(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 12 شهریور 1391 - شماره 20296

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
بان كي مون و محمد مرسي در قاب اجلاس تهران (يادداشت روز)
نوبت ! (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
تحليل رسانه هاي غربي از اجلاس تهران: ايران ظرفيت غيرمتعهدها را متحول كرد
بان كي مون خطاب به رهبر انقلاب:
شما فقط رهبر ايران نيستيد رهبري جهان اسلام را هم بر عهده داريد
تاكيد برزيل، شيلي و هند براي گسترش روابط با ايران
دروغ هايي كه شبكه عنكبوت در حاشيه اجلاس تهران منتشر كرد (خبر ويژه)
قدرت نرم ايران آمريكا و متحدانش را خلع سلاح مي كند (خبر ويژه)
حمله به ليبي تفريحي بود
آمريكا سوريه را باتلاق مرگ مي داند (خبر ويژه)
شركت 120 كشور در نشست تهران ابراز اطمينان به سياست خارجي ايران است (خبر ويژه)
اسرائيل: آمريكا ما را مقابل ايران بي اعتبار مي كند (خبر ويژه)


بان كي مون و محمد مرسي در قاب اجلاس تهران (يادداشت روز)

اين روزها، در حالي كه مقامات و رسانه هاي غربي از اجلاس تهران به مثابه بمب قوي و قدرتمندي ياد مي كنند كه ايران اسلامي در عمق جبهه مشترك آمريكا و متحدانش منفجر كرده است و بعد از بيانات رهبر معظم انقلاب، از حضور بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد و محمد مرسي، رئيس جمهور مصر در اين اجلاس تلقي دو ضربه هولناك دارند، رسانه هاي فارسي زبان اردوگاه غرب نظير بي بي سي، راديو آمريكا، راديو فردا و... براي كاستن از عظمت واقعه اي كه به قول «نوول ابزرواتور» حيثيت و اعتبار بين المللي آمريكا را با چالش جدي روبرو كرده است، به حاشيه سازي درباره حضور بان كي مون و مرسي روي آورده اند و مي كوشند اظهارات اين دو ميهمان اجلاس تهران را بيرون از بستر و متفاوت با اهداف اجلاس ارزيابي كنند. وجيزه پيش روي اشاره اي گذرا به اين بازي دوگانه دارد.
الف: حضور بان كي مون در اجلاس تهران بعد از مخالفت هاي آميخته به تهديد آمريكا، اسرائيل و برخي از كشورهاي اروپايي نظير انگليس صورت پذيرفت. تا اينجا، شركت دبير كل سازمان ملل متحد در اجلاس تهران با دو امتياز برجسته براي اجلاس و جمهوري اسلامي ايران همراه بوده است. اول؛ حضور وي علي رغم مخالفت ها و تهديدهاي پي درپي ياد شده كه نشانه سنگين تر بودن كفه اجلاس از كفه تهديدهاست و دوم؛ اعتراف به اهميت اجلاس كه دربرگيرنده بيش از دو سوم كشورهاي عضو سازمان ملل متحد است. توضيح آن كه بان كي مون مي توانست به ارسال يك پيام همراه با اعزام نماينده به اجلاس بسنده كند! ولي اجلاس تهران، اولين اجلاس عدم تعهد بعد از موج بيداري اسلامي، تحولات و انقلاب هاي منطقه، شكست آمريكا در حمله نظامي به افغانستان، خروج اجباري از عراق، اوج گيري جنبش وال استريت، بحران اقتصادي بي سابقه آمريكا و اروپا و... دهها رخداد بزرگ جهاني و منطقه اي بود كه با توجه به ميزباني جمهوري اسلامي ايران و نقش برجسته منطقه اي و بين المللي آن، يك نقطه عطف در معادلات جهاني به شمار مي رفت و بان كي مون به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد نمي توانست از حضور در آن چشم پوشي كند. بنابراين حضور بان كي مون در اجلاس تهران اگرچه با دعوت ايران صورت پذيرفته بود ولي تسليم اجباري در برابر خواست جمهوري اسلامي ايران نيز بود و با جرأت مي توان گفت كه اگر محل اجلاس نقطه ديگري غير از ايران اسلامي بود، اجبار ياد شده وجود نداشت.
رسانه هاي فارسي زبان اردوگاه غرب- تأكيد مي شود فقط رسانه هاي فارسي زبان كه كاركرد آنها در حد و اندازه سايت هاي ضدانقلاب تعريف شده است و نه رسانه هاي رسمي و بين المللي غرب- سخنان بان كي مون در اجلاس تهران را به چالش كشيدن سياست ها و بينش و منش جمهوري اسلامي ايران قلمداد مي كنند و حال آن كه در اظهارات آقاي بان كي مون هيچ نكته جديد و ناگفته اي كه پيش از آن بارها از تريبون رسمي سازمان ملل و در گستره جهاني مطرح نشده باشد، وجود نداشت و از ايشان غير از آنچه كه در نوبت سخنراني اجلاس تهران مطرح كرد انتظاري نمي رفت. بنابراين چگونه مي توان پذيرفت كه جمهوري اسلامي در دعوت از آقاي بان كي مون به اين نكته بديهي توجهي نداشته و ناگهان در اجلاس تهران با آن مواجه شده است؟!
و اما، از سوي ديگر آقاي بان كي مون براي اولين بار به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد در ديدار با رهبر معظم انقلاب با ديدگاه مستند و همراه با دلايل و اسناد غيرقابل انكار جمهوري اسلامي ايران كه در اثبات حقانيت و منطقي بودن سياست هاي داخلي و خارجي ايران اسلامي ارائه شده بود، روبرو گرديد و همين مواجهه را به هنگام بيانات رهبر فرزانه انقلاب در اجلاس تهران تجربه كرد بي آن كه پاسخي براي آن داشته باشد. ممكن است گفته شود آقاي بان كي مون پيش از اين هم با نظرات و استدلال هاي جمهوري اسلامي ايران آشنا بود. بنابراين در اجلاس تهران با سخنان ناشنيده اي روبرو نشده است! كه بايد گفت؛ بي ترديد دبير كل سازمان ملل متحد با بسياري از استدلال ها و اسناد مورد اشاره در اثبات حقانيت جمهوري اسلامي ايران از قبل آشنا بوده است ولي نكته درخور توجه آن كه، ايشان هيچگاه در موقعيتي قرار نگرفته بود كه اين اسناد و استدلال ها را بشنود و ببيند و در همان حال ملزم به پاسخگويي باشد. آقاي بان كي مون همه اين شواهد و دلايل را در حالي كه بر كرسي دبير كلي سازمان متبوع خويش تكيه زده بود، شنيده و ديده بود و بديهي است كه دبير كل در آن جايگاه ملزم به پاسخگويي نيست. اما ايشان در ديدار با رهبر معظم انقلاب، طرف مستقيم استدلال هاي حضرت آقا بود و مطابق عرف شناخته شده بين المللي ملزم به پاسخگويي بود و سكوت ايشان در فرهنگ و پروتكل هاي تعريف شده سياسي به منزله ناتواني از پاسخ و پذيرش استدلال و نظرات طرف مقابل تلقي مي شود. بنابراين از اين زاويه نيز آقاي بان كي مون با حضور خود در اجلاس تهران يك امتياز بزرگ و بين المللي به نفع جمهوري اسلامي ايران برجاي گذاشته است.
دقيقاً به همين علت است كه -با پوزش از ساحت حضرت آقا- روزنامه اسرائيلي جروزالم پست مي نويسد و استدلال مي كند «آقاي بان كي مون در دامي كه آيت الله خامنه اي پيش پاي او پهن كرده بود گرفتار شده» و نتانياهو بعد از پايان دور اول اجلاس سران در شبكه اول تلويزيون رژيم صهيونيستي ظاهر شده و با عصبانيت مي گويد؛ در اجلاس تهران و در مقابل چشم و گوش آقاي بان كي مون از اسرائيل با عنوان «گرگ درنده»، «دولت جعلي» و «كشوري كه محكوم به سقوط است» ياد شد و ايشان با سكوت خود بر آن مهر تأييد زد و چند ساعت بعد از اجلاس سران، آقاي «مايكل مندل باوم» كارشناس سياست خارجي در دانشگاه هاپكينز آمريكا و مشاور مشترك بوش و اوباما، به شبكه تلويزيوني ABC مي گويد؛ بايد اين واقعيت تلخ! را پذيرفت كه حضور آقاي بان كي مون در اجلاس تهران و سكوت وي در برابر اتهاماتي(!) كه به آمريكا و اسرائيل زده شد، بسيار تأسف آورتر از آن بود كه انتظار مي رفت و...
بنابراين، حضور آقاي بان كي مون در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران، برخلاف توهمي كه رسانه هاي فارسي زبان وابسته به اردوگاه غرب در پي القاي آن هستند - و متأسفانه برخي از خودي ها نيز با ساده انديشي به آن دامن مي زنند- يكي از بزرگترين و مؤثرترين برگ هاي برنده جمهوري اسلامي ايران بود كه اتفاقاً با اظهارات غيرمنطقي وي درباره اسرائيل، سوريه و برنامه هسته اي ايران مفهوم و معنا پيدا كرده و به برگ برنده تبديل شده است و چنانچه اظهارات ياد شده نبود، اين برگ برنده در مقياس مورد اشاره شكل نمي گرفت.
ب: حضور آقاي محمد مرسي نيز در حالي كه مقامات رسمي و رسانه هاي غرب با عنوان دهن كجي رئيس جمهور جديد مصر به آمريكا و اسرائيل از آن ياد مي كنند، در توهم پراكني رسانه هاي فارسي زبان مورد اشاره، «كمتر مثبت و بيشتر منفي»! ارزيابي مي شود! چرا؟!
مي گويند محمد مرسي درباره سوريه نظري متفاوت با جمهوري اسلامي ايران داشت و ضمن حمايت از مخالفان دولت سوريه به بشار اسد نيز حمله آشكاري كرد. و اما، اين سكه روي ديگري هم دارد و محمد مرسي در اجلاس تهران مواضعي اتخاذ كرد كه از يكسو فرياد اعتراض آمريكا و اسرائيل و اروپا و متحدان منطقه اي آنها را به آسمان بلند كرده و در همان حال رسانه هاي ياد شده اصرار به سانسور آن دارند. رئيس جمهور مصر اگرچه درباره سوريه مواضعي متفاوت با ايران داشت ولي در اجلاس تهران از جمهوري اسلامي ايران با عنوان «برادر و همپيمان استراتژيك مصر» ياد كرد، بر ضرورت مقاومت در برابر رژيم اشغالگر قدس تأكيد ورزيد، ساختار سازمان ملل متحد را نيازمند به اصلاح براي خروج از تركيب ظالمانه توصيف كرد و بر لزوم وحدت شيعه و سني براي مقابله با قدرت هاي استكباري تأكيد كرد. به بيان ديگر، محمد مرسي در اجلاس تهران هويت دولت جديد مصر را تعريف كرد. هويتي كه «حضور در محور مقاومت»، «مقابله با رژيم اشغالگر قدس»، «همپيماني استراتژيك با جمهوري اسلامي ايران»، «وحدت شيعه و سني در محور مقاومت»، «مخالفت مصر با ديدگاه وهابي ها و سلفي ها»، «ظالمانه دانستن ساختار كنوني سازمان ملل متحد» و از همه بااهميت تر، تأكيد بر اين نكته كه ماهيت نظام كنوني مصر، «اسلامي» است و برخلاف انتظار و تلاش آمريكا و متحدانش «سكولار» نيست. از اين روي، اجلاس تهران فرصتي براي محمد مرسي بود تا به گفته پايگاه خبري «اسكات هورتون» تولد ايراني ديگر در خاورميانه را اعلام كند و از به حاشيه رفتن واشنگتن در معادلات جهان اسلام خبر بدهد. بنابراين برخلاف آنچه رسانه هاي فارسي زبان بيگانه و مخصوصاً رسانه دولتي انگليس در پي القاي آن هستند، محمد مرسي با حضور در اجلاس تهران به توهم پراكني چند ماهه آمريكا و متحدانش درباره ماهيت نظام برخاسته از انقلاب مصر پايان داد و اين به تنهايي يكي از بزرگترين دستاوردهاي اجلاس تهران است كه بدون برپايي اين اجلاس در پايتخت ايران، يعني پرچمدار بيداري اسلامي، علمدار مبارزه با قدرت هاي استكباري، و فرمانده پيشتاز حذف رژيم صهيونيستي از جغرافياي سياسي جهان و... امكان پذير نبود. توماس فريدمن در يادداشت 31 اوت 2012 -جمعه 10 شهريور ماه 91- خود در نيويورك تايمز با برشمردن برخي از محورهاي ياد شده خطاب به رئيس جمهور مصر مي نويسد «آقاي مرسي شركت شما در اجلاس غيرمتعهدها در تهران اشتباه بزرگي بود كه مرتكب شديد. شما با حضور خود در اين اجلاس، دولت جديد مصر را به جمهوري اسلامي ايران پيوند زديد، معاهده صلح كمپ ديويد را ناديده گرفتيد، از برقراري حكومت ديني در مصر سخن گفتيد... آقاي مرسي شما بايد از اين كار خود شرمنده باشيد»! و در ادامه مي نويسد «مقامات مصري گفته بودند آقاي مرسي فقط چند ساعت در تهران توقف مي كند تا رياست غيرمتعهدها را به ايران واگذار كند. واقعاً همين بود؟ او مي توانست اين كار را از طريق پست و يا ويدئوكنفرانس انجام بدهد و به يكه تازي ايران در منطقه كمك نكند» و دهها نمونه ديگر از اين دست كه فهرست آن نيز به درازا مي كشد.
و اما؛ درباره موضع آقاي مرسي نسبت به سوريه بايد گفت كه ديدگاه رئيس جمهور مصر در اين زمينه با ساير مواضع اعلام شده ايشان در اجلاس تهران همخواني ندارد و بسيار بعيد به نظر مي رسد كه آقاي مرسي از اين ناهمخواني باخبر نباشند. توضيح آن كه وقتي آقاي مرسي بر ضرورت مقابله با اسرائيل و حمايت از محور مقاومت تأكيد مي ورزند، چگونه مي توانند براي حضور پررنگ اسرائيل در مقابله با دولت بشار اسد و حمايت از معارضين سوريه توضيح قابل قبولي داشته باشند و يا درباره آموزش تروريست ها در پايگاه هاي نظامي تركيه، تحت مديريت كارشناسان اسرائيلي كه با حمايت مالي اعلام شده عربستان و قطر صورت مي پذيرد چه توضيحي خواهند داشت؟ چه كسي مي تواند اسرائيل و آمريكا و عربستان و قطر و تركيه را طرفدار دموكراسي و حامي انقلاب هاي اسلامي - يا به قول آقاي مرسي بهار عربي!- تلقي كند؟! و آيا در حالي كه حسني مبارك و آل سعود و آل خليفه و علي عبدالله صالح و بن علي و... با رژيم صهيونيستي در ائتلاف و زد و بند آشكار بودند، دولت سوريه از مقاومت فلسطين حمايت نمي كرد!؟ همين ديروز آقاي «جمال فهمي» از اتحاديه روزنامه نگاران مصر در مصاحبه با الوطن،اظهارات آقاي مرسي در حمايت از مخالفان دولت سوريه را توهين به مردم مصر و بازي ناخودآگاه در ميدان دشمن صهيونيستي ارزيابي كرد.
آقاي مرسي در اجلاس تهران هويت دولت جديد مصر را اعلام كرده است و اين هويت اعلام شده با حمايت از مخالفان دولت سوريه آنهم در كنار آمريكا و اسرائيل و عربستان و تركيه همخواني ندارد و به يقين نظر مرسي در آينده نزديك تغيير خواهد كرد.
حسين شريعتمداري
 


