(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 15 شهریور 1391 - شماره 20299

با رد درخواست آمريكا
افغانستان: تحريم ايران ما را با بحران اقتصادي مواجه مي كند
دولت رشد اقتصادي كشور را 5 درصد اعلام كرد
16 ميليون تومان تسهيلات به زلزله زدگان براي بازسازي خانه هاي آسيب ديده
با مرتفع شدن زيان انباشته سهام 26 نيروگاه و شركت توزيع برق واگذار مي شود
معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد
امضاي قرارداد ساخت 2 قطعه آزادراه تهران -شمال با كنسرسيوم داخلي
وزير نيرو: كمبود منابع آب منازعات منطقه اي را رشد داده است
درخواست اتاق بازرگاني تهران براي تعويق بورس ارز
با تشكيل كارگروه دولت و مجلس تكليف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تعيين مي شود
در صورت راه اندازي بورس ارز سياست هاي تعرفه اي تغيير خواهد كرد
تورم مردادماه 5/23 درصد شد
كوتاه اقتصادي


با رد درخواست آمريكا

افغانستان: تحريم ايران ما را با بحران اقتصادي مواجه مي كند

اتاق بازرگاني افغانستان تأكيد كرد: كشورش به درخواست آمريكابراي تحريم ايران توجه نخواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري ها، اين اتاق به تازگي اعلام كرد: هفته گذشته هيئتي از وزارت خزانه داري آمريكا با مقامات بانك مركزي، بانك هاي خصوصي و ساير فعالان بخش خصوصي افغانستان در كابل ديدار كرده و آنها را براي عدم همكاري با شركت هاي ايراني تحت تحريم هاي غرب تحت فشار قرار داده است.
خان جان الوكوزاي، معاون اتاق بازرگاني افغانستان گفت: «هشدار مستقيمي از جانب دولت آمريكا داده نشده. اما اگر درخواست رسمي از جانب دولت آمريكا دريافت كنيم، مطمئن هستم كه دولت افغانستان به روشني به آن جواب رد خواهد داد.»
وي همچنين به رويترز گفت: «اگر آمريكا ما را وادار به توقف همكاري با ايران كند، ما با بحران اقتصادي مواجه خواهيم شد.»
اين مقام افغاني با بيان اينكه افغانستان روابط نزديكي با ايران دارد و ايران يكي از تأمين كنندگان اصلي سوخت افغانستان است گفت: پيروي از تحريم هاي آمريكا عليه ايران موجب تضعيف هر چه بيشتر اقتصاد افغانستان مي شود.
به گفته وي واردات كالاي افغانستان به ارزش دو ميليارد دلار از كشورهاي ديگر از طريق مسير ترانزيتي بندرعباس انجام مي شود.
در همين راستا مظفر عليخاني، دبير كل كنفدراسيون صادرات ايران هم در پاسخ به ايسنا، فشارهاي آمريكا به افغانستان براي قطع رابطه تجاري با ايران را بي تأثير دانست و گفت: تلاش ما اين است كه حجم صادرات كشور را به افغانستان امسال به دو ميليارد دلار برسانيم.
وي تأكيد كرده است كه ايران و افغانستان اشتراكات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي زيادي با يكديگر دارند و آمريكا نمي تواند مانع ادامه ارتباطات بين دو كشور شود.
در همين حال پرس تي.وي نيز گزارش داده كه كميسيون مشترك اقتصادي ايران و افغانستان قرار است طي روزهاي جاري برگزار شود.از سوي ديگر آمار گمرك ايران نشان مي دهد كه حجم تجارت غيرنفتي ايران و افغانستان سال گذشته بيش از 2 ميليارد دلار بوده است.
 


