مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيست. انقلاب مردم ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداري حضرت حجت -ارواحنا فداه -است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهاده و ظهور فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسايل اقتصادي و مادي اگر لحظه اي مسئولين را از وظيفه اي كه بر عهده دارند منصرف كند. خطري بزرگ و خيانتي سهمگين را به دنبال دارد. بايد دولت جمهوري اسلامي تمامي سعي و توان خود را در اداره هر چه بيشتر مردم بنمايد، ولي اين بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهاني اسلام است منصرف كند... من بار ديگر از مسئولين بالاي نظام جمهوري اسلامي مي خواهم كه از هيچ كس و از هيچ چيز جز خداي بزرگ نترسند و كمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد عليه فساد و فحشاي سرمايه داري غرب و پوچي و تجاوز كمونيزم نكشند كه ما هنوز در قدم هاي اول مبارزه جهاني خود عليه غرب و شرقيم. ( 12 )
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيفه امام ج 21 ص 148
(2) صحيفه امام ج 12 ص 332
(3) و (4) صحيفه امام ج 12 ص 98 پيام قطعنامه
(5) صحيفه امام ج 12 ص 19 پيام قطعنامه
(6) صحيفه امام ج 12 ص 38 پيام قطعنامه
(7) و (8) و (9) صحيفه امام ج 12 ص 28 پيام قطعنامه
(01) و (11) صحيفه امام ج 12 ص 58 پيام قطعنامه
(21) صحيفه امام ج 12 ص 327

 جعفري دولت آبادي مطرح كرد
تازه ترين خبرها از پرونده هاي مهم قضايي

دادستان عمومي و انقلاب تهران در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرست سابق و جديد دادسراي ناحيه 31 تهران در جمع خبرنگاران، تازه ترين اخبار از پرونده هاي مهم قضايي را تشريح كرد.
عباس جعفري دولت آبادي در بخشي از سخنانش اعلام كرد: در سال 91 دادسراي ويژه جرايم نفتي راه اندازي خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به انتخابات مجلس در سال گذشته گفت: مردم نشان دادند همچنان پاي اين نظام ايستاده اند و نظام خودشان را دوست دارند.
دولت آبادي خطاب به سايرين گفت: فتنه گران و سران فتنه حسابشان از ديگران جداست اما ساير عوامل بدانند كه مي توانند اگر به دامن انقلاب بازگردند از رأفت اسلامي برخوردار شوند.
وي گفت: جمهوري اسلامي آن قدر قدرت داردكه اگر كسي از كار خود اظهار ندامت كرده و پشيمان شود او را به دامن انقلاب بازگرداند و از سر تقصير او بگذرد.
پرونده كرسنت
دادستان تهران درباره پرونده كرسنت گفت: دادستاني بعد از صدور كيفرخواست اين پرونده را به دادگاه كيفري استان تهران فرستاد و تعدادي از متهمان اين پرونده اقتصادي محكوميت پيدا كردند. البته براي بخش ديگري هنوز پرونده مفتوح است اما مهمترين بخش اين پرونده كه ساليان زيادي به درازا كشيد خوشبختانه با تلاش دوستان ما در دادسراي اقتصادي به نتيجه رسيد و احكام متهمان اين پرونده مهم صادر شد.
پرونده انرژي درماني
عباس جعفري دولت آبادي در بخش ديگري از مصاحبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد پرونده شكايت از مداحان تهراني و همچنين پرونده مدعي انرژي درماني گفت: حكم مربوط به پرونده انرژي درماني در دادگاه تجديدنظر مورد اعتراض واقع شد و مجددا به دادسرا برگشته كه در حال رسيدگي به اين پرونده هستيم.
جعفري دولت آبادي در مورد پرونده مداحان تهراني نيز گفت: خوشبختانه تحقيقات مربوط به اين پرونده به اتمام رسيده است اما يكسري تحقيقات ريز مانده كه در حال انجام آنها هستيم تا اين پرونده نيز به نتيجه برسد.
پرونده عقرب سياه
وي درباره پرونده معروف به عقرب سياه نيز گفت: در اين پرونده نيز خوشبختانه اعتراض دادستاني به حكم صادره موثر واقع شد، پرونده به ديوان عالي كشور رفته كه منتظر نظر ديوان عالي هستيم.
سرقت مجسمه هاي تهراني
تا پرونده باغ قلهك
دادستان تهران درباره سرقت مجسمه هاي شهر تهران در سال گذشته نيز گفت: ما بارها اعلام كرده ايم كه اين پرونده مفتوح و در حال بررسي است اما دادستاني نمي تواند خودش به خيابان برود و دنبال متهمين بگردد ما بارها از پليس خواسته ايم تا درباره شناسايي و دستگيري متهمان اقدامي موثر انجام دهد.
وي به جابجايي يك تعداد مجسمه برنزي در سه ماهه آخر سال گذشته اشاره كرد و گفت: بررسي ها نشان داد اين جابجايي ها داخلي بوده و ربطي به پرونده سرقت سريالي مجسمه ها ندارد.
جعفري دولت آبادي در پاسخ به خبرنگاري درباره زمان اجراي حكم علي اكبر جوانفكر گفت: بدون كم و كاست جمله و جوابي كه مي دهم را منعكس كنيد «در وقت مقرر اطلاع رساني مي كنيم».
دادستان عمومي و انقلاب تهران همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره پرونده مربوط به قطع درختان در باغ قلهك گفت: اين پرونده همچنان مفتوح است و تحقيقات در رابطه با آن ادامه دارد.
وي همچنين در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده روحاني آمر به معروف گفت: آقاي مصطفوي روحاني كه مضروب شده بود هيچ كدام از افراد دستگير شده را به عنوان متهمان پرونده شناسايي نكرد و به اين ترتيب ضارب اصلي هنوز دستگير نشده است.
وي افزود: درباره طلبه علي خليلي نيز پرونده در حال طي شدن روال عادي و رسيدگي قرار دارد.
پرونده قاضي مرتضوي
و كهريزك
دادستان تهران در پاسخ به سوالي درباره قاضي مرتضوي و پرونده كهريزك گفت: همان طور كه سخنگوي قوه قضائيه اشاره كردند پرونده ايشان در سال گذشته با صدور قرار منع تعقيب به دادگاه رفت و با اعتراض شاكي دادگاه در يك راي مبسوط استدلال كرد و قرار جلب به دادرسي صادر كرد. پرونده با اين قرار به دادسرا بازگشت و طبيعتا از هر سه متهم اين پرونده در آينده نزديك تحقيق خواهد شد چون با صدور قرار جلب دادرسي، دادستان فقط مي تواند كيفرخواست صادر كند، اين پرونده بايد به دادگاه برود بنابراين سرنوشت نهايي اين پرونده در دادگاه كيفري استان تعيين خواهد شد.
كيفرخواستي ديگر
در پرونده فساد بانكي
روز يك شنبه جعفري دولت آبادي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره تعداد متهمان حاضر در جلسه ششم دادگاه فساد بانكي كه برگزار خواهد شد گفت: براساس اطلاعاتي كه من از روز چهارشنبه (گذشته) به دست آورده ام قرار است چندين متهم جلسات قبلي كه دفاعيات آنها نيمه تمام مانده به دادگاه آورده شوند تا رسيدگي به اتهامات آنها به پايان برسد.
به گزارش خبرگزاري ها، وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون در پرونده فساد مالي متهم جديدي كيفرخواست برايش صادر شده يا خير؟ گفت: براي يك مورد كه يكي از كارمندان متهم بوده و در اين پرونده نقش داشته كيفرخواست صادر شده است.

