(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


يکشنبه 11 تير 1391 - شماره 20245

مشكلات بزرگ شهر كوچك من
افتتاح اردوهاي طرح هجرت 3 دانش آموزي در همدان
نگرش قيم مآبانه به شهر اهواز
مديركل تعزيرات حكومتي مازندران خبر داد
برخورد با متخلفان طرح دريا در مازندران
تكميل يك سوم آزادراه اروميه- مهاباد- مياندوآب
كوتاه از ورزش ايران
مجموعه باستاني شهرگور بازسازي شد
توسعه جامعه القرآن كريم در خرم دره
طرح پزشك خانواده در هرمزگان هم اجرايي شد
ارائه الكترونيكي خدمات قضايي در يزد
220 طرح در كارگروه كشاورزي دهلران تصويب شد


مشكلات بزرگ شهر كوچك من

پيش از همه بايد تعريفي از شهر براي شما ارائه بدهم، طبق قانون مجموعه اي از ساختمان ها، خيابان ها، كوچه ها، شهر بازي، پارك و ... كه تحت نظر يك شهرداري اداره مي شود يك شهر نام دارد شهر من هم همه امكانات يك شهر را دارد و با جمعيتي در حدود 54 هزار نفر در روي كره زمين، شهري كه دركشور ايران در محدوده استان زنجان واقع شده و به عنوان يك باغ شهر در كل كشور نمونه است.
ولي افسوس كه در گذر زمان وهراز گاهي زخمي بر پيكره شهر من انداخته اند كه به سختي قابل جبران است. اين شهر كوچك ولي زيبا درحال حاضر آن قدر پروژه كوچك و بزرگ درخود دارد كه اگر به ياري خداوند و با مساعدت مسئولان عزيز استان مان مورد بهره برداري قرارگيرد، نور علي نور مي شود. ولي دراين مجال قصد كالبد شكافي و پيدا كردن مسبب به تاخير افتادن آنها را ندارم. دراين مجال اندك روي سخنم با آقايان شوراي شهر و شخص آقاي شهردار است.
آقايان در بخش عمران شهري چه خبر است؟ چرا مشكل كمبود آسفالت دراين شهر؟ چرا اين همه چاله چوله، چرا اين همه پياده رو با موزائيك هاي شكسته و هزاران چراي ديگر!
آقايان با توجه به سوابق كاري شما انتظار مردم از شما بسيار بسيار بيش از اينها است. آيا در انجام كار شما مشكلي وجود دارد؟ چرا با مردم شفاف نيستيد؟ آيا بهتر نيست با مردم صادق باشيد؟ مردم اين شهر، كه يكي از باسوادترين شهرهاي كشور است آن قدر مهربان و با كمالات هستند كه اگر مشكلي در انجام وظايفتان باشد حتي بعد از 5 سال شما را ببخشند.
آقايان مردم هم اين مسئله را مي دانند كه براي ساختن، اول بايد تخريب كرد. ولي اين سؤال باز هم به وجود مي آيد كه چرا بعد از تخريب اولا تكميل و ساخت آن آن قدر طولاني مي شود كه كفر همه را بالا مي آورد و ثانيا طرح به طور كامل ساخته نمي شود؟ آيا تاكنون ميدان سيمرغ را ديده ايد؟ آيا مسير ميدان سيمرغ به طرف زنجان را مشاهده كرده ايد؟ حتما ديده ايد و چندين بار هم ديده ايد مي توان از شما سوال كرد كه چرا هيچ اقدامي نكرده ايد؟
به هرحال قصد متهم كردن شما را نداشته و ندارم چرا كه بايد خود مسئول پاسخگويي به كارهايتان درمقابل مردم وخداوند باشيد. ولي اين نكته را هم يادآوري مي كنم كه آقايان از عمر فعاليتي شوراي سوم ديگر چيزي نمانده و از اين مدت هم چند ماه در فصل سرما قرار دارد پس بجنبيد تا خرم دره را با هم بسازيد.
خرم دره- خبرنگاركيهان
 


افتتاح اردوهاي طرح هجرت 3 دانش آموزي در همدان

همدان- خبرنگار كيهان:
امسال 4 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي اردوهاي طرح هجرت 3 پيش بيني شده است.
معاون عمراني استاندار همدان مهندس «خسرو سامري» در مراسم افتتاح اردوهاي طرح هجرت 3 دانش آموزي شهرستان همدان، افزود: اين ميزان اعتبار فقط براي انجام تعميرات و تجهيز و زيباسازي مدارس استان كه در قالب اردوهاي هجرت توسط دانش آموزان اجرا مي شود، درنظر گرفته شده است.
مهندس «خسرو سامري» ادامه داد: همچنين پيش بيني ما اين است كه مجموع اعتبارات امسال بسيج سازندگي كه طرح هاي هجرت و اردوهاي جهادي را شامل مي شود از مرز 15ميليارد ريال بگذرد.
وي اعلام كرد: سال گذشته يك ميليون و 520 هزار نفر ساعت نيرو در مجموع فعاليت هاي بسيج سازندگي در سطح استان مشاركت داشتند كه در سال جاري، 12درصد افزايش يافته است.
«سامري»، يادآور شد: اردوهاي طرح هجرت حركت مفيد و مقدسي است كه بسيج آغاز كرده و تعامل بسيار خوبي بين تمام دستگاه هاي اجرايي استان و نيز سطح كشور براي اجراي آن وجود دارد.
معاون عمراني استانداري همدان تاكيد كرد: پروژه هايي براي اجرا توسط دانش آموزان تعريف شده كه هم روحيه و نشاط به همراه داشته و هم كمك به مباحث عمراني باشد.
جانشين فرمانده سپاه ناحيه همدان نيز دراين زمينه اظهار داشت: سال گذشته، بيش از 270 هزار نفر روز در اردوهاي طرح هجرت شهرستان همدان، مشاركت دانش آموزان انجام شد كه با همكاري آموزش و پرورش، فعاليت هايي در زمينه زيباسازي و مرمت مدارس و يا تعمير و تجهيزات و وسايل آنها به اجرا درآمد.
«سرهنگ حمزه بيك» افزود: امسال نيز براي شهرستان همدان، 300 هزار نفر روز سهميه براي طرح اردوهاي هجرت 3 درنظر گرفته شده كه از اوايل تيرماه آغاز شده و تا پايان همين ماه ادامه دارد.
 


