(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 12 شهریور 1391 - شماره 20296

پشت پرده استفاده وسيع آمريكا از ماده سمي فلورايد
رازهاي محافظت از هويت ديجيتال
راستگويي سيستم ايمني بدن راتقويت مي كند
خون آشامهاي ميكروسكوپي
تبديل زباله هاي شهري به سوخت خودرو
توصيه هايي براي استفاده از لامپهاي كم مصرف


پشت پرده استفاده وسيع آمريكا از ماده سمي فلورايد

نام فلورايد را حتماً شنيده ايد اما از كاربرد اين ماده چه اطلاعاتي داريد؟ آيا اين ماده براي انسان مضر است؟ دليل استفاده وسيع اين ماده از سوي دولت آمريكا چيست؟ در اثر اين ماده مردم آمريكا به چه بيماري هايي دچار شده اند؟
به گزارش مشرق، افزودن مشتقات سمي فلورايد مانند سديم فلورايد و سديم سيليكا فلورايد به آب آشاميدني مردم آمريكا از سال 1945 شروع شده و با اين كه در سال هاي اخير اقداماتي براي كاهش آن انجام شده اما هنوز هم ادامه دارد. موضوع اضافه شدن فلورايد به آب آشاميدني و محصولاتي همچون خميردندان و برخي خوراكي ها در آمريكا به سال هاي پس از جنگ جهاني دوم برمي گردد كه تاكنون ادامه داشته و يكي از پرونده هاي جالب توجه در شناختن نحوه نگاه استثماري نظام سرمايه داري و سود محور حاكم بر آمريكا به نوع «انسان» است.
با مطالعه دقيق داستان افزودن فلورايد به آب آشاميدني عمومي در آمريكا درمي يابيم هنگامي كه اين نظام درگير حفاظت از پول و منافع سرمايه داران مي شود ديگر براي آن، «انسان» آمريكايي و غيرآمريكايي تفاوتي ندارد. با اين كه افزودن فلورايد به آب آشاميدني در بسياري از كشورهاي اروپايي و ديگر كشورها از دهه هاي گذشته ممنوع شده است؛ آمريكا و استراليا طرف دار سرسخت اضافه كردن فلورايد به آب آشاميدني هستند. مشتقات فلورايد از مواد جانبي و در حقيقت نوعي پسماند فعاليت كارخانه هاي صنعتي بوده و ممكن است از طريق فرسايش تدريجي لايه هاي زمين، كودها يا در اثر دفع صنايع مرتبط با فلزاتي مانند آلومينيوم و فولاد وارد منابع آب هاي آشاميدني شود و آلودگي هاي خطرناكي به بار آورند.
فلورايد و سال هاي
پس از جنگ جهاني دوم
از ميانه دهه 40 ميلادي دولت آمريكا اضافه كردن فلورايد به آب آشاميدني شهروندان را با اين بهانه كه موجب كاهش پوسيدگي دندان هاي ايشان مي شود شروع كرد و دستگاه تبليغاتي تحت كنترل سرمايه داران نيز تاكنون اين كار را به صورت يكي از مهم ترين موفقيت ها در بهبود بهداشت عمومي مردم در سراسر قرن بيستم توصيف و تمجيد كرده است. اولين توصيه ها به استفاده از فلورايد در آب براي كاهش پوسيدگي دندان ها طي سال هاي 1945 و 1946 از سوي برخي مقامات بهداشتي در آمريكا و كانادا روي داد و پس از آن خدمات بهداشت عمومي آمريكا نيز وارد ميدان اجرايي اين طرح شده و بدون وجود حتي يك تحقيق علمي مستدل و مورد قبول دانشمندان توصيه كرد كه منابع آب شرب عمومي فلوريده شوند.
در حالي كه جداي از نگاه بهداشتي و خطرات مرتبط، فلوريداسيون نمي توانست روش كارآمد و مقرون به صرفه اي باشد؛ ولي اين برنامه با قدرت تمام دنبال شد. در واقع حتي اگر ادعاي كمك به سلامتي دندان ها صحيح هم باشد؛ بخش بسيار كوچكي از فلور آب فلوريده صرف حفاظت از دندان هاي افراد مي شود و مابقي آن از بدن دفع شده و يا در صورت بالا بودن مقدار آن در بدن انباشته مي شود كه سرآغاز تمامي مضرات فلورايد براي انسان است. در حال حاضر ميزان فلورايد در آب آشاميدني آمريكا 4 ميلي گرم در ليتر عنوان شده است در حالي كه اين مقدار براساس قوانين نبايد از 1/2 ميلي گرم تجاوز كند.
فلورايد و حقوق بشر!
بدين ترتيب با افزودن فلورايد به آب شهري حق انتخاب نوشيدن آب حاوي فلورايد و يا آب طبيعي سالم از شهروندان آمريكايي گرفته شد و آنها مجبور بودند به هر صورت اين آب را مصرف كنند. با توجه به اينكه نظام آمريكا حتي به فكر انتخابي بودن ادامه حيات شهروندان در قالب برنامه «مرسي كيلينگ» نيز بوده است؛ اجبار به حفاظت از دندان ها با خوراندن به زور آب فلوريده بسيار عجيب مي نمايد!
