(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 10 مرداد 1391 - شماره 20269

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
در ديدار جمعي از نوآوران و اعضاي شركت هاي دانش بنيان مطرح فرمودند
رهبر انقلاب : مشكلات و فشارها كوچك تر از اراده و آرمان هاي ملت ايران است
آسوشيتدپرس: رويكرد رهبر ايران توقف فروش نفت و تكيه بر صنايع دانش بنيان است
پاي درس علي (ع)
آيت الله مهدوي كني: دولت در ساخت مسكن موفق عمل كرده است
مقدم فر: شكست آمريكا در سوريه لطمه بزرگي به عربستان مي زند
رأي ديوان عدالت اداري به بركناري مرتضوي
قبولي هاي كنكور 91 از 17 مرداد انتخاب رشته مي كنند
در المپياد جهاني آمريكا تيم المپياد شيمي ايران 4 مدال كسب كرد


در ديدار جمعي از نوآوران و اعضاي شركت هاي دانش بنيان مطرح فرمودند

رهبر انقلاب : مشكلات و فشارها كوچك تر از اراده و آرمان هاي ملت ايران است

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در ديدار جمعي از نوآوران و اعضاي شركت هاي دانش بنيان طي بياناتي تأكيد كردند: ملت ايران در وسط ميدان است و مشكلات و فشارها، كوچكتر از تصميم، اراده و آرمانهاي اين ملت است.
متن كامل بيانات رهبر معظم انقلاب:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
اولاً خيلي خوش آمديد دوستان، برادران، خواهران و مسئولان. من اميدوار هستم كه اين جلسه و جلسات مشابه اين بتواند كمك كند به آن نياز اساسي اي كه امروز كشور ما دارد، كه عبارت است از توسعه دانش، تحقيقات، فناوري و پرورش استعدادها و جاري شدن روزافزون محصول استعدادهاي برجسته ملت ما در زندگي آحاد مردم در كشور.
گلايه هاي درست
جلسه امروز با هدف تقويت شركت هاي دانش بنيان و به طور كلي نوآوري در دانش و فناوري و تقويت ورود محصولات اين شركتها به بازار و مصرف، تشكيل شد. خب، دوستان مطالب بسيار خوبي را بيان كردند. خوشبختانه در جلسه، مسئولين حضور دارند و پيشنهادها را شنيدند. البته دوستاني كه در قالب پيشنهاد صحبت كردند، برخي گلايه ها را هم مطرح كردند كه به نظر من حق به جانب آنهاست. گلايه ها، گلايه هاي درستي است؛ برطرف شدن آنها هم با توجه به همين پيشنهادها خواهد بود. خب، مسئولين، اينجا حضور دارند؛ معاون محترم رئيس جمهور و برخي وزيران مرتبط با اين مسائل و همچنين بعضي مسئولان ديگر در جلسه هستند و مطالب را شنيدند. آنچه كه در اين جلسه گفته شد، ان شاءالله و به توفيق الهي جمع بندي و دنبال هم خواهد شد. البته توقعاتي هم از دستگاه رهبري مطرح شد، كه ما ان شاءالله همه آنها را دنبال خواهيم كرد؛ چه آن چيزهائي كه ارتباط به دستگاه هاي دولتي و اجرايي دارد - كه ما بايد تأكيد كنيم - چه آن چيزهايي كه به نحوي مرتبط با خود دستگاه رهبري است. ان شاءالله ما اينها را دنبال مي كنيم. البته من نمونه هايي از پيشنهادها و انتظاراتي كه دوستان مطرح كردند، اينجا يادداشت كردم؛ كه به نظر من غالباً انتظارات درستي است و اميدواريم ان شاءالله به اينها رسيدگي شود. من به بعضي از اين پيشنهادها و انتظارات هم اشاره خواهم كرد.
چشمه هاي جوشان علم