نوبت ! (گفت و شنود)

گفت: روزنامه آمريكايي «يو.اس.اي.تودي» نوشته است، انقلاب هاي منطقه خواب را از چشم پادشاه و شاهزادگان آل سعود ربوده است.
گفتم: خب! معلومه كه به همين زودي زود بايد به ديكتاتوري و غارتگري و عيش و نوش چندين و چند ساله خاتمه بدهند و حاكميت را به دست مردم حجاز بسپارند.
گفت: دربار آل سعود اميدوار بود با حذف دولت سوريه از محور مقاومت مانع از ادامه انقلاب هاي منطقه شود ولي امروزه در اين جبهه نيز احساس شكست مي كند.
گفتم: يارو مي گفت؛ هر وقت يكي از جوان هاي فاميل خونه مي خريد، و وليمه مي داد، عموي پيرم به من سركوفت مي زد و مي گفت؛ هميشه فكر مي كنم كه نفر بعدي تو باشي، ولي الان مدتيه كه ديگه سركوفت نمي زنه! دوستش پرسيد چرا؟ و يارو گفت؛ آخه در مجلس ختم خاله ام بهش گفتم؛ نكنه نفر بعدي تو باشي؟!


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ برگزاري باشكوه و موفقيت آميز اجلاس سران غيرمتعهدها در تهران بيانگر شكست سياستهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي است. يعني اينكه ايران در دالان اجباري تغيير محاسبات گرفتار نمي شود و به فرموده حضرت امام:ما آمريكا را زيرپا مي گذاريم.
محمود قلي نژاد - گنبدكاووس
¤ ميزباني موفقيت آميز جمهوري اسلامي در اجلاس سران را تبريك مي گويم. بخصوص پيام مظلومانه ملت ايران، فلسطين و جهان اسلام كه مستقيماً به سمع و نظر بسياري از رهبران جهان رسيد و اين خيلي اثرگذار بود چون اين پيامها توسط رسانه هاي بيگانه هميشه سانسور مي شد و به گوش دنيا نمي رسيد. خدا را از اين بابت هم شاكريم.
1004---0912
¤سخنان رهبر معظم انقلاب در اجلاس بسيار مقتدرانه بود آن جا كه يادآوري فرمودند، صهيونيستها و قدرتمندان وابسته به آن ها مي خواهند جوامع را به انسانهاي درجه 1 و 2 و 3 تقسيم كنند، و يكي از اهداف جنبش رفع تبعيض و برقراري عدالت و برابري در سراسر جهان است. اين سخنان گهربار بسيار براي ما اميدبخش بود و از آن لذت برديم اگر صدبار هم گوش فرا دهيم برايمان تازگي دارد الحق بايد اين فرمايش رهبر كه فرمودند برادري بايد در جوامع حاكم شود را سرلوحه تمام كارها قرار دهيم.
نجفي- دبير
¤ آمريكا با كلكسيوني از جنايات مستقيم در ويتنام و كره و كوبا و ايران و بسياري از كشورها و حمايت از ژنرال هاي كودتاچي در كشورهاي آمريكاي لاتين و... هزاران جنايت در افغانستان و عراق، وقيحانه صحبت از حقوق بشر مي كند، اما بايد بداند كه مردم جهان به ماهيت كثيف امپرياليستي آنها پي برده اند. جا دارد حداقل با يك عذرخواهي بزرگ از تمام مردم جهان و تغيير رويه، گوشه اي از جنايات خود را پاك كند.
كاشاني
¤ بانكها با سودهاي 20 تا 30 درصدي توليدي ها و مراكز و كارخانه ها را به ورطه نابودي سوق مي دهند. بانك مركزي بايد بر عملكرد اين بانكها نظارت دقيق تري داشته باشد.
ميرزاخاني
¤رئيس جمهور در زمينه كمك و مساعدت به نيازمندان خيلي اهتمام ورزيدند اما از ايشان تقاضا داريم براي مردمي كه به زيارت و سفر به شهرهاي ديگر مي روند امكانات رفاهي بيشتر و ارزان قيمت تري در نظر بگيرند تا مردم راحت تر به سفر بروند.
2723---0912
¤ از مسئولان دانشگاه پيام نور تقاضا داريم قفل سايت دانشگاه را باز كنند تا دانشجويان از زمان تاريخ امتحان مطلع شوند. متأسفانه اين سايت در دقيقه 90 و دو روز باقيمانده به امتحان باز مي شود و به دانشجويان به شدت اضطراب وارد مي شود.
8005---0919
¤جاي تأسف است كه وقتي اين همه نيروي جوان بيكار داريم در بخش تأمين مسافرت براي بازنشستگان آموزش و پرورش از وجود چند بازنشسته 70-75 ساله كه زمان فعاليتشان گذشته است استفاده مي شود. در حالي كه اين بخش فقط وظيفه دارد زمان مسافرت براي بازنشستگان را مشخص كند. اين كارها و امور ديگر بايد به دست نيروي جوان سپرده شود.
يك فرهنگي بازنشسته
¤ مدتي است همسرم از كار بي كار شده از طرف ديگر توان پرداخت كرايه خانه را نداريم. از هموطناني كه مي توانند دستگيري كنند تقاضا داريم به بنده يا همسرم يك كار بدهند تا بتوانيم با عزت زندگي بكنيم و فرزندانم از سرگرداني و آوارگي نجات پيدا كنند.
3230-0918
¤ برخي مطبوعات خبر داده اند آقاي رويانيان در جواب خبرنگاري كه از ايشان در مورد منابع پرداخت هاي ميليوني به فوتباليست ها سوال مي كند گفته به شما ارتباطي ندارد. اگر اين خبر صحت داشته باشد بايد گفت خوب شد نمرديم و معنا و مفهوم اخلاق و همچنين گردش آزاد اطلاعات را از ديد اين سردار متوجه شديم.
1752-0911
¤ از مسئولين قوه قضائيه سوال شود كه چرا در ارتباط با لايحه مهريه 110 سكه كاري نمي كنند و اين قانون ابلاغ نمي شود؟
9330-0913
¤ شهريه ثبت نام پيش دبستان در شهرستاني قم سال گذشته 200هزار تومان بود امسال 400هزار تومان اعلام كرده اند هزينه سرويس مدرسه هم جدا دريافت مي شود متاسفانه هيچ نظارت و كنترلي در كار نيست و هر مسئولي به سليقه خود عمل مي كند.
گل رنگي از قم
¤ آمريكا و رژيم جعلي آمريكا چه قصد حمله به ايران را داشته باشند يا نداشته باشند و هدفشان از ايجاد اين سر و صداها جنگ زرگري باشد براي ما نيروهاي انقلاب فرقي نمي كند ما روي اصول انقلاب خويش يعني ستيز با استكبار جهاني ايستاده ايم و ذره اي عقب نخواهيم نشست.
6091-0915
¤ گشت هاي امنيت اخلاقي نيروي انتظامي در بعضي مراكز استان ها مثلا در استان هاي جنوبي كشور تقريبا به صورت نيمه تعطيل درآمده است. بنويسيد خانم هاي بدحجاب و بي توجه به شئونات اخلاقي واسلامي واقعا سوهان روح ديگر افراد جامعه شده اند.
يك شهروند
¤ خودم از ايثارگران جبهه و جنگ هستم و همسرم در اتاق عمل جراحي بيماران سوختگي در بيمارستان سينا در تبريز خدمت مي كند. همسرم به رئيس و مديريت بيمارستان اعتراض كرده كه چرا در اين مركز درماني با وجود تعداد زياد بيماران سوختگي در نوبت اولويت به متقاضيان عمل جراحي زيبايي داده مي شود. بلافاصله ايشان را به جاي ديگر تبعيد كرده اند. براي آقاي پزشكيان نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي نامه نوشتم و اعتراض كردم متاسفانه ايشان هيچ اقدامي انجام ندادند. ولي جلوي دوربين تلويزيون براي زلزله زدگان تبريز سر و صدا راه مي اندازد.
اسرافيل فعله
¤ اين روزها افرادي مثل آقاي ناطق نوري كه در ايام فتنه سكوت اختيار كرده بودند با سخنراني عليه گفتمان عدالت طلبي صحبت از عقلانيت مي كنند. لازم است اين سوال بشود كه آيا ايشان و افرادي مثل آقاي هاشمي عدم خطرپذيري در ستيز با استكبار جهاني را نوعي عقلانيت مي دانند؟ با اين معيار هيچ كدام از سخنراني هاي تند حضرت امام عليه آمريكا و اسرائيل با عقلانيت موردنظر آقايان جور در نمي آيد.
احمدزاده