نگرش قيم مآبانه به شهر اهواز

گزارش: فرحناز فرج زاده - خبرنگاركيهان در اهواز
اجرا نشدن قوانين موجود و نبود كنترل و نظارت و نيز پايبند نبودن كارگزاران به اخلاق عمومي و انساني شهر اهواز را دچار چالش جديدي كرد.
انتقال صنف بنكداران مواد غذايي به 400 متري حريم آلوده صنايع فولاد از دغدغه هاي تازه شهر اهواز است كه اين بارگذشته از تضييع حقوق شهروندي مسئله مهم سلامت مردم ناديده گرفته شده است. به طوري كه درمجوزهاي صادرشده توسط مسكن و شهرسازي و محيط زيست اين نگراني به خوبي هويداست.
درنامه اي كه سازمان مسكن و شهرسازي درسال 89 به عنوان مجوز يك ساله و منوط به اجراي چند پيش شرط از جمله تعبيه فيلتر براي تصفيه گازهاي متصاعد از صنايع فولاد و ايجادفضاي سبز در اطراف محوطه سايت است كه بعد از گذشت چند سال نه شروط مذكور محقق شده و نه مجوز تجديد شده است.
سلحشور از توزيع كنندگان مواد پروتئيني كه به اتفاق اعضاي اتحاديه بنكداران به دفتر كيهان مراجعه كرده بودند، مي گويد: آينده مواد غذايي اهواز با رسوب دوده هاي صنايع فولاد با خطر مواجه شده است. من به عنوان يك توزيع كننده مواد غذايي اول به خاطر سلامتي خودم، كارمندان وكارگرانم و بعد به دليل انتقال اين آلودگي به مغازه ها و منازل حاضر نيستم درآمدم به قيمت به خطر افتادن سلامتي مردم باشد. هر خلاف جريان حركت كردن هزينه اي دارد و ما حاضريم اين هزينه را پرداخت كنيم. مسئولان بهداشتي درجواب ما مي گويند، براي حفظ خود از آلودگي مواد معلق در هوا از پوشش هاي مخصوص استفاده كنيد.با شرايط آب و هوايي اهواز اين اجازه را به كارگران مي دهد چندين ساعت درپوشش مخصوص حركت كنند؟
اصغر لطفي توزيع كننده لبنيات مي گويد: با وجود چنين شرايطي مجبورم بعد از گذشت 20 سال شغلم را تغيير دهم زيرا امكان ندارد از درآن محيط لبنيات كه از حساسيت ويژه اي نسبت به ساير مواد غذايي برخوردار است، اين مواد نگه داري و توزيع شود. از طرفي كاميون هاي حامل مواد غذايي به دليل توقيف توسط راهنمايي و رانندگي حاضر نيستند به ما خدمات ارائه دهند و ما در آينده نزديك دچار كمبود و گراني مواد غذايي خواهيم شد. وي درخصوص مشكلات موجود در اين مجتمع مي گويد: برخي از همكاران كه دراين سايت مستقر شده اند، بدليل رسوب مواد متصاعد شده از صنايع فولاد در سردخانه ها ناچارند هر هفته موتور سردخانه ها را شست و شو دهند و آنان نيز قصد جابه جايي به مناطق ديگر را دارند.
نگرش قيم مآبانه به شهراز سوي مديران
يكي از دلايل شكوفايي شهرهاي برخوردار اين است كه شهروندان نقشي برجسته در تعيين سرنوشت شهرهايشان دارند. در اين جوامع تصميم گيري و برنامه ريزي براي شهرها با مشاركت دولت، شهروندان و بخش خصوصي درگفتماني منطقي ورودررو انجام مي گيرد. كنار گذاشتن بنكداران از تصميم گيري در انتخاب محل شغلشان گذشته از اينكه در هيچ قانوني تعريف نشده است، تعامل دوسويه دولت با مالك زمين و برنامه ريزي يكطرفه براي اصناف بسيار ناعادلانه است. مديريت شهري در اهواز بيشتر يكسويه بوده و شهروندان از نظام برنامه ريزي ها كنار گذاشته شده اند. اين مديران خود را پاسخگو و مشاركت جو ندانسته و قيم مآبانه به اداره شهر مي پردازند. درجايي كه استاندار خوزستان حاضر نيست با 150 بنكدار معترض درمورد مشكلات به وجود آمده گفت وگو كند و تنها راهي كه براي آنان وجود دارد استقرار درسايت صنايع فولاد است و دليل آنها دادن امكانات دولتي به اين سايت است كه بايد تكميل شود.
طرح تمركززدايي از هسته مركزي شهر پروسه 10ساله است كه به منظور كاهش ترافيك مركز شهر مقرر شد بنكداران به 4 ورودي شهر منتقل شوند.
يزداني عضو اتحاديه بنكداران مواد غذايي مي گويد: برخلاف ادعاي مديران كه بنكداران مواد غذايي تاكنون هيچ گونه اقدامي براي خروج از شهر نكرده اند ما از پيشگامان اجراي اين طرح بوديم. طبق اسناد ومدارك موجود در شهرداري، سازمان مسكن و شهرسازي، كار گروه استانداري در سال86 در شمال غربي اهواز 88قطعه زمين با سند ششدانگ خريداري كرديم و پل دسترسي با اعتبار يك ميليارد تومان در آن منطقه احداث كرديم. در آن سال شمسايي شهردار اهواز بود و با ساخت و ساز ما مخالفت كرد و گفت اين زمين در حريم زمين هاي شركت نفت است و بايد از اين شركت استعلام بياوريد، پس از رفع مانع شركت نفت به كار گروه مسكن و شهرسازي استانداري ارجاع داده شديم كه بعد از تأييد تمام اعضاي كار گروه، فرماندار با اين توجيه كه سايت شرق اهواز تكميل نشده از تأييد آن جلوگيري كرد. وي مي افزايد: مسئولين خوزستان بنكداران را با ابزار قدرت خود تحت فشار قرار داده اند كه ملك خصوصي شخصي بنام «م» را خريدار ي كنيم. آيا دولت با آقاي«م» شريك است؟
تورج سلحشور پخش كننده عمده گوشت و مرغ در استان مي گويد:
مديريت خوزستان به منافع شخصي آلوده است و اقليت را به مصالح اكثريت ترجيح مي دهند. 130بنكدار زميني را در نزديكي ميدان تره وبار در سايت انبارداران شمال شهر پس از 4سال دوندگي طاقت فرسا خريداري كرديم. اما در كار گروه مسكن و شهرسازي فرماندار با استناد به اينكه سايت شرق تكميل نشده مخالفت كرد و براي بكار بردن اهرم فشار از ورود كاميون هاي حامل مواد غذايي به درون شهر جلوگيري كردند. آيا يارانه هاي دولتي كه مسئولان ما را در پرداخت آن منت دار كرده اند بايد صرف آباد شدن ملك شخصي آقاي «م» شود و زمين از متري 75هزار تومان به 500تا 700هزار تومان برسد؟
يكي ديگر از اعضاي اتحاديه بنكداران مي گويد: در سال 86 زميني را با مجوز و تأييد شهردار وقت و شوراي شهر در منطقه اي كه سايت انبارها است خريداري كرديم كه به دلايلي به كار گروه مسكن و شهرسازي ارجاع شد. در كار گروه مسكن و شهرسازي ساخت اين زمين منوط به تكميل سايت صنايع فولاد شد. در حال حاضر 150بنكدار از انتقال انبارهاي خود به سايت آلوده شرق خودداري مي كنند.
در دهه هاي گذشته شهر اهواز با شكاف روزافزون بين نيازها و امكانات، انتظارات و واقعيات روبرو بوده است. تنگناهاي موجود در بافت مركزي شهر بدليل قدمت و فرسودگي و پاسخگو نبودن مسيرهاي تردد با حجم تردد خودروها طرح خروج بنكداران از مركز شهر و كاهش ترافيك در دستور كار مديران شهري قرار گرفت، پس از گذشت 10سال قرار است اين طرح به سرانجام برسد، انتقال بنكداران مواد غذايي به سايت شرق اهواز به دليل قرار گرفتن مجتمع بنكداران در حريم آلوده 400متري صنايع فولاد مورد مناقشه مسئولان و بنكداران مواد غذايي قرارگرفته است. بنكداران با ارائه اسناد معتبر مبني بر كارشكني مديران در انتقال به ساير مناطق شهر از جمله سايت انبارها در شمال اهواز خواستار حق قانوني و حقوق شهروندي خود هستند.
 


مديركل تعزيرات حكومتي مازندران خبر داد

برخورد با متخلفان طرح دريا در مازندران

ساري- خبرنگاركيهان:
مديركل تعزيرات حكومتي مازندران از برخورد با متخلفين در طرح دريا در مازندران خبر داد.
مهدي عباسي با گراميداشت هفته قوه قضائيه اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل تابستان و تعطيلات اين فصل و حضور گردشگران و مسافران در استان و درپي آن افزايش تقاضاي خريد مايحتاج عمومي طرح نظارتي دريا در مازندران از تاريخ 31 خرداد ماه آغاز و اين طرح به مدت يك ماه در سواحل درياي خزر ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومي تعزيرات حكومتي مازندران وي افزود: اين طرح با هدف نظارت و كنترل بر واحدهاي صنفي مستقر در طرح هاي دريا و جلوگيري از هرگونه افزايش كاذب قيمت كالا و خدمات صورت خواهد گرفت.
مديركل تعزيرات حكومتي مازندران تصريح كرد: اين طرح با حضور نمايندگان تعزيرات حكومتي، اداره صنعت، معدن و تجارت و ديگر مراجع ذي صلاح به صورت روزانه برگزار مي شود و بازرسان از طرح هاي دريا بازديد و در صورت مشاهده تخلف متخلفين را با تنظيم گزارش به تعزيرات حكومتي معرفي مي كنند.
عباسي درخصوص چگونگي برخورد با متخلفين گفت: يك شعبه ويژه در ساري و همچنين ادارات تابعه استان براي رسيدگي فوري به پرونده هاي متخلفين در طرح دريا درنظر گرفته شده كه پرونده اين متخلفين به صورت خارج از نوبت رسيدگي و با متخلفين با اشد مجازات برخورد مي شود.
 


تكميل يك سوم آزادراه اروميه- مهاباد- مياندوآب

اروميه- خبرنگار كيهان:
مدير ساخت و توسعه راه هاي اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: 34 درصد عمليات احداث آزاد راه اروميه- مياندوآب به پايان رسيده است.
«شكري» گفت: احداث اين آزادراه يكي از مصوبات دور نخست سفر هيئت دولت به آذربايجان غربي بود كه در 5 قطعه احداث مي شود.
وي افزود: هم اينك كار احداث 37 كيلومتر از اين آزادراه به پايان رسيده و 112 كيلومتر ديگر نيز در دست احداث است.
مدير ساخت و توسعه راه هاي اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: اين طرح ملي در مجموع 180 كيلومتر طول دارد و براي اجراي آن تاكنون 330 ميليارد ريال هزينه شده است.
«شكري» اضافه كرد: يك هزار و 880 ميليارد ريال ديگر براي بهره برداري كامل اين طرح كه از سال 86 آغاز شده نياز است كه از اين ميزان 300 ميليارد ريال تنها مربوط به تملك اراضي است.
وي گفت: در صورت تامين به موقع اعتبارات مورد نياز، 50 تا 60 كيلومتر ديگر از اين آزادراه تا پايان امسال مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
اين مسئول اضافه كرد: وزير راه و شهرسازي، در سفر اخير خود به آذربايجان غربي قول مساعد داد تا براي تكميل هرچه سريع تر اين طرح اعتبارات مورد نياز تامين شود كه تامين 85 ميليارد ريال و 300 ميليارد ريال براي اجراي اين طرح از جمله اين اعتبارات است.
وي ادامه داد: آزادراه «اروميه- مهاباد- مياندوآب» كه در كريدور شرقي غربي و مسير ترانزيتي قرار دارد به عنوان يكي از شريان هاي اصلي آذربايجان غربي اهميت ويژه اي دارد.
 


