(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 12 شهریور 1391 - شماره 20296

رئيس سازمان صنعت و تجارت استان تهران: قيمت لبنيات تا 2 روز ديگر كاهش مي يابد
در گزارش جديد بانك جهاني اعلام شد
تداوم عملكرد مثبت اقتصاد ايران علي رغم تحريم ها
كوتاه اقتصادي
وزارت نيرو: 9 سد بزرگ مخزني آماده بهره برداري است
تقي پور خبر داد
بهره برداري از مرحله اول شبكه ملي اطلاعات تا پايان شهريور
معاون وزير صنعت و تجارت: صادرات غيرنفتي كشور به 139 ميليارد دلار رسيد
وال استريت ژورنال: اقتصاد اروپا بزودي با ركود كامل مواجه مي شود
معاون وزير نفت: 65 كشور جهان مشتري محصولات پتروشيمي ايران هستند
ثبت نام مسكن ويژه تهران بزودي آغاز مي شود


رئيس سازمان صنعت و تجارت استان تهران: قيمت لبنيات تا 2 روز ديگر كاهش مي يابد

رئيس سازمان صنعت استان تهران از بازگشت قيمت لبنيات تا دو روز ديگر خبر داد.
يدالله صادقي در گفت وگو با فارس در خصوص افزايش قيمت محصولات لبني اظهار داشت: پيگيري و بررسي هاي قيمت محصولات لبني براساس قيمت شيرخام انجام شده است و تا دو روز ديگر كليه كارخانجات بايد قيمت ها را اصلاح كنند.
وي افزود: در حال حاضر متوسط قيمت شيرخام هزار تومان است و بر همين اساس بايد قيمت محصولات لبني تعيين شود اما در چند كارخانه شاهد گران فروشي بوديم لذا چند كارخانه لبنيات 10 ميليارد تومان جريمه شدند و پرونده آنها به تعزيرات تحويل داده شد.
صادقي در پاسخ به اين سوال كه قيمت شيرخام براساس مصوبه تنظيم بازار بايد 750 تومان باشد گفت: 750 تومان براي 2/3 درصد چربي و بار ميكروبي يك ميليون است اما چون در تهران دامداري ها صنعتي هستند بار ميكروبي زير صد هزار است و به ازاي هر صد هزار كاهش بار ميكروبي 10 تومان جايزه به قيمت شير و به ازاي هر دهم درصد افزايش چربي 10 تومان جايزه چربي به آن اضافه مي شود كه با هزينه حمل قيمت شيرخام حدود 900 تومان براي واحد توليدي تمام مي شود اما دامداران اين قيمت را اجرا نمي كند و معتقدند كه قيمت نهاده هاي دامي افزايش يافته است.
وي افزود: در حال حاضر هيچ كمبودي در تامين نهاده هاي دامي وجود ندارد و به دليل كاهش توليد شير، دامداران در قيمت تمام شده شير حباب ايجاد كرده اند.
از سوي ديگر يك مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تنها راه كنترل قيمت شير خام و محصولات لبني واردات شيرخشك است تا بخشي از نياز صنايع تامين شود.
وي افزود: در حال حاضر تعرفه واردات شيرخام 4 درصد است و مشكلات تامين ارز واردكنندگان رفع شده است.
اين مقام مسئول گفت: 55 ميليون يورو تامين اعتبار براي واردات شيرخشك انجام شده و شيرخشك مورد نظر وارد كشور شده است.
وي افزود: از روز يكشنبه (امروز) شيرخشك وارداتي بين صنايع مختلف شيريني و شكلات و ساير صنايع مورد نياز توزيع مي شود.
 


