(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 8  آبان  1391 - شماره 20344

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
زندان رسانه اي غرب (يادداشت روز)
احترام ! (گفت و شنود)
دكتر ولايتي:
خبر مذاكره من با آمريكايي ها دروغ است
روزنامه صهيونيستي معاريو خبر داد
پاسخ منفي ايران به دست درازشده كاخ سفيد
راي ديوان عدالت اداري درباره نشريات الكترونيكي فاقد مجوز
كيهان و خوانندگان
آقاي دهن لق پشت صحنه جبهه اصلاحات را لو داد (خبر ويژه)
دولت انگليس خطاب به اسرائيل؛ عليه ايران رجز نخوانيد (خبر ويژه)
صادق صبا: رضايت ندهي از انگليس اخراجت مي كنيم! (خبر ويژه)
دستاورد حمله به عراق اجساد فرزندانمان بود (خبر ويژه)


زندان رسانه اي غرب (يادداشت روز)

رهبر بصير انقلاب در جريان سفر اخيرشان به خراسان شمالي به نكته اي دقيق و عميق پيرامون تسلط صهيونيست ها بر اغلب رسانه هاي اروپايي و غربي اشاره و تصريح فرمودند؛«اين رسانه ها به گونه اي خبرسازي، جهت سازي و تلقين مي كنند كه حتي سياستمداران غربي نيز تحت تأثير القائات آنها قرار مي گيرند كه اين نكته مهمي است و...»
اكنون ماجراي خبر سفر هيئت پارلماني اروپا به ايران از نمونه هايي است كه حركت زيگزاگي و بازي رسانه اي رسانه هاي وابسته به صهيونيسم را به وضوح و بدون پارازيت نشان مي دهد.
درباره اين سفر كه نهايتاً لغو شد گفتني هايي هست كه ابعاد ماجرا را روشن مي كند؛
1- از مدتها قبل طرف اروپايي درخواست سفر به ايران را مطرح كرده و با موافقت كشورمان بلافاصله رسانه هاي غربي اين موضوع را خبري مي نمايند.
پيش خبر رسانه هاي غربي حاكي از آن بود كه در 27 اكتبر- 6 آبان- تارجا كرونبرگ از فنلاند، كرنليا ارنست از آلمان، ژوزف ويدنهولز از اتريش، ايزابل دورانت از بلژيك و خوآن فرناندو لوپز آگيلار از اسپانيا در قالب هيئت 5 نفره اروپايي به ايران سفر خواهند كرد تا به رايزني در خصوص مسائل في مابين و توسعه مناسبات پارلماني بپردازند. اما از همان ابتدا تحركات و لابي صهيونيست ها نشان مي داد كه در نهايت اين هيئت 5 نفره به تهران نخواهد آمد چرا؟
2- مواجهه ماه هاي گذشته جمهوري اسلامي با غربي ها در موضوع تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني ضد ايراني، پاسخ صريح و بدون ابهام به پرسش فوق در بند قبل است.
وضعيت وخامت بار و رو به اضمحلال رژيم صهيونيستي كه در 20 ماه گذشته با تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي شتاب گرفته واقعيت غيرقابل انكاري است كه غربي ها تلاش كرده اند تا صهيونيست ها را از بن بست خارج نمايند.
يكي از ابعاد اين تلاش ها، تشديد فشارها بر ايران بوده تا به نوعي از الهام بخشي انقلاب اسلامي در شتاب به تحولات منطقه بكاهند؛ خب طبيعي ترين كار در اين ميانه حساس چه مي تواند باشد؟
آيا به روز كردن پروژه تحريم هاي ضد ايراني در اين راستا طراحي نشده است؟
به موازات اوج گرفتن سياست هاي ضد اسرائيلي و ضد آمريكايي و غربي در ميان ملت هاي مسلمان، «تحريم»هاي ضد ايراني در دو لايه «افزايش» و «تشديد» نيز اوج مي گيرد. اول ژوئيه، آمريكا تحريم نفتي را عليه جمهوري اسلامي با ادعاي فلج كنندگي به پيش مي كشد و در همين ماه اكتبر جاري، اتحاديه اروپا در حوزه بانكي، حمل و نقل دريايي و انرژي دور جديدي از تحريم ها را تصويب و اعمال مي كند.
اين در حالي است كه علي رغم بلوف هاي رژيم صهيونيستي مبني بر حمله احتمالي به تأسيسات هسته اي ايران، آنها حمايت همه جانبه اي را از كشورهاي غربي در پيش بردن تحريم هاي ضد ايراني داشتند.
بنابراين غرب و كشورهاي اروپايي در شرايطي كه پروژه تحريم ها بر ضد ايران را براي خروج رژيم صهيونيستي از باتلاق مشكلات به پيش كشيده اند نمي توانند اراده اي براي گفت و گو با ايران پيرامون موضوع «تحريم»ها داشته باشند. با اين حساب آيا مي توان سفر واقعي هيئت پارلماني اروپا به ايران را انتظار داشت؟
3- شواهد و قرائن آشكارا نشان مي دهد هدف از انتشار خبر سفر يك هيئت پارلماني اروپايي به ايران در راستاي مناسبات ديپلماتيك و سياسي نبوده است.
اينجاست كه بايد علت انتشار اين خبر را در جاي ديگر مورد واكاوي قرار داد.
بخشي از هدف انتشار اين خبر به صورت گسترده و بعد لغو سفر را مي بايست در مانور رسانه اي رسانه هاي غربي آدرس داد.
هدف اين بازي رسانه اي القاء انزواي ايران در عرصه ديپلماسي بين المللي است.
اما به تعبير صحيح تر بايد گفت هدف اين بازي رسانه اي، انتقام از پيروزي خيره كننده ايران در اجلاس عدم تعهد در تهران - در شهريورماه گذشته- بود.
در آن مقطع زماني با اوج گرفتن تحريم هاي به اصطلاح گزنده تبليغ گسترده اي در دستور كار رسانه هاي غربي بود تا وانمود نمايند ايران بر اثر تحريم هاي اقتصادي در عرصه سياسي منزوي شده است.
اما نتيجه چه شد؟ بيش از 100 كشور در اجلاس تهران شركت كردند تا جايي كه حتي برخي رسانه هاي غربي اذعان كردند كه اين اجلاس نشان داد سياست هاي ضدايراني شكست خورده است.
بنابراين عجيب نيست مقارن با فضاي فعلي، رسانه هاي غربي در تلاش باشند انتقام آن اجلاس و بسياري از پيروزي هاي ديگر را از ايران بگيرند كه طرفي نبستند.
4- ماجراي سفر هيئت پارلماني اروپايي به ايران البته ابعاد ديگري دارد و منحصر به تلاش ها و تحركات رسانه اي غرب نيست. اين قسمت از ترفند و دسيسه آنها نيز مكمل همان پروژه تحريم هاي ضدايراني است.
اگر دستور كار اصلي اروپايي ها با ابلاغ آمريكايي ها و صهيونيست ها پروژه تحريم ها بر ضدجمهوري اسلامي است؛ بدون شك تلاش خواهند كرد تا فشارهاي ديگري را براي پيش بردن اين پروژه ضميمه نمايند.
بنابراين غربي ها از لغو سفري كه اصلا اراده اي براي انجام آن نداشتند به دنبال بهره برداري به اصطلاح «حقوق بشري» از آن نيز بوده اند.
طرفه آنكه سرنخ اين قضيه در تقسيم كار ميان اتحاديه اروپا و گزارشگر حقوق بشر در امور ايران قابل مشاهده و رويت است.
دقيقا در ماه اكتبر كه دور تازه تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران در لوكزامبورگ به تصويب مي رسد احمد شهيد گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران نيز فعال شده و گزارش سوم خود درباره آنچه كه نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران ناميده بود را منتشر مي نمايد و چند روز پيش نيز متن گزارش مزبور را به دفتر كميته سوم حقوق بشر سازمان ملل ارائه مي دهد.
اكنون مقارن با اين تلاش ها و تحركات حقوق بشري بر ضد ايران، هيئت پارلماني اروپا براي سفر به ايران شرط [!] مي گذارد كه بايد با دو محكوم در حبس كه جرايم آنها بنابر راي دادگاه صلاحيت دار صادر شده ملاقات كند!
جالب تر آنكه يك روز قبل از سفر هيئت پارلماني اروپا به آن دو مجرم، جايزه حقوق بشري داده مي شود!
خب، با اين شرايط در حالي كه محرز است اين هيئت پارلماني اهداف مغرضانه اي عليه ايران اسلامي را دنبال مي كند شايسته است كه شرط آنها پذيرفته شود؟
بي شك پاسخ منفي است و جمهوري اسلامي اجازه نمي دهد كه در امور قضايي و قانوني ايران دخالت شود.
اين نكته را نيز بايد علاوه كرد كه هيئت پارلماني اروپا در موقعيت و جايگاهي نيست كه بخواهد براي مذاكره و گفت و گو با ايران «شرط» بگذارد. وضعيت بحران زده اين قاره كه هر روز وخيم تر نيز مي شود گوياي اين مطلب است.
5- و بالاخره بايد گفت؛ اقدام به موقع جمهوري اسلامي ايران در لغو سفر اين هيئت پارلماني پاسخ هوشمندانه و قاطعي بود كه بازي رسانه اي و حقوق بشري اروپايي ها را بي اثر كرد و دست تناقضات و دروغ پراكني هاي آنها را برملا نمود.
آنچه در اين ميان قابل تامل بوده موضوعي است كه در صدر اين نوشته به آن اشاره شد و آن نكته راهبردي است كه رهبر انقلاب آن را شكافتند كه گاهي سياستمداران غربي نيز تحت تاثير القائات رسانه هاي خودشان قرار مي گيرند.
در اين ماجرا كه فرآيند آن از مدتي قبل كليد زده شد گويا رئيس پارلمان اروپا- مارتين شولز- تحت تاثير جوسازي ها و فضاسازي هاي رسانه ها قرار گرفته و واقعيت ها را براي لحظاتي فراموش كرده است.
او جمعه گذشته در جريان جايزه به دو مجرم ايراني با ژست حقوق بشري اينچنين جوگير شده و نطق مي كند كه؛ «مردم ايران در شرايط وحشتناك و سختي هستند و... و اتحاديه اروپا با اين جايزه- معروف به جايزه ساخاروف- به آنها دلگرمي مي دهد.»
ناگفته پيداست جناب شولز آنچنان در حبس رسانه اي به سر مي برد كه خيابان هاي اروپا طي يكسال گذشته را نديده است كه چطور مردم اروپا فرياد مي كشند، اعتراض مي كنند و ديگر قادر به تحمل دروغ هاي سياستمداران اروپايي و غربي وابسته به آمريكا و صهيونيسم نيستند.
حسام الدين برومند
 


