(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنج شنبه 18  آبان  1391 - شماره 20352

وزير راه و شهرسازي خبر داد
احداث 9هزار واحد مسكوني در مناطق زلزله زده
در همايش تحولات ساختار سني جمعيت ايران
ثبت احوال، زنگ خطر افزايش تجرد قطعي را به صدا درآورد
ريزش ساختمان قديمي در پي تخريب غيراصولي
براي كاهش جمعيت زندان ها
اسماعيلي: قوانين حمايتي از خانواده زندانيان بايد جدي گرفته شود
رئيس دانشگاه اميركبير: تا پايان امسال ماهواره بومي «آت ست»
با پرتابگر ايراني فضايي مي شود
انتقال ترافيك غرب به شرق تقاطع شيخ فضل الله به پل جديد
آخرين آمار از مصدومان زمين لرزه ديروز ورزقان اعلام شد
حوادث كوتاه از كشور
دستگيري سارق پس از خروج از بانك در تبريز
رئيس انجمن مراقبت هاي ويژه خبر داد
 استاندارد تنها 100 تخت آي سي يو در كشور
اعدام 10 قاچاقچي مرگ در سحرگاه ديروز
بازار سياه بنزين در مناطق طوفان زده آمريكا
بلندترين مرد جهان حاجي شد
دختري كه پوتين را ضربه فني كرد
دو سوم اسراييلي ها فقيرند


وزير راه و شهرسازي خبر داد

احداث 9هزار واحد مسكوني در مناطق زلزله زده

وزير راه و شهرسازي گفت: هم اكنون 9هزار واحد مسكوني در مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي در حال ساخت است.
به گزارش ايرنا، علي نيكزاد سه شنبه در حاشيه افتتاح طرح هاي استان قزوين در جمع خبرنگاران افزود: به منظور تسريع در كار و احتمال بارش برف زمستاني، براي هر واحد آسيب ديده در اين مناطق «كانكس هاي» 12 و 18 متري جهت اسكان موقت خانواده ها در نظر گرفته شده كه بعد از پايان ساخت و سازها مي توانند مورد استفاده روستائيان براي ذخيره سازي علوفه دامي قرار بگيرند.
وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از سخنانش به سرمايه گذاري هفت ميليارد ريالي در 11 بندر كشور اشاره كرد و گفت: عمليات لايروبي، اسكله سازي و ساير خدمات بندري در بنادري چون امام خميني، شهيد رجايي، چابهار، آستارا و اميرآباد در حال انجام است.
نيكزاد در پايان تجهيز ناوگان هوايي كشور را از برنامه هاي مهم دولت عنوان كرد و ادامه داد: تعدادي هواپيما خريداري شده و تعدادي نيز طي روزهاي آينده خريداري خواهد شد و هواپيماهاي جديد كه از نوع ايرباس 320 و 310 بوده با شرايط آب و هوايي كشور ما نيز سازگار است.
در سفر يك روزه وزير راه و شهرسازي به استان قزوين 5 طرح راهسازي و مسكن مهر با 330 ميلياردريال اعتبار مورد بهره برداري قرار گرفت.
 


در همايش تحولات ساختار سني جمعيت ايران

 ثبت احوال، زنگ خطر افزايش تجرد قطعي را به صدا درآورد

رئيس سازمان ثبت احوال كشور گفت: افزايش بي رويه سن ازدواج براي مردان و زنان نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته و به ميانگين 2/27سال براي مردان و حدود 23سال براي زنان رسيده كه اين آمارها زنگ خطر براي افزايش تجرد قطعي در جامعه است.
به گزارش روابط عمومي و همكاري هاي بين الملل، معاون وزير كشور و رئيس سازمان ثبت احوال در همايش تحولات ساختار سني جمعيت ايران و پيامدهاي آن گفت: رهبر معظم انقلاب و دغدغه ايشان نسبت به روند كاهش جمعيتي ايران اسلامي در سخنراني هاي اخير، نشان از اين دارد كه بي توجهي به اين مهم مي تواند مشكلات بزرگ امنيتي، اقتصادي و فرهنگي براي پيشرفت نظام اسلامي به بار آورد.
ناظمي اردكاني افزود: ما بنا به فرمايش رهبر معظم انقلاب از سال 71 به اين طرف، بايد سياست را تغيير مي داديم؛ و امروز بايد اين خطا را جبران كنيم و نگذاريم غلبه نسل جوان و نماي زيباي جواني در كشور از بين برود.
معاون وزير كشور با بيان اين كه هدف سياست جمعيتي حفظ تعادل پوياي ساختار كلي جمعيت و كيفيت آن است گفت: معمولاً كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه پرجمعيت و جوان اند و بعد از رسيدن به مرزهاي توسعه، به بحران كاهش جمعيت فعال و سالمندي دچار مي شوند.
اردكاني در عين حال تأكيد كرد: با اين وجود براي ايران زود است تا طبق پيش بيني ها، جمعيت آن در سال 1420، در شرايطي كه هنوز «در حال توسعه» مي باشد و براي رسيدن به اهداف بلندمدت به جمعيت جوان و فعال نياز دارد، به سالمندي برسد. گفته مي شود ايران در سرعت رسيدن به مرزهاي سالمندي سومين رتبه جهاني را دارد.
دكتر ناظمي اردكاني تأكيدكرد: جمعيت سرمايه اي بي بديل براي كشورها محسوب مي شود و سياست هاي جمعيتي، راهبردي ترين و پرعميق ترين سياست ها در درازمدت هستند كه سياست هاي توسعه اي كشورها را در بلندمدت پشتيباني مي نمايند.
وي اظهار كرد: اولين سياست جمعيتي كشور در سال 1346تدوين و اجرا شد كه حاصل آن انفجار جمعيتي در دهه 60 بود.
ناظمي افزود: در سال 1372قانون تنظيم خانواده به تصويب رسيد كه نتيجه آن ورود كشور به مرحله سوم گذار جمعيتي و كاهش شتابنده جمعيت در مقايسه با كشورهاي جهان، آسيا و منطقه شده است به طوري كه در سال هاي 1371 و 1372 از 5/6 فرزند به چهار فرزند رسيده و در دهه 80 نرخ رشد جمعيت از 2/3 به 3/2 كاهش يافت.
وي تصريح كرد: اين در حاليست كه طبق برنامه نخست توسعه مقرر شده بود كاهش ميزان فرزندآوري از 5/6 به چهار فرزند در دهه 80 رقم بخورد و با رقم خوردن اين اتفاق در سال 72 ديگر نيازي به ادامه دادن سياست هاي كاهشي نبود.
معاون وزير كشور افزود: طبق پيش بيني ها بايد انفجار دوم جمعيتي را بر اثر ازدواج و فرزندآوري متولدين دهه 60 شاهد مي بوديم، اما با شيب نزولي مواليد مواجه شده ايم به طوري كه ميزان مواليد در سال 90 يك ميليون و 380 هزار بود و اين در حالي است كه اين رقم در دهه 60 بيش از دو ميليون بود و اين به معناي سقوط آزاد جمعيت است.
رئيس سازمان ثبت احوال كشور تأكيد كرد: كشور با چالش هاي جمعيتي در حوزه مديريت جمعيت كشور روبروست.
وي كاهش باروري در كشور را اولين چالش جمعيتي كشور عنوان كرد وگفت: كارشناسان معتقدند آنچه كه در كشور ما به لحاظ جمعيتي معضل محسوب مي شود، كاهش رشد جمعيت نيست. دغدغه مهم، تحول در باروري كل است كه با كاهش باروري مواجه هستيم.
وي افزود: هم اكنون 5 ميليون نفر از 75 ميليون نفري جمعيت كشور سالمند هستند كه حدود 3/7 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند. پيش بيني ها حاكي از آن است تا 40 سال آينده حدود 24درصد از جمعيت كشور ما سالمند باشند كه اين ميزان يعني يك نفر از هر 4 نفر جمعيت كشور بالاي 60 سال خواهند داشت.
وي فرهنگ نداشتن فرزند و اتخاذ سياست هاي تك فرزندي را از چالش هاي ديگر سياست هاي جمعيتي كشور عنوان كرد و گفت: در سال گذشته حدود 12ميليون نفر مرد در گروه سني 20 تا 34ساله و 11ميليون و هشتصد هزار نفر زن در گروه سني 15 تا 29 ساله رسيده كه حدود 32درصد از كل جمعيت كشور است و پيش بيني مي شود كه در اين گروه هاي سني ازدواج نمايند و از اين تعداد 46 درصد مردان و 48 درصد زنان در گروه هاي سني مذكور هرگز ازدواج نكرده اند.
وي توجه به تأثير «مهاجرت» بر «نسبت جمعيت جوان»، برنامه ريزي براي تدوين سياست هاي جمعيتي منطقه اي، ارايه مشوق هايي مانند ارتقاي استانداردهاي كيفي آموزش و بهداشت، پذيرش فرهنگ مردم در خصوص افزايش تعداد فرزندان، ضرورت تدبير سياست هايي براي ترويج ازدواج، كاهش سن ازدواج و همچنين كاستن از فاصله سني زوجين و در نهايت استفاده از تجربيات جهاني را از جمله نكات قابل توجه براي تكميل بسته سياستي كه اخيراً توسط رئيس جمهور محترم اعلام شده است عنوان كرد.
 