در گزارش جديد بانك جهاني اعلام شد

تداوم عملكرد مثبت اقتصاد ايران علي رغم تحريم ها

بانك جهاني در گزارش جديدي به تداوم عملكرد مثبت اقتصاد ايران در شديدترين تحريم ها و كاهش قابل توجه فقر در ايران اذعان كرد.
به گزارش فارس، بانك جهاني در اين گزارش به بررسي كلي وضعيت اقتصادي ايران پرداخته و نوشته است: ايران با توليد ناخالص داخلي 400 ميليارد دلاري در سال 2011 پس از عربستان، دومين اقتصاد بزرگ منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بوده و از نظر جمعيت نيز با داشتن 78 ميليون نفر جمعيت در اين منطقه پشت سر مصر ايستاده است.
مشخصات اصلي اقتصاد ايران عبارتند از، دارا بودن منابع عظيم هيدروكربني، بخش خصوصي كوچك در زمينه كشاورزي و خدمات و حضور قابل توجه دولت در زمينه سرمايه گذاري و توليد. در سال 2007، بخش خدمات (شامل خدمات دولتي) 56 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را به خود اختصاص مي داد و 10 درصد نيز سهم بخش كشاورزي بود.
ايران از نظر منابع گاز طبيعي جايگاه دوم و از نظر منابع نفتي جايگاه سوم را در جهان داراست. ايران دومين كشور بزرگ توليد كننده نفت عضو اوپك است كه ميزان متوسط توليد آن در سال هاي اخير حدود 4 ميليون بشكه در روز بوده است. بخش عمده صادرات ايران را نفت و گاز تشكيل مي دهند. بنابراين توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي دولتي اين كشور وضعيتي شكننده دارد كه با كم و زياد شدن بهاي جهاني نفت كم و زياد مي شود. عليرغم انجام اصلاحات اقتصادي، اين وابستگي عمده اقتصاد ايران به نفت هنوز برطرف نشده است.
اين گزارش افزود، اقتصاد ايران در حال گذار به سوي اقتصاد بازار محور است. با اين حال، دولت ايران همچنان با در اختيار داشتن مالكيت بخش هاي بزرگ عمومي و نيمه عمومي كه بخش عمده اي از بار توليد و اعمال تجاري كشور را بر دوش مي كشند، نقش بسزايي در اقتصاد كشور ايفا مي كند.
بيش از 60 درصد توليد در كشور توسط بخش دولتي انجام مي گيرد. دولت قصد دارد طرح بزرگ خصوصي سازي را در چهارچوب برنامه پنج ساله خود در فاصله سال هاي 2010 تا 2015 اجرا نمايد و هر سال 20 درصد شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند. اما به نظر مي رسد كه در اين روند، اموال بخش هاي دولتي اكثراً توسط بخش هاي شبه دولتي خريداري مي شوند.
بانك جهاني در ادامه نوشت: حذف يارانه هاي دولتي در بخش انرژي و مواد غذايي در دسامبر 2010 علي رغم تحريم هاي سخت گيرانه بين المللي باعث نشد عملكرد مثبت اقتصاد ايران متوقف شود.
با اين حال در سال 2011 رشد اقتصادي ايران حدود 2 درصد كاهش يافت و به دليل افزايش قيمت انرژي در داخل به دليل اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها تورم به حدود 20 درصد در سال 2011 رسيد. مسئوليت اعلام نرخ تورم در ايران از بانك مركزي به يك نهاد ديگر واگذار شد كه موجب تضعيف اعتبار آمارهاي رسمي در زمينه تورم گرديد.
بانك جهاني در بحث چشم انداز اقتصادي ايران نيز تاكيد كرد به دليل تاثير تحريم ها و كاهش توليد نفت رشد اقتصادي كمتري براي ايران در ميان مدت پيش بيني مي شود. همچنين افزايش بيش از انتظار نرخ تورم پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها در آينده موجب كاهش توليد در بخش خصوصي خواهد شد. به دليل عملكرد نامناسب دولت در اختصاص سهم بخش صنعت از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، اين بخش نيز احتمالا براي تطبيق خود با قيمت هاي بالاي انرژي با مشكلاتي مواجه خواهد بود.
