(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنج شنبه 18  آبان  1391 - شماره 20352

وزير ورزش و جوانان از آخرين شرايط ورزش مي گويد
عباسي: در بعد «ورزش قهرماني» پيشرفت داشته ايم


وزير ورزش و جوانان از آخرين شرايط ورزش مي گويد

عباسي: در بعد «ورزش قهرماني» پيشرفت داشته ايم

جذابيت هاي ورزش، بالا رفتن دست كشتي گير پيروز، نگاه داشتن وزنه روي سر تا زمان روشن شدن چراغ سفيد، عبور از خط پايان، رسيدن دست شناگر به ديوار استخر، به هدف خوردن تير تيرانداز، به ثمر رسيدن گل پيروزي، ثبت امتياز مثبت در سرويس پاياني ست آخر و... است. پس از اين مرحله رفتن روي سكو و كسب مدال طلا، اهتزاز پرچم جمهوري اسلامي ايران و نواخته شدن سرود كشورمان در ميادين آسيايي، جهاني و المپيك از جمله مقاطع شورانگيز و شادماني است كه به ملت روحيه نشاط و شعف را تزريق مي كند و كمتر رخداد اجتماعي، فرهنگي و سياسي توان دارد به اين اندازه، همچون موج دريا شادي و نشاط را براي اقشار گوناگون ايران اسلامي به ارمغان بياورد.
اين رخدادها همگي در ميادين ورزشي اتفاق مي افتد، يعني اگر ميادين ورزشي وجود نداشته باشد هيچ كس شاهد اين صحنه هاي شورانگيز نخواهد بود به عبارت ديگر اگر برنامه ريزي و تعيين بودجه لازم و عمليات اجرائي جهت ساخت و تجهيز اماكن ورزشي وجود نداشته باشد آيا كسي مي تواند سراغي از اين صحنه هاي شورانگيز را بگيرد؟ يا اگر برنامه ريزي مديران، مربيان و كادرفني جهت برپائي اردوهاي طولاني و شبانه روزي و برگزاري ديدارهاي تداركاتي وجود نداشته باشد با تلاش و كار طاقت فرساي ورزشكاران اين مسير را دنبال نكند آيا باز هم شاهد تهييج غرور ملي در ميادين ورزشي خواهيم بود؟ قطعا پاسخ اين سوالات منفي است اما تمامي اين فعل و انفعالات، مجموعه اي را به نام مديريت هدايت و راهبري مي كند.
با چنين ديدگاهي نسبت به مديريت در عرصه ورزش مجله كيهان ورزشي در يك گفت وگوي اختصاصي با عباسي اولين وزير ورزش و امور جوانان موضوعات مهم و اساسي ورزش را با وي در ميان گذاشته است كه بخش هايي از اين گفتگو در ذيل مي آيد:
¤ بيش از يك سال از تشكيل وزارت ورزش و جوانان مي گذرد و اطلاع داريم كه در اين مدت شما و همكارانتان تلاش هايي در راستاي ادغام دو سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان انجام داده ايد.
دستاوردهاي يكساله گذشته وزارت ورزش و جوانان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- همان طور كه مي دانيد ما اولين وزارت ورزش و جوانان را تشكيل داده ايم و من به عنوان اولين وزير در اين حيطه كار را شروع كرده ام. مهم ترين كار ما در اين مدت معماري اين وزارتخانه بود. اگرچه مخاطبان ما در اين دو حيطه غالبا جوانان هستند اما نوع كاري كاملا با هم متفاوت است. در ورزش ما كار عملياتي انجام مي دهيم اما در حيطه جوانان كارمان بيشتر ستادي است. شايد به دليل اين تفاوت هم بود كه قبل از تشكيل اين وزارتخانه مخالفت هايي صورت گرفت.
