(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 24  آبان  1391 - شماره 20357

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
جنگ با بديل ها (يادداشت روز)
يادت به خير ! (گفت و شنود)
دادستان تهران خبر داد
بازداشت چند متهم در ارتباط با پرونده ستار بهشتي
با حضور رئيس جمهور ساختمان جديد بيمارستان سينا افتتاح شد
العالم با فركانس جديد به هاتبرد بازگشت
كيهان و خوانندگان
تركيه را مأمور كرده ايم به جاي ما با سوريه درگير شود! (خبر ويژه)
اوباما آب پاكي را روي دست فلسطيني ها ريخت (خبر ويژه)
نفوذ ايران در افغانستان بي نظير اما غيرقابل رديابي است (خبر ويژه)
پروفسور فرانسوي: اروپا نبايد هزينه درگيري آمريكا با ايران را بپردازد (خبر ويژه)
سقوط آزاد رها تي وي (خبر ويژه)
پول آگهي را فقط از پيمانكاران مي گيريم (خبر ويژه)


جنگ با بديل ها (يادداشت روز)

عليرغم تبليغات گسترده و تلاش هاي ديپلماتيك، امنيتي و سياسي مختلفي كه از سوي غرب تدارك ديده شده است، «جبهه مقاومت» در سطح منطقه به «مهمترين قدرت» تبديل شده و مي تواند هر رخداد را به نقطه اي خاص سوق دهد. شكست غرب در تلاش براي تغيير سوريه دقيقاً از اين جا آب مي خورد و اين نزديكترين رخدادي است كه مي تواند حقيقت را به روشني بيان نمايد.
اگر مي بينيم كه آمريكا، اروپا، عربستان، قطر و... آشكارا از «تروريزم» حمايت مي كنند و ابايي از اين ندارند كه در كنار آدمكشان و بمب گذاران قرار گيرند براي آن است كه اوضاع را براي خود بسيار وخيم ارزيابي مي نمايند.
واقعيت اين است كه جبهه مقاومت طي دهه گذشته بطور عمودي (تغيير معادله قدرت) و به طور افقي (تغيير در جغرافيا) رشد كرده و گسترش يافته است. اگر تا 10 سال پيش ايران در عرصه تحولات به تنهايي يك طرف ماجرا بود امروزه چند كشور مهم با هم يك طرف ماجرا شده و از عقبه صدها ميليوني حمايت مردمي برخوردارند. براي اينكه معلوم شود طي سالهاي اخير چه اتفاقي افتاده است بد نيست، خاطره اي را باهم مرور كنيم. سال 72 يا 73 بود، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه سمينار سالانه خليج فارس را برگزار مي كرد در اين سمينار كارشناس هاي خارجي و داخلي شركت مي كردند. اگر چه موضوع سمينار خليج فارس بود ولي با توجه به نزديك بودن زمان برگزاري با زمان مذاكرات اسلو و مادريد، بحث سازش با رژيم صهيونيستي سايه خود را بر سمينار مستولي كرده بود و هر سخنران داخلي يا خارجي به اختيار يا به ناچار درباره اهميت مذاكرات و بروز يك تحول عمده در موضوع فلسطين سخن مي گفتند. از جمله يكي از ميهمانان انگليسي كه خود را علاقه مند ايران هم نشان مي داد در سخنراني خود اظهار داشت (نقل به مضمون) قطار صلح در حال حركت است و هيچ چيز نمي تواند مانع حركت و رسيدن آن به مقصد شود در اين ميان تنها كساني ضرر مي كنند كه از شركت در جمع مسافران اجتناب كرده اند. سخنرانان ميهمان ديگر هم با همين مضمون صحبت كردند تا جائيكه حوصله ميزبان- آقاي دكتر عباس ملكي- به سر آمد و با تأكيد بر اينكه بنا ندارد پيرامون آنچه كارشناسان و بخصوص كارشناسان ميهمان صحبت مي كنند و نظرات خود را بيان مي نمايند سخن بگويد اما در اظهارات دوستان يك موضوع نادرست آنقدر تكرار شد كه عدم پاسخ ميزبان ممكن است به نداشتن پاسخ يا نشنيدن نظرات تعبير گردد. بعد آقاي ملكي اضافه كرد:«اگر اين قطار سازش در حال حركت است و مشكل ندارد، پس چرا اصرار داريد حتما جمهوري اسلامي هم بر آن سوار شود. اگر بدون ما مي رود بگذاريد برود». آقاي ملكي ادامه داد: «اما واقعيت اين است كه اين قطار اصلا حركت نمي كند تا به جايي برسد و دليل آنهم اين نيست كه جمهوري اسلامي بر آن سوار نيست بلكه دليل اصلي آن اين است كه اين قطار گويا اصلا براي حركت ساخته و تنظيم نشده است.» در آن روزها جمهوري اسلامي واقعا تنها بود ولي البته با وجود تنهايي، يك طرف مهم و تعيين كننده ماجرا بود. موضع ايران عليرغم تنهايي در صحنه اثر مي كرد و ديگران در جا مي زدند و راه به جايي نمي بردند راز آن اين بود كه اين يك كشور حرف حق، عادلانه و منطقي داشت و طرف هاي ديگر اگرچه پرشمار و پرتوان تر هستند ولي موضع ناعادلانه داشته و قادر به محقق ساختن نظرات خود نيستند.
جمهوري اسلامي در آن زمان ها در مرحله «تثبيت» خود قرار داشت و پا فشاري او بر حقي كه فريادهاي به اوج رسيده نمي توانست آن را انكار نمايد، آن را تثبيت كرد و كالاي خواستني آن را به سوپر بازاري برد. امروز جمهوري اسلامي از مرحله اثبات (مرحله اثبات تئوريك در دهه اول) و از مرحله تثبيت (جا افتادن در عرصه سياسي) عبور كرده و به مرحله گسترش رسيده است. كما اينكه جبهه مقاومت در بخش عمده از مرحله انقلاب عبور كرده و به مرحله «دولت سازي» رسيده است و ساخت نظام هاي حقوقي براساس نظريه مقاومت (تركيب سه عنصر دين، مردم و نفي سلطه) شروع شده و به مرحله بلوغ نزديك مي شود.
البته در مقابل آن، غرب براي كنترل مقاومت به چند حربه سلبي متوسل شده است. بديل سازي از طريق تاكيد بر دو الگوي اسلام سكولار و اسلام خشن سعي مي كند تا بر اسلام ناب محمدي(ص) كه در عين تكيه بر جهاد مقدس با محاربين روي روابط سازنده و رحماني بين اعضا و اجزاء تاكيد دارد غلبه كند. جالب اين است كه اين روزها در صحنه تحولات سوريه شاهد به هم رسيدن و وحدت اين دو نوع اسلام به ظاهر متضاد، هستيم. آنچه اردوغان طي 10 سال گذشته بعنوان نسخه اي عقلاني و آرام از اسلام ارائه مي كرد و مدعي بود كه اين نسخه مي تواند درمان بسياري از دردهاي مسلمانان باشد امروز در كنار اسلام منحرف شده اي قرار گرفته است كه ريختن خون زنان و بچگان مسلمان در نيمه هاي شب را مثل خوردن آب روا مي دارند و روزانه صدها نفر از مسلمانان را مي كشند بهم رسيدن اين دو نوع از اسلام انحرافي و جعلي اساسا عجيب نيست چرا كه وقتي نسخه اصل نباشد هر نسخه ديگر بدلي و غيرواقعي است چه از راست خوانده شود و يا ازچپ. غرب البته از بديل سازي راه به جايي نمي برد چرا كه نسخه اصلي در دستان مردم است و درخشش آن هم همه جا را گرفته است.
نكته مهم ديگري كه در اين ميدان به دشمن اميد مي دهد، تاثيرپذيري سران كشورهاي اسلامي بخصوص آن دسته از سراني كه در جبهه مقاومت تعريف مي شوند و يا مي توانند در آينده در جبهه مقاومت تعريف شوند. دشمن به طرق مختلف تلاش مي كند تا بر «جمعبندي» سران مورد اشاره تاثير بگذارد. كاملا پيداست كه اگر شخصيتي در ايران يا در مصر و يا يك جريان اسلامي در ايران يا يكي ديگر از كشورهاي انقلابي و يا در حال انقلاب، كه تا قبل از اين بعنوان يك شخصيت و يا گروه انقلابي شناخته شده است در تور دشمن دچار انحراف گردد، دشمن به هدف خود كه به بن بست كشاندن جبهه مقاومت است، نزديك شده است بر اين اساس «مصر» و «ايران» دو كانون مهم مورد توجه دشمن هستند چرا كه اين دو اگر بر محور مقاومت بمانند، محور مقاومت در جهان اسلام- در ميان شيعيان و اهل سنت- گسترش مي يابد و اگر اين دو از محور مقاومت فاصله بگيرند، محور غرب گسترش پيدا كرده و به تضعيف جبهه مقاومت منجر مي شود. براين اساس حضرت امام خميني-ره- چندين نوبت مي فرمودند: اگر اسلام در اينجا شكست بخورد در همه جا شكست مي خورد و اگر شكست بخورد تا سالها نمي تواند سر بلند كند بنابراين كاملا پيداست كه انحراف يك مقام ارشد در اين دو كشور چه قيمتي دارد. همين الان دشمن همزمان با اينكه تلاش مي كند محمد المرسي رئيس جمهور مصر را به قرارهاي گذشته از جمله به رژيم صهيونيستي نزديك گرداند، با تبليغات گسترده تصوير دروغين به انحراف افتاده او را در رسانه هاي مختلف خود تبليغ مي كند براي اينكه دروغ چنين خبري هم اهميت ويژه دارد.
در اين فضا جبهه مقاومت بايد بتواند با «چابكي»، «موقع شناسي» و «تاكيد بر مباني و اصول» مسير تحولات را هموار كند و زائده هايي كه با توطئه دشمن در جغرافياي در حال گسترش مقاومت پديد مي آيد را كنار بگذارد. در جبهه مقاومت بايد از سطحي نگري پرهيز شود اينكه گمان شود يك خيزش دو ساله مي تواند در يك دوره كوتاه و با يك جابجايي در قدرت آثار نظام هايي را كه 30 تا 40 سال حكومت كرده و فرهنگ خاصي را غالب كرده اند از بين برده و بر ويرانه هاي آن يك نظام سياسي مردمي انقلابي به وجود آورند، اشتباه است كما اينكه اگر كسي با نگاه به رفتار غيراصولي بعضي از بازيگران سياسي در جغرافياي مقاومت گمان كند كه كار اين انقلاب ها ساخته است و غرب بار ديگر به عرصه تاثيرگذاري بر نظام هاي سياسي بازگشته و كار انقلاب ها ساخته شده است، اشتباه است. انقلاب مصر، انقلاب ليبي و انقلاب تونس يك نياز جدي بوده كه به وسيله توده ها به وجود آمده و همان مردمي كه انقلاب كرده اند هنوز وجود دارند كما اينكه جبهه مقاومت كه از نظر تئوريك، سياسي و عاطفي اين مردم را كمك مي كرد حضور دارد با اين وصف بايد در نظر داشت كه آن تحول اساسي هنوز در مصر و... اتفاق نيفتاده است و در راه است. اخوان المسلمين مصر و رئيس جمهور آن محمدالمرسي البته در اين صحنه يك «فرصت» به حساب مي آيند اما نبايد تصور كرد كه نماينده نهايي آن تحول بزرگي كه همه نشانه هاي آن را ديده و محتوم بودن وقوع آن را تأييد كرده اند، اين ها هستند اگر اينگونه بود كه اين ها نخستين كساني بودند كه در بهمن ماه دو سال پيش به صحنه مي آمدند.
در اين ميان نيروهاي جبهه مقاومت بايد بدانند كه در اين دو سال هيچ چيز به قدرت آمريكا، اروپا و رژيم هاي وابسته به آن اضافه نشده تا بيم آن منطقي باشد و گمان به اينكه غرب دارد به پيروزي دوباره اي مي رسد، روا باشد. سوريه يك نمونه مجسم است كه غرب عليرغم آنكه همه توانايي هاي خود را بسيج كرد نتوانست موفقيتي در سوريه داشته باشد.
سعدالله زارعي
 


يادت به خير ! (گفت و شنود)

گفت: «چارلز كراتامر» مفسر معروف آمريكايي طي مقاله اي در واشنگتن پست نوشته است؛ امروز ايران به هواپيماي بدون سرنشين آمريكا حمله مي كند و فردا هواپيماي جنگي با خلبان را سرنگون خواهد كرد.
گفتم: اين كه خيلي عاليه، منظورش چي بوده؟!
گفت: به اوباما انتقاد كرده است كه چرا دست روي دست گذاشته و به ايران حمله نمي كند!
گفتم: اوباما مي داند كه نمي تواند از اين غلط ها بكند.
گفت: همين تحليل گر آمريكايي نوشته است؛ اگرچه قدرت امروز آمريكا نسبت به 20 سال قبل كاهش يافته و توان ايران افزايش پيدا كرده است ولي هنوز هم بايد توان مقابله با ايران را داشته باشد!
گفتم: يارو دورخيز كرد كه با يك جهش روي زين اسب بپرد اما، از آن طرف افتاد و دك و پوزش شكست و براي اينكه خيلي آبروريزي نشود، با صداي بلند گفت؛ جواني كجايي كه يادت بخير! بعد يواشكي زيرلب زمزمه كرد كه؛ خودمونيم، جوان هم كه بوديم اهل اين غلط ها نبوديم!
 


دادستان تهران خبر داد

بازداشت چند متهم در ارتباط با پرونده ستار بهشتي

دادستان عمومي انقلاب تهران از بازداشت چند نفر در ارتباط با پرونده فوت ستار بهشتي خبر داد.
عباس جعفري دولت آبادي در جمع خبرنگاران در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 20 با اعلام اين مطلب كه پس از اعلام خبر فوت ستار بهشتي به سرعت اقدامات لازم براي مشخص شدن علت وقوع اين حادثه انجام شد، گفت: ايشان در زمان فوت در اختيار پليس بودند و خبر فوت را پليس به مرجع قضايي اعلام كرد.
وي افزود: اطلاع رساني درباره اين پرونده با كمي تاخير به علت آن بود كه احتمال مي داديم برخي از سرنخ هايمان بسوزد و احتمالا برخي از حقايق از بين برود.
جعفري دولت آبادي تصريح كرد: خواست دستگاه قضايي اين است كه هر چه سريع تر نتيجه تحقيقات مشخص شود و اين پرونده به سرانجام برسد.
وي با اشاره به اين مطلب كه تحقيقات خوبي انجام شده و با بازپرس و سرپرست دادسراي جنايي تعامل خوبي وجود دارد تا اين پرونده به نتيجه برسد، اضافه كرد: به تازگي چندنفر در رابطه با اين پرونده بازداشت شده اند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: اميدواريم طي 10 روز آينده تحقيقات به نتيجه برسد و به مردم اطلاع رساني كنيم.
وي درباره آخرين وضعيت فردي كه در خيابان مدني بيش از 11 نفر از شهروندان را مورد ضرب و شتم قرار داده و يك نفر را به قتل رسانده بود، افزود: براساس نظريه ابتدايي كميسيون پزشكي قانوني اين فرد دچار مشكلات رواني است و به اين دليل قرار شده است وي به كميسيون بعدي ارجاع داده شود.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: متهم در بررسي هاي انجام شده مطالبي را مطرح كرد كه نشان از مشكلات رواني وي دارد كه بايد اين موضوع به طور دقيق تري مورد بررسي قرار گيرد.
وي درباره سرانجام پرونده امير قرايي متهم به قتل كه از ورزشكاران قويترين مردان ايران بود، اضافه كرد: هنوز اين پرونده به نتيجه اي نرسيده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران همچنين درباره صحت خبر دستگيري يكي از مشاوران رئيس فدراسيون فوتبال اظهار داشت: اين خبر صحت دارد هر چند پرونده مربوط به امروز نيست و چند روزي از آن گذشته است.
وي درباره نسرين ستوده نيز گفت: چند روز گذشته با فرزندانش و اعضاي خانواده اش ديدار و ملاقات داشته و خبرهايي كه رسانه هاي غربي درباره وي منتشر مي كنند، صحت ندارد.
پرونده جاسوس آمريكايي
وي همچنين درباره حكم جاسوس آمريكايي امير ميرزاحكمتي نيز گفت: اين حكم در ديوان عالي نقض شده و قرار است مجددا مورد بررسي قرار گيرد.
7 كيفرخواست جديد پرونده فساد بانكي
جعفري دولت آبادي همچنين درباره پرونده بزرگ فساد مالي نيز اظهار داشت: تحقيقات درباره اين پرونده در حال انجام است و تاكنون 7 فقره كيفرخواست جديد صادر شده و همچنان روند رسيدگي به اين پرونده ادامه دارد.
وي درباره اينكه آيا جهرمي مدير عامل سابق بانك صادرات جزء اين 7نفر است، گفت: پرونده وي هنوز منجر به صدور كيفرخواست نشده است.
پرونده هاي زمين خواري
جعفري دولت آبادي در پاسخ به سوالي درباره اقدامات دادستاني تهران در موضوع مبارزه با زمين خواري گفت: امسال حدود 200 پرونده به دادسراي مبارزه با زمين خواري ارسال شده بود كه 70 پرونده آن به نتيجه رسيده و 15 متهم در حال تحمل كيفر هستند.
وي گفت: آزادسازي اراضي پرديس يكي از اقدامات ويژه مبارزه با زمين خواري بود و اين اقدامات همچنان ادامه دارد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: بيش از 13 ميليون مترمربع پرونده مربوط به زمين خواري وجود دارد هر چند ما به متراژ كاري نداريم بلكه تلاش مي كنيم تا اراضي بيت المال از دست متصرفان بيرون بيايد.
جعفري دولت آبادي درباره اخباري كه رسانه هاي غربي درباره زندانيان زن و اعتصاب غذاي آنها منتشر مي كنند گفت: اين خبر از اساس دروغ است و اعتصاب غذايي وجود ندارد.
به گزارش فارس، وي همچنين درباره حكم دادگاه درباره دو مداح تهراني گفت: يكي از اين مداحان محكوم و ديگري تبرئه شد.
 


با حضور رئيس جمهور ساختمان جديد بيمارستان سينا افتتاح شد

ساختمان جديد بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي سينا با حضور رئيس جمهور، وزير بهداشت و رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران افتتاح شد.
محمود احمدي نژاد در مراسم افتتاح ساختمان جديد بيمارستان سينا گفت: اهميت سلامت و درمان آنقدر آشكار است كه نمي توان آن را انكار كرد و مردم نه تنها در كشور ما بلكه در دنيا نيز سهم قابل توجهي از منابع خود را به آن اختصاص مي دهند و سرمايه گذاري هاي فراواني براي بهداشت و سلامت صورت مي گيرد.
وي افزود: امروز ما بهترين متخصصان پزشكي و باهوش ترين كادر درماني را در كشور داريم و مديريت خوب خانم دستجردي نيز كار را نور علي نور كرد. اميدوارم باز شدن اين راه سبب شكفتن استعدادهاي عظيم شده و در خدمت ملت ايران و جامعه بشري قرار گيرد.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه بيمارستان سينا محل اصلي مراجعات مردمي و تصادفات در مركز و جنوب تهران است، گفت: من از خانم دستجردي مي خواهم تا روند نوسازي بيمارستان ها را سرعت بدهند، چرا كه ما 4 تا 5 بيمارستان در جنوب تهران داريم كه نياز به بازسازي دارند.
وي همچنين با اشاره به ضرورت بازسازي بيمارستان حضرت امام(ره) گفت: البته كارهايي در اين خصوص صورت گرفته است، اما لازم است تا بازسازي اين بيمارستان سريع تر صورت گيرد.
رئيس جمهور با اشاره به ساختمان قديمي بيمارستان سينا ادامه داد: ساختمان قديمي اين بيمارستان نيز مي تواند به عنوان يك ميراث فرهنگي مورد بازسازي قرار بگيرد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين مراسم گفت: در اين بيمارستان 110 عضو هيئت علمي، 110 دستيار تخصصي و فوق تخصصي و 100 دانشجو (انترن) مشغول به كار هستند.
وي همچنين به مركز تروماي اين بيمارستان اشاره كرد و گفت: مركز تروماي اين بيمارستان در سراسر كشور مشهور است.
دستجردي با اشاره به اضافه شدن بيش از 300 تخت به تختهاي اين بيمارستان گفت: در اين بيمارستان تخت هاي مختص به CCU و POST CCU و همچنين ICU و POST ICU وجود دارد.
گفتني است ساختمان جديد كه به عنوان بخشي از مراحل توسعه بيمارستان سينا ساخته شده است با داشتن 319 تخت شامل بخش هايي همچون راديولوژي، CCU، ICU جراحي اعصاب و همچنين بخش هاي تخصصي ويژه جراحي هاي عروق است.
همچنين در ساختمان جديد اين بيمارستان در مدت كمتر از 5 ساعت بيمار تعيين تكليف شده و براي درمان به بخش هاي مختلف ارجاع مي شود.
 