اين گزارش افزود: شاخص هاي اجتماعي كشور نسبت به استانداردهاي منطقه اي در وضعيت مطلوب تري قرار دارند. در نتيجه تلاش هاي دولت براي ايجاد دسترسي به آموزش و سلامت، اكثر شاخص هاي توسعه انساني به ميزان قابل توجهي ارتقا يافته اند. تمام كودكان در سن رفتن به مدرسه در مدارس ابتدايي ثبت نام شده ا ند و ميزان ثبت نام كودكان در مدارس مقطع راهنمايي از 66 درصد در سال 1995 به 84 درصد در سال 2009 رسيده است.
در نتيجه نرخ جوانان باسواد از 77 درصد به 99 درصد در طي همان دوره زماني رسيده است كه در زمينه رشد تعداد دختران باسواد، عدد بسيار قابل توجهي به شمار مي رود. مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه ايران در دستيابي به اهداف توسعه هزاره در زمينه رفع تبعيضات جنسيتي گام هايي اساسي برداشته است.
در طي سال هاي گذشته، زنان ايراني نقش فعال تري را در بخش اقتصادي ايفا كرده اند، هر چند كه مشاركت آنها در بازار و ميزان به كارگيري آنها در مشاغل مختلف همچنان به اندازه مردان نبوده است، عملكرد بخش سلامت نيز در طي بيست سال گذشته به نحو شاياني بهبود يافته است. نرخ مرگ و مير كودكان زير 5 سال از 65 مورد در هر 1000 كودك در سال 1990 به 27 مورد در سال 2009 رسيده است.
به همين نحو، در همان بازه زماني ميزان مرگ و مير مادران در هر 100 هزار تولد از 150 به 30 كاهش پيدا كرده است. شاخص هاي بخش سلامت در ايران معمولا بالاتر از استانداردهاي منطقه اي هستند. دليل اين موفقيت را مي توان ارائه موثر خدمات بهداشت و درمان اوليه دانست كه تقريبا نتايج درماني متعادلي را در زمينه شاخص هاي سلامت بخش هاي شهري و روستايي در پي داشته است. طرح توسعه اقتصادي 5 ساله جديد ايران در فاصله سال هاي 2011 تا 2015 به تمركز بر سياست هاي اجتماعي خود ادامه خواهد داد.
بانك جهاني در مورد طرح هدفمندي يارانه ها نيز نوشت دولت ايران اصلاحات اساسي را در زمينه اختصاص يارانه هاي غيرمستقيم انجام داده كه در صورت انجام موفق اين اصلاحات، مي تواند به نحو موثري در افزايش بهره وري و افزايش فعاليت هاي اقتصادي تاثيرگذار باشد. مجموع رقم يارانه اختصاص يافته در سال 2008/2007 حدود 27 درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده است (تقريبا 2/77 ميليارد دلار).
دولت تصميم گرفته كه ضمن اصلاح روش اختصاص يارانه ها، با افزايش دادن قيمت فرآورده هاي نفتي، آب، برق، نان و تعداد ديگري از كالاها، رقمي را به عنوان يارانه به صورت مستقيم به شهروندان پرداخت نمايد. برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه برنامه دولت در مورد پرداخت مستقيم يارانه ها به همراه اجراي طرح اصلاح قيمت كالاهاي اساسي، به ميزان قابل توجهي موجب كاهش فقر و نابرابري درآمدي در كشور شده است.
با اين حال، برنامه دولت در زمينه كمك به بخش صنعت كه قرار بود 30 درصد از درآمد اجراي اين طرح به اين بخش اختصاص داده شود، به دليل بيش از پيش بيني بودن مبلغ يارانه هاي نقدي پرداخت شده، پيشرفت چندان خوبي نداشته است.
 


كوتاه اقتصادي

¤ مديركل تداركات راه آهن جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه سرمايه گذار برقي كردن خط تهران- مشهد براي انعقاد قرارداد با مشاور صاحب نام اروپايي اقدام كرده، گفت: شركت مشاور در حال طراحي تفصيلي كل پروژه است.نورالله بيرانوند در گفت وگو با فارس درباره برقي كردن راه آهن تهران-مشهد، اظهار داشت: مهم ترين اهداف پيش روي اين طرح افزايش سرعت قطارها در مسير به 200 كيلومتر در ساعت براي ناوگان مسافري و 120كيلومتر در ساعت براي ناوگان باري است. مديركل تداركات راه آهن جمهوري اسلامي ايران اضافه كرد: كاهش زمان سير به 6 ساعت در بخش مسافري، افزايش ظرفيت حمل مسافر به 50 ميليون نفر در 2 فاز (فاز اول 20 ميليون نفر) و افزايش ظرفيت حمل بار به 7/11 ميليون تن در سال در دو فاز (فاز اول 5 ميليون تن) از ديگر اهداف پيش روي اجراي اين پروژه است.مجري طرح برقي كردن راه آهن جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: زمان اجراي پروژه دو سال پيش بيني شده است و روش اجرا به صورت ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) خواهد بود.
¤ معاون وزير راه از افزايش 20درصدي صندلي هاي پرواز ناوگان هوايي كشور طي چند هفته آينده خبر داد و گفت: استراتژي اصلي سازمان هواپيمايي، توسعه پروازها و كاهش سن ناوگان با ورود هواپيماهاي جديد است.
¤ موسسه اويل موومنتز اعلام كرد، ميزان صادرات نفت اوپك در ماه جاري يك درصد كاهش خواهد يافت كه علت اصلي آن متوقف شدن فعاليت پالايشگاههاي آمريكا واروپا براي انجام تعميرات بوده است. براساس اين گزارش، اوپك كه توليدكننده 40 درصد نفت جهان است در چهار هفته منتهي به 15 سپتامبر كمتر از 82/23 ميليون بشكه نفت در روز صادر خواهد كرد. اين رقم در مدت مشابه ماه قبل به بيش از 03/24 ميليون بشكه در روز رسيده است.
¤ رئيس هيئت مديره انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ گوشتي ايران گفت: طي چند روز گذشته برخي استانها گوشت مرغ را در حدود 10 تا 15 درصد مازاد بر مصرف بازار توليد كرده اند. محمد يوسفي در گفتگو با مهر در رابطه با قيمت مرغ در بازار اظهار داشت: در حال حاضر قيمت هركيلوگرم مرغ زنده درب مرغداري در حدود 3600 تا 3800 تومان، قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ در بازار در حدود 5200 تا 5300 تومان است. وي با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ در ميادين ميوه و تره بار در حدود 5100 تومان است، در عين حال گفت: البته ممكن است طي روزهاي آينده اين قيمت افزايش يابد.
¤ يك مقام مسئول در شركت ملي نفت ايران در گفتگو با مهر با تكذيب توقف صادرات نفت ايران به ژاپن، گفت: فروش نفت به پالايشگرهاي اين كشور آسيايي مطابق با برنامه در حال انجام است.وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر حتي پالايشگرهاي ژاپني پيشنهادهايي را براي مقابله با تحريم هاي نفتي ايران ارائه كرده اند، اظهار داشت: از سوي ديگر مذاكراتي هم با كره جنوبي براي افزايش صادرات نفت در دستور كار دو كشور قرار دارد. در همين حال وزارت دارايي ژاپن اخيرا با انتشار گزارشي، اعلام كرده است: واردات نفت اين كشور از ايران در ماه گذشته ميلادي 126 هزار و 726 بشكه در روز بوده است.
¤ دبيركل كانون سراسري انجمن هاي صنفي پرورش دهندگان مرغ تخمگذار- در گفت وگو با ايسنا با اشاره به وجود 1520 واحد مرغداري تخم گذار در كشور اظهار كرد: حدود 15 درصد از واحدهاي توليدي خالي بوده و واحدهاي فعال نيز با ظرفيت كامل توليد نمي كنند. سيدفرزاد طلاكش تصريح كرد: با واحدهاي مرغداري موجود و با ظرفيت فعلي سالانه مي توانيم 900 هزار تن تخم مرغ توليد كنيم.


وزارت نيرو: 9 سد بزرگ مخزني آماده بهره برداري است

سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو با اشاره به تكميل 9 سد بزرگ مخزني در كشور، از بهره برداري 1000 ميليارد تومان طرح آب و فاضلاب در كشور خبر داد.
عليرضا دايمي در گفتگو با مهر گفت: بيش از 1000 ميليارد تومان حجم ريالي طرح هايي است كه براي بهره برداري آماده شده است. سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو اظهار داشت: همچنين 9 سد بزرگ مخزني نيز آماده بهره برداري شده است كه مي توان به سد ارس 2 در آذربايجان غربي و شهيد مدني نيز در آذربايجان شرقي و سد باغكل در استان اصفهان اشاره كرد.
دايمي با تاكيد بر اينكه علاوه بر موارد ياد شده تعداد 7 تصفيه خانه بزرگ نيز آماده شده است و به بهره برداري خواهند رسيد. تصفيه خانه همدان اخيرا به بهره برداري رسيده است.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو با اشاره به ايجاد 12 خط بزرگ آبرساني در كشور، بيان داشت: 23 هزار هكتار شبكه جديد آبياري و زهكشي نيز از جمله اقدامات ديگري است كه آماده بهره برداري شده است.
وي خاطر نشان كرد: تعداد طرحهاي كوچك و بزرگ استاني در نقاط مختلف كشور بيش از 5000 ميليارد تومان و تعداد آنها نيز شامل بيش از 200 سد بوده كه ايستگاه هاي پمپاژ و آبرساني شهري و روستايي است.
وزير نيرو هم با اشاره به اتمام پروژه هاي مهر ماندگار تا پايان دوره دولت دهم گفت: 270 پروژه تا پايان دولت دهم برنامه ريزي شده تا به بهره برداري برسد.
اين پروژه ها شامل سدها، نيروگاه ها، شبكه هاي آبي زهكشي و تعدادي تصفيه خانه فاضلاب است.
مجيد نامجو با تاكيد بر لزوم تامين مالي پروژه ها اظهار كرد: براي تامين مالي پروژه ها و تعهداتي كه بعد از افتتاح پروژه مي ماند، براساس جدول طراحي شده مي توانيم از روش هاي فروش اوراق مشاركت، فروش اموال و دارايي هاي مازاد و اعتبارات ملي استفاده كنيم؛ اميدواريم با تامين اعتبار، پروژه ها را به افتتاح برسانيم.
وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين كه آيا با روند كنوني انتظار مي رود اهداف پيش بيني شده تحقق پيدا كند، گفت: خوشبختانه رئيس جمهوري ستادي را در رياست جمهوري براي اين موضوع گذاشته اند؛ اصرار و همت دولت بر اين است كه پروژه هاي مهر ماندگار را مانند برنامه طراحي شده انجام دهد.


تقي پور خبر داد

بهره برداري از مرحله اول شبكه ملي اطلاعات تا پايان شهريور

وزير ارتباطات با تأكيد بر اينكه فاز اول شبكه ملي اطلاعات طبق برنامه تا پايان شهريور مورد بهره برداري قرار مي گيرد، گفت: با راه اندازي شبكه ملي اطلاعات، تمام حملات سايبري درگاه هاي كشور مهار خواهند شد.
رضا تقي پور در گفت وگو با ايسنا افزود: يكي از مسائلي كه در ارتباط با عملياتي شدن اين فاز مي توان مورد توجه قرار داد بحث ايجاد پورتال يا سايت اين شبكه است كه اطلاعات كامل درباره خدمات و ويژگي هاي اين شبكه را به كاربران ارائه مي كند.
وي با بيان اينكه فاز اول شبكه ملي اطلاعات به جداسازي شبكه اطلاعات داخلي كشور از شبكه جهاني اينترنت مربوط مي شود، ادامه داد: امروز درصد و حجم بالايي از حملات مختلفي كه در فضاي مجازي نسبت به كشور صورت مي گيرد به گونه اي است كه با راه اندازي شبكه ملي اطلاعات برطرف خواهد شد. به عبارتي مي توان گفت كه با ايجاد اين شبكه قادر به مهار صددرصدي حملات سايبري خواهيم بود و ديگر بدافزاري وارد نخواهد شد مگر برخي شيطنت ها و موارد خاصي كه ممكن است از داخل كشور منشأ بگيرند.
تقي پور ادامه داد: با توجه به اين موارد امنيت يكي از مباحث اصلي و مهمي است كه در طراحي شبكه ملي اطلاعات مورد توجه ويژه قرار گرفته و از همان ابتداي كار بحث لايه هاي امنيتي جزو اولويت هاي ما بوده است.
وي همچنين به اتصال دستگا ه هاي اجرايي به اين شبكه اشاره كرد و افزود: نكته ديگري كه در مورد شبكه ملي اطلاعات وجود دارد آن كه از نظر مديريت شبكه تمام نرم افزارهاي اين بخش كاملا بومي هستند و مديريت اين شبكه هم به صورت كامل در داخل كشور صورت مي گيرد و تنها براي دسترسي به اطلاعات خارج از كشور و يا مواردي كه خود اينترنت به عنوان يك خدمت محسوب مي شود به اين شبكه رجوع مي شود.
وزير ارتباطات در ارتباط با جست وجوگر و ايميل هاي ايراني كه از زيرساخت هاي مهم شبكه ملي اطلاعات محسوب مي شوند هم گفت: يك جست وجوگر در هفته ارتباطات مرحله آزمايشي كار خود را آغاز كرد و در حال حاضر به صورت تدريجي در حال كامل شدن است. در بخش خصوصي نيز فعاليت هاي مختلفي با حمايت دولت در اين زمينه صورت مي گيرد. در زمينه ايميل هاي داخلي نيز وضعيت به همين صورت است اما در كل زياد علاقه نداريم كه نام ملي بر روي اين طرح ها گذاشته شود و بيش تر به بومي بودن آنها تأكيد داريم. با حمايت هايي كه دولت در اين راستا صورت داده بخش هاي خصوصي مي توانند وارد اين عرصه ها شوند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه به طراحي سيستم عامل بومي به عنوان يكي ديگر از زيرساخت هاي مهم شبكه ملي اطلاعات اشاره و اظهار كرد: تاكنون نسخه اي از سيستم عامل بومي تهيه شده و اين نسخه در حال تكميل است.تقي پور در ادامه با تأكيد بر لزوم راه اندازي مراكز داده استاني در فاز دوم شبكه ملي اطلاعات يادآور شد: تاكنون بحث راه اندازي اين مراكز در 9 استان كشور به مراحل پاياني نزديك شده و اميدواريم اين بحث در 9 استان ديگر هم تا پايان دهه فجر به سرانجام برسد، 12 استان باقيمانده هم اميد مي رود تا پايان سال 92 اين مراكز را ايجاد كنند تا بدين ترتيب تمامي استان هاي كشور به شبكه ملي اطلاعات متصل شوند. البته در اين ميان اعتبارات و تأمين آن موضوع مهمي است كه مي تواند نقش تسريع و يا كندكننده در پروژه ها داشته باشد و ما اميدواريم اين بخش موضوع هم به خوبي كنترل شود تا مشكلي در اجراي اين طرح ايجاد نشود.


معاون وزير صنعت و تجارت: صادرات غيرنفتي كشور به 139 ميليارد دلار رسيد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات غيرنفتي كشور از ابتداي دولت نهم تا پايان خردادماه امسال به 139 ميلياد دلار و صادرات خدمات فني مهندسي به 18 ميليارد دلار رسيد.
رضا فاطمي امين در گفت وگو با ايسنا رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت را در دولت هاي نهم و دهم 7 برابر و در بخش معدن 6 برابر اعلام كرد و افزود: در دوران فعاليت دولتهاي نهم و دهم تا پايان خردادماه سال جاري حدود 49 هزار فقره پروانه بهره برداري صنعتي و معدني صادر شد كه سرمايه گذاري مربوط به اين پروانه هاي بهره برداري بالغ بر
5/1067 هزار ميليارد ريال بوده است.
وي با بيان اين كه اشتغالزايي اين تعداد پروانه بهره برداري صادره بيش از 944 هزار نفر بوده است، اضافه كرد: تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره، سرمايه گذاري مربوط به آنها و همچنين اشتغالزايي اين پروانه ها نسبت به مدت مشابه در دولت گذشته به ترتيب 8/63، 1/558 و 8/52 درصد افزايش يافته است.
معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين حجم توليد فولاد خام كشور طي دوران فعاليت دولتهاي نهم و دولت را معادل 78 ميليون تن اعلام كرده و گفت: اين رقم رشد 7/54 درصدي را نسبت به مدت مشابه فعاليت در دولت گذشته نشان مي دهد.
به گفته وي در همين مدت بيش از 98 ميليون تن محصولات فولادي در كشور توليد شد كه حاكي از رشد 6/88 درصدي توليد اين محصول است.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: ايران هم اكنون در توليد سيمان جزو 10 كشور برتر جهان، در توليد سرب و روي در خاورميانه اول در توليد خودرو در رتبه سيزدهم جهان، در توليد فولاد هفدهم جهان و در توليد مس جزو 10 كشور برتر جهان است.