دولت رشد اقتصادي كشور را 5 درصد اعلام كرد

معاون وزير اقتصاد، رشد اقتصادي كشور در سال 90 را حدود 5 درصد اعلام كرد و از راه اندازي بورس ارز در نيمه دوم شهريورماه خبر داد.
محمد پاريزي معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در نشستي خبري با اشاره به نرخ رشد اقتصاد كشور گفت: رشد اقتصادي كشور در سال 1390 حدود 5 بوده است.
وي تاكيد كرد: در اين زمينه امسال هم رشد خواهيم داشت.
معاون وزير اقتصاد همچنين از راه اندازي بورس ارز در نيمه دوم شهريورماه خبر داد و گفت: بازار شفاف شكل مي گيرد تا همه كساني كه به ارز نياز دارند، نيازشان را تامين كنند.
وي ادامه داد: ارز كالايي استراتژيك است و نمي توانيم آن را حراج كنيم زيرا باعث رانت مي شود و اكنون هم نرخ ارز توسط چند نفر در داخل و خارج تعيين مي شود.
پاريزي تاكيد كرد: بانك مركزي به عنوان مسئول نظام ارزي و پولي اجازه دارد كه بازار را مديريت كند و خريد و فروش انجام دهد.
پاريزي با بيان اين كه اقتصاد كشور از محيط بيروني و اقتصاد جهاني تاثير مي پذيرد، گفت: اقتصاد دنيا لحظه به لحظه تغيير مي كند و بحران اقتصادي جهان، بحران منطقه يورو و هم چنين ريسك بازار نفت بر اقتصاد ما تاثيرگذار هستند و در نتيجه شرايط ايجاب مي كند كه به اين رخدادها توجه كنيم.
وي در ادامه با بيان اين كه در شرايط حاضر با مشكلاتي مواجه هستيم، تصريح كرد: محدوديت هاي كالايي براساس تحريم ها، محدوديت هاي مالي و جريان وجوه مالي و هم چنين محدوديت سرمايه اي سه چالش اصلي است كه شايد لازم باشد كشور برنامه هاي مديريتي خود را به آنها اختصاص دهد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با بيان اين كه در آخرين گزارش صندوق بين المللي پول در ماه جولاي، اقتصاد ما براساس GDP رتبه هفدهم را كسب كرده است، افزود: ممكن است در منطقه، كشوري در رقابت با ما باشد، اما حجم اقتصاد اين كشورها مانند كشور ايران نيست.
پاريزي به شاخص توسعه انساني كشور اشاره و خاطرنشان كرد: با شاخص 707/0 جزو كشورهاي برتر در منطقه هستيم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: سال 89 رشد اقتصادي ايران معادل 8/5 و در دنيا معادل 3/5 بود كه سال 90 رشد اقتصادي در دنيا كاهش پيدا كرده و به 9/3رسيد، اما در ايران رشد حدود 5 درصدي را تجربه كرديم و برآوردها نشان مي دهد كه در سال 91 رشد مثبت را خواهيم داشت.
وي در ادامه به شاخص عدالت يا توزيع درآمد اشاره و اظهار كرد: در اين بخش ضريب جيني به عنوان مهم ترين شاخص در عملكرد برنامه چهارم و سال هاي 89 و 90 به ترتيب 32/ 39، 13/ 38و 7/30 بوده است.
پاريزي در ادامه، نسبت هزينه بالاترين دهك به پايين ترين دهك خانوارها را در مورد عملكرد برنامه چهارم 6/14، سال 89، 3/12و سال 90، 3/11اعلام و تصريح كرد: نرخ بيكاري در بهار سال جاري
9/12درصد گزارش شده است، اما به دنبال يك رقمي شدن اين نرخ هستيم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با بيان اين كه نرخ تورم سال 89، 4/12 و 90، 5/21بوده است، تصريح كرد: آخرين نرخ تورم 12تيرماه 91، 9/22درصد گزارش شده كه روندي افزايشي است.
پاريزي با بيان اين كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بخشي از اين افزايش تورم را باعث شد، گفت: بررسي ها نشان مي دهد آثار مربوط به هدفمندسازي يارانه ها تا آبان ماه 90 تخليه شد و مهم ترين آمار در رشد تورم رشد نرخ بوده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: بررسي تورم ماهانه نشان مي دهد كه اين روند رو به كاهش است به طوري كه فروردين ماه 6/2، ارديبهشت ماه 5/2، خرداد 7/1، تيرماه 8/1درصد نسبت به ماه قبل تغيير داشته است و احتمال اين روند با سياست هاي انقباضي ادامه پيدا مي كند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به ساماندهي بازار ارز گفت: بعد از يك دوره 10ساله از سال 80 كه نظام ارزي شناور مديريت شده به خوبي در كشور مستقر بود و توسط مسئولان نظام پولي، بانكي اداره مي شد در اواخر سال 89 بازار ارز به دليل مسائل مربوط به معاملات از حالت عادي خارج شد و فاصله نرخ ارز آزاد با نرخ اعلام شده توسط مقامات اصلي افزايش پيدا كرد. به طوري كه اكنون نسبت به هر تغييري واكنش نشان داده و تاثير مي پذيرد و شايد نرخ آن نسبت به آب و هوا هم تغيير كند.
وي با اشاره به اين كه كشور نبايد بيش از اين نسبت به ارزان فروشي ارز كه يك كالاي استراتژيك است، اقدام كند، افزود: اين كه بخواهيم ارز ارزان را به صورت فراگير در خدمت عده اي قرار دهيم مورد پذيرش هيچ كس نخواهد بود و رانت عظيمي در اقتصاد كشور شكل مي گيرد و به علاوه نمي توان پيگيري كرد كه افرادي كه ارز دولتي گرفته اند كالاهاي وارداتي را براساس نرخ ارز دولتي در اختيار مردم قرار مي دهند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هم چنين اگر از پي اين كار، منافع ايجاد شود كه حتما اين طور است بايد به جامعه برگردد البته با شرط اين كه كماكان نيازهاي ضروري را با قيمت مرجع تامين كنيم.
پاريزي با اشاره به اين كه ابزارها و گزينه هاي مختلفي براي ايجاد تعادل در بازار ارز مطرح شد، افزود: تشخيص مسئولان نظام پولي و مالي اين بود كه بازار شفاف و رقابتي شكل بگيرد تا همه كساني كه نياز به ارز دارند، نيازشان را تامين كنند.
پاريزي همچنين مسئول اعلام خط فقر را مركز آمار ايران اعلام و تصريح كرد: خط فقر براي ساكنان مناطق مختلف تهران و حتي شهرهاي مختلف كشور متفاوت است.
وي، ميزان رشد نقدينگي در ماه هاي ابتداي سال جاري را حدود 5 تا 6 درصد اعلام و خاطرنشان كرد: بنگاه هاي اقتصادي بايد از تنگنا نجات پيدا كنند و از سوي ديگر اين اقدام در شرايطي بايد انجام شود كه تورم افزايش پيدا نكند.
بنابراين پرداخت تسهيلات بايد به گونه اي صورت گيرد كه كمترين مخاطره را در مورد نرخ تورم داشته باشد.


16 ميليون تومان تسهيلات به زلزله زدگان براي بازسازي خانه هاي آسيب ديده

مديركل بازسازي بنياد مسكن انقلاب اسلامي از آغاز عمليات بازسازي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي خبر داد.
مجيد جودي در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه به سبب كمبود زمان مجبور به انجام چندين عمليات به طور موازي هستيم، افزود: به تدريج در حال نصب و سوار كردن اسكلت، اجراي ديوار، كف و سقف واحدهاي تخريب شده بر اثر زلزله اخير هستيم.
وي سپس با تأكيد بر اينكه مصالح براي بازسازي واحدهاي تخريب شده به طور كامل تأمين شده اظهار داشت: هم اكنون 20 هزار تن فولاد حدود 2 هزار اسكلت 60 مترمربعي و به اندازه مورد نياز سيمان، شن و ماسه وارد منطقه شده است.
مديركل بازسازي بنياد مسكن در ادامه با اشاره به نزديكي فصل سرما و ضرورت آواربرداري هرچه سريعتر در مناطق زلزله زده گفت: براي اين منظور به ماشين آلات سنگين جهت آواربرداري در منطقه نياز است، بنابراين ساير نهادها و سازمان هاي عمومي بايد ما را در اين راستا كمك كنند.
وي، سپس در خصوص تسهيلات و اعتبارات اختصاص يافته به مناطق زلزله زده جهت بازسازي واحدهاي مسكوني اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت حدود 14 ميليون تومان وام از طريق بانك مسكن به هر واحد براي بازسازي اختصاص مي يابد كه از اين ميزان 12 ميليون و 500 هزار تومان وام با نرخ 4 درصد و يك ميليون و 500 هزار تومان نيز به صورت قرض الحسنه است.
به گفته جودي، همچنين مبلغ 2 ميليون تومان به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي شود كه مجموع تسهيلات پرداختي براي هر واحد 16 ميليون تومان است.
وي خاطرنشان كرد: يك ميليون تومان كمك بلاعوض نيز توسط استانداري براي معيشت مردم پرداخت مي شود.
مديركل بازسازي بنياد مسكن با بيان اينكه دولت 3 ميليون تومان كمك بلاعوض براي بازسازي فضاهاي دامي درنظر گرفته است، گفت: همچنين مبلغ 5 ميليون تومان وام ديگر با نرخ 4 درصد با معرفي بنياد و از طريق تسهيلات بانك كشاورزي براي اين منظور در نظر گرفته شده است.
جودي اضافه كرد: براي احداث و بازسازي فضاهاي شهري نيز 20 ميليون تومان وام با نرخ 4 درصد و براي واحدهايي كه نياز به مرمت دارند نيز 5 ميليون تومان وام اختصاص يافته است.
به گفته وي، سقف كمك هاي بلاعوض براي واحدهاي شهري نيز 2 ميليون تومان تعيين شده است.
جودي سپس به استقرار 13 استان به عنوان استان معين در منطقه خبر داد و گفت: 10 استان ديگر نيز به عنوان استان هاي پشتيبان اين استانها عمل خواهند كرد.
مديركل بازسازي بنياد مسكن با بيان اينكه 20 هزار واحد روستايي و 10 هزار واحد شهري بر اثر زلزله اخير در آذربايجان شرقي تخريب شده اند، اظهار داشت: تمام تلاشها بر اين است كه واحدهاي فرو ريخته و تخريب شده تا قبل از فرا رسيدن فصل سرما بازسازي شوند كه اولويت در فرآيند بازسازي با واحدهايي است كه به طور كامل تخريب شده اند.
جودي سپس تصريح كرد: تمام امكانات و وام هاي مورد نياز براي بازسازي واحدهاي تخريب شده، تأمين شده و تا ساخت و بازسازي آخرين واحد، ستادهاي معين در منطقه مستقر خواهند بود.