 در نشست اقتصاددانان مجلس مطرح شد
بازبيني جدي در سياست هاي كلي اصل 44

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به نامگذاري امسال به سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: با توجه به نامگذاري امسال بايد بازبيني جدي در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 كه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد انجام شود.
الياس نادران در نشست اقتصاددانان مجلس كه در مسجد امام صادق(ع) برگزار شد افزود: از سالهاي بعد از انقلاب در آسيب شناسي كارشناسي مشخص شد كه اقتصاد ايران داراي عارضه ساختاري است يعني هم اقتصاد دولتي و هم انحصارات نقش زيادي در آن دارد و مبتني بر رانت نفتي است. اين تركيب باعث مي شود كاركردهاي طبيعي در اقتصادهاي دنيا در اقتصاد ما كاركرد نداشته باشد، لذا تصميم گرفته شد اصلاحاتي صورت بگيرد.
نادران تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب براي برون رفت از مشكلات آن زمان سياست هاي كلي اصل 44 را ابلاغ كردند. آنچه در سال 78 كليد خورد در سال 83 و 85 مراحلي از آن انجام شد و نهايتاً مجموعه سياست هاي كلي اصل 44 در سال 85 ابلاغ شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: متاسفانه دولت ها به خصوصي سازي به عنوان منابع درآمدي نگاه مي كردند كه بايد در كنار درآمدهاي نفتي از آن استفاده كنند در حالي كه روح حاكم بر سياست هاي كلي اصل 44 مخالف اين موضوع بود.
نادران با اشاره به پرداخت سهام عدالت در دولت نهم گفت: موضوع سهام عدالت و توانمندسازي اقشار كم درآمد تصريحاً در نامه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور مطرح شده بود كه بايد نيمي از سهام عرضه شده به اقشار كم درآمد تعلق بگيرد.
وي ادامه داد: وقتي ما افراد را علاوه بر نيروي كار به سرمايه اي كه در اختيارشان است مجهز كنيم اگر به هر دليل در اقتصادمان گراني و تورم به وجود بيايد اين تورم اثر خود را در سهام منعكس مي كند بنابراين طبقات محروم جامعه وقتي سهام در اختيارشان باشد از يك سو گرفتار تورم مي شوند ولي از سوي ديگر مي توانند از طريق سود آن سهام خود را حفظ كنند.
احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس نيز در اين نشست با اشاره به تفاوت ميان تخريب و انتقاد گفت: ما قسم خورديم كه اگر جايي دولت درست كار كند به آنها كمك كنيم و اگر اشتباه كرد مقابل شان بايستيم.
وي با بيان اين كه در جلسه ميان رهبر معظم انقلاب و توليدكنندگان بخش خصوصي تنها فرد حكومتي بودم كه صحبت كردم، گفت: در محضر ايشان بيان كردم كه چرا محاسن هدفمندي يارانه ها مانند امنيت و اعتماد عمومي به حكومت از سرمايه نامحسوس به محسوس مانند اشتغال و افزايش توليد و كاهش قيمت تبديل نمي شود.
توكلي در ا دامه در پاسخ به سؤال يكي از حاضران در خصوص راهبرد ايجاد تفاهم ملي در كشور گفت: معتقدم كه كشور با يك دسته و گروه اداره نمي شود و هركس اهل خدمت است بايد سر جاي خود به مردم خدمت كند، حضور يك اقليت در مجلس لازم است چرا كه مجلس بدون اقليت و اكثريت امكان ندارد.
وي در ادامه به بحران اخير سكه و دلار در كشور اشاره كرد و گفت: قصه ارز حادثه بدي در كشور بود و موجب شد تا 80 درصد قدرت رقابت توليد ملي كاهش پيدا كند.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه چرا قدرت مجلس نسبت به گذشته كاهش پيدا كرده و دولت از مجلس تمكين نمي كند، گفت: به اين موضوع اعتقاد دارم كه قدرت مجلس كاهش پيدا كرده لذا اگر مردم در انتخابات با هوشياري عمل نكنند و نيروهاي با استعداد انتخاب نشوند مشكلات باقي مي ماند، معتقدم رأي به 25 نفر حاضر در ليست جبهه متحد مي تواند مشكلات را كم كند.

 تاكيد آلمان بر مذاكره جدي و هدفمند 1+5 و ايران

وزير خارجه آلمان با اشاره به آغاز دور جديد مذاكرات هسته اي ايران و گروه 1+5 بر لزوم انجام مذاكره جدي و هدفمند از سوي طرفين تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، در پي آغاز مذاكرات ايران و گروه كشورهاي 1+5 متشكل از انگليس، فرانسه، روسيه، چين آمريكا و آلمان، «گيدو وستروله» وزير امور خارجه آلمان از طرفين خواست با جديت در اين مذاكرات شركت كنند.
وي با بيان اينكه زمان هر گونه «بازي تاكتيكي» به پايان رسيده از ايران خواست اهتمام بيشتري براي به نتيجه رسيدن مذاكرات به خرج دهد.
اين در حالي است كه ايران همواره آمادگي و حسن نيت خود را براي حل اختلافات غرب بر سر برنامه هسته اي خود از طريق مذاكره اعلام كرده است.
در همين حال پس از پايان نخستين دور مذاكرات در استانبول، «كاترين اشتون» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا فضاي اين مرحله از مذاكرات را سازنده ارزيابي
كرد.

 آخرين گمانه زني ها درباره استيضاح وزير كار

شمارش معكوس براي استيضاح وزير كار در حالي شروع شده است كه تعدادي از نمايندگان در چند روز گذشته تلاش گسترده اي براي حل و فصل دوستانه اختلافات انجام داده بودند ولي اين تلاش ها تاكنون به نتيجه اي نرسيده است.
استيضاح وزير كار با امضاي 20نماينده مجلس در جلسه روز چهارشنبه 16 فروردين ماه سال جاري اعلام وصول شد، از آن روز تاكنون تعدادي از نمايندگان از جمله احمد توكلي تلاش كردند تا اين موضوع بدون آنكه نيازي به حضور وزير در مجلس باشد حل و فصل شود.
حكميت احمد توكلي ميان زاكاني از طراحان استيضاح و سعيد مرتضوي كه نمايندگان به دليل انتصاب او به رياست سازمان تأمين اجتماعي تصميم به استيضاح شيخ الاسلامي گرفته اند از جمله اين تلاشها بوده كه تاكنون نتيجه آن اعلام نشده است هرچند غلامعلي حدادعادل نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در برنامه ديروز، امروز، فردا از ناكام بودن تلاش ها در اين راستا خبر داد.
در همين راستا، پرويز سروري نماينده اصولگراي مجلس در اين زمينه گفت: در صورت كناره گيري سعيد مرتضوي به رياست صندوق تأمين اجتماعي استيضاح وزير كار كاملاً منتفي مي شود.
وي گفت: اگر مرتضوي رأي حكميت را نپذيرد مجبور به استيضاح خواهيم شد كه به نظر قطعاً به نفع مرتضوي نخواهد بود.
محمد دهقان ديگر نماينده طراح استيضاح نيز با تأكيد بر قاطعيت استيضاح كنندگان وزير كار بر تصميم خود از آماده شدن نطق ها و تقسيم كار طراحان استيضاح خبر داد و اعلام كرد در جلسه استيضاح ناگفته هايي درباره مرتضوي بيان مي شود كه به نفع دولت، شيخ الاسلامي و مرتضوي نيست.
نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه رايزني هاي دولت و طراحان استيضاح ادامه دارد، افزود: طراحان استيضاح تلاش دارند عناصر تأثيرگذار دولت را قانع به بركناري يا استعفاي مرتضوي كنند.
وي با تأكيد بر اينكه طراحان استيضاح به هيچ وجه قصد انصراف از درخواست خود را ندارند، ادامه داد: تقسيم كار طراحان استيضاح براي جلسه فردا و نطق طراحان آماده است.
عضو هيئت رئيسه مجلس تأكيد كرد: مرتضوي به هيچ وجه براي تصدي رياست سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك مجموعه بزرگ مالي مناسب نيست.
شكور اكبرنژاد نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: استيضاح وزير كار قطعاً در جلسه يكشنبه مجلس انجام مي گيرد.
شكور اكبرنژاد از امضاءكنندگان استيضاح وزير كار گفت: چون انجام نشدن استيضاح منوط به استعفاي آقاي مرتضوي است و تا اين لحظه ايشان به اين موضوع عمل نكرده است به احتمال زياد استيضاح روز يكشنبه انجام مي شود.
وي افزود: در جريان حكميت هم ضرورت استيضاح به وي تأكيد شد و مرتضوي عليرغم قولي كه در خصوص تن دادن به نتيجه حكميت داده بود به قول خود عمل نكرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در جلسات حكميت چه گذشت، گفت: از بيان آنچه در اين جلسه گذشت صرف نظر مي كنم اما موضوع استعفا در اين جلسات به عنوان تنها مسئله و راه حلي بيان شد كه استيضاح را منتفي و كان لم يكن مي كند.
گمانه زني هاي نمايندگان درباره رئيس مجلس نهم
با نزديك شدن به روزهاي پاياني مجلس هشتم و نيز برگزاري دور دوم انتخابات مجلس نهم و مشخص شدن تركيب نهايي نمايندگان مجلس آينده گمانه زني ها درباره رئيس آينده مجلس شوراي اسلامي نيز آغاز شده است.
دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس نهم در خصوص رياست مجلس نهم گفت: رياست مجلس نهم بستگي به تركيب راي تهران دارد اگر جبهه متحد راي بياورد يك فرد و اگر جبهه پايداري راي بياورد فرد ديگري انتخاب مي شود.
توكلي ادامه داد: مجلس آينده در بهترين حالت تركيبي مشابه وضعيت فعلي دارد.
يوسف نژاد عضو كميسيون صنايع مجلس نيز گفت: مجلس آينده چند وجهي خواهد بود، اما علاوه بر آقايان حدادعادل و لاريجاني احتمال حضور گزينه هاي ديگر در كرسي رياست مجلس نهم وجود دارد.
حسين نجابت عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز در اين زمينه گفت: رايزني براي انتخاب رئيس مجلس نهم را نبايد به كار خارق العاده تحليل كرد به طوري كه علاوه بر مطرح بودن نام حدادعادل و لاريجاني افراد ديگري همچون آقاتهراني، ابوترابي و منتخبان ديگر مي توانند در اين عرصه فعاليت كنند.
مصوبات جلسه صبح ديروز كميسيون تلفيق
اعضاي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جلسه ديروز خود با درخواست دولت براي برداشت از صندوق توسعه ملي جهت پرداخت به بخش خصوصي موافقت نكردند.
نماينده مردم ساري در تشريح مصوبات جلسه ديروز كميسيون تلفيق گفت: موضوع صندوق توسعه ملي در اين جلسه براي بررسي بيشتر مراعا گذاشته شد.
يوسف نژاد ادامه داد: در اين جلسه همچنين موضوع برداشت از اموال و دارايي دولت براي مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي و ديون پيمانكاران رسيدگي شد.
يوسف نژاد رقم پيشنهادي دولت را بالغ بر 200 هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه اعضاي كميسيون تلفيق به اين پيشنهاد راي ندادند.
وي ادامه داد: اعضاي اين كميسيون تأكيد كردند كه واگذاري شركت هاي دولتي و منابع حاصل از واگذاري آن و ساير اموال و دارايي بايد با رعايت اصل 44 قانون اساسي باشد.
آمادگي مجلس براي گفتگو
با دولت سر قيمت بنزين
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي درباره چگونگي تعيين قيمت سوخت و حامل هاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: در اين رابطه پيشنهادي از سوي مجلس تهيه شده و مجلس آماده گفت وگو با دولت در اين رابطه است.
غلامرضا مصباحي مقدم با بيان اينكه مجلس به قيمت گذاري سوخت ورود پيدا نمي كند، يادآور شد: اين موضوع تفاهمي بوده كه در تصويب قانون هدفمندي يارانه ها بين دولت و مجلس صورت گرفته و بنابراين بوده كه دولت در بررسي هاي خود با رعايت چند نكته قيمت سوخت را در نظر بگيرد تا قابليت تحقق و اجرا داشته باشد.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي همچنين با بيان اينكه پيش نويس گزارش تخلفات يارانه اي دولت آماده است افزود: گزارش نهايي در اين رابطه طي هفته جاري تهيه مي شود.

 عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري تشريح كرد
حكايت نامه هاي هتاكانه پس از انتقاد به سينما

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري در واكنش به برخي نامه هاي توهين آميز عليه خود از سوي برخي افراد معلوم الحال گفت : شان من اين نيست كه به اين نامه ها جواب بدهم ولي اگر كسي ارزش اين نامه ها را مي خواهد بداند به تيترهاي رسانه هاي بيگانه نگاه كند.
به گزارش مهر، آيت الله سيد احمد خاتمي در ديدار تعدادي از دانشجويان و طلاب دانشگاه هاي تهران، علم و صنعت، صنعتي شريف، امام صادق(ع) و... كه در محل جامعه مدرسين حوزه علميه قم برگزار شد، در سخناني با اشاره به اظهارات اخير خود در نماز جمعه تهران درباره وضعيت برخي فيلم هاي سينمايي اظهار داشت: قبل از اينكه من درباره مستهجن بودن برخي فيلم ها در سينما سخن بگويم دلسوزاني به حد كفايت سخن گفتند؛ آيت الله علم الهدي در مشهد؛ امام جمعه بوشهر و امام جمعه بابل انتقاد كردند و در شهرها و استان هاي مربوطه آنان، اكران نشد و يا متوقف شد اما اين انتقادات اثري در مسئولان نداشت. وي اضافه كرد: من گفتم برخي فيلم ها در سينما مستهجن هستند و مقصودم اين نبود كه در آن صحنه هاي غيراخلاقي وجود دارد بلكه منظور من اين بود كه اين فيلم ها در شان نظام اسلامي نيست ولي تعريف مسئولان از فيلم مستهجن چيز ديگري بود.
امام جمعه تهران با بيان اينكه براي ايراد سخنانش در خطبه هاي نماز جمعه حداقل با پنج نفر از چهره هاي شاخص آشنا به سينما كه داراي سليقه هاي مختلفي بوده اند مشورت كرده است اظهار داشت: همه اين افراد بالاتفاق بر موضعگيري علني عليه اين فيلم ها تاكيد كردند با اينكه من نامي از فيلم خاصي هم نياوردم ولي از يك سو با سيل تأييدها مواجه شدم و از سوي ديگر نيز عده اي نامه هاي هتاكانه و بي ادبانه اي را نوشتند.
وي ادامه داد: شان من اين نيست كه به اين نامه ها جواب بدهم ولي اگر كسي ارزش اين نامه ها را مي خواهد بداند به تيترهاي رسانه هاي بيگانه نگاه كند.
من به دفاع از اصالت ها
و ارزشهاي اسلام اعتقاد دارم
آيت الله خاتمي من به دفاع از اصالتها و ارزشهاي اسلام اعتقاد دارم و هر خطبه اي هم كه مي خوانم آماده هزينه دادن براي آن هم هستم و بالاترين هزينه هم شهادت است كه آماده آن هستم و جواب اين نامه ها را به مصداق آيه شريفه و «اذا خاطبهم الجاهلون ...» نخواهم داد.
وي با تأكيد بر لزوم همراهي و حمايت از ناهيان منكر بيان داشت: آنچه من در خطبه هاي نماز جمعه گفتم مصداق نهي از منكر بود و هزينه ناسزاها را هم تحمل مي كنم اما كساني كه نگران اخلاق جامعه هستند نبايد در مقابل اين فحشها ساكت باشند زيرا پيامدهاي گسترش اين ناسزاها و كارهاي غيراخلاقي بر عهده ساكتين خواهد بود.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه با بيان اينكه وي نماينده ولي فقيه و امام جمعه تهران است گفت: خطيب خطبه هاي نماز جمعه تهران از سوي دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي مشخص مي شود و زمان ايراد خطبه در دست امام جمعه نيست.
وي با بيان اينكه مشكل جامعه ما اين دو فيلم نيست تصريح كرد: ما بايد گوش به فرمان رهبري باشيم و آنچه ايشان آن را براي جامعه اصل مي دانند كه امسال سال حمايت از توليد ملي است ما هم بايد اصل بدانيم.
هنر بدون دين
رفتن به سمت طاغوت است
خاتمي گفت: اين دو فيلم براي ما مسئله نيست بلكه ما معتقديم بايد هنر ما متعهد باشد زيرا اگر محتواي ارزشي و ديني از سينما و هنر و فرهنگ ما رخت بر بندد در سراشيبي سقوط است و به سمت طاغوت خواهد رفت. وي تاكيد كرد: ما سينماگران خوب و متعهدي هم داريم و همه را با يك چشم نمي بينيم و شاهد بوديم كه 15 نفر از سينماگران كه شايد سليقه اشان هم با سليقه ما همخواني ندارد اعتراف به وجود برخي مشكلات در عرصه سينماي كشور كردند. عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري بيان داشت: ما معتقديم بايد هنر، فيلم، كتاب و سينما و ... در تراز و شان نظام جمهوري اسلامي باشد.

 در اولين همايش فرماندهان در سال 91
عملكرد نيروي زميني سپاه در ابعاد ماموريتي و ارتقاي آمادگي ها تشريح شد

