(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 15 شهریور 1391 - شماره 20299

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آناليز در منظومه گفتماني انقلاب (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
تب (گفت و شنود)
آغاز به كار دوازدهمين جلسه مجلس خبرگان
كاخ سفيد ارسال پيام محرمانه به ايران را تكذيب كرد
امتناع دوباره اعضاي شوراي همكاري از پذيرش قيموميت رژيم سعودي (خبر ويژه)
روايت مدير مؤسسه استراتفور از زوال ابتكار عمل در حاكميت تل آويو (خبر ويژه)
صداي واحد 120 كشور به حمايت از ايران درس مهمي براي آمريكاست (خبر ويژه)
يونگه ولت: ايران دو مسير را پيش روي غرب نهاده است (خبر ويژه)
روايت مقامات صهيونيست از دلايل انزواي اسرائيل (خبر ويژه)
اعلام وضعيت فوق العاده در پي جراحي شاه 88 ساله (خبر ويژه)


آناليز در منظومه گفتماني انقلاب (يادداشت روز)

منطق انقلاب اسلامي، منطق پويايي و پيشرفت با وجود چالش هاست. اين هنر نظام «امت -امام» است كه در برابر چالش ها و موانع و آسيب ها، نه درجا زده و نه عقبگرد كرده است. در واقع مدل حركت انقلاب اسلامي، مدل منعطف معطوف به پيشروي است در حالي كه بسياري از رويكردها در بستر تاريخ اسلام همواره آميخته به انعقاد و انجماد و تحجر و كج فهمي از يك طرف، و انحراف و لااباليگري و در جا زدن و عقبگرد و تخفيف دادن سر اصول از طرف ديگر بوده است. تاريخ صدر اسلام انباشته از رفتارهاي خوارجي يا اموي است و امروز هم فرقه هاي گوناگوني نظير وهابيون، سلفي ها، سكولارها و ليبرال هاي مسلمان را مي توان يافت كه در گستره جهان اسلام از دو سو در خدمت ترفندهاي جبهه استكبار قرار دارند و شگفت اينكه اين دو سويه افراط و تفريط سر بزنگاه به هم مي رسند، درست مانند بهايي ها و انجمن حجتيه و چپ و راست هاي التقاطي شبه مسلمان كه آخر سر زير خيمه آمريكا و اسرائيل جمع شدند.
اما منطق انقلاب اسلامي نه انجماد و انعقاد است و نه انحراف. چالش ها و مانع تراشي ها ممكن است باعث نوسان در سرعت پيشرفت او شوند اما موجب عقبگرد از آرمان ها نشده اند. اين حقيقت را انبوه پيشرفت هاي انقلاب و جمهوري اسلامي به ويژه از نظر اقتدار و عزت جهاني شهادت مي دهد. گواه اين واقعيت، عربده هاي آميخته با هراس مقامات رژيم صهيونيستي و آمريكاست كه در حاشيه حضور نمايندگان 120 عضو جنبش عدم تعهد در اجلاس تهران، اذعان كردند جامعه جهاني واقعي در تهران و در كنار ايران ايستاده است. البته طبيعي بود كه در كنار اين اعترافات پرحجم و پس از آن كه از گيجي ضربه اول درآمدند، به تدريج همراهي آن 120 كشور با ايران را كتمان كنند و يا 95 درصد سخنان محمد مرسي در همراهي با مواضع جمهوري اسلامي را بپوشانند و مثلا دو بخش سخنان وي در نام بردن از خلفاي سه گانه و اظهار موضع متفاوت با موضع ايران درباره سوريه را بزرگ نمايي كنند. طنز خنكي بود اما واقعيت داشت كه رسانه هاي فارسي زبان بيگانه در كنار دو طيف رسانه هاي وابسته به جريان فتنه و اپوزيسيون- با وجود سوابق علني معارضه با اصل دين- به جاي ملت ايران غيرتي شده بودند كه مثلا محمد مرسي چرا از ابوبكر و عمر و عثمان اسم برده و حال كه اسم برده پس موفقيت هاي بزرگ اجلاس بين المللي تهران دود شد و هوا رفت! اين طيف همان محافلي هستند كه در طول چند سال گذشته تابلوي نه غزه نه لبنان را سر دست گرفتند و به دنبال سقوط تاريخي رژيم وابسته مبارك، روي كار آمدن اسلامگرايان را زمستان بهار عربي و ربوده شدن انقلاب و ... لقب دادند.
اينها همان طيفي بودند كه در روايت ماجراي كربلا و جنايت صورت گرفته در حق اهل بيت پيامبر عليهم السلام، حق را به جانب يزيد دادند اما به ايام جنگ 22 روزه و مقاومت غزه مظلوم كه رسيدند ناگهان بسيج شدند تا به ما در ايران ثابت كنند آنها كه در غزه به واسطه بمب هاي اورانيومي صهيونيست ها كشته مي شوند، حامي يزيدند و بايد كه قتل عام شوند! شبكه اي از انبوه رسانه ها كه اصل بعثت پيامبر اعظم(ص) و وحي الهي و ايمان به غيب را آماج تيرهاي طعنه و تمسخر و ترديد قرار داده بودند، ناگهان غيرتي شدند از اينكه محمد مرسي نام خلفاي سه گانه را برده يا دولت سوريه را تخطئه كرده است. آنها شعور مخاطباني را كه مستقيما از شبكه هاي مختلف سيما به سخنان وي گوش داده بودند دست كم گرفتند اگر كتمان كردند كه مرسي ابراز برادري و دوستي استراتژيك با جمهوري اسلامي كرده و در موضوعاتي نظير اعتراض به رژيم صهيونيستي و دفاع از آرمان فلسطين، حمايت از حق استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي و لزوم خلع سلاح اتمي در خاورميانه به ويژه درباره رژيم صهيونيستي، و لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل و تبعيض موجود در شوراي امنيت، عينا مواضع ايران را مورد تاكيد قرار داده است.
وقتي دشمن ابتدا از سيلي آبداري كه خورده عربده مي كشد و پس از آن استدلال هايي مي كند كه اگر هم تجزيه اش خوب باشد، تركيب آن لايق دست مرده شورهاست، معلوم مي شود دشمن هنوز دستگاه فكري و نظام حلاجي و آناليز و محاسبه ما را نشناخته است. ملت ما امت پيامبراعظم است كه وقتي مشركان در ماجراي حديبيه گفتند لقب «رسول الله» بايد از كنار نام ايشان حذف شود و اين امر بر صحابه گران آمد، فرمود اين عنوان را حذف كنند در حالي كه فتح مكه را مي ديد و بشارت پيروزي مي داد. ملت ما قضاوت روشني درباره تاريخ صدر اسلام و عملكرد تك صحابه دارد اما در عين حال پيرو مقتدايي است كه به خاطر مصلحت بزرگتر، از ياري حاكمان بعد از پيامبر(ص) دريغ نكرد تا آنجا كه برخي از همان ها گفتند اگر علي نبود هلاك مي شدند. اين موضوع براي دل دريايي برادر پيامبر كه «صبر كرد و پاي خدا نوشت تا يقين الهي بر او نازل شد» با همه تلخي هايش مسئله اي حل شده بود و براي پيروان رسول خدا و اميرمؤمنان نيز حل شده است. از متن آن صبر و احتساب است كه امروز انقلاب اسلامي و بيداري ملت ها به جنبش درآمده و پشت آمريكا و اسرائيل را مي لرزاند. منطق پيش برنده انقلاب اسلامي، منطق پيامبر اعظم و اميرمؤمنان است؛ مصلحت انديشي و انعطاف معطوف به اصولگرايي آري، انعقاد و انجماد و انحراف هرگز!
حاملان مؤمن و مجاهد انقلاب اسلامي دستگاه فكري و نظام تحليل و محاسبه منحصربه فردي دارند كه چون منطبق با قوانين و سنت هاي الهي است، بي برو و برگرد كليد درهاي بسته و حلّال چالش هاست. اينكه اولياي معصومين(ع) فرمودند «رحمت خدا بر كسي كه بداند از كجاست و در كجاست و به كجا مي رود» هم دعاست و هم بيان قاعده و قانون. يعني كه موقعيت شناسي (شناخت زمانه و زمينه ها) در صورت پايبندي به لوازم آن ذاتا رحمت و گشايش الهي را جلب مي كند. شناخت مقتضيات و مصلحت ها، از اركان اين موقعيت شناسي است. آرمانگرايي ما با شناخت واقعيات عجين شده همان گونه كه واقع گرايي ما معطوف به آرمان خواهي است. ما در اين نظام فكري همچنان كه آرمان ها را با افتخار و با صداي بلند اعلام مي كنيم، از واقعيت ها و اقتضائات محيطي نيز غافل نيستيم. اما از سوي ديگر متوقف در واقعيات نمانده و كوشيده ايم با ظرفيت سازي و به فعليت رساندن آنها، دايره امكانات و توانايي هاي خود را توسعه دهيم. روزگاري نه چندان دور، در همين خاورميانه نه از سيدحسن نصرالله و نوري مالكي خبري بود و نه از اسماعيل هنيه و محمد مرسي. در عراق صدام عفلقي حكمراني مي كرد و در مصر، حسني مبارك. در فلسطين عرفات بود و در لبنان... هيچ. ونزوئلا و بوليوي كه ديگر حياط خلوت آمريكا بود و نه خانه دوستان و برادران ايران.
جمهوري اسلامي و رهبران الهي آن هرگز باورهاي خود را كتمان نكردند اما با صداقت و درايت تمام مرزبندي هاي «عرب/ عجم»، «شيعه/سني»، «مسلمان/ غيرمسلمان» را به حاشيه رانده و مرزبندي استراتژيك «جبهه مقاومت/ استكبار» را تبديل به جبهه بندي اول در خاورميانه و جهان كردند. كاري تر از اين نمي شد به اختاپوس استكبار و صهيونيسم بين الملل ضربه زد. با اين تلقي محمد مرسي و برادران اخوان المسلمين مصر كه خوب است، يك موي گنديده زمامداران مردمي و ضد استكباري آمريكاي لاتين را به امثال حسني مبارك نمي دهيم. طبعا ايده آل ما آن است كه دولتمردان مسلمان در كشورهايي نظير مصر و تركيه واقعيت صحنه را دقيق ببينند و در زمين دشمنان امت اسلامي بازي نكنند چرا كه سود چنين رويكردي به جيب آمريكا و صهيونيسم و زيان آن در جيب امت اسلامي خواهد رفت. براي ما مثل روز روشن است كه آمريكاي حامي رژيم مبارك و ديكتاتورهاي مرتجع در منطقه نمي تواند با تجهيز تروريست هاي وارداتي، در پي دموكراسي در سوريه باشد اما يقين داريم همين بدفهمي ها و خطا نيز در ظرف زمان حل خواهد شد.