كوتاه از ورزش ايران

جانبازان مسابقه رالي برگزار كردند
قزوين- خبرنگار كيهان: مسابقات رالي جانبازان با شركت 50نفر از جانبازان استان قزوين از گلزار شهداي اين شهرستان با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهيدان انجام شد.
در اين مسابقات پنج تن از جانبازان شهرستان آبيك حضور داشتند.
در پايان مسابقات سه نفر برتر به مسابقات رالي جانبازان كشور راه يافتند.
افتتاح پناهگاه كوهنوردي
¤ با حضور حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسئولان محلي، پناهگاه كوهنوردي سردار آزادگان در ارتفاعات خشچال الموت قزوين مورد بهره برداري قرارگرفت. براي ساخت اين پناهگاه كه در دو طبقه احداث و به امكانات رفاهي و مربوط به كوهنوردي تجهيز شده، بيش از يك ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني و اداره كل ورزش و جوانان استان قزوين هزينه شده است. اين پناهگاه در ارتفاعات سه هزار و 600متري خشچال الموت احداث شده است و سومين پناهگاه كوهنوردي استان قزوين محسوب مي شود.
خريد وسايل ورزشي
ساري- خبرنگار كيهان: محمدعلي اميري مديركل آموزش و پرورش مازندران از تهيه 7ميليارد ريال لوازم ورزشي براي دانش آموزان مازندراني خبرداد و گفت: اين لوازم بزودي تحويل مدارس استان مي شود.
درخشش سنگ نوردان نيشابوري
نيشابور- خبرنگار كيهان: سيزدهمين دوره رقابت هاي سنگ نوردي قهرماني كشور با درخشش ورزشكاران نيشابوري به كار خود پايان داد.
اين مسابقات از 27خرداد به مدت 3روز در استان تهران، شهر پلور در دو رده سني نوجوانان و جوانان در رشته ليد (استقامت) و سرعت برگزار شد.
نفرات برتر در رشته ليد (استقامت) در رده سني نوجوانان (B) سجاد مستجاب الدعوه و ابوالفضل حسن پور از مشهد و محمدمهدي جليلي از نيشابور به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را كسب كردند.
نفرات برتر در رده سني جوانان در رشته «ليد» نيز ايمان كمالي، سعيد همتي و سعيد چوپانكاره از نيشابور به ترتيب مقام هاي دوم، سوم و هشتم را به دست آوردند.
در نتايج مرحله نهايي در رشته سرعت نيز در رده سني نوجوانان (B) ابوالفضل حسن پور و سجاد مستجاب الدعوه از مشهد به ترتيب اول و دوم شدند و در رده سني نوجوانان ((A، سيدمعين رضوي نيا و سيدعلي رشيدآباد از نيشابور مقام هاي اول و دوم را كسب كردند و همچنين در رده سني جوانان نيز ايمان كمالي از نيشابور مقام دوم را از آن خود كرد.
در نتايج تيمي، خراسان رضوي مقام اول اين مسابقات را كسب كرد.
كوهپيمايي خانوادگي
¤مراسم كوهپيمايي خانوادگي كاركنان ناحيه مقاومت بسيج نيشابور از اردوگاه كشوري شهيد رجايي تا امام زاده روستاي درب بهشت نيشابور به مناسبت هفته پاسدار برگزار شد. در پايان خانواده ها در محل سالن تيراندازي پادگان شهيد هاشمي نژاد به مسابقه تيراندازي با تفنگ بادي پرداختند.
در اين مسابقه 5تير به آقاي خانواده و 5تير به خانم خانواده داده شد كه در نهايت به 8خانواده هداياي اهدا شد.
صعود به خط الراس البرز
¤ رئيس اداره ورزش و جوانان نيشابور از صعود يك تيم 9 نفره هيئت كوهنوردي اين شهرستان به خط الرأس البرز خبر داد.
محمدابراهيم اميني اظهار داشت: اين صعود از روستاي لانون در تهران شروع شد و پس از صعود به قلل زيباي 4 هزار متر و گذشتن از آزادكوه از روستاي ميناب شهرستان نور بعد از 4 روز به پايان رسيد.
وي حبيب اله فتح آبادي، حميد دوزخشانيه، محمد قارچشمه، مهدي اميرزاده، جبار صادقي، حميد لقايان، مهدي خرمي، سعيد حلاجي و هادي اكبري را از اعضاي اين گروه نام برد.
تيم فومن قهرمان شد
صومعه سرا- خبرنگار كيهان: تيم فومن قهرمان مسابقات فوتبال گل كوچك ساحلي روستايي گيلان شد.
اولين دوره از رقابت هاي فوتبال گل كوچك ساحلي روستايي استان گيلان با حضور 5 تيم از شهرستانهاي رشت، بندرانزلي، املش، صومعه سرا و فومن در زمين ورزشي الغدير سپاه پاسداران ناحيه يك رشت، زير نظر هيئت ورزش روستايي و عشايري گيلان بصورت تك حذفي برگزار شد كه طي آن تيمهاي فومن و صومعه سرا به فينال اين دوره از رقابتها راه يافتند.