با مرتفع شدن زيان انباشته سهام 26 نيروگاه و شركت توزيع برق واگذار مي شود

معاون وزير نيرو از واگذاري سهام 26 نيروگاه و شركت توزيع برق در سال جاري خبر داد و اعلام كرد: دولت براي صفر شدن زيان شركت هاي توزيع برق و واگذاري آنها ساز وكار جديدي را تعريف و اجرايي كرده است.
محمد بهزاد در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت واگذاري نيروگاه و شركت هاي توزيع برق به بخش خصوصي گفت: در مجموع در كل كشور 40 نيروگاه برق براي واگذاري به بخش خصوصي داراي شرايط لازم هستند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اعلام اينكه تاكنون سهام 25 نيروگاه برق به بخش خصوصي واگذار شده است، تصريح كرد: در سال جاري سهام 15نيروگاه باقيمانده به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
اين مقام مسئول همچنين در خصوص آخرين وضعيت واگذاري شركت هاي توزيع برق سراسر كشور اظهار داشت: در حال حاضر مقدمات شركت هاي توزيع برق در حال انجام است.
وي با تاكيد بر اينكه تاكنون زيان انباشته 90درصد شركت هاي توزيع برق به توانير منتقل شده، بيان كرد: براي سال جاري واگذاري سهام 11شركت توزيع برق نهايي شده است.
بهزاد با يادآوري اينكه در حال حاضر زيان انباشت اين 11شركت توزيع برق براي واگذاري به طور كامل مرتفع شده است، بيان كرد: واگذاري شركت هاي توزيع برق در مقايسه با نيروگاه هاي برق زمانبر است، اما شرايط واگذاري اين شركت هاي برقي فراهم شده است.
معاون وزير نيرو با اعلام اينكه با سازوكار جديد تعريف شده مشكلي در واگذاري شركت هاي توزيع برق وجود ندارد، خاطرنشان كرد: پس از صفر شدن زيان اين شركت ها سهام آنها به طور كامل واگذار خواهد شد.
بهزاد پيشتر از انتقال 10 هزار ميليارد تومان زيان انباشته شركت هاي توزيع برق به دولت خبر داده و اعلام كرده بود: با صفر شدن زيان ها، امسال تمامي شركت هاي توزيع برق واگذار خواهند شد.
بنابراين گزارش: زيان انباشته شركت هاي توزيع برق مانع واگذاري اين شركت ها به بخش خصوصي مي شد كه با واگذاري آنها، انحصار دولت در عمليات توزيع و عرضه برق شكسته خواهد شد.
پيش از اين، مجلس شوراي اسلامي، نامشخص بودن نحوه توسعه شبكه در شركت هاي توزيع و شهرها پس از واگذاري به بخش خصوصي، لزوم اصلاح اساسنامه و مقررات حاكم بر اين شركت ها به منظور فراهم آوردن امكان اداره آنها توسط بخش خصوصي و مشكلات نقدينگي و مطالبات پيمانكاران و بروز مشكلاتي در روند اجرايي شركت ها اعلام كرده بود.


معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد

امضاي قرارداد ساخت 2 قطعه آزادراه تهران -شمال با كنسرسيوم داخلي

قرارداد ساخت قطعات 2 و 3 آزادراه تهران شمال با كنسرسيوم داخلي امضا شده است، اجرا و تكميل اين دو قطعه به دليل كوهستاني بودن مسير حدود 4 سال برآورد مي شود.
سيداحمد صادقي معاون وزير راه و شهرسازي ديروز در نشستي خبري با تشريح برنامه هاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل اظهار داشت: توجه خاص دولت به توسعه زيربناهاي حمل و نقل موجب شده است كه توسعه كشور در اين باره سرعت بگيرد.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در حال حاضر 10 هزار كيلومتر خط آهن در كشور وجود دارد و بيش از 10 هزار كيلومتر راه آهن نيز در دست احداث است كه حداكثر ظرف 5 سال آينده به اتمام مي رسد.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل ادامه داد: در حال حاضر 2 هزار كيلومتر آزادراه در كشور وجود دارد، اما 3 هزار و 200 كيلومتر نيز در حال ساخت است، ضمن آنكه 5 هزار كيلومتر بزرگراه و 10 هزار كيلومتر راه اصلي در دست احداث داريم.
معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: سال گذشته كل اعتبارات شركت ساخت 27 هزار و 720 ميليارد ريال بوده است كه 17 هزار ميليارد ريال آن از بودجه عمومي تامين شده و بقيه از محل فروش سهام كارخانجات دولتي و اوراق مشاركت حاصل شده است.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل اضافه كرد: اعتبارات مصوب امسال شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل 5 هزار و 700 ميليارد تومان افزايش يافته است و نسبت به سال 90 حدود 209 درصد رشد داشته است.
معاون وزير راه و شهرسازي يادآور شد: از اين رقم 23 هزار ميليارد ريال از محل بودجه عمومي و 35 هزار ميليارد ريال از محل فروش اوراق مشاركت تامين شده است.
صادقي درخصوص توانايي ساخت سالانه يك هزار كيلومتر خط آهن در كشور، گفت: اين توانايي وجود دارد، اما از لحاظ تامين اعتبار هم اكنون مي توانيم سالانه حداكثر 500 كيلومتر خط آهن و 500 كيلومتر آزادراه بسازيم.
معاون وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: سال گذشته 164 كيلومتر راه آهن و 218 كيلومتر آزادراه در كشور ساخته شد.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل تصريح كرد: هزينه ساخت هر يك كيلومتر راه آهن و آزادراه بسته به شرايط توپوگرافي منطقه متفاوت است، اما احداث هر يك كيلومتر آزادراه و يا راه آهن بسته به شرايط منطقه بين 3 تا 20 ميليارد تومان هزينه دارد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر انعقاد قرارداد با كنسرسيوم داخلي براي ساخت قطعات دو و سه آزادراه تهران-شمال، اظهار داشت: سال گذشته براي اجراي اين دو قطعه با كنسرسيومي خاص صحبت كرديم اما به دليل پرهزينه بودن اجراي اين دو قطعه (برآورد هزينه 3 هزار ميليارد توماني) طرف مشاركت اعلام كرد كه امكان تامين 50 درصد سهم خود را ندارد.معاون وزير راه و شهرسازي افزود: اخيرا با كنسرسيومي متشكل از دو شركت ايراني صحبت كرده ايم و به تفاهماتي دست يافته ايم.
صادقي اظهار داشت: تفاهم نامه با اين كنسرسيوم بزودي به امضا مي رسد و نام آن در آينده نزديك اعلام خواهد شد.مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل افزود: پيش بيني مدت زمان اجراي اين دو قطعه به دليل كوهستاني بودن مسير حدود چهار سال است.
صادقي با بيان اينكه سال گذشته 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل به فروش رفت، تصريح كرد: جذب نقدينگي مردم، كاهش تورم و توسعه عمراني كشور از مزاياي انتشار اوراق مشاركت است.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل تصريح كرد: امسال نيز مجوز انتشار 3 هزار و 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت گرفتيم كه 500 ميليارد تومان آن در ماه جاري به فروش مي رسد.
صادقي تصريح كرد: سال گذشته، يك هزار و 660 كيلومتر آزادراه، بزرگراه، راه اصلي و خط آهن افتتاح شد كه شامل يك هزار و 278 كيلومتر بزرگراه و راه اصلي، 218 كيلومتر آزادراه و 164 كيلومتر راه آهن بود.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: همچنين پروژه هايي كه در هفته دولت امسال آماده بهره برداري شد، شامل 734 كيلومتر انواع زيرساخت هاي حمل و نقل بود كه اين رقم شامل 694 كيلومتر بزرگراه، راه اصلي و 40 كيلومتر خط آهن با اعتبار 7 هزار و 210 ميليارد ريال است.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل اضافه كرد: همچنين بزرگراه سيرجان-بندرعباس به طول 384 كيلومتر حداكثر تا دهه فجر امسال بهره برداري مي شود.


وزير نيرو: كمبود منابع آب منازعات منطقه اي را رشد داده است

وزير نيرو گفت: احداث زيرساخت هاي بنيادي در بخش آب زماني به بهره وري مناسب مي رسد كه مديريت تقاضا، مديريت مصرف و روش هاي جامع مديريتي متناسب و همپاي هم پيشرفت كنند.
به گزارش ايرنا، مجيد نامجو ديروز در مراسم گشايش هشتمين اجلاس شوراي حكام مركز منطقه اي مديريت آب شهري در محل وزارت نيرو، گفت: توسعه ظرفيت هاي سازه اي و غيرسازه اي به ويژه در زمينه آموزش و آگاهي هاي عمومي از اهم برنامه هاي مديريتي وزارت نيرو در بخش آب بوده است.
وي ادامه داد: با اجراي پروژه هاي سدسازي، انتقال، توزيع و توسعه شبكه آب شهري، صددرصد جمعيت شهري و 86درصد جمعيت روستايي به آب سالم دسترسي دارند.
وزير نيرو در ادامه با اشاره به همكاري كشورمان با سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) در بخش آب گفت: در حال حاضر بخش هيدرولوژي يونسكو داراي 22 مركز درجه دو آب در جهان است و مركز منطقه اي مديريت شهري از اولين مراكز ذكر شده به شمار مي رود.
رئيس شوراي حكام منطقه اي مديريت آب شهري با اشاره به فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران از هفتمين اجلاس در ارديبهشت 1389تاكنون گفت: برگزاري نشست و دوره هاي آموزشي در خصوص مسائلي از قبيل سيلاب، اثرات تغيير اقليم در مديريت منابع آب و مسائل و مشكلات آب شهري از جمله اين اقدامات هستند.
وي با اشاره به پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران براي راه اندازي برنامه ابتكار عمل بين المللي خشكسالي به يونسكو در نوزدهمين مجمع عمومي آن اظهار داشت: شركت در بيستمين مجمع يونسكو اين امكان را فراهم ساخت تا وزارت نيرو بتواند از برنامه ابتكار عمل بين المللي خشكسالي در دو سال گذشته دفاع كرده و اين برنامه در اختيار ايران قرار بگيرد.
نامجو با اشاره به برگزاري اجلاس شوراي جهاني آب در شهر مارسي فرانسه، امنيت آبي را از مهمترين موضوعات مطرح در اين اجلاس ذكر كرد و افزود: منابع آب جهان تحت تأثير گرمايش جهاني و تغيير اقليم در حال تغيير كمي و كيفي است.
وي، مصرف بيش از اندازه آب و تبديل آن به فاضلاب را منجر به از دست دادن كيفيت آب سالم و آلودگي آبها ذكر كرد و گفت: به علت كمبود منابع آب و نياز روزافزون كشورها، چالش ها و منازعات منطقه اي در حال رشد بوده و روابط كشورها را تحت تأثير قرار مي دهد.
وزير نيرو با بيان اينكه سرانه آب شيرين تجديد شونده 22 كشور كمتر از هزار متر مكعب در سال است، اظهار داشت: اين در حالي است كه اگر يك كشور به ازاي هر نفر از حدود يك هزار و 700 متر مكعب كمتر آب در اختيار داشته باشد، با تنش هاي ادواري روبرو است.


