(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


يکشنبه 11 تير 1391 - شماره 20245

تشابه ژنتيكي ميان انسان ها و بيگانگان فضايي!
توليد برق با استفاده از حركات زانو
تأثيرشگفت انگيز شير مادر بر ويروس ايدز
علت توهم مغز درباره اندام فانتومي!
تنبل ها بخوانند!
جايگزيني براي دريچه قلب
اجداد انسان!
10 كشور پرخور دنيا
خنك كننده هاي طبيعي
توصيه هاي طلايي براي پيشگيري از سرطان


تشابه ژنتيكي ميان انسان ها و بيگانگان فضايي!

براساس جديدترين يافته هاي محققان در كانادا، احتمال وجود تشابه ژنتيكي ميان انسان و بيگانگان فضايي وجود دارد و به معناي ديگر انسان و بيگانگان فضايي احتمالا داراي DNA مشابه هستند.
به گزارش مهر، محققان موفق به ساخت مصنوعي واحدهاي سازنده حيات شده اند كه ميليون ها سال پيش روي زمين وجود داشته اند.
به گفته آنها احتمالا اين واحدهاي سازنده بر روي شهاب سنگ ها نيز وجود دارد.
اگرچه هيچ مدرك و دليل عيني در اين زمينه، هنوز يافت نشده است اما اين يافته ها احتمال شكل گيري اين واحدهاي سازنده حيات در سيارات عجيب و غريب را بسيار بيشتر از تصورات پيشين ما مي داند.
براساس گزارش اسپيس ديلي، اكنون «رالف پودريتز» از محققان دانشگاه «مك مستر» در «آنتاريو» براساس تحقيقات موجود در زمينه اسيد آمينه ها، اين تئوري را پيش برده است.
به گفته اين پژوهشگران در كل، 20 مورد استاندارد از اسيد آمينه هاي حاوي DNA وجود دارد كه حيات انساني از آن شكل گرفته است.
محققان تاكنون 10 مورد از آن كه تصور مي شود ميليون ها سال پيش وجود داشته، سنتز كرده اند. آنها همچنين كشف كرده اند كه به احتمال خيلي زياد اين اسيد آمينه ها در شهاب سنگ ها نيز بايد وجود داشته باشد.
پودريتز نتيجه گرفته كه اين 10تركيب توليد شده بسيار ساده از اسيد آمينه هاي حاوي DNA كنوني هستند و به گرما و فشار كمتري نسبت به اسيدآمينه هاي پيچيده تر نياز دارند؛ يعني احتمال زنده ماندن آنها در محيط هاي دشوار بيشتر است.
اگرچه انسان از شرايط دقيق شهاب سنگ ها چيزي نمي داند اما گفته مي شود آنها بايد گرم و مرطوب باشند. از اين رو چنين شرايطي مي تواند با شرايط يك زمين جوان مطابقت داشته باشد.
به گفته محققان، اين امر مي تواند حاكي از ساختار جهاني نخستين كدهاي ژنتيكي در همه جا باشد.
تئوري وجود دارد كه مي گويد مولفه هاي حيات مي توانند در دل گرم شهاب سنگ هايي كه به اندازه كافي بزرگ هستند، وجود داشته باشد.
آنها تاكيد كردند: ترموديناميك يك مسئله اساسي براي وجود حيات است.
ايرين چن زيست شناس دانشگاه هاروارد و متخصص تكامل مولكولي با اشاره به جالب بودن اين تحقيقات جديد، تاكيد كرد: بررسي اين يافته بدون آزمايش هايي كه بتواند آن را تاييد كند، دشوار است.
 


توليد برق با استفاده از حركات زانو

گروهي از محققان انگليسي با استفاده از حركات زانو حين راه رفتن، توانستند برق توليد كنند.
در اين پژوهش دانشمندان دانشگاه كرنفيلد، ليورپول و سالفورد ابزار پيزوالكتريك پوشيدني ساخته اند كه حركات زانو را به برق تبديل مي كند. از اين انرژي توليد شده مي توان براي روشن كردن گجت هايي مانند نمايشگرهاي ضربان قلب، گام سنج و شتاب سنج ها استفاده كرد.
اين ابزار پوشيدني «پيزي كاتو توليد انرژي از مفصل زانو» نام گرفته به سطح بيروني زانو متصل مي شود. اين ابزار مدور است و شامل يك هاب مركزي مجهز به چهار بازوي بيرون زده است كه با يك حلقه احاطه شده حركت زانو موجب حركت حلقه و در نتيجه لرزش بازوها مي شود محققان از همين لرزش براي توليد برق استفاده كردند.
به گفته محققان چنين ابزار توليد كننده برقي مي تواند كاربردهاي نظامي براي ميدانهاي جنگ نيز داشته باشد چرا كه سربازان در حال حاضر مجبورند وسايل الكترونيكي سنگيني را همراه با باتري هاي آنها حمل كنند.
اين ابزار تاكنون توانسته دو ميلي وات انرژي توليد كند.
محققان معتقدند عملكرد اين ابزار قابل بهبود است و مي توان آن را به دست كم 30 ميلي وات رساند. چنين انرژي براي به كار انداختن يك سيستم ردياب GPS، وسايل الكترونيكي پردازش سيگنال پيشرفته و انتقال دهنده هاي بي سيم كافي است.
دكتر «مايكل پوزي» از دانشگاه كرنفيلد و مجري اين تحقيقات، در گروهي ديگري از محققان عضويت دارد كه در پي ساخت نسخه كوچك تر و مقرون به صرفه تر از يك دستگاه توليد انرژي هستند. وي هزينه توليد هر مدال از چنين دستگاهي را كمتر از 10 پوند تخمين مي زند.
نتايج اين تحقيقات در نشريه ساختارها و مواد هوشمند منتشر شده است.
اين نخستين بار نيست كه محققان در پي توليد انرژي از حركات زانو برآمده اند. چند سال پيش نيز گروهي ديگر از پژوهشگران نمونه اوليه اي از ابزاري را ساختند كه برق را نه از تا شدن زانو بلكه از نيروهاي شوك ناشي از برخورد پاشنه پا به زمين و رسيدن اين امواج به زانو توليد مي كرد.
 


تأثيرشگفت انگيز شير مادر بر ويروس ايدز

وجود نوعي تركيبات در شير مادران مبتلا به HIV از انتقال اين ويروس به نوزاد جلوگيري مي كند.
به گزارش ايسنا، در حالي كه بروز تعدادي از عفونت هاي HIV در كودكان به شير مادر آلوده به اين ويروس نسبت داده مي شود، درصد بالايي از اين نوزادان به اين بيماري مبتلا نمي شوند.
تحقيقات جديد پژوهشگران دانشگاه كاروليناي شمالي نشان مي دهد، تغذيه با شير مادر ويروس HIV را نابود كرده و از انتقال آن از راه دهان از مادر به نوزاد جلوگيري مي كند. اين يافته ها امكان وجود تركيبات خاص در شير مادر را تأييد كرده و در آينده مي توان از آن ها براي مقابله با اين ويروس استفاده كرد.
محققان در مطالعاتشان، موش هاي آزمايشگاهي را با پيوند مغز استخوان و بافت هاي كبد و تيموس انسان اصلاح كرده و آن ها را به سيستم ايمني انسان كه در مقابل ويروس مزبور آسيب پذير است، مجهز كردند. آن ها سپس اين موش ها را باشير مادر آلوده به HIV تغذيه كردند و دريافتند كه اين حيوانات هيچ گاه مبتلا به اين بيماري نشدند.
اين تحقيق نخستين گام در مشاهده تأثير شير مادر بر روي اين ويروس كشنده در يك مدل پستاندار است. مطالعات قبلي با استفاده از لوله هاي آزمايشگاهي صورت گرفته بودند.
اين يافته ها از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا نشان مي دهند كه شير مادر از انتقال دهاني هر دو شكل HIV موجود در شير مادر مبتلا به اين عفونت يعني ذرات ويروسي و سلول هاي آلوده به ويروس ممانعت مي كند. اين نتايج همچنين فرضيه «اسب تروا» را تكذيب مي كند كه براساس آن، ويروس HIV موجود در سلول ها در مقابل دفاع ذاتي بدن بيشتر مقاوم است تا HIV موجود در ذرات ويروس.
به گفته محققان، مي توان نتيجه گرفت كه نبايد حتي نوزادان مادران آلوده به اين ويروس را از شير مادر محروم كرد.
گام آتي در تحقيقات اين دانشمندان مقايسه شير مادران آلوده به HIV است كه ويروس را به نوزادان خود انتقال داده با شير مادران آلوده به همين ويروس كه اين بيماري را به نوزادشان انتقال ندادند. محققان هشدار دادند كه نبايد روش ديگر انتقال اين ويروس به نوزاد يعني ورم پستان را ناديده گرفت.
يكي از اهداف جديد اين تيم تحقيقاتي كشف تركيبات نابودكننده HIV در شير مادر است و چنانچه اين تركيبات عليه تمامي راه هاي انتقال اين ويروس مرگبار يعني دهاني، ركتال و واژني عمل كنند، گام مهمي در يافتن درمان هاي نابودگر آن برداشته مي شود.
شير مادر داراي فوايد ديگري از جمله ممانعت از ابتلا به عفونت هاي دوران كودكي و ساير بيماري ها و همچنين كا هش مرگ و مير است.
 