آنچه كه ما بر آن اصرار مي ورزيم و تأكيد مي كنيم، اين است كه علم براي كشور، يك سرمايه بي پايان و تمام نشدني است. اگر چرخه توليد علم در يك كشوري به راه افتاد، اگر استعدادي وجود داشت و به جريان افتاد، اگر ظرفيت ها شروع كرد به بروز و ظهور، آن وقت اين ديگر منبع تمام نشدني است. علم يك پديده درون زاست؛ چيزي نيست كه انسان براي آن ناچار و ناگزير باشد وابسته شود. بله، اگر شما بخواهيد علم حاضر و آماده را بگيريد، همين است؛ وابستگي دارد، احتياج دارد، دست دراز كردن دارد؛ اما بعد از آنكه بنيان علمي در يك كشوري به وجود آمد، استعداد هم در آن كشور وجود داشت، آن وقت حالت چشمه هاي جوشان را پيدا مي كند. اگر ما بپردازيم به دنبال گيري تحقيق و علم و ژرفنگري و دانش پژوهي، اگر اين مسئله در كشور همچنان كه بحمدالله چند سالي است جدي گرفته شده و دنبال مي شود، با همين شتاب، بلكه با انگيزه بيشتر و اهتمام بيشتر دنبال شود، بدون ترديد كشور به يك اوجي دست خواهد يافت.
جدي بگيريد
با توجه به واقعياتي كه ما مشاهده مي كنيم و جلوي چشم ماست، اين اوجگيري، اين رسيدن به اين تعالي مورد نظر و پيشرفت، به هيچ وجه خيالپردازانه نيست؛ واقع گرايانه است؛ تجربه اين چند سال هم همين را نشان مي دهد. در همين آمارهائي كه داده شد، ملاحظه كرديد كه پيشرفت كشور در بخشهاي مهم و دانش هاي نو و مؤثر در زندگي، با فاصله چند سال، پيشرفت چشمگيري بوده است؛ اين نشان دهنده اين است كه استعداد و ظرفيت و آمادگي هست. ما بايد اين مسئله را جدي بگيريم؛ يعني به مسئله علم و تكيه به علم در كشور اهميت بدهيم؛ يعني اين را اساس كار قرار بدهيم. حرف ما در اين چند ساله همين است. اگر چنانچه علم در بخشهاي مختلف جدي گرفته شد، آن وقت اين شركت هاي دانش بنيان كه بر مبناي علم كار مي كنند، توليد مي كنند و ثروت آفريني مي كنند، خواهند توانست به تدريج اقتصاد كشور را به شكوفائي واقعي برسانند.
تله نفت
تحصيل ثروت از راه فروش منابع تمام شدني مثل نفت و امثال نفت، رونق نيست، پيشرفت نيست؛ اين خودگول زدن است. ما در اين دام افتاديم. بايد اقرار كنيم، قبول كنيم كه اين يك تله است، يك دام است براي ملت ما. ما دچار خام فروشي شديم. يك واقعيتي براي ما به ارث گذاشته شد، كشور هم به آن عادت داده شده است. البته در اين سالها سعي شده كه يك مقداري اين اعتياد مضر براي كشور، كنار گذاشته شود، ليكن به طور كامل پيش نيامده. ما بايد اول اعتقاد پيدا كنيم كه بايد كشور به جائي برسد كه بتواند با اختيار، هرگاه اراده كرد، سر چاه هاي نفت خودش را ببندد؛ ما بايد به اين باور برسيم. اين حالا مسئله نفت است. خام فروشي ها در بخشهاي مختلف مواد خام و معدني همچنان وجود دارد؛ و اين يكي از ضعف هاي ماست، يكي از مشكلات كشور ماست. ما اگر بخواهيم از اين وضعيت نجات پيدا كنيم، بخواهيم به رشد اقتصادي حقيقي نائل شويم، راهش تكيه به علم است؛ اين هم از راه تقويت همين شركت هاي دانش بنيان، عملي است. ما بايد به اين سمت برويم.
دانش، پايه اقتصاد
البته كارهائي كه انجام گرفته، كارهاي باارزشي است. گزارشي كه معاون محترم رئيس جمهور دادند - كه البته من اطلاع نسبتاً كاملي از آنچه كه انجام گرفته، قبلاً در ضمن گزارش هاي مكتوب به دست آوردم - بسيار دلگرم كننده است؛ نشان دهنده اين است كه دستگاه هاي ما بحمدالله تلاششان در اين زمينه خوب است؛ منتها نگاه كنيم، ضعف ها را در بخشهاي مختلف شناسائي كنيم و سعي كنيم اين ضعفها را برطرف كنيم. اگر ما ان شاءالله بتوانيم بنيانگذاري كارهاي اقتصادي بر پايه دانش را پيش ببريم و به وجه غالب اقتصاد كشور تبديل كنيم، اين نه تنها به كشور قدرت اقتصادي خواهد داد، بلكه قدرت سياسي هم خواهد داد، قدرت فرهنگي هم خواهد داد. وقتي يك كشوري احساس كرد كه با علم خود، با دانش خود مي تواند زندگي خود را و ملت خود را اداره كند و به ديگر ملتها خدمت برساند، احساس هويت مي كند، احساس شخصيت مي كند؛ اين درست همان چيزي است كه ملت هاي مسلمان امروز به آن احتياج دارند.
سال هاي اسارت
ملت ما قبل از انقلاب، سالهاي متمادي اسير تضعيف روحيه خودباوري در ميان خود بوده است. از آن وقتي كه اول مسئولان دولتي، بعد به تدريج آحاد مردم چشم باز كردند و در مقابل پيشرفت خيره كننده علمي غرب مبهوت شدند، به تدريج احساس كمبود، احساس حقارت، احساس خودكم بيني در اين كشور و در ميان ملت ما ترويج شد. خوشبختانه انقلاب همه چيز را دگرگون كرد؛ از جمله اين حالت و اين روحيه را دگرگون كرد. بنابراين بنيانگذاري كارهاي اقتصادي بر پايه دانش، هم موجب تقويت روحيه و شخصيت و هويت ملي است، هم قدرت سياسي. خود استقلال و خوداتكائي در يك كشور، قدرت سياسي مي دهد؛ علاوه بر قدرت اقتصادي كه خب، طبيعي است و وجود دارد.
همت بلند
آنچه كه ما مي خواهيم ان شاءالله بر اين جلسه مترتب شود، به طور كلي دو چيز است: يكي تشويق نخبگان و زبدگان و اهل علم و اهل تحقيق به اين كه به سمت تشكيل اين شركت ها بروند و همچنين رساندن محصول اين شركتها و اين تحقيقات به بازار و در دسترس مردم قرار دادن و وارد كردن آن در چرخه تجارت است. اين، غرض اول ماست. البته هم افزائي علم و ثروت و دارائي، تعريف ابتدائي اين شركتهاست. بنابراين اهل دانش و كساني كه اهل سرمايه گذاري هاي مالي هستند، همت كنند و اين شركتها افزايش پيدا كند. حالا گفته شد كه تا پايان برنامه، بيست هزار شركت تشكيل خواهد شد؛ ليكن تصور من اين است كه بيش از اين بايستي ما در كشور به رقم شركتهاي دانش بنيان اهتمام بورزيم. البته كميت و كيفيت آنها با هم ديده شود؛ كه حالا مسئله كيفيت، مسئله ديگري است.
همكاري براي رفع مشكلات
هدف دوم اين است كه مشكلات اين شركت ها ان شاءالله برطرف شود. مشكلاتي وجود دارد - مشكل نقدينگي هست، مشكل كمك هاي گوناگون معنوي هست؛ كه در اين پيشنهادها وجود داشت - دولت مي تواند اين مشكلات را برطرف كند. همين بخش هائي كه مرتبط با اين قضيه هستند؛ چه معاونت محترم رياست جمهوري، چه وزارت هاي محترم صنايع و علوم و بهداشت و درمان و جهاد كشاورزي و وزارت هائي كه با اين قضايا ارتباط پيدا مي كنند، مي توانند همكاري كنند، تقسيم مسئوليت كنند، حدود وظايف هر بخشي را تعيين كنند و مشكلات را برطرف كنند.
از جمله چيزهائي كه اينجا گفته شد و به نظر من درست هم هست، اين است كه اين سيستمهاي سنتي قديمي اعتبارشناسي، از جمله از سوي بانكها و مراكز پولي، نسبت به اين شركتها نگاهشان را عوض كنند. مشكل نقدينگي، مشكل مهم اين شركتهاست.
عامل خطرپذيري
از جمله چيزهائي كه گفته شد - كه به نظر ما درست هم هست - مسئله لحاظ خطرپذيري در اين شركت هاست؛ چون اگر چنانچه در اين شركت ها خطرپذيري نباشد و آمادگي براي مواجهه با ريسك وجود نداشته باشد، كار پيش نخواهد رفت. البته راههائي وجود دارد براي اينكه زيان اين خطرها، اصل موجوديت اين شركتها را تهديد نكند؛ مثل بيمه هاي مخصوص و مشخصي كه براي اين كار بايد پيش بيني شود؛ كه اين هم كار دستگاه هاي دولتي است.
برويد دنبالشان
يك مسئله مهم اين است كه دستگاه هاي دولتي ما اختراعات و ثبت اختراعات را رصد كنند و خود آنها به سراغ صاحبان اختراعات و نخبگان فكري بروند و از آنها بخواهند كه همكاري كنند، كمك كنند، تا آنها بتوانند بيايند در ايجاد يك شركت دانش بنيان در آن بخش مورد نظر سهيم شوند. دستگاه هاي ما ننشينند كه مخترعان به آنها مراجعه كنند، كار بيفتد توي پيچ و خمهاي اداري و بوروكراسي و مشكلاتي كه وجود دارد؛ اينها يقيناً شوق ها و استعدادها را تضعيف خواهد كرد. آنطور كه من گزارش دارم، خارجي ها دارند استعدادهاي موجود كشور ما را رصد ميكنند؛ هر جائي كه به دردشان مي خورد، مي آيند سرمايه گذاري مي كنند و مي برند. خب، استعداد انساني، نيروي انساني، ارزشمندترين موجودي يك كشور است.