براساس منابع علمي آن چه كه مي تواند در يك حالت كنترل شده بر سلامتي دندان ها تاثير مثبت بگذارد دوزهاي محدود و مشخصي از فلورايد موضعي است نه ورود عمومي آن به كل بدن آن هم از طريق آب آشاميدني و به صورت سيستميك. به گفته محققان مسواك زدن با خمير دندان حاوي فلورايد اگر دو بار در روز انجام گيرد به همان اندازه و يا حتي بهتر از فلورايد موجود در آب آشاميدني مي تواند براي سلامتي دندان ها موثر واقع شود. با اين توصيف چه چيزي ممكن است نظام سرمايه داري را مجبور كند كه با صرف هزينه هاي كلان به فلوريده كردن آب هاي آشاميدني مردم آمريكا اقدام كند؟! و براي توجيه اين كار نيز طي چندين دهه هزينه هاي بزرگي را صرف فعاليت ها رسانه اي نمايد؟
در واقع از آنجا كه از نظر پزشكان فلوريداسيون آب تنها براي بعضي افراد سودمند بوده و براي بيشتر افراد مضر است، اين برنامه تعداد زيادي از مردم كه در معرض عوارض سمي فلورايد هستند را ناديده مي گيرد. اثرات فلورايد مربوط به مقادير موجود آن در آب است و از همين رو واضح است كه استفاده از آب آشاميدني فلوريده نمي تواند كنترل شده باشد يا براي تمامي مصرف كنندگان كنترل مقادير مصرف مقدور نخواهد بود. در نتيجه با توجه به اخلاق پزشكي، بخش وسيعي از مردم مجبور به استفاده از ماده اي شده اند كه ادعا مي شود براي سلامتي آنها مفيد است اما هيچ گونه كنترلي بر روي چگونكي مصرف آن ندارند.
اين اشكالات از نظر حقوقي بارها مورد توجه مخالفان قرار گرفته و دولت را براي پاسخگويي تحت فشار قرار داده اند، اين در حاليست كه حاميان دولتي فلوريداسيون آب همواره درخواست هاي مناظره و بحث مطرح شده از سوي محققان مستقل را رد مي كنند. زيرا كه هيچ كدام از اين مدافعان دلايل و مدارك علمي مستحكمي كه براساس تحقيقات مستقل از نهادهاي زير نظر سرمايه داران انجام شده باشد در دست ندارند و بر اين اساس شكست آنها در يك مناظره عمومي امري بديهي خواهد بود.
وضعيت فلوريداسيون آب در جهان
در حال حاضر كشورهاي مختلفي نيز به پيروي از سيستم بهداشتي آمريكا فلورايد را به مواد مصرفي شهروندان خود اضافه مي كنند و بيش از 300 ميليون نفر در بيش از 40 كشور جهان تحت تاثير اثرات فلور هستند. بيش از 145 ميليون نفر آمريكايي نيز به اجبار و بدون اين كه حق انتخاب داشته باشند از آب آشاميدني فلوريده استفاده مي كنند.
در حالي كه در اكثر كشورهاي اروپايي مانند سوئيس، سوئد و هلند فلوريداسيون آب انجام نمي گيرد با اين وجود نتايج آماري به دست آمده مشابه چيزي است كه در آمريكا در مورد كاهش پوسيدگي دندان ها گزارش مي شود. اين نشان مي دهد كه فلوريده كردن آب اثر مهمي براي جلوگيري از بيماري هاي دندان نداشته است.
آلمان و اروپاي شرقي هم برنامه هاي فلوريداسيون را كاهش داده اند با اين حال هنوز در استراليا، نيوزلند، كانادا، ايرلند و آمريكا آب فلوريده مي شود. ژاپن، انگلستان، ايتاليا، فرانسه، دانمارك و بلژيك نيز از ديگر كشورهايي هستند كه با اين كه در آنها فلورايد به آب آشاميدني مردم اضافه نمي شود در عين حال آمار مشابهي با آمريكا در مورد پوسيدگي دندان دارند. طبق گزارش هاي منتشره در برخي كشورها نيز كه مردم در معرض فلورايد بسيار فراتر از حد مجاز قرار دارند، مانند مكزيك، چين و هند، اثرات نامطلوب در تشديد پوسيدگي دندان و حتي تضعيف هوشياري و فعاليت مغزي در كودكان ديده مي شود.
فلورايد و عوارض آن
فلور عنصري بسيار سمي است كه در صورت ورود مقادير بالاي آن به بدن انسان مي تواند باعث ايجاد رسوب فلور، مسموميت شديد و در موارد حاد حتي به مرگ منجر شود. از سوي ديگر خاصيت سرطان زايي اين ماده نيز در برخي بررسي ها مطالعه شده و گاهي حتي تاييد نيز شده است. در سال 2010 پس از بيش از 60 سال اضافه شدن فلورايد به آب آشاميدني مردم آمريكا بالاخره برخي مقامات بهداشتي اجازه يافتند به طور محدود در مورد بيش از حد لازم بودن مقادير فلورايد براي كودكان اين كشور حرف بزنند و اعلام كنند كه فلورايد ممكن است موجب تغيير رنگ دندان كودكان شده و بالقوه موجب مشكلات جديدي بيشتري نيز شود. به همين دليل توصيه كردند كه ميزان فلورايدي كه در آمريكا به آب اضافه مي شود كاهش يابد. در صورتي كه فلورايد موجود در آب بيش از 10 واحد پي پي ام باشد در دراز مدت كه از آن استفاده مي كند نه تنها دندان هاي خود را از دست مي دهد بلكه با صدمات شديد استخواني به خصوص در ستون فقران نيز مواجه خواهد شد.