ريزش ساختمان قديمي در پي تخريب غيراصولي

سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران از ريزش يك ساختمان قديمي فرسوده در پي تخريب غيراصولي خبر داد.
سيد جلال ملكي در اين باره گفت: در ساعت 45:13 ظهر ديروز يك مورد حادثه ريزش ساختمان در ميدان هروي به سامانه 125 اطلاع داده شد كه به دنبال آن ستاد فرماندهي ايستگاه 75 و گروه نجات را به محل حادثه اعزام كرد.
وي افزود: پس از حضور آتش نشانان در محل مشخص شد كه يك بيل مكانيكي مشغول تخريب يك ساختمان قديمي فرسوده بوده كه ناگهان به هنگام تخريب ديواره ها ساختمان ريزش كرده و به روي بيل مكانيكي كه راننده اي درون آن بوده ريخته است.
ملكي ادامه داد: آتش نشانان عمليات خود براي نجات راننده محبوس بيل مكانيكي به هويت «عباس-ب» 47 ساله را آغاز كردند و سرانجام پس از كنار زدن آوار وي را كه از ناحيه پا و صورت دچار مصدوميت شده بود به عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه تحويل دادند.
سارق بدشانس
وي همچنين با اشاره به حادثه تصادف رانندگي در مسير شمال به جنوب اتوبان مدرس كه منجر به مرگ راننده خودروي سواري و يك كارگر شده بود به ايسنا گفت: پس از وقوع اين حادثه در ساعت 40:3 بامداد ستاد فرماندهي آتش نشانان ايستگاه 88 را به محل حادثه اعزام كرد كه پس از حضور آتش نشانان در محل مشخص شد يك سارق خودروي سواري را به هنگامي كه راننده اش براي خريد از آن پياده شده بود، سرقت كرده و پس از آن با سرعت زياد در مسير شمال به جنوب اتوبان مدرس در حال رانندگي و فرار از دست صاحب ماشين كه به دنبال وي آمده بوده كه با گاردريل برخورد كرده است.
ملكي ادامه داد: پس از برخورد خودروي سواري با گاردريل اين خودرو با يك اتاقك بتوني و دو كارگر برخورد و پس از آن بر اثر شدت حادثه شعله ور شده است.
سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با بيان اينكه در اين حادثه فرد سارق به علت شدت جراحت وارده و نيز كارگري به هويت «ايرج-ف» 47 ساله كه در اتاقك كارگري محبوس بود جان خود را از دست دادند، خاطرنشان كرد: كارگر ديگري به هويت «عين الله-م» 26 ساله نيز مصدوم شد كه عوامل اورژانس وي را به بيمارستان منتقل كردند.
 