تيم فومن قهرمان اين دوره از رقابتها به عنوان نماينده هيئت روستايي و عشايري استان گيلان در مسابقات كشوري شركت خواهد كرد.
قهرماني صومعه سرا در مسابقات فوتسال
¤ تيم فوتسال صومعه سرا قهرمان مسابقات فوتسال روستازادگان استان گيلان شد.
پيكارهاي انتخابي فوتسال روستازادگان استان گيلان تحت عنوان گراميداشت مبعث پيامبر اكرم(ص) با حضور 4 تيم از شهرستانهاي آستانه اشرفيه، صومعه سرا، رشت و ماسال به صورت يك حذفي زيرنظر هيئت ورزش روستايي و عشايري استان گيلان و با همكاري هيئت و اداره ورزش و جوانان صومعه سرا در سالن ورزشي شهداء شهرستان صومعه سرا برگزار شد.
در پايان اين رقابتها كاپ قهرماني و جوايزي به تيم هاي برتر اهداء شد ضمن اينكه قهرمان اين دوره از رقابتها در مسابقات كشوري نيز شركت مي كند.
رقابت جانبازان تنيس باز
مشهد- خبرنگار كيهان: مسابقات قهرماني تنيس روي ميز جانبازان و معلولان خراسان رضوي با حضور 28 ورزشكار مرد برگزار شد.
در اين مسابقات عليرضا ترابي در كلاس يك نشسته، محمود حسيني در كلاس 2 نشسته، مجيد عابد در كلاس 3 نشسته و محمود عطايي در كلاس 4 نشسته مقام هاي اول را به خود اختصاص دادند. همچنين قاسم راعب فر در كلاس 6 ايستاده، محمود ثابتي در كلاس 7 ايستاده و كيومرث كيومرثي در كلاس 8 ايستاده اين مسابقات توانستند مقام اول را از آن خود كنند.
گفتني است، نفرات برتر اين مسابقات به مسابقات قهرماني كشور كه 20 تير ماه جاري برگزار مي شود، اعزام خواهند شد.
راهيابي به اردوي استاني
فيروزآباد فارس- خبرنگار كيهان: تيم 5 نفره كشتي آزاد نوجوانان و جوانان فيروزآباد با شركت در مسابقات انتخابي، ليگ منطقه اي كه در شيراز برگزار شده بود موفق به كسب 4 سهميه در اردوي انتخابي تيم استان فارس شد.
حيدر فرماني در وزن 55 كيلوگرم جوانان مقام اول، محمدرضا صفري در وزن 66 كيلوگرم جوانان مقام اول استان، افشين كوه پيما در وزن 60 كيلوگرم جوانان مقام دوم استان و علي اكبر كوه پيما در وزن 46 كيلوگرم نوجوانان مقام دوم استان را كسب كردند و به اردوي تيم استان جهت شركت در مسابقات ليگ كشوري دعوت شدند.
راه اندازي ورزشگاه بناب در سال آينده
بناب- خبرنگار كيهان: معاون وزير راه و شهرسازي در بناب گفت: ورزشگاه 10 هزار نفري اين شهر تا پايان سال 92 به بهره برداري مي رسد. محمدجعفر عليزاده در بازديد از مراحل پيشرفت ورزشگاه در حال احداث بناب در گفت وگو با خبرنگاران گفت: اين پروژه از ارديبهشت سال 90 شروع شده و هم اكنون 28 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. وي از اختصاص 30 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي اين پروژه در سال جاري خبر داد و افزود: براي تسريع در اجراي پروژه درصدديم اعتبار اين پروژه را افزايش دهيم.
سرخس ميزبان مسابقات كشتي نونهالان
سرخس- خبرنگار كيهان: مسابقات قهرماني كشتي فرنگي نونهالان و نوجوانان خراسان رضوي كه به مناسبت اعياد شعبان در شهرستان سرخس برگزار شده بود با اعلام تيم هاي برتر پايان يافت.
اين مسابقات با حضور 76 كشتي گير در قالب 16 تيم در دو گروه سني نونهالان و نوجوانان در محل سالن ورزشي شهيد دهقان زاده شهرستان سرخس انجام شد كه در رده سني نونهالان 74 كشتي گير در 5 دوره و با انجام 79 كشتي به رقابت پرداختند كه تيم قوچان با 91 امتياز قهرمان و تيم سرخس با 79 امتياز نايب قهرمان و تيم فريمان با 67 امتياز سوم شد.
در رده سني نوجوانان 76 كشتي گير در 5 دوره با انجام 82 كشتي با يكديگر به رقابت پرداختند كه شهرداري نيشابور با 86 امتياز قهرمان شد، تيم شهرستان سرخس با 77 امتياز نايب قهرمان و تيم مشهد با 68 امتياز سوم شد.
قهرماني تيم فوتبال شهيد بهشتي
درچه- خبرنگار كيهان: از سوي مدرسه فوتبال دانشگاه صنعتي اصفهان به مناسبت 7 تير، يك دوره مسابقه بين ورزشكاران مدرسه فوتبال در محله زمين چمن اين دانشگاه برگزار شد كه در پايان تيم فوتبال شهيد بهشتي به مقام قهرماني رسيد و تيمهاي شهيد مطهري و شهيد خرازي دوم و سوم شدند.
 