در اولين همايش فرماندهان و مسئولان نيروي زميني سپاه در سال 1391، عملكرد اين نيرو در ابعاد ماموريتي و ارتقاي آمادگي ها تشريح شد.
اولين همايش فرماندهان و مسئولان نيروي زميني سپاه با حضور سردار سرتيپ پاسدار محمد پاكپور ـ فرمانده نيروي زميني سپاه، حجت الاسلام والمسلمين رضايي ـ مسئول نمايندگي ولي فقيه در نيروي زميني سپاه، سردار سرتيپ پاسدار عبدالله عراقي ـ جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه و فرماندهان قرارگاه هاي ده گانه و جمعي از فرماندهان تيپ ها و لشكرهاي مردم پايه اين نيرو در مجتمع فرهنگي الغدير برگزار شد.
در اين همايش، منويات مقام معظم رهبري و فرمانده كل سپاه توسط سردار پاكپور به فرماندهان و مسئولان نيروي زميني سپاه ابلاغ شد.
فرمانده نيروي زميني سپاه با گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، از مجموعه قرارگاه ها و يگان هاي عملياتي كه در سال گذشته در تثبيت امنيت مناطق شمال غرب، غرب، جنوب شرق و جنوب غرب كشور تلاش و همت خود را به كار بستند، تقدير كرد.
بر اساس اين گزارش، سردار پاكپور در ادامه به بيان عملكرد نيروي زميني سپاه در ابعاد ماموريتي و ارتقاي آمادگي ها پرداخت و سياست ها و برنامه هاي اين نيرو درباره حفظ و ارتقاي آمادگي رزم يگان ها و توجيه و شيوه پشتيباني از اين يگان ها را اعلام كرد.
همچنين در اين همايش، ارزيابي كارشناسان و بازرسان ستاد كل نيروهاي مسلح، ستادكل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ستاد نيروي زميني سپاه از عملكرد يگان هاي اين نيرو در سلسله رزمايش هاي برگزار شده در سال گذشته ارائه شد.
سردار سرتيپ پاسدار عبدالله عراقي در حاشيه اين همايش، آمادگي دائم و مستمر را از جمله وظايف ذاتي و روش جاري نيروهاي مسلح دانست و اظهار كرد: آمادگي داشتن، شعار و عمل دائمي نيروي زميني سپاه است.
وي افزود: همانطور كه يك پزشك و متخصص همواره آمادگي خود را براي نجات جان افراد حفظ مي كند، وظيفه هر سربازي است كه با حفظ و ارتقاي آمادگي خود، در هر زمان در مقابل تهديدات به وظيفه خود عمل كند.
جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه با بيان اين كه «كيفيت و بالا بردن آمادگي و توان رزم، نقطه ايده آل و حد توقف ندارد» تصريح كرد: نيروي زميني سپاه از آمادگي رزمي مطلوب كه شامل تجهيزات، نيروي انساني، سلاح، عده و عده مناسبي در برابر تهديدات برخوردار است و بدون قانع بودن به وضعيت موجود، تمامي تلاش و همت خود را در ارتقاي بيش از پيش اين آمادگي ها به كار مي گيرد.

 نقوي حسيني خبر داد طرح كاهش روابط با امارات در مجلس

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد در نوع روابط با امارات تجديد نظر كرد گفت: بخش عمده اقتصاد امارات به اقتصاد ايران گره خورده است و اگر ما در نحوه ارتباط تجديد نظر كنيم بدون شك اين كشور با بحران روبه رومي شود.
سيد حسين نقوي حسيني در گفت و گو با مهر،با اشاره به فضاسازي اتحاديه عرب و مسئولان اماراتي در خصوص سفر رئيس جمهور به جزيره ابوموسي گفت: مطابق همه اسناد تاريخي و كنوانسيون هاي بين المللي، جزاير سه گانه جز ايران محسوب مي شود و هر كدام از اين جزاير مثل استان ها و شهرستانهاي كشورمان مي ماند و رفت و آمد مسئولين و دولت مردان به اين جزاير همانند سفر آنها به استانهاي مختلف تلقي مي شود.
وي با بيان اينكه واكنش مسئولان اماراتي در سفر رئيس جمهور به جزيره ابوموسي تعجب برانگيز است اظهار داشت: ما در اين جزيره به فعاليت تجاري مشغول هستيم و رفت و آمدهاي زيادي داريم به همين جهت موضع گيري مسئولين اماراتي مضحك و خنده دار است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در ادامه خواستار آن شد تا دولت نسبت به اين عكس العمل هاي مسئولين اماراتي واكنش نشان دهد و در اسرع وقت سفير امارات و در غياب وي كاردار امارات در ايران را به وزارت امورخارجه احضار كند تا اعتراض دولت و ملت ايران را به سفير امارات ابلاغ كند.
نقوي حسيني با بيان اينكه حتي بايد در نوع روابط با امارات تجديد نظر كرد گفت: بخش عمده اقتصاد امارات به اقتصاد ايران گره خورده است و اگر ما در نحوه ارتباط تجديد نظر كنيم بدون شك اين كشور با بحران روبه رومي شود.
اين نماينده مجلس برخورد دولت با مسئولين اماراتي را لازم و ضروري دانست و گفت: اگر اين برخورد صورت گيرد ،ديگر اين كشور چنين مواضعي را عليه ايران اتخاذ نخواهد كرد،حتي اگر با تجديد روابط روبه رو شويم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس شوراي اسلامي طرح كاهش روابط با امارات را بررسي مي كند؟ گفت: ما حتما اين موضوع را در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مطرح و مواضع كميسيون را اعلام مي كنيم اما از دولت نيز انتظار داريم به طور جدي با امارات برخورد كند و به اين راحتي از اين موضع گيري عبور كند.
بنابراين گزارش، سفر روز پنجشنبه رئيس جمهور كشورمان به جزيره ابوموسي با واكنش زننده وزارت خارجه امارات همراه بود.
وزير امور خارجه امارات سفر رئيس جمهور كشورمان را به بخشي از خاك ايران با گستاخي اشغالگري خواند و سفير خود را از تهران فراخواند.

 گزارش گاردين از جزئيات نوبت اول مذاكرات ديروز ايران با 1+5

يك روزنامه انگليسي در گزارشي از مذاكرات اسلامبول، فضاي كلي جلسه صبح ديروز مذاكرات را مثبت ارزيابي و تصريح كرد روند كنوني راه را براي برگزاري دور دوم مذاكرات هموار مي كند.
به گزارش فارس به نقل از گاردين، مذاكرات ايران و 1+5 تا ظهر با فضاي خوبي ادامه پيدا كرد. به گفته ديپلمات هاي غربي هيئت ايراني با رعايت استانداردهاي لازم، تعهد خود را نشان داده است. با توجه به شرايط كنوني، برگزاري دور دوم مذاكرات محتمل به نظر مي رسد .
بنابراين آرامش نسبي تا ماه آينده و برگزاري دور بعدي مذاكرات و تا زماني كه توافقات مشخص تري ميان طرف هاي مذاكره صورت بگيرد، برقرار خواهد بود. مذاكرات ديروز در مورد دستور كارها و موضوعات كلي بود .
به گفته ديپلمات هاي حاضر در مذاكرات، اشتون در جلسه ديروز با سخنراني 15 دقيقه اي روند گذشته تا كنون مذاكرات ايران با قدرت هاي جهاني بر سر برنامه هسته اي را مرور كرد. به گفته ديپلمات هاي حاضر در جلسه، ادبيات جليلي در اين مذاكرات آرام و سازنده بود.
پس از جليلي، اشتون ادامه داد كه در مذاكرات قبلي نقطه نظرات مشتركي نيز با ايران وجود داشته از جمله اينكه ايران تصريح كرده كه هيچ تمايلي براي دستيابي به سلاح هسته اي ندارد و تأكيد كرده كه ان پي تي و حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي مبناي تمام توافقات خواهد بود .
به گزارش گاردين، پس از سخنان جليلي و اشتون، نمايندگان ديگر كشورهاي شركت كننده در مذاكرات صحبت كردند. نماينده روسيه نيز به ذكر پيشينه مذاكرات با ايران پرداخت .
نماينده فرانسه نيز بر اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت تاكيد كرد .
نماينده چين هم ضرب المثلي چيني با اين مضمون گفت: «سفري هزار مايلي با برداشتن قدم هاي اول آغاز مي شود .» نماينده آمريكا نيز اظهار داشت كه روابط تهران و واشنگتن نبايد تيره باشد .
نماينده آلمان نيز به ذكر مواردي كلي پرداخت و فرستاده انگليس نيز گفت برنامه هسته اي ايران مسئله اي حل نشدني نيست و راه حلي براي آن وجود دارد .
جليلي پس از آن با ادبياتي ديپلماتيك و نرم، مخالفت خود را با برخي نكات مطرح شده ابراز داشت. وي تصريح كرد كه ملت ايران خواهان اعتمادسازي بيشتر از سوي طرف هاي مذاكره هستند و از مذاكرات نيز استقبال مي كنند. وي صحبت هاي خود را با اعلام اينكه بايد مذاكراتي برنامه ريزي شده انجام گيرد، به پايان رساند .
گاردين در پايان نوشت: تا كنون ابتكار جديدي در اين مذاكرات مطرح نشده است اما مذاكرات براي ادامه آن در دور دوم «سازنده» اعلام شده است كه در بغداد خواهد بود .

 عناوين روزهاي هفته كارگر اعلام شد

معاون فرهنگي و اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عناوين روزها و برنامه هاي هفته كارگر را تشريح كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي «كاوه اشتهاردي» توجه ويژه به نامگذاري سال 1391 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را در برنامه هاي هفته كارگر امسال مورد تأكيد قرار داد و گفت: اين نامگذاري در طول سال هم محور اصلي برنامه هاي محتوايي به ويژه در حوزه فرهنگي اين وزارتخانه خواهد بود.
به گفته وي، روز سه شنبه پنجم ارديبهشت به عنوان اولين روز هفته گراميداشت كارگر به عنوان «روز كارگران و تجديد ميثاق با آرمان هاي حضرت امام خميني(ره)» و ششم ارديبهشت به عنوان «روز كارگران و ولايت- تجديد ميثاق با مقام عظماي ولايت» نامگذاري شده است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عناوين ديگر روزهاي هفته كارگر را به ترتيب «روز كارگران ايثارگر- پاسداشت آرمانهاي شهدا»، «روز كارگران، تجلي وحدت»، «روز كارگران و رونق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» و «روز كارگر، رسانه و كتاب» اعلام كرد.
اشتهاردي افزود: روز 11 ارديبهشت در ماده 63 قانون كار به عنوان روز كارگر ثبت شده كه امسال به دليل آنكه سال كبيسه است با روز اول ماه مي به عنوان روز جهاني كارگر همزمان نيست.
وي حضور در مرقد مطهر حضرت امام (ره)، ديدار كارگران سراسر كشور با مقام معظم رهبري، برگزاري بيست و سومين جشنواره امتنان از كارگران، گروه هاي كار و واحدهاي نمونه با حضور رياست محترم جمهوري و اجراي برنامه هاي مختلف فرهنگي و ورزشي را از مهمترين برنامه هاي پيش بيني شده هفته كارگر برشمرد.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، حضور كارگران در نمازهاي جمعه سراسر كشور، تجليل از كارگران جانباز و ايثارگر، ديدار با خانواده هاي معظم شهداي كارگر و گلباران مزار ايشان، برگزاري يادواره هاي شهداي كارگري همزمان با هشتم ارديبهشت روز بسيج كارگري، تكريم فرزندان شهداي كارگر عنوان يادگاران اين عرصه، اجراي برنامه هاي فرهنگي در ارتباط با كتاب و رسانه و نيز انجام فعاليت هاي مختلف تبليغي و ترويجي در راستاي نامگذاري سال 91 را از ديگر برنامه هايي اعلام كرد كه به مناسبت اين هفته به اجرا درخواهد آمد.
اشتهاردي محكوميت كشتار كارگران آمريكايي از سوي دولت اين كشور و همچنين محكوميت وضعيت نامناسب كارگران فلسطيني درسرزمين هاي اشغالي را از جمله برنامه هايي خواند كه در 12 ارديبهشت همزمان با آخرين روز اين هفته كه مصادف با روز جهاني كارگر است انجام خواهد شد.