بنابراين مي توان گفت نگاه جمهوري اسلامي نگاه صفر يا صدي نيست. جنگجويان تبليغاتي دشمن در اردوي ناتوي فرهنگي اصرار روشني دارند تا اين مغالطه را جا بيندازند كه اگر صددرصد مطلوب ها تحقق نيافته پس بايد اصل آرمان گرايي و دستاوردهاي منحصر به فرد آن را واگذاشت و دست تسليم در برابر انواع انحطاط ها و انحراف ها بالا برد. در مقابل، منطق فكري انقلاب، سنجش مداوم و انتخاب مطلوب ترين ها از ميان گزينه هاي موجود از يك سو و ظرفيت سازي براي پيدايش گزينه هاي آرماني تر از جانب ديگر است. ما چه در حوزه سياست داخلي و چه در بستر سياست بين المللي مطلقا قائل به شرايط زدگي و درجا زدن و انفعال نيستيم. در عين حال بر مبناي منطق اسلامي، ظرفيت هاي مثبت را در خود و ديگران مي جوييم و مي كوشيم به جاي توقف روي عيب ها و ضعف ها، آن ظرفيت ها را به سمت فعليت پرورش دهيم، درست مانند طبيب حاذقي كه هم دعوت به تكاپو و حركت مي كند، هم بر موضع درد مرهم مي گذارد اگر هم نيازي به جراحي در يك عضو بود، به صرف وجود عارضه در بخشي از يك عضو، تمام پيكره را سلاخي و ساطوري نمي كند. تفاوت مهم ميان قضاوت راهبران مجاهد انقلاب با قضاوت طيف هاي گوناگون بدخواهان، تفاوت طبيب و جراح خيرخواه با خصم قداره كش است. اولي تقويت مي كند و نارسايي ها را برطرف مي سازد اما دومي چاقو مي زند كه از كار بيندازد.
در اين ميان بصيرت و صبر به عنوان لوازم بر دوش كشيدن پرچم انقلاب اسلامي در جهان پرجوش و جنبش كنوني اقتضائاتي را متوجه همه همراهان جبهه انقلاب مي كند. يكي از آن اقتضائات، توجه به نكته مهمي است كه رهبر فرزانه انقلاب روز 24 مهر سال گذشته در جمع دانشگاهيان استان كرمانشاه مورد تاكيد قرار دادند و آن اينكه ما از مرحله پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام اسلامي و دولت اسلامي، به مرحله تشكيل جامعه اسلامي و امت اسلامي رسيده ايم و «امروز خوب بودن ما، خوب عمل كردن ما، آبرومند بودن ما اثرگذار است در كشورهايي كه انقلاب كردند يا در شرف انقلابند». رويكرد ما در مسائل مهم سياست داخلي- و از جمله مثلا رقابت هاي سياسي و انتخابات- بايد منطبق با اين پويش معطوف به موفقيت در مقياس جامعه و امت اسلامي باشد. از طرف ديگر بايد به قاعده موفقيت هاي انقلاب در فائق آمدن بر چالش ها و بن بست ها و موانع پايبند باشيم.
به تعبير رهبر معظم انقلاب در جمع سفيران جمهوري اسلامي و در تاريخ 7 دي 1390 «به خداي متعال بايد حسن ظن داشته باشيم. خداوند متعال ملامت مي كند آن كساني را كه به او حسن ظن ندارند؛ سوء ظن به خدا دارند. سوء ظن به خدا اين است كه انسان خيال كند اينكه فرموده است ولينصرن الله من ينصره، خلاف واقع است يا اينكه فرموده است الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعده تخلف پذيري است. آن وقت خداي متعال در سوره فتح مي فرمايد ويعذّب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الظّانين بالله ظنّ السّوء ... ان الله يدافع عن الذين آمنوا... خب خيلي از مؤمنين در دنيا هستند كه خدا از آنها دفاع نكرده- مؤمنيني كه زير لگد مستكبرين دارند له مي شوند- چرا؟ اين به خاطر اين است كه به سنت هاي الهي ديگر عمل نشده است. به خاطر اين است كه حركت نشده، قيام نشده، اقدام نشده. بنابراين مجاهدت لازم است، تلاش لازم است. يك ملتي اگر مؤمن به خدا بود اما تلاش نكرد، مجاهدت نكرد، البته لگدمال مي شود؛ آن يدافع عن الذين آمنوا ديگر اينجا نمي گيرد. اين ايمان بايد با مجاهدت همراه باشد... اين است كه بايد حركت كرد، بايد اقدام كرد، بايد تصميم گرفت. اين همان مبارزه مقدسي است كه يك مؤمن عمر خود را وقف آن مي كند. خب، نقطه مقابلش هم ميل به راحت طلبي است. مبارزه دردسر دارد، شكي نيست. هر حركت دشواري در راه هر آرمان بلندي، نفس راحت طلب عافيت جوي انسان را مي آزارد. انسان ميل به راحت طلبي دارد. اگر بر اين ميل فائق آمديم، اگر توانستيم همت خود را، نيروي خود را در راه اين آرمان بسيج كنيم البته سختي هايي دارد اما رسيدن به قله، موفقيت را هم دارد.»
محمد ايماني
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ پس از فروپاشي شوروي از زبان برخي سياستمداران آنها اعلام شد كه اي كاش به توصيه هاي امام راحل(ره) عمل مي كردند. در بيانات رهبر معظم انقلاب در اجلاس سران غيرمتعهد نيز اين توصيه به آمريكا در جهت زاويه گرفتن با رژيم اشغالگر قدس وجود داشت. نفع اوباما و ديگر سياستمداران استكباري در آن است كه به آن توجه كنند هرچند گوش آنها به خاطر قساوت هاي بيش از حدشان ناشنوا است ولي تاريخ اين توصيه ها را در خود ثبت مي كند و روزي اين توصيه ها به فرزندانشان مي رسد كه آن روز دير است به خود مي باليم كه چنين رهبر فرزانه اي داريم.
طالعي
¤ از عمق جان و با تمام وجود عرض مي كنم كه به خاطر برخورداري از چنين رهبر حكيم و فرزانه هر قدر شكر خدا را بجا آوريم باز كم است.
0642---6390
¤ همه ديدند ابهت داري
چشم بد دور، صلابت داري
با تو حيثيت ما پا برجاست
پرچم روح خدا هم بالاست
تو چه دلها كه نبردي از ما
نفست گرم چه كردي آقا
براي سلامتي امام خامنه اي صلوات
3659---0912
¤ آنچه كه در اجلاس غيرمتعهدها در ايران گذشت نشان داد كه ساختار سازمان ملل تاريخ مصرف گذشته و در حال احتضار مي باشد و برعكس سنگ بناي ساختار جديد صلح پايدار جهاني با مشاركت همگان در ايران اسلامي نهاده شد.
2016---0912
¤ سوريه هرچه رنج و آسيبي كه امروز مي بيند به خاطر باز بودن مرزهاي كشورش است. حال سخنگوي شوراي امنيت در سخناني اخيراً اعلام كردند سوريه بايد تمام مرزهاي خود را براي امدادرساني بين المللي به آسيب ديدگان باز كند. اگر كسي قصد كمك دارد، كمكها را از طريق هلال احمر سوريه و شبكه هاي مردمي مي تواند در اختيار ارگان هاي رسمي قرار دهد و خود نظارت كند. اگر نيت كمك به آسيب ديدگان سوريه باشد كمك بايد در اختيار دولت باشد. آيا منظور از اينكه سوريه مرزهايش را باز بگذارد جز اين است كه آمريكايي ها مي خواهند تروريست ها را وارد سوريه كنند؟ سوريه نبايد فريب بخورد و بايد به شدت مراقب مرزهاي خود باشد.
ايران دوستي
¤ عناصر فتنه گر بعد از آنكه در فتنه آفريني سال 88 توسط ملت هوشيار تودهني خوردند و نتوانستند علي رغم حمايت اربابان خارجي خود به اهداف خائنانه و پليدشان برسند از هم اكنون با راه انداختن هياهو به دنبال جا انداختن خويش در انتخابات رياست جمهوري آينده هستند و چه بسا قصد به جنجال كشيدن مجدد فضاي انتخابات را داشته باشند. بنابراين توصيه مي كنيم نظام عرصه را براي ميدان داري اين جماعت سابقه دار باز نگذارد.
بختياري
¤ از وزير محترم راه و شهرسازي درخواست مي شود مجوز ثبت نام در مسكن مهر را براي جوانان مجردي كه در شرف ازدواج هستند صادر نمايند و هنگام تحويل مسكن، آنها را ملزم به ارائه سند ازدواج كنند.
پدر يك جوان در شرف ازدواج
¤ با توجه به هزينه بالاي بيمه شخص ثالث تقاضا داريم، هزينه اين بيمه را به اقساط از مردم دريافت كنيد تا براي بيمه گذار خيلي اين هزينه ها سنگين نباشد.
بيژن غفاري ساروي
¤ در سال توليد ملي واجب است دست اندركاران نظام بانكي با توليدكنندگان داخلي دست دوستي دهند و نهايت همكاري را داشته باشند.
سليمان بلغار
¤ شهرداري بايد قانوني وضع كند كه وقتي مجوز ساخت مي دهد، زمان ساخت را هم معين كند اين همه ساختمانهاي نيمه كاره كه در سطح شهرها به حال خود رها شده اند هم به ضرر مردم است و هم چهره شهر را خراب مي كنند. ضمن اينكه وجود اين ساختمانهاي نيمه كاره براي سلامت مردم مخاطره آميز است.
5146---0912
¤ همسرم استاد دانشگاه تهران است. مشكلي براي فرزندم در دانشگاه آزاد پيش آمده بودولي هر چه تلاش كرد تا آن را با رئيس دانشگاه آزاد مطرح و رفع مشكل نمايد توفيقي نيافت، حتي موفق به صحبت با رئيس دفتر ايشان هم نشد. با توجه به تغييراتي كه در سطوح مديريتي دانشگاه آزاد رخ داد انتظار مي رفت روح مردمي اين دانشگاه تقويت شود.
خانم نگارشي
¤ در سال 90 در دولت صحبت از ارائه لايحه اي به مجلس بود كه به موجب آن كارمندان با حداقل 15 سال سابقه خدمت در صورت درخواست بتوانند بازنشسته شوند ولي با گذشت يك سال از آن هيچ خبري نيست. چرا؟
سجادي از اصفهان
¤ از عملكرد پليس امنيت عمومي ايلام در برخورد با اراذل و اوباش و پلمب پاتوق قلياني ها تقدير و تشكر مي شود.
طهماسبي از ايلام
پاسخ شركت آب و فاضلاب استان تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه تاريخ 21/5/91 در خصوص قطع آب در فاز 3 شهرك پرديس لازم مي داند به آگاهي برساند. در تاريخ 11/5/91 به منظور اتصال شبكه آب مجتمع هوافضا به شبكه اصلي آبرساني، به ناچار از ساعت 11 الي 14 آب آن محدوده قطع شد اما از آنجا كه فازهاي 3 و 4 پرديس، شهر بومهن و بيشتر تعاوني ها و مجتمع هاي اداري آن محدوده داراي مخزن ذخيره آب هستند، آبگيري اين مخازن موجب شد تا فشار شبكه با كمي تاخير به حد نرمال برسد.