وال استريت ژورنال: اقتصاد اروپا بزودي با ركود كامل مواجه مي شود

يك روزنامه مشهور غربي نوشت: فعاليت هاي اقتصادي در اروپا طبق آمارهاي منتشر شده در ماه آگوست رو به كاهش گذاشته و تعداد بيكاران حوزه يورو به 18ميليون نفر رسيده است.
به گزارش مهر به نقل از وال استريت ژورنال ميزان خرده فروشي در كشورهاي آلمان، اسپانيا و يونان نيز كاهش يافته است كه اين امر نشان مي دهد اقتصادهاي قدرتمند و ضعيف اروپا همگي تحت تأثير بحران بدهي هاي ملي قرار گرفته اند.
برآوردها نشان مي دهد كه قيمت كالاها در كشورهاي اروپايي در ماه آگوست نيز بيشتر از ميزان پيش بيني هاي قبلي بانك مركزي اروپا افزايش يافته است. اين موضوع مي تواند سياست هاي پولي بانك مركزي براي حمايت از رشد اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار دهد.
تشديد بحران اقتصادي در ماه هاي گذشته 5 كشور حوزه يورو را وادار ساخته تا از ساير دولت ها درخواست كمك مالي كنند. ارزيابي ها نشان مي دهد كه اقتصاد اروپا به زودي دچار ركود كامل خواهد شد. اقتصاد حوزه يورو در سه ماهه دوم سال 2012 در مقايسه با سه ماهه اول
2/0درصد كاهش يافته است و بسياري از اقتصاددانان پيش بيني مي كنند كه نزول اقتصاد اروپا در ماه سپتامبر نيز استمرار خواهد داشت.
اطلاعات منتشر شده از سوي مركز پژوهش هاي سياست اقتصادي و بانك مركزي ايتاليا نشان مي دهد كه شاخص هاي اقتصادي در ماه آگوست به
33/0- رسيده كه اين رقم در ماه جولاي24/0- بوده است.
بنا به گزارش هاي منتشر شده از سوي يورواستات، تعداد بيكاران د رحوزه يورو نيز در ماه جولاي به بيش از 18ميليون نفر رسيده است كه نسبت به ماه ژوئن 88 هزار نفر به تعداد بيكاران اضافه شده است. نرخ بيكاري در ماه جولاي در حوزه يورو
3/11بوده است.
ارزيابي ها نشان مي دهد كه نرخ بيكاري در حوزه يورو در ماه هاي آينده رو به افزايش خواهد گذاشت و در مقابل قدرت خريد شهروندان اروپايي كاهش خواهد يافت. تشديد بحران اقتصادي دو راهكار را پيش روي بانك مركزي اروپا قرار داده است: نخست، كاهش نرخ بهره هاي بانكي و ديگري خريد اوراق قرضه كشورها.
آمار منتشر شده از سوي يورو استات نشان مي دهد كه نرخ تورم سالانه در ماه آگوست به
6/2درصد رسيده است. البته بانك مركزي اروپا نرخ تورم براي ماه آگوست را كمتر از 2درصد پيش بيني كرده بود. لازم به ذكر است كه نرخ تورم در ماه جولاي 4/2درصد بود.
آمارهاي منتشر شده از سوي كميسيون اروپا نشان مي دهد كه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و كاهش درآمد شهروندان اروپايي ميزان اعتماد آنها نيز كاهش پيدا كرده و به كمترين ميزان خود در سه سال گذشته رسيده است.
پيش از اين روزنامه فاينشنال تايمز آلمان در گزارشي به اين موضوع اشاره كرده بود كه با توجه به آمار اقتصادي منفي، اعتماد اقتصادي به منطقه يورو بيشتر از حدي كه مورد انتظار بود پايين آمده است كه در اين ميان ضعف صادرات آلمان و وحشت از تورم در به وجود آمدن چنين شرايط نامطلوبي نقش اساسي ايفا مي كند.
رشد قيمت بنزين
در آمريكا
ركورد 7 ساله را شكست
ميانگين قيمت هر گالن بنزين در آمريكا طي ماه اوت با رشد
8/30سنتي (9درصدي) به
829/3 دلار رسيد و اين ميزان رشد قيمت بنزين در آمريكا از سال 2005 ميلادي بي سابقه اعلام شده است.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اينترنتي ماركت واچ، ميانگين قيمت هر گالن بنزين در آمريكا طي ماه اوت با رشد
8/30سنت معادل
75/8درصدي روبه رو شده است كه اين ميزان رشد قيمت بنزين در ماه اوت از سال 2005ميلادي بي سابقه است.
از زمان اجراي تحريم نفتي ايران توسط غرب قيمت جهاني نفت بيش از 26دلار در هر بشكه افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، ميانگين قيمت هر گالن بنزين در بازار آمريكا روز جمعه به بيش از
829/3 دلار رسيد. اين رقم در ماه گذشته به كمتر از
521/3دلار رسيده بود. اين گزارش افزود، ميانگين قيمت بنزين در آمريكا طي هفته گذشته بيش از 10 سنت در هر گالن افزايش داشته است. بر اين اساس، كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه افزايش قيمت بنزين در تابستان امسال فشار زيادي را بر مردم آمريكا وارد كرده است.
رانندگان آمريكايي هر هفته با افزايش قيمت بنزين روبه رو هستند. قيمت بنزين در بازار آمريكا در 53 روز از 60 روز تابستان 2012 ميلادي با افزايش روبه رو شده است. وقوع توفان ايزاك در خليج مكزيك و تعطيلي برخي پالايشگاه هاي آمريكا نيز تأثير زيادي بر افزايش قيمت بنزين داشته است.


معاون وزير نفت: 65 كشور جهان مشتري محصولات پتروشيمي ايران هستند

معاون وزير نفت از كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به عنوان مشتريان اصلي پتروشيمي ايران ياد كرد.
عبدالحسين بيات در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت توسعه صنعت پتروشيمي ايران از ابتداي برنامه چهارم توسعه تاكنون، گفت: در سال 1384توليد محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي پليمري ايران حدود
8/15ميليون تن در سال بود كه تا پايان برنامه چهارم به
4/34ميليون تن و تا پايان سال گذشته به حدود 43ميليون تن افزايش يافته است.
معاون وزير نفت با اعلام اينكه در ابتداي برنامه چهارم توسعه صادرات پتروشيمي ايران حدود 2/5 ميليون تن در سال بود، تصريح كرد: اين در حالي است كه پايان سال گذشته صادرات محصولات پتروشيمي ايران به 2/18ميليون تن در سال افزايش يافته است.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به رشد 170درصدي توليد و 250درصدي صادرات پتروشيمي ايران از ابتداي برنامه چهارم توسعه تاكنون، اظهار داشت: در حال حاضر 65 كشور جهان و به ويژه اكثر كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد مشتري محصولات پتروشيميايي ايران هستند.اين مقام مسئول ارزش صادرات محصولات پتروشيمي ايران در ابتداي برنامه چهارم توسعه را حدود 3/2ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه تا پايان سال 1390ارزش صادرات پتروشيمي ايران به بيش از
7/14ميليارد دلار رسيده است.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي از رشد 539 درصدي ارزش صادرات محصولات پتروشيمي ايران در اين مدت خبر داد و اعلام كرد: در ابتداي برنامه چهارم توسعه سالانه 9/4ميليون تن محصول به بازارهاي داخلي عرضه شده است.
به گفته معاون وزير نفت، تا پايان سال گذشته ارزش كل فروش داخلي محصولات پتروشيمي ايران به 12ميليون دلار در سال افزايش يافته است.
وي با اشاره به رشد 145درصدي ميزان فروش داخلي محصولات پتروشيمي از ابتداي برنامه چهارم توسعه تاكنون، خاطرنشان كرد: توسعه صنعت پتروشيمي علاوه بر ايجاد درآمد ارزي و تأمين صنايع پايين دستي و تكميلي پتروشيمي منجر به ايجاد اشتغال و كارآفريني در اكثر نقاط كشور شده است.
 


ثبت نام مسكن ويژه تهران بزودي آغاز مي شود

وزير راه و شهرسازي از ثبت نام مسكن ويژه تهران در آينده نزديك خبر داد.
علي نيكزاد در گفت وگو با فارس افزود: زمان ثبت نام متقاضيان مسكن ويژه تهران بزودي اعلام مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه شرايط مسكن ويژه تهران چيست؟ اظهار داشت: قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني ويژه تهران در 4 مرحله و تا 30 درصد قيمت زمين گرفته مي شود.
نيكزاد ادامه داد: براي 70 درصد قيمت زمين نيز سعي خواهد شد كه اقساطي براي متقاضيان در نظر گرفته شود كه اين اقساط مطمئناً بيش از يك ميليون تومان نخواهد بود.
وزير راه و شهرسازي گفت: سعي مي كنيم براي اقصي نقاط تهران مسكن ويژه در واحدهاي بزرگ و كوچك احداث كنيم.


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14