براي كاهش جمعيت زندان ها

اسماعيلي: قوانين حمايتي از خانواده زندانيان بايد جدي گرفته شود

رئيس سازمان زندان ها تاكيد كرد: براي جلوگيري از افزايش زنداني وظيفه داريم به خانواده زندانيان رسيدگي كنيم و حال آنكه حداقل ترين حمايت هاي تصريح شده در قانون محقق نمي شود.
غلامحسين اسماعيلي در نشست توجيهي تفاهم نامه بين سازمان زندان ها و كميته امداد با اعلام اين مطلب از اينكه حمايت از زندانيان و خانواده هاي آن ها جزو فعاليت هاي مهجور بشمار مي رود ابراز تاسف كرد و گفت: فعاليت ما در سازمان زندان ها و تلاش هاي همكاران در انجمن هاي حمايت برخلاف ساير فعاليت هاي خيرانه، مشتاقان فراواني ندارد در حالي كه حساب خانواده زنداني از خود زنداني جداست.
اسماعيلي تصريح كرد: من بر اين باورم بسياري از خانواده هاي زندانيان قبل از زنداني شدن سرپرست خانواده، نيازمند حمايت بوده اند اما متاسفانه تحت حمايت قرار نگرفته اند.
وي خطاب به مديران عامل انجمن هاي حمايت زندانيان ادامه داد: وظيفه ما حمايت از نيازمندان جامعه است پس بايد به كار و هدفمان ايمان و اعتقاد داشته باشيم. ما نياز داريم كه حوزه ماموريت مان را خوب بشناسيم و با وظايف و تكاليف مان آشنا باشيم تا بتوانيم از ظرفيت هاي موجود در جامعه و قانون براي بهره وري بيشتر در حوزه كاري خود استفاده كنيم.
اسماعيلي به ظرفيت هاي مغفول قانوني براي حمايت از خانواده هاي زندانيان هم اشاره كرد و گفت: تبصره 1 ماده 4 قانون بيمه همگاني به زيرپوشش بيمه قرار گرفتن همه نيازمندان جامعه بدون پرداخت هزينه مي پردازد و بند «پ» اين تبصره مختص خانواده هاي زندانيان است كه از زمان محبوس شدن سرپرست خانواده در زندان مي توانند از خدمات رايگان درماني بهره مند شوند اما به واقع تا به حال از اين ظرفيت قانوني براي حل مشكل خانواده زندانيان استفاده نشده است.وي اضافه كرد: موارد ديگري هم مثل حمايت از زنان سرپرست خانواده و يا استفاده از ظرفيت سمن ها و سازمان هاي مردم نهاد براي حمايت از زندانيان و خانواده هايشان هم وجود دارد كه تا به حال بي استفاده و مهجور مانده است.
رئيس سازمان زندان هاي كشور ابتكار و نوآوري در مجموعه هاي حمايتي رامهم برشمرد و گفت: انجمن ها بايد با تعامل و همكاري با هم، در ترويج ابتكارها و نوآوري ها فعال باشند تا در روند فعاليت هاي حمايتي خللي وارد نشود.
اسماعيلي در مورد تفاهم نامه منعقد شده بين سازمان زندان ها و كميته امداد امام (ره) تاكيد كرد: با انعقاد اين تفاهم نامه برخي مشكلات خانواده زندانيان برطرف مي شود و سازوكار خوبي بين انجمن هاي حمايت و كميته امداد ايجاد مي كند به طوري كه مي توان به دور از اختلاط فعاليت ها و براساس تكاليف قانوني، خانواده ها را زيرپوشش حمايت خود قرار داد.
وي افزود: براي استفاده بهينه از اين امكان تازه، در گام اول بايد نيازهاي خانواده هاي زندانيان با بهره گيري از ظرفيت مددكاري انجمن ها شناسايي شده و طبقه بندي شود.
سرپرست كميته امداد امام(ره) نيز در اين نشست تاكيد كرد: متاسفانه گاهي به عوارض زندان توجهي نمي شود، به همين علت اين روزها فضاي زندان ها با زندانياني پر شده كه به علت هاي مختلف مانند جرايم غير عمد، تحمل كيفر مي كنند.
حسين انواري افزود: بايد به اين مهم توجه داشت كه زندان شايسته افرادي نيست كه به دلايلي همچون ناتواني در پرداخت مهريه و يا تصادف هاي غيرعمد در حال گذران عمر هستند.
سرپرست كميته امداد امام(ره) ادامه داد: متاسفانه آمار بروز ناهنجاري ها در خانواده هاي بدون سرپرست بويژه آنهايي كه سرپرستان محبوس در زندان ها دارند رو به افزايش است و اين خانواده ها هر لحظه در معرض يك آسيب جديد قرار دارند.
انواري درباره ضرورت تقويت انجمن هاي حمايت از زندانيان نيز تصريح كرد: خوشبختانه شاهد عقلانيت خاصي در تاسيس اين انجمن ها هستيم. اين انجمن ها مهره ارتباطي مهمي در زنجيره زنداني، خانواده او و دستگاه قضايي محسوب مي شوند و جايگاه آنها غيرقابل تسخير است.
وي با اشاره به همكاري كميته امداد با انجمن هاي حمايت زندانيان نيز گفت: بايد به دنبال ارتقاي جايگاه انجمن ها بود. كميته امداد آماده همه نوع همكاري براي ارتقا، رشد و احياي اين انجمن هاست.

 


رئيس دانشگاه اميركبير: تا پايان امسال ماهواره بومي «آت ست»

با پرتابگر ايراني فضايي مي شود

رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير از پايان ساخت نمونه عملياتي ماهواره «آت ست» خبر داد و گفت: اين ماهواره تا پايان امسال با پرتابگر بومي پرتاب خواهد شد.
دكتر «عليرضا رهايي» ديروز در حاشيه همايش يك روزه «ژئوسنتتيك ها و روش هاي توليد» در جمع خبرنگاران گفت: نمونه مهندسي ماهواره «آت ست» (AUT SAT) طراحي و ساخته شده و به دنبال آن ساخت نمونه عملياتي اين ماهواره پايان يافته است و در حال حاضر در نوبت پرتاب قرار دارد.
وي افزود: ماهواره آت ست نسبت به ماهواره هاي ساخته شده در كشور در مدار بالاتري قرار خواهد گرفت و همچنين داراي وزن بيشتري نسبت به ماهواره هاي قبلي است. بنابراين نياز به پرتابگرهايي با قدرت بيشتر دارد.
رئيس دانشگاه اميركبير خاطرنشان كرد: پرتاب ماهواره آت ست از 6 ماه گذشته در دستور كار اين دانشگاه قرار گرفته است و مسئولان دانشگاه در حال هماهنگي براي پرتاب اين ماهواره با سازمان فضايي كشور هستند.دكتر «مصطفي صفوي» مدير پروژه طراحي و ساخت ماهواره اميركبير پيش از اين در مورد ماهواره آت ست گفت: اين ماهواره در مدار 661 كيلومتري زمين قرار خواهد گرفت و ارتفاع آن از ماهواره هاي نويد علم و صنعت، اميد، رصد و ماهواره دانشگاه صنعتي شريف بيشتر است.
به گفته وي طول عمر اين ماهواره كه از جمله ماهواره هاي كوچك تحقيقاتي است، سه تا پنج سال است و 80 كيلوگرم وزن دارد. هدف از ساخت ماهواره هاي كوچك تحقيقاتي استفاده از آنها در فعاليت هاي فضايي است. ماهواره هاي كوچك تحقيقاتي موجب افزايش درك ما از محيط نزديك زمين در زمان حقيقي (real time) از اين محيط مي شوند.
 