 به رغم تحريم هاي بانكي بخش خصوصي ايران 50 هزار تن گندم خريد

فعالان بازار مواد غذايي اعلام كردند: بخش خصوصي ايران به رغم تحريم هاي بانكي 50 هزار تن گندم از بازار جهاني خريداري كرد.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، منابع مطلع در بازار غلات اعلام كردند: عليرغم مشكلات مربوط به پرداخت هاي ايران كه از اعمال تحريم هاي غرب عليه اين كشور ناشي مي شود، واردكنندگان بخش خصوص ايران هفته گذشته حدود 50 هزار تن گندم از بازارهاي بين المللي خريداري كرده اند.
صدور محموله هاي مواد غذايي به ايران از شمول تحريم ها مستثني است اما اقدامات محدوديت زاي پولي و بانكي موجب مسدود شدن حساب شركت هاي ايراني در نزد بانك هاي بين المللي شده و واردات مواد غذايي به ايران را با مشكل مواجه كرده است.
يك تاجر اروپايي گفت: قرارداد خريد 50 هزار تن گندم منعقد شده و ظاهرا قرار است در قالب دو محموله به ايران ارسال شود.
منبع تامين اين ميزان گندم به روشني مشخص نيست، اما گفته مي شود كه اين دو محموله از بندري در درياي سياه بارگيري شده اند.
يك فعال ديگر در بازار غلات اظهار داشت: ممكن است شاهد تلاش هايي براي انجام خريدها با استفاده از برخي پرداخت هاي پيشاپيش باشيم. وي ادامه داد: واردكنندگان موادغذايي بخش خصوصي ايران تقاضاي زيادي براي خريد دارند و اگر دولت ايران وارد موضوع نشود، آنها با مشكلاتي مواجه خواهند شد.
به گفته تجار، دولت ايران، كه اخيرا اقدام به خريد بيش از 2 ميليون تن گندم كرده است، ظاهرا به دليل ناتواني بخش خصوصي اين كشور در پرداخت وجوه كالاهاي وارداتي و عقد قراردادهاي بزرگ، قصد دارد صدها هزار تن دانه غلات از بازارهاي بين المللي خريداري كند.

 زندگي و خاطرات فرمانده سپاه منتشر مي شود

معاون بنيادحفظ آثارونشر ارزش هاي دفاع مقدس گفت: كتاب خاطرات سردار عزيز جعفري با نام «كالك هاي خاكي» بزودي منتشر مي شود.
گلعلي بابايي در گفت وگو با خبرنگار كتاب و ادبيات خبرگزاري فارس درباره تازه ترين تاليف خود گفت: در حال تاليف كتاب خاطرات سردار محمد علي جعفري هستم.
به گفته معاون بنيادحفظ آثارونشر ارزش هاي دفاع مقدس، نگارش اين اثر 9 ماه به طول انجاميد، 60 درصد كار به اتمام رسيده و در حال تدوين نهايي كتاب هستم.
گلعلي بابايي بيان داشت: اين اثر دربردارنده خاطرات به همراه عكس و نقشه خواهد بود.
اين نويسنده اظهار داشت: اين اثر كتاب خاطرات بوده و زندگينامه اين سردار را از ابتداي كودكي تا فتح خرمشهر «عمليات بيت المقدس» در خود جاي داده است.
معاون بنيادحفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ضمن اشاره به اينكه اين كتاب تا چند ماه آينده منتشر خواهد شد، ابراز داشت: احتمالا پس از پايان و ويرايش، كتاب خاطرات سردار جعفري طي 4 ماه آينده روانه بازار كتاب خواهد شد.
گلعلي بابايي عنوان اين اثر را «كالك هاي خاكي» خواند و بيان داشت: كتاب خاطرات سردار عزيز جعفري با نام «كالك هاي خاكي» منتشر مي شود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14