تنها نيمي از فلورايد مصرفي در بدن قابليت دفع دارد. مصرف بيش از حد اين ماده سمي از هر طريفي كه باشد در درازمدت منجر به ايجاد رسوب در بدن خواهد شد كه از آن به عنوان «فلوروزيس» ياد مي شود. اين ماده موجب ايجاد لكه هايي روي دندان كودكان شده و در مواردي سوراخ شدن ميناي دندان تنها بخشي از مضرات فلورايد است. 50 درصد باقي مانده از فلورايد ورودي به بدن در هر روز در استخوان ها تجمع مي يابد كه مي تواند منجر به مشكلات بزرگي شود.
التهاب و سفتي مفاصل، شكنندگي استخوان ها، بروز تغييراتي در اسكلت بدن، اختلال در عضلات و تشديد خطر پوكي استخوان، كاهش استحكام و افزايش خطر شكستگي آنها از اين دست صدمات هستند. به علاوه نوع خاصي از سرطان استخوان نيز وجود دارد كه ارتباط آن با فلورايد مطالعه شده و در مواردي نيز اثبات شده است. از همين روست كه در برنامه ملي سم شناسي آمريكا فلورايد به عنوان يك ماده سرطان زاي احتمالي در نظر گرفته شده است.
اختلالات يادگيري، تداخل در عملكرد سلول هاي مغزي و در نتيجه آسيب مغزي، كاهش عملكرد غده تيروئيد و در نتيجه كاهش قدرت رواني فرد و افسردگي و ضريب هوشي پايين در كودكان از ديگر مضرات استفاده از آب آشاميدني فلوريده شده ذكر شده است.
واقعيت هاي پشت پرده
در اينجا نيز همچون موارد فراواني با انگيزه هاي سياسي و اقتصادي براي جعل و دستكاري وسيع علمي روبه رو هستيم. انتشار مدارك دولت آمريكا نشان مي دهد كه اين برنامه طرحي عامدانه بوده و با هماهنگي كامل سرمايه داران، دولت و رسانه ها انجام شده است تا زمينه هرگونه شكايت از سوي مردم و پرداخت غرامت هاي سنگين به آنها برچيده شود.
در واقع فلوريده كردن آب آشاميدني طرح هماهنگ شده و زيركانه اي براي سرپوش گذاشتن به فعليت كارخانه هاي صنايع توليد آهن و آلومينيوم بوده است. در اثر فعاليت هاي اين كارخانه ها كه در دوران جنگ جهاني بنا به تقاضاي موجود به شدت فعال بودند، آلودگي هاي خطرناك فلورايدي وارد آب هاي سطحي و زيرسطحي مي شده است. براي فرار از مسئوليت هاي ناشي از اين آلودگي خطرناك چه گريزگاهي بهتر از مثبت جلوه دادن و تبليغات فريبنده در مورد اثرات سازنده آن مي توانست وجود داشته باشد؟!
برنامه هاي مرتبط با مفيد انگاري اين سم مهلك با كمك اجزاي مختلف سيستم سرمايه داري طي نزديك به 70 سال اجرا شده و به خورد مردم آمريكا و جهان داده شده است. آلوده سازي محيط زيست و مناطق زندگي كارگران شاغل در صنايع فلزي، طي جنگ جهاني دوم توسط صنايع نظامي و تسليحاتي شديدا تشديد شد. كارخانه هاي فولاد در كاليفرنيا و يوتا و كارخانه هاي آلومينيوم در واشنگتن و اورگون هواي اشباع شده با فلور توليد مي كردند كه به طور غيرقابل پيشگيري مزارع، باغات و خانواده هاي ساكن در مناطق كشاورزي را در معرض تهديد جدي قرار داده و به آنها آسيب مي زد. در اين مورد پرونده هاي اخذ غرامت فراواني در ايالت يوتا وجود دارد.
كارگران آسيب ديده و خانواده هاي بومي با اعلام شكايت موفق به دريافت غرامت از سرمايه داران صاحب كارخانه ها مي شدند و انتظار مي رفت كه روند اعلام شكايت و دريافت غرامت در سايه آرامش پس از جنگ شتاب نيز بگيرد. جنگ دوم جهاني در حال پايان بود و سرمايه داران بخش فلزات براي گريز از محكوم شدن به پرداخت غرامت هاي سنگين از بابت آلوده سازي محيط زيست و صدمه زدن به سلامت جسمي مردم بازي خطرناكي را سروسامان داده و با كمك خادمان خود در دولت آمريكا و رسانه ها موفق به اجراي آن شدند. بنابراين سرمايه گذاران بخش فلزات آمريكا اصلي ترين مدافعان پشت پرده ادعاي مثبت بودن فلوريداسيون آب بوده اند. در نتيجه ديگر كار مدعيان و شاكيان در دادگاه ها براي اثبات صدمه ديدن از فلور وارد شده در آب و هواي محيط زندگي آنها بسيار سخت مي شد. زيرا كه فلور ديگر يك ماده موثر براي سلامتي دندان هاي شهروندان تلقي مي شد!