¤ 2سال است كه در دوران عقد به سر مي برم و پولي براي مراسم عروسي و يا ساخت مسكن ندارم وام مسكن هم كه به ما نمي دهند اي كاش ما هم زلزله زده مي شديم تا مشكلاتمان رفع مي شد!
يك جوان هموطن- 5994-0919
¤ طبق مصوبه مجلس ايثارگران و فرزندانشان از پرداخت شهريه معاف مي باشند در صورتي كه دانشگاه علمي و كاربردي هنر واحد 12 اين شهريه را كامل اخذ مي كند و بنياد شهيد و امور ايثارگران هم مسئوليتي نمي پذيرد پس تكليف ما چيست؟
يك جانباز و آزاده
¤ متاسفانه شاهديم كه در بيشتر نهادها و سازمانهاي خصوصي از افراد بازنشسته استفاده مي كنند و جوانان تحصيلكرده بيكارند از مسئولين امر درخواست مي شود فكري به حال اين قضيه نمايند.
58982-0935
¤ در مشهد مقدس، كوي طلاب، انتهاي خيابان علامه طباطبايي، قبوض مصرفي آب و گاز و تلفن و برق بسيار ناقص توزيع مي شود .چندين مرحله اعتراض كرديم ولي مشكل همچنان به قوت خود باقي است.
از سوي جمعي از اهالي محل
¤ عكس 4/6/91 رئيس جمهور در صفحه اول كيهان (حضور در ميان خانواده هاي آسيب ديده از زلزله آذربايجان) سند افتخار انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. اميد آنكه خداي منان دولتمردان ميهن اسلامي مان را سلامت نفس و ايمان عطا كرده از انحرافات عقيدتي سياسي و شر خناسان نفوذي به حريم تصميم گيري ها مصون دارد.
8516-0919
¤ روزنامه اطلاعات از قول آقاي هاشمي نوشته اند اجراي قانون اساسي بهترين راه حل مشكلات است. ملت كه اين را قبول داشته و دارد اما چرا جنابعالي درمورد محكوميت فرزندانتان از اجراي قانون طفره مي رويد؟
8455-0912
¤ همراه اول يك بسته اينترنت كه از ساعت8 صبح تا 23 قابل استفاده است فروخته و دقيقاً در همين ايام امكان استفاده از اينترنت وجود ندارد. وقتي از سامانه 9990 علت را جويا مي شويم پاسخ مي دهد: «ترافيك بالاست» سؤال من اين است وقتي همراه اول قادر به ارائه خدمات نيست چرا بسته اينترنت مي فروشد؟ آيا اين از مصاديق غش در معامله نيست؟
حسيني- رباط كريم
¤ براي اصلاح فرهنگ جامعه و ايجاد فضاي اسلامي در زندگي و روح مردم به نظر مي رسد بايد 90درصد از كل شبكه هاي صداوسيما را تعطيل و به همين ميزان مديران و كاركنانش را تعويض كرد تا انقلاب فرهنگي و دانشگاهي ما به طور ريشه اي صورت پذيرد.
9005-0913
¤ حضرت امام كاظم(ع) مي فرمايند: «هر كه مزه رنج و سختي را نچشيد، نيكي و احسان در نزد او جايگاهي ندارد.»
6263-0938
¤ چرا معاونت نيروي انساني رئيس جمهور سه ماه است كه نتايج مصاحبه استخدامي استانداري گيلان را كه آزمون آن يك سال پيش انجام شده است امضاء نمي كند؟!
2591-0911
¤ از دولت خدمتگزار اين انتظار وجود دارد حال كه به خودروداران عيدي 21هزار توماني (30ليتر سوخت) داد به همين ميزان به قشر كم درآمد فاقد وسيله نقليه نيز عيدي بدهد.
6851-0919و 6353-0911
¤ ملتي كه شهادت را افتخار و سعادت از طرف خدا مي داند و پيروي از مكتب امام حسين(ع) را فيض و خوشبختي دو دنيا مي داند هرگز از تهديدات صهيونيست ها و آمريكا و از نقشه و نيرنگ وهابي هاي خبيث و بي ريشه بيمي ندارد.
4705-0913
¤ چرا معافيت از خدمت وظيفه شامل حال كساني كه غيبت موجه دارند نمي شود؟ من الآن سرپرست 3نفر هستم و معافيت ها شامل حالم نشده است چراكه غيبت دارم. از مسئولين نظام وظيفه عمومي درخواست مي كنم كه به فكر ما هم باشند كه سرپرست خانواده هستيم.
4457-0914
¤ مسئولين به داد مسافرين اتوبوس هاي فرسوده و فاقد كولر در خط رباط كريم- رازي برسند. در ضمن اكثر راننده ها بداخلاق و بي ملاحظه هستند.
4551-0912
¤ در روستاي مريم آباد از توابع شهر گرگان در استان گلستان تعدادي اراذل و اوباش آسايش و امنيت روستائيان را از بين برده اند. از نيروي انتظامي منطقه درخواست رسيدگي داريم.
5698-0936
¤ موضوع قدم گذاشتن انسان روي كره ماه به حدي مسخره بود كه حتي آرمسترانگ هم حاضر به مصاحبه نشد تا مجبور نباشد درمورد مسائل پشت پرده استوديوي هاليوودي توضيح بدهد. انتظار نمي رفت كه مردم اين دروغ بزرگ را قبول كنند.
4537-0912
¤ بابت گشت هاي شبانه روزي كلانتري 29 مشكين دشت كرج تقدير و تشكر مي كنيم. لطفاً پيام تشكر ما از عزيزان نيروي انتظامي را چاپ كنيد.
0585-0919
¤ بيش از دو ماه مي شود كه براي انشعاب فاضلاب مجتمع پارس در بلوار معلم بندرعباس اقدام كرده ام ولي وصل نمي كنند . در ضمن بنويسيد مبلغي كه براي انشعاب فاضلاب دريافت مي كنند مبلغ بالايي است. چرا رعايت توان مالي شهروندان را نمي كنند.
3287-0917
¤ ضامن يكي از دوستان براي دوميليون تومان وام دريافتي از بانك انصار شده ام. از اين دو ميليون وام يك ميليون آن را از بنده گرفته اند. علاوه بر اين مبلغ 5ميليون هم جريمه بريده اند. هرچه تقاضا مي كنيم مبلغ جريمه را تقسيط كنيد گوش شنوايي در كار نيست.
مباركي
¤ در بيمارستان [....] تهران به چشم خود شاهد بودم كه برخي از پرستاران بخش نوزادان زير دستگاه انكوباتور براي كودكاني كه والدين آنها توان مالي خوبي ندارند خيلي دل نمي سوزاندند. خلاصه توقع هديه نقدي داشتند!
3419-0935
كيهان: نام بيمارستان در دفتر روزنامه موجود است.
¤ مؤسسه مالي اعتباري صالحين همان گونه كه از نام اوليه آن پيدا مي باشد يك مؤسسه مي باشد و به بانك تبديل نشده ولي مسئولين آن تا توانسته اند با سفارش ساخت تابلوهاي رنگي و توليد بنر از عنوان بانك استفاده مي كنند. بانك مركزي ايران توضيح بدهد آيا بالاخره مؤسسه مذكور به بانك تبديل شده است يا نه واگرنه چرا جلوي اين تبليغات گرفته نمي شود؟
نوروزي
¤ آيا خدا را خوش مي آيد كه حقوق دريافتي يك ماما در بيمارستان خصوصي شهرستان گرگان 400هزار تومان باشد؟
0081-0911
¤ مهدي فاطمه تو قلب مني جان مني
خوشدلم كز پس پرده نظر مي فكني
ترسم كه نديده روي ماهت بروم
آخر نه مگر ز چارده سهم مني
اللهم عجل لوليك الفرج
7941-0912
¤ از طريق اين ستون سلام و درود خويش را به قهرمان و جانباز دفاع مقدس از شهر ولايتمدار اردبيل، سيد رضي الدين حاتمي و ياران بهشتي اش تقديم مي كنم. حقي را كه اين عزيزان بر گردن ما دارند هرگز نمي توانيم ادا نماييم. اميدواريم شفاعت ما از راه بازماندگان را فراموش نكنند.
7515-0914
¤ آقاي جوانفكر مي گويد گربه ها با چنگ زدن به موشها نمي رسند. چاره چيست؟ يا موش ها زرنگ هستند يا گربه ها تنبل و بي خاصيت كه حريف موش ها نشدند. از ايشان بايد پرسيد چطور سوراخ برخي موشها تا كانادا مي رسد؟!
3351-0916
¤ از اتحاديه صنايع بازيافت كشور كه قرآنهاي قديمي و مفاتيح و كتب فرسوده و نيز كتب درسي ديني، عربي و قرآن و... را از مساجد جمع آوري و امحاي شرعي مي نمايند تقديرو تشكر مي شود.
8949-0912