همچنين در تاريخ 12/5/91 به علت شكستگي لوله آب در مسير بين فاز 3 و 4 پرديس از ساعت 30/16 تا 30/20 آن محدوده با قطع آب مواجه شد كه با تلاش پرسنل آبفاي شرق استان تهران در كمترين زمان ممكن اين مشكل برطرف شد.»
¤ برگزاري اجلاس جنبش سران غيرمتعهدها در تهران نشانه انزواي صهيونيستها است و جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از تبليغات واهي در كشورهاي آسيايي بايد به دنبال تقويت روابط خود با اين كشورها باشد.
قاسمي
¤ حضور پرافتخار خانواده معظم شهداي هسته اي در حاشيه اجلاس سران عدم تعهد، در حقيقت يادآوري عظمت و مظلوميت اين شهدا بود كه بار ديگر انزجار از جنايتهاي رژيم صهيونيستي و آمريكا را به نمايش گذاشت.
4331:0912
¤ از مسئولان و دست اندركاران اطلاعات و سپاه پاسداران و ديگر ارگانها كه در تأمين امنيت برگزاري اجلاس سران غيرمتعهدها اهتمام ويژه داشتند كمال تشكر را داريم. آنها آبروي نظام را خريدند.
يك شهروند
¤ اخيراً رئيس جمهور فرانسه اظهار اميدواري كرد، به زودي بشار اسد سقوط مي كند، يادم آمد زماني كه انقلاب اسلامي شكل گرفت بسياري از دشمنان انقلاب مي گفتند اين انقلاب دوام ندارد، اما امروز به كوري چشم دشمنان شاهد گسترش و ترويج بيداري اسلامي در سراسر جهان و رشد انقلابيون در دنيا هستيم.
عليمرداني
¤ سخنان مقام معظم رهبري در افتتاح اجلاس جنبش سران عدم تعهد دل دوستان را شاد كردند و نشان داد كه: خامنه اي خميني ديگر است ولايتش ولايت حيدر است، خدا يار و مددكار امام خامنه اي و ملت باد
بابايي از كرج
¤ «اگر از صدام بگذريم، اگر مسئله قدس را فراموش كنيم، اگر از جنايتهاي آمريكا بگذريم از آل سعود نخواهيم گذشت. ان شاءالله اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمريكا و آل سعود برطرف خواهيم كرد و داغ و حسرت حلاوت اين جنايت بزرگ (شهادت حجاج سال66) را بر دلشان خواهيم گذاشت و با برپايي جشن پيروزي حق بر جنود كفر و نفاق و آزادي كعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجدالحرام وارد خواهيم شد.»
«امام خميني(ره)»
0752:0913
¤ درباره 30 ليتر بنزين اضافه اي كه دولت در كارت صاحبين خودرو ريخته مي خواستم بگويم تكليف هم وطناني كه خودرو ندارند چه مي شود و چرا بايد از اين هديه محروم بشوند.
8516:0919
¤ در ايام تعطيل وضعيت ظاهري سواحل گيلان و مازندران به وضعيت آنتاليا در تركيه نزديك شده است. عرضم اين است كه نيروهاي انتظامي در اين دو استان در ارتباط با طرح سالم سازي حريم دريا گزارش بدهند كه چه مي كنند؟ اگر چنانچه براي اين كار آمادگي ندارند اين مسئوليت را به نيروي انتظامي ساير استان ها واگذار كنند.
3446:0912
¤ شركتهاي خودروسازي ها در پاسخ به تحريمهاي اقتصادي بايد ارتباط خود را با سازندگان خارجي قطع كنند.
يك شهروند
¤ مسجد قديمي حضرت امام صادق(ع) تويسركان در حال بازسازي است از خيرين محترم درخواست كمك و مساعدت داريم (شماره حساب 2430110120- بانك تجارت)
هيئت امناي مسجد
¤ پيرزني 60 ساله هستم كه مبلغ پنج ميليون تومان به بانك بدهكار بوده ام كه توان پرداخت نداشته ام و حال اين مبلغ يازده ميليون تومان شده است از افراد خير كمك و مساعدت مي طلبم تا بتوانم بدهي خود را به بانك صفر كنم.
9450:0918
¤ از مسئولين شبكه 3 درخواست مي شود عنايت ويژه اي به برنامه ديروز- امروز ، فردا كه برنامه اي جذاب و پربيننده بود بنمايند .
3419-0935
¤ درگذشته مامورين مترو از تهران تا كرج در داخل واگنها تردد مي كردند و به افرادي كه شئونات اسلامي و قوانين مترو را مراعات نمي كردند تذكر مي دادند، ولي مدتي است ديگر خبري از اين مامورين نيست. چرا؟
3630-0919
¤ اعضاي هيئت مديره تعاوني مسكن(...) قصد دارند از هر يك از اعضا مبلغ يك و نيم ميليون تومان به عنوان پاداش براي خود تصاحب نمايند. آيا اين مبلغ كه براي خود تصاحب مي كنند و براي هر يك از اعضاي هيئت مديره بالغ بر پنجاه ميليون تومان مي شود قانوني و شرعي است؟ ثانيا با چه زحمات طاقت فرسايي اعضاي تعاوني مسكن توانسته اند اين هزينه ها را تهيه و تامين كنند. چه مرجعي براي رسيدگي به اين تخلف وجود دارد؟
يكي از اعضاي تعاوني مسكن
كيهان: نام تعاوني مسكن مورد اشاره در دفتر روزنامه موجود است.
¤ از برگزاركنندگان اجلاس جنبس عدم تعهدها در تهران سوال مي كنم آيا نمي شد مهمانان اين اجلاس را با اتومبيل هاي ساخت داخل جابه جا مي كردند و از ماشين هاي خارجي استفاده نمي شد.
4765-0915
¤ چرا بايد ويندوزي با طرح قطعات غرب ساخته شود خيلي راحت مي شود به جاي پورت usb از كارتريج حافظه دار استفاده كرد. هدف بايگاني ديتا است نه اجراي بازي هاي گرافيكي.
9503-0935
¤ پنج سال قبل با يك خودرو تصادف كرده ام. در تمامي كارشناسي هاي به عمل آمده شخص مقابل مقصر حادثه شناخته شده است ولي از آنجا كه ايشان خانم دكتر و عضو هيئت علمي دانشگاه مي باشد تا امروز نتوانسته ام خسارت وارده را بگيرم. مسئولين قوه قضائيه بررسي كنند و متوجه بشوند در دادگاه كلاردشت چه مي گذرد؟
9587-0911
¤ در فيلم هاي انقلاب هند كه از سيماي جمهوري اسلامي پخش مي شود از كشته شده هاي اين كشور كه بودايي مذهب هستند با لفظ شهيد ياد مي شود. در حالي كه شهيد در اسلام مفهوم خاص خودش را دارد و شايد به همه كشته شده ها در ديگر آيين ها نتوان اطلاق كرد. به هر حال مي خواستيم در اين مورد روشن بشويم.
2842-0919
¤ به برخي كشورهاي همسايه عرض مي كنم به جاي اينكه اسير گاوچرانهاي غربي باشيد و نوكري آنها را بكنيد و با ايران اسلامي به رقابت برخيزيد بياييد در كنار ملت خود با همسايگان نيز با رافت و مهرباني زندگي مسالمت آميز داشته و به مقابله با قدرت هاي استكباري برخيزيد.
شهروندي از اسلامشهر
¤ يكي از تفاوتهاي اصلي حضور سران غيرمتعهد جهان در ايران اسلامي با حضور جغدهاي شوم در تخت جمشيد و در جشن هاي 2500 ساله پادشاهي ملعون ، اين است كه امروز جشن دوستان و ماتم دشمنان است ولي آن روز جشن دشمنان و ماتم دوستان بود.
9005-0913
¤ پيروزي برگزاري موفقيت آميز اجلاس غيرمتعهدها در تهران را به رهبر معظم و مدير و مدبر و حكيم و فرزانه امام خامنه اي، دولتهاي شركت كننده، ملت مفتخر ايران عموماً و خانواده هاي شهدا و جانبازان و آزادگان و ايثارگران خصوصاً، رؤساي قواي سه گانه و همه دست اندركاران برپايي اجلاس و تمامي آزادگان و آزاديخواهان و مصلحان جهان تبريك عرض مي كنم.
9915-0914
¤ جا دارد يادكنيم از افتخار نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران «شهيد عباس دوران» كه به خاطر جلوگيري از برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد در بغداد صدامي، جان خود را فداي اسلام كرد. ياد و نامش گرامي باد.
6988-0912
¤ آقاي هاشمي از جداشدن بعضي از ياران گذشته انقلاب اظهار نگراني كرده به ايشان بفرماييد در كنار ريزش ها رويش هاي انقلاب را نيز به تماشا بنشيند.
7915-0919
¤ از شهريار تماس گرفته ام كه از آقاي شريعتمداري مديرمسئول روزنامه به خاطر يادداشت روز چهارشنبه 8/6/91 با عنوان «جبهه غربي - عبري» كه واقعاً مقاله پرمحتوايي بود تقدير و تشكر بكنم. خداوند ايشان را براي ما و اسلام حفظ كند.
سعيدي از شهريار
¤ بيانات آيت الله العظمي جوادي آملي در صفحه معارف سه شنبه 7/6/91 بسيار جالب و خواندني بود كه به همه عزيزان به عنوان يك برادر ديني و كوچك تر توصيه مي كنم كه مطالعه نمايند.
6882-0913
¤ از مسئولين رسانه ملي انتظار مي رود در پخش فيلم و طنز كمتر از واژه هاي منفي استفاده شود تا اثر تخريبي كمتري روي خانواده ها به ويژه نوجوانان و كودكان داشته باشد. از كارشناسان دلسوز و خبره بيشتر استفاده كنيد.
7322-0912
¤ از بيانات گهربار مولاعلي(ع): گناه بيماري است، دارويش استغفار و درمانش بازنگشتن به آن (گناه) است.
6263-0938
¤ تخريب و غارت مراتع و مزارع و باغات كه سرمايه ملي كشور است همچنان توسط سودجويان ادامه دارد و اگر براي روند فعلي تدبيري نشود در آينده كشور براي تأمين مواد غذايي كاملاً وابسته خواهد شد.
ابوذري
¤ اعتبار جهاني جمهوري اسلامي چنان است كه آفت ها و ملخ هايي همچون شجريان و حسيني و... غنيمتي است براي دشمنان ذليل و زبون اسلام ناب و انقلاب اسلامي.
9005-0913
¤ شش ماه است كه اقدام به خريد يك دستگاه يخچال سامسونگ نموده ام كه تا به حال سه بار خراب شده است و كسي هم متأسفانه پاسخگو نيست؟ از مسئولين دستگاه هاي نظارتي درخواست مي شود با متخلفين برخورد نمايند.
1719-0916
¤ سران بحرين، قطر، عربستان و... چگونه غيرمتعهدي بودند كه در اجلاس غيرمتعهدها شركت كردند. به عنوان يك شهروند راضي به حضورشان در كشورمان نبودم.
5449-0937
¤ يكي از رجال سياسي گفته است ايجاد بازار مشترك از ظرفيت هاي اجلاس غيرمتعهدها مي باشد. عرض مي كنم اين گونه صحبت ها توضيح واضحات است. از ايشان به عنوان يك نخبه سياسي انتظار تحليل قوي تري داريم.
1177-0935
¤ شهرداري تهران اجازه نصب تنديس زني را در برج ميلاد داده كه پوشش او با فرهنگ ايراني و اسلامي نمي خواند و فاصله دارد. در ضمن نماد چشم كه از علائم شيطان پرستي و ساخته و پرداخته صهيونيسم است هنوز در ايستگاه مترو ولي عصر و سردر گنبد آسمان در برج ميلاد در معرض ديد عموم قرار دارد و اقدامي براي حذف آنها صورت نمي گيرد.
8853-0912
¤ كساني كه تعهدات الهي خويش را زيرپا مي گذارند ولي از طرف ديگر اقدام به آراستن ظاهر خويش مي كنند اين رفتارشان به منزله سرپوش گذاشتن روي آلودگي دروني است.
8516-0919
¤ همسرم به دليل بدهكاري به زندان افتاده از طرف ديگر يكي از دوفرزندم بيمار است. بيشتر روزها بچه ها را با نان و چاي شيرين سير مي كنم . از افراد نيكوكار انتظار دستگيري دارم.
7855-0938
¤ از طريق اين ستون از كليه صاحبخانه هايي كه به دليل تمكن مالي نياز چنداني به پول اجاره منزل خويش ندارند تقاضا مي كنم كه اين خانه ها را با اجاره كم در اختيار مستأجران نيازمند قرار بدهند. كمك به بندگان خدا در اين شرايط اقتصادي كشور از نظر خداوند دور نمي ماند.
8157-0915
¤ در شهرستان كرمانشاه اسناد و مدارك مستند و معتبر براي بي كفايتي يك نفر قاضي ارائه داده ام خيلي راحت مي گويند كسي را نداريم جايگزين كنيم. تو را به خدا مسئولين رده بالاي قوه قضائيه در اين مورد فكري بكنند.
6645-0918
¤ براي امثال بنده سؤال شده كه چگونه بعضي از موسسات تعاوني مثل صالحين و مولي الموحدين توانسته اند در كمتر از يك سال به موسسه مالي-اعتباري تبديل شوند ، بعد هم بلافاصله تابلو بانك برسر در خود بگذارند.
8872-0937
¤ جنبش غيرمتعهدها اين توانايي را دارد كه در صورت خواست و اراده اعضا به عنوان يك مجمع بين المللي متفق القول در سطح جهاني جلوي ظلم به كشورها از سوي قدرت هاي استكباري را بگيرد.
6263-0938
¤ به آقاي رئيس جمهور عرض مي كنيم ما جانبازان هم مثل ساير اقشار جامعه از دادن جوايز ويژه به مدال آوران المپيك خوشحال شديم ولي توجه داشته باشيد كه خيلي از جانبازان ايثارگر هنوز هديه ايثار خودشان را دريافت نكرده اند ولي به تدريج بيماري آنان شدت پيدا مي كند و بعد از مدتي از دنيا مي روند. چرا فكري به حال هديه ايثار اين عزيزان قبل از فوت يا شهادت شان نمي شود.
0868-0911
¤ استاندار .... كه از چهار محال و بختياري به اين استان مأمور مي باشد خارج از اصول مديريتي دو مسئوليت مهم استانداري را به دو نفر از بستگان و همشهريان خود واگذار كرده است. وي همچنين بسياري از پروژه هاي مهم استان را در اختيار يك پيمانكار خارج از استان كه سابقه اي در اين منطقه ندارد قرار داده است. آيا با وجود اين بي عدالتي ها بازبايد چشمان خويش را روي واقعيت ها ببنديم و چيزي نگوييم.
احمدي
¤ كيهان: نام استان مورد اشاره در دفتر روزنامه موجود است.
¤ در كشور ما فرصت شغلي زياد است ولي عده اي طمع كار و حريص به دنيا با چند شغله كردن خود اجازه نمي دهند چند جوان اشتغال پيدا كنند و به زندگي اميدوار بشوند.
3037---0935
¤ پيشنهاد مي كنم صدا و سيما در كنار راه اندازي شبكه هاي جديد سرگرم كننده اقدام به راه اندازي شبكه مخصوص كار و همچنين شبكه مربوط به روستا و روستائيان بكند.
0046---0912
¤ صرف نظر از اشكالي كه بعضي از كوته نظران و يا افراد مغرض در مورد مسايل حاشيه اي اجلاس غيرمتعهد ها در كشورمان مطرح مي كنند بايد نگاه به دست آوردهاي به دست آمده از اين اجلاس تاريخي انداخت كه قطعا نمي توان بعضي از نتايج حاصله را با ميلياردها تومان هزينه در جهان كسب كرد. در هر حال توصيه ما اين است كه مسئولين و مقامات از اين بذري كه كاشته اند محصول بسيار خوبي درو كنند و چنين نيز خواهد شد. ان شاءالله.
مرداني و چند تلفن ديگر
¤ پيروزي بزرگ نظام جمهوري اسلامي ايران در برگزاري موفقيت آميز شانزدهمين اجلاس غيرمتعهدها در تهران را كه نشانه شكست سياست يك جانبه گرايي استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و صهيونيسم جهاني است به امام عصر(عج) مقام معظم رهبري و ملت رشيد و مردم رشيد كشورمان تبريك عرض مي كنيم.
4205---0918
¤ بيمه ايران در ازاي 4 ماه تعلل در تمديد بيمه خودرو 160 هزار تومان مرا جريمه كرده است حال اگر در اين مدت دچار سانحه اي مي شدم آيا بيمه ايران متقبل مي شد؟ قطعا نمي شد. پس اين جريمه از نظر شرع چه حكمي دارد؟ آيا حلال است؟
4663---0913
¤ در شهرك شهيد بروجردي منطقه 15 در گوشه اي از بازارچه اين منطقه چند خودروي فرسوده به حال خود رها شده و هر چه با مسئولان تماس مي گيريم ما را مثل توپ فوتبال از اين اداره به آن سازمان پاس مي دهند. اگر اين خودروها جمع آوري نشود، به زودي اين محله به قبرستان خودروهاي فرسوده تبديل مي گردد.
3931---0939
¤ برگزاري موفقيت آميز اجلاس غيرمتعهدها در تهران با وجود تبليغات سنگين استكبار و صهيونيسم جهاني عليه برگزاري اين اجلاس جواب دندان شكن به دشمنان بود به مسلمان و ايراني بودن خودم در نظام جمهوري اسلامي افتخار مي كنم.
4958---0916
¤ جاده قديم قم در محدوده بهشت زهرا(س) پر از چاله و دست انداز شده است. چرا شهرداري براي اصلاح اين جاده و ترميم آن اقدام نمي كند؟
1252---0919
¤ دو ماه قبل براي شركت در آزمون استخدام استانداري البرز اقدام به ثبت نام و پرداخت وجه درخواستي به حساب مربوط كرده ام ولي هيچ خبري نشده و به مراجعات حضوري هم جواب نمي دهند لطفا بنويسيد رسيدگي شود.
1480---0936
¤ در شهرستان ايلام شاهد برخورد مامورين نيروي انتظامي با برپا كنندگان مغازه هاي قليان كشي كه خيلي از جوانان اين شهرستان را از اين طريق آلوده به مواد مخدر كرده اند بوديم و بسيار خوشحال شديم. ضمن تاييد و حمايت از اين اقدام خواستار تداوم آن هستيم.
3124---0918
¤ شهيد رجايي رئيس جمهور اسبق كشورمان در زمان صدارت و مسئوليت خويش گفته بود: هر وقت من را مي بينيد سرم فرياد برادرانه همچون اعضاي يك خانواده بكشيد و سؤال كنيد براي مستضعفان و محرومين چه كرده ايد؟ ضمن گراميداشت نام و ياد شهيدان رجايي و باهنر اين الگوي مديريتي را براي كليه مسئولين و مديران در تمام زمان ها سفارش و توصيه مي كنيم.
9155---0916
¤ در انتهاي خيابان رزمندگان در شهرستان شاهرود چند نفر از شهروندان اقدام به سبزي كاري در فضاي سبز اين منطقه كرده اند ولي چرا اجازه داده مي شود كه با آب شرب شهر آبياري بكنند.
6154---0919
¤ قرار بود در تهران يك خيابان به نام خانم راشل كوري فعال انساندوست آمريكايي كه توسط صهيونيست ها در سرزمين هاي اشغالي كشته شد نامگذاري شود. مسئولين امر گزارش بدهند در اين مورد چه كرده اند.
0197---0912
¤ امام علي(ع) مي فرمايند: اگر از عمر گذشته خود كه تلف كرده اي عبرت بگيري، بي گمان باقي مانده عمرت را پاس مي داري.
6163---0938
¤ صدا و سيما موفق شد با حضور در كشور سوريه و پوشش خوب اخبار حوادث اين كشور به موقع افكار عمومي ما و جهان را از جنايت هاي آمريكا و صهيونيست بين المللي آگاه كند كه جاي تشكر و قدرداني دارد.
7307---0911
¤ در شرايطي كه كشور تركيه كمر به نابودي حكومت سوريه بسته و در صف دوستان آمريكا و اسرائيل قرار گرفته، متأسفانه بازارهاي پوشاك كشورمان از اجناس اين كشور پر شده است. جا دارد در سال حمايت از توليد ملي با تحريم كالاهاي اين كشور به خواسته آنها در سوريه پاسخ منفي دهيم.
4765---0915
¤ برخي خانواده ها به علت نداشتن برنامه مناسب براي پركردن اوقات فراغت فرزندان خود متأسفانه آنها را به سمت ديدن فيلم هاي كارتوني سوق مي دهند كه در بسياري از مواقع ، اين كارتونها به سلامت جسم و روح آنها آسيب مي زند.
5843---0916
¤ از دولت خدمتگزار درخواست مي شود موانع پيشرفت كارخانه فولاد شهر فردوس را برطرف نمايد.
2773---0913
¤ از مسئولين به ويژه تيم اقتصادي دولت درخواست مي شود به حل مسائل و مشكلات مردم بپردازند و ازاكتفا به طرح علت مشكلات بپرهيزند كه دردي از مردم دوا نمي كند.
1549---0911
¤ از بازرسي كل كشور درخواست مي كنم بازديدي از اداره ثبت اسناد و املاك رودهن داشته باشند متأسفانه اين مكان اصلاً وضع مناسبي ندارد.
7992---0912
¤ از مسئولين وزارتخانه هاي بهداشت و راه و شهرسازي درخواست مي شود به جاي مسافرتهاي دائمي هوايي سالي يك بار نيز مسافرتهاي زميني داشته و از رستورانهاي بين راهي، نمازخانه ها، سرويس هاي بهداشتي و... استفاده كنيد و نسبت به كيفيت بهداشت، گراني و كيفيت غذا و... آنها نيز از نزديك نظارت كنند.
6224---0916


تب (گفت و شنود)

گفت: 16 نهاد و مركز اطلاعاتي و امنيتي آمريكا در يك گزارش 82 صفحه اي اعلام كرده اند كه «اسرائيل بزرگترين خطر براي منافع ملي آمريكاست».
گفتم: خل و چل ها، تازه متوجه شده اند؟!
گفت: رئيس كميته «وينوگراد» هم با اشاره به اقتدار ايران خطاب به نتانياهو گفته است؛ دهانت را ببند و اينهمه درباره حمله به ايران وراجي نكن! مگر نمي بيني كه آمريكا هم دارد خودش را كنار مي كشد؟
گفتم: وزير امور استراتژيك اسرائيل هم گفته بود؛ احساس مي كنم دنيا دارد خودش را براي خاورميانه بدون اسرائيل آماده مي كند.
گفت: آمريكايي ها به خاطر بحران بي سابقه اقتصادي، شكست هاي پي درپي و سخت در ده سال اخير، جنبش وال استريت، انقلاب هاي اسلامي منطقه و... توان حفظ خودشان را هم ندارند و مي خواهند از شرّ اسرائيل خلاص شوند.
گفتم: يارو از شريكش پرسيد؛ يادته گفته بودي من حاضرم براي تو بميرم كه مي دونم برام تب مي كني؟ شريكش گفت؛ آره! يادمه، چطور مگه؟! و يارو گفت؛ از تو چه پنهون كه من درجه گذاشتم ديدم خيلي تب دارم!