دكتر اكسنر يكي از مخالفان ادعاي اثرات مثبت فلوريده كردن آب بوده است. او در تحقيقات از اين كه در آمريكا فعاليت هاي علمي بسيار كمي در مورد فلور انجام شده اظهار تعجب كرده است. به عقيده او در حالي كه از اواخر دهه 30 قرن بيستم به مطالعات پزشكي گسترده اي در مورد فلور در خارج از آمريكا برمي خوريم ولي در خود آمريكا خبري از اين نوع بررسي هاي گسترده و عميق وجود ندارد! نه تنها جلوي مطالعه در مورد اثر فلورايد بر انسان گرفته شده است حتي مطالعات دامپزشكي هم از ورود به اين زمينه منع شده اند تا مبادا در سايه اين پژوهش ها سرمايه داران آمريكايي مجبور به پرداخت غرامت به شهروندان شوند.
به عقيده اكستر تلاش براي فلوريده كردن تمامي آب هاي كشور براي اين انجام شده است كه يك بار براي هميشه امكان مقايسه سلامتي مردم ناحيه اي كه از آب بدون فلور استفاده كرده اند و مردمي كه از آب هاي سمي فلوريده شده آشاميده اند از بين برود. در صورتي كه تنها بخشي از كشور به اين مشل دچار بود وكلاي مدافع و محققان به راحتي مي توانستند با استناد به پژوهش هاي مقايسه اي موفق به محكوم كردن سرمايه داران و صاحبان شركت هاي بزرگ شوند اما هنگامي كه همه جا به يك رنگ درآمد و امكان مقايسه از بين رفت اربابان پولي خيال راحتي خواهند داشت.
 


رازهاي محافظت از هويت ديجيتال

براي ورود به كامپيوتر محل كارمان يا ورود به پست الكترونيكي بايد رمزهايي براي خودمان ايجاد كنيم كه هويت مجازي مان را تأييد كند. اين رمزهاي عبور تمام هويت ديجيتالي ما هستند، هويتي كه اگرچه مجازي هستند، اما مي تواند تبعات حقيقي به دنبال داشته باشد.
براي انتخاب يك كلمه عبور لازم است از خودمان خلاقيت داشته باشيم بنابراين عبارت هايي مانند شماره تلفن، نام فاميلي، عدد ساده، كتاب مورد علاقه و مواردي از اين دست براي كلمه عبور مناسب نيستند. زيرا حدس آنها به همان اندازه براي ديگران هم آسان است.
اغلب سرويس هاي الكترونيكي و به طور خاص ايميل ها، هنگام انتخاب كلمه عبور شرايطي را مشخص مي كنند. به عنوان مثال رمز بايد بين شش تا 20 كاراكتر باشد پس بايد تا حد ممكن از بيشترين تعداد عددها و حروف استفاده كنيد.
اين روش علاوه بر اينكه امكان شكست رمزعبور را كاهش مي دهد، مي تواند در بسياري موارد از پيش بيني آن جلوگيري كند. به عنوان مثال اگر فردي در كنار شما در حال مشاهده صفحه كليد باشد به سختي خواهد توانست تعداد زيادي كاراكتر را به خاطر بسپارد. از نظر فني نيز براي شكستن رمزهايي كه بيش از 4 كاراكتر طول دارند به زمان بسيار زيادي نياز است كه عملا امكان آن غيرممكن خواهد بود.
همچنين استفاده از يك يا چند كلمه كه به مسئله خاصي اشاره مي كنند يا اسم خاص هستند، گزينه خوبي براي رمز عبور نخواهند بود. به اين عبارت ها اصطلاحاً رمزهاي فرهنگ لغتي گفته مي شود كه مي توان با كمي صرف زمان و آشنايي با شخصيت قربانيانش آن را حدس زد. در مقابل روش هايي نيز وجود دارد كه علاوه بر پيچيدگي هاي لازم، يادآوري آن براي شما ساده است. مثلا مي توانيد از كلمات مخفف استفاده كنيد و به جاي نوشتن يك جمله حروف آن را جداجدا بنويسيد.
در انتخاب كلمه عبور سعي كنيد از تمام امكاناتي كه اجازه داريد، استفاده كنيد. اين كاراكترها در مرحله اول مي تواند حروف الفبا يا اعداد باشند. اما در يك كلمه عبور مناسب از كاراكترهايي استفاده مي شود كه براي نوشتن آن به كليدهاي تركيبي نياز است.
به عنوان مثال بايد كمي خلاقيت به كار ببريد كه براي نوشتن برخي قسمت هاي آن احتياج به فشردن همزمان دكمه شيفت دارد. اين مثال را مي توانيد با كمك اعداد كمي پيچيده تر كنيد كه اين موضوع باز هم به خلاقيت شما برمي گردد. مثلا مي توانيد از عددي استفاده كنيد كه در انگليسي ظاهري شبيه به هم دارند. جاي حرف حالا كلمه عبور ما به تركيبي از عدد و حروف تبديل مي شود و اين عبارت ساده كه به خاطر سپردن آن نيز چندان دشوار نيست به يك رمز قدرتمند تبديل خواهد شد.
علايم و نمادها كمك بزرگي براي انتخاب يك كلمه عبور مناسب هستند. علايمي مانند نقطه، درصد، واحد دلار و نماد ايميل، احتمال لو رفتن رمز عبور را به شدت كاهش مي دهند. باتوجه به نوع رمزي كه استفاده مي كنيد مي توانيد اين نمادها را نيز در رمز به كار ببريد.
در اين حالت براي اينكه به خاطر سپردن رمز نيز آسان باشد مي توانيد نمادهايي كه به مفهوم عبارت مورد نظر نزديك هستند را جايگزين موارد ديگر كنيد.
رمزتان را دوره اي عوض كنيد
اگر فقط يك رمز عبور داشته باشيد با فاش شدن آن تمام سرويس هايي كه از آن استفاده مي كرديد در معرض خطر خواهند بود. اين رمز هر چقدر هم قدرتمند باشد باز هم ممكن است به روش هاي مختلف سرقت شود، پس با انتخاب رمزهاي مختلف، جلوي آسيب هاي بيشتر را بگيريد. براي اينكه كار را كمي ساده كنيد مي توانيد فقط برخي قسمت ها را تغيير دهيد.
تغيير رمز عبور كار آساني نيست زيرا بعد از مدتي به آن عادت مي كنيد. ضمن اينكه استفاده از رمزهاي مختلف مي تواند يادآوري آنها را با مشكلاتي مواجه كند اما اين نكته ضروري است كه در موقعيت هاي مختلف رمز عبور خود را تغيير دهيد. اين موقعيت هاي مي توانند دوره هاي زماني باشند اما هرگاه احساس كرديد امكان فاش شدن كلمات عبوري وجود دارد آنها را عوض كنيد. تهديدات زيادي براي كلمات عبور وجود دارد مثلا وقتي از يك اينترنت عمومي استفاده مي كنيد، زماني كه كامپيوتر شما آلوده به بدافزارها و نرم افزارهاي جاسوسي است و يا وقتي به اجبار رمز را در اختيار فرد ديگري قرار داده ايد.
برخي توصيه هاي عمومي اگرچه به نظر بديهي هستند اما يادآوري آنها لازم است. تا زماني كه واقعاً مجبور نشده ايد كلمه عبور را به كسي نگوييد، رمزها را يادداشت نكنيد و اگر كرديد مراقب آن باشيد، برخي نرم افزارها و سايت ها مي توانند مانند يك دفترچه براي يادداشت رمزها باشند كه در برخي مواقع كارآيي زيادي دارند. اما همه آنها مطمئن نيستند. كلمات عبور را در محيط هاي ناامن قرار ندهيد. براي هر سرويس يك رمز جدا داشته باشيد و در نهايت رمزها را به صورت دوره اي عوض كنيد.
 


راستگويي سيستم ايمني بدن راتقويت مي كند

روانپزشكان تأكيد دارند كه «دروغگويي» با وضعيت سلامت بدن، ارتباط مستقيم دارد.
به گزارش ايسنا، هر چند همه ما ممكن است گاهي اوقات آن هم به دليل حمايت از افرادي كه دوستشان داريم، دروغ بگوييم اما برخي افراد متأسفانه عادت دارند كه بدون هيچ دليل منطقي و يا به دلايلي كه واقعاً اشتباه هستند، مكرر دروغ بگويند.
به گزارش پايگاه اينترنتي هلت مي آپ، متخصصان روانپزشكي توصيه مي كنند كه با آگاهي از اينكه دروغ گفتن و مخصوصاً عادت كردن به اين كار تا چه حد مي تواند به سلامت شما آسيب وارد كند هرگز راضي نمي شويد كه در يك معامله زيان آور سلامتي خود را با دروغگويي به ويژه در مواردي كه به ضرر ديگران تمام مي شود، به خطر بيندازيد.
در اين مقاله پنج دليل موجه پزشكي براي خودداري از دروغگويي ارائه شده كه عبارتند از:
1. پرهيز از دروغگويي، استرس ما را تا حد زيادي كاهش مي دهد. مطالعات روانشناسي تأييد مي كند كه دروغ گفتن هرچه بيشتر تكرار شود خطر ابتلا به اختلالات جدي رواني شامل افسردگي، اضطراب و استرس را افزايش مي دهد. استرس در واقع پيش فاكتور بسياري از بيماري ها و مشكلات جدي است چون به سيستم ايمني بدن آسيب مي رساند. روي اشتها تأثير سوء مي گذارد، احساس خستگي و عصبانيت را تشديد مي كند و احتمال بروز سردردهاي مكرر را افزايش مي دهد.
2. يكي از مزاياي مهم راست گويي تقويت سيستم ايمني بدن است. شكي نيست كه خنده و رضايت خاطر بهترين دارو است چون افكار شاد و مثبت باعث توليد هورمون آندروفين در بدن مي شود كه احساس خوشايندي به انسان مي دهد و عملكرد سيستم ايمني بدن را تقويت مي كند. از طرفي مطالعات نشان مي دهد كه دروغ گفتن انسان را به طور ناخودآگاه گرفتار نگراني مي كند. همين امر موجب كاهش هورمون آندروفين و در نتيجه كاهش توان سيستم ايمني مي شود.
3. اگر راست بگوييم، شب ها خواب راحتي خواهيم داشت. آمارها نشان مي دهد افرادي كه عادت به دروغگويي دارند، بيشتر در معرض اختلالات خواب هستنيد، شب ها خواب دشوارتري دارند و حتي بيشتر دچار كابوس هاي شبانه مي شوند. اين آشفتگي خواب نيز به نوبه خود باعث بروز اختلالات مهم تر مثل افسردگي و سردرد مي شود.
4. راست گويي براي كمك به هضم غذا نيز مفيد است. يك دروغ بزرگ مثل يك لقمه چربي بزرگ و مضر در معده شما مي ماند و عملكرد دستگاه گوارش را دچار اختلال مي كند. اصرار بر دروغ گفتن احتمال ابتلا به سندرم روده تحريك پذير، حالت تهوع، اختلالات اشتهايي و ساير اختلالات تغذيه اي را افزايش مي دهد.
5. دروغگويي خطر ابتلا به سرطان را تشديد مي كند. دروغگويي عامل افزايش استرس است و استرس زياد نيز به نوبه خود در بروز انواع خاصي از سرطان ها نقش دارد.
 


خون آشامهاي ميكروسكوپي

خون آشام ها فقط در دنياي خيالي وجود ندارند بلكه بسياري از آنها در گوشه و كنار دنياي واقعي زندگي مي كنند و علاوه بر اينكه مي توانند از خون انسان و جانداران ديگر تغذيه كنند، مي توانند، قربانيان خود را به بيماري هاي خطرناكي آلوده كنند.
به گزارش مشرق، حضور ما انسان ها در انتهاي زنجيره غذايي باعث مي شود از ياد ببريم ما هم مي توانيم نقش قرباني را در اين زنجيره بازي كنيم؛ چرا كه خون آشام هاي بسياري در دنياي واقعي وجود دارند و مي توانند انسان ها را هدف قرار دهند. البته ديدن آنها از نماي نزديك و واضح بدون كمك تكنيك هاي ميكرو تصويربرداري چندان امكان پذير نيست.
اين خون آشام ها علاوه بر مكيدن خون قربانيان خود مي توانند به شيوه هاي ديگري هم به قربانيان خود آسيب برسانند. به عنوان مثال پشه ببري آسيايي را در نظر بگيريد كه حامل ويروس نيل غربي و تب استخوان شكن است و مي تواند قربانيان خود را از پا درآورد.
يكي ديگر از اين خون آشام ها ساس تختخواب است كه مي تواند با هر شرايط دمايي و آب و هوايي سازگار شود. 4 يا 5 ميليمتر بيشتر طول ندارد، در اغلب نقاط جهان ديده مي شود و مي تواند تا يك سال گرسنگي را تحمل كند و آن را با ورود اولين انسان به قلمرو خود جبران كند.
اين شيوه زندگي انگلي را مي توان يك تاكتيك خوب تكاملي دانست كه به جانداران كوچك اجازه مي دهد از جانداراني به مراتب بزرگ تر، تغذيه كنند و بدون اينكه گير بيفتند، غذايي آماده و با هضم آسان را به دست آورند كه از لحاظ تغذيه اي بسيار باارزش است.
 


تبديل زباله هاي شهري به سوخت خودرو

محققان مؤسسه تكنولوژي ماساچوست (MIT) با دستكاري ژنتيكي يك نوع باكتري خاك موفق به تبديل كربن به ايزوبوتانول شده اند كه اين فناوري مي تواند در آينده براي تبديل زباله هاي شهري به سوخت خودروها مورد استفاده قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، باكتري خاك Ralstonia eutropha با كمياب شدن منابع غذايي كربن، با سنتز يك نوع پليمر كربن مورد نياز خود را دريافت مي كند.
زيست شناسان MIT با تغيير ژن باكتري و جايگزين كردن يك ژن از يك ارگانيسم ديگر موفق شدند از اين باكتري براي توليد ايزوبوتانول به جاي پليمر استفاده كنند.
برخلاف ساير سوخت هاي زيستي، ايزوبوتانول را مي توان به طور مستقيم و بدون نياز به تصفيه استفاده كرد؛ اين باكتري به طور مداوم اين الكل را توليد كرده آن را در محيط مايع اطراف خود رها مي كند و از اين تركيب مي توان به صورت مخلوط با بنزين يا حتي جايگزين كامل بنزين استفاده كرد.
نتايج اين آزمايش با تحقيقات انجام شده در مراكز ديگر كه در آن انواع مختلف باكتري براي برداشت محصولات جانبي سوخت زيستي از بين مي روند، تفاوت چشمگيري دارد.
در حال حاضر ميكروب هاي اصلاح شده ژنتيكي، كربن را از فروكتوز تأمين مي كنند و اين انتظار وجود دارد كه با اعمال تغييرات بيشتر ميكروب ها قادر به دريافت كربن از گاز دي اكسيد كربن صنعتي باشند.
دانشمندان معتقدند كه باكتري اصلاح ژنتيكي R.eutropha مي تواند منبع غذايي كربن را از تمام منابع از جمله زباله هاي كشاورزي يا شهري تأمين كرده و منجر به كاهش وابستگي به سوخت هاي فسيلي و كاهش انتشار دي اكسيدكربن در جو شود.
 


توصيه هايي براي استفاده از لامپهاي كم مصرف

پاسخ هاي شفاف به ابهامات استفاده از لامپهاي فلورسنت كم مصرف به جاي لامپهاي رشته اي براي توليد روشنايي بسيار متداول شده اما عده اي از كاربران هنوز مطمئن نيستند كه بهتر است لامپهاي رشته اي موجود در منزل يا محل كار خود را با لامپهاي فلورسنت كم مصرف جايگزين كنند.
بارها شنيده شده كه برق مصرفي لامپهاي فلورسنت كم مصرف خيلي كمتر است و بر اين اساس استفاده از آنها بسيار به صرفه بوده و توصيه مي شود؛ از سوي ديگر شنيده مي شود كه اين لامپها خطرناك اند چرا كه داراي اشعه هستند؛ و به همين خاطر تصميم گيري براي استفاده از اين لامپها موضوعي است كه براي مصرف كنندگان ساده به نظر نمي رسد و داراي ابهاماتي است.
بر اين اساس مركز نظام ايمني هسته اي كشور در گزارشي اطلاعاتي ارائه داده است تا بر مبناي واقعيتها و اطلاعات علمي بتوان در اين زمينه تصميم گيري كرد.
مزاياي استفاده از لامپ هاي كم مصرف
مصرف و هزينه برق كمتر، عمر مفيد بيشتر، كاهش آلودگي هاي مربوط به توليد برق در نيروگاه ها و كاهش گرماي محيط در فصل گرما از جمله مزايايي است كه استفاده از لامپ هاي كم مصرف نسبت به لامپهاي رشته اي براي مصرف كنندگان به همراه دارد.
معمولا برق مصرفي يك لامپ كم مصرف با روشنايي معادل با يك لامپ رشته اي، تقريبا 20 تا 33 درصد انرژي مصرفي يك لامپ رشته اي است، يعني روشنايي يك لامپ كم مصرف 15 وات تقريبا معادل روشنايي يك لامپ معمولي 60 وات است.
همچنين قيمت برق مصرفي لامپهاي كم مصرف تقريبا يك چهارم قيمت برق مصرفي لامپهاي فيلماني با روشنايي مشابه است. در همين حال عمر مفيد لامپهاي كم مصرف، بسته به نوع و كيفيت آنها عموما 4000 تا 15000 ساعت است و اين در حالي است كه عمر مفيد لامپهاي رشته اي 500 الي 2000 ساعت برآورده مي شود. يعني عمر مفيد لامپهاي كم مصرف تقريبا 8 تا 10 برابر عمر مفيد لامپهاي رشته اي است. با توجه به كاهش برق مصرفي لامپهاي كم مصرف، با استفاده از آنها و كاهش توليد برق، آلودگي ناشي از توليد برق در نيروگاهها كاهش مي يابد به نحوي كه اگر يك لامپ رشته اي 75 وات با يك لامپ كم مصرف 20 وات جايگزين شود، در مدت عمر مفيد لامپ برق مصرفي تقريبا 550 كيلووات كاهش مي يابد.
همچنين با روشن كردن لامپ هاي رشته اي محيط گرم مي شود و اين اثر در مورد لامپهاي كم مصرف بسيار كمتر است؛ لامپهاي رشته اي درصد قابل توجهي از انرژي برق مصرفي را به صورت گرما به محيط مي دهند، اما لامپهاي كم مصرف درصد بيشتري از اين انرژي را به نور تبديل مي كند.
معايب استفاده از لامپهاي كم مصرف
به گزارش مهر، شايد بتوان قيمت بالاتر لامپهاي فلورسنت كم مصرف نسبت به لامپهاي رشته اي؛ وجود جيوه داخل آنها و تابش پرتو فرابنفش را از جمله معايب لامپهاي كم مصرف عنوان كرد.
قيمت لامپهاي كم مصرف 3 الي 10 برابر قيمت لامپ رشته اي با روشنايي مشابه است. همچنين تمامي لامپهاي كم مصرف حاوي مقادير ناچيزي جيوه هستند هنگامي كه لامپ خاموش و سرد است جيوه در حالت مايع باقي مي ماند، اما در هنگام روشن شدن لامپ و كار كردن آن بسياري از اتمهاي جيوه به حالت بخار (گاز) در مي آيند. بخار جيوه در طبقه بندي مواد، جزء مواد بسيار سمي به حساب مي آيد و حتي در حالت مايع نيز تماس با جيوه براي سلامت خطرناك ارزيابي مي شود.