العالم با فركانس جديد به هاتبرد بازگشت

پس از گذشت يك ماه از حذف شبكه العالم و مجموعه شبكه هاي ايران از ماهواره «هاتبرد» تحت فشار لابي صهيونيستي، شبكه العالم با فركانس جديد به ماهواره هاتبرد بازگشت.
يك ماه پيش بلافاصله پس از قطع شبكه العالم و مجموعه شبكه هاي ايران از ماهواره «هاتبرد» مدعي شد كه اين اقدام با تصميم اتحاديه اروپا صورت گرفته؛ ولي با شكل گيري اعتراض هاي بين المللي گسترده به دليل تناقض ادعاهاي غرب درخصوص موضوع آزادي بيان و حق انسانها در دستيابي به جريان آزاد اطلاعات، سخنگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعلام كرد كه اين اتحاديه نقشي در اين موضوع ندارد.
بنابراين گزارش هر چند مسئول بخش اطلاع رساني يوتلست تأكيد كرده كه اين شركت از هرگونه اظهار نظر در اين خصوص خودداري مي كند. اماسرانجام پس از پي گيري هاي شبكه العالم مشخص شد كه اقدام شركت اروپايي« يوتل ست» در واقع تحت تأثير فشارهاي لابي صهيونيستي انجام شده است.
شبكه العالم اكنون از ماهواره هاتبرد با فركانس جديد قابل دريافت است؛ و اكثر مخاطبان مي توانند از طريق ماهواره «يوتل ست 7» كه در همان جهت نايل ست قرار دارد، به شبكه العالم دسترسي داشته باشند.
هم اكنون مخاطبان العالم در نقاط مختلف دنيا مي توانند اين شبكه را از 6 ماهواره مختلف دريافت كنند؛ و فشارهاي رژيم هاي عربي و غربي و به ويژه آمريكا نتوانست از رسيدن صداي العالم به مخاطبان جلوگيري كند.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 33232000
¤ انتظار آن داريم تمامي مسئولين و دلسوزان نظام خاصه عزيزان جان بر كف و همرزمان شهيد تهراني مقدم كه از وي بياموزند كه برد نشانه توپخانه خود را هر جا كه دشمن است چه در چند قدمي و چه كيلومترها آن سوي مرزها هدف گيري كنند و هميشه مهياي آن باشند كه دشمن را در هر كجا كه هست هدف گيري كنند و از قبل مهياي رويارويي او گردند. بياموزند كه در بيغوله دنيا گمنام و مرضي رضاي خدا گام بردارند و مزد و پاداش خود را با او معامله كنند بياموزند و بر زبان آرند كه روزي آتش توپخانه آنها محو كننده اسرائيل از روي زمين گردد. روحش شاد و با شهداي اسلام محشور باد.
طالعي
¤ ياد آن رزمنده به خير كه دهه شصت در خط مقدم جبهه آبادان گفته بود: ما حاضريم همه دار و ندار خود را بدهيم ولي شاهد اختلاف مسئولين در داخل نباشيم.
5559---0937
¤ شايسته است گزارشي از خانم دكتر صديق (سوزان) الفرقان كه به تشيع گرويده و فرزندش نيز در آمريكا به جرم تبليغ تشيع و مبارزه با صهيونيست به شهادت رسيده است و فرزند ديگرشان به همين جرم در زندان است تهيه نماييد.
8039---0912
¤ آمريكا و همپيمانان اروپائيش بايد از باتلاق خودساخته عراق و افغانستان درس بگيرند چون آنها و ناتو با همه توانشان به اين دو كشور بدون مجوز شوراي امنيت و دروغ بزرگ بوش و بلر حمله ور شدند و در نهايت در گل فرو رفته اند و از عراق با خفت و خواري خارج شدند و در افغانستان نيز هر روز شاهد تلفات و اضمحلال آنها هستيم پس بهتر است تهديدات پوشالي و توخالي خود را در خصوص ملت ايران تكرار ننمايند. قطعا ملت ايران براي مواجهه با شما دشمنان بشريت لحظه شماري مي كنند.
بختياري
¤ با خبر شديم شهرداري تهران در راستاي ترويج ارزشهاي ديني اقدام به ساخت تعداد 85 مسجد همزمان با آغاز ماه محرم الحرام كرده چه خوب است شهرداري ها و بخشداري هاي سراسر كشور در اين كار الگوگيري بكنند و بخشي از بودجه سازمان را به اين كار ماندگار و تأثيرگذار اختصاص بدهند.
6263---0938
¤ چقدر خوب مي شد كه در اين تحريم هاي دشمنان عليه ملت ايران برخي مسئولين نيز مثل مردم در زندگي سختي مي كشيدند تا مشكلات جامعه را بهتر درك مي كردند.
7468---0911
¤ به درخواست اوقاف شهرستان خنداب استان مركزي مسجد روستاي خلوزين تخريب و قرار بر تأمين منابع مالي آن مي شود وقتي مسجد تخريب گرديد و مردم روستا مهياي ساختن مسجد و آماده كردن آن براي ايام سوگواري آقا ابا عبدا...(ع) مي شوند اداره اوقاف از تعهد خود شانه خالي كرد و مدعي شد كه هزينه آن به استان و شهرستان ديگري اختصاص يافته است از مسئولين اوقاف درخواست مي شود نسبت به حل مشكل ياد شده با توجه به ايام سوگواري سرور شهيدان كربلا اقدام نمايند.
اكبري آشتياني - محمدرضا چاردولي
¤ در تاريخ 26/3/91 در آزمون استخدامي استانداري قم شركت كرده ام ولي نتايج آن تاكنون اعلام نشده است. بنويسيد تا رسيدگي بشود.
6268---0912
¤ در فرودگاه هاشمي نژاد مشهد با اينكه كمتر از 15 دقيقه توقف داشتم مبلغ 2هزار تومان از بنده پول گرفتند. آيا درست است كه روز روشن اينگونه برخورد كنند.
7158---0915
¤ مداركي كه توسط سازمان جهاد دانشگاهي مازندران به نام بهياري صادر مي شود هيچ سازماني آن را نمي پذيرد با توجه به اينكه حدود سه هزار نفر در اين استان داراي چنين مدركي هستند از مسئولين امر درخواست مي شود مشكل اين افراد را حل نمايند.
2025---0937
¤ از شهرداري تهران و نيروي انتظامي درخواست مي شود با مزاحمين تخليه آهن آلات و جمع آوري نخاله هاي ساختماني كه بين ساعات 12 شب تا 5 صبح اقدام مي كنند و باعث سلب آسايش مردم در مناطق مختلف تهران مي شوند برخورد نمايند.
منوچهري
¤شهرداري تهران چند روز قبل اعلام نمود كه امسال دسته هاي عزاداري مي دانند كه بايد در كجا تجمع كنند گويا مشكل مردم تهران تا به حال نبود جاي مناسب براي تجمع عزاداران حسيني بوده است كه حل شده و مشكل مترو، بي آر تي، فضاي سبز، فاضلاب، روكش آسفالت خيابانها، گره كورترافيكي ايجاد شده مثل خيابان 17 شهريور و از دست دادن شغل مغازه داران 50 ساله و... در اين محدوده و... نيازي به مرتفع شدن ندارند.
فخرايي
¤ با توجه به اينكه پرداخت يارانه در ابتداي اجرا در هفته اول هر ماه به حساب خانوارها واريز مي شد ولي به دلايل مختلف دولت آن را به عقب مي برد و كم كم به اواخر ماه نزديك مي شود كه با اين حساب يك ماه مردم طلبكار مي شوند حال بر نمايندگان مجلس است كه بررسي نمايند يك ماه يارانه بيش از 60 ميليون جمعيت دريافتي يارانه به كجا واريز مي شود؟
5199---0910و 9173---0936و 8240---0938
¤ از مسئولين امر درخواست مي شود با كساني كه بدون دغدغه نسبت به فروش سي دي هاي غيراخلاقي در مراكز اصلي شهر ياسوج اقدام مي نمايند برخورد شود.
6998---0917
¤ در تاريخ 20/8/91 فرزندانم را به ديدن فيلمي بردم. متاسفانه سراسر فيلم رقاصي بود آيا نبايد به ساخت فيلم هاي كودكان معصوم نظارت بيشتري اعمال شود؟ از كارگردان اين فيلم هم چنين انتظاري نداشتم.
2939---0919
¤ اي كاش مطبوعات تصوير دزدان بزرگ سه هزار ميلياردي را هم مانند اين شش زن كيف دزد چاپ مي كردند. گويا دزدي هرچقدر بيشتر باشد آبروي آنها نيز بايد بيشتر حفظ شود؟!
7148---0913
 


تركيه را مأمور كرده ايم به جاي ما با سوريه درگير شود! (خبر ويژه)

تحليلگر ارشد نيويورك تايمز گفت آمريكا به خاطر فشار افكارعمومي مجبور است به مشكلات داخلي بپردازد و برخي بحران هاي خارجي از جمله در خاورميانه را به متحدانش بسپارد.
توماس فريدمن سرمقاله نويس آمريكا در مصاحبه با روزنامه مليت گفته است: ما ديگر به اندازه يك بندانگشت توان مداخله مستقيم نظامي در بحران هايي مانند سوريه را نداريم. البته مي توانيم پول و سلاح بدهيم و پشتيباني كنيم اما قادر به دخالت مستقيم نيستيم و از اين جهت كشورهايي مانند تركيه بايد به تنهايي اما با حمايت ما عمل كنند. آمريكا وارد دوره اي شده كه بايد براي حل بحران هاي خاورميانه به متحدان منطقه اي اش اعتماد كند. ما در اين دوره بايد كمي هم به مسائل و مشكلات داخلي بپردازيم.
وي مي گويد: هم اكنون «بيت لحم» ايالت پنسيلوانيا براي ما مهم تر از بيت لحم خاورميانه است. مردم آمريكا وارد دوره اي مي شوند كه بايد براي دريافت خدمات كمتري از دولت خود بهاي بيشتري بپردازند. در چنين دوره اي مردم آمريكا بيشتر از گذشته اين پرسش را خواهند كرد كه چرا نيروهايمان در فلان منطقه از جهان مستقر شده اند؟ من فكر مي كنم در چنين شرايطي نقش تركيه براي سياست خارجي آمريكا بسيار مهم تر از گذشته خواهد شد.»
فريدمن با مرور تجربه ناكام جنگ هاي عراق و افغانستان گفت: ما در عراق ضامن نارنجك را كشيديم و خودمان را روي آن انداختيم. همه تركش هاي جنگ عراق به ما اصابت كرد و البته به ديگران نيز آسيب زد. در حال حاضر ديگر هيچ كشوري خواستار ايفاي نقشي كه آمريكا در عراق بازي كرد براي حل بحران سوريه نيست.
وي گفت ما از تركيه خواهيم خواست به دليل ناتواني ما، در حل اين بحران كمك كند. اين اسمش التماس است و نه استفاده از تركيه.

 


اوباما آب پاكي را روي دست فلسطيني ها ريخت (خبر ويژه)

«باراك اوباما نخستين بار پس از ابقا در كاخ سفيد، بار ديگر در كنار اسرائيل ايستاد و فلسطيني ها را نااميد كرد».
خبرنگار صهيونيست راديو فردا كه در فلسطين اشغالي اقامت دارد، اين تحليل را پس از آن منتشر كرد كه اوباما در گفت وگوي تلفني با محمود عباس اعلام كرد آمريكا تشكيل كشور فلسطين را يكجانبه مي خواند و با آن مخالفت مي كند.
تشكيل دولت فلسطيني- اسرائيلي چند سال پيش از سوي اوباما پيشنهاد شد اما وي بلافاصله در قبال اين اظهارات مورد فشار و سرزنش شديد صهيونيست ها قرار گرفت به نحوي كه مجبور شد كه در نشست لابي ايپك كلاً سخنان خود را پس بگيرد. اين در حالي است كه صرفا كساني چون محمود عباس از ايده كذايي كه به منزله رسميت بخشيدن به اشغال بخش اعظم سرزمين فلسطين است، حمايت مي كنند و ملت فلسطين و گروه هاي مبارزان فلسطين را همان فلسطين واقعي (از درياي مديترانه تا رود اردن) مي دانند.
«ميترا- ف» خبرنگار راديو فردا با بيان اين كه محمود عباس دنبال طرح موضوع كشور مستقل فلسطيني در سازمان ملل است، افزود: اين نخستين بار پس از ابقاي باراك اوباما در كاخ سفيد است كه آمريكا بار ديگر با ايستادن عملي در كنار اسرائيل، فلسطيني ها را نااميد مي كند. مكالمه تلفني محمود عباس با باراك اوباما مفصل و طولاني بوده و عباس همه دلايل و انگيزه هاي فلسطيني ها را براي دست زدن به اين اقدام شرح داده و تاكيد كرده كه اسرائيل به شهرك سازي در مناطق اشغالي ادامه مي دهد اما گوش آقاي اوباما بدهكار نبوده است.
گزارشگر صهيونيست اضافه كرد: دولت اوباما در چهار سال گذشته در پيشبرد گفت وگوهاي سياسي ميان اسرائيل و فلسطيني ها به شدت ناكام شد و از تلاش عملي بازماند؛ جرج ميچل كه چهار سال پيش به عنوان مامور صلح منصوب شده بود، پس از مدتي تلاش ناكام، نظر به لجاجت دولت اسرائيل در تداوم به خانه سازي ها در منطقه يهودي نشين كرانه باختري، از اين سمت كناره گيري كرد و پيشبرد گفت وگوها را در اين وضعيت، محال دانست. ناكامي تلاش هاي صلح در حالي است كه باراك اوباما وعده كرده بود كه كشور فلسطين تا پاييز سال 2011 به استقلال برسد و اين امر رسما در مجمع عمومي سازمان ملل اعلام شود.
اين گزارش تاكيد مي كند: فلسطيني ها كه تا پس از انتخابات رياست جمهوري آمريكا شكيبايي نشان داده بودند، اين اميدواري را بيان مي كردند كه اكنون حمايت روشن يا حتي ضمني باراك اوباما را به دست آوردند، با وجود اين مكالمه تلفني اخير نشان داد كه نظر آقاي اوباما تغييري نكرده است و او به قولي، آب پاكي را دوباره به روي دست فلسطيني ها ريخته است. باراك اوباما در حالي فلسطيني ها را نااميد كرده كه روزنامه اسرائيلي هاآرتص خبر داده ايهود باراك وزير دفاع اسرائيل در روزهاي گذشته با ساخت پانصد واحد مسكوني ديگر براي شهرك نشين ها در يهودي نشين «ايتامار» در حومه بيت المقدس موافقت كرده است.
 