احترام ! (گفت و شنود)

گفت: يكي از اصلاح طلبان فراري كه از فرانسه پناهندگي گرفته در وبلاگ شخصي خودش نوشته؛ ديروز در نهارخوري كارخانه اي كه كار مي كنم، چند تا از كارگرها خيلي تحقيرم كردند.
گفتم: چرا؟! واسه چي؟!
گفت: نوشته وقتي فهميدند ايراني و مخالف رژيم ايران هستم يكي از كارگرها باصداي بلند به بقيه گفت؛ مواظب باشيد، اين آقا براي اسرائيلي ها كار مي كنه».
گفتم: خب! ديگه چي؟!
گفت: نوشته «خيلي احساس حقارت كردم و به مخملباف لعنت فرستادم كه به من گفته بود بيا فرانسه، مردم اينجا براي اپوزيسيون رژيم احترام قائلند».
گفتم: بايد همراه مخملباف به هند مي رفت تا همه در حد پرستش براشون احترام قائل باشند!
 


دكتر ولايتي:

خبر مذاكره من با آمريكايي ها دروغ است

در پي بروز برخي شايعات در رسانه هاي غربي و ضد انقلاب مبني بر سفر دكتر علي اكبر ولايتي به آمريكا با هدف گشودن باب مذاكرات با سران كاخ سفيد، وي قويا اين شايعات را تكذيب كرد.
مشاور امور بين الملل رهبر معظم انقلاب در پاسخ به اين پرسش كه آيا جمهوري اسلامي ايران، تصميمي بر مذاكره مستقيم با آمريكا دارد؟ اظهار داشت: تا آنجا كه من از تصميمات نظام اطلاع دارم چنين چيزي صحت ندارد.
وي در مصاحبه با پايگاه خبري «مشرق» ادعاي برخي رسانه هاي غربي مبني بر مذاكرات مستقيم با طرف آمريكايي را رد كرد و افزود: خبرهاي منتشره در اين زمينه از پايه و اساس دروغ است.
ولايتي در مورد پذيرش تعليق يا عقب نشيني در پرونده هسته اي كشورمان نيز اظهار داشت: اين، ذهنيت ما نيست چرا كه در يك دوره، ايران داوطلبانه و بنا به پيشنهاد غرب، غني سازي را متوقف كرد؛ اما آنها به هيچ يك از وعده هاي خود عمل نكردند و روز به روز جلوتر آمدند، به همين جهت و با همين اتمام حجت، غني سازي بازگشت. تجربه تلخي بود اما يك خاصيت بزرگ داشت و آن اين بود كه براي چندمين بار به خودمان ثابت شد كه اگر عقب نشيني كنيم آنها دست از ادعاهاي خود برنمي دارند، ضمن اينكه همه آنهايي كه در داخل كشور با حسن نيت خواستار تسامح طرف ايراني بودند فهميدند كه برخورد آمريكا با ما تغييري نكرد.
مشاور امور بين الملل رهبر معظم انقلاب درباره نتايج و آثار ناشي از انتخابات رياست جمهوري آتي آمريكا بر سياست خارجي كشورمان نيز گفت: آمريكا، آمريكاست و ما در طي 34 سالي كه از انقلاب مي گذرد انواع روساي جمهور آمريكا چه دموكرات و چه جمهوري خواه را آزموده ايم. ما احتياجي به محبت آنها نداريم و اگر امروز ايران جلوي آمريكا ايستاده به خاطر اقتدار جمهوري اسلامي است و همين اقتدار آنها را مجبور به عقب نشيني كرده است.
منطق ما در برابر آمريكا روشن است، آنها مي گويند ما كار هسته اي صلح آميز نكنيم اما اين حق ايران است و ما به هيچ وجه زير بار نمي رويم چرا كه اگر به فرض هم ما به طور موقت از حق خود صرف نظر كنيم آنها بهانه ديگري را مطرح مي كنند.
وي درباره پيش بيني خود از فضاي پس از انتخابات نيز اظهار داشت: به نظر مي رسد كه تاكنون، آراي اوباما جلوتر از رقيب انتخاباتي اش است چرا كه رقيب او در مناظره ها و مصاحبه ها رفتارهاي ناشيانه اي داشته و اين نشان مي دهد كه از حداقل ظرفيت لازم براي رقابت با اوباما برخوردار نيست. آمارها هم حاكي از اين است كه اگر وضع به همين شكل ادامه يابد احتمال پيروزي اوباما بيشتر از رقيبش خواهد بود مگر اينكه حادثه مهمي در حوزه سياسي و تبليغاتي به ضرر اوباما پديد آيد.
وي در مورد آثار و تبعات ناشي از ورود زودهنگام به فضاي انتخابات، گفت: اگر همه به توصيه رهبر معظم انقلاب مبني بر عدم ورود زودهنگام به بحث انتخابات اهتمام كنند حتما به نفع كشور خواهد بود، چرا كه اگر اين فضا داغ شود و هر كسي يك حرف موافق يا مخالف بزند، امور جاري كشور، تحت الشعاع اين امور قرار مي گيرد و تبديل به موضوع اول مي شود در حالي كه رفع مشكلات موجود بايد اولويت دولتمردان باشد. تا زمان انتخابات خيلي زمان باقي است و نبايد با ورود نابهنگام و زودرس، به بحث هاي انتخاباتي بپردازيم.
 


روزنامه صهيونيستي معاريو خبر داد

پاسخ منفي ايران به دست درازشده كاخ سفيد

روزنامه صهيونيستي معاريو از پيشنهاد دولت آمريكا به ايران براي برقراري روابط ديپلماتيك ميان واشنگتن و تهران خبر داد و نوشت: ايران اين پيشنهاد را رد كرده است.
معاريو در شماره ديروز خود از پيشنهاد باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا براي برقراري مجدد روابط كامل ديپلماتيك با ايران خبر داد و نوشت: اين بسته مشوق هاي ديپلماتيك اوباما به ايران شامل تأسيس سفارتخانه در تهران و واشنگتن بوده اما ايران آن را رد كرده است.
معاريو ادامه داد: درخواست اوباما براي برقراري مجدد روابط آمريكا با ايران به عنوان بخشي از پيشنهاد اين كشور جهت برگزاري مذاكرات مستقيم هسته اي با جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است.
اين روزنامه صهيونيستي به نقل از منابع آگاه غربي كه رابطه نزديكي با دولت آمريكا دارند نوشت: ايران پيشنهاد «دست ديپلماتيك» كاخ سفيد كه مدت زمان كوتاهي بعد از شروع رياست اوباما در سال 2008 به سوي ايران دراز شده بود را رد كرد.
اوايل ماه جاري ميلادي نيز گزارش هايي از تماس هاي محرمانه آمريكا و ايران با هدف مذاكرات مستقيم درباره برنامه هسته اي تهران منتشر شده است كه هم كاخ سفيد و هم ايران صحت چنين گزارش هايي را رد كرده اند، با اين حال معاريو مدعي ديدار يك ساعته «ويليام برنز» معاون وزير امور خارجه آمريكا با دكتر «سعيد جليلي» مذاكره كننده ارشد هسته اي كشورمان در حاشيه مذاكرات 1+5 سال 2009 و يك ديدار ديگر بين مقامات ايراني و آمريكايي شده است.
معاريو همچنين مدعي شد: گزارش ها نشان مي دهد كه واشنگتن پيشنهاد همكاري هاي امنيتي با ايران، پرواز هاي مستقيم ميان دو كشور و همچنين ارائه ويزا به ايرانياني كه تمايل به سفر به آمريكا دارند را مطرح كرده است.
اين روزنامه صهيونيستي نوشت: اگر اين گزارش ها صحت داشته باشد مي تواند منجر به تغيير بنيادي سياست آمريكا در قبال ايران شود.
شايعاتي كه
مصرف داخلي دارد
از سوي ديگر رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس انتشار شايعه مذاكره مستقيم ايران و آمريكا را در راستاي مصرف داخلي براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا دانست.
علاءالدين بروجردي نماينده مردم بروجرد و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به جنگ رواني وسيع رسانه هاي آمريكايي مبني بر آغاز مذاكرات ايران و آمريكا پس از انتخابات اين كشور گفت: با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري آمريكا تلاش كانديداهاي مطرح از دو حزب جمهوري خواه و دموكرات بر جلب هر چه بيشتر آرا متمركز شده است.
وي افزود: از اين رو دولت فعلي آمريكا نيز به دنبال ارائه دستاوردهاي بزرگ به خصوص در حوزه سياست خارجي و مهم ترين مسئله آن ايران است.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در اين شرايط خبر مذاكره با ايران به عنوان اصلي ترين قدرت معارض با اين كشور و مجبور كردن نظام جمهوري اسلامي براي آمدن پاي مذاكره مي تواند يك موفقيت بزرگ براي دولت اوباما محسوب شود.
بروجردي به فارس گفت: چنين اخباري بيشتر مصرف داخلي براي خود آمريكايي ها دارد و در عين حال القاي موفق بودن سياست تحريم است.
 