انتقال ترافيك غرب به شرق تقاطع شيخ فضل الله به پل جديد

مجري طرح هاي پل و ابنيه سازمان مهندسي و عمراني شهرداري تهران از تلاش براي انتقال ترافيك غرب به شرق تقاطع شيخ فضل الله- جناح از روي پل موقت به پل جديد تا پايان آبان خبر داد.
محمد وساق در اين رابطه گفت: اين جا به جايي ترافيكي كه شرايط برچيدن پل موقت را فراهم مي كند فرآيند احداث معدود پايه هاي باقي مانده اين تقاطع را تسريع مي كند.وي با اشاره به اين كه پل موقت اين تقاطع كه هم اكنون تامين كننده ترافيك غرب به شرق است شرايط فني لازم براي به كارگيري در ساير تقاطعات شهر تهران را دارا مي باشد افزود: بررسي هاي مختلفي در دست انجام است تا اين پل بتواند در محل ديگري مورد بهره برداري ترافيكي قرار گيرد.
 


آخرين آمار از مصدومان زمين لرزه ديروز ورزقان اعلام شد


تبريز و اردبيل- خبرنگاران كيهان:
زمين لرزه اي به بزرگي 1/5 در مقياس ريشتر ديروز صبح به مركزيت ورزقان مناطقي از استان هاي آذربايجان شرقي و اردبيل را لرزاند.
به دنبال زلزله پرقدرت صبح ديروز زمين لرزه اي مقارن ساعت 9 و 56 دقيقه شهر ورزقان و مناطق اطراف آن را تكان داد.
به گزارش خبرنگار ما، در شهرستان ورزقان مركز زمين لرزه كه در كمتر از نيم ساعت 12 بار لرزيد و باعث وحشت مردم در اين مناطق شد.
اين حادثه تلفات جاني در پي نداشت اما حدود 50 نفر مصدوم شده كه غالبا از ناحيه دست و پا مصدوم شده اند و يا دانش آموزاني بودند كه در هنگام فرار از مدرسه دچار شكستگي شده اند.در همين رابطه شهر تبريز نيز لرزيد كه باعث تعطيلي مدارس و وحشت شهروندان شد و به همين خاطر بسياري از شهروندان ترجيح دادند شهر را ترك كرده و به مناطق امن تر بروند و همين امر باعث ايجاد ترافيك سنگين در خيابان ها شد.
شايان ذكر است زلزله مذكور در شهرهاي ابهر، اردبيل و مشكين شهر نيز احساس شد و تعدادي از شهروندان نگران از اين موضوع خانه هاي خود را ترك كردند.

 