علت توهم مغز درباره اندام فانتومي!

دانشمندان براي نخستين بار موفق به ترسيم شكل درك شده يك عضو فانتومي در مغز شدند.
به گزارش ايسنا، اصطلاح «اندام فانتوم» (Phantom limb) به حالتي اطلاق مي شود كه پس از قطع عضو ايجاد شده، فرد احساس مي كند كه آن عضو همچنان در جاي خود باقي مانده و عملكرد طبيعي دارد.
توهم عضو فانتوم مي تواند پس از قطع عضو يا در افرادي كه به دليل بيماريهاي مادرزادي جوارح خود را از دست داده اند، رخ دهد. در نتيجه فرد احساس مي كند كه عضو غايب همچنان حاضر است.
يكي از فرضيه هاي حاضر بر اين اساس است كه افراد داراي اين عضو خيالي ايما و اشاره هايي را از اطرافيان خود براي آگاهي از اين موضوع كه عضو غايب چگونه به نظر مي رسد، دريافت مي كنند. فرضيه ديگر آن است كه احساس كردن يك عضو نامرئي انعكاس دهنده فعاليت مغزي در نواحي است كه بدن ما را در فضا ترسيم مي كنند.
«ماتيو لونگو» و همكارانش در دانشگاه لندن به منظور شفاف سازي منشاهاي حسي جوارح فانتوم مطالعاتي را بر روي يك زن 38 ساله كه به طور مادرزادي فاقد بازوي چپ بود و به طور دوره اي احساس مي كرد كه داراي يك دست فانتومي است، صورت دادند.
آن ها از اين زن خواستند كه دست راستش را زير يك تخته قرار داده و نشان دهد كه به نظر وي نوك و بند انگشتانش كجا قرار دارند. وي سپس اين عمل را با تصور كردن اين كه دست چپ فانتومش نيز زير ميز قرار داشت، تكرار كرد.
مطالعات قبلي حاكي از آن بود كه افراد تمايل دارند طول انگشت شان را از انگشت شست تا انگشت كوچك ناچيز بشمارند. اين امر منعكس كننده تفاوت هاي بين حساسيت و اندازه نواحي در غشاي somatosensory مغز است كه به احتمال فراوان هر انگشت را با استفاده از بازخوردهاي بصري، مكانيكي و لمسي نمايش مي دهد.
در تحقيق جديد مشخص شد كه انگشت شست در مقايسه با انگشت كوچك توسط يك ناحيه بزرگتر در اين غشا نشان داده مي شود.
همان طور كه انتظار مي رفت فرد تحت مطالعه اين اختلالات مشخصه اي را به هنگام نشان دادن ابعاد دست راستش گزارش كرد. اما وي همين اشتباهات را به هنگام توصيف دست فانتومي خود مرتكب شد كه اين امر بيانگر آن است كه وي هر دو دستش را به طور همسان حس مي كرد.
به گفته «پاتريك هاگارد»، نوعي نمايش ساختاري در مغز از يك عضو بدن كه هيچ گاه وجود نداشته، وجود دارد. اين بدين معناست كه غشاي somatosensory نيازمند ورودي حسي يا بصري براي نمايش دادن ساختار يك عضو نيست.
آگاهي از چگونگي حس كردن بدن توسط مغز مي تواند كاربردهاي ديگري نيز داشته باشد.
به گفته لونگو، مطالعات اندكي در زمينه اين كه افرادي كه داراي اختلالات غذا خوردن هستند ممكن است به طور غير دقيق اندازه بدنشان را از روي بازخوردهاي لمسي قضاوت كنند، صورت گرفته است. اين نتايج مي توانند نشان دهنده نوعي ارتباط بين نمايش هاي somatosensory از بدن و حس هاي آگاهانه ما درخصوص اين موضوع است كه بدن ما چگونه به نظر مي رسد؟
 


تنبل ها بخوانند!

دانشمندان سوئيسي، قرصي توليد كرده اند كه گرايش به فعاليت بدني را بالا مي برد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران اين دارو باموفقيت بر روي موش ها نيز آزمايش شده است و اثر اين قرص به دليل تاثير بر روي هورمون اريتروپوئيتين است.
در آزمايش انجام شده توسط اين دانشمندان، در يك گروه از موش ها به طور مصنوعي سطح اين هورمون را بالا بردند، در گروه دوم از موش ها ژني را بكار بردند كه در نتيجه آن، آنها خود اريتروپوئيتين توليد كردند. موش هاي گروه سوم نيز تحت تاثير هيچ چيز قرار داده نشدند.
نتيجه آزمايش نشان داد، موش هاي گروه اول و دوم در هنگام انجام فعاليت فيزيكي بردباري و تحمل بيشتري داشتند.
به عقيده دانشمندان، هورمون اريتروپوئيتين انگيزه و محرك براي ورزش را افزايش مي دهد، تاثير مثبت بر روحيه دارد.
نويسندگان اين تحقيق، مي گويند: اين داروي ساخته شده توسط آنها را مي توان همچنين براي درمان بيماري هاي رواني، مورد استفاده قرار داد.
 


جايگزيني براي دريچه قلب

پزشكان استراليايي ابزار جديدي را به عنوان جايگزين دريچه قلب بر روي بيماران با موفقيت آزمايش كردند كه اين دريچه جديد نيازي به عمل جراحي قلب باز ندارد.
به گزارش مهر، اين ابزار كه «دريچه لوتوس» نام دارد، وقتي درون قلب قرار مي گيرد مانند گل باز مي شود و مي توان به راحتي موقعيت آن را در قلب تغيير داد.
پزشكان بيمارستان موناش در استراليا ادعا مي كنند، آزمايش هاي پيشرفته اي را انجام داده و جان 11 بيمار را كه از تنگي آئورت يا كوچكي و تنگي دريچه اصلي قلب رنج مي بردند، نجات دادند.
اين جراحي بر روي زني انجام شد كه به دليل ضعف بدني زياد توانايي تحمل جراحي قلب باز را نداشت. همچنين اين شيوه بر روي بيماران كم سن و سال مبتلا به اين بيماري نيز انجام شده است.
در اين شيوه با ايجاد حفره اي در كشاله ران، سيمي به سوي قلب بيمار هدايت مي شود كه در انتهاي آن دريچه قلبي جايگزين قرارداده شده است.
اين آزمايش كه موفقيت صددرصدي را در پي داشته است براي نجات جان بيماران قلبي مسن تر نيز نويد بخش است.
يك زن 86 ساله يكي از بيماراني بود كه تحت اين جراحي قرار گرفت. اين در حالي است كه تشخيص تنگي آئورت در افراد مسن اغلب مانند تشخيص مراحل پيشرفته سرطان است.
براساس گزاش ديلي ميل بيش از نيمي از افراد مبتلا به تنگي دريچه آئورت و تنگي نفس ناشي از آن، طول عمرشان كمتر از 12 ماه است و فقط حدود دو سوم از اين بيماران مي توانند دو سال بيشتر عمر كنند.
 


اجداد انسان!

تحقيقات جديد نشان مي دهد ميليون ها سال قبل نوعي ماهي كه اكنون منقرض شده از گروه كوسه ها جدا شده و به گونه هايي با استخوان هاي سخت شامل انسان ها تكامل يافته است.
به گزارش ايسنا، براساس آخرين مطالعات، اين گونه ها كه اجداد نخستين ما را نيز در برمي گيرند، داراي سر كوسه مانند بوده اند.
به گفته دانشمندان، استخوان هاي اين آبزي منقرض شده از غضروف هايي ساخته شده بود كه به زنجيره اي از گونه هاي با استخوان سخت از ماهي هاي استخوان دار گرفته تا انسان ها تكامل يافت.
بنابراين «جان فينارلي» زيست شناس دانشگاه كالج در دوبلين مدعي است كه اجداد مشترك تمامي مهره داران آرواره دار از جمله انسان به كوسه شباهت داشتند.
فينالي و همكارانش در تحقيقاتشان نوعي ماهي به نام Acanthodes bronni كه يكي از اعضاي گروه ماهيان آكانتوديان بوده را مورد بررسي قرار دادند. اين گروه شامل قديمي ترين ماهيان مهره دار داراي آرواره است.
اين آبزي حدود 290 ميليون سال قبل طي دوران اول (Paleozoic) مي زيسته است. گروه كوسه ها و گروه ماهي هاي استخواني نزديك به 460 ميليون سال قبل از يكديگر جدا شدند.
ماهي A، Bronni ردپاي اندكي از خود را در كنار مقياس هاي فسيلي و ستون فقرات باله ها بر جاي گذاشت اما تعداد كمي از جمجمه هاي خرد و فسيل شده آن در درون زمين از پس ميليون ها سال هنوز باقي مانده اند.
محققان در اين مطالعه از قالب هاي لاستيك سيليكون اين فسيل ها براي بازسازي آنوتومي سر اين ماهي ها استفاده كردند.
تحقيقات دقيق آن ها نشان دهنده وجود پشته ها و شيارهايي بود كه قبلاً مشاهده نشده بودند. اين دانشمندان 138 مشخصه اين جمجمه را تعيين كرده و آن ها را با جمجمه هاي chondrichthyes (گروه متشكل از كوسه ها و ماهي ها) و همچنين osteichthyes (ماهي هاي استخوان دار مانند ماهي هاي ساردين و خال مخالي امروزي) مقايسه كردند و دريافتند كه در مجموع سرهاي acanthodian متعلق به كوسه ها بوده است.
«مايكل كوتس» يكي از محققان حاضر در اين مطالعه نيز به شباهت فراوان اين ماهي به كوسه ها اشاره كرد.
 


10 كشور پرخور دنيا

10 كشور نخست دنيا از نظر پرخوري عبارتند از: آمريكا، روسيه،مصر، مكزيك، آلمان، برزيل، انگليس، آرژانتين، تركيه و ايران كه براساس آمار منتشر شده در ايران 2 ميليون نفر داراي اضافه وزن هستند و حدود نيم ميليون نفر نيز چاق محسوب مي شوند.
تيمي از دانشمندان وزن كل مردم جهان را تخمين زده و دريافتند كه مردم آمريكاي شمالي بيشترين ميانگين را دارا هستند.
اگرچه تنها 6 درصد جمعيت جهان در اين بخش از زمين زندگي مي كنند، اما يك سوم چاقي مردم كره زمين مربوط به اين منطقه است.
به نوشته بي بي سي محققان مدرسه بهداشت و پزشكي گرمسيري لندن درگزارش خود وزن تقريبي مردم جهان را 287 ميليون تن تخمين زده اند كه 15 ميليون تن آن مربوط به افراد داراي اضافه وزن 5/3ميليون تن آن مربوط به چاقي است.
آسيا در حالي كه 61 درصد جمعيت جهان را تشكيل مي دهد تنها 13درصد وزن جهاني ناشي از چاقي را در اختيار دارد.
آمريكا در صدر كشورهاي چاق دنيا قرار دارد و اگر ساير كشورها نيز بخواهند شبيه آمريكا شوند عواقب نابودكننده اي براي زمين ايجاد خواهد شد.
در حالي كه كشورهايي مانند اريتره، ويتنام و اتيوپي در سوي ديگر جدول قرار دارند محققان معتقدند كه لاغر بودن تنها دليل فقر محسوب نمي شود وكشوري مانند ژاپن مي تواند الگويي براي ساير كشورها باشد.
بنا به اين گزارش، ميانگين BMI بدن آمريكايي ها در سال 2005 برابر 7/28 بوده اما در ژاپن اين ميزان 22 بوده است. ژاپن الگوي خوبي براي ساير كشورهاست كه مي تواند در عين فقير نبودن لاغر هم بود.
وجود كشورهايي در 10 كشور اول جدول چاق ها نيز تعجب برانگيز است. كشورهايي مانند كويت، كرواسي، قطر و مصر در اين فهرست قرار دارد كه به دليل استفاده از اتومبيل است.
اين محققان همچنين اعلام كردند عواقب افزايش ميزان چاقي در دنيا بر منابع زمين همانند اضافه شدن يك ميليارد نفر به جمعيت كره زمين است.