راي ديوان عدالت اداري درباره نشريات الكترونيكي فاقد مجوز

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه هيئت وزيران كه صلاحيت فيلتر، توقيف و لغو پروانه خبرگزاري ها و نشريات فاقد مجوز را به هيات نظارت بر مطبوعات داده بود، ابطال كرد.
در راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: «نظر به اينكه مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده يك قانون مطبوعات مصوب سال 1388، خبرگزاري هاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايت هاي قانوني و جرايم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن هستند و همچنين بر اساس تبصره 3 ماده يك همان قانون، كليه نشريات الكترونيكي نيز مشمول مواد اين قانون به حساب مي آيند و به موجب تبصره 2 ماده يك قانون مذكور، نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانين عمومي است، لذا اطلاق مواد 44 ، 45 و 47 آيين نامه اجرايي اصلاحي قانون مطبوعات از اين حيث كه صلاحيت پالايش (فيلتر)، توقيف و لغو پروانه و اختيارات مصرح در ماده 45 آيين نامه معترض عنه را براي خبرگزاري ها و نشريات الكترونيكي كه فاقد پروانه از هيات نظارت مطبوعات هستند، به اين هيئت اعطا كرده است، مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.»
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري همچنين با ابطال بخش ديگري از اين مصوبه هيئت وزيران اعلام كرد كه خبرگزاري ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نيستند.
به گزارش ايسنا، استدلال ديوان عدالت اداري در اين زمينه اين بوده است كه چون در ماده 4 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مقرر شده است «اجبار تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسئوليت تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمي باشد».
اطلاق قسمت اخير ماده 38 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات موضوع تصويب نامه شماره 11985/ت 46956 ه- 1391/1/28 هيات وزيران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاري در حدي كه شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيات وزيران است.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤قبل از آنكه دولت آينده آمريكا بخواهد روي كار آيد و بخواهد روي غني سازي 20 درصد تمركز كند و توپ را دوباره در زمين ما بيندازد، ما بايد يك كار تازه اي انجام دهيم و در شرايط فعلي از مواضع خود در قبال آمريكا كوتاه نياييم.
رضا محمودي
¤روزنامه وال استريت ژورنال خبر داده است كه ادامه آنچه كه مذاكرات هسته اي ايران با گروه 1+5 داشته به بعد از انتخابات رياست جمهوري آمريكا موكول شده است و موضوع مورد مذاكره را درصد غني سازي ايران اعلام كرده است به عنوان يك ايراني بايد بگويم كه طرف اصلي ما چالش ساختگي دانش هسته اي آمريكا است و اگر ما منتظر باشيم تا دور بعد، دولت جديدي روي كار آيد و بعد مذاكرات را ادامه دهيم، ايران نبايد در موضع ضعف باشد، چرا كه اگر با دولت تازه نفس آمريكا رو به رو شويم كار براي ما خيلي مشكل مي شود ما بايد تدبيري بينديشيم هرطور شده قبل از روي كار آمدن دولت جديد موضع خود را بالاتر ببريم متاسفانه با برخي مواضع ضعيف از سوي دولتمردان ما، تخيلي براي آنها به وجود آمده كه فشار تحريم ها اثر داشته است لذا بايد اين تخيل را از بين ببريم.
محمود رضايي
¤بمباران سودان توسط اسرائيلي ها به ما مي آموزد اگر قدرت دفاع و نابودي اسرائيل را نداشتيم، اسرائيل صهيونيست دقيقه اي صبر نمي كرد و به ما حمله مي نمود همچنين بمباران سودان توسط اسرائيل گرچه سخت است اما براي مردم شمال آفريقا حركتي بيداركننده است. در ضمن بنويسيد كه اين حمله دستمزد آقاي مرسي براي فرستادن سفير به تل آويو بود.
0524---0910 و يك شهروند
¤حمله رژيم اشغالگر قدس به سودان تجاوز به كشور مستقلي است كه اگر عكس آن صورت مي گرفت جهان استكبار تكاپو براي مقابله به مثل و باج خواهي اقدام مي كرد ولي دريغ از يك بيانيه از سازمان ملل و حركت لازم از سوي كشورهاي اسلامي اين تجاوز يعني طغيان اشغالگران پس از معرفي سفير مصر به آنها، يعني استفاده از حريم هوايي آل سعود، يعني متحد شدن عوامل اشغالگر با وهابيت حاكم بر مسلمانان براي انتقام گيري از بيداري اسلامي حالا لازم است به هر شكل ممكن پاسخ لازم را دريافت كنند و اين حق محفوظ خواهد بود.
طالعي
¤جنايتي كه عربستان اين خائنين به حرم امن الهي در سال 66 با به شهادت رساندن بيش از 400 زائر خانه خدا مرتكب شدند هرگز از يادها نخواهد رفت. مدعيان حقوق بشر كه براي اعدام يك قاچاقچي مواد مخدر سالگرد مي گيرند چرا در برابر جنايتي بزرگ سكوت مرگبار گرفته اند؟ سازمانهاي حقوق بشري درباره تبعيض آشكاري كه دائما عليه ايران مرتكب مي شوند چه پاسخي دارند؟!
محمود نصيري
¤خبرگزاري رويترز بيش از آنكه يك خبرگزاري باشد يك نهاد جاسوسي وابسته به انگليس است به ويژه مدت 2 سالي است كه روي شريانهاي اقتصادي ايران بررسي دقيقي انجام مي دهد و به زعم خود دنبال اين است كه ببيند كانالهايي كه ايران تحريم را دور مي زند كدام است. و چه مبادلاتي دارد. و به غربي ها عليه ايران هشدار باش مي دهد.
افشين محمودي
¤از دولتمردان تقاضا داريم ارز را در اختيار كالاهاي اساسي قرار دهند. نقدينگي در اختيار كساني است كه اقدام به واردات ماشين با ارز مرجع مي كنند نه در اختيار ما كارمندان و كارگران كم درآمد.
0669---0913
¤از مسئولان تقاضا داريم جلوي صادرات بي رويه برخي از كالاها را بگيرند تا نابساماني هاي بازار ارز از بين برود. صادركنندگان حتي حاضر نيستند با دولت درخصوص ارائه ارز در مراكز رسمي مبادلات همكاري كنند و اين نشان دهنده اين است متاسفانه برخي از صادركنندگان افرادي هستند كه سود را فقط در منافع شخصي خود مي بينند.
دارابي-تهران و علي سرابي
¤نامه نگاري هاي آشكار سران قوا به شكل اخير كه شاهدش هستيم به نفع اجانب و به زيان ملت فداكار است. پيام اصلي عيد قربان گذشت و فداكاري است. چرا مسئولين ما در اين مسائل از ملت خود عقب هستند توصيه مي كنم به شهداء اقتدا بكنند كه در راه دوست چه آسان از همه چيز گذشتند.
9527---0913
¤معاون اول رئيس جمهور اعلام كرده اند كه احتياج به كوپني كردن اجناس نيست و انبارها پر از كالا است. اينكه در انبارها اجناس جمع باشند به چه درد ما مي خورد. چند روز قبل ماست پگاه كوچك كمتر از نيم كيلويي را 1280 تومان خريداري كردم اما امروز همان ماست را 1600 تومان خريدم. اين كه انبارها پر از جنس باشد به چه درد ما مي خورد.
يك شهروند
¤ با توجه به توصيه مسئولان به شهرستان پرند مهاجرت كرديم اما متاسفانه از كمترين امكانات رفاهي-تفريحي-فرهنگي و اتوبوسراني برخوردار نيست. الان 6 ماه است كه شهرداري اين منطقه فعال شده است اما هيچ اقدام مثبتي براي رفاه مردم انجام نداده اند.
عليزاده
¤ از اداره كل راه و ترابري استان اصفهان تقاضا دارم با توجه به اينكه فاصله نطنز تا اصفهان 125 كيلومتر است و شهر نطنز داراي دانشگاه آزاد و پيام نور است و با توجه به اينكه دانشجويان زيادي هم در اين دو دانشگاه مشغول تحصيل هستند، از مسئولان مي خواهيم چند اتوبوس براي رفت و آمد دانشجويان در نظر گرفته شود.
1085---0912
¤ چرا مسئولين سازمان حمايت از مصرف كننده و نهادهاي نظارتي و بازرسي به وضع گراني خودسرانه خودرو در نمايندگي ها رسيدگي نمي كنند؟ پژو 206 تيپ2 كه در مهرماه حدود 20 ميليون بود به بالاي 26 ميليون در دهه اول آبان رسيد؟! و خودروهاي ديگر نيز به همين منوال... چرا؟
6402---0914
¤ چرا حقوق بازنشستگان ذوب آهن با تأخير دو ماهه پرداخت مي شود. از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
خسروي از فلاورجان
¤ بنويسيد بهزيستي نسبت به تعهد خودش يعني پرداخت هزينه يك ميليون تومان بابت محوطه سازي و انشعاب مددجويان خود در مسكن مهر پرند عمل نمي كند. تكليف چيست؟
6853---0912
¤ دولت ميزان عيدي امسال كارمندان را مثل سال گذشته 350هزار تومان اعلام كرده است. در صورتي كه بايد چند برابر شدن قيمت ها در اين مدت را مورد ملاحظه قرار مي دادند. وقتي كه وقت مسئولين كشور به جاي رسيدگي به گرفتاري هاي مردم به نامه نگاري به يكديگر بگذرد و بازديد از زندان اوين به مسئله اصلي كشور تبديل شود بهتر از اين نمي شود.
اكبري
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه2
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 2/8/1391 با عنوان «عدم درج عنوان شهيد خيابان شهيد محمدمهدي فرحزادي» به آگاهي مي رساند: كليه تابلوهاي اسامي معابر به نام شهداي گرانقدر در محدوده منطقه مزين به كلمه شهيد با رنگ قرمز بوده و تابلوهاي راهنماي مسير نيز در صورت نياز داراي عنوان شهيد مي باشد لذا در صورتي كه تابلوي مورد نظر ايشان غيربزرگراهي مي باشد با ارائه نشاني دقيق اعلام فرمايند تا اصلاح شود در صورت بزرگراهي بودن بايد با معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مكاتبه گردد.»
¤ عده اي تصميم گرفته اند از طريق بحران هاي ساختگي نظام را نزد افكار عمومي ناتوان و بي كفايت جلوه بدهند. بي جهت نيست كه راديو بي بي سي مارش حمله را به صدا درآورده و نيروهاي خود در داخل و خارج را براي جوسازي به خط كرده است ولي كور خوانده اند.
6091-0915
¤ لايحه خدمات ايثارگران در حالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف مانده كه رئيس و دبير آن از فرماندهان جنگ بوده اند. با اين حساب چه كسي بايد دلسوز ايثارگران 8 سال دفاع مقدس باشد.
9271-0917
¤ هرچه بر سن نظام اسلامي افزوده مي شود به همان ميزان از توان دشمن كاسته مي شود. شك نداريم كه اين حاصل صبر و مقاومت و بيداري ملت است. اما تنها اين غفلت مسئولين است كه مي تواند دسيسه هاي دشمن را كارساز كند. نوسانات قيمت ارز و طلا و يله شدن قيمت مواد مصرفي مردم سند اين ادعاست. با اين حال مقابله با ترفندهاي پيچيده دشمن زمان كوتاهي را مي طلبد و هيچ چيز در مقابل ملت ايران تاب ايستادگي ندارد اين حاشيه سازي ها فقط براي پرت كردن حواس ملت و مسئولين ما از انتخابات پيش روست در كنار رها شدن زنجير سگهاي منافق و دست آموز آمريكا با پالس هاي نوكرهاي آنها در داخل براي ادامه تحريم نيز همسوي با اين توطئه ها مي باشد.
محمودي
¤ در برخي از مراكز قضايي توهين به ارباب رجوع يك رويه معمول شده است. اگر مسئولين بازرسي قوه قضائيه به وظيفه قانوني خويش عمل بكنند چنين معضلي نبايد وجود داشته باشد.
8976-0935
¤ نتايج قرعه كشي بانك انصار كه قرار بود روز تولد امام رضا(ع) برگزار شود به كجا انجاميد. چرا اطلاع رساني نمي كنند.
حسيني از شيراز
¤ به اطلاع رئيس مجلس برسانيد با به كار بردن تعابيري مثل روش رابين هودي براي كارهاي عدالت محور ارزش كار براي طبقات ضعيف جامعه پايين نمي آيد؟ اينكه حق ضعيفان جامعه از حلقوم زورگويان گرفته شود و به صاحبان حق داده شود عين عدالت علوي است.
3665-0912
¤ نزديك به دو سال قبل دو دستگاه اتومبيل از شركت ايران خودرو خريداري كرده و تمام پول آنها را نيز پرداخته ام. با اين حال هنوز ماشين ها تحويل بنده نشده اند. آيا نبايد با چنين تخلف هايي برخورد بشود.
0170-0917
¤ در شهرستان مرند با آنكه پول قبض گاز را دو مرتبه پرداخت كرده ايم با اين حال مسئولين شركت گاز اقدام به قطع گاز كرده اند و بدتر اينكه پاسخگو نيستند.
5776-0914
¤ من آمدم به طوس و زيارت كردم
از حيله دشمنان اسلام شكايت كردم
يا امام رضا عدو چه گستاخ شده
طاقت ز درون ما دگر طاق شده
از هتك حريم جدتان پژمرديم
با ديده اشك و نم به دل خون خورديم
از جد غريبتان حمايت كرديم
فرمايش رهبري اطاعت كرديم
خواب خوش دشمنان باطل شده است
سلطان حجاز يار قاتل شده است
علي شايان از فومن
¤ به اين نتيجه رسيده ام كه دليل شكسته نشدن قيمت مسكن در تهران اين است كه برخي از مسئولين نمي خواهند در كلان شهرها قيمت مسكن پايين بيايد. چون اينگونه مي خواهند پس همان گونه مي شود.
0125-0935
¤ در سريال تلويزيوني تكيه بر باد مثل بيشتر سريال هاي ديگر سيما خانم هاي چادري در وجهه غيرشايسته نمايش داده شده است اين كار يا از روي عمد صورت مي گيرد يا بدسليقگي است. در هر دو صورت بايد اصلاح شود.
1233-0910
¤ خواهش مي كنم چاپ كنيد:
وقتي كيهان مي خونم
من همه چيز مي دونم
آخه كيهان عاليه
مطالبش كاريه
وزين و باصلابت
آميخته با حقيقت
بيان با صداقت
صادق در حكايت
خلاصه نابه كيهان
تعبير خوابه كيهان
كيهان همش مي خونم
قدر اونو مي دونم
والي فر
¤ يك فرهنگي با مدرك كارشناسي و پست مديريت در مهرماه 91 بازنشسته شدم حكم خود را ديدم شوكه شدم 000/037/1تومان در حالي كه كارمند نيروگاه كه بچه محل ماست سه سال پيش با مدرك پنجم ابتدايي با 000/300/1تومان بازنشسته شده است؟ آيا در كشورمان علم بهايي دارد؟ آيا اين نحو برخورد با يك فرهنگي كه 30 سال زحمت كشيده است سزاوار است؟ چه كسي پاسخگو است؟
2066-0911
¤ شهرداري تهران درآمد بالايي دارد. ولي نظارت كافي بر آن نيست. اين همه حيف وميل در سطح شهر! چرا مجلس از شهرداري تحقيق و تفحص نمي كند؟ آيا اين سرمايه ملي نيست كه اينچنين به هدر مي رود؟!
3037-0935
¤ يك جوان 20ساله دانشجوي جوياي كارم كه به علت عدم تمكن مالي براي پرداخت شهريه از افراد توانمند درخواست مي كنم يك كار درخور شأن براي اينجانب مهيا نمايند.
6006-0930
¤ با اين تورم و گراني سرسام آور با درآمدهاي ما كه نصف تورم است چگونه مي توانيم به گذران زندگي بپردازيم. از قوه مقننه و مجريه درخواست گره گشايي از كارگران بازنشسته با حقوقهاي 500-400 توماني را داريم.
3419-0935
¤ از مطالب سلسله وار پاورقي جديد كيهان يا موضوع علل و عوامل پذيرش قطعنامه 598 اطلاعات خوبي بدست آورديم. چقدر خوب است اين مطالب بصورت كتاب منتشر و در اختيار علاقه مندان قرار بگيرد.
8353-0912و 1150-0913
كيهان: اين مجموعه مقاله قرار است به صورت كتاب منتشر شود
¤ رفتارهاي اقتصادي دولت با مردم باعث تكدر خاطر مردم از اين دولت شده است كه نمونه بارز آن گراني خودروهاي توليد داخلي است. شايسته است رسانه ها و مطبوعات فرايند رفتار دولت در رابطه با گراني ها را بررسي و منعكس نمايند كه چطور دولت ابتدا با نوازش و سپس به طور ناگهاني با سيلي گراني به صورت مردم مي نوازد.
اخلاقي روانشناس
¤ تمام فشار گراني ها بر دوش قشر مستضعف است و سرمايه داران هم اصلا متوجه درد و مشكلات نيستند. از معاونان رئيس جمهور مي خواهيم توجه بيشتري به قشر محروم جامعه داشته باشند.
يك شهروند
¤ آن دسته از نمايندگان مجلس كه طرح سؤال از رئيس جمهور را امضا كرده اند بيشتر به طرح و طراحان آن فكر كنند و فريب ظاهر آن را نخورند، پشت صحنه مي خواهند افراد دلسوز به انقلاب و رهبري و كشور را خرد كنند تا ديگر اين چنين افرادي به فكر كانديد شدن نباشند و افرادي كانديد شوند كه هيچ تعهدي نداشته باشند.
ابوالفضل رشكي
¤ خيابان هفده شهريور يكي از خيابان هاي مهم شمال به جنوب تهران است. از ميدان امام حسين تا ميدان شهدا را براي امري كه هيچ نتيجه مطلوبي نخواهد داشت جز پياده روي بسته اند، به جاي اينكه خيابانها را عريض تر كنند خيابان ها را مي بندند. اين كار جز افزايش ترافيك هيچ سودي براي مردم ندارد.
حقاني
¤ بايد روحانيون و مبلغان ديني كسبه و بازاريان را از سودهاي حرام و احتكار و افزايش قيمت هاي غيرمعقول و غيرشرعي برحذر دارند. بايد از حلال و حرام و لقمه هاي حرام بحث كنند. اگر همه در اين مورد قيام كنند، مشكلات حل مي شود. دود اين سكوت به چشم مردم مي رود. پيام هاي حضرت محمد(ص)، نهج البلاغه و توصيه حضرت امام و مقام معظم رهبري صرفا براي برخورد با جاه طلبي و رانت خواري مطرح شده است كه همه بايد با تأسي به اين پيام هاي ارزشمند جامعه را از اين وضعيت نجات دهند.
يك پيام
¤ چرا يارانه ها هر ماه ديرتر و ديرتر به حساب مردم واريز مي شود؟ ضمنا از مسئولان مي خواهيم فاز دوم هدفمندي يارانه ها را اجرا نكنند. اين كار باعث گران تر شدن اجناس مي شود.
محمدي يار
¤ آقاي سنندجي درمورد خط بي آرتي5 گفته اند روزانه 000/50مسافر در اينجا جابه جا مي شود كه البته اگر درست باشد سهم اتوبان رسالت از اين خط و مسافر 10درصد مي باشد بقيه آن به خاطر تراكم ترافيك به واسطه گرفتن يك سوم راه و منحل كردن خطوط جانبي است. شايد اگر اين راه منحل نشده بود، اعلام مي كرد، 25هزار مسافر، براي بيشتر شدن مسافرها راه حل بهتري دارم، ايشان به نهادهاي آب- برق گاز بگويد، بقيه راه را بكنند تا مردم بيشتر سوار خط بي آرتي شوند.
سليماني
¤ گراني پوست ما را مي كند، اشكمان درآمده است. نمي دانيم به كه بگوييم. فقط شما در روزنامه كيهان مي توانيد به داد ما برسيد.
8553-0912
¤ از نمايندگان مجلس سؤال دارم آيا زماني كه اقدام به طرح سؤال و جمع آوري امضاء براي استيضاح وزير ورزش و جوانان نموده اند باتوجه به اينكه چندين ماه است با افزايش قيمت دلار و افزايش گراني در جامعه روبه رو هستيم و فشار به اقشار كم درآمد جامعه وارد شده و باتوجه به جلسات متعدد كميسيون اقتصادي مجلس با مسئولان اقتصادي برگزار شده، حال چگونه مي توان قبول كرد كه در روز استيضاح نمايندگان در مجلس اعلام مي كنند كه مشكلات اقتصادي در جامعه از اهميت بيشتري برخوردار است و باتوجه به حضور رئيس جمهور و وزير و هيئت همراه اقدام به پس گرفتن استيضاح مي كنند؟ آيا اين پس گرفتن استيضاح موجب تحميل هزينه هاي سنگين براي مجلس مي باشد علت بي دقتي و بي توجهي نمايندگان به حقوق ما ملت نيست.
احمدرضا ايرانشاهي
¤ در نيمه دوم مهرماه قرار گرفته ايم مع الوصف ما بازنشسته هاي شركت ذغال سنگ البرز شرقي (شاهرود) هنوز حقوق شهريورماه خويش را دريافت نكرده ايم. چرا؟
1835-0912
¤ چرا رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در بي خبري به سر ببرد؟ ايشان در سخناني اخيرا اعلام كرده كه خيلي در جريانات و مسائل كشور مثل گذشته قرار ندارم. واقعا كسي كه بايد در خدمت جامعه و مردم باشد و داعيه دار مصالح نظام و رئيس مجمع تشخيص نظام است چه طور ممكن است از وضعيت و جريانات كشور بي خبر باشد؟
يوسفي
¤ بازنشستگان و مستمري بگيران آموزش و پرورش با گذشت 23 سال از تصويب قانون در خصوص پرداخت معوقه محروميت مناطق جنگي درانتظار تحقق قانون مزبور هستند گرچه مدت ها از تصويب قانون ياد شده مي گذرد، اما هنوز اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته و اعتباري به آموزش و پرورش انديمشك اختصاص نيافته است. در صورتي كه تمام ادارات و ارگانهاي اين شهرستان و 120نفر از پرسنل اين مبلغ را دريافت كرده ان،. اما ما بازنشستگان همچنان به انتظار نشسته ايم و منتظر توجه.
فرهنگي از انديمشك
¤ الان متوجه مي شويم كه برخي از عوامل دولتي و غيردولتي چه پتانسيل عجيبي براي همراهي كردن با صهيونيست و اسرائيل و تحريم كنندگان به ملت ايران دارند. برخي با گران كردن بعضي اقلام به صورت رسمي منتظر اين هستند كه مردم به خيال خام آنها شورش كنند و براي نظام مشكلاتي درست كنند.
يك پيام
¤ براي آقاي خاتمي جشن تولد مي گيرند تا به صهيونيستها اميد بدهند كه هنوز زنده است اما او مرده است درخت خشكيده كه آب نمي خواهد. واقعا بايد از اين كار خجالت بكشند.