نبايد اجازه بدهيم، نبايد بگذاريم، «نگذاشتن» هم به اين شكل منطقي است كه ما زمينه را فراهم كنيم، آماده كنيم، تشويق كنيم، دستگيري كنيم، آنها را وادار كنيم، آنها را وارد ميدان كنيم كه مشغول بشوند، دلگرم بشوند؛ آن وقت در آن صورت، اين همان چشمه جوشان تمام نشدني خواهد بود كه پيش مي آيد.
تسريع در قانون حمايتي
از جمله مطالبي كه گفته شد و درست هم هست، همين مسئله اجراي قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان است كه دو سه سالي است تصويب شده. دولت لايحه اي داد، مجلس هم تصويب كرد. البته آئين نامه اجرائي آن هنوز تصويب نشده، ابلاغ نشده؛ اين كار بايد سريع انجام بگيرد. ان شاءالله مسئولين دولتي كه اينجا تشريف دارند، اين را دنبال كنند. براي اين كار مبلغي هم در نظر گرفتند، ايجاد صندوقي هم تصويب و آماده شد. اگر ان شاءالله آن قانون به كار بيفتد، قطعاً به پيشرفت و توسعه شركتهاي دانش بنيان كمك خواهد كرد.
محوريت بخش خصوصي
نكته ديگري كه مورد اشاره قرار گرفت - كه البته در ذهن من هم بود و در گزارش هائي كه به ما داده اند، مورد توجه بود - اين بود كه در كمكهاي مالي و پشتيباني ها، شركت هاي دولتي سهم بيشتر را نبرند كه بخش خصوصي و شركت هاي غيردولتي پشت در بمانند. اينجا هم من ديدم بعضي از دوستان همين تذكر را دادند؛ در گزارش هاي ما هم همين نكته مورد توجه قرار گرفته. كاري كنيم كه بخش خصوصي در زمينه شركت هاي دانش بنيان بتواند به معناي واقعي كلمه روي پاي خودش بايستد و رشد كند. اگر چنانچه در اين زمينه بخش خصوصي رشد پيدا كرد، به نظر ما منافعش براي كشور بسيار زياد خواهد بود. دولت نقش حمايت كننده خودش و هدايت كننده خودش و كمك كننده خودش را خواهد داشت؛ ليكن در عرصه، محور حركت، بخش خصوصي خواهد بود. اين هم يكي از نكاتي است كه مورد توجه است.
ضرورت بانك اطلاعات
يكي از چيزهاي مهمي كه وجود دارد، بانك اطلاعات است. يكي از فوايد اين جلسه همين است كه كساني مي آيند اطلاعاتي را در اختيار جمعي از نخبگان و زبدگان و مسئولان مي گذارند؛ اين كار بايستي عموميت پيدا كند. بايد بانك اطلاعات وجود داشته باشد؛ ما داشته هاي خودمان را بدانيم، نداشته ها را هم بدانيم؛ چيزهائي كه مورد نياز ماست. بخصوص بعضي از بخشهاي دولتي كه اينجا از آنها اسم آوردند - مثل نفت، مثل دفاع، مثل كشاورزي - اينها نيازهاي بسيار زيادي دارند؛ كه اگر چنانچه اين نيازها براي تشكيل دهندگان شركت هاي دانش بنيان معلوم بشود، كساني كه از لحاظ سرمايه گذاري علمي و سرمايه گذاري پولي آماده هستند، مي توانند سراغ اين نيازها بيايند و اين نيازها را برطرف كنند. پس تشكيل بانك اطلاعات و در معرض گذاشتن اطلاعات لازم براي همه، چيز بسيار لازمي است.
جامع باشيد
يك نكته ديگر هم اين است كه شركتهاي دانش بنيان در عرصه هاي مختلف كشور مي توانند فعال شوند؛ چند عرصه محدود را براي اين كار نگذارند؛ در همه مواردي كه نياز وجود دارد، اين استعدادها به كار بيفتد و ان شاءالله اين شركت ها بتوانند نقش ايفاء كنند.