نفوذ ايران در افغانستان بي نظير اما غيرقابل رديابي است (خبر ويژه)

يك روزنامه آمريكايي نسبت به نفوذ بي نظير ايران در ميان مردم مسلمان افغانستان ابراز نگراني كرد.
وال استريت ژورنال در گزارشي خاطرنشان كرد: با وجود اينكه ابعاد مالي طرح ها و فعاليت هاي كمك رساني ايران به هيچ وجه با بودجه چندين ميليارد دلاري كه آمريكا صرف مي كند قابل مقايسه نيست توانايي ايران در سازمان دادن شبكه هاي مردمي و كار نزديك با خود افغان ها باعث مي شود كه نفوذ و تاثيرگذاري اين كشور به مراتب بيشتر از آمريكا باشد. در صورت وقوع رويارويي نظامي بين ايران و آمريكا چنين شرايطي مي تواند زمينه مناسبي براي ضربه زدن به اهداف آمريكايي را فراهم كند.
اين روزنامه با ابراز نگراني نسبت به اينكه آمريكا تا سال 2014 بايد از افغانستان خارج شود و همين موجب پر كردن خلأ آمريكا توسط ايران خواهد شد، نوشت: ايران در افغانستان نفوذ واقعي و جدي دارد. آنها با يك اشاره دست مي توانند بيست هزار افغان را بسيج كنند. اين بسيار خطرناك تر از پديده بمب گذاري انتحاري است كه معمولا از پاكستان مي آيند. در مورد شورشيان و مهاجمان حداقل مي توان آنها را تشخيص داد و با آنها جنگيد اما نفوذ سياسي و فرهنگي ايران را نمي توان به راحتي ديد و بنابراين مقابله با آن بسيار دشوارتر است.
وال استريت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت: ايران با نيمي از مردم افغانستان پيوندهاي فرهنگي و زباني نزديكي دارد. تقريبا 50 درصد از افغان ها به لهجه هاي مختلف فارسي صحبت مي كنند. ميليون ها نفر از افغان ها در سال هاي جنگ داخلي آن كشور ساكن ايران بودند و هنوز هم رقمي بالغ بر يك ميليون نفر در ايران مشغول به كار هستند. ايران تامين كننده برق مناطق غربي افغانستان و از جمله شهر هرات است كه فاصله آن با مرز ايران كمتر از صد كيلومتر است. در عين حال اقليت قابل توجهي از افغان ها شيعه مذهب هستند.
اين روزنامه مدعي شد: بازوي اصلي نفوذ ايران در غرب افغانستان كميته امداد امام خميني است كه در حقيقت يك شبكه پنهاني از فعاليت هاي گوناگون است كه علاوه بر ايران در بسياري از كشورهاي ديگر فعاليت مي كند. دولت آمريكا دو سال پيش شاخه اين تشكيلات در لبنان را به خاطر كمك به گروه حزب الله در فهرست سياه قرار داد. برخلاف «اداره توسعه و كمك هاي بين المللي دولت آمريكا» كه كمك هاي خود به مردم افغانستان را از طريق پيمانكاران و واسطه هاي بخش خصوصي سازماندهي كرده و حتي در مواردي آمريكايي بودن كمك ها را پنهان مي كند، كميته امداد امام خميني مستقيما با خود افغان ها كار مي كند و در فعاليت هاي خود كمك هاي اقتصادي و عمراني را با گستراندن شبكه هاي اطلاعاتي تركيب مي كند.
خبرنگار روزنامه «وال استريت ژورنال» در ادامه گزارش خود از شهر هرات مي نويسد: كتابخانه كميته امداد امام خميني فقط محلي براي تبليغات مذهبي و به نفع رژيم ايران نيست. يكي از اتاق هاي كتابخانه مخصوص آموزش زبان انگليسي است. علاوه بر اين كلاس هايي هم براي آموزش كامپيوتر، علوم و رياضيات برگزار مي كند. مدير اين كتابخانه مي گويد «مسلما من خوشحال مي شدم اگر آمريكايي ها يك چنين كمك هايي به ما مي كردند ولي اينطور نيست. به همين خاطر من از كمك هاي ايران استفاده مي كنم.»
اين روزنامه آمريكايي با ابراز نگراني از ترويج تصاوير امام خميني و آيت الله خامنه اي در افغانستان نوشت: اگر روزي آمريكا با ايران درگير شود، ايراني ها به نيروهاي آمريكايي مستقر در افغانستان حمله خواهند كرد.
 