حوادث كوتاه از كشور


تصادف اتوبوس با كاميون
كرج-ايرنا: برخورد يك دستگاه اتوبوس با يك دستگاه كاميون در جاده اشتهارد-بوئين زهرا يك كشته و 8 مجروح برجاي گذاشت. علي ميرزا مسئول آتش نشاني شهرداري اشتهارد با اعلام خبر فوق گفت: چهار نفر از سرنشينان اتوبوس توسط مسافران عبوري و چهار نفر ديگر از طريق مركز فوريت هاي پزشكي به بيمارستان بوئين زهرا منتقل شدند كه حال تعدادي از مجروحين وخيم است.
ريزش كوه در آزادراه
رشت-ايرنا: ريزش كوه موجب بسته شدن آزاد راه قزوين-رشت شد.
مدير كل راه و شهرسازي گيلان با اعلام خبر فوق گفت: هم اكنون چهار دستگاه لودر و 10 دستگاه كاميون مشغول پاكسازي مسير و تلاش براي بازگشايي محور آزادراه هستند.شعبانپور يادآور شد: ريزش كوه هيچ خسارت جاني و مالي در پي نداشته است.
كشف 36 كيلوگرم مرفين
گناباد-خبرنگار كيهان: 36 كيلوگرم مرفين در محور گناباد به مشهد كشف و ضبط شد.فرمانده نيروي انتظامي شهرستان گناباد با اعلام خبر فوق گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي در بازرسي از خودروهاي عبوري در محور گناباد-مشهد حوالي تقاطع روستاي مهاباد اين مواد مخدر را در بازرسي از يك خودروي پرايد كشف كردند. وي اظهار داشت: اين خودرو از مبدا كرمان به مقصد مشهد در حال حركت بود و در اين ارتباط دو نفر دستگير شدند.
قاتل نامرئي 2 قرباني گرفت
¤زن و مردي در روستاي سقي در شهرستان گناباد به دليل مسموميت با گاز منواكسيد كربن جان سپردند. دكتر جواد باذلي رئيس مركز فوريتهاي پزشكي گناباد گفت: در اين حادثه كه در روستاي سقي رخ داد متاسفانه زن و مرد حدود 50 ساله جان خود را از دست دادند.
پرسنل اورژانس پس از عزيمت به محل با جمود نعش متوفيان مواجه شدند ظاهرا مسموميت روز قبل ايجاد شده بود. وي افزود: مردم با توجه به فرا رسيدن هواي سرد و استفاده از وسايل گرمازا مسائل ايمني را رعايت كنند.
دستگيري عامل تيراندازي
زاهدان-خبرنگار كيهان: يك عامل تيراندازي در زاهدان دستگير شد.سرهنگ علي ايزدي معاون اجتماعي سيستان وبلوچستان با اعلام خبر فوق گفت: براساس تحقيقات پليس كه تاكنون صورت گرفته، هر دو مورد تيراندازي روزهاي گذشته كه مصادف با تعطيلات مردم بود جنبه تسويه حساب هاي خصوصي داشته است.
كشف محموله قاچاق به ارزش ده ميليارد ريال
اصفهان- خبرنگار كيهان: دو محموله كالاي قاچاق به ارزش ده ميليارد ريال در اصفهان توقيف و سه نفر دستگير شدند.
«سرهنگ حسين رضايي» رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان اصفهان با اعلام خبر فوق گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي حين كنترل خودروهاي عبوري در محور شهرضا به اصفهان به دو دستگاه كاميون مشكوك و آنان را متوقف كردند.
وي افزود: ماموران در بررسي مدارك گمركي بار به جعلي بودن آنها پي برده و در بازرسي از دو خودرو، تعداد 120 نوع كالاي قاچاق از انواع البسه، تجهيزات رايانه اي، كيف و كفش را كشف و ضبط كردند.
 


دستگيري سارق پس از خروج از بانك در تبريز

تبريز-خبرنگاركيهان:
سارق مسلح پس از سرقت از بانكي در تبريز توسط مأموران پليس دستگير شد.
رئيس پليس آگاهي آذربايجان شرقي گفت: يك سارق مسلح با استفاده از سلاح شكاري دست ساز صبح چهارشنبه اقدام به سرقت از بانك صادرات در تبريز كرد. سرهنگ قنبر مداحي افزود: اين سارق كه «علي-غ» نام دارد پس از تهديد كاركنان بانك موفق شد مقداري از وجوه نقد را سرقت و از بانك خارج كند. وي اضافه كرد: سارق هنگام خروج از بانك توسط ماموران كلانتري 15 تبريز دستگير شد.
 


رئيس انجمن مراقبت هاي ويژه خبر داد

 استاندارد تنها 100 تخت آي سي يو در كشور

از مجموع 4 هزار تخت آي سي يو در كشور تنها 100 تخت آي سي يو از استانداردهاي كامل در بيمارستان هاي كشور برخوردار است.
علي امير سوادكوهي ظهر ديروز در نشست خبري اولين كنگره سراسري مراقبت هاي ويژه گذشته، حال و آينده كه در سالن همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، اظهار داشت: بخش آي سي يو يكي از بخش هاي حساس در هر بيمارستان است چرا كه هر ورود و خروجي در اين بخش مي تواند عامل ايجاد عفونت باشد و همواره بايد تلاش كنيم تا ميزان ورود و خروج در اين بخش ها كم شود.رئيس انجمن مراقبت هاي ويژه ايران با اشاره به اين كه وزارت بهداشت براي گسترش تخت هاي آي سي يو در بيمارستان هاي كشور اهتمام ويژه اي انجام داده گفت:از ابتداي سال تاكنون يك هزار تخت آي سي يو به مجموع تخت ها اضافه شده و آمار از سه هزار تخت به 4 هزار تخت آي سي يو رسيده است اما نبايد فراموش كرد كه استانداردسازي اين تخت ها از افزايش تعداد آن مهم تر است.
وي تاكيد كرد: اكنون حدود 200 هزار تخت بيمارستاني در كشور داريم كه طبق قانون وزارتي بايد 10 درصد آن در هر بيمارستان به تخت هاي مراقبتي ويژه از جمله آي سي يو يا سي سي يو اختصاص يابد. اما اكنون كمتر از يك سوم آن محقق شده است.اين فوق تخصص مراقبت هاي ويژه كارشناسي هاي طولاني مدت را يكي از موانع استانداردسازي تخت هاي آي سي يو برشمرد و گفت: اگر اين كارشناسي ها زودتر انجام شود مي تواند به صورت ماده قانوني و دستورالعمل درآيد چيزي كه متاسفانه با اضافه شدن تخت ها محقق نشده است.امير سوادكوهي توجه ويژه وزارت بهداشت را نسبت به گسترش تخت هاي آي سي يو مهم دانست و افزود: طبق تاييد معاون درمان وزارت بهداشت مراكزي كه رياست بخش آي سي يو بر عهده يك فوق تخصص اين رشته است ميزان مرگ و مير در اين بخش از 30 تا 40 درصد به 22 تا 24 درصد رسيده است. چرا كه به نكات ويژه اي كه در مرگ افراد مي تواند دخيل باشد توجه مي شود.