آنچه كه من به طور خلاصه در پايان مطالبم مي خواهم عرض كنم، اين است كه هم دانشگاه ها، هم دستگاه هاي دولتي، هم آحاد مردمي كه خوشبختانه توانائي و استعداد اين كار را دارند، چه از لحاظ علمي، چه از لحاظ توانائي هاي مالي، بايد تلاش كنند مسئوليت زمان خود و مقطع تاريخي حساس خود را بشناسند و به آن عمل كنند. اين كه ما عرض كرديم «اقتصاد مقاومتي»، اين يك شعار نيست؛ اين يك واقعيت است. كشور دارد پيشرفت مي كند. ما افق هاي بسيار بلند و نويدبخشي را در مقابل خودمان مشاهده مي كنيم. خب، بديهي است كه حركت به سمت اين افق ها، معارضها و معارضه هائي هم دارد. بعضي از اين معارضه ها انگيزه هاي اقتصادي دارد، بعضي انگيزه هاي سياسي دارد؛ بعضي منطقه اي است، بعضي بين المللي است. اين معارضه ها در مواردي هم منتهي ميشود به همين فشارهاي گوناگوني كه مشاهده مي كنيد؛ فشارهاي سياسي، تحريم، غير تحريم، فشارهاي تبليغاتي - اينها هست - ليكن در لابه لاي اين مشكلات، در وسط اين خارها، گام هاي استوار و همت ها و تصميم هائي هم وجود دارد كه بناست از وسط اين خارها عبور كند و خودش را به آن نقطه مورد نظر برساند؛ وضع كشور الان اينجوري است.
بن بست نداريم
به هيچ وجه ما در بن بست نيستيم؛ به هيچ وجه با مشكلاتي كه ما را از تصميم به ادامه راه باز بدارد، مواجه نيستيم؛ چنين مشكلاتي وجود ندارد. بله، مشكلات هست؛ اما همه اين مشكلات، كوچكتر از تصميم و اراده و هدفها و آرمانهاي اين ملت و اين كشور است. در بستر نرم و راحتي نمي خواهيم بخوابيم و تكيه بزنيم و استراحت كنيم؛ نه، وسط ميدانيم؛ اما اين ميدان، يك ميدان دشوار و در عين حال شوق آفرين است؛ مثل ميدان ورزش و مسابقات ورزشي. در ميدان هاي مسابقات ورزشي خستگي هست، دلهره هم هست، اما شوق آفرين است. هيچ ورزشكاري از حضور در ميدان مسابقه ورزشي امتناع نمي كند؛ بلكه با شوق ميرود آنجا. اين كار زحمت هم دارد - فشار جسمي، فشار عصبي - در عين حال ورزشكاران ميروند. وضعيت ما اينجوري است.
نقش دانش در اقتصاد مقاومتي
عرصه، عرصه حركت عمومي و ماندگار تاريخي ملت است. از لحاظ تاريخي، حركت امروز ما يك حركت ماندگار است. يعني سرنوشت ايران را امروز ملت ما شايد براي قرنها دارند رقم ميزنند و معين مي كنند. هميشه چنين موقعيتي پيش نمي آيد؛ در همه مقاطع تاريخي، اين وضعيت پيش نمي آيد؛ در زمان ما خوشبختانه پيش آمده. اين انقلاب، كشور را و ملت را در معرض يك حركت مؤثر ماندگار طولاني و تاريخي قرار داده.
خب، ما بايد هر كدام نقش خودمان را بشناسيم و آن را ايفاء كنيم. يكي از بخش هاي ما، اقتصاد است و خاصيت اقتصاد در يك چنين شرائطي، اقتصاد مقاومتي است؛ يعني اقتصادي كه همراه باشد با مقاومت در مقابل كارشكني دشمن، خباثت دشمن؛ دشمناني كه ما داريم. به نظر من يكي از بخش هاي مهمي كه مي تواند اين اقتصاد مقاومتي را پايدار كند، همين كار شماست؛ همين شركت هاي دانش بنيان است؛ اين يكي از بهترين مظاهر و يكي از مؤثرترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي است؛ اين را بايد دنبال كرد.
آينده ان شاءالله آينده روشني است. اميدواريم خداوند متعال به همه شماها توفيق بدهد؛ به مسئولين محترم و عزيز ما هم ان شاءالله توفيق بدهد كه بتوانند نقش خودشان را ايفاء كنند؛ شما هم نقش خودتان را ايفاء كنيد و اين پيشنهادهائي هم كه در اينجا مطرح شد، ان شاءالله همه در خارج محقق شود و به آنها عمل شود. غالب اين پيشنهادها، پيشنهادهاي خوبي است؛ ان شاءالله اين پيشنهادها بررسي و به آنها عمل شود. از خداوند متعال توفيق همه شما را مسئلت ميكنيم و اميدواريم فرداي ملت ايران از امروز و ديروز او بمراتب بهتر باشد.
والسّلام عليكم و رحمه الله و بركاته
 