درخواست اتاق بازرگاني تهران براي تعويق بورس ارز

اعضاي هيئت نمايندگان اتاق تهران خواستار تعويق يك ماهه بورس ارز براي بررسي بيشتر بخش خصوصي شدند.
هجدهمين نشست نمايندگان اتاق تهران ديروز تحت تأثير مخالفت جدي بخش خصوصي با تشكيل بورس ارز در شرايط فعلي كشور قرار گرفت.
بنابراين گزارش: بعضي از اعضاي هيئت نمايندگان معتقدند كه با تشكيل بورس ارز قيمت دلار فراتر از 3000 تومان خواهد رفت.
اعضاي هيئت نمايندگان اتاق تهران خواستار آن هستند تا براي بررسي بخش خصوصي تشكيل بورس ارز دو ماه به تعويق بيافتد، اما يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تهران براي تعويق يك ماهه آن و ارائه درخواست به مقامات مسئول را به رأي گيري گذاشت و به تصويب هيئت نمايندگان رسيد.
در اين جلسه، در حالي برخي از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به منظور بررسي هاي بيشتر خواستار تعويق راه اندازي بورس ارز شدند كه دولتي هاي حاضر در جلسه در مخالفت با اين موضوع موضع گيري كردند.
در اين ميان، اسدالله عسگراولادي عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ايران با ارائه دلايلي، خواستار عدم راه اندازي بورس ارز با توجه به شرايط فعلي كشور شد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به طرح جديد دولت براي ايجاد تحولات بانكي و اصلاح ساختار مالياتي نيز گفت: اتاق آمادگي ارايه نظرات مؤثر در اين زمينه را دارد.
يحيي آل اسحاق در اين جلسه با اشاره به طرح جديد دولت براي ايجاد تحولات بانكي و اصلاح ساختار مالياتي، گفت: اين طرح قرار است به مجلس برود و در صورت تأييد نهايي مصوب شود، اين در شرايطي است كه به نظر مي رسد در رابطه با مسايل بانكي و مالياتي تغييرات جدي در راه است كه تقاضا داريم قبل از تصويب نهايي در مجلس اين طرح در اختيار اتاق بازرگاني قرار گيرد تا بتوان به شكل بهتري زمينه را براي اين اصلاحات فراهم كرد.
وي گفت: البته در برخي از جلسات به خصوص تحولات مالياتي حضور داشته ايم و به عنوان اتاق اظهارنظر كرده ايم.
بازار ارز تحت تأثير گمانه زني هاي سياسي
سيد رضا عظيمي مدير كل دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي هم در اين جلسه گفت: هم اكنون فضاي بازار ارز كشور تحت تأثير گمانه زني هاي سياسي قرار دارد كه هر يكي دو ماه بازار ارز كشور را تحت تأثير قرار مي دهد.
عظيمي با اشاره به الزام دولت براي ايجاد نظام ارزي شناور مديريت شده، گفت: اين نظام اجازه مي دهد كه نرخ ارز در يك محدوده در بازار ارز و بر اساس ساز و كار عرضه و تقاضا نوسان كنترل شده اي داشته باشد.
مديركل دفتر تحقيقات پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: بانك مركزي بسته به مقتضيات اقتصادي و شرايط خاص در بازار دخالت مي كند و نرخ ارز را مديريت مي كند.وي تصريح كرد: نظام شناور مديريت شده از سال 81 تا 89 با عملكرد قابل قبولي پياده سازي شد اما از مهرماه سال 89 با توجه به تحولات بين المللي، نرخ ارز در بازار آزاد تهران افزايش و از نرخ مرجع فاصله گرفت.
وي تصريح كرد: اين فاصله علي رغم سياست هاي اعمال شده براي بازگشت به نظام تك نرخي همچنان تداوم يافته است.
به گفته عظيمي، هم اكنون فضاي بازار ارزي كشور تحت تأثير گمانه زني هاي سياسي قرار دارد كه هر يكي دو ماه بازار ارز كشور را تحت تأثير قرار مي دهد، يعني به جاي اينكه تحت تأثير عوامل اقتصادي بازار ارزي كشور تغيير كند، فضاي سياسي حاكم تقاضاي سفته بازان را در بازار ايجاد مي كند.به گفته وي، با توجه به مشكلات موجود و شرايط بازار موضع اصلي اين است كه بتوان مكانيزم كشف قيمت رقابتي ارز را عملياتي كرد، اين در حالي است كه بازار فعلا نقطه اي است و تلاقي عرضه و تقاضا در بازار وجود ندارد؛ بنابراين شفافيت نيز از بازار خارج مي شود و خريدار و فروشنده به صورت موردي با هم كار مي كنند.


با تشكيل كارگروه دولت و مجلس تكليف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تعيين مي شود