مجموعه باستاني شهرگور بازسازي شد

فيروزآباد- خبرنگاركيهان:
رصدخانه باستاني متعلق به دوره ساسانيان در فيروزآباد فارس مرمت و بازسازي شد.
اين رصدخانه در عمليات كاوش در سال 1348 توسط خانم دكتر «نياكان» سرپرست گروه كاوشگري و پروفسور «فردريش هوف» آلماني كشف شده است.
به گزارش خبرنگار كيهان اخيرا بحث مرمت و بازسازي اين رصدخانه در دستور كار قرارگرفت و توسط استادان مرمت كار اداره ميراث فرهنگي بازسازي شد.
اين رصدخانه در مجموعه آثار باستاني شهرگور كه يكي از آثار باستاني و ميراث فرهنگي دوره ساسانيان بوده قرار دارد و بازديد از آن براي عموم آزاد است.
شهرستان فيروزآباد در جنوب استان فارس و در 100 كيلومتري شيراز قرار دارد و داراي آثار باستاني و ميراث فرهنگي متعددي متعلق به دوره ساسانيان و شهرگور به شماره 17 در سال 1310 و منار شهرگور به شماره 289 در سال 1316 جزو آثار ملي ثبت شده است.
 


توسعه جامعه القرآن كريم در خرم دره

خرم دره- خبرنگار كيهان:
مؤسسه جامعه القرآن كريم خرم دره در محل مجتمع تجاري بهاران اين شهر افتتاح شد.
مراسم افتتاح اين مركز فرهنگي، مذهبي با حضور «سيدمحمدحسين طباطبايي» از حافظان و قاريان ممتاز كشور برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما معاون فرماندار خرم دره افتتاح اين مؤسسه را گامي بسيار مثبت در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي ديني و اعتقادي نسل جوان و آينده سازان دانست.«بنيادي» اعلام كرد: راه اندازي موسسه جامعه القرآن كريم شهرستان خرم دره با هدف آموزش روخواني، حفظ، ترتيل و قرائت قرآن كريم در مقاطع تحصيلي ابتدايي و راهنمايي صورت گرفته است.
مراسم با شركت اقشار مختلف مردم شهرستان خرم دره برگزار شد و برنامه هاي تواشيح و تلاوت آيات شريفه از قرآن كريم توسط قاريان برجسته كشور زينت بخش مراسم بود.
 