آسوشيتدپرس: رويكرد رهبر ايران توقف فروش نفت و تكيه بر صنايع دانش بنيان است

خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس در بازتاب بيانات اخير مقام معظم رهبري، «توقف فروش نفت و ايجاد اقتصادي جديد» را به عنوان محور خبر خود انتخاب كرد.
اي بي سي نيوز به نقل از آسوشيتدپرس نوشت: رهبر عالي ايران رويكرد جديدي را در برابر تحريم هاي غرب در دستور كار قرار داده و آن توقف فروش نفت و به جاي آن تكيه بر صنايع دانش بنيان است.
بنابراين گزارش، آيت الله خامنه اي «اقتصاد مقاومتي» را راهكاري مي داند كه مي تواند به شكلي موثر با تحريم ها مقابله كند.
خبرگزاري آسوشيتدپرس از رهبر انقلاب اسلامي نقل كرده است كه ايران بايد فروش مواد خام از جمله نفت را متوقف كرده و به جاي آن به شركت هاي دانش بنيان روي آورد كه اقتصاد مقاومتي را مستحكم تر مي سازند.
 


پاي درس علي (ع)

از اعمال و رفتار ما پيروي كن!
اميرالمؤمنين علي(ع) خطاب به مالك اشتر فرماندار مصر:
آنچه بر تو لازم است آن كه حكومت هاي دادگستر پيشين، سنت هاي باارزش گذشتگان، روش هاي پسنديده رفتگان و آثار پيامبر(ص) و واجباتي كه در كتاب خداست، را همواره به يادآوري، و به آنچه ما عمل كرده ايم پيروي كني، و براي پيروي از فرامين اين عهدنامه اي كه براي تو نوشته ام، و با آن حجت را بر تو تمام كرده ام، تلاش كن، زيرا اگر نفس سركشي كرد و بر تو چيره شد عذري نزد من نداشته باشي.
از خداوند بزرگ، با رحمت گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسته ها، درخواست مي كنيم كه به آنچه موجب خشنودي اوست ما و تو را موفق فرمايد، كه نزد او و خلق او، داراي عذري روشن باشيم، برخوردار از ستايش بندگان، يادگار نيك در شهرها، رسيدن به همه نعمت ها و كرامت ها بوده و اينكه پايان عمر من و تو را به شهادت و رستگاري ختم فرمايد.
نهج البلاغه- نامه 53
 