جيوه براي مغز، كليه ها، سيستم اعصاب مركزي و ارگانهاي مهم حياتي انسان آسيب رسان است و با آنكه مقدار جيوه در يك لامپ كم مصرف ناچيز است اما بايد از شكستن آن جلوگيري كرد. بر اين اساس در هر كشور، راهكار مناسبي براي دورريزي لامپ كم مصرف سوخته و شكسته نشده پيش بيني مي شود.
همچنين لامپهاي كم مصرف، پرتوهاي فرابنفش تابش مي كنند كه اين پرتوها قسمتي از طيف الكترومغناطيسي است كه توسط خورشيد نيز تابش مي شود. طول موج اين پرتوها بين 100 تا 400 نانومتر است و ميزان كم اين پرتو براي بدن مفيد است چرا كه توليد ويتامين D مي كند ولي پرتوگيري بالاتر از حد استاندارد اثرات نامطلوب بر سلامت دارد و مي تواند به پوست و چشم نيز آسيب برساند.
تابش پرتوهاي فرابنفش لامپهاي كم مصرف
كارشناسان امور حفاظت در برابر اشعه كشور براي پاسخ به ابهامات موجود 50 نمونه لامپ كم مصرف نو توليد داخل، با شش مارك و مدل مختلف و داراي مهر استاندارد ايران را بررسي و پرتوهاي فرابنفش تابش شده توسط آنها را اندازه گيري و با حدود پرتوگيري براساس استاندارد ملي ايران مقايسه كردند.نتايج به دست آمده براي لامپهاي كم مصرف با توان كمتر از 65 وات نشان مي دهد كه قرار گرفتن در معرض تابش يك لامپ كم مصرف در فاصله بيشتر از 30 سانتيمتر نسبت به لامپ رشته اي محدوديت زماني ندارد و براي فرد خطرناك نيست. همچنين قرار گرفتن در معرض تابش چهار لامپ كم مصرف، در فاصله بيشتر از 60 سانتيمتر نسبت به لامپ محدوديت زماني ندارد و براي فرد خطرناك نيست.
قرار گرفتن در معرض تابش n به توان 2 لامپ كم مصرف در فاصله بيشتر از 30 n* سانتيمتر نسبت به لامپ محدوديت زماني ندارد و براي فرد خطرناك نيست اما با اين حال توصيه مي شود تعداد لامپها بگونه اي انتخاب شود كه روشنايي محيط كافي باشد چرا كه با روشن كردن لامپهاي اضافي، پرتوگيري غيرضروري صورت مي گيرد.
نتايج به دست آمده براي لامپهاي كم مصرف با توان بيشتر از 65 و كمتر از 100 وات نيز نشان مي دهد قرار گرفتن در معرض تابش يك لامپ كم مصرف، در فاصله بيشتر از 60 سانتيمتر نسبت به لامپ محدوديت زماني ندارد و براي فرد خطرناك نيست.
قرار گرفتن در معرض تابش چهار لامپ كم مصرف در فاصله بيشتر از 120 سانتيمتر نيز نسبت به لامپ محدوديت زماني ندارد و براي فرد خطرناك نيست.
همچنين قرار گرفتن در معرض تابش n به توان 2 لامپ كم مصرف در فاصله بيشتر از 60n* نسبت به لامپ محدوديت ز ماني ندارد و براي فرد خطرناك نيست با اين حال توصيه مي شود كه تعداد لامپها به گونه اي باشد كه روشنايي محيط كافي باشد.
اين نتايج به دست آمده براي تابش فرابنفش لامپهاي كم مصرف در ايران، با نتايج و اندازه گيريهاي انجام شده در چند كشور ديگر همخواني دارد.
چند توصيه كليدي
به كاربران توصيه مي شود فقط از لامپهايي استفاده كنند كه مهر استاندارد دارد و از لامپهاي كم مصرف در فواصل كمتر از 20 سانتيمتر نسبت به لامپ استفاده نشود. مثلا در چراغهاي مطالعه و چراغهاي روميزي يا آباژورهايي كه در فواصل بسيار كم از افراد روشن مي شوند، بهتر است كه لامپ كم مصرف به كار نرود.
همچنين افراد بايد توجه داشته باشند كه در يك فضاي كوچك از روشن كردن تعداد زيادي لامپ كم مصرف خودداري كنند و تعداد لامپها براي توليد روشنايي كافي و نه اضافي انتخاب شود.در همين حال افرادي كه ناراحتي پوستي خاص دارند و يا از داروهاي خاص براي بيماريهاي خاص استفاده مي كنند و روي جعبه يا داخل بروشور دارو در مورد پرهيز از قرار گرفتن در برابر نور خورشيد هشدار داده شده بايد در مورد استفاده از لامپ كم مصرف با پزشك متخصص خود مشورت كنند يا از اين لامپها استفاده نكنند.لامپهاي كم مصرف را نبايد شكست تا جيوه داخل آنها وارد محيط زيست شود و در صورتي كه لامپ كم مصرف داخل قابهاي مخصوص لامپ با ديواره شيشه اي يا پلاستيكي نصب شود، پرتو فرابنفش خارج شده از آن بسيار ضعيف تر مي شود.
با تمام اين اوصاف افراد خود بايد تصميم بگيرند كه در چه مواردي از لامپ كم مصرف يا لامپ هاي رشته اي استفاده كنند.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14