با اين حال ما از اين موقعيت به عنوان يك فرصت بايد استفاده كنيم. در معماري وزارتخانه ادغام اصل اول بود. بعد از آن ما در پي به وجود آوردن ساختار رسمي وزارت ورزش و جوانان بوديم. اين كار چند ماهي وقت ما را گرفت. پست هاي سازماني و تصويب چارت سامان گرفت شكر خدا اين كار انجام شد و الان در حال اجراست. از سوي ديگر بايد يك برنامه جامع مي داشتيم. اگرچه در ورزش به اشكال مختلف برنامه هايي وجود داشت كه كامل هم نبود اما در امور جوانان اين طور نبود. چون تدوين برنامه جامع براي ساختاري جديد وقت زيادي مي خواست ما برنامه راهبردي اوليه را طراحي كرديم. نقشه راه اوليه را تدوين كرديم تا كار لنگ نماند و يكنواختي در كارها به وجود آيد. به نظرم اين دستاورد مهمي براي ما بود. مثلا در اين برنامه راهبردي ما توسعه و شتاب بخشي به زيرساخت ها را مورد توجه قرار داديم و يا علمي شدن ورزش و فرهنگي و معنوي شدن را به عنوان راهبرد تعريف كرديم. اگرچه در دولت نهم و دهم در ارتباط با زيرساخت هاي ورزش انصافا كارهاي زيادي صورت گرفته كه با تمام دوره هاي قبل قابل قياس نيست اما ما هنوز با استانداردها فاصله زيادي داريم.ما 60 يا 70 سانتي متر فضاي ورزشي را براي هر فرد بايد به بيش از يك متر برسانيم. برخي مسايل روز را هم بايد مدنظر قرار مي داديم.
رويدادهايي مثل المپيك و پارالمپيك براي ما مهم است. نمي توانستيم از كنار آن به راحتي عبور كنيم. الان مي توانم اين را بگويم كه ساختار ما براي حركت آماده است. در اين بين به كارهايي كه قبلا انجام شده بود بي توجه نبوديم. بسياري از اين برنامه ها خوب بودند كه بايد آن را كامل كنيم.
¤ شما كه مدتي نماينده مجلس بوديد و چندين سال هم به عنوان وزير كار كرده ايد نظر شخصي تان در خصوص وزارت يا سازماني بودن امور ورزش چيست؟
- اين امر را نمي توان فقط از يك زاويه نگاه كرد. همان طور كه گفتم امر ورزش و جوانان دو كار مختلف است. ورزش پر از هياهوست و در امور جوانان فقط مسايل ستادي آن به ما سپرده شده كه پيگيري مي شود.
اگر در ورزش كاري هم صورت نگيرد و خبري نباشد برايش خبرسازي مي كنند اما در امور جوانان رويدادهاي مهم هم مورد توجه رسانه ها نيست. ما در تعداد زيادي از كشورها هم وزارت وزارت ورزش و جوانان داريم اما سازوكار آن با ما متفاوت است.
بررسي هاي ما نشان مي دهد كه در آنجا بيشتر دنبال سلايق جوانان هستند. الان همه دنبال اين هستند كه ما كليه مسائل جوانان را حل كنيم در حالي كه اين در حيطه مسئوليت هاي ما نيست. مثلا وزارت مسكن مسئول رسيدگي امور مسكن براي آحاد مردم است. جوانان هم بخشي از آن محسوب مي شوند. پس قانون فقط وزارت جوانان را مسئول كليه امور جوانان نمي داند. من براي فرار از مسئوليت بهانه نمي آورم، اما بايد همه دستگاه هاي تاثيرگذار همانطوري كه در قانون برنامه پنجم آمده است به صحنه بيايند كه در حال هماهنگي هستيم و سعي داريم با شاخص هايي عملكرد دستگاه ها را ارزيابي كنيم.
اين مشكلات كار كردن در وزارت ورزش و جوانان را سخت مي كند.
البته اين كار محاسني هم دارد. الان اين دو امر مهم داراي وزارتخانه و وزير است كه در هيات دولت داراي راي است. خلاصه كلام اين كه ما در حال حاضر بايد ترديدها را كناربگذاريم. بايد قبول كنيم كه وزارتخانه اي تشكيل شده و ما تابع قانون بايد كار كنيم تا مشكلات مرتفع شود.
¤ يكي از خلأهاي ورزش ما طي سالهاي اخير كه بودجه آن با يك شيب ملايم افزايش يافته فقدان نظارت جامع و همه جانبه است. به اعتقاد برخي از كارشناسان ما بودجه داريم اما به دستاورد مطلوب و مناسب دست نيافته ايم. نظر شما در اين باره چيست؟
- در نظام مديريتي هر ساختاري - هر چند كوچك - نظارت، اصل مهمي به شمار مي رود. در جايي مثل ورزش كه تقريبا همه جامعه را در برمي گرفته اين نظارت بايد جدي تر باشد. اثرات هر رويدادي در ورزش جامعه را متاثر مي كند. علاوه بر اين وقتي ما مردم را به سوي ورزش، شادابي، داشتن غرور ملي و... توصيه مي كنيم بايد دقت نظري كامل داشته باشيم. بايد نظارت جامع تر باشد در كنار شكوه و افتخارات ورزش و جوانان شاهد صحنه هاي نگران كننده نباشيم.