¤ يك فرهنگي هستم كه پس از گذشت 5 ماه از آغاز سال 91 به هنگام دريافت احكام حقوقي سال 91 با كاهش صدهزار توماني نسبت به سال 90 مواجه شدم و به جاي افزايش حقوق 91 منفي 15 درصد اعمال گرديده است. از مسئولين امر انتظار پاسخ مستدل و منطقي به اين كاهش را دارم.
5834-0913
¤ از دولت خدمتگزار انتظار مي رودنظارت و كنترل بيشتري بر بخش خصوصي داشته باشد. متأسفانه گاه در قسمت هايي از بخش خصوصي ديده مي شود با جذب دختران جوان درصدد سوءاستفاده از آنها براي جلب و جذب مشتري اند و بخشي نيز با كوچك ترين بهانه اي با قراردادي ها تسويه مي كنند. همين امر باعث ايجاد نارضايتي افراد به ويژه نسل نوخاسته از نظام و مسئولين مي گردد.
جانباز حشمت زمانيان
¤ ما صنعتگران شهرك صنعتي خاوران به دليل نبود وسيله نقليه عمومي بيرون و داخل شهرك مجبوربه استفاده از وسيله نقليه شخصي هستيم از پليس راهور درخواست مي شود براي بيرون رفتن از طرح زوج و فرد از جريمه كردن ما خودداري نمايد.
2135-0912
¤ از مسئولين ناجا درخواست مي شود افرادي كه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را در گشت هاي نيروي انتظامي به عهده دارند از افراد متعهد، متخصص و خوش اخلاق و آشنايي اجمالي به روانشناسي و... انتخاب شوند تا ضدانقلاب نتواند از اين گونه مسائل سوژه اي عليه انقلاب درست كند!
8681-0912
¤ يك سال است كه براي دريافت مسكن مهر ثبت نام نموده ام. اخيرا اعلام نموده اند كه بايد مبلغ 3-2ميليون واريز نمايم. با توجه به اينكه بازنشسته ام و پس اندازي ندارم و تنها منبع درآمدم هم حقوق اندك بازنشستگي است توان تهيه اين مبلغ را ندارم. از افراد خير تقاضاي دو ميليون كمك براي واريز مبلغ فوق را دارم.
رضايي
¤ آقاي دكتر احمدي نژاد نشان درجه يك شجاعت و لياقت را به محمد بنا و بقيه همراهان 60 سكه طلا داد. اما براي رزمندگان 8 سال دفاع مقدس دريغ از سكه و نشان شجاعت؟ شما قضاوت كنيد، كدام يك شجاع ترند؟ و كدام يك لياقت دريافت نشان را دارند؟ چرا در مواقع پخش سكه نام و يادي از رزمندگان نيست؟
3202-0911
¤ 4 ماه است كه به دنبال وام ازدواج هستم ولي موفق به اخذ آن نمي شوم و به هر بانكي مراجعه مي كنم اظهار مي دارند اعتبار نيست. از مسئولين امر انتظار مي رود به طور مستدل و منطقي پاسخ امثال بنده را كه به دنبال تشكيل زندگي هستم، بدهند.
3986-0933
¤ طبق مستندات قطعي منتشر شده توسط محققين علوم فضايي كه در فضاي مجازي قابل دسترسي است سفر انسان به ماه كاملا ساختگي بوده است بنابراين انتشار خبر مرگ فضانورد آمريكايي جز تأييد بلوف علمي استكبار جهاني نتيجه اي ندارد.
3143-0912
¤ شهرداري ورامين تاكنون در خصوص مصوبه دولت مبني بر تغيير وضعيت نيروهاي شركتي هيچ اقدامي نكرده است در نتيجه پيمانكار طرف قرارداد شهرداري حق ما كارگران را ضايع مي كند.
4023---0919
¤ كارگران شهرداري تهران كه در بزرگراه مدرس مشغول رنگ آميزي گاردريل بودند براي اعلام خطر و رعايت احتياط پرچم مقدس جمهوري اسلامي را تكان مي دادند. چرا بايد در اثر غفلت و بي توجهي مسئولين نشان مقدس كشور در امور خدماتي مورد بهره برداري قرار گيرد و به آن بي احترامي بشود.
9146---0912
¤ رانندگان اتوبوس هاي برون شهري از مسافريني كه بين راه سوار مي كنند مبالغ كلان دريافت مي كنند. چرا هيچ ضابطه و قانوني وجود ندارد كه عده اي راننده سودجو نتوانند مردم را سركيسه كنند. بيشتر ناراحتي بنده براي اين است كه اين گونه اقدامات سودجويانه مردم را نسبت به توانايي نظام و مسئولين بدبين مي كند.
فرامرزي
¤ مدت 16روز است كه يك پيمانكار طرف قرارداد با شركت آب و فاضلاب چند كوچه در محله تهرانپارس را براي تعبيه لوله فاضلاب كنده ولي كار را تمام نمي كند. به پيمانكار اعتراض كرديم لج كرده دست از كار كشيده و ساكنين را به زحمت انداخته است. آيا نبايد روي كار اين پيمانكارها نظارت و كنترلي باشد كه به مردم زورگويي نكنند.
رضايي
¤ نرده نصب شده روي پل عابر پياده بلوار اميركبير در شهرك گلستان كوتاه مي باشد در نتيجه براي كودكان و افراد بزرگسال ناامن شده است. قبل از اينكه حادثه ناگواري اتفاق بيفتد از مسئولين شهرداري مي خواهيم براي رفع اين مشكل اقدام بكنند.
9692---0912
¤پخش عملكرد و انجام وظايف شهرداري تهران توسط صدا و سيما از شبكه سراسري آيا تبليغات زودهنگام براي انتخابات رياست جمهوري نيست؟ مگر ديگر بخش هاي نظام زحمت نمي كشند و مگر شهردار تهران شهردار كل كشور است!
5100---0936 / 5764---0912 / 5035---0935
¤با توجه به ادغام صندوق بازنشستگي جهاد كشاورزي در سازمان بازنشستگي كشوري پس از 7 ماه هنوز با مشكل دريافت حقوق، حكم و فيش حقوقي مواجه هستيم. حتي معوقه افزايش حقوق سه ماهه را كه به بازنشستگان كشوري پرداخت شد از ما دريغ داشته اند و حتي معوقه سال قبل را هنوز دريافت نكرده ايم. گويا ما جهادگران دفاع مقدس جزء فراموش شدگانيم.
1483---0913
¤چرا شركت مخابرات بدون اجازه پيامك هاي تندرستي و فال حافظ و انواع پيامك هاي ديگر براي مشتركين ارسال مي كند. ما راضي به اين كار نيستيم و در صورت تداوم به مراجع قانوني شكايت مي كنيم.
8625---0911
¤با توجه به اينكه بين ميدان ورودي دليجان تا پاسگاه دليجان را كنده اند و 5-4 كيلومتر مسير خودروها را دورتر كرده اند پيشنهاد مي شود يا پاسگاه ساعت زني اين مسير حذف شود و يا با احداث كيوسكي قبل از ميدان، مشكل مسافرين و خودروهاي سنگين را مرتفع نمايند.
اصغر كردبچه-(ترمينال جنوب)
¤جشن هاي عروسي در كشور ما به جاي ايجاد طراوت و نشاط اجتماعي متاسفانه باعث سلب آسايش و آرامش رواني مردم در نيمه شب ها شده است و كسي هم به فكر ساماندهي و نظارت بر اين گونه مراسم نيست.
3083---0915
¤از يك طرف معلم و از سوي ديگر ولي دانش آموز هستم. معتقدم طرح تعطيلي روزهاي پنجشنبه هم به كارهاي پژوهش معلمين كمك مي كند و هم براي دانش آموزان فرصتي ايجاد مي كند كه به كارهاي فوق برنامه خود بپردازند و از همه مهم تر با استراحت كافي هفته بعد را با انرژي فراوان شروع كنند.
8094---0911
¤چند روز است كه يك سري از خطوط تلفن ثابت ساكنين منطقه 22 تهران قطع مي باشد به تبع آن از اينترنت و بهره برداري از كارت خوان نيز محروم شده ايم. مسئول خسارات وارده در اين چند روز كيست و از كدام دستگاه دولتي بايد شكايت بكنيم؟
4534---0935
¤سازمان تامين اجتماعي بعد از چند روز دوندگي و كار طاقت فرساي اداري فقط در صورتي طلب يا وجه درمان يك بيمه شده را مي پردازد كه آن شخص در يكي از سه بانك تجارت-ملت و رفاه صاحب حساب باشد. غير از اين سه بانك هيچ حساب ديگري را قبول ندارد. اين سنگ انداختن سر راه مردم با كدام دين و آيين سازگاري دارد.
بيگ زاده
 


تحليل رسانه هاي غربي از اجلاس تهران: ايران ظرفيت غيرمتعهدها را متحول كرد

رسانه هاي غربي در تحليل هاي خود از اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران با اشاره به شكست سياست هاي آمريكا تأكيد كردند كه ايران ظرفيت هاي غيرمتعهدها را متحول كرد.
در همين زمينه، «رضا سياح» خبرنگار شبكه سي . ان .ان گزارش داد كه شركت كنندگان در اين اجلاس، ايران را تهديدي براي هيچ كس نمي دانند.
خبرنگارسي.ان.ان در اين خصوص گفت: قدرت هاي غربي مي گويند جمهوري اسلامي ايران، تهديدي براي صلح جهاني است، اما ظاهراً هيچ يك از نمايندگان عضو جنبش غيرمتعهدها كه از كشورهاي منطقه خاورميانه، آفريقا، آمريكاي جنوبي و آسيا هستند نگران ايران نيستند.
گزارش سي. ان.ان افزود: انريكه رومن موري نماينده پرو در سازمان ملل متحد در حاشيه نشست غيرمتعهدها به خبرنگار اين شبكه گفت كه من ايران را خطري براي منطقه تلقي نمي كنم. به نظر من، خطري كه متوجه اين منطقه است، فقر است.
گزارشگر سي.ان.ان گزارش داد كه يكي از اعضاي هيئت هاي ديپلماتيك آفريقايي نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا با اين نگرش همسو است كه ايران تهديدي براي منطقه است، گفت: به نظر من اين طور نيست. به همين علت هم من اينجا حضور دارم.
زيلجكو جركيچ نماينده كشور بوسني و هرزگوين در حاشيه نشست نم در پاسخ به اين پرسش رضا سياح خبرنگار سي.ان.ان گفت: ايران كشوري مهم است. ايران كشوري پويا است. ايران در مسير توسعه حركت مي كند.
سي.ان.ان در گزارش خود آورده است ماريوس فرانسمن معاون وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي نيز در حاشيه نشست تهران گفت كه ما بايد متحد باشيم.
خبرنگار سي.ان.ان افزود: بسياري از مقامات شركت كننده در اجلاس تهران تأكيد داشتند كه فعاليت هسته اي ايران مشروع است. آنها به سخنان رهبر ايران در اين نشست گوش فرا دادند كه اعلام كرد ايران به دنبال دستيابي به سلاح هسته اي نيست. رهبر ايران در اين نشست تأكيد كرد كه جمهوري اسلامي ايران خواهان سلاح هسته اي نيست.
روزنامه آلماني «فرانكفورتر روندشاي» نيز در تحليلي با اشاره به برگزاري اجلاس غيرمتعهدها در تهران نوشت: در خاورميانه نقش ها و مسئوليت ها از نو تقسيم مي شود. دوستي هاي قديمي از بين رفته و صميميت ها و روابط دوستي جديدي شكل مي گيرد. اين مسئله به شكل واضحي در نشست غيرمتعهدها كه اين روزها در تهران برگزار مي شود، خود را نشان مي دهد.
نويسنده فرانكفورتر روند شاي در بخش ديگري از اين مطلب نشست غيرمتعهدها در تهران را يك بخش و صحنه هيجان انگيز از ديپلماسي بين المللي ارزيابي كرده و نوشت: تا به حال ايران از نظر بسياري از اعضاي جنبش عدم تعهد مطرود بود و بسياري از اعضاي اين جنبش واقعاً غيروابسته نبوده و متحد تنگاتنگ آمريكا، اسرائيل و كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس محسوب مي شدند و همين كافي بود تا خود را از تهران دور نگه دارند.
اين گزارش افزود، اما فهرست مهماناني كه در اجلاس تهران شركت كردند نشان داد كه در منطقه اتفاقاتي افتاده است. نه تنها نمايندگاني از قطر، عمان و ديگر دولت هاي عربي سني و محافظه كار در اين اجلاس شركت كردند همچنين دبيركل سازمان ملل نيز در اجلاس غيرمتعهدها حاضر شد. اين شركت گسترده را مي توان سيلي محكمي بر صورت واشنگتن ارزيابي كرد.
در ادامه آمده است: شركت گسترده سران جنبش غيرمتعهدها در اجلاس تهران حداقل نشان مي دهد كه اعتماد به نفس روزافزوني در منطقه شكل گرفته است و كشورهاي منطقه ديگر حاضر نيستند به هر قيمتي گوش به فرمان آمريكا باشند.
همچنين پايگاه خبري تحليلي ولترنت در يادداشتي نوشت؛ وقتي جنگ سرد حدود 20 سال پيش ميان دو بلوك غرب و شرق به پايان رسيد، بسياري آن تاريخ را زمان پايان حيات جنبش عدم تعهد مي دانستند و گمان مي كردند ديگر اين حركت مانند قبل نمي تواند جايگاهي در معادلات جهان داشته باشد.
اين پايگاه خبري در ادامه گزارش خود افزود: اما در دو دهه پس از آن زمان، ايران با دعوتي فراگير از اعضاي اين جنبش، نمايشي متفاوت از ظرفيت هاي اين جنبش به نمايش گذاشت و بسياري را اميدوار كرد كه كشورهاي جنبش عدم تعهد بازهم بتوانند نقشي تأثيرگذار در معادلات جهاني داشته باشند.
در اين گزارش آمده است كه اجلاس اخير تهران به خوبي توانست پيام اصيل جنبش عدم تعهد يعني صلح و ثبات جهاني را به نمايش بگذارد و همبستگي ميان كشورها براي برقراري ثبات جهاني را به قدرت هاي جهاني مخابره كند.
 


بان كي مون خطاب به رهبر انقلاب:

شما فقط رهبر ايران نيستيد رهبري جهان اسلام را هم بر عهده داريد

علي اكبر ولايتي كه در ديدار بان كي مون با رهبر معظم انقلاب حضور داشت، گفت در اين ديدار دبيركل سازمان ملل خطاب به حضرت آيت الله خامنه اي گفت: شما فقط رهبر ايران نيستيد بلكه رهبري مذهبي جهان اسلام را هم برعهده داريد.
به گزارش واحد مركزي خبر مشاور عالي رهبر معظم انقلاب در امور بين الملل در مصاحبه اي تلويزيوني درباره ديدارهاي برخي سران و مقامات برجسته كشورهاي عضو عدم تعهد از جمله دبيركل سازمان ملل گفت: ده روز پيش از آغاز اجلاس، سفير هند از اين جانب درخواست ملاقات نخست وزير كشورش را با رهبر معظم انقلاب قبل از آغاز اجلاس داشت.
وي گفت: نخست وزير هند كه اقتصاد هند را متحول كرده است در ديدار با رهبر معظم انقلاب بر قدرتمند ظاهر شدن هرچه بيشتر جنبش غيرمتعهدها با رياست ايران تاكيد كرد.
ولايتي افزود: دبيركل سازمان ملل هم خطاب به رهبر معظم انقلاب گفت: «شما فقط رهبر ايران نيستيد بلكه رهبري مذهبي جهان اسلام را هم برعهده داريد و ما خدمت شما رسيديم تا بگوييم ما را در حل مسائل منطقه به ويژه سوريه كمك كنيد زيرا در اين باره به مشكل برخورده ايم.»
مشاور عالي رهبر معظم انقلاب در امور بين الملل گفت: رئيس جمهور بنين هم كه رئيس اتحاديه آفريقاست اصرار فراواني براي ملاقات با مقام معظم رهبري داشت و از ايشان خواست در دوران رياست سه ساله ايران بر جنبش غيرمتعهدها جايگاه اين جنبش را ارتقا دهند.
ولايتي افزود: رئيس جمهور بنين خطاب به رهبر معظم انقلاب گفت: «من سه بار نطق شما را گوش كردم و سه بار هم متن آن را خواندم مطالب شما همان آرمان هاي بنيانگذاران نهضت عدم تعهد است.»
وي گفت: نخست وزير پاكستان نيز در ديدار با رهبر معظم انقلاب كمك ايران را به دولت و مردم پاكستان براي نجات كشورش از گرفتاري ها خواستار شد.
ولايتي افزود: معاون رئيس جمهور اندونزي هم كه به جد اقتصادداني مطرح است در ملاقات با رهبر معظم انقلاب تئوري اقتصاد مقاومتي ايشان را نظريه اي جديد و مايه نجات اقتصاد جهان خواند.
وي گفت: همچنين آقاي نوري مالكي نخست وزير عراق در ملاقات با رهبر معظم انقلاب به جد خواستار كمك ايران براي حل وفصل مسائل سوريه شد.
ولايتي افزود: خانم شيخ حسينه دختر مجيب الرحمان بنيانگذار بنگلادش هم كه اكنون نخست وزير اين كشور است، خطاب به رهبر معظم انقلاب گفت: ما مطمئنيم كه با رياست ايران بر جنبش غيرمتعهدها همه حرف ها تبديل به عمل خواهد شد.


تاكيد برزيل، شيلي و هند براي گسترش روابط با ايران

در حاشيه نشست شانزدهم سران جنبش عدم تعهد، برخي از كشورهاي عضو اين جنبش براي همكاري در عرصه هاي مختلف با ايران اعلام آمادگي كردند.
معاون سفير برزيل در سازمان ملل در حاشيه نشست شانزدهم سران عدم تعهد تاكيد كرد كه برزيل آماده گسترش همكاري با ايران در جنبه هاي مختلف است.
«رجينا دوونالوپ» درباره چشم انداز روابط ايران با كشورش تاكيد كرد كه تهران و برزيليا روابطي عالي در آينده خواهند داشت.
دوونالوپ تاكيد كرد كه روابط دو كشور هر روز بهتر مي شود و ما دو كشور با منافع مشترك متعدد هستيم.
معاون سفير برزيل در سازمان ملل تصريح كرد كه برزيل آماده گسترش همكاري با ايران در جنبه هاي مختلف است.
در همين زمينه، معاون وزير خارجه شيلي نيز با اشاره به ارتباطات ديپلماتيك خوب بين ايران و كشورش تصريح كرد كه شيلي خواهان گسترش روابط دو كشور در جنبه هاي مختلف است.
«فرناندو اشميت» معاون وزير امور خارجه شيلي روابط ايران با كشورش را خوب خواند و تصريح كرد كه ما با هم تفاوت هايي داريم، ولي به گسترش روابط در جنبه هاي مختلف علاقه داريم.
وي در ادامه درباره تحريم هاي آمريكا عليه ايران تصريح كرد كه كشورش از دستورات سازمان ملل حمايت مي كند و با هرگونه اقدام يكجانبه مخالف است.
به گزارش فارس، اشميت تصريح كرد كه براي گسترش روابط اقتصادي بايد دو كشور بيشتر كار كنند و توافقات خود را افزايش دهند.
از سوي ديگر؛ پايگاه اينترنتي دي هيندو طي گزارشي نوشت مان موهان سينگ، نخست وزير هند يك روز پس از ديدار با مقامات عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران گفت دو كشور به رغم موانع ناشي از تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا در جهت گسترش روابط اقتصادي خود تلاش خواهند كرد.


دروغ هايي كه شبكه عنكبوت در حاشيه اجلاس تهران منتشر كرد (خبر ويژه)

عناصر فتنه گر فراري پس از چند روز فضاسازي و دروغ پردازي به تدريج اذعان مي كنند كه تحركات جبهه اپوزيسيون براي حاشيه سازي عليه نشست بين المللي تهران به شكست انجاميده و صرفاً خودفريبي مخالفان بوده است.
در اين زمينه پايگاه اينترنتي موسوم به نداي سبز آزادي كه يكي از چند سايت دعوت كننده به حاشيه سازي بود، در مطلبي با امضاي مستعار نوشت: فراخوان تكبير كه در ادامه فراخوان هاي ناموفق سال گذشته، بار ديگر مورد توجه اصلاح طلبان و برخي از فعالان فضاي مجازي قرار گرفت، آنقدر بي رونق و بي اثر بود كه حتي يكي از سايت هايي كه هنوز اخبار مربوط به دعوت به بانگ الله اكبر را بر پيشاني خود دارد، نتوانسته يك خط خبر در اين خصوص ارائه دهد. اين مسأله مي تواند نشان از عدم شناخت دقيق از آنچه در كشور مي گذرد باشد.
نويسنده مي افزايد: از سوي ديگر حضور دبير كل در اجلاس تهران كه در راستاي فعاليت هاي بان كي مون، يك عمل عادي و در چارچوب وظايف تعريف شده وي بود، مي توانست فرصت مناسبي باشد براي نشان دادن كنش هاي مدني مناسب با سفر يك دبيركل. ارسال نامه همزمان با حضور دبيركل در تهران و مانورهاي تبليغاتي بر آن نه تنها بر اعتبار و ارزش و تأثيرگذاري چنين نامه اي نمي افزايد بلكه اين سؤال را در برابر افكار عمومي مطرح مي كند كه چرا در سايت منتسب به دبيركل سازمان ملل، اشاره اي به اين نامه نشده است و چرا دبير كل و سخنگوي او تاكنون هيچ اشاره اي به نامه هاي دريافت شده نكرده اند.
نداي سبز كه از خارج كشور به روزرساني مي شود، نوشت: بدون شك، خوش خيالي است اگر گمان كنيم دبير كل سازمان ملل در فرصتي كه براي مذاكره با مقامات ايراني در اختيارش قرار گرفته در راستاي خواسته هاي ما حركت خواهد كرد و زبان گوياي ما مي شود. بان كي مون در اين مذاكرات و سخنراني در اجلاس سران نشان داد، آنچه براي او بيش از آزادي زندانيان سياسي مهم است، اسرائيل است. نويسنده خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد فعالان جنبش سبز بدون داشتن هيچ ابتكار عملي همچنان به تكرار رفتارهاي سياسي كه طي سه سال گذشته نتوانسته است، بازتاب و نتيجه مشخصي داشته باشد ادامه دهند نتيجه منطقي آن بي اعتمادي بيشتر جامعه و افكار عمومي به فعالان و رسانه هاي منتسب به آنهاست. در عرصه سياسي هميشه كنشگر و فعال بودن، عمل و رفتار سياسي محسوب نمي شود، گاهي ناظر و ساكت بودن است كه مي تواند تأثيرات خود را داشته باشد. سكوت هم مي تواند يك عمل سياسي باشد اگر با هدف و برنامه ريزي باشد. شايد به امتحان كردنش بيارزد.
در پايان اين مطلب آمده است: چرا به جاي درگير شدن در روزمرگي ها و امواجي كه اقتداگرايان مي آفرينند، برمبناي استراتژي جنبش براي مقابله با اقتدارگراها و فرهنگ استبدادي اجازه نمي دهيم كه «ارتش سبز» به رسالت خود كه گسترش بذرآگاهي در همه اقشار ملت است بپردازد و اين ارتش را گاه به مأموريت هاي جانبي و فرسايشي مي فرستيم؟
در همين حال مجتبي واحدي سردبير فراري و سرخورده روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد در اعتراف مشابهي تصريح كرد گزارش رسانه هاي اپوزيسيون درباره حضور بان كي مون در تهران «خودفريبي» بوده است. وي در گويانيوز نوشت: برخي سايت هاي خبري، بدون آنكه منبع مشخصي براي خبر خود ذكر كنند مدعي شدند «بان كي مون» خواستار ديدار با آقايان موسوي و كروبي شده است. البته اين خبر، برخي دوستان را خوشحال و گروهي را اميدوار مي كند زيرا آنها در روزهاي گذشته تلاش گسترده اي كردند كه هدف آن درخواست از بان كي مون براي ديدار با پيشتازان زنداني بود. اما آيا خبر «درخواست ملاقات بان كي مون با خاتمي و موسوي» صحيح است و انتشار آن اقدامي خردمندانه؟ متأسفانه پاسخ اين پرسش، منفي است. از آن بالاتر، گمان مي كنم اينگونه خبررساني ها، كمك به جمهوري اسلامي است.
وي اضافه كرد: بان كي مون در سخنراني علني خود در اجلاس جنبش عدم تعهد كه ميليون ها نفر در سراسر جهان آن را به صورت مستقيم شنيدند تنها از همان نگراني هايي سخن گفت كه قبلاً از سوي مقامات اروپايي و آمريكايي اعلام شده است؛ مخالفت با زير سؤال بردن «هولوكاست» و محو اسرائيل، نگراني از برنامه هسته اي ايران و نهايتاً التماس به جمهوري اسلامي براي همكاري در سوريه! در حالي كه او مي توانست به موضوع زنداني نمودن دهها فعال سياسي و «حبس موسوي، كروبي و خانم رهنورد» اشاره و آن را محكوم نمايد.
مشاور مستعفي كروبي با بيان اينكه متأسفانه رفتار فعالان سياسي و اپوزيسيون به گونه اي نبود كه فشار كافي به مجامع بين المللي و مقامات آمريكايي و اروپايي وارد كند، نوشت: سفر بان كي مون به ايران و موضع گيري هاي علني او، يكي از عرصه هايي بود كه «بي تدبيري بخشي از اپوزيسيون» را به نمايش گذاشت. در اين موضوع، بايستي بر سر دبير كل سازمان ملل فرياد برمي آورديم كه «چرا در داخل ايران هم فقط به فكر امنيت اسرائيل، هولوكاست و احتمال ساختن بمب توسط جمهوري اسلامي براي نابودي اسرائيل بودي و در سخنراني پرمخاطب خود، هيچ اشاره اي به درخواست ملاقات با زندانيان سياسي و در رأس آنها كروبي و موسوي، نكردي؟ با كمال تأسف، به جاي اين كار برخي تريبون داران سبز ترجيح دادند به بزرگ نمايي خبر تأييد نشده اي بپردازند كه موضوع آن «درخواست ملاقات بان كي مون با موسوي و خاتمي» بود در حالي كه براي اين خبر، هيچ منبع مشخص و موثقي وجود ندارد. كساني كه اين خبر را با آب و تاب نقل كردند به صورت ناخودآگاه، فشار را از روي دبير كل سازمان ملل برداشتند و او را از اتهام يك «كم كاري» مسلم، تبرئه نمودند.
وي تصريح كرده است: توصيه من به برخي همراهان ديروز و امروز خودم آن است كه قدري بينديشيم و ببينيم با اين گونه كارها، خود را مي فريبيم يا نهايتاً به سران جمهوري اسلامي كمك مي كنيم تا در مذاكرات با دبير كل سازمان ملل و سران كشورها موضوعات داخلي را به حاشيه برانند يا حتي به طور كامل از دستور خارج نمايند؟
 