آيت الله مهدوي كني: دولت در ساخت مسكن موفق عمل كرده است

رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت: دولت گام هاي زيادي برداشته و در امر مسكن سازي موفق عمل كرده است.
آيت الله مهدوي كني رئيس مجلس خبرگان رهبري طي سخناني براي روزه داران ماه مبارك رمضان با اشاره به اينكه امام خميني(ره) همواره بر اين موضوع تاكيد داشتند كه انقلاب ما انقلابي است تا احكام اسلام را پياده كند گفت: انقلاب اسلامي ايران به وقوع پيوست تا معيارهاي اسلام يعني عدالت و گرفتن حق مردم را پياده كند ولي اين موضوع به اين معنا نيست كه از ابتدا مي توانيم همه احكام اسلام را به طور عملي يك دفعه در جامعه محقق كنيم.
به گزارش فارس وي افزود: توجه به اين نكته كه جهت گيري هاي ما به سمت اسلام باشد ضرورت دارد زيرا سبب خواهد شد احكام اسلامي را پياده كنيم زيرا شاهديم كه بعضي حكومت ها به دنبال عدالت نيستند و منفعت شخصي را در نظر مي گيرند و اين در حالي است كه بعضي از حكومت ها نيز به دنبال حق مردم هستند و مي خواهند مطالبات مردم را محقق كنند.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينكه يك روزه نمي توان همه مشكلات را حل كرد، اظهار داشت: با وجود اينكه دولت گام هاي زيادي برداشته است و در امر مسكن سازي موفق عمل كرده است، اما نمي توان همه مردم را يك روزه خانه دار كرد لذا بايد به اين نكته توجه كرد كه ما به سمتي حركت مي كنيم كه بناي حل مشكلات را دارد و پيروزي در اين مسير به كار عمومي بستگي دارد.
وي همچنين با اشاره به ضرورت تلاوت قرآن در ماه رمضان افزود: به روزه داران توصيه مي كنم در اين ماه به قرآن و مفاهيم آن توجه ويژه داشته باشند.


مقدم فر: شكست آمريكا در سوريه لطمه بزرگي به عربستان مي زند

معاون فرهنگي سپاه پاسداران گفت: با شكست سناريوي آمريكا در سوريه، به عربستان و كشورهاي غربي لطمه بزرگي وارد خواهد شد.
حميدرضا مقدم فر در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه امروز وضعيت سوريه نسبت به گذشته خوب است، درباره آينده اين كشور و جايگاه آن در منطقه خاورميانه اظهار داشت: افق پيش روي سوريه عاري از معارضه است، از اين رو سوريه مقتدرتر از گذشته در منطقه خواهد بود به دليل اينكه توانسته در برابر هجمه هاي داخلي و خارجي به خوبي مقاومت كند.
وي نظام سوريه را نظامي پخته و قوي ارزيابي كرد و افزود: با توجه به خسارت هايي كه به اين كشور عربي وارد شد، اما همچنان نظام سوريه اقتدار خود را در حوزه هاي مختلف همچون امنيتي، دفاعي و فرهنگي نشان داد و در حال حاضر نيز اراده جدي را براي تحقق اصلاحات آغاز كرده است. معاون فرهنگي سپاه پاسداران ادامه داد: همچنين پاكسازي هايي در سوريه انجام شده است، پاكسازي هايي از حضور نيروهاي نفوذي و سلاح هاي متعدد و بدون شك اين پاكسازي ها شرايطي را فراهم مي كند كه سوريه بتواند با قدرت و قوت بيشتري در كشور خود و حتي منطقه ظهور و بروز داشته باشد.
مقدم فر انسجام ملي در سوريه را بسيار مهم عنوان كرد و با بيان اينكه علاوه بر پاكسازي ها، سوريه نياز فراواني به انسجام ملي دارد، تأكيد كرد: خوشبختانه امروز جريان مردمي در سوريه شكل گرفته است و هواداران و طرفداران اسد و حكومت سوريه به انسجام قابل قبولي دست يافته اند كه در گذشته اين انسجام ديده نمي شد به طوري كه در كنار ارتش رسمي سوريه، ارتش مردمي نيز شكل گرفته و اين عامل مي تواند سوريه را نسبت به گذشته متمايزتر كند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه آمريكا تلاش مي كند تا در كشورهايي كه بيداري اسلامي در آن صورت گرفته نفوذ پيدا كند ولو اين نفوذ اندك باشد، گفت: تا به امروز كه نتوانستند بر اين موج گسترده بيداري اسلامي مسلط شوند و با شكست در سوريه به آمريكا، عربستان و كشورهاي غربي لطمه بزرگي وارد خواهد شد. معاون فرهنگي سپاه پاسداران ايجاد ناامني در سوريه را سناريوي كشورهاي غربي در برابر اسد دانست و اظهار داشت: با آرام شدن وضعيت سوريه بايد اين باور را به كشورهايي كه بيداري اسلامي در آن شكل گرفته ايجاد كرد كه اين ناامني ها و ايجاد اختلاف در سوريه سناريوي آمريكا در برابر حكومت بشار اسد و خط مقاومت در منطقه بود. وي اضافه كرد: مردم منطقه بايد بدانند كه در سوريه جنگ رواني از سوي رسانه هايي همچون الجزيره، العربيه و شبكه هاي غربي اعمال شده بود و آنها بودند كه تلاش كردند سوريه را به بحران بكشانند، اما با اقتدار سوريه و جبهه مقاومت، شكستي سنگين تر از گذشته خواهند خورد.