نبايد هر حادثه اي را بزرگ كنيم كه مردم نگران شوند. چون من اصل محيط ورزش را پاك و افتخارآفرين مي دانم.
بااين توضيح بايد گفت كه ما در وزارت ورزش نظر جدي به بعد نظارتي داريم.
¤ دغدغه مقام معظم رهبري طي دو دهه اخير و پس از برنامه چشم انداز بيست ساله و نام گذاري سال هاي اخير و سخنراني در خراسان شمالي مقوله پيشرفت است. با ساز و كار كنوني، جمهوري اسلامي ايران در اين بخش چگونه مي تواند به اين هدف برسد؟
- اين تاكيد مقام معظم رهبري عالمانه است. يادآوري هاي ايشان براي ما كارگشاست... مثل سياست هاي اصل 44 و خوشبختانه درسال هاي اخير در كشورمان سرعت پيشرفت علمي را بالا برده ايم كه بازهم از سياست گذاري رهبري است. ما بايد در همه ابعاد خودمان را با چشم انداز منطبق كنيم. خود من در اول كار بسيار نگران بودم اما در ادامه و وقتي به چشم انداز رسيديم اين دغدغه از بين رفت. ما الان در موضع آسيايي و جهاني به برآوردهاي چشم انداز رسيده ايم. در بعد قهرماني سرعت پيشرفت ها خوب است.
ما فاصله را كم كرده ايم اما با وجود استعدادهاي خوبي كه وجود دارد بازهم جاي كار داريم. با اين توان عمومي كه در ايران هست جايگاه ما به مراتب بالاتر است. البته در بعد همگاني كار مثل قهرماني نيست. در اين زمينه نياز به همكاري ساير نهادها داريم. وقتي ما در آسيايي خوب بوديم و اين موفقيت در المپيك ادامه يافت بحث زيرساخت ها جواب داد. خوشبختانه تك رشته اي هم نبوده ايم. رشته هاي ورزشي زيادي رو به پيشرفت هستند. اين نشان مي دهد كه ما اقدامات خوب پايه اي داشته ايم. هم اكنون ما در برخي رشته هاي پرمدال در حال تلاش هستيم. نمي خواهيم موفقيت ها موردي باشد. علاوه بر رشته هاي المپيكي ما در رشته هايي مثل بسكتبال و واليبال كه گروهي هم هستند در نزديكي هاي صعود هستيم. البته تكرار مي كنم هنوز به ظرفيت جامعه نرسيده ايم. بايد برد بالاتري را نشانه بگيريم.
¤ ديپلماسي ورزش و حساسيت اين حوزه مسئله اي مهم و تعيين كننده است. مقام معظم رهبري ديپلماسي را مانند ميدان جنگ تعبير مي كنند. در ميدان جنگ رزمنده و فرمانده لباس رزم مي پوشند و در عرصه ديپلماسي دو طرف كت و شلوار مي پوشند و ادكلن مي زنند و با هم مقابله مي كنند. براي موفقيت در اين عرصه چه نظر و برنامه اي داريد؟
- ديپلماسي اساسا سلسله فعاليت هاي دوره اي منطقه اي هستند كه به اثرات جهاني و ملي منجر مي شوند. در اين باره بايد به مولفه هاي زيادي توجه كنيد تا نتيجه بگيريد. گمان نكنيد با سطحي نگري به جايي خواهيم رسيد. اين كار بايد از قبل طراحي شود. اول بايد تركيب تشكيلات ورزشي را شناسايي كنيم. بايد با توجه به اثرات اين ديپلماسي خيلي بهتر كار كنيم. در ورزش اين جدال با وسعت ديد بيشتري دنبال مي شود. من با بسياري از مسئولان كشورهاي جهان ملاقات داشته ام. اغلب آنها از شجاعت ديپلماسي ايران تجليل مي كنند. آنها از نقش جمهوري اسلامي ايران تقدير مي كنند اما به دليل برخي مشكلات جرات حمايت علني و اعلام نظر مستقيم ندارند.