وزير نيرو از تشكيل كارگروه ويژه مشترك دولت و مجلس براي تعيين تكليف فاز دوم هدفمندي يارانه ها خبر داد و گفت: مجلس و دولت به دنبال راهكار اجرايي گام دوم هدفمندي يارانه ها هستند.
مجيد نامجو در حاشيه آغاز به كار هشتمين اجلاس شوراي حكام منطقه اي مديريت آب شهري به خبرنگاران گفت: به دليل متفاوت بودن ديدگاه دولت و مجلس براي هدفمندي يارانه ها كارگروهي ويژه براي تعيين تكليف فاز دوم هدفمندي يارانه ها تشكيل شد.
وي اضافه كرد: در جلسه اي كه در دولت براي هدفمندي يارانه ها برگزار شد، مقرر گرديد دولت و مجلس ديدگاه هاي خود را براي اجراي گام دوم هدفمندي در سال 91 به هم نزديك كنند و به تفاهم برسند.
نامجو با بيان اينكه به محض اينكه اين كارگروه به اين جمع بندي برسند، گام دوم مي تواند اجرا شود، تاكيد كرد: اجراي هدفمندي يارانه ها شرايط خاص خود را دارد و بايد شرايط بين المللي، شرايط داخلي كشور و هم شرايط آستانه تحمل مردم براي چنين رويدادي سنجيده شود.
به گفته وي، براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيازمند تفاهم همه جانبه همانند مرحله اول هستيم زيرا بدون فضاي تفاهم امكان اجراي گام دوم نيست.
نامجو در پاسخ به اين سوال كه دليل عدم اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها از ابتداي سال جاري چيست گفت: عدم اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها از ابتداي سال جاري به دليل تغييرات صورت گرفته در لايحه دولت است.
وي اضافه كرد: مجلس تمايل دارد كه گام دوم هدفمندي در سال جاري اجرا شود اما دولت به دليل تغييراتي كه در لايحه هنگام تصويب قانون پيش آمد، مجاب شد كه با اين تغييرات امكان اجراي فاز دوم به شكلي كه در مجلس تصويب شده وجود ندارد.
وزير نيرو در پاسخ به اين پرسش كه در صورت اجرايي نشدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها آيا وزارت نيرو از لحاظ بودجه با مشكل مواجه مي شود، اظهار كرد: وزارت نيرو منابع درآمدي را براساس بدترين شرايط بسته است و هميشه منابعي كه در اختيار وزارتخانه ها قرار مي گيرد دستخوش تغيير تخصيص بوده و اين موضوع جديدي نيست.
وزير نيرو در ادامه با اشاره به دستاوردها و نتايج هشتمين اجلاس شوراي حكام آب گفت: در اين شورا پيشنهاداتي مبني بر برگزاري چرخشي اجلاس حكام در كشورهاي عضو، دو ساله شدن اجلاس، گسترش سطح كشورهاي عضو از حالت منطقه اي و خروج از حالت منطقه اي بودن شورا مطرح شد.
وي با تاكيد بر اين كه موضوع آب موضوع بسيار مهمي است كه كشورها در سطح بين المللي، منطقه اي و داخلي روز به روز به اهميت پرداختن به موضوع آن پي مي برند گفت: يكي از مراكزي كه در سال 2002 براي مباحث آب تاسيس شد، مركز منطقه اي مديريت آب شهري بود.
وي افزود: حدود 16 كشور در اين مركز عضو و 9 سازمان بين المللي فعال هستند، تاكنون هفت اجلاس برگزار شده بود و امروز نيز اجلاس هشتم با حضور وزراي هندوستان و تاجيكستان برگزار شد؛ وزير افغانستان هم قرار بود بيايد.
نامجو تصريح كرد: ما تلاش مي كنيم در مركز مديريت آب شهري كه وابسته به يونسكو است با استفاده از مزيت سرزمين هاي عضو كه به پيشرفت موضوع آب كمك مي كند، مذاكراتي داشته باشيم و با تشكيل كارگروه، نمايشگاه و سمينارهايي كه در كشورهاي مختلف برگزار مي شود، سطح خدمات آبرساني به مردم اين كشورها را افزايش دهيم.
وزير نيرو با اشاره به اين كه موضوع آب به دليل حساسيت هايي كه در دنيا به خاطر تغييرات اقليم به وجود آمده باعث شده كه همكاري هاي بين المللي بيشتر شود گفت: 22 مركز ديگر مانند اين مركز در دنيا ايجاد شده و قرار بود اين جلسه در افغانستان برگزار شود اما به دليل شرايط خاص افغانستان اين امر محقق نشد. در دستور كار است كه از كشورهاي عضو بخواهيم كه جلسه آينده در كشور ديگري برگزار شود.
وي خاطرنشان كرد: ماهيت اين اجلاس منطقه اي است و جمع بندي شده كه به صورت منطقه اي كارها صورت بگيرد. چرا كه بهتر مي توان موضوع آب را مديريت كرد.


در صورت راه اندازي بورس ارز سياست هاي تعرفه اي تغيير خواهد كرد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تغيير سياست تعرفه اي همزمان با راه اندازي بورس ارز در روزهاي آينده خبر داد.
حميد صافدل در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران با اشاره به ر اه اندازي بورس ارز در روزهاي آينده گفت: اگر راه اندازي اين بورس با الزامات مدنظر بانك مركزي و سازمان بورس نهايي شود به طور قطع نياز به تغيير در سياست هاي تعرفه اي وجود دارد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش مهر افزود: اين تغيير در سياست هاي تعرفه اي به مفهوم تعديل در تعرفه ها است و به طور قطع براي گروهي از كالاهايي كه در حوزه تامين نياز بخش توليد و كالاهاي نيمه ساخته هستند، حتما تعديل تعرفه اي صورت خواهد گرفت.
وي تصريح كرد: اين موضوع براي كارشناسي بيشتر و تاييد نهايي به اداره كل مقررات واردات و صادرات ارجاع شده است تا بتوان همزمان با راه اندازي بورس ارز اين تغييرات را اعمال كرد.
به گفته صافدل نياز به يكسان سازي در تعرفه ها وجود دارد، چرا كه هم اكنون 25 طبقه تعرفه در كشور وجود دارد كه از صفر درصد مربوط به واردات طلاي خام تا ساير تعرفه هاي بالاتر تعريف مي شود كه اين موضوع خطر كم اظهاري يا بيش اظهاري را افزايش مي دهد.
وي گفت: تعديل تعرفه ها و يكسان سازي آن منجر به كاهش مراحل ترخيص و آسان تر شدن كار ارزياب هاي گمرك مي شود كه خود مي تواند از برخي مفسده ها جلوگيري كند.
وي در خصوص ذخيره سازي كالاهاي استراتژيك هم گفت: ظرف چند ماه گذشته ذخاير استراتژيك كشور بهود يافته است. البته اين ذخاير نبايد صرف امور عادي شود بلكه هرگاه ضرورتي براي استفاده از آنها در بازار بوجود بيايد يا ذخاير جديدي جايگزين آنها شود، مي توان از آنها استفاده كرد.
 


