(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 7 مرداد 1391 - شماره 20266

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
يك حرف از آن هزاران (يادداشت روز)
مغز (گفت و شنود)
هشدار واشنگتن پست به مقامات آمريكايي
قدرت دريايي ايران ويرانگر است ناوها را از خليج فارس خارج كنيد
كيهان و خوانندگان
حمايت داوود اوغلو از مذاكرات هسته اي ايران با 1+5
دستپاچگي رئيس شرطه ها از وقوع انقلاب در امارات (خبر ويژه)
اساتيد دانشگاه آزاد هم به جمع تحريم كنندگان پيوستند (خبر ويژه)
نتانياهو: اسرائيل خط مقدم دفاع از اروپا در مقابل اسلام است (خبر ويژه)
تنظيم باد ايهود باراك توسط رئيس ستاد ارتش اسرائيل (خبر ويژه )
در جنگ خياباني كم آورديم دوباره بايد منافق شويم (خبر ويژه)
تلاش روزنامه شرق براي تبرئه حاميان نسل كشي مسلمانان ميانمار (خبر ويژه)


يك حرف از آن هزاران (يادداشت روز)

1- در گرماگرم جنگ تحميلي و در حالي كه رزمندگان اسلام، هجوم غافلگيرانه و سنگين دشمن را دفع كرده و از حالت تدافعي و پدافند به موقعيت تهاجمي و آفند رسيده بودند، حاميان صدام- همه قدرت هاي شرق و غرب و منطقه اي آن روز به استثناي برخي از كشورها نظير سوريه- كه مي ديدند از تدارك پرهزينه حمله به ايران اسلامي نتيجه معكوس گرفته اند، ساز
«پايان جنگ» را كوك كردند و درباره غرامت جنگي، اعلام متجاوز و سرنوشت بخش هايي از خاك ميهن اسلامي كه هنوز در اشغال عراق بود، نيز به مذاكرات بعد از آتش بس اشاره مي كردند! در همين راستا برخي از گروههاي سياسي كه نقش ستون پنجم دشمن را برعهده داشتند نيز با آمريكا و متحدانش، ترانه دوصدايي مي خواندند و مسئولان نظام را به باج دادن تشويق و از قدرت بي رقيب! آمريكا مي ترساندند!
همان روزها، نهضت آزادي جزوه اي در چند ده صفحه و با عنوان
«پايان عادلانه جنگ بي پايان»! به چاپ رساند كه قبل از انتشار در داخل كشور، متن كامل آن با آب و تاب از راديوهاي بيگانه پخش شد. نهضت آزادي در اين جزوه مسئولان نظام را از ايستادگي در مقابل آمريكا برحذر داشته و به عنوان يك واقعيت ملموس و غيرقابل انكار، آورده بود كه آمريكا مانند «شير»! است و ايران شبيه «آهو»! و نتيجه گرفته بود كه «فرار»، عاقلانه ترين واكنش «آهو» در مقابل حمله «شير» است.
و اما، حضرت امام(ره)، در پاسخ به اين تهديدها، آمريكا را به شير پيري تشبيه كردند كه يال و كوپال و دندانهايش ريخته است و فرمودند؛ من حيفم مي آيد كه مثل بزنم به شير، كه مي گويند وقتي كه مقابل يك دشمن مي ايستد هم فرياد مي زند و هم از آن طرفش چيزي بيرون مي آيد و هم دمش را حركت مي دهد. فرياد مي زند براي اينكه طرف را بترساند. مي ترسد، از اين جهت از او چيزي هم صادر مي شود. دمش را حركت مي دهد براي اينكه ميانجي پيدا كند.
2- بعدازظهر سه شنبه هفته گذشته، حضرت آقا در جمع مسئولان و كارگزاران نظام، تصوير روشن و مستندي از شرايط كنوني جمهوري اسلامي ايران و نقطه اي كه امروزه در آن ايستاده ايم ترسيم فرمودند. ايشان در بخشي از بيانات خود كه به «آرمان گرايي همراه با واقع بيني» اختصاص داشت، به لغزش هايي كه مانع از واقع بيني مي شوند، اشاره اي كوتاه و گذرا
- اما گويا و گره گشا- داشته و فرمودند؛
«ما وقتي كه مي خواهيم آرمان گرايي همراه با واقع بيني داشته باشيم
- يعني واقعيت ها را ببينيم، براساس واقعيت ها حركت خودمان را تنظيم كنيم- بايد توجه كنيم كه به لغزش هايي كه در اينجا ممكن است پيش بيايد، دچار نشويم. لغزشگاه هايي وجود دارد. يك لغزشگاه، واقعيت پنداري است؛ چيزهايي را كه واقعيت ندارد، انسان واقعيت تصور كند. دشمناني كه جبهه اي را در مقابل كشور ما، ملت ما، انقلاب ما تشكيل دادند، سعي مي كنند واقعيت سازي كنند، واقعيت نمايي كنند، يك چيزهايي را به عنوان واقعيت هاي مسلم در نظر ما جلوه گر كنند؛ در حالي كه واقعيت ها آنها نيست. بايد مواظب باشيم درگير و دچار واقعيت سازي هاي خلاف واقع نشويم.»
يادداشت پيش روي، اشاره اي گذرا به چند نمونه از اين لغزش ها است كه با درايت و نگاه ملكوتي امام راحل(ره) و خلف حاضر او از آسيب ها و پيامدهاي تلخ آن پيشگيري شده است.
3- سال گذشته- 3/5/90- در يادداشتي با عنوان «چه كسي پشت در است؟!» آورده بوديم؛ «انگاره سازي- IMAGE MAKING- يكي از كارآمدترين شگردها در عمليات رواني است. اهميت اين شگرد و ضريب تاثير آن به اندازه اي است كه بسياري از نظريه پردازان و اساتيد جنگ نرم، اين شگرد را موضوع اصلي عمليات رواني مي دانند و به گفته؛ «مارك دافيلد»؛ «ترفندهاي عمليات رواني هنگامي كارساز و موثر تلقي مي شوند كه خروجي آن، قبولاندن يك انگاره به فرد، جمعيت و يا جامعه حريف باشد.» و اما، «انگاره»، تصوير غيرواقعي از يك «واقعيت» است كه مديران جنگ نرم مي كوشند آن را به جاي واقعيت در ذهن حريف جاي داده و به او بقبولانند. فرد يا افرادي كه تحت تاثير اين شگرد قرار گرفته و «انگاره» را به جاي «واقعيت» پذيرفته اند، واقعيت ها را آنگونه مي پندارند كه به آنان القا شده است و نه آنگونه كه واقعا هست.»
در آن يادداشت آمده بود؛ «باطل السحر انگاره، عمليات روشنگرانه است، چرا كه روشنگري مستدل و مستند، تار و پود «انگاره» را از هم مي پاشد و «واقعيت» را آن گونه كه هست- و نه آن گونه كه دشمن القاء مي كند- مي نماياند و مديران عمليات رواني حريف را به گوشه رينگ مي كشاند.»
رهبر معظم انقلاب روز سه شنبه در جمع كارگزاران نظام، يك بار ديگر و براي چندمين بار، نه فقط «انگاره»هاي ساخته و پرداخته دشمن- كه در ذهن برخي از خودي ها نيز نشسته بود- را فرو ريختند بلكه «راه كار» مقابله با اين شگرد را نيز با نگاهي تيزبين كه خاص رهبران الهي است ارائه فرمودند.
و حالا به چند نمونه ديگر از اين دست كه در آن آرمان گرايي همراه با واقع بيني رهبري راه را بر انگاره هاي القا شده دشمنان و يا دوستان ناآگاه بسته است، اشاره مي رود.
4- بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تقريبا تمامي جريانات سياسي كه آن روزها، هنوز هويت واقعي آنان برملا نشده بود و براي آينده انقلاب نقشه هاي شومي در سر داشتند، برپايي نظام حكومتي با تكيه بر آرمان هاي اسلام ناب محمدي(ص) را با- به زعم خود- «واقعيات» موجود! ناهمخوان مي دانستند و شماري از خودي هاي پاكباخته نيز استدلال آنها را پذيرفته بودند. ولي حضرت امام(ره) بر «جمهوري اسلامي ايران نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» تاكيد فرمودند و همگان شاهد بودند كه برخلاف انگاره هاي القا شده آن روزها، گزينه هاي ديگر نظير «جمهوري ايران»، «جمهوري دموكراتيك ايران»، «جمهوري دموكراتيك اسلامي»، «جمهوري مسلمانان» و... در ميان مردم جايگاهي ندارد و 2/98 درصد به جمهوري اسلامي ايران راي دادند و نظام برخاسته از انقلاب و همخوان با خواست مردم انقلاب كرده شكل گرفت. بعد از رفراندوم و در حالي كه حضرت امام(ره) بر تدوين قانون اساسي تاكيد داشتند، دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها كه نهادينه شدن آموزه هاي اسلامي در قانون اساسي را برنمي تافتند، با زبان به ظاهر خيرخواهانه
- به مصاحبه ها و مقالات آن روزها مراجعه كنيد- تدوين قانون اساسي را زودهنگام و تكيه آن بر آموزه هاي اسلامي را با واقعيات! ناهمخوان معرفي مي كردند ولي با اصرار حضرت امام(ره) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برپايه آموزه هاي اسلامي شكل گرفت و «آميختگي دين و سياست» كه به قول امام راحل(ره) قدرت هاي استكباري از دوران بني اميه و بني عباس تا عصر حاضر از آن وحشت داشتند، در ايران اسلامي و انقلابي نهادينه شد و امروزه آثار آن در تحولات و انقلاب هاي اسلامي منطقه به وضوح قابل ديدن است.
5- مردم مسلمان ايران و رزمندگان پاكباخته اين مرز و بوم، آرزو داشتند به جاي مقابله با صدام كه دست نشانده آمريكا و اسرائيل بود، به جنگ مستقيم با اسرائيل بروند. دشمن با بهره گيري از همين آرزوي مقدس- كه خوشبختانه امروزه در حال تحقق است- پيشنهاد حضور رزمندگان در مرزهاي فلسطين اشغالي را ارائه كردند، پيشنهادي كه برخلاف ظاهر آن، مي توانست با خالي شدن جبهه هاي نبرد از رزمندگان اسلام، راه ورود بي مانع ارتش بعثي به ميهن اسلامي را هموار كند ولي حضرت امام(ره) با آن نظريه معروف خود كه
«راه قدس از كربلا مي گذرد» اين انگاره خطرناك را فرو پاشيدند.
6- در آستانه حمله نظامي آمريكا به افغانستان، برخي از جريانات سياسي داخلي كه بعدها در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 به مقابله با نظام برخاستند، اين پيشنهاد را پيش كشيدند كه جمهوري اسلامي ايران به كمك طالبان شتافته و در جبهه افغانستان به مصاف آمريكا برود! اين انگاره از ظاهر پسنديده اي برخوردار بود ولي حضرت آقا كه پيشاپيش از آمريكايي بودن طالبان باخبر بودند، بر اين انگاره خط بطلان كشيدند. گفتني است كه امروزه آمريكا و انگليس براي مقابله با انقلاب هاي اسلامي منطقه، آشكارا با طالبان همكاري مي كنند.
7- بعد از تصميم آمريكا و متحدانش براي حمله نظامي به عراق، باز هم برخي از همان جريانات به اصطلاح «اصلاح طلب»، از صدام به عنوان
«خالد بن وليد» ياد كرده!! و پيشنهاد ائتلاف با صدام در جنگ با آمريكا را پيش كشيدند! اين انگاره نيز با درايت رهبر معظم انقلاب فرو ريخت.
8- در جريان چالش هسته اي و در حالي كه بعد از اجلاس اكتبر 2003 تهران تمامي فعاليت هاي هسته اي خود را براي به اصطلاح اعتمادسازي به حالت تعليق درآورده و با تروئيكاي اروپايي- انگليس، فرانسه و آلمان- در حال مذاكره بوديم، حريف در اجلاس لندن اعلام كرد كه بهترين تضمين از نظر آنها، دست كشيدن ايران از تمامي فعاليت هاي هسته اي است. در اين هنگام حضرت آقا دستور از سرگيري همه فعاليت هاي به تعليق درآمده را صادر كردند و اين دستور با از سرگيري فعاليت كارخانه UCF اصفهان آغاز شد. دشمن تهديد به حمله نظامي كرد. برخي از مسئولان وقت به وحشت افتادند و آقا فرمودند حريف هيچ غلطي نمي تواند بكند و نتوانست و امروز...
9- در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 كه شبيه جنگ احزاب بود و همه دشمنان بيروني و دروني براي مقابله با نظام اسلامي به ميدان آمده بودند، رهبر معظم انقلاب بر اجراي بي كم و كاست قانون تاكيد ورزيدند و نهايتا
روز 9 دي فرا رسيد و فتنه 88 دود شد و به هوا رفت.
10- در ماجراي عزل وزير اطلاعات كه اقدامي خطرناك بود، حضرت آقا با اقتدار مثال زدني از اين حركت جلوگيري فرمودند و تلاش رياست محترم جمهوري كه متاسفانه از پشتوانه بينش و آگاهي لازم برخوردار نبود، مانع از تاكيد رهبر معظم انقلاب بر نظر دقيق و كارشناسانه خود، نشد و حتي خانه نشيني 11 روزه آقاي احمدي نژاد نيز نتوانست در پيشگيري حضرت آقا از آن انحراف كمترين خللي ايجاد كند و...
11- و امروزه، مجموعه همين انگاره شكني هاي امام راحل(ره) و خلف حاضر او، انقلاب هاي اسلامي منطقه و اقتدار مثال زدني جمهوري اسلامي ايران را در پي داشته است كه شرح آن به درازا مي كشد و در پايان اين وجيزه به نكته اي از قول مركز استراتژيك آمريكن اينترپرايز كه روزنامه آمريكايي «يو.اس.اي تودي» به آن پرداخته بود، بسنده مي كنيم؛ آمريكن اينترپرايز در گزارش خود مي نويسد؛ «در ايران با يك ابرحريف به نام (آيت الله) خامنه اي روبرو هستيم كه نقشه راه ما را مي داند و در ميان مردم خود از اعتماد توأم با اعتقاد برخوردار است».
حسين شريعتمداري


مغز (گفت و شنود)

گفت: يكي از ضد انقلابيون فراري و مقيم آمريكا- افشين نيازي- در صفحه فيس بوك خود نوشته است؛ بايد قبول كنيم كه رژيم به يك قطب قدرتمند تبديل شده و براندازي آن فقط يك توهم كودكانه است.
گفتم: خب! حرف حساب زده، ديگه چي؟!
گفت: خطاب به رهبران اپوزيسيون نوشته است؛ آقايان! مي توانيد بفرمائيد كه براي جنبش سبز(!) چه فايده اي داشته ايد؟!
گفتم: راستي چه فايده اي داشته اند؟!
گفت: خطاب به اميرارجمند و مزروعي و كديور نوشته است؛ ترديد دارم كه حتي مرگ شما هم براي جنبش فايده اي داشته باشد.
گفتم: چه عرض كنم؟! يارو به رفيق خل و چلش مي گفت؛ كاش مغز داشتي كه اگر دچار مرگ مغزي مي شدي لااقل اجزاي بدنت به درد ديگران مي خورد!


هشدار واشنگتن پست به مقامات آمريكايي

قدرت دريايي ايران ويرانگر است ناوها را از خليج فارس خارج كنيد

روزنامه واشنگتن پست در گزارشي تأكيد كرد كه ايران توانايي نابود كردن ناوهاي جنگي آمريكا را دارد و استقرار نيروهاي دريايي اين كشور در خليج فارس عاقلانه نيست.
روزنامه واشنگتن پست در اين گزارش به نقل از تحليلگران آمريكايي و كشورهاي خاورميانه نوشت كه ايران به سرعت در حال رسيدن به قابليتهاي جديد حمله به ناوهاي جنگي آمريكا در خليج فارس است.
براساس اين گزارش، مقامات آمريكايي و كشورهاي خاورميانه اين طور تحليل كرده اند كه ايران در حال جمع آوري انباري از موشك هاي پيچيده ضد ناو و در عين حال گسترش ناوگان قايق هاي تندرو و زيردريايي هاي خود است.
واشنگتن پست اضافه كرد كه اين سيستم هاي نظامي ايران به فرماندهان اين كشور اعتماد به نفس جديدي مي دهد مبني بر اينكه آنها مي توانند در صورت بروز جنگ، سريعاً ناوهاي آمريكايي را نابود كنند و يا اينكه به آنها خسارت وارد كنند.
اين روزنامه آمريكايي نوشته است كه اگرچه مقامات نيروي دريايي آمريكا اين طور متقاعد شده اند كه آنها در جنگ با ايران پيروز خواهند شد، اما پيشرفت هاي ايران، نگراني هايي را در رابطه با آسيب پذيري آمريكا در جريان ساعات آغازين شروع درگيري در خليج فارس در پي داشته است.
تحليلگران دفاعي فعلي و سابق آمريكا و كشورهاي خاورميانه اعلام كرده اند كه دقت فزاينده موشك هاي كوتاه برد ايران و همچنين استفاده ايران از تاكتيك هاي «ازدحام و گروهي» كه شامل صدها قايق گشتي به شدت مسلح مي شود، مي توانند به قابليت هاي دفاعي مدرن ترين كشتي هاي آمريكايي نيز آسيب برسانند.
در ادامه اين گزارش آمده است كه همزمان با نوسان مذاكرات هسته اي 1+5 با ايران و تكرار تهديد ايران به بستن تنگه هرمز و اقدام تلافي جويانه ايران در صورت هرگونه حمله به تأسيسات هسته اي اين كشور، مقامات پنتاگون ناوهاي بيشتري را به خليج فارس اعزام كرده اند و دولت آمريكا همچنين از برگزاري مانورهاي نظامي جديد در منطقه از جمله رزمايش مين روبي در خليج فارس خبر داده و ايستگاه هاي راداري جديد و سكوهاي پرتاب دفاع موشكي خود را نيز در قطر مستقر كرده است.
اين روزنامه در ادامه گزارش خود افزود احتمال اينكه ايران ريسك يك حمله تمام و كمال به ناوگان عظيم آمريكا داشته باشد كم است، اما رهبران ايران مي توانند تصميم بگيرند كه در صورت بمباران تأسيسات هسته اي اين كشور از سوي اسرائيل و يا آمريكا، دستور يك اقدام نظامي محدود را صادر كنند.
اين روزنامه آمريكايي در ادامه به هشدار تحليلگران پرداخته و نوشته است كه جنگ با ايران مي تواند متعاقب تلاش ايران براي بستن تنگه هرمز در تلافي تحريم هاي اقتصادي بين المللي عليه اين كشور آغاز شود و اين در حاليست كه تنگه هرمز مسيري باريك است كه از طريق آن حدود 20 درصد از نفت جهاني از خليج فارس به درياهاي آزاد منتقل مي شوند.
براساس اين گزارش، در هر صورت، توانايي ايران براي تحميل خسارت هاي قابل توجه به ناوهاي آمريكايي به طور قابل ملاحظه اي در مقايسه با يك دهه گذشته افزايش داشته است و مطالعه اي كه در ماه آوريل سال جاري توسط وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) عملي شده است، نشان مي دهد كه ايران قدرت مرگبار و اثربخشي مهمات جنگي خود را افزايش داده است.
اين روزنامه نوشته است كه قدرت فزاينده ايران جهت تلافي هرگونه اقدام جنگي عليه اين كشور منجر شده است كه برخي از كارشناسان نظامي، عاقلانه بودن استقرار ناوهاي هواپيمابر و ساير ناوهاي گران قيمت آمريكا در خليج فارس را در صورت نزديك بودن درگيري با ايران زير سؤال ببرند.
واشنگتن پست افزود: مطالعه اي كه در سال 2009 ميلادي براي دانشكده جنگي نيروي دريايي آمريكا انجام شد، درباره توانايي رو به رشد ايران در زمينه كمين هاي گسترده دريايي در تنگه هرمز هشدار داده است.
اين روزنامه نوشته است كه تحليلگران گفته اند كه از سال 2009 ميلادي تاكنون، ايران به قابليت هاي دفاعي و تهاجمي خود افزوده است و برخي از اين قابليت ها در ماه هاي اخير در جريان رزمايش هاي نظامي اين كشور به نمايش گذاشته شد؛ اين رزمايش ها شامل به نمايش گذاشتن موشك هاي ضد ناو جديد «خليج فارس» بود كه داراي سيستم هاي هدايت داخلي، كلاهك قدرتمند هزار و 400 پوندي و بردي 180 مايلي هستند.
اين روزنامه افزوده است كه ارزيابي ماه آوريل پنتاگون نشان مي دهد كه انبار مهمات جنگي ايران در شرايط فعلي شامل موشك هاي بالستيكي است كه ردياب هايي دارند كه به اين موشك ها قابليت مانور به سمت كشتي ها در جريان جنگ را مي دهد.
در ادامه اين گزارش آمده است كه ناوهاي مدرن آمريكا به سيستم هاي دفاعي متعدد و از جمله سپر موشكي «ايجيس» مستقر روي كشتي مجهز هستند اما ايران از طريق تقويت توانايي حمله از جهات مختلف در آن واحد، به دنبال راهي براي خنثي كردن پيشرفت هاي فناوري آمريكا بوده است، اين استراتژي نوظهور ايران نه تنها به پرتابگرهاي سيار موشكي بلكه به زيردريايي هاي كوچك جديد، بالگردها و صدها قايق كوچك به شدت مسلح كه تحت عنوان قايق هاي تندرو شناخته مي شوند، متكي است.
واشنگتن پست اضافه كرد كه اين قايق هاي كوچك فوق العاده نظامي ايران كه اندازه برخي از آنها به سختي به اندازه طول واگن يك قطار مي رسد، به سنگ بناي استراتژي دفاعي ايران در مقابل يك دشمن بسيار بزرگ تر در خليج فارس تبديل شده است.
اين روزنامه آمريكايي نوشته است كه قايق هاي تندروي ايران مي توانند درست مانند ابري از زنبورهايي كه به يك طعمه بزرگ تر حمله مي كنند، در آن واحد، از چندين جهت و به صورت جمعي سريعا 2 هزار مين ضدناو برآورد شده ايران را براي حمله به ناوهاي بزرگ كار بگذارند.
اين روزنامه افزوده است كه يكي از مقامات اطلاعاتي خاورميانه در اين رابطه اين طور اعلام كرده است كه برخي از ناوهاي نيروي دريايي آمريكا ممكن است در يك محيط تهديد 360 درجه اي قرار بگيرند و همزمان در كانون دشمنان زميني، هوايي، دريايي و حتي زيردريايي قرار بگيرند.
اين مقام اطلاعاتي آگاه كه تمايلي به افشاي نامش نداشت و در عين حال به بحث پيرامون استراتژي دفاعي آمريكا در برابر حمله احتمالي ايران پرداخت، در ادامه گفت: اين سناريويي است كه به يك كابوس تبديل شده است.
«مايكل آيزنشتات» مشاور سابق نظامي وزارت دفاع و وزارت خارجه آمريكا در اين باره گفته است: «نيروي دريايي آمريكا دستور به كارگيري سيستم هاي جديد دفاعي را در مقابل ازدحام قايق هاي كوچك و تندروي ايران داده است كه شامل پهپادهايي است كه از روي كشتي به پرواز درمي آيند و همچنين موشك هاي ويژه و گلوله هاي توپ خانه اي، اما بسياري از اين سيستم هاي دفاعي جديد نيروي دريايي آمريكا براي چند ماه به كار گرفته نخواهند شد.
آيزنشتات ادامه داد: ما عقب مانديم و در تلاشيم كه عقب ماندگي خود را جبران كنيم، اما اگر در كوتاه مدت درگيري به وجود بيايد، در اين صورت ممكن است كه ما كاملا آماده نباشيم.
به گزارش واشنگتن پست اين مشاور سابق نظامي پنتاگون و وزارت خارجه آمريكا همچنين مدعي شد كه نيروهاي آمريكا در جنگ با ايران سريعا احيا مي شوند اما ايران ممكن است در صورتي كه رسانه هاي جهاني تصاوير سوختن ناوهاي آمريكايي در خليج فارس را منتشر كنند، اعلام پيروزي رواني كند.
اين روزنامه نوشته است كه مقامات آمريكايي، افزايش قدرت نيروي دريايي ايران را بخشي از تلاش ايران براي تقويت قابليت هاي نظامي خود در منطقه توصيف كرده اند.
به گزارش فارس به نقل از واشنگتن پست، «دنيل پلتكا» كارشناس دفاعي موسسه آمريكايي «اينترپراز» در گزارش اخير خود مقابل كميته روابط خارجي سناي آمريكا اين طور اعلام كرد كه: ايران قابليت حمله از آرژانتين تا ونزوئلا، در آسيا، در اروپا و سراسر خاورميانه را دارد و ساده لوحانه است كه اين طور تصور كنيم كه ايران قابليت حمله به آمريكا را نداشته باشد.


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ دول مرتجع عرب و اربابان آنها بدانند علي رغم جنايت ها و خيانت هايي كه مرتكب شده اند دولت انقلابي سوريه ساقط نخواهد شد چرا كه مردم سوريه پشتيبان دولت خود هستند و از همه مهم تر دست خون آلود جنايتكاران آمريكايي و حكام منطقه مثل تركيه، قطر و عربستان براي آنها رو شده است.
8847---0919
¤ به كميته امداد امام خميني(ره) و ديگر مسئولين امر به ويژه وزارت خارجه پيشنهاد مي كنم دراين ماه ميهماني خداوند با توجه به قتل عام و ظلم و ستمي كه بر مردم مسلمان ميانمار توسط عده اي نژادپرست روا داشته مي شود نسبت به جمع آوري كمك هاي نقدي و جنسي هموطنانمان براي آنها اقدام نماييد.
اصغر كردبچه
¤ ما آمادگي خود را براي حضور در خط مقدم صحنه نبرد در سوريه عليه اتحاد عربي، تركي، آمريكايي، صهيونيستي آل سعودي اعلام مي كنيم.
ولي زاده
¤ اين حرف هايي را كه مدعيان اصلاحات امروز، بر زبان مي آورند تا اينكه آنها را به انتخابات راه بدهند كاش در همان روزهاي اول بعد از انتخابات 88 مي زدند و آن خسارت سنگين را بر كشور و نظام وارد نمي كردند.
7601---0912
¤ چرا و به چه علت شهردار منطقه 8 از پاسخ به سوال مردم طفره رفته و آنها را به دفتر خود راه نمي دهد؟ از سازمان بازرسي كل كشور درخواست عاجزانه اي داريم در موارد زير كه توسط شهرداري منطقه 8 انجام شده و مي شود تحقيق و بررسي و گزارش آن را به مطبوعات ارائه كند. 1- روند تخريب منازل 2- قيمت گذاري منازل 3- عدم توانايي مردم پس از قيمت گذاري توسط به اصطلاح كارشناس شهرداري، براي خريد منزل جايگزين و رفتن به دنبال تهيه منازل اجاره اي پس از سالها تملك خانه 4- توهين و برخوردهاي زشت مسئولين به مردم منطقه
يكي از اهالي منطقه 8
¤از مسئولين سازمان صداو سيما درخواست مي شود مشكل قابليت دريافت شبكه هاي ديجيتالي شهرستان دماوند را كه در مجاورت تهران قرار دارد و از اين موهبت بي بهره اند، مرتفع نمايند.
0654---0912
¤ شركت آب و فاضلاب قرچك در اول ماه مبارك اقدام به قطع آب شهرك طلائيه در ساعات نزديك افطار نمود كه اثرات ناخوشايندي برجاي گذاشت. از مسئولين اين شركت انتظار مي رود با تدبير بيشتري اقدام به اين كار نمايند و در صورت ضرورت قبلاً اطلاع ساني شود.
3211---0919
¤ اداره آموزش و پرورش خوزستان در دو سال گذشته به جاي پرداخت بن رمضان به فرهنگيان آنان را طي مراسمي سرسفره افطار و صرف يك پرس غذا دعوت كرده است. به نظر مي رسد دادن حق فرهنگيان بهتر از اين گونه امور تشريفاتي است.
7392---0916
¤ چرا بايد يك مدير ارشد دولت تا اين حد ساده انديش باشد كه با ربط دادن تغييرات آب و هوايي در جنوب كشور به پيشرفت علم در غرب ناخواسته غربي ها را در اذهان جامعه برتر جلوه بدهد.
8516---0919
¤ حق مدرك تحصيلي ديپلم براي كادر خدماتي آموزش و پرورش 88 هزار تومان بود. در سال جديد اين حق مدرك را به 38 هزار تومان كاهش داده اند. در نتيجه افزايش حقوق 20درصدي فرهنگيان عملاً براي ما دارندگان ديپلم در مجموع چيزي در حدود 28 هزار تومان شده است. با گراني كنوني 28 هزار تومان افزايش حقوق چه تغييري در زندگي امثال من به وجود مي آورد؟
4958---0916
¤ طي يك ماه اخير تلفن منطقه نازي آباد تهران سه مرتبه مختل شده با اين حال مسئولين مخابرات پاسخگو نيستند. چه كار بايد كرد؟
0035---0919
¤ با توجه به مراجعه بيماران سرطاني به مراكز پرتو درماني (راديوتراپي) متأسفانه قريب به دو سال است كه تنها مركز پرتو درماني بيماران سرطاني سازمان تامين اجتماعي در بيمارستان شهيد دكتر فياض بخش تعطيل شده است با توجه به اينكه اغلب مراجعه كنندگان به اين بيمارستان از اسلامشهر، شهريار، ساوه و جنوب شهري ها مي باشند و با توجه به بيش از سي ميليون بيمه شده تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي از وزير محترم بهداشت و ديگر مسئولين امر انتظار راه اندازي مجدد مركز فوق در اين بيمارستان را داريم.
جمعي از بيما ران سرطاني
¤ تعاوني مسكن مهر شهرستان دليجان كه از سال 88 شروع به كار كرده تا امروز پيشرفت قابل ملاحظه اي نداشته است. شايعاتي هم در مورد حيف و ميل مبالغ 7 ميليون تومان پرداختي متقاضيان منتشر شده است و همه چيز در پرده ابهام قرار دارد. وزير محترم مسكن و شهرسازي پاسخ بدهند جريان از چه قرار است؟
3274---0919
¤ به شوراي شهر و اصناف كشورمان توصيه مي كنم براي رضاي خدا در قيمت گذاري از قيمت خرد 25 توماني 50 توماني 75 توماني به شدت پرهيز نمايند و مردم را نسبت به كاسب درگير و كاسب را نسبت به مردم مديون نكنند و از قيمت هاي رند 100، 200، 300، 400 استفاده كنند.
عباس ايرانشاهي
¤ يكي از راههاي ترويج منكر در جامعه چاپ عكس هاي بزك كرده هنرپيشه هاي زن است. آيا مسئولين در جلوگيري از اين منكر هم عاجز شده اند.
8847---0919
¤ از مسئولين شهرداري و نيروي انتظامي سؤال كنيد حاضرند خانواده خود را به پارك هاي خيابان شهيد هرندي- كه بر روي گودهاي سابق دروازه غار احداث شده است بفرستند؟ تا كي بايد شاهد اين همه معتاد و قاچاقچي در اين محله باشيم؟ آيا واقعاً اگر اين پارك در شمال شهر بود هم اين وضع را داشت؟
0112---0912
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 22
در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 20238 صفحه 6 مورخ 3/4/1391در خصوص «خدمات رساني به مقبره شهدا شهرك شهيد باقري» به اطلاع مي رساند: عمليات ساماندهي بوستان ايثار كه در برگيرنده مقبره شهداي گمنام مي باشد توسط شهرداري منطقه 22 در دست انجام است كه تاكنون عمليات معابر دسترسي مقبره شهداي والامقام و همچنين پاركينگ و فضاي سبز به اتمام رسيده است و احداث سرويس هاي بهداشتي و تامين روشنايي نيز در دست اجرا مي باشد.
پاسخ شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه به تاريخ 13/04/1391، با عنوان «انتقاد از اتوبوس هاي بخش خصوصي شاغل در خطوط اتوبوسراني» به آگاهي مي رساند: كليه اتوبوس هاي مورد نظر، تحت نظارت اين شركت در خطوط جمعي شاغل مي باشند و در صورت دريافت گزارش ناشي از عملكرد نامناسب اتوبوسرانان مربوطه، عوامل ذي ربط مستقر در مناطق، سامانه هاي جمعي به فوريت نسبت به رسيدگي و رفع مشكلات شهروندان محترم اقدام مي نمايد. از آنجائي كه پاسخگوئي به مطالب مطروحه از سوي شهروندان، مستلزم اطلاعات تكميلي مي باشد، لذا خواهشمند است مسافران محترم در صورت مشاهده مراتب را از طريق انعكاس به سامانه 1888 و اخذ شماره پيگيري به اين شركت اعلام نمايند.


حمايت داوود اوغلو از مذاكرات هسته اي ايران با 1+5

وزير امور خارجه تركيه بار ديگر از مذاكرات هسته اي ايران با گروه 1+5 حمايت كرد.
به گزارش خبرگزاري دولتي تركيه (آناتولي) احمد داوود اوغلو وزير امور خارجه تركيه در ديدار با علي باقري معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران بار ديگر بر حمايت اين كشور از مذاكرات هسته اي ايران با گروه 1+5 تأكيد كرد.
آناتولي نوشت اين ديدار عصر روز چهارشنبه در محل وزارت امور خارجه و در پشت درهاي بسته برگزار شد.
خبرگزاري دولتي تركيه به نقل از منابع ديپلماتيك افزود: باقري در اين ديدار به ارائه اطلاعاتي از مذاكرات روز سه شنبه در استانبول با معاون كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا پرداخت.
ادعاي ايهود باراك عليه ايران
وزير جنگ رژيم صهيونيستي نيز ضمن متهم كردن ايران به دنبال نمودن برنامه تسليحات هسته اي خواستار تسريع تلاش ها براي متوقف كردن برنامه هسته اي ايران شد.
خبرگزاري رويترز گزارش داد كه ايهود باراك، وزير جنگ رژيم صهيونيستي در مراسم فارغ التحصيلي افسران امنيتي اين رژيم در اظهاراتي كه بعداً توسط دفتر وي منتشر شد ضمن متهم كردن ايران به دنبال كردن تسليحات هسته اي مدعي شد: من از مشكلات و پيچيدگي هاي مربوط به پيشگيري از دستيابي ايران به تسليحات هسته اي كاملاً مطلعم اما بدون ترديد براي من روشن است كه مقابله با آن چالش (هسته اي) در صورتي و در زماني كه به وقوع بپيوندد قطعاً بسيار پيچيده تر و خطرناك تر خواهد بود.
ايهود باراك در حالي از برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران ابراز نگراني كرد كه رژيم صهيونيستي تنها دارنده زرادخانه تسليحات هسته اي در خاورميانه است.
باراك در ادامه سخنان خود ايران را بزرگترين چالش امنيتي تل آويو خواند و گفت: ممكن است ما به اتخاذ تصميمات سرنوشت ساز و دشواري در رابطه با امنيت اسرائيل نياز داشته باشيم.
خبر ديگر آنكه رئيس جمهور برزيل و نخست وزير انگليس نيز درباره برنامه هسته اي كشورمان و لزوم همكاري بين المللي در اين راستا گفت وگو كردند.


دستپاچگي رئيس شرطه ها از وقوع انقلاب در امارات (خبر ويژه)

فرمانده پليس دوبي براي دومين بار طي يك ماه اخير نسبت به نفوذ اسلامگرايي در امارات متأثر از ايران و انقلاب مصر هشدار داد.
ضاحي خلفان گفته است: توطئه بين المللي براي سرنگوني حاكمان كشورهاي عرب حوزه خليج (فارس) در جريان است و ما بايد براي مقابله با كساني كه با اخوان المسلمين، ايران و سوريه مرتبطند آماده شويم.
به گزارش رويتر خلفان مي گويد: وطن عربي در معرض مطامع بين المللي است. منطقه نيازمند آن است كه خود را براي مقابله با هر نوع تهديد از سوي ايران و اسلامگرايان مهيا كند. اخواني ها، ايران، سوريه و دولت هاي شمال آفريقا بدانند خليج (فارس) خط قرمز ماست.
طي چند ماه گذشته بيش از 20 معترض در امارات دستگير شده اند. رئيس پليس دوبي براي چندمين بار اخوان المسلمين مصر را به تلاش براي ايجاد آشوب و چند دستگي در امارات متهم كرده است.
ضاحي خلفان يك ماه پيش نيز، پيروزي اسلامگرايان در انتخابات مصر را روز شوم فاجعه خوانده و به همقطاران خود در رژيم هاي ديكتاتوري تسليت گفته بود.
وي با بيان اينكه «انقلاب مصر با كمك و حمايت ايران محقق شد» گفته بود: پيروزي اخوان المسلمين را تسليت مي گويم زيرا آنها هيچ خدمتي نكردند. پيشرفت مرسي يعني پسروي مصر. پيروزي اخوان المسلمين روز شوم و فاجعه اي براي مصري ها و اعراب است و حرام است كه براي مرسي فرش قرمز پهن كنيم.
يادآور مي شود: «احمد شفيق» آخرين نخست وزير حكومت مخلوع مصر پس از شكست در انتخابات رياست جمهوري، از دولت امارات درخواست پناهندگي كرد. بنابر برخي اخبار وي هم اكنون به اتفاق خانواده در ابوظبي بسر مي برد و از سوي شيوخ امارات مورد استقبال قرار گرفته است. «عمر سليمان» رئيس دستگاه اطلاعات رژيم حسني مبارك نيز پس از فرار از مصر چند ماهي را در امارات به سر برد و پس از آن به طرز مشكوكي اعلام شد كه وي مرده است.


اساتيد دانشگاه آزاد هم به جمع تحريم كنندگان پيوستند (خبر ويژه)

افشاي ماهيت صهيونيستي كنفرانس دوسالانه مطالعات ايران شناسي كه قرار است طي روزهاي 12 تا 14مرداد سال جاري در كشور تركيه برگزار شود همچنان با واكنش اساتيد و مراكز آموزش عالي كشور روبروست.
در همين رابطه پس از انصراف اساتيد دانشگاه هاي «الزهرا(س)»، «تربيت مدرس»، «پژوهشگاه علوم انساني»، «موسسه حكمت و فلسفه» در جديدترين اقدام بعمل آمده كليه اساتيد شركت كننده از دانشگاه هاي آزاد نيز به جمع انصراف كنندگان از شركت در كنفرانس «دوسالانه مطالعات ايران شناسي» پيوستند.
كيهان ضمن تقدير از اين اقدام مسئولانه دانشگاه آزاد و اساتيد محترم، متن كامل اطلاعيه مركز روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي را به شرح زير به چاپ مي رساند:
مدير مسئول محترم روزنامه كيهان
با سلام و تحيات
احتراما؛ با عنايت به درج خبري تحت عنوان «دام صهيونيست ها براي اساتيد دانشگاه هاي ايران» در روزنامه وزين كيهان ضمن تشكر از هوشياري و روشنگري آن روزنامه در راستاي خنثي سازي برنامه هاي دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به استحضار مي رساند ثبت نام اساتيدي كه از دانشگاه آزاد اسلامي جهت شركت در كنفرانس دوسالانه ايران شناسي كه قرار است 12 الي 14مردادماه در شهر استانبول برگزار شود به دليل عدم اطلاع از ماهيت اصلي و پشت پرده اين كنفرانس بوده است. لذا با پيگيري هاي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي و اطلاع رساني دقيق در خصوص ماهيت كنفرانس دوسالانه ايران شناسي تمامي اساتيد ثبت نام كننده از شركت در كنفرانس انصراف داده و همگي اعلام داشته اند به تبعيت از فرموده مقام معظم رهبري (مدظله العالي) همچنان به عنوان افسران جنگ نرم براي مقابله با هرگونه تهديد فرهنگي آمادگي كامل دارند.
مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
دانشگاه آزاد اسلامي


نتانياهو: اسرائيل خط مقدم دفاع از اروپا در مقابل اسلام است (خبر ويژه)

نتانياهو اسرائيل را خط مقدم دفاع از كشورهاي غربي در مقابل اسلامگرايان توصيف كرد.
به گزارش روزنامه معاريو نخست وزير رژيم صهيونيستي در ديدار هفته گذشته رئيس جمهور مجارستان انقلاب هاي منطقه و مواضع ضد صهيونيستي ملت هاي مسلمان را تهديدي عليه اروپا توصيف كرد و گفته است: اسرائيل خط مقدم كشورهاي اروپايي در مقابل اسلام تندرو مي باشد. اسلام تندرو دشمن مشترك ما و اروپاست.
وي همچنين گفته است: ما خط مقدم دفاع از اروپا هستيم و در كنار دريايي از دشمنان عرب مسلمان محاصره شده ايم. منطقه را اسلامگرايان تندرويي اداره مي كنند كه پس از اسرائيل به سراغ اروپا خواهند رفت.
نخست وزير رژيم صهيونيستي با اشاره به سرنگوني تعدادي از متحدان اسرائيل گفت: از نظر ما رژيم هاي ياد شده به ويژه رژيم حسني مبارك نظام هايي دمكرات بودند كه ملت هايشان با سرنگون كردن آنها گرفتار هرج و مرج شده اند!
نتانياهو همچنين در اين ديدار با اشاره به بحران اقتصادي اسرائيل و كشورهاي اروپائي تأكيد كرد: جلوگيري از گسترش اسلام تندرو در خاورميانه نيازمند همكاري هاي بيشتر بين اسرائيل و اروپاست.
تلاش براي تهديد نمايي قيام ملت هاي مسلمان عليه اروپا در حالي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي خود دستخوش اعتراضات گسترده شهروندان هستند كه احتمالاً آنها نيز تندرو محسوب مي شوند و لابد صهيونيست ها آنجا نيز خط مقدم دفاع از اروپا محسوب مي شوند!
واقعيت اين است كه ريشه بسياري از ناآرامي ها و اعتراضات فعلي در اروپا و آمريكا زير سر چپاولگري هاي شبكه سرمايه داري- سياسي صهيونيسم بين الملل قرار دارد و اگر هم از ناحيه مردم اروپا يا خاورميانه تهديدي متوجه اروپايي ها شود، زير سر اين شبكه مافيايي است.


تنظيم باد ايهود باراك توسط رئيس ستاد ارتش اسرائيل (خبر ويژه )

مقامات رژيم صهيونيستي از موضع ضعف عليه جمهوري اسلامي لفاظي مي كنند.
طي روزهاي اخير در حالي كه ليبرمن وزير خارجه اسرائيل ادعا مي كرد زمان مذاكرات هسته اي با ايران پايان يافته و بايد به نتيجه رسيد، باراك وزير جنگ اسرائيل تلويحا ايران را تهديد به اقدام نظامي كرد.
ليبرمن در بروكسل گفت: فكر مي كنم پس از 3 دور مذاكرات هسته اي با ايران در اسلامبول، بغداد و مسكو، اكنون مذاكرات بايد خاتمه يابد و زمان عمل در مقابل ايران فرا برسد.
همزمان دان شاپيرو سفير آمريكا در تل آويو نيز در مصاحبه با راديو اسرائيل كه به زبان عبري صورت گرفت، گفت: كشورهاي غربي و آمريكا هنوز تصميمي درباره ادامه مذاكرات اتمي با ايران نگرفته اند.
از سوي ديگر ايهود باراك در مراسم فارغ التحصيلي كالج دفاعي اسرائيل گفت: هزينه مقابله با يك ايران اتمي، بسيار بيش از حمله به تاسيسات هسته اي آن است. من به چالش ها و دشواري هاي موجود براي پايان دادن به برنامه اتمي ايران كاملا واقفم اما اگر ايران اتمي شود مقابله با آن بسيار پيچيده تر، پرهزينه تر و خطرناك تر خواهد بود.
او همچنين گفت: بهار عربي به تابستان اسلامي بدل شده است و اين نشان مي دهد كه ما تنها به خودمان مي توانيم متكي باشيم.
در مجموع مقامات صهيونيست با اين لفاظي ها تلاش كرده اند شرايط را براي حمله به ايران مهيا نشان دهند. اما درباره اين اظهارات چند ملاحظه وجود دارد. نخست اينكه پس از پايان دور اول مذاكرات در اسلامبول (دي ماه 1389)، اين مذاكرات به مدت 15 ماه به حالت تعليق درآمد اما صهيونيست ها به رغم «وراجي»هاي فراوان (تعبير نتانياهو) نتوانستند هيچ غلطي بكنند و در واقع معضل اين رژيم نه برقراري يا قطع مذاكرات، بلكه ضعف مفرط تل آويو در مواجهه نظامي با ايران است.
ثانيا صهيونيست ها همين الان هم نگرانند كه سوريه و حزب الله جهت گيري چالش موجود را متوجه رژيم صهيونيستي كنند و تسويه حساب به تعويق افتاده با اين رژيم اشغالگر را جلو بيندازند. اين واقعيت حتي در اظهارات برخي مقامات اسرائيل نيز بيان شد.
ثالثا اولين مخالف ارتكاب خبط عليه ايران، مقامات صهيونيست هستند چنان كه راديو اسرائيل روز جمعه از قول يديعوت آحارونوت گفت: 4 نفر از 8 عضو كابينه امنيتي نظامي اسرائيل، مخالف درگيري نظامي با ايران هستند. حتي شيمون پرز رئيس جمهور به عنوان مهم ترين شخصيت اسرائيلي از خط صبوري و انتظار پشتيباني مي كند.
همچنين پايگاه صهيونيستي دبكا فايل نوشت: بني گانتس رئيس ستاد ارتش اسرائيل مي گويد: جنگ با هر بهانه اي كه باشد، ممنوع است. او نسبت به هرگونه اقدام يا ورود نظامي به درگيري هاي سوريه هشدار داد و از وزير دفاع خواست از ايراد چنين اظهاراتي خودداري كند.
ژنرال بني گانتس گفت: احتمال درگيري هاي سنتي و منطقه اي بسيار كاهش يافته است اگرچه خاورميانه دچار زلزله سياسي شديدي شده است و بي ثباتي آن مي تواند اوضاع را به گونه اي از كنترل خارج كند كه حتي كسي به فكرش هم خطور نكند ولي اين بدان معنا نيست كه ما خطا كنيم و خود را درگير جنگ كنيم.
رئيس ستاد ارتش اسرائيل نسبت به ورود به هرگونه حمله نظامي در منطقه هشدار داد و گفت: چنين اتفاقي مي تواند ما را وارد يك جنگ تمام عيار كند و از طرف هاي مختلف مورد حمله قرار بگيريم.
وي همچنين به توانايي هاي ايران و حزب الله اشاره كرد و گفت: ايران و حزب الله كه از اسد حمايت قاطعي مي كنند مي توانند با توجه به توانايي ها و خبرگي شان به اسد كمك كنند كه چگونه با تهديدهاي اين چنيني برخورد كند. آنها متحدان استراتژيك اسد هستند كه حتي مي توانند او را از وضعيت فعلي نجات دهند.
همچنين وبسايت راديو فرانسه در تحليلي نوشت: اظهارات ژنرال بني گانتس و عاموس گيلعاد (رئيس اداره سياسي و امنيتي وزارت دفاع اسرائيل) مبني بر مخالفت با اقدام نظامي، نشانه پيروي اسرائيل از آمريكا در زمينه سياست صبر و انتظار مقابل ايران است.
رضا-ت تحليلگر راديو فردا در وبسايت راديو فرانسه تصريح كرد: در پي سوءقصد تروريستي بلغارستان، احتمال مي رفت كه اسرائيل دست به تلافي جويي بزند. اما در وضعيت كنوني خاورميانه، هر نوع اقدام عجولانه بر وخامت اوضاع مي افزايد. براي اسرائيل، حمله به تاسيسات اتمي ايران پرهزينه ترين اقدام خواهد بود. در وضعيت بحراني كنوني خاورميانه، مبادرت به هر نوع اقدام عجولانه نظامي وخامت اوضاع را افزايش داده و «مديريت بحران» در منطقه را دشوارتر خواهد ساخت.
يادآور مي شود بهمن ماه سال گذشته پس از خطبه هاي تاريخي ولي امر مسلمين حضرت آيت الله خامنه اي در نمازجمعه تهران، نتانياهو به شكل اضطراري اعضاي كابينه خود را فراخوانده و از آنها خواست از «وراجي» و «پرگويي و لفاظي» درباره تهديد نظامي عليه ايران پرهيز كنند چون اين امر باعث افزايش تهديدها عليه اسرائيل مي شود.
يادآوري اين نكته نيز شايسته است كه قدرت واقعي -ناتواني- ارتش رژيم صهيونيستي به طور روشن در دو جنگ 33 و 22 روزه آشكار شده است.
 


در جنگ خياباني كم آورديم دوباره بايد منافق شويم (خبر ويژه)

پايگاه اينترنتي وابسته به گروهك هاي ماركسيستي منحله از كم آوردن اپوزيسيون در آشوب 3 سال پيش خبر داد و در عين حال از عناصر ضد انقلاب خواست با وجود مخالفت با اصل قانون اساسي، ادعاي طرفداري از اجراي بدون تنازل آن را به عنوان يك تاكتيك و پوشش پيشه كنند.
اخبار روز نوشت: جنبش سبز يك شاهكار بود كه در آن با زرنگي توانستيم فيل سبز را از روزن نظارت شوراي نگهبان عبور دهيم. اما وقتي حاكميت از شوك درآمد بر آن شد كه اين بساط را جمع كند و ما در نبرد ميداني كم آورديم و ناچار به عقب نشيني شديم.
اين پايگاه گروهكي مي افزايد: درست است عقب نشيني كرديم اما تقسيم بندي خودي و غيرخودي به هم خورد و شبكه اي از مخالفان ساخته شد. موسوي خودي و غيرخودي را كنار گذاشت.
نويسنده آنگاه از ذبح جنبش سبز خبر داده و مي افزايد: از دو ناحيه كوشش هايي براي ذبح جنبش سبز به عمل مي آيد يكي در راستاي ذبح اسلامي و ديگر ذبح سكولاريستي آن. در داخل كشور زردهايي كه مي كوشند رداي اصلاح طلبي را به تن ناراست خود كنند و پشت به جنبش اصلاح طلبان كنند. آنها تا اعلام برائت نسبت به موسوي و بريدن سر جنبش سبز پيش رفته اند و در خارج كساني كه يكي پس از ديگري كنفرانس، ميزگرد و سمينار و... همه هم براي «دموكراسي» در ايران، برگزار مي كنند. از زمين و زمان حرف زده مي شود و هر نامربوطي بر زبان مي آيد. بيست نهاد و نه گروه و صد «شخصيت» و... به هر مناسبتي و از جمله به مناسبت سالگرد جنبش سبز اعلاميه، بيانيه و فراخوان صادر مي كنند، بدون آنكه دست از جعل نام هاي من درآوردي بردارند.
اين پايگاه وابسته به گروهك هاي ماركسيستي منحله البته اشاره اي به فرصت طلبي اين گروهك ها از حوادث سال 88 نكرد اما در عين حال خواستار آن شد كه اپوزيسيون شعار اجراي بدون تنازل قانون اساسي را به عنوان تاكتيك انتخاب كند اگر چه مخالف قانون اساسي باشد.
 


تلاش روزنامه شرق براي تبرئه حاميان نسل كشي مسلمانان ميانمار
(خبر ويژه)


در حالي كه «آنگ سان سوچي» با سكوت در مقابل نسل كشي مسلمانان، به نوعي از اقدامات ضدبشري و جنايت كارانه دولت ميانمار حمايت كرده است، روزنامه شرق تلاش كرد تا او را تطهير كند!
سوچي كه به خاطر همراهي با سياست هاي غرب، برنده جايزه صلح نوبل شده و به شيرين عبادي ميانمار معروف شده است، با گذشت بيش از يك هفته از قتل عام مظلومانه مسلمانان اين كشور هنوز هيچ اعتراضي انجام نداده است. او حتي در سخنراني خود در پارلمان ميانمار نيز نه فقط حاضر نشد به سكوت خود پايان دهد بلكه برخي از خبرها حاكي از آن است كه «سوچي» از كشتار مسلمانان ميانمار دفاع نيز كرده است.
با اين حال روزنامه شرق در شماره روز پنجشنبه 5 مرداد، با چاپ عكس سوچي در صفحه نخست خود و چاپ تصويري روي سجاده نماز! و تحريف سخنان او، سعي كرده است تا از اين شخصيت غرب گرا حمايت كرده و او را از اتهام همراهي با جنايات ضدبشري حكومت ميانمار تبرئه نمايد.
سوچي در اين سخنراني، به حمايت از حقوق اقليت هاي مذهبي، «شان»، «كارن» و «كاچين» پرداخت، اما هيچ نامي از مسلمانان به زبان نياورد و از اين طريق حمايت خود از كشتار مسلمانان ميانمار را اعلام كرد.
اما نكته قابل توجه اين است كه روزنامه شرق در اقدامي آماتور و ساده انگارانه در تيتر خبر خود به دروغ نوشت: «انتقاد سوچي از نقض حقوق مسلمانان ميانمار.»
خام دستي شرق تا آنجا بود كه حتي در متن گزارش خود نيز هيچ عبارتي را كه اشاره اي به انتقاد سوچي به اين مسئله باشد درج نكرده است.


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14