رأي ديوان عدالت اداري به بركناري مرتضوي

ديوان عدالت اداري انتصاب سعيد مرتضوي به مديرعاملي سازمان تأمين اجتماعي را باطل كرد.
رئيس ديوان عدالت اداري در گفت وگو با ايسنا گفت: پرونده شكايت نمايندگان از تصميم وزير رفاه و تأمين اجتماعي مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رياست سازمان تأمين اجتماعي صبح روز دوشنبه در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت.
وي افزود: براين اساس با وارد تشخيص داده شدن شكايت نمايندگان، مصوبه وزير رفاه و تأمين اجتماعي كه در آن سعيد مرتضوي به عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعي منصوب شده بود غيرقانوني اعلام و ابطال شد.
براساس رأي صادره از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، سعيد مرتضوي قانوناً نمي تواند در رأس مديريت سازمان تأمين اجتماعي حضور داشته باشد.
علي اكبر بختياري مدير كل حوزه رياست ديوان عدالت اداري نيز گفت: رأي لغو انتصاب مرتضوي از مدير عاملي سازمان تأمين اجتماعي قطعي است و اين فرد ديگر هيچ سمتي در سازمان تأمين اجتماعي ندارد.
گفتني است سعيد مرتضوي اسفند ماه 1390 با حكم شيخ الاسلامي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي رئيس سازمان تأمين اجتماعي شد و پس از آن نمايندگان مجلس با ورود به موضوع درپي استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي برآمدند اما با ميانجيگري غلامعلي حداد عادل نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي موضوع استيضاح وزير منتفي شد ولي برخي نمايندگان مجلس با شكايت به ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين انتصاب را مطرح كردند.
 


قبولي هاي كنكور 91 از 17 مرداد انتخاب رشته مي كنند

داوطلبان كنكور پس از اطلاع از نتيجه نهايي آزمون از 17 تا 23مرداد مي توانند رشته هاي مورد علاقه خود را از ميان 100 كد رشته انتخاب كنند.
دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1391 در گروه هاي آزمايشي علوم انساني، علوم تجربي، رياضي، هنر و زبان هاي خارجي منتشر شده است.همچنين سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص بسته آموزشي انتخاب رشته يادآور شده است: بسته آموزشي انتخاب رشته براساس برنامه زماني منتشر مي شود.ويژه نامه انتخاب رشته سال 91 ديروز دوشنبه 9 مرداد از طريق روزنامه فروشي ها در سراسر كشور عرضه شد. كتاب انتخاب رشته انتخاب آينده براي استفاده داوطلبان، مشاوران و كارشناسان آموزش از تاريخ 9 مرداد از طريق مراكزي از جمله تهران-خيابان كريم خان زند-خيابان ميرزاي شيرازي-خيابان كامكار- پلاك 30 و تهران-خيابان آزادي- نبش چهار راه خوش-پلاك 244 توزيع مي شود. ساير مراكز پخش استاني در روزهاي آينده به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد نرم افزار راهنماي انتخاب رشته مجازي 2 روز پس از اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 91 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org براي داوطلبان علاقه مند قابل استفاده خواهد بود.


در المپياد جهاني آمريكا تيم المپياد شيمي ايران 4 مدال كسب كرد

تيم ملي المپياد دانش آموزي شيمي ايران توانست در چهل وچهارمين المپياد جهاني شيمي در آمريكا، يك مدال طلا و سه برنز كسب كند.
تيم ايران با كسب اين تعداد مدال در جايگاه هشتم جهان ايستاد.
دانش آموزان ايراني در اين دوره از مسابقات با 4 نفر شركت كردند كه از اين ميان آرش فيروزبخت مدال طلا و سيد علي توانا، محمد زارعي و آرش كشاورزي مدال برنز را براي كشور به ارمغان آوردند.
تيم المپياد شيمي ايران روز پنجشنبه 12 مردادماه به ايران باز مي گردد.


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14