پروفسور فرانسوي: اروپا نبايد هزينه درگيري آمريكا با ايران را بپردازد (خبر ويژه)


«مشكلاتي كه آمريكا با ايران دارد، خيلي فرق مي كند با مسائلي كه اروپا با ايران دارد. اروپا بايد در رابطه با ايران دنبال منافع خودش باشد.»
پروفسور تيري كوويل اقتصاددان و متخصص مسائل ايران در انستيتو روابط بين الملل فرانسه، ضمن بيان مطلب فوق گفت: اولاند به اندازه ساركوزي افراطي نيست اما به سمت آمريكا تمايل پيدا كرده است. او چون مي خواهد با آمريكا رابطه خوبي داشته باشد، در موضوع هسته اي با اوباما همكاري مي كند. من فكر مي كنم اين استراتژي درستي نباشد چون ايران نقش بسيار مهمي براي اروپا دارد. مشكلاتي كه آمريكا با ايران دارد خيلي با مسائلي كه اروپا با ايران دارد فرق مي كند. مثل موضوع هسته اي، اسرائيل، انقلاب اسلامي، گروگانگيري كارمندان سفارت آمريكا و... اروپا بايد در رابطه با ايران دنبال منافع خودش باشد.
وي به روز آن لاين گفت: محبوبيت دولت فرانسه افت زيادي پيدا كرده و در اين شرايط نامناسب داخلي، دولت ها معمولا نمي خواهند در سياست خارجي خود اقدامات بزرگي انجام دهند. الان خيلي راحتتر است كه دولت فرانسه همان حرف ديگر دولت هاي اروپا و آمريكا را تكرار كند.
پروفسور فرانسوي درباره تضاد منافع شركت هاي فرانسوي نظير توتال و پژو با مواضع دولت فرانسه گفت: جنگ خيلج فارس در تغيير نگاه فرانسه به منطقه بسيار تأثير داشت. آن جنگ باعث يك انقلاب در نگاه فرانسوي ها درباره حمايت از صدام حسين شد. آن حمايت خيلي اشتباه بزرگي بود. بعد از حمله عراق به كويت در تمام رسانه هاي فرانسه اين سوال پرسيده مي شد كه چرا ما چنين اشتباهي كرديم؟ چرا آنقدر از صدام حمايت كرديم؟ اين مسئله باعث شد تا بسياري در فرانسه بگويند ممكن است تصويري كه تا پيش از آن درباره ايران داشتيم درست نبوده است. مسئله بعدي بازار ايران بود. اما خيلي ها هستند در فرانسه كه ايران را مي شناسند. شركت هاي فرانسوي اصلا از اين وضعيت قطع روابط خوشحال نيستند. توتال اصلا خوشحال نيست. پژو چيزي نمي گويد ولي كيست كه نداند بازار ايران چقدر براي پژو مهم بود. براي دولت فرانسه، پرونده هسته اي ايران يك معضل بزرگ است و چون نمي خواهد سياست خود را در اين خصوص عوض كند، تأثيرات آن در روابط با ايران نشان داده مي شود.
كوويل مي گويد: در وزارت امور خارجه دو جريان وجود دارد. عده اي هستند كه ايران را مي شناسند و اين سخناني كه آقاي فابيوس گفته را قبول ندارند هرچند مخالفت خود را اعلام نمي كنند. عده اي ديگر هستند كه طرفدار آمريكا و اسرائيل هستند و به نئوكنزرواتيوها نزديك هستند. آنها مي گويند كه ايران بمب هسته اي مي خواهد و ما بايد جلويش را بگيريم. اين عده در زمان ساركوزي خيلي نفوذ داشتند و هنوز هم سر جايشان هستند.
 


سقوط آزاد رها تي وي (خبر ويژه)

شبكه ماهواره اي «رها تي وي» كه با سرمايه گذاري «اميرحسين- ج» از عوامل وابسته به سازمان هاي جاسوسي غرب و سرپرستي رمضان پور معاون فراري وزير ارشاد در دوران اصلاحات راه اندازي شده بود، تعطيل شد.
اين شبكه ضد ايراني كه با تبليغ فراوان و پخش آزمايشي چند ماهه قصد داشت جبهه جديدي بر ضد جمهوري اسلامي به سركردگي مستقيم صهيونيست ها ايجاد كند از چند روز قبل ظاهرا به سبب بعضي از اختلالات فني پخش خود را متوقف كرد.
علي اصغر رمضانپور همكار و دوست قديمي وزير ارشاد خاتمي كه تا قبل از مشغول به كار شدن در اين شبكه با بنگاه خبرپراكني بي بي سي همكاري مي كرد، ديروز با انتشار استعفانامه خود به مافياي حاكم بر اين شبكه پرداخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رمضانپور با اشاره به درگيري ميان سرمايه گذار و هيئت امناي غربي شبكه، با اعتراض به تحقير خود و دوستانش كه بايد همانند برده در خدمت هيئت مديره باشند به سانسور در اين شبكه اعتراض كرده و استعفاي خود را اعلام كرد.
 


پول آگهي را فقط از پيمانكاران مي گيريم (خبر ويژه)

در پي چاپ خبر ويژه اي در كيهان يكشنبه اين هفته، مدير مسئول مشترك روزنامه هاي ايران نيوز و صبح اقتصاد پاسخي به شرح زير ارسال كرده است:
احتراما عطف به چاپ خبري تحت عنوان «3 نسخه فروش در سطح استان و اين همه آگهي دولتي»! در صفحه 2 روزنامه كيهان مورخ يكشنبه 21 آبان ماه در بخش ويژه، ضمن تكذيب مطالب منتشر شده موارد زير جهت استحضار و دستور چاپ در همان صفحه طبق قانون مطبوعات به حضور ايفاد مي گردد.
1- روزنامه هاي ايران نيوز و صبح اقتصاد هر دو متعلق به بخش خصوصي (موسسه سخن گستر) بوده و دولتي نيستند.
2- همان طور كه در نامه استاندار محترم هرمزگان خطاب به مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران محترم (پيوست) قيد شده است، اين امر جهت دستگاه هاي اجرايي به صورت رايگان انجام مي گيرد.
3- با عنايت به بند فوق هيچ كدام از روزنامه هاي ايران نيوز و صبح اقتصاد و يا نماينده اين دو روزنامه هيچ مبلغي بابت تهيه و چاپ گزارش از هيچ كدام از دستگاه هاي اداري و دولتي استان دريافت نكرده اند و بودجه گروه اعزامي از محل رپرتاژ آگهي پيمانكاران بخش خصوصي تامين مي شود.
كيهان: همان طور كه در متن نامه استاندار هرمزگان آمده و در اين جوابيه هم آمده است، اين رپرتاژ آگهي ها براي هم «شركتهاي تعاوني» و هم «پيمانكاران»، «داراي بار مالي خواهد بود».
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14