آغاز به كار دوازدهمين جلسه مجلس خبرگان

دوازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري قبل از ظهر ديروز در ساختمان قديم مجلس به رياست آيت الله مهدوي كني برگزار شد.
رئيس مجلس خبرگان رهبري طي سخناني در اجلاس اخير خبرگان گفت: برگزاري اجلاس عدم تعهدها به ميزباني ايران به معناي آن نيست كه ايران همه سخنان مطرح شده توسط سران حاضر در اين نشست را قبول دارد بلكه آن چيزي مورد قبول ما است كه در بيانيه پاياني به تصويب همه رسيد.
وي با بيان اينكه حضور رهبر معظم انقلاب در اين اجلاس براي ما مسئله پرافتخاري بود ادامه داد: با وجودي كه دشمنان تصور مي كردند ايران منزوي شده است برگزاري اجلاس عدم تعهدها با حضور نمايندگان حدود 120 كشور در تهران باعث عزت كشورمان شد و نشان داد كه نظام جمهوري اسلامي ايران منزوي نشده است.
رئيس مجلس خبرگان در ادامه با اشاره به اينكه برگزاري اجلاس غيرمتعهدها در كشورمان نشان داد كه اوضاع ايران به لحاظ امنيتي در شرايط خوبي است گفت: مردم بايد قدر امنيت موجود را بدانند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فرازي از بيانات رهبر معظم انقلاب در اجلاس سران مبني بر اينكه جامعه جهاني بايد به فكر اهداف تاسيس اين اجلاس باشد اظهار داشت: در اجلاس هاي قبلي نيز بسياري از سران كشورها اعلام كردند كه ما جرأت بيان سخناني كه رهبر انقلاب مطرح كرده است نداريم.
آيت الله مهدوي كني ادامه داد: اميدواريم كشور ما در اين سه سال كه رياست اجلاس را برعهده دارد اهداف مورد نظر اين اجلاس را مورد توجه قرار بدهد.
دولت به ساماندهي
وضعيت معيشت مردم بپردازد
رئيس مجلس خبرگان در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه دولت بايد به صورت جدي تر و عميق تر به ساماندهي وضعيت معيشت مردم بپردازد تصريح كرد: انقلاب ما انقلابي بود كه مي خواست هم براي دنيا و هم براي آخرت مردم كار كند، انقلاب فقط براي اين شكل نگرفت كه صرفا مردم متدين باشند و وضعيت اقتصادي خوبي نداشته باشند چرا كه قبل از انقلاب هم ما مردم متديني داشتيم.
رئيس مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد: دولت بايد براي رسيدن به اين اهداف يعني تامين معيشت عمومي مردم از نخبگان و كساني كه مي توانند نظريات خوبي در اداره كشور داشته باشند كمك بگيرد و اين طور نباشد كه دولت خود را محصور كند؛ البته منظور من از دولت، عام است و مجلس هم بايد به اين موضوعات توجه داشته باشد و همه نهادها و اركان نظام كه افراد و مسئول رسمي دارند بايد قبول كنند كه از نظرات ديگران استفاده كنند و نبايد در را به روي خود ببندند و بگويند فقط ما هستيم، البته به اين موضوع عمل مي شود ولي بايد توجه بيشتري كرد.
وي با بيان اينكه لازم است فعالان سياسي و اقتصادي خارج از دولت نيز با يكصدايي و هم زباني به هم كمك كنند كه در نهايت اين كشور سالم به مقصد برسد اظهار داشت: اينكه فعالان اقتصادي و سياسي هر كدام جدا باشند، همديگر را خنثي مي كنند و ما به جايي نمي رسيم، بايد از موقعيت هاي مثبت هر زمان براي اصلاح امور استفاده كرد، كساني كه خارج از دولت فعال اقتصادي هستند بايد در اين برهه و در اين شرايطي كه ما در آن قرار داريم از مسائل شخصي كم كنند و با انگيزه خدمت به مردم كار انجام دهند.
ضرورت قناعت در همه شرايط
آيت الله مهدوي كني در ادامه با اشاره به اهميت مسئله قناعت در اسلام گفت: اولا بايد بدانيم كه لازم است همه ما فعال باشيم و كوشش كنيم، چرا كه هيچ ملتي بدون كوشش به جايي نرسيده است و همچنين اسلام ما را به قناعت دعوت مي كند، همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه معناي قناعت اين نيست كه فقط در روز تنگدستي قناعت كنيم بلكه قناعت در همه امور لازم است و هم اكنون مي بينيد كشورهايي كه به جايي رسيده اند به خاطر اين بوده كه مردمشان اهل قناعت بوده اند اما متاسفانه ما ايراني ها اهل اسراف هستيم چون خدا به ما نعمت زياد داده اسراف كرده ايم.
وي با بيان اينكه مسئولان و كاركنان دولت كه بيت المال در دستشان است نبايد فكر كنند كه مي توانند همين طوري خرج داشته باشند گفت: براي رسيدن به هدف هاي بزرگ بايد قناعت كرد، البته قناعت كردن فقط در مواقعي كه تنگدست شديم لازم نيست و اصلا قناعت براي سر پا ايستادن است و يكي از اركان اقتصاد مقاومتي كه رهبرمعظم انقلاب به آن اشاره داشتند همين قناعت است.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه ما كه در تحريم قرار گرفته ايم بايد قناعت كنيم، گفت: وقتي بايد در مال خود قناعت داشته باشيم چه برسد به اموال بيت المال و البته در اين راستا لازم است تا بزرگان، علما و ائمه جمعه قناعت را در بين مردم ترويج كنند؛ البته آقايان مي گويند صحبت از قناعت مي شود ولي خودشان قناعت نمي كنند يا اينكه گفته مي شود چون نداريم بايد قناعت كنيم و من در جواب مي گويم كه وقتي در رفاه هم هستيم بايد قناعت كنيم.
آيت الله مهدوي كني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه انقلاب ما داراي سه ركن رهبري، مردم و دولت است، گفت: دولت بايد اهداف انقلاب را به مرحله اجرا برساند و در اين راستا اضلاع اين مثلث بايد با هم همكاري كنند يعني رهبري به عنوان هماهنگ كننده ايفاي نقش كند و دولت هم سياستها را اجرا كند و مردم نيز كمك كنند؛ البته در اين راستا منظور از دولت، حكومت اسلامي است و تنها هيات دولت منظور نيست، يعني مجلس و نيروهاي نظامي و انتظامي و غيره نيز در اين مجموعه قرار مي گيرند.
رئيس مجلس خبرگان همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به زلزله اخير آذربايجان گفت: در رابطه با مسئله زلزله صحبت هاي زيادي شد، و كارهاي خوبي هم صورت گرفته است.
كسالت دليل عدم حضور آيت الله مصباح در اجلاس خبرگان
آيت الله مصباح يزدي يكي از غايبان جلسه ديروز مجلس خبرگان بود.
وي در اين زمينه به فارس گفت: بنده به دليل درد زانوهايم و شرايط فيزيكي محل برگزاري اجلاس خبرگان نتوانستم در جلسه شركت كنم و به همين دليل عذرخواهي كرده ام.
جليلي: مهم ترين چالش آمريكا تدبير براي بقاياي رژيم صهيونيستي است
دبير شوراي عالي امنيت ملي سخنران ويژه اجلاس ديروز مجلس خبرگان بود.
دكتر سعيد جليلي با اشاره به طراحي آمريكا براي ساماندهي ظرفيت رژيم صهيونيستي براي تقابل جريان انقلاب اسلامي و تاكيد بر ظرفيت هاي آزاد شده در منطقه ناشي از بيداري اسلامي اظهار داشت: امروز تدبير براي بقاي رژيم صهيونيستي به مهمترين چالش دولتمردان آمريكايي تبديل شده است.
وي گفت: ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه انقلاب اسلامي و مزيت هاي جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و علمي در منطقه و جهان آمريكا را منفعلانه به طراحي فشارهاي همه جانبه عليه ملت ايران كرده است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران به ويژه در عرصه تثبيت انديشه ديني به عنوان خاستگاه مطالبات مردم منطقه و نيز انزواي رژيم صهيونيستي در عرصه منطقه و جهان افزود: سايه اقتدار فراگير جمهوري اسلامي ايران امنيت و ثبات را در منطقه حاكم گردانيده است.
وي با اشاره به اظهارنظر يكي از مقام هاي سابق عالي رتبه آمريكا مبني بر اينكه خاورميانه كليد تسلط بر دنيا است و قلب خاورميانه نيز ايران است تصريح كرد: هر چند آمريكايي ها از هيچ گونه تهديد و فشاري عليه ملت ايران فروگذار نمي كنند ولي جمهوري اسلامي ايران توانسته است تا با منطقي روشن گفتمان انقلاب اسلامي در تقابل با آمريكا و رژيم صهيونيستي را به گفتمان برتر ملت هاي منطقه تبديل كند به گونه اي كه به اذعان رسانه هاي غربي ميزان تنفر از آمريكا در مردم منطقه رو به فزوني است.
جليلي با اشاره به طراحي آمريكا براي ساماندهي ظرفيت رژيم صهيونيستي براي تقابل جريان انقلاب اسلامي و تاكيد ظرفيت هاي آزاد شده در منطقه ناشي از بيداري اسلامي اظهار داشت: امروز تدبير براي بقاي رژيم صهيونيستي به مهمترين چالش دولتمردان آمريكايي تبديل شده است.
آغاز شكست هاي اسرائيل پس از انقلاب اسلامي
دبير شوراي عالي امنيت ملي با تقسيم كردن عمر رژيم صهيونيستي به دوره 30 ساله قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و دوره 30 ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داد: 30 سال نخست دوره پيروزي ها و موفقيت هاي رژيم صهيونيستي در جنگ هاي 1948 و 1967 بوده اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي با عقب نشيني رژيم صهيونيستي از سرزمين هاي اشغالي لبنان و شكست در جنگ هاي 33 روزه لبنان و جنگ 22 روزه غزه ديگر اميد براي ادامه حيات رژيم صهيونيستي رو به افول است.
وي با تاكيد بر رسالت انقلاب اسلامي براي بهره گيري از توان امت اسلامي در مسير تقابل با نظام سلطه تصريح كرد راهبرد جمهوري اسلامي ايران در قبال جريان بيداري اسلامي مبتني بر محوريت انديشه ديني، تقويت مقاومت و تثبيت وحدت اسلامي است.
گفتني است در اجلاس ديروز مجلس خبرگان تعدادي از اعضا به ايراد سخناني در مورد اوضاع و مسائل كشور پرداختند.
حجج اسلام بهرامي(نماينده كرمان)، عليرضا اسلاميان(نماينده چهارمحال و بختياري)، احمد بهشتي(نماينده فارس) و نمازي(نماينده آذربايجان غربي) از جمله سخنرانان نخستين روز اجلاس خبرگان بودند.
پس از پايان نطق هاي پيش از دستور، مراسم تحليف حجت الاسلام والمسلمين عالمي نماينده خراسان رضوي و ماموستا حسام الدين مجتهدي نماينده اهل سنت كردستان در مجلس خبرگان رهبري به عنوان نمايندگان جديد انجام شد.


كاخ سفيد ارسال پيام محرمانه به ايران را تكذيب كرد

كاخ سفيد ادعاي يك روزنامه صهيونيستي درباره ارسال پيام محرمانه به ايران را تكذيب كرد.
خبرگزاري رويترز گزارش داد: روزنامه يديعوت آحارانوت بدون ذكر نام منابعش مدعي شد واشنگتن از طريق دو كشور اروپايي كه به نام شان اشاره نشده است به تهران پيام داده كه آمريكا در صورت حمله اسرائيل به ايران در آن مشاركت نخواهد داشت.
اين روزنامه مدعي شد كه آمريكا به ايران گفته است در ازاي اين كار از تلافي عليه منافع آمريكا از جمله عليه نيروي نظامي آمريكا در خليج فارس خودداري كند.
يك مقام رژيم صهيونيستي در بيت المقدس كه خواست نامش فاش نشود اين گزارش را غيرمنطقي خواند.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي روزهاي يك شنبه و دوشنبه در سخنراني هايي از قدرت هاي جهان خواست خط قرمز روشني را براي برنامه هسته اي ايران مشخص كنند.
فيليپ جي كارني، سخنگوي كاخ سفيد، درباره گزارش يديعوت آحارانوت به رويترز، گفت: اين گزارش نادرست است. كاملا نادرست است.
وي كه اوباما را در يك سفر انتخاباتي به اوهايو همراهي مي كرد، افزود: اين گزارش غلط است و ما درباره فرضيه ها صحبت نمي كنيم.
كارني هم چنين به راديو آمريكا گفت كه باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا معتقد است كه براي حل مسئله هسته اي ايران هم چنان براي ديپلماسي زمان باقي است.
وي افزود: اما اين پنجره براي هميشه باز نخواهد ماند. همان طور كه رئيس جمهور گفته و من و ديگران گفته ايم، اوباما اطمينان داده است كه همه گزينه ها در راستاي پرداختن به اين موضوع بسيار جدي هم چنان روي ميز قرار دارد.
به گزارش رويترز مقامات نظامي ايران بارها اعلام كرده اند كه كوچك ترين تعرضي به آسمان و خاك ايران را به شديدترين شكل پاسخ خواهند داد.


امتناع دوباره اعضاي شوراي همكاري از پذيرش قيموميت رژيم سعودي (خبر ويژه)

وزيران خارجه اعضاي شوراي همكاري خليج فارس بررسي طرح عربستان براي وحدت 6 عضو اين شورا را براي بار دوم به تعويق انداختند.
به گزارش ميدل ايست آن لاين كه اين رويداد را نشانه اختلافات عميق در شوراي همكاري ارزيابي كرده، پادشاه عربستان سال گذشته به كشورهاي عضو پيشنهاد داد تا براي جلوگيري از سرايت بهار عربي به اين كشورها تشكيل يك اتحاديه بدهند. تصويب اين پيشنهاد يك بار از ماه ژانويه گذشته تا ماه آگوست به تاخير افتاده بود و در جلسه اخير شورا نيز اعضا تصميم گرفتند تا بررسي و تصويب طرح را به عقب بيندازند.
شوراي همكاري خليج فارس در بيانيه پاياني خود تاكيد كرد شورا نياز به وقت بيشتر براي انجام بررسي هاي بيشتر در اين زمينه دارد تا نگراني ها ونظرات تمامي اعضاي شورا مورد بررسي قرار بگيرد.
ميدل ايست آن لاين مي افزايد: به اعتقاد كارشناسان اين ماجرا نشان مي دهد كه تا چه اندازه در درون شورا اختلاف بالا است. به خصوص كه كشورهاي عضو شورا از اين مي ترسند كه به بهانه وجود تهديدهاي خارجي با پذيرش پيشنهاد وحدت مورد تهديد عربستان واقع شوند. منابع نزديك به شوراي همكاري خليج فارس مي گويند كه اعضاي شورا به هيچ وجه وحدت ميان اعضا را تاييد نمي كنند و در عين حال افكارعمومي در اين كشورها مخالف ادغام اعضاي شوراي همكاري هستند.
 


روايت مدير مؤسسه استراتفور از زوال ابتكار عمل در حاكميت تل آويو (خبر ويژه)

بحران راهبردي كه اسرائيلي ها با آن روبرو هستند اين است كه اهرم هاي قدرت آنان شامل روابط پنهان و آشكار و قدرت نظامي ديگر نمي تواند مانند گذشته محيط پيرامون آنان را شكل بدهد.
جرج فريدمن مدير انديشكده اطلاعاتي استراتفور با تأكيد بر تحليل فوق نوشت: اسرائيل با بحران هاي بزرگي از جمله تهديد بودن همه همسايگان، عدم كارايي نظامي، قدرت ايران، و اختلافات سياسي و نظامي مذهبي در ساختار تل آويو مواجه شده است.
وي در پايگاه اينترنتي استراتفور نوشت: امنيت اسرائيل در محيط راهبردي آن در سراشيب اضمحلال قرار دارد و ايران قدرتش را به سمت غرب يعني عراق و سوريه گسترش داده است. اسرائيل اكنون قدرت تحميل خواسته هايش را ندارد و اسير مخمصه راهبردي شده است.
به گزارش خبرگزاري قدس، فريدمن معتقد است: توانايي اسرائيل براي نفوذ بر وقايعي كه در سرحداتش روي مي داد، هيچ وقت عالي نبود اما حالا ديگر وقايعي كه در كشورهاي هم مرزش روي مي دهد از كنترلش خارج شده است. سياست اسرائيل از قديم الايام اين بود كه روي تهديد اصلي تمركز كند، با استفاده از توازن قدرت موقعيت را ثبات بخشد و در نهايت به كاربرد قاطعانه نيروي نظامي متوسل شود اما ديگر برايش مقدور نيست تهديد اصلي را شناسايي كند. حالا ديگر از جانب همه همسايگانش تهديدي متوجهش هست و اين بدان معني است كه استفاده از توازن قدرت در اين كشورها براي به وجود آوردن مرزهايي امن، ديگر گزينه مناسبي براي اسرائيل نيست. ديگر روشن نيست كه آيا دسته بندي اي هست كه اسرائيل از آن پشتيباني كند يا توازني كه به آن دست يابد يا نه. در نهايت، مي توان گفت مشكل بيش از آنكه نظامي باشد، سياسي است. اسرائيل ديگر توانايي تحميل راه حل سياسي خود را ندارد.
مدير مؤسسه استراتفور در ادامه اين تحليل خاطرنشان كرد: مقامات اسرائيل ابتكار عمل راهبردي را از دست داده اند و نوع قدرتشان در مقابله با مسائل راهبردي نتيجه بخش نيست. آنها ديگر در نهايت قدرت نيستند، بلكه در محدوده پيچيده اي محصور شده اند كه با راه حل هاي نظامي سازگار نيست. همان گونه كه در جنگ 2006 با حزب الله معلوم شد. جنگ هاي لبنان و غزه، بدبياري براي اسرائيل بود.
وي سپس به موضوع ايران پرداخت و نوشت: مقامات نظامي و اطلاعاتي اسرائيل مي ترسند در جنگ با ايران شكست بخورند. اسرائيل با مشكل داخلي هم روبروست، با بحران اعتماد. بسياري از رهبران نظامي و اطلاعاتي اسرائيل با حمله به ايران مخالفند. بخشي از اين مخالفت ريشه در محاسبات شان دارد. بخشي ديگر مربوط به مجموعه اي از عمليات نظامي نه چندان موفقي است كه اعتماد آنها به گزينه نظامي را خدشه دار كرده است. همزمان اختلافات مذهبي در اسرائيل و در داخل كابينه اوج گرفته است.
 


صداي واحد 120 كشور به حمايت از ايران درس مهمي براي آمريكاست (خبر ويژه)

يك ديپلمات سابق آمريكايي گفت واشنگتن بايد به واقعه اي كه نمايندگان و سران 120 كشور را در تهران گرد هم آورد، توجه ويژه كند.
ادوارد پيك تصريح كرد: بايد به آنچه در تهران گذشت، بيشتر توجه كنيم به ويژه كه حاضران در اين اجلاس يكصدا حق ايران را در دستيابي به فن آوري هسته اي صلح آميز به رسميت شناختند، و اين مسئله اي بسيار مهم و درسي براي كساني است كه تاكنون از خواب برنخاسته اند.
پيك تاكيد كرد: با توجه به اين كه ايران عضو معاهده ان پي تي است، دستيابي به فن آوري هسته اي براي مقاصد صلح آميز حق مسلم اين كشور است؛ ولي فقط اسرائيل از امضاي اين معاهده سر باز زده است. رفتار ما در قبال ايران و اسرائيل متناقض و فريبكارانه است.
به گزارش العالم، ادوارد پيك رويكرد كشورهاي غربي به زرادخانه هسته اي اسرائيل و فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران را نفاق سياسي توصيف كرد و گفت: اكثر آمريكايي ها نمي دانند كه اسرائيل بمب اتمي دارد.
 


يونگه ولت: ايران دو مسير را پيش روي غرب نهاده است (خبر ويژه)

ايران در كنار اعتمادسازي هشدار روشني مي دهد مبني بر اينكه در صورت خطاي غرب، قادر به گسترش رويارويي در زمينه فعاليت هاي هسته اي است.
نشريه آلماني يونگه ولت با اشاره به گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمينه موفقيت هاي فني ايران نوشت: ايران كمتر از ميزاني اورانيوم غني مي كند كه از نظر فني امكانش را دارد. اين واقعيت كه آن را رسانه هاي تابع جريان روز غرب ناديده مي گيرند در تازه ترين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي تاييد مي شود.
اين نشريه افزود: خبرگزاري ها و رسانه هاي تابع جريان غالب در خبررساني خود درباره گزارش تازه ايران اين نكته را در كانون توجه قرار داده اند كه ايران در سه ماه گذشته «ظرفيت هاي» خود را در تاسيسات زيرزميني و به شدت مورد حفاظت فردو دو برابر كرده است. گرچه به اين نكته در گزارش تاكيد خاصي نمي شود اما مي توان با مقايسه گزارش قبلي كه در آخرهاي مه گذشته منتشر شده به آن دست يافت. با اين وجود مطلب غافلگيركننده اي در آن وجود ندارد زيرا ايراني ها بيش از دو سال پيش به آژانس بين المللي انرژي اتمي اطلاع داده بودند كه مي خواهند در فردو در مجموع 16 به اصطلاح كاسكاد، مجموعه اي از سانتريفيوژهاي گازي به كار بگيرند. اين يعني حدود 3 هزار سانتريفيوژ. در حال حاضر آنگونه كه از گزارش موجود در اينترنت برمي آيد، 12كاسكاد- به جاي هفت و نيم در سه ماه قبل- نصب شده است. اما آژانس در عين حال اطلاع مي دهد تنها يك سوم آنها، چهار كاسكاد، راه اندازي شده اند.
يونگه ولت در ادامه گزارش خود خاطرنشان كرد: تصوير هميشگي نشانگر اين است كه ايران پايين تر از امكاناتش كار مي كند تا رويارويي با غرب را بيشتر دامن نزند. در عين حال گسترش ظرفيت ايران هشدار مشخصي نيز به غرب است كه از تحريك و تهديد دست بردارد.


روايت مقامات صهيونيست از دلايل انزواي اسرائيل (خبر ويژه)

يك مقام صهيونيست راز فاصله گرفتن آمريكا از بلوف هاي نظامي اسرائيل عليه ايران را فاش كرد.
ژنرال دمپسي رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا اخيرا تصريح كرده بود آمريكا حاضر نيست همدست اسرائيل در حمله به ايران تلقي شود. روز گذشته نيز روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت از پيغام محرمانه آمريكا به ايران خبر داد مبني بر اينكه «واشنگتن از حمله تل آويو به تاسيسات هسته اي ايران حمايت نمي كند» و «شما هم پايگاه هاي ما در خليج فارس را تهديد نكنيد». اين گزارش يديعوت آحارونوت از سوي جي كارني سخنگوي كاخ سفيد تكذيب شد. اما رابرت باير افسر سابق سيا به بي بي سي گفت بعيد نيست آمريكا چنين كرده باشد.
در همين حال به گفته يك مقام اسرائيلي، آمريكا با تجاربي كه از عراق اندوخته است خود را با ايران درگير نمي كند.
گيورا آيلند مشاور قبلي امنيت ملي رژيم صهيونيستي اعلام كرد «احتمال مشاركت آمريكا با اسرائيل در حمله عليه تاسيسات هسته اي ايران بسيار ضعيف است.» وي افزود: آمريكا تا بحال به دليل فعاليت هسته اي به كشوري حمله نكرده و معمولا زماني اقدام نظامي مي كند كه منافعي برايش داشته باشد. آمريكا تاكنون نتوانسته از بحران عراق و افغانستان خلاص شود پس به هيچ وجه مايل نيست خود را با مشكل بزرگي همچون ايران درگير كند و دردسري تازه براي خود بيافريند.
همزمان رسانه هاي صهيونيستي نظير معاريو و راديو اسرائيل از وخامت روابط با آمريكا و كشورهاي غربي خبر مي دهند. نتانياهو در آخرين جلسه كابينه خود با تلخي تمام گفته است: گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته هاي پيشين مرا تاييد مي كند كه تحريم ها اثري بر اقتصاد ايران ندارند و مانع از پيشرفت در برنامه اتمي نمي شوند و موجب گرديده كه مقامات ايران از گفت وگو با ابرقدرت ها سوءاستفاده كنند و فرصت لازم را براي پيشرفت در برنامه اتمي خود به دست مي آورند.بايد حقيقت را گفت و آن اينكه جامعه بين المللي يك خط قرمز روشن براي ايران تعيين نمي كند و حكومت تهران نيز فكر مي كند كه جامعه بين المللي قاطعيت ندارد.
وي با انتقاد از حضور نمايندگان 120 كشور جهان در نشست جنبش عدم تعهد در تهران گفت: آنها موضوع نابودي اسرائيل را از زبان سران ايران شنيدند و از جاي خود تكان نخوردند و هيچ كس بلند نشد و سالن را ترك نكرد.
در همين حال روزنامه معاريو در گزارشي كه به سخنان نتانياهو مي پرداخت، نوشت: بحران اعتماد ميان آمريكا واسرائيل بر سر ايران شكل گرفته است.
از سوي ديگر داني ابالون معاون وزير خارجه اسرائيل در صفحه فيس بوك خود نوشت: رژيم اسلامي خيلي وقت است كه از تمام خط قرمزها عبور كرده و ما هر اقدامي را كه بر مشروعيت اين رژيم مي افزايد، محكوم مي كنيم. ديدار دبيركل سازمان ملل از تهران يك اشتباه سياسي بود. او بايد اين اجلاس را تحريم مي كرد. ما مستقيما به دبيركل سازمان ملل متحد رجوع كرديم و از وي مصرانه خواستيم كه در اين اجلاس شركت نكند. شايسته نبود كه وي در اجلاسي شركت كند كه نمايانگر رفتار و اعمالي قبيح است.


اعلام وضعيت فوق العاده در پي جراحي شاه 88 ساله (خبر ويژه)

به دنبال اعلام وخامت حال پادشاه سعودي و زير تيغ جراحي رفتن وي، آل سعود ضمن اعلام آماده باش در عربستان، تدابير امنيتي ويژه اي را در اين كشور اتخاذ كرد.
به گزارش العالم به نقل از المنار فلسطين، به دنبال اعلام خبر جراحي ملك عبدالله در يكي از بيمارستان هاي نيويورك، تدابير امنيتي ويژه اي در اين كشور اتخاذ شده است. برخي منابع سعودي و آمريكايي مي گويند كه وضع جسماني ملك عبدالله بسيار وخيم است و اين موضوع خاندان سعودي را واداشته تا تدابير امنيتي خاصي را در كشور اتخاذ و نيروهاي نظامي و امنيتي را به حالت آماده باش درآورند.
شاه 88 ساله عربستان در حالي تحت عمل جراحي قرار گرفته است كه در يك سال گذشته دو وليعهد خود، سلطان بن عبدالعزيز و نايف بن عبدالعزيز را كه هر دو برادران ناتني اش بودند، به فاصله هشت ماه از دست داد.


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14