فرصت هاي بين المللي زيادي براي ما وجود دارد كه ورزش مي تواند آرامش را به مردم جهان نويد دهد و اين امر فضاي مناسبي براي ورود ما در صحنه هاي جهاني است. در اين بعد با وجود كشمكش هاي سياسي بين ملت ها مي شود الفت ايجاد كرد. ما بايد خيلي جدي براي ورود به اين عرصه برنامه داشته باشيم. البته بايد كسي به عنوان نماينده ايران به اين مجامع برود كه عرق ملي داشته باشد. بايد منافع ملي در نظر گرفته شود. نبايد بخشي و شخصي كار شود. من تجربه اختلافات را ديده ام. هر جا ما در مسائل تشكل هاي ورزشي مانند موضوع تعليق به مشكل جهاني خورده ايم متاسفانه پاي داخلي ها در ميان بوده است. البته ما بايد طوري برخورد كنيم و برنامه داشته باشيم كه كسي جرات اين كار را نداشته باشد و همه وحدت آميز به منافع ملي كشور بينديشيم.
خود من سالهاست كه صاحب كرسي جهاني هستم. به اين موضوع آشنايي دارم.
ما در جلسه با افرادي كه صاحب كرسي هاي بين المللي هستند مي توانيم به بسياري از مشكلات فائق آييم. متاسفانه بعضي از ايراني هاي صاحب كرسي بين المللي ارتباط ضعيفي با سياستگذاري و وزارت ورزش و امور جوانان دارند كه نه گزارشي از كار خود مي دهند و نه رايزني مي كنند. ما در اين باره كار جدي را شروع كرده ايم. سوال خوب شما هم به ما انگيزه داد تا در اين باره جدي تر باشيم و زمينه هاي مشترك را فراهم كنيم.
¤ پس از اين كه استيضاح شما به سرانجام نرسيد در مجلس عنوان كرديد كه موارد مطرح شده را دنبال خواهيد كرد. در اين باره كار از كجا آغاز شده است؟
- با اين كه من استيضاح را حق قانوني مجلس در امر نظارت مي دانم ولي همان طور كه قبلا گفته ام اساس اين استيضاح غرض ورزي فرد خاصي بود. هيچكدام از موضوعات 21 گانه وارد نبود. 12 مورد آن كه علل موضوعات كلي بود، مصداق جزئي نداشت و قابل طرح نبود براي بقيه موارد هم ادله كافي داشتيم. اما براي حس رفاقت با مجلس و از بين بردن التهاب ها تشكر كردم ما در اين راه تك تك موارد را بررسي كرده ايم و اگر مشكلي باشد برطرف مي كنيم. لذا مواردي كه اشاره شده بود نقص وزارتخانه ما و اشكالات كار ما نيست. اين گفته من بر اين اصل استوار نيست كه ما در وزارت ورزش و جوانان مشكل نداريم. اگر مشكلي نبود كه مجلس به تشكيل وزارت راي نمي داد. به هر حال من اميدوارم با همكاري و مودت مشكلات ما حل شود. خوشبختانه دوستان دلسوزي در مجلس و دولت وجود دارند كه به دنبال پيگيري تاكيدات رهبري عزيز هستند.
¤ مثلا در موضوع ورزش زورخانه اي و كشمكش بين فدراسيون جهاني و فدراسيون ايران مشكلي نيست؟
- من در اين خصوص هم توضيح دادم. در رابطه با اين موضوع فقط فدراسيون داخلي زيرنظر ما هست. فدراسيون جهاني تحت نظارت ما نيست و ما نمي توانيم ورود اداري كنيم. ما در اين مورد فقط مي توانيم توصيه كنيم كه اين كار را در چندين جلسه انجام داده ايم و ان شاءالله برطرف مي شود.