قدرت نرم ايران آمريكا و متحدانش را خلع سلاح مي كند (خبر ويژه)

يك مقام سابق وزارت خارجه و شوراي امنيت ملي آمريكا، ايران را قدرت نرم جهاني توصيف كرد.
هيلاري من لورت در گفت وگو با سي ان ان اظهار داشت: ايران با برگزاري نشست سران جنبش عدم تعهد اين پيام را فرستاد كه حكومت جمهوري اسلامي اكنون يك قدرت نرم در جهان است.
به گزارش عصر ايران وي اضافه كرد: «ما هميشه مدعي بوديم ايران يك ديكتاتوري نظامي است، اما پيام ايراني ها روشن است. آنها يك انتخابات آزاد براي تمامي مردم منطقه خاورميانه از جمله مصر، عراق، افغانستان و سوريه مي خواهند.»
اين مقام سابق آمريكايي در ادامه با اشاره به نبرد قدرت جاري براي تفوق بر خاورميانه ميان ايران و عربستان گفت: در عربستان سعودي انتخابات معنايي ندارد و براي همين رياض به هيچ وجه مايل نيست كه در كشور خود و ديگر كشورهاي خاورميانه انتخابات آزاد برگزار شود.
وي افزود: پيام ايران روشن است اگر در هر كشوري در خاورميانه انتخابات آزاد برگزار شود نتيجه آن به قدرت رسيدن دولتي مستقل خواهد بود كه به دنبال منافع ملي خود خواهد بود و دنباله روي سياست هاي كشورهاي ديگر از جمله آمريكا نخواهد بود و همين مساله براي ايران كافي است.
وي اين نكته را كليدي ترين مشخصه قدرت نرم ايران در مقايسه با عربستان خواند و افزود: در سوريه نيز ايران مايل است انتخابات آزاد برگزار شود و هر مقامي كه با انتخابات آزاد در اين كشور بر سر كار آيد به ايران بسيار بيشتر از عربستان نزديك خواهد بود.
وي افزود: عربستان مي خواهد تنها شخص در راس هرم قدرت در دمشق را تغيير دهد و اين شخص حتما سياست هاي ضد ايراني را دنبال كند.
هيلاري من لورت گفت: عربستان يكي از مهم ترين حاميان مالي و تسليحاتي گروه هاي افراطي همچون القاعده است كه ديدگاهي به شدت ضد شيعي دارند و دست به عمليات هاي تروريستي مي زنند.


حمله به ليبي تفريحي بود

آمريكا سوريه را باتلاق مرگ مي داند (خبر ويژه)

آمريكا مي داند كه سوريه، ليبي نيست. مداخله نظامي ناتو در ليبي فقط يك تفريح بود.
روزنامه القدس العربي در تحليل علت ناتواني غرب در مقابل دولت سوريه نوشت: اظهارات رئيس ستاد ارتش آمريكا مبني بر اينكه بزرگترين نتيجه احتمالي در سوريه بروز آشوب و بي ثباتي است، ضربه اي به كشورهاي عربي و بيشتر گروه هاي مخالف سوريه است كه همچنان به دخالت نظامي در سوريه براي تغيير نظام تكيه كرده اند.
عبدالباري عطوان سردبير القدس العربي افزود: گزارش ها در خصوص افزايش نفوذ گروه هاي افراطي مسلح به خاك سوريه و ناتواني در كنترل آنها، اين روزها دولت آمريكا را بيش از قبل نگران كرده است.
آشكار است كه فشارهاي دولت تركيه و ناتو به آمريكا براي ايجاد منطقه حائل داخل سوريه به هدف سازماندهي ده ها هزار آواره سوري هنوز به جايي نرسيده است، چرا كه ايجاد چنين منطقه اي بسيار سخت است.
سردبير القدس العربي ادامه داد: ژنرال دمپسي در پيامي آشكار به دولت تركيه تأكيد كرد كه كاخ سفيد تمايلي براي اعلام منطقه پرواز ممنوع در سوريه ندارد؛ دمپسي با مقايسه اوضاع سوريه و ليبي، تأكيد كرد كه در ليبي اعلام منطقه پرواز ممنوع با قطعنامه سازمان ملل متحد صورت گرفت. مواضع مرد قدرتمند دستگاه نظامي آمريكا و مسائل مشابه ديگر مي تواند توضيحي منطقي براي كاهش شدت مواضع علني اردوغان عليه سوريه باشد.
القدس العربي تأكيد كرد: موضوع سوريه با ليبي كاملاً متفاوت است؛ در ليبي ورود ناتو فقط يك «تفريح» بي خطر بود، زيرا ارتش ليبي ضعيف بود و در واقع چيزي به عنوان ارتش در ليبي وجود نداشت، چرا كه قذافي ارتش را منحل كرده و آن را به گردان هاي امنيتي به فرماندهي فرزندانش تبديل كرد.
تحليلگر القدس العربي خاطرنشان كرد: ارتش سوريه همچنان قوي است و طبق برآورد كشورهاي غربي توانايي هاي دفاعي عظيمي دارد و مي تواند با سامانه هاي پيشرفته موشكي با هرگونه حمله هوايي ناتو مقابله كند.
عطوان ادامه داد: مسئولان غربي از اتخاذ مواضع جدي براي حمايت از مخالفان سوريه فرار مي كنند، البته نه به خاطر دلايل اعلام شده مانند ضعف مخالفان و اختلافات آنها، بلكه به دليل ترس از سقوط در باتلاق خونباري كه خروج از آن به سادگي ممكن نخواهد بود.
در همين حال هفته نامه فرانسوي لوپوئن در گزارشي نوشت: اينكه با وجود سپري شدن 17 ماه از آغاز درگيري ها در سوريه، مداخله نظامي، حاكي از دشواري مسئله است و تصور نمي رود در آينده نزديك نيز چنين اتفاقي روي دهد. ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوريه تنها در تئوري ممكن است اما در سوريه نمي توان همانند ليبي از تجهيزات نظامي براي ايجاد چنين منطقه اي استفاده كرد. هر چند كه روسيه سرانجام موشك قوي زمين به هواي «اس300» را به سوريه نفروخت اما ارتش سوريه از سيستم هاي موشكي چون «اس. آر22» چندين دستگاه توپ 30ميلي متري و موشك هاي ضدهوايي برخوردار است. اين كشور همچنين داراي موشك اندازهاي قوي است.
اين گزارش حاكي است: «ژان پاتريك گاويار» فرمانده سابق دفاع و عمليات نيروي هوايي فرانسه سامانه جديد ضدهوايي روسيه را يك «مرض» واقعي خواند. اين سيستم اهداف را بطور واضح مشخص نمي كند و مي تواند در صورت حمله بصورت شبكه اي با رادارهاي ديگر عمل كند. هدف قرار گرفتن هواپيماي فانتوم ترك-«4» توسط ارتش سوريه مبين برخورداري اين كشور از تجهيزات پيچيده و كارآمد است. به اين ترتيب ارتش سوريه توانايي آن را دارد كه پيش از تخريب عامل حمله را شناسايي كند و به سوي آن آتش بگشايد.
اين هفته نامه فرانسوي افزود: در هر صورت به نظر نمي رسد كه كشورهاي اروپايي در وضعيتي باشند كه بتوانند در عمليات احتمالي نظامي هوايي و بلندمدت عليه سوريه نقش پررنگي را ايفا كنند.
 