خنك كننده هاي طبيعي

رفع هر بيماري يا مشكلي به صورت طبيعي، هميشه بهترين گزينه بوده است. اين اصل در مورد رفع گرمي بدن وگذراندن اين فصل به خنكي نيز صدق مي كند. شما مي توانيد با استفاده از شربت هاي طبيعي كه مواد آن به راحتي پيدا مي شوند استفاده كنيد.
خاكشير
خاكشير گياهي است خودرو، كه در صحراها و باغ ها و دامنه كوه ها مي رويد و دانه هاي سرخ رنگ پيچيده در غلاف آن، در مصارف مختلفي كاربرد دارد. خاكشير داراي اسيدهاي چرب مانند اسيدلينوئيك، لينولنيك و اسيد استئاريك و چند اسيد ديگر است؛ در اين ماده گياهي نوعي اسانس فرار نيز وجود دارد كه داراي موادي است كه قابليت دفع سنگ كليه را دارند.
از خواص خاكشير مي توان به رفع التهاب هاي زخم ها و همچنين تب بر بودن آن اشاره كرد. خاكشير صدا را باز مي كند و همچنين براي رفع التهاب هاي كليه و از بين بردن كهير نيز از اين ماده استفاده مي شود.
بيدمشك
بيدمشك گياهي است از نژاد بيد سنبله هاي آن داراي اسانس معطر است. اسانس يا عرق بيدمشك علاوه بر خواص درماني براي معطر كردن شربت ها نيز به كار مي رود.
بيدمشك گياهي ملين و تقويت كننده قلب و اعصاب است. اين گياه دارويي دستگاه گوارش را تقويت كرده و اشتها را افزايش مي دهد. جوشانده برگ يا پوست درخت بيدمشك سبب دفع انگل ها و كرم هاي معده و روده مي شود.
بيدمشك تقويت كننده دستگاه عصبي بوده و جوشانده برگ آن با عسل اعصاب را آرام مي كند. همچنين عرق بيدمشك، آرامبخش و خواب آور است. جوشانده گل بيدمشك همراه با شكر، ناراحتي هاي عصبي، افسردگي، دردهاي عصبي و روماتيسمي را بهبود مي بخشد. عرق بيدمشك مقوي قلب بوده و براي حفظ سلامتي آن بسيار مناسب و مؤثر بوده است و خاصيت تب بر دارد.
عرق كاسني
ريشه گياه كاسني بهترين تصفيه كننده خون، عرق آن خنك كننده بدن و برگ آن محرك صفرا و مقوي اعصاب است. كاسني گياهي پايا و علفي است كه ريشه اي قوي و دراز به رنگ قهوه اي دارد و تمام قسمت هاي اين گياه از جمله برگ و ريشه و دانه آن استفاده دارويي دارد مخصوصاً ريشه و برگ آن محرك صفرا است و به هضم غذا كمك مي كند.
اين گياه بيماري هاي كبدي را برطرف و فعاليت قلب و كليه را تقويت مي كند. از ابتلا به قولنج جلوگيري و مسكن تب هاي طولاني مدت است.
همچنين التهابات معده را رفع كرده و استفاده از آب كاسني بر روي محل هاي خارش بدن سودمند است.
ريشه كاسني باعث باز و روان شدن خلط شده و مجاري گوارشي را پاك مي كند. بهترين تصفيه كننده بوده و در از بين بردن ورم احشا نيز مؤثر است.
ريشه كاسني بهترين دارو براي درمان نفخ است و براي تقويت معده، زياد كردن ادرار و رفع درد مفاصل و ضد يرقان مفيد است. عرق كاسني خنك است و گرماي كبد را رفع مي كند. برگ هاي كاسني داراي املاح پتاس و ويتامين C است كه پتاس موجود در آن باعث تصفيه خون، تقويت معده شده و ويتامين C آن باعث حفظ جواني و شادابي پوست را در پي دارد.
كاسني، توان و نيروهاي بدني را تجديد كرده و در تقويت اعصاب، ضعف چشم و فشار خون مفيد است. همچنين باعث حفظ حالت طبيعي رحم و منظم كردن فعاليت هاي آن مي شود.
شربت سكنجبين
از نوشيدني هاي ديگري كه اغلب قديمي ها از آن استفاده مي كنند شربت سكنجبين است. اين شربت وطني داراي طبيعت سرد و خنك بوده و تمام منافع سركه را دارد و به صفرا بر مشهور است.
هنگامي كه شربت سكنجبين را با يخ خنك كرده و به همراه خيار رنده شده بنوشيد تشنگي را رفع و از التهاب ناشي از گرما مي كاهد.
البته ناگفته نماند كه اين شربت ها بسيار چاق كننده هستند. از اين رو مصرف بدون شكر آنها به افراد چاق و ديابتي توصيه مي شود.
 