¤ احمدي نژاد در آغاز دوران رياست جمهوري در يك كنفرانس خبري در پاسخ به سوالي در اين مورد كه براي ورزش چه برنامه اي داريد اعلام كرد كه ورزش را در چهار سطح همگاني، قهرماني، حرفه اي و پهلواني دنبال خواهيم كرد. در ماه هاي آخر دولت دهم به نظر شما دولت در اين چهار سطح به چه اندازه توفيق داشته است؟
- ما در سطوح مختلف پيشرفت داشته ايم. ما با جديت در ساخت و سازها در بعد قهرماني و حرفه اي خيلي خوب پيش رفته ايم. در بعد همگاني بايد زيرساخت هاي آن رايگان باشد چون مردم بايد به امكانات ورزشي دسترسي ارزان داشته باشند. دولت به تنهايي نمي تواند موفق باشد. با قوانين جزئي هم كار را نمي توان جلو برد. در امور ورزش و جوانان بايد همه حمايت كنند. اگر در بعد همگاني و پهلواني با حمايت همه جانبه پيشرفت كنيم بسياري از مشكلات ورزش حل مي شود. به اين ترتيب مسائل التهابي فروكش مي كند و از سرمايه هايمان به خوبي بهره مي بريم. همه دستگاه ها بايد تلاش كنند تا ورزش به عنوان يك فرهنگ عمومي جا بيفتد و خدمات آن هم شكل بگيرد. در اين صورت حتما موفق مي شويم.
¤ فوتبال به عنوان يك رشته پرطرفدار هميشه منتظر اجراي برنامه هاي بهتر از سوي متوليان ورزش است. به نظر شما فوتبال، تيم ملي و تيم هاي پرسپوليس و استقلال در چه شرايطي هستند و براي بهبود كار آنها چه برنامه اي مدنظر داريد؟
- در كشور ما گاهي در مواردي، ديدگاه هاي متضادي وجود دارد بعضي از مردم عاشق فوتبال هستند و برعكس عده اي ممكن است معتقد باشند كه فوتبال بايد تعطيل شود.
عده اي طرفدار پرسپوليس و استقلال هستند و گروهي معتقدند كه نبايد به اين دو تيم توجه كنيم، جالب اينكه برخي مي گويند با توجه به شرايط موجود اصلا اين رشته بايد تعطيل شود! در حالي كه بايد بپذيريم كه فوتبال، تيم ملي و اين دو تيم در جامعه اثرگذار هستند و از كنار آن نمي توانيم به سادگي عبور كنيم. با احترام به همه نظرات ما بايد روي جامعيت كار كنيم. بهترين شيوه ايجاد تعادل است. چه بخواهيم و چه نخواهيم جامعه ما فوتبال را مي خواهد. ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم. بايد براي بهبود كار جلوي حاشيه ها را بگيريم اگر در سطح باشگاهي قوي باشيم صاحب تيم ملي قدرتمند خواهيم بود. نمي توانيم باشگاه ها را رها كنيم الان حدود 90 درصد تيم هاي فوتبالي ما دولتي هستند پس بايد همه را به يك چشم نگاه كنيم.
بايد پاي بخش خصوصي به اين عرصه باز شود. اين را به عنوان شعار نمي گويم.
البته هم شما مي دانيد و هم ما كه در حال حاضر بخش خصوصي ما قدرت اين كار را ندارد. عده اي به اشتباه گمان مي كنند. قرار است بخش خصوصي وارد شود و منظور اين است كه صاحب اموال دولت گردد.
ما كه ورود بخش خصوصي را ممنوع نكرده ايم، چرا نمي آيند؟!
به نظر مي رسد هنوز توان كافي وجود ندارد. بايد دولت زيرساخت ها را فراهم كند و به تدريج بخش خصوصي حمايت گردد تا به توانمندي برسد ولي راهكار اساسي حضور مردم در همه عرصه ها از جمله ورزش است و ما هم به شدت موافق واگذاري باشگاه هاي دولتي هستيم. مجبوريم كار را حمايت كنيم تا بخش خصوصي برسد. واگذاري كار به بخش خصوصي هم قانون دارد. بايد تدريجي جلو برويم. اين كاري است كه در خصوص پرسپوليس و استقلال در حال اجراست. اميدواريم كه هرچه زودتر سروسامان يابد و ما دنبال اين هستيم كه با تشكيل شركت سهامي عام متشكل از پيشكسوتان كه اهليت دارند از طريق فرابورس در مرحله نخست 20 درصد از سهام اين دو باشگاه را واگذار كنيم و در مرحله بعد در صورت مثبت بودن كار را ادامه دهيم.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14