علي رحمتي محمد و چند پيام ديگر
¤ در عوارضي تهران - قم برگه قبض كه به بنده دادند مربوط به يك شبانه روز قبل بود. به نظر من اين قبوض فقط براي رفع تكليف داده مي شود.
8655-0912
¤ چند ماه قبل در شركت سايپا براي خودرو ثبت نام كردم و الان كه مي خواهم ماشين را دريافت كنم مسئولان شركت تقاضاي پول بيشتري كرده و آن را با نرخ امروز محاسبه مي كنند. نمي دانم دليل اين كار چيست.
يك شهروند
¤ چرا بايد وزارت ارشاد اجازه پخش فيلم بوسيدن روي ماه را بدهد كه اكثر مردم وجوانان را بي نماز معرفي كرده است. اكران اين فيلم در پرده هاي سينما توهين به جوانان و خانواده هاي شهدا است. در حالي كه حضور جوانان در مراسم اعتكاف مويد توجه و اعتقادات قلبي بيش از پيش آنها به مسائل ديني است. برخي از سينماگران همه جامعه را در آنچه در اطرافيان خود مي بينند خلاصه مي كنند.
يك شهروند
¤ حضرت علي(ع) مي فرمايد: قلب نوجوان زمين ساده است هر بذري در آن بيفشاني مي پرورد. اميدوارم تمام اوليا و مربيان مومن و بزرگوار در تربيت و پرورش كودكان و نوجوانان كوشا و جدي باشند.
6263-0938
¤ از شركت توزيع نيروي برق اصفهان درخواست مي شود نسبت به نصب پايه چراغ روشنايي در روستاي تاريخي ابيانه از توابع شهرستان نطنز كه حدود 20 تا از تيرهاي چوبي و بعضا سيماني فاقد روشنايي هستند اقدام نمايد.
كرمي
¤ خداوند عاقبت ما را به خير ختم كند كه روساي دو قوه كشور پرافتخار براي كسب افتخاري مسخره كه سوغات غربي ها براي سرگرمي كاذب و به لجن كشيدن فرهنگ ملتهاست دست به دامن فوتباليست هاي ميلياردي مي شوند.
9212-0911
¤ امروز 25/7/91 دختر دانش آموزي را ديدم كه در راه مدرسه سيگار مي كشيد. به خدا قسم گريه ام گرفت چه بايد كرد؟ كوتاهي از كجا است؟ و مقصر كيست؟
سعيدي
¤ ضمن آرزوي روزي زيبا براي هم وطنان مي خواهم خطاب به آنها بگويم براي خنديدن منتظر چيزي نباشند چرا كه خوشبختي منتظر خنده ما مي باشد.
8009-0919
¤ در شرايطي كه دشمنان در تحريم و فشار اقتصادي با تمام انرژي ورود پيدا كرده و قصد دارند از اين طريق در بين اقشار گوناگون مردم ايجاد نارضايتي كنند پيشنهاد مي شود مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به صورت تلفيق يارانه نقدي و غيرنقدي به اجرا دربيايد. مطمئن هستم مشكل قشر ضعيف جامعه كه اكثريت ملت ايران را تشكيل مي دهند كم خواهد شد.
گودرزي
¤ سريال پليسي ديوار پر از اشكال هاي فني و هنري بود مثلا در كجاي دنيا وقتي ماشين چپ شده و بنزين آن به زمين مي ريزد آتش نشاني نزديك صحنه صبر مي كند تا اتومبيل آتش بگيرد و بعد براي خاموش كردن آن اقدام نمايد. در پايان يكي از قسمت ها فردي جاني كه چند نفر انسان را كشته به مجازات يعني قصاص نمي رسد. خلاصه هم پول بيت المال هدر رفت هم به شعور مردم و مخاطبين توهين شد.
احمدزاده
¤ بازنشسته تامين اجتماعي هستم و ماهيانه 550 هزار تومان حقوق دريافت مي كنم. چون كفاف زندگي را نمي دهد بالاجبار شب ها از داخل سطل هاي زباله كارتن و مواد پلاستيكي جمع مي كنم و مي فروشم تا ببينم خدا چه مي خواهد.
9861-0937
¤ شير و فرآورده هاي لبني بسيار گران شده اند. مسئولين مرتب به مردم وعده و وعيد مي دهند كه قيمت ها تعديل خواهد شد و پايين مي آيد ولي هيچ اتفاقي نمي افتد چرا؟ اگر ناتوان هستند رك و راست به مردم بگويند.
كرمي
¤ تعداد 15نفر كارمند مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر شهرستان رشت هستيم كه از سال 84 با حقوق ماهيانه 70هزار تومان كار خود را شروع كرديم و امروز به 300هزار تومان رسيده است. در ضمن بنويسيد تا سال گذشته بيمه نيز نبوده ايم. خلاصه اين وضع و حال ماست. اميدواريم دل يك مسئولي براي ما بسوزد و كاري بكند.
م-ص
¤ از طرف ما قشر ضعيف جامعه بنويسيد مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را اجرايي بكنند. قشر حقوق بگير جامعه براي اداره زندگي در اين شرايط گراني و تورم بالا نيازمند پول يارانه ها مي باشد.
6193-0918
¤ در سريال كره اي كه از شبكه سوم سيما پخش مي شود صحنه هايي خلاف عفت عمومي جامعه نشان داده شد گويا دست هايي در كار است كه از طريق رسانه ملي كشور قبح حرام هاي الهي به تدريج از بين برود.
3198-0913
¤ از اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران درخواست مي شود به جاي كسر اضافه كار كارمندان مناطق داراي شرايط خاص اقتصادي و ايجاد نارضايتي جلوي همايش هاي تبليغاتي در مشهد و تهران و ريخت و پاش هاي مكرر در برخي از سازمان تابع را بگيرند.
7458-0912
¤ ما افتخار مي كنيم كه سرداري همچون سيدحسن نصرالله در خط مقدم جهان اسلام عليه كفر و شرك و صهيونيسم به مبارزه بي امان تحت ولايت امام خامنه اي به انجام وظيفه مي پردازد. درود خدا و پيامبر و آلش بر او باد.
منصوري از كرمانشاه
¤ شهردار چرا خيابان هاي اصلي را پياده رو كرده است چرا وسط خيابان مجاهدين انقلاب جدول بندي كرده است، مردم در منطقه هفده شهريور به تنگ آمده اند. از اين وضعيت پيش آمده جانمان به لب رسيده است. تو را به خدا قسم اعتراض ما را به گوش شهردار برسانيد.
جمعي از اهالي منطقه مجاهدين اسلام
¤ كيهان به درستي به نقش جريان انحرافي در به هم ريختگي وضعيت اقتصادي اشاره كرده و از يادداشت اقاي شريعتمداري تشكر مي كنم.
يك شهروند
¤ همه ما بايد به داشتن اين رهبر فرزانه و انديشمند هزاران بار افتخار و شاكر باشيم چون معظم له با تدبير آگاهانه عواقب همه امور را به درستي پيش بيني مي كنند و با توصيه هاي پيامبرگونه شان جامعه اسلامي را به بهترين شيوه ممكن هدايت مي فرمايند.
سليمان بلغار
¤ برايان تريسي يك صهيونيست دجال پرست است. از اينكه كيهان دماغ او را در ايران سوزاند متشكرم.
جمالي
¤ در فتنه 88 اراذل و اوباش لطمه بزرگي به مردم زدند و احساس امنيت كردند و در عوض نيروي انتظامي محكوم شد. آيت الله آملي لاريجاني جرم اسلحه سرد را اعدام كردند، اگر آماري از كشته شدن افراد توسط اسلحه سرد بگيريد متوجه عمق فاجعه مي شويد. چرا حرف بدون عمل مي زنيد؟ قوانين سخت تري براي برخورد با اين اراذل چاقوكش وضع كنيد.
يك شهروند
¤ آموزش و پرورش؛ قرار نبود بخشي از نمازخانه و دفتر مدير را به كلاس استراحت براي معلمان تبديل كند و معلم زنگ تفريح را در كلاس درس استراحت كند. من پدر چگونه دلم را خوش كنم كه معلم فرزندم بدون دغدغه به او آموزش مي دهد. مدرسه شهيد كلانتري در ساوجبلاغ چنين وضعيتي دارد.
8339-0919
¤ جرائم زيادي توسط تلفن همراه صورت مي گيرد و دست هر نوجواني ديده مي شود اما اپراتور دوم (ايرانسل) سيم كارت ما پيرمردان را كه صرفا براي كار روزانه آن استفاده مي كنيم، قطع مي كند. مدت 3 ماه بود كه از سيم كارت استفاده نمي كردم و اين شركت آن را لغو امتياز كرده است و مجددا به شخصي به نام (سعيد حدادي) س- ح در جيرفت واگذار كرده و پول دريافت كرده در حالي كه روي پاكت و دفترچه فروش با خط درشت نوشته بدون تاريخ مصرف و با خط ريز در ص 7 همان دفترچه مدت تعيين كرده است.
جواد اصغرزاده
¤ در مورد صحبت صادق زيبا كلام كه با اشاره به گفته رئيس جمهور در نيويورك انكار هولوكاست را امري غيرصحيح تلقي كرده، ببينيد چگونه روشنفكرنماها دموكراتيك شدن را در مواضع صهيونيست ها و آمريكا مي بينند آنها از نظرآنان ، مردم ايران هيچ ارزشي ندارند. همچنين بايد روشنفكران واقعي مشخص شوند.
يك هموطن
¤ بزرگراه حكيم غرب به شرق، در ابتداي خيابان مطهري يك كيوسك تلفن براي كارهاي ضروري بود، اما متاسفانه مدت يك ماه است كه خراب است و اكثر رانندگان عبوري با مشكل روبه رو شده اند. تقاضاي رسيدگي داريم.
غلامي
¤ ما خيابان كم داريم و حالا خيابان ها را هم پياده رو كرده اند! درد دل مردم منطقه بهارستان ميدان شهدا و امام حسين را بشنويد. اي كساني كه در شمال شهر نشسته ايد و تصميم مي گيريد به فكر ما هم باشيد.
5432-0912
¤ رئيس جمهور گفتند 2 نفر دلال مي آيند 200 دلار معامله مي كنند و قيمت ارز را تعيين مي كنند، قطعا قدرت دستگاه اجرائي بيشتر از دو نفر دلال است. ايشان خودش با 2 نفر ديگر بيايند و 5000 دلار معامله كنند به قيمت 500 تا 1000 تومان و قيمت دلار را پايين آورند تا همه بتوانند استفاده كنند. وقتي 2 نفر دلال بتوانند بازار را در دست بگيرند، رئيس جمهور و كابينه اش نمي توانند اين كار را بكنند؟
بختياري
¤ آيا فوتبال در كشور الآن آن قدر مهم است كه رئيس جمهور و رئيس مجلس چند ساعت از وقت خود را صرف اين امر مي كنند. اگر اين وقت را صرف رسيدگي به مشكلات كنند قطعا راه چاره اي پيدا مي شود.
نوري
¤ آيا بهتر نبود رئيس مجلس تاكيد بر نظارت بر اجراي قوانين و جلوگيري از تخلفات را از خيلي پيشتر و از زماني كه باب اين تخلفات باز شد آغاز مي كرد و كار به اين مرحله نمي رسيد. نه درست بلافاصله پس از موضعگيري شجاعانه رهبر معظم انقلاب مبني بر درست نبودن استمرار سياست كنترل جمعيت. كه البته اين هم در حد خود قابل قدرداني است.
يك شهروند
¤ دولت با اين تيم اقتصادي نمي تواند براي حل مشكل ارز و دلار كاري بكند از نمايندگان مجلس تقاضا داريم فكري به حال حل اين مشكل نمايند.
7740-0912
¤ رئيس مجلس يك حرف خوب زد كه گفت مشكلات اقتصادي كشور ناشي از كم كاري مجلس در امر نظارت است مجلسي كه اين قدر تعطيلي دارد بايد در كشور با چنين وضعيتي روبرو شويم.
پورسعيد
¤ به اطلاع مسئولان برسانيد توجه و اعتبارات ويژه اي به روستاي اسدآباد همدان- روستاي سميران در نظر بگيرند. ما به شدت با مشكلات روبه رو هستيم.
يكي از اهالي
 


آقاي دهن لق پشت صحنه جبهه اصلاحات را لو داد (خبر ويژه)

مصاحبه عضو شوراي مركزي حزب منحله مشاركت با روزنامه اعتماد كه در آن به طور تلويحي به تلاش جبهه اصلاحات براي براندازي نظام اشاره كرده بود، با استقبال و ذوق زدگي ساير گروه هاي ضد انقلاب خارج نشين روبرو شد.
علي شكوري راد كه برخي از مدعيان اصلاحات با كنايه به او لقب «دهن لق» داده اند در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود؛
«به عقيده ما، اصلاح طلبي، اصل و بناي حركت و مبارزه براي بهبود اوضاع جامعه است، اما وقتي اين راه به بن بست برسد، نه اينكه رهبران اصلاح طلب بخواهند به سراغ انقلاب يا براندازي بروند، بلكه وقتي اصلاحات به بن بست رسيد، يا بايد به وضع موجود رضايت داده شود يا مبارزه به دليل تصلب حكومت به سمت براندازي يا انقلاب سوق پيدا مي كند اين يك قصد يا تصميم نيست كه مسئول يا متولي داشته باشد. يك جبر است، يك اقتضاء است، خواه و ناخواه اتفاق مي افتد. اين براندازي هم گاهي در حد براندازي حاكمان است و گاه به براندازي كل نظام منجر مي شود.»
در بخش ديگري از اين مصاحبه طولاني خبرنگار از وي مي پرسد؛ نظر شما درباره عبارت «براندازان فرنگ نشين چيست» كه درباره برخي منتقدان خارج از بدنه اصلاحات به كار برده مي شود؟ و آقاي دهن لق كه مي داند اين واژه باعث عصبانيت گروه هاي ضد انقلاب و هم پيمان جبهه اصلاحات در فتنه 88 شده است و مخصوصا داد سازمان منافقين و بهايي ها را درآورده است، در پي دلجويي از گروه هاي ياد شده برآمده و مي گويد؛
«اين عبارت در نامه اي كه براي تبريك تولد آقاي خاتمي نوشته شده بود، بيان شد و خيلي افراد هم به آن اعتراض داشتند و قرار بود كه اين عبارت حذف شود و به نظر من عبارت خوبي نبود» و بلافاصله اضافه مي كند كه حزب مشاركت با گروه هاي برانداز مقابله نخواهد كرد و مي گويد «حزب ما وظيفه اي براي مقابله با معارضين نظام ندارد»!
گفتني است اين بخش از مصاحبه شكوري راد كه در آن ماهيت ضد انقلابي و براندازانه حزب مشاركت و جبهه اصلاحات را نه فقط نفي نكرده بلكه تلويحا بر آن تاكيد ورزيده است، با استقبال فراوان گروه هاي اپوزيسيون خارج كشور روبرو شده است و اين استقبال در حالي كه بيش از يك هفته از مصاحبه ياد شده مي گذرد، همچنان ادامه دارد.
برخي از جريانات ضد انقلاب نظير سلطنت طلب ها ضمن استقبال از نظر شكوري راد، وي را يك مهره دست چندم در حزب مشاركت معرفي كرده اند كه نمي توان روي اظهارات او حساب ويژه اي باز كرد.
از سوي ديگر اظهارات شكوري راد با انتقاد درون گروهي شديد مدعيان اصلاحات به وي روبرو شد و از روزنامه اعتماد نيز به خاطر انجام و انتشار اين مصاحبه گلايه شد. اين در حالي است كه به نظر مي رسد مصاحبه مورد اشاره با هدف تلطيف روابط گروه هاي داخلي فتنه با دنباله خارجي آن انجام شده باشد و شكوري راد با اين انگيزه براي مصاحبه انتخاب شده است كه در ميان هم حزبي هاي خود به «دهن لق» و كسي كه از هوش سياسي لازم براي تشخيص شرايط برخوردار نيست، شناخته مي شود.