توصيه هاي طلايي براي پيشگيري از سرطان

عضو مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي مشهد پرهيز از تماس با عوامل موثر در بروز سرطان و يا افزايش مقاومت فرد در برابر عوامل خطرساز را از راهكارهاي پيشگيري اوليه از سرطان برشمرد.
دكتر سودابه شهيد ثالث با بيان اينكه استعمال دخانيات از جمله سيگار از عوامل بروز سرطان است، گفت: سرطان ريه رابطه مستقيمي با استعمال دخانيات خصوصا سيگار دارد، كساني كه دخانيات استفاده نمي كنند، به ميزان بسيار اندكي نسبت به معتادان به دخانيات به سرطان ريه مبتلا مي شوند. همچنين ابتلا به سرطان هاي دهان، گلو، حنجره، مري، مثانه و پانكراس ارتباط مستقيمي با استعمال دخانيات دارد.
استاديار راديوتراپي و انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي مشهد تماس طولاني مدت با نور خورشيد را از ديگر عوامل ابتلا به سرطان دانست و افزود: سرطان پوست، از شايع ترين سرطان هاست و ارتباط ثابت شده اي با ميزان تابش اشعه خورشيد به بدن دارد و قرار نگرفتن در معرض اشعه آفتاب در تابستان و در ساعات تابش شديد (11 صبح تا 4 بعدازظهر) و استفاده از مكان هاي سايه دار، استفاده از كلاه و لباس هاي داراي پوشش كامل در آفتاب و استفاده از كرم هاي محافظ پوست براي پوشاندن قسمت هاي باز بدن از راهكارهاي پيشگيري از ابتلا به سرطان پوست است.
مدير اجرايي نخستين كنگره هم انديشي بين المللي سرطان با تاكيد بر نقش تغذيه صحيح در پيشگيري از سرطان خاطرنشان كرد: نقش تغذيه نامناسب در ايجاد شمار زيادي از سرطان ها به اثبات رسيده است، غذاهاي پرچرب به خصوص غذاهاي حاوي چربي حيواني، غذاهاي سرخ يا كباب شده، غذاهاي نمك سود شده و نيز موادغذايي كپك زده، در ايجاد سرطان نقش موثري دارند، از سوي ديگر مصرف غذاهاي كم چرب، انواع سبزي و ميوه ها و غذاهاي سرشار از فيبر در جلوگيري از بسياري سرطان ها موثر هستند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ورزش و فعاليت بدني مناسب را از ديگر توصيه ها براي پيشگيري از سرطان دانست و گفت: ورزش روزانه يا يك روز در ميان كه به طور منظم انجام شود، سبب تنظيم وزن و فعاليت هاي بدني مي شود و از ايجاد بسياري از بيماري ها از جمله سرطان پيشگيري مي كند.
عضو مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: تغيير در عادات دفع مدفوع يا ادار مثل يبوست يا اسهال به مدت طولاني، وجود خون در مدفوع، اختلال دفع ادرار و وجود خون در ادرار، زخمي كه پس از دو هفته بهبود نيابد، تغيير در اندازه شكل و رنگ زگيل با خال هاي موجود در پوست، ايجاد توده يا برآمدگي در پستان يا هر نقطه ديگر بدن، خونريزي يا ترشح غيرطبيعي، اشكال در بلع غذا و سرفه هاي مداوم يا گرفتگي صدا از علائم هشداردهنده ابتلا به سرطان هستند.
وي اظهار داشت: با پيدايش هر يك از علايم هشدار دهنده يا هرگونه يافته غيرطبيعي ديگري كه بيش از دو هفته يا بيشتر از ايجاد آن گذشته و بهبود نيافته است، فرد بايد براي بررسي به پزشك مراجعه كند و نكته قابل توجه اينكه در بسياري از موارد، اين علايم ناشي از سرطان نيست، بلكه علامت يك بيماري خوش خيم است كه البته تشخيص اين نكته با پزشك است.
عضو مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي مشهد تاكيد كرد: سرطان گرچه بيماري خطرناكي است اما در مراحل اوليه قابل درمان است بنابراين نبايد به علت ترس از احتمال تشخيص سرطان از مراجعه به پزشك خودداري كنيد.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14