شركت 120 كشور در نشست تهران ابراز اطمينان به سياست خارجي ايران است (خبر ويژه)

شركت بيش از يكصد كشور جهان در اجلاس تهران آشكار كرد فشار آمريكا و اسرائيل اثري نداشته است. جامعه بين الملل هفته گذشته در تهران بود.
نشريه آلماني يونگه ولت در گزارشي با عنوان «ايران در انزوا نيست» به نشست جنبش عدم تعهد در تهران پرداخت و نوشت: 120 كشور در نشست تهران شركت كردند. براي ايران برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد موفقيت بزرگي در سياست خارجي است، زيرا اين گردهمايي آشكارا دروغ تبليغاتي غرب را در مورد «انزواي» ايران در جامعه بين المللي نشان مي دهد. بدون اين هم البته اين «انزوا» فقط نتيجه قرنطينه اجباري است كه دولت آمريكا و ياران اروپاييش مي كوشند به تمام جهان تحميل كنند. اما واقعيت ها نشان مي دهد كه اين كار حتي با زورگيري هاي اقتصادي و فشار شديد سياسي انجام پذير نيست. اينكه ايران براي سه سال آينده رياست جنبش را برعهده گرفت از خود برگزاري اجلاس كم اهميت تر نيست.
يونگه ولت خاطرنشان كرد: موفقيت ايران از اين جهت بزرگتر است كه قبل از برگزاري اجلاس آمريكا و اسرائيل كوشيدند نه تنها در پشت پرده بلكه با صراحت كامل اخلال ايجاد كنند. اقدام جالب توجه و نامعمول به دليل بي شرمي به كار گرفته شده، تلفن بنيامين نتانياهو بود كه كوشيد دبير كل سازمان ملل بان كي مون را از شركت در اين اجلاس باز دارد. نتانياهو نه تنها به بان كي مون تندي زيادي كرد و گفت «جاي شما در تهران نيست»! بلكه اين تهديد را به رسانه ها داد تا به عنوان خبر منتشر كنند. البته بيهوده بود. پيش از اسرائيل، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفته بود ايران شايسته ميزباني اعضاي جنبش عدم تعهد نيست.
روزنامه صهيونيستي جروزالم پست نيز در تحليل مشابهي نوشت: كنفرانس «نم» در تهران ثابت كرد، دولتي كه منزوي است اسرائيل است و نه ايران. رهبر عالي ايران در اين نشست اسرائيل را به شدت كوبيد و گرگ خونخوار خواند ولي هيچ كس در سالن اجلاس از جايش تكان نخورد و اعتراض نكرد.
اين روزنامه مي نويسد: «سكوت جهان در برابر چنين رفتاري، براي اسرائيل دلسردكننده است و اين اقدام كشورها باعث شجاع تر شدن ايران مي شود. سران ايران به صورت زهرآگين صحبت كردند و نمايندگان دنيا در حالي كه آرام بر روي صندلي شان نشسته بودند، ترجمه صحبت ها را با احترام گوش مي كردند. هيچ كس بيرون نرفت، هيچ كس صحبت ها را قطع نكرد، هيچ كس اعتراض نكرد. مسلماً كسي از بنگلادش، كوبا و آفريقاي جنوبي انتظار چنين كاري را ندارد. اما درباره كشورهايي همچون هند، كلمبيا و تايلند كه با اسرائيل پيماني محكم دارند چطور؟ چرا آنها آرام نشستند؟ اين چه معنايي مي تواند داشته باشد؟»
اين روزنامه با انتقاد از حضور «بان كي مون» نوشت: «نماينده سازمان ملل هم فقط به اين جمله اكتفا كرد كه تهديد كشورهاي عضو سازمان براي نابود كردن يكديگر را رد مي كند؛ ولي حضور او در اين اجلاس حرف هايش را بي اثر كرد.»
اين روزنامه صهيونيستي افزود: «به صورت مشخص مي توان گفت، حضور 120 كشور در ايران به معناي تأييد و اطمينان كشورها از سياست خارجي ايران است و حضور اين كشورها در اين برهه از زمان در اين كشور، ايران را شجاع تر از گذشته مي كند. حضور 120 كشور در ايران باعث مي شود از ايران به عنوان كشوري كه در بين ساير كشورها داراي احترام و نفوذ است ياد شود و نه كشور منفور و منزوي.»
جروزالم پست در پايان با لحني حسرت بار نوشته است: اگر حداقل بعضي از كشورها شركت نمي كردند و دبير كل سازمان ملل هم اين اجلاس را تحريم مي كرد و مي گفت كه «در اين زمان جاي من در ايران نيست»، آنگاه اسرائيل مي توانست نتيجه بگيرد كه ايران منزوي شده است. اما امروز چه؟ امروز كه سران و شخصيت هاي مهم كشورهاي مختلف به سمت ايران حركت كرده اند، ديگر استدلال هاي اسرائيل عليه ايران رنگي نخواهد داشت و كار دشوارتر خواهد شد.
از سوي ديگر، پايگاه صهيونيستي «دبكا» در تحليلي، سفر محمد مرسي به تهران را «يك فاجعه تاريخي براي اسرائيل» خواند و نوشت: «محمد مرسي، رئيس جمهور مصر در اجلاس غيرمتعهدها سخنان آيت الله خامنه اي درباره تغيير ساختار سازمان ملل و حق وتو را تكرار كرد. مرسي از حقوق فلسطينيان دفاع كرد، از اسرائيل انتقاد كرد و احمدي نژاد را بوسيد و در آغوش كشيد.»
يديعوت آحارونوت روزنامه صهيونيستي نيز، بيانات رهبر معظم انقلاب درباره اسرائيل را «پايان آبروي اسرائيل» در جهان ارزيابي كرده است.


اسرائيل: آمريكا ما را مقابل ايران بي اعتبار مي كند (خبر ويژه)

اختلافات آمريكا و رژيم صهيونيستي رو به شدت گذاشت.
آمريكا براي چندمين بار رزمايش نظامي مشترك با اسرائيل را به تاخير انداخت و اعلام كرد با يك سوم نفرات پيش بيني شده قبلي در اين رزمايش شركت مي كند. در عين حال رئيس ستاد مشترك آمريكا در موضعي صريح و كم سابقه اعلام كرد مايل نيست در اقدام نظامي عليه ايران همدست اسرائيل شود.
مجله تايم در گزارشي اعلام كرد مانور نظامي مشترك واشنگتن و تل آويو كه 7 ماه پيش به تاخير افتاده و به ماه سپتامبر (شهريور) و سپس اكتبر (مهر) موكول شده بود مجددا به تعويق افتاده و اين بار به بعد از انتخابات آمريكا در ماه نوامبر (آبان) موكول شده است. در عين حال بنابر گزارش تايم منابع مطلع در آمريكا و اسرائيل اعلام كرده اند كه واشنگتن به طور ملموسي از حجم مشاركت آمريكا در اين مانور مشترك نظامي كاسته و حدود دوسوم نيروهاي خود را كه بنا بود براي مانور به اسرائيل بروند كاهش داده است. همچنين سطح مشاركت سيستم هاي موشكي آمريكا در اين مانور نيز پايين تر آمده است.
تايم به نقل از يك مقام نظامي عالي اسرائيلي در اين زمينه گزارش داد: به طور بنيادين آنچه آمريكايي ها به ما مي گويند اين است كه به شما اطمينان نداريم.كاهش مشاركت آمريكا در اين مانور بسيار چشمگير است. به جاي حضور 5 هزار نيروي آمريكايي كه در مراحل اوليه تصميم گيري براي برگزاري اين مانور در مورد آن توافق شده بود، پنتاگون 1500 نيرو را براي شركت در اين مانور روانه اسرائيل مي كند.
گزارش تايم حاكي است «دليل كاهش جدي در ابعاد رزمايش، رساندن اين پيام به اسرائيل است كه آمريكا با حمله به تاسيسات هسته اي ايران مخالف است و رزمايش را نبايد آمادگي آمريكا در حمايت از اسرائيل در چنين جنگي تعبير كند.»
رسانه هاي اسرائيل اقدام آمريكا را «تسويه حساب اوباما با اسرائيل» تفسير كرده اند.رزمايش چالش بزرگ 12 قرار است در صحراي نقب برگزار شود.
همزمان با اين اتفاق، مصاحبه ژنرال مارتين دمپسي رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا با روزنامه گاردين منتشر شد. دمپسي گفته است: آمريكا نمي خواهد در درگيري نظامي با ايران همدست اسرائيل محسوب شود. چنين حمله اي باعث نابودي برنامه هسته اي ايران نخواهد شد اما باعث مي شود ائتلاف بين المللي براي تحريم اقتصادي ايران از هم بپاشد.
وي افزود: ما و اسرائيل اطلاعات خود را با يكديگر مي سنجيم اما قبول دارم كه هر كدام ما اختلاف هايي داريم. برخلاف ما اسرائيل در يك نگراني دايم به سر مي برد.
موشه يعلون معاون نخست وزير اسرائيل روز جمعه به رويتر گفت: ايران به دليل پيام هاي متناقض قدرت هاي جهاني از جمله آمريكا باور نمي كند در معرض يك تهديد نظامي واقعي از طرف جهان خارج قرار دارد. ايران به همين خاطر تهديدها را جدي نمي گيرد و موضع خود را تغيير نمي دهد.
وي اظهار داشت: «ما با ديگران و از جمله دوستانمان در آمريكا- كه آنها را در بي اعتبار شدن تهديدات عليه ايران شريك مي دانيم- تبادل نظر داريم.»
از سوي ديگر پايگاه صهيونيستي دبكا فايل در گزارشي نوشت: اوباما با اعلام تعويق رزمايش مشترك و كاهش نفرات شركت كننده در آن، اسرائيل را تنها گذاشت.
دبكا فايل پيام دولت اوباما به رژيم تل آويو را چنين ارزيابي كرده است: «به خودتان مربوط است! ببينيد چگونه مي توانيد بدون سلاح هاي ويژه آمريكا و پشتيباني نظامي آن از جمله سپر موشكي در برابر ضد حمله هاي ايران، سركشي كرده و تصميم به عمليات نظامي عليه ايران بگيريد.»
منابع نظامي دبكا فايل مي گويند دولت اوباما اسرائيل را در يك حالت هشدار سخت قرار داده، مبني بر اينكه در صورت حمله به تاسيسات هسته اي ايران با هدف انقطاع اين برنامه يا به تاخير افكندن آن، از حمايت موشكي ايالات متحده برخوردار نخواهد بود و نتانياهو خود بايد به تنهايي مسئوليت اين حمله را بپذيرد.
روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت نيز در اين باره نوشت: مذاكره تندي ميان دانيل شاپيرو سفير آمريكا در تل آويو و بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل در پي انتقاد نتانياهو از باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا آغاز شد و مدتي ادامه يافت.
نتانياهو در ديدار هفته گذشته اش با مايكل روجرز رئيس كميسيون اطلاعات كنگره آمريكا در حضور شاپيرو گفته است كه اوباما و مشاورانش به جاي اين كه ايران را زير فشار شديد بگذارند، ما را زير فشار مي گذارند.
اين روزنامه اسرائيلي گفت: شاپيرو در واكنش به سخنان نتانياهو گفته است كه نتانياهو ديدگاه اوباما را مخدوش مي كند و بد جلوه مي دهد.


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14