 


اعدام 10 قاچاقچي مرگ در سحرگاه ديروز

حكم اعدام 10 نفر از قاچاقچيان عمده مواد مخدر سحرگاه روز چهارشنبه 17آبان به اجرا گذارده شد. بنا به پرونده متشكله از اين محكومان صدها كيلو مواد مخدر از انواع مختلف كشف شده بود.
دادسراي عمومي و انقلاب تهران اسامي اين محكومان را به اين شرح اعلام كرد: «احمد تجري» فرزند علي اكبر، «شهرام يداللهي» فرزند علي، «يوسف كريم خاني زرنقي» فرزند محمود، «قادر ملكي» فرزند محرم، «عسگر فرجي نيري» فرزند سلمان، «عبدالقادر هادي تاجيك» فرزند عبدالله (عبدل)، «سيد جلال حسيني» فرزند عنايت الله، «حميد غلامي» فرزند يارولي، «قهرمان قاسمي كرم جوان» فرزند اصغر و «ابراهيم برآهويي» فرزند سياه خان.پرونده اتهامي اين محكومان پس از تكميل تحقيقات با صدور كيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شده بود كه شعبات دادگاه هاي رسيدگي كننده با حضور نمايندگان دادستان و وكلاي محكومان به اتهامات آنان رسيدگي و با توجه به جرايم ارتكابي، آنان را به اعدام محكوم كرد كه راي صادره از سوي دادستاني كل كشور هم مورد تاييد و ابرام قرار گرفت.
حكم در يكي از زندان هاي شهر تهران به اجرا گذارده شده است.

 


بازار سياه بنزين در مناطق طوفان زده آمريكا

كمبود سوخت در مناطق طوفان زده آمريكا باعث شده است بازار سياه بنزين ايجاد شود.
به گزارش تلويزيون پرس تي وي، صفهاي طولاني در پمپ بنزين ها در مناطق طوفان زده و كمبود سوخت مردم را به ستوه آورده است. به طوري كه بسياري از مردم حاضرند به صورت آنلاين و با قيمت بالا بنزين خريداري كنند.
برخي سايتهاي اينترنتي هر گالون بنزين را تا سي دلار مي فروشند. به صورت عادي، قيمت هر گالون بنزين در آمريكا حدود چهار دلار است اما طوفان سندي در نيويورك و نيوجرسي باعث شده است مردم با كمبود سوخت مواجه شوند. دادستانهاي كل اين دو ايالت قول داده اند درباره بازار سياه بنزين تحقيق كنند.
سازمان هواشناسي ملي آمريكا اعلام كرد: طوفان جديدي در مسير ايالات شرقي آمريكا است كه سرماي شديد و احتمال بارش برف زودهنگام را در پي دارد. به گزارش واحد مركزي خبر از نيويورك، نزديك به ده روز بعد از طوفان كم سابقه سندي كه تلفات و خسارات بسياري همراه داشت، ساكنان شرق آمريكا اكنون نگران طوفان ديگري هستند كه قرار است روز چهارشنبه ايالات شرقي را در نوردد. سازمان هواشناسي ملي آمريكا اعلام كرد: سرعت اين طوفان نود و هفت كيلومتر خواهد بود كه ايالات دلاوير، ماساچوست و بخش هايي از دو ايالت نيويورك و نيوجرسي را در مي نوردد. شهر لانگ آيلند نيويورك از جمله مناطقي است كه پيش بيني شده بر اثر اين طوفان امواج تا ارتفاع يك متر ايجاد شود. به گفته مقامات بهداشتي و ايالتي نيويورك، تاكنون ششصد و بيست نفر از ساكنان و كاركنان سه خانه سالمندان و يك مركز بهداشتي در مناطق ساحلي شهر نيويورك، به مكان هاي ديگر منتقل شده اند. خسارات ادامه دار طوفان سندي كه ساكنان ايالات شرقي آمريكا همچنان با آنها مواجه هستند، نگراني هاي مضاعفي را در مواجهه با طوفان جديد ايجاد كرده است. نكته مهم طوفان جديد، تاثيرات آن بر افرادي است كه به علت خسارات طوفان سندي، سرپناه مناسبي ندارند. ادامه قطعي برق در بسياري از نواحي طوفان زده در ده روز گذشته و سرد شدن هوا، شرايط را براي مردم دشوارتر كرده است. طوفان جديد علاوه بر سرعت و خسارات احتمالي، توده هواي سردي را همراه دارد كه حتي پيش بيني شده است در برخي مناطق شرقي آمريكا و از جمله نيويورك و نيوجرسي به بارش برف زودهنگام منجر شود. مردم ايالات شرقي آمريكا كه از طوفان سندي خسارت جدي ديده اند از مسئولان محلي و فدرال اين كشور انتقادهاي گسترده اي كرده اند. نبود امكانات ضروري و بازار سياه ملزومات و از جمله بنزين، شكايت رسمي صدها شهروند ايالات شرقي در دادگاه هاي محلي را در پي داشته است.
 