 


دولت انگليس خطاب به اسرائيل؛ عليه ايران رجز نخوانيد (خبر ويژه)

انگليس اخيراً سرجان سايرز، رئيس ام آي-6 را به منظور توجيه نتانياهو براي توقف رجزخواني هاي اسرائيل عليه ايران به تل آويو فرستاده است.
گوردون داف از كهنه سربازان نيروي دريايي آمريكا در جنگ ويتنام و سردبير ارشد نشريه «ويتران تودي» در گزارشي تحليلي با اعلام اين موضوع، از درماندگي رژيم صهيونيستي در مقابل ايران خبر داد و تهديدهاي تل آويو را طبل توخالي خواند.
داف در گزارش خود از مخالفت جدي انگليس با هرگونه حمله اسرائيل به ايران خبر داده و درباره محدوديت هاي نظامي تل آويو براي يك عمليات نظامي مي نويسد؛ اين گونه طرح ريزي شده است كه حمله اسرائيل از آذربايجان انجام شود اما تلاش هاي ديپلماتيك از سوي تهران «اين در را براي حمله اسرائيل بسته است.» پرواز مستقيم از روي عربستان سعودي تنها انتخابي است كه براي اسرائيل باقي مي ماند. هر راه ديگري، تركيه و عراق با 4500مايل «پرواز بر آب هاي آزاد» غيرممكن است.
تركيه در مذاكرات اخير خود با ايران، اين كشور را در تلاش خود براي پايان دادن به بن بست هسته اي حمايت كرده است و نمي خواهد به عنوان «راه صاف كن» توسعه طلبي اسرائيل عليه اسلام ديده شود.
عراق هم اخيراً با ايران مذاكره داشته است و با يك دستور 4 ميليارد دلاري براي سلاح هاي روسي پيشرفته به توانايي هاي دفاع هوايي خود افزوده است، هم دفاع هوايي و هم هواپيماهاي جنگي پيشرفته.
داف افزوده است؛ سامانه هاي موشكي كه ايران در اختيار دارد براي پايين آوردن هرگونه هواپيماي اسرائيلي يا ديگر هواپيماها، حتي موشك هاي بالستيك يا كروز كه از فاصله صدها متري به ايران نزديك مي شوند كاملاً كارآمد هستند.
داف در پايان خاطر نشان مي كند ايران به دليل تبحر در جنگ نامتقارن ضربات بسيار سختي به آمريكا و اسرائيل وارد خواهد كرد و هيچكس خواهان چنين منازعه اي نيست.
 


صادق صبا: رضايت ندهي از انگليس اخراجت مي كنيم! (خبر ويژه)

«جرج انت ويسل» مديركل شبكه خبري دولت انگليس -بي.بي.سي- در مقابل نمايندگان پارلمان اين كشور اعتراف كرد كه آزار جنسي كودكان يكي از جرايم دامنه دار و رايج در اين شبكه است. به نوشته روزنامه انگليسي تلگراف، مديركل بي بي سي گفت، در حال حاضر دستكم 9 تن از كاركنان اين شبكه به سوءاستفاده جنسي از كودكان متهم شده اند و افزود؛ اتهام آنها با توجه به شناسايي اين عده از سوي كودكاني كه مورد آزارجنسي قرار گرفته بودند به اثبات رسيده است.درپي پخش يك برنامه مستند از سوي شبكه انگليسي «آي.تي.وي» تعداد بيشتري از كودكان قرباني شده در اين جنايت به دادگاه مراجعه كرده اند.
يكي از كساني كه به دهها فقره از فريب كودكان و سوءاستفاده جنسي از آنان متهم است و از سوي قربانيان شناسايي شده است «جيمي سويل» از مشهورترين چهره هاي بي بي سي است كه سال گذشته در سن 84 سالگي درگذشته است.
رسوايي اخير شبكه انگليس و تعداد زياد كودكان قرباني شده در اين جنايت، نگراني گسترده اي را در ميان مردم انگليس و مخصوصا اهالي لندن در پي داشته است.
والدين تعدادي از كودكان قرباني با اجتماع در مقابل دفتر بي بي سي در لندن خواستار استعفاي مديركل اين شبكه و بازداشت عوامل اين جنايت شدند. در اين اجتماع پدر يكي از كودكان قرباني با فرياد خطاب به دولت انگليس گفت؛ بايد اين ف... خانه را تعطيل كرده و به اماكني كه رسما براي اينگونه مراكز درنظر گرفته شده منتقل كنيد.
گفتني است سال گذشته نيز صادق صبا، از كاركنان باسابقه بي بي سي فارسي به چند فقره تجاوز به عنف به زناني كه در اين شبكه به كار گرفته شده و يا درخواست كار در اين شبكه را داشتند، متهم شده بود كه گفته مي شود با دخالت سرويس اطلاعاتي انگليس و پرداخت جريمه و جلب رضايت شاكيان اين پرونده به طور موقت بسته شده است. توضيح آن كه قربانيان بي بي سي فارسي، زنان و دختران ايراني پناهنده بودند كه رضايت برخي از آنان با تهديد به لغو پناهندگي و اخراج از انگليس به دست آمده بود.
 


دستاورد حمله به عراق اجساد فرزندانمان بود (خبر ويژه)

با نزديك شدن زمان انتخابات رياست جمهوري در آمريكا، بيانيه اي در چند صفحه با امضاي «ما 99درصد هستيم» در نيويورك، ايلي نويز و واشنگتن دي سي در سطح گسترده اي توزيع شده است. در اين بيانيه از «اوباما» و «رامني» با عنوان «بازيگران بي اختيار سياست» كه از سوي آيپك(لابي صهيونيستي) مديريت مي شوند ياد شده و با اشاره به برخي از جنايات مشترك جمهوريخواهان و دموكرات ها آمده است «نه اوباما و نه رامني نمي توانند نماينده 99 درصدي مردم آمريكا باشند. آنها نماينده اقليت يك درصدي هستند كه بدون وكالت از سوي اكثريت 99 درصدي بر آمريكا حكومت مي كنند». در اين بيانيه آمده است؛ «حمله به عراق، افغانستان و حمايت از اسرائيل غير از پرداخت هزينه جنگ توسط ماليات دهندگان و تحويل گرفتن جنازه فرزندانمان چه دستاورد ديگري براي مردم آمريكا داشته است؟». نويسندگان بيانيه با استناد به آمار مراكز حقوق بشري و از جمله مقاله جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق آمريكا در روزنامه نيويورك تايمز، نوشته اند «طي 3 سال گذشته فقط در پاكستان 3365 غيرنظامي در حمله هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي كشته شده اند كه 276 نفر آنها از كودكان و زنان بوده اند».
گفتني است جيمي كارتر در مقاله خود كه روز 24 ژوئن 2012(4تيرماه91) در روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز چاپ شده با اشاره به قتل عام غيرنظاميان و زنان و كودكان توسط هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي در پاكستان و افغانستان و سومالي و يمن نوشته بود؛ «اين نظريه دولت آمريكا كه كشته شدگان توسط هواپيماهاي بدون سرنشين، تروريست و دشمن هستند، به يك قانون من درآوردي- NEW FANGLED- تبديل شده است. اين اقدام جنايت است و نتيجه آن كه خانواده هاي داغديده را به سازمان هاي تروريستي جذب مي كند و دولت هاي سركوبگر نيز، از اين اقدامات استفاده كرده، و سركوب مخالفان خود را توجيه مي كنند».
در پايان اين بيانيه آمده است: اگر مي پرسيد به رامني رأي بدهيم يا اوباما، پاسخ ما اين است كه «به هيچكدام».
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14