طرح پزشك خانواده در هرمزگان هم اجرايي شد

بندرعباس- خبرنگار كيهان:
رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني هرمزگان گفت: اجراي طرح پزشك خانواده شهري از 27 خرداد ماه سال جاري با ثبت نام مردم در سراسر شهرهاي استان هرمزگان به صورت رسمي آغاز شده است.
دكتر محمد شكاري افزود: با اجراي طرح ملي پزشك خانواده شهري هزينه هاي مردم براي دريافت خدمات با كيفيت بهداشت و درمان كاهش پيدا مي كند و در سطح اول هزينه ها رايگان مي شود.
وي اظهار داشت: همه زيرساختهاي بهداشتي درماني در استان هرمزگان آماده است تا طرح پزشك خانواده شهري به طور كامل اجرا شود.
دكتر شكاري با اشاره به اينكه در اجراي موفق طرح پزشك خانواده در هرمزگان به 60 مركز درماني نيازمنديم، تصريح كرد: در حال حاضر 40 مركز درماني در هرمزگان وجود دارد كه از اين تعداد 23 مورد آن مربوط به شهرستان بندرعباس است.
وي با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشكي براي اجرايي كردن اين طرح در استان نياز به دو برابر كردن مراكز پزشكي در سطح شهرها دارد، افزود: در اجراي اين طرح ملي بايد 20 مركز جديد شهري به صورت ملكي يا استيجاري در خود شهرستان بندرعباس براي تجهيزات پزشكي، پزشكان، پرستاران، مامايي و پيراپزشكان خريداري شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با بيان اينكه در اين استان جمعيتي كه تحت طرح پزشك خانواده خواهند بود بالغ بر 800 هزار نفر هستند، گفت: در اجراي برنامه عملياتي اين طرح كه استان هاي شيراز، يزد، كرمان، جيرفت، بوشهر و هرمزگان حضور دارند، استان هرمزگان ميزبان قطب بندي طرح پزشك و جزو 10 استان برتر در اجراي اين طرح خواهد بود.
 


ارائه الكترونيكي خدمات قضايي در يزد

يزد- خبرنگاركيهان:
رئيس كل دادگستري استان يزد از الكترونيكي شدن ارائه خدمات دستگاه قضايي به مردم خبر داد.
به گفته غلامحسين حيدري پيشخوان دستگاه قضايي راه اندازي خواهد شد و مردم مي توانند شكايت هاي خود را به صورت الكترونيكي، از طريق سايت دستگاه قضا تسليم كنند و يا براي دادخواست اقدام و هزينه هاي مربوطه را نيز الكترونيكي پرداخت كنند.
وي افزود: درحال حاضر از اول تيرماه اين طرح به صورت آزمايشي در زمينه چك بي محل حقوقي و كيفري در تهران به اجرا در آمده است.به گفته حيدري مردم دراين طرح مي توانند مراحل اجراي پرونده خود را نيز از طريق سايت دستگاه قضا با كد و رمز اختصاصي كه دراختيارشان قرار داده مي شود پيگيري كنند.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه تعداد پرونده هاي ورودي در استان يزد به دستگاه قضا نگران كننده است و اين استان در رتبه چهارم كشور در اين زمينه قرار دارد.رئيس كل دادگستري استان اظهار داشت: طي يك سال گذشته يعني تا ابتداي تيرماه امسال حدود 120هزار پرونده ورودي به اين دادگستري ثبت شده كه در مقايسه با بسياري از استان هاي كشور رقم مناسبي نيست.
به گزارش خبرنگار ما جمال قضاوتي دادستان استان نيز گفت: در سال گذشته بالغ بر 216 هكتار از اراضي ملي در استان يزد در زمينه هاي مسكن و منابع طبيعي از تصرف خارج شده است.
 


220 طرح در كارگروه كشاورزي دهلران تصويب شد

دهلران-خبرنگار كيهان:
فرماندار دهلران گفت: در كارگروه توسعه كشاورزي اين شهرستان 220 طرح به تصويب رسيده است.
بهزاد عليزاده در جمع كشاورزان دهلران افزود: به منظور اجراي اين طرح ها بالغ بر 220 ميليارد ريال اعتبار تصويب شده است. وي تصريح كرد: از اين تعداد 147 طرح به بانك عامل معرفي شده اند كه ارزش ريالي آنها افزون بر 105 ميليارد ريال است. البته با 27 طرح ديگر به ارزش 20 ميليارد ريال قرارداد منعقد شده است. عليزاده با اشاره به خشكسالي بي سابقه يك سال گذشته در دهلران گفت كشاورزان دهلراني متحمل خسارت هاي فراواني شده اند و لازم است مسئولان كشوري درصدد جبران خسارات ناشي از خشكسالي در اين شهر برآيند.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14