تورم مردادماه 5/23 درصد شد

نرخ تورم 12 ماه منتهي به پايان مردادماه سال جاري نسبت به 12 ماه منتهي به مردادماه سال گذشته 5/23 درصد اعلام شد.
به گزارش فارس، بررسي ها و گزارشات اخير بانك مركزي نشان مي دهد نرخ تورم 12 ماه منتهي به پايان مردادماه سال جاري نسبت به 12 ماه منتهي به مردادماه سال گذشته 5/23 درصد بوده است.
براساس اين گزارش: نرخ تورم تيرماه سال جاري 9/22 درصد اعلام شده بود كه با رشدي 6/2 درصدي به 5/23 درصد رسيده است.
 


كوتاه اقتصادي

¤ عضو كميسيون صنايع مجلس با انتقاد از تأخير دولت در ابلاغ قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل، گفت: دستگاه هاي مختلف بايد گزارشي از عملكرد خود در اين مورد در ماه هاي آذر و دي به مجلس ارائه كنند.حسين گروسي با اشاره به ابلاغ قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل از سوي دولت به دستگاه هاي مختلف، اظهار داشت: براي اجراي اين قانون بايد بين مردم و مسئولان فرهنگ سازي شود تا اعتقاد به استفاده حداكثري از توليدات داخل و اجراي شعار امسال با عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني صورت گيرد.
¤ عضو شوراي هماهنگي انجمن هاي لوازم خانگي از توقف پرداخت ارز توسط برخي بانك هاي خصوصي به توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه گشايش اعتبار شده، خبر داد و گفت: اين بانك ها مدعي اند بانك مركزي دستور توقف داده است.محمدرضا دياني با بيان اينكه در شرايط فعلي ارز به منزله اكسيژن براي اقتصاد كشور است، اظهار داشت: در حال حاضر يك فضاي بلاتكليفي و پاس كاري بين بخش هاي مختلف اقتصادي مانند بانك مركزي، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري وجود دارد و صنعتگران براي دريافت ارز مورد نياز خود با بلاتكليفي روبرو هستند.
¤ معاون اول رئيس جمهور نيجريه اعلام كرد در حاشيه نشست سران جنبش عدم تعهد، با مقامات ايران براي همكاري در زمينه توليد برق، تحقيقات كشاورزي و آموزش به توافق رسيد.در حاشيه نشست سران جنبش عدم تعهد نيجريه و ايران توافق كردند در زمينه توليد برق، تحقيقات كشاورزي و آموزش با يكديگر همكاري كنند.اين توافق در ديدار نامادي سامبو معاون اول رئيس جمهور نيجريه و محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در حاشيه نشست جنبش عدم تعهد حاصل شد.
¤ طي مراسمي از همراه اول به عنوان برترين و بزرگترين شركت كارآفرين و حامي كار و سرمايه ايراني حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور تقدير شد.به گزارش روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران در سمينار «نقش كارآفريني و ايجاد اشتغال در حفظ سرمايه هاي ملي» كه در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، با اهداء تنديس ويژه از همراه اول به عنوان «برترين و بزرگترين شركت كارآفرين و حامي كار و سرمايه ايراني حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور» تقدير شد.
¤ رئيس سازمان حفظ نباتات كشور اعلام كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون هيچ گونه گندمي از كشورهاي هند و پاكستان وارد ايران نشده است و هيچ گونه درخواستي هم از اين كشورها براي صادرات گندم به ايران نداريم.طبق آمار گمرك، جمهوري اسلامي ايران طي چهار ماهه نخست امسال بيش از 3/2ميليون تن گندم به ارزش 8/806 ميليون دلار از 13 كشور جهان وارد ايران شده است كه اين ميزان واردات نسبت به سال گذشته 158برابر شده است.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران ديروز با جابجايي 154ميليون اوراق بهادار، به 982 ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات را ذوب آهن اصفهان در بازار دوم با جابجايي 31ميليون و 80 هزار سهم و با نرخ يك هزار و 795 ريال داشت.همچنين كمترين حجم معاملات را بيمه ميهن در بازار اول فرابورس با جابجايي 200 سهم و با قيمت پاياني يك هزار و 89 ريال كسب كرد.
¤ سخنگوي وزارت نفت مسئوليت تعطيلي پتروشيمي اصفهان را بر عهده خود اين مجتمع دانست و تأكيد كرد وزارت نفت دستوري مبني بر قطع تحويل خوراك به پتروشيمي اصفهان از سوي پالايشگاه اصفهان نداده است.عليرضا نيكزاد با بيان اينكه پتروشيمي و پالايشگاه اصفهان هر دو خصوصي هستند، گفت: سهم وزارت نفت از پالايشگاه اصفهان تنها 20درصد است.


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14