بلندترين مرد جهان حاجي شد

به گزارش شيعه آنلاين، بلندترين مرد جهان «غلام شبير» از پاكستان است. از حاشيه هاي جالب حج امسال، حاجي شدن «غلام شبير» بود.
قد او 55/2 متر و وزن وي 170 كيلوگرم است. نام وي چند سال پيش به عنوان درازترين انسان جهان وارد كتاب ركوردهاي «گينس» شد.
حضور وي در مسجدالحرام و مسجدالنبي صلي الله عليه و آله و سلم توجه همگان را به خود جلب مي كرد. بسياري از مردم براي دست دادن با وي و گرفتن عكس يادگاري گرد او مي آمدند.
در همين راستا رسانه هاي عربستان نوشتند: تجمع مردم حول اين مرد پاكستاني، خشم شيخ «علي بن عبدالرحمن الحذيفي» امام جماعت و خطيب مسجدالنبي صلي الله عليه و آله و سلم را برانگيخت از همين رو با صدور فتوايي، گرفتن عكس يادگاري با «غلام شبير» را حرام اعلام كرد و گفت: اين كار مومنان را از پرداختن و توجه به عبادت خداوند، منحرف مي كند از همين رو گرفتن عكس با اين مرد، حرام است.
گفتني است اين هم يكي ديگر از فتواهاي احمقانه مفتي هاي نادان وهابي به شمار مي رود كه نه تنها توسط مردم رعايت نمي شود، بلكه مورد تمسخر آنان نيز قرار مي گيرد.
 


دختري كه پوتين را ضربه فني كرد

يك دختر 10 ساله ژاپني توانست رئيس جمهور روسيه را به زمين بزند.
دختر 10 ساله ژاپني توانست «ولاديمير پوتين» رئيس جمهور يكي از قدرتمندترين كشورهاي جهان را نقش زمين كند.
اين نوجوان 10 ساله ژاپني در جريان مسابقه تمريني جودو كه پوتين به آن علاقه زيادي دارد، توانست وي را نقش زمين كند.البته پوتين در اين مسابقه تمريني از اين دختر 10 ساله درخواست كرد كه وي را به زمين بزند.
اين مسابقه تمريني در جريان سفر پوتين به ژاپن انجام شد.
 


دو سوم اسراييلي ها فقيرند

با اينكه برخي در محافل بين المللي اسرائيل را حكومتي پيشرفته، ثروتمند و دمكراتيك مي دانند نظرسنجي هاي اخير روزنامه «معاريو» از رويارويي حدود دو سوم اسرائيلي ها با خطر فقر شديد در سال جاري حكايت دارد.
به گزارش پايگاه اينترنتي المختصر، اين روزنامه اسرائيلي مي نويسد نتايج اين نظرسنجي جديد نمي باشد و در آمار محاسبات وزارت دارايي نيز وجود دارد. همچنين از حدود چهار صدونود و يك فرد نظرسنجي شده چهل و سه و يك دهم درصد نگران غرق شدن در فقر هستند. چهل درصد آنان معتقدند در دوره حكومت نتانياهو اسرائيل دستخوش بحران اقتصادي شده است.
اين روزنامه مي افزايد اگر در خصوص سطح امنيتي نيز نظرسنجي شود چهل و سه درصد ابراز نگراني و بر لزوم تلاشها براي بهبود سطح امنيتي تاكيد خواهند كرد. گزارشها حاكيست يك سوم اسرائيلي ها در سال دو هزار و ده با خطر فقر روبرو بودند در حالي كه در سالهاي دو هزارونه و دو هزار به نسبت سي و بيست وهفت درصد بوده است.
اين منبع افزود: طبق گزارشها بيكاري، تورم و افزايش بدهي خانوارها و ناتواني در پرداخت وام مسكن از علل افزايش فقر در اسرائيل مي باشند.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14