(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 22 فروردین 1391- شماره 20179

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چرا مسير انحرافي ؟ (يادداشت روز)
سخنگوي قوه قضائيه از محاكمه چند معاون وزير در پرونده فساد كلان بانكي خبر داد
چاي كمرنگ ! (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
مكان مذاكرات با 1+5 نهايي شد دور اول اسلامبول، دور دوم بغداد
برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس در 14640 شعبه اخذ رأي
آفتابه لگن 7 دست كار جناب فيل؟!... هيچي! (خبر ويژه)
دايم الخمري شاه سعودي صداي شبكه وهابي را هم درآورد (خبر ويژه)
راديو فرانسه: ايران نقشه آمريكا در سوريه را بر هم زد (خبر ويژه)
مئير داگان: داريم سقوط مي كنيم (خبر ويژه)
به اسم جنبش سبز خودمان را بدبخت كرديم و رفت (خبر ويژه)چرا مسير انحرافي ؟ (يادداشت روز)

در آستانه مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 تنش بر سر برنامه هسته اي كشورمان شدت گرفته است.
البته اين تنش در شرايطي است كه طي يك دهه گذشته رويكرد ناصواب چند كشور غربي به برنامه هسته اي صلح آميز ايران يك چالش هسته اي را رقم زده است؛ همچنانكه در موضوع «حقوق بشر» نيز اين چالش قدمتي بيش از سه دهه پيدا كرده است.
نكته اي كه در اين ميان وجود دارد منطق ادعايي چند كشور غربي است كه تنها با بهانه اينكه به «نيت ايران خوشبين نيستيم»! يك جار و جنجال و پروگانداي رسانه اي گسترده اي را در مقياس بين المللي به راه انداخته اند!
ناگفته پيداست كه علت اين تبليغات پررنگ و شلتاق كاري ها و هياهوها درباره برنامه هسته اي ايران بخاطر دست خالي بودن آنهاست كه علي رغم اين ادعاي بزرگ كه ايران قصد ساخت تسليحات هسته اي و اتمي دارد! هيچ دليل و مستندي ارائه نكرده اند.
جالب است كه حتي آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها و به كرات در گزارشات خود اذعان كرده هيچ نشانه و دليلي كه ايران بسوي برنامه هسته اي غيرصلح آميز حركت مي كند وجود ندارد.
اما آنچه غربي ها را در سطح افكار عمومي دنيا علي رغم تبليغات گسترده ناتوان و ناكام گذاشته است فتواي تاريخي رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه حقيقتا آزموني پيش روي مدعيان غربي و داعيه داران حقوق بشري مي باشد براي اينكه منطق و صداقت ادعايي آنها محك زده شود.
«آقا» تاكنون بارها و به كرات بر حرمت استفاده از سلاح هسته اي تاكيد كرده اند و آن را در استراتژي و دكترين دفاعي جمهوري اسلامي فاقد ارزش و اعتبار دانسته اند.
از جمله رهبر انقلاب در كنفرانس بين المللي خلع سلاح هسته اي و عدم اشاعه كه در فروردين 1389 در تهران برگزار شد در قالب يك پيام رسمي به اين كنفرانس به صراحت اعلام كردند: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته اي، ديگر انواع سلاح هاي كشتار جمعي نظير سلاح شيميايي و سلاح ميكروبي نيز تهديدي جدي عليه بشريت تلقي مي شود» و سپس خاطرنشان نمودند: «ما كاربرد اين سلاح ها را حرام و تلاش براي مصونيت بخشيدن ابناي بشر از اين بلاي بزرگ را وظيفه همگان مي دانيم.»
در اسفندماه سال گذشته نيز «آقا» در ديدار مسئولان سازمان انرژي اتمي كشورمان بر اين نكته تاكيدكردند كه «ملت ايران به دنيا ثابت خواهد كرد كه سلاح هسته اي اقتدارآفرين نيست» و «اقتدار متكي به سلاح هسته اي را در هم مي شكند.»
طرفه آنكه در شرايطي كه فتوا و تاكيدات رهبر بصير انقلاب مبني بر حرام بودن استفاده از سلاح هسته اي جاي هيچ بهانه اي را براي طرف هاي غربي باقي نگذاشته است كماكان برخي از مقام هاي غربي با اين موضوع روشن و بارها اعلام شده به گونه اي برخورد مي كنند كه گويا نسبت به موضع جمهوري اسلامي جاهل هستند.
از همين روي؛ گفتني هايي درباره فتواي حضرت «آقا» پيرامون حرمت استفاده از سلاح هسته اي هست كه در آستانه مذاكرات 13آوريل قابل اعتناست:
1-آنچه كه رهبر انقلاب درباره كاربرد سلاح هسته اي «حرام» دانستند يك فتواي شرعي است و به وضوح روشن است كه مبتني بر يكسري مباني فقهي بوده است.
اهميت اين فتوا كه هيچ خدشه اي بر آن مترتب نيست از آن جهت است كه يك موضع گيري سياسي و يا حتي حقوقي محض نبوده است.
بنابراين فتواي رهبري فراتر از يك پرهيز سياسي و ممنوعيت ديپلماسي و يا عرفي است.
رهبري نظام جمهوري اسلامي در مقام ولي فقيه، اين مسئله را براي هميشه و همه دوره ها حل كردند تا همگان بدانند و باور داشته باشند كه در بيان اين نظريه «فقه و شرع»، حاكميت و غلبه داشته است.
2- از سوي ديگر؛ «رهبري» در نظام و ساختار قدرت در جمهوري اسلامي ايران، بالاترين مقام سياسي كشور است و بيان ايشان در هر موضعي فصل الخطاب است.
موضع و موضوع «حرمت بكارگيري سلاح هسته اي» از سوي دولت يا مجلس نبوده است تا اين بهانه بوجود آيد كه مقطعي است و امكان دارد دولت يا مجلس بعدي با آن مخالفت داشته باشند. در اينجا اين نكته بديهي است كه حتي غربي ها هم مي دانند در ساحت سياست ايران، اين «رهبري» است كه حرف آخر را مي زند.
بنابراين اگر دستيابي به تكنولوژي غني سازي اورانيوم تا توليد سلاح هسته اي قبل از اينكه يك گام تكنولوژيك باشد به يك تصميم سياسي نياز دارد؛ قطعا و بدون آنكه جاي كمترين ترديدي وجود داشته باشد جمهوري اسلامي ايران چنين تصميم و اراده اي ندارد و بالاترين مقام آن به صراحت و به كرات اعلام كرده است.
3- در همين خط، نكته اساسي و كليدي اين است كه كساني جمهوري اسلامي را بر مبناي «احتمال در آينده» و «پيش فرض هاي غيرمنطقي» و «ادعاهاي ثابت نشده» به حركت بسوي تسليحات هسته اي متهم مي كنند كه خود سابقه جنايت باري در بكارگيري سلاح اتمي دارند و فاجعه هيروشيما و ناكازاكي را به بار آوردند كه بيش از 200 هزار نفر در اثر آن بمباران هسته اي جان باختند. خانم هيلاري كلينتون و آقاي اوباما و ايضاً خانم اشتون دستور هري ترومن- رئيس جمهور وقت آمريكا- در زمان جنگ جهاني دوم در استفاده از سلاح اتمي را كه از ياد نبرده اند؟!
اكنون از عجايب روزگار است كه مجرمان استفاده از سلاح اتمي، ايران اسلامي را متهم مي كنند و حال آنكه اساساً انقلاب اسلامي آمد كه جلوي اين تجاوزات وحشيانه و نسل كشي ها را بگيرد.
مراكز تصميم گير و سرويس هاي اطلاعاتي غربي نيز مي دانند كه ايران يك گام هم بسوي تسليحات هسته اي حركت نكرده است. پس مشكل كجاست؟ چرا كشوري كه عضو «ان پي تي» است و همكاري حداكثري با نهادهاي نظارتي بين المللي و آژانس انرژي اتمي داشته است و فتواي رهبر آن كه عالي ترين مقام سياسي كشور بوده هيچ گونه ابهامي ندارد مورد هجمه و حمله رسانه اي و ديپلماسي قرار مي گيرد و در سوي ديگر اسرائيل در پناه همان مدعيان غربي به انباشت سلاح هسته اي مشغول است؟
4- تاكيدات رهبرانقلاب در حرمت بكارگيري از سلاح هسته اي يك پيام روشن براي كشورهاي غربي داشته است و آن اقتدار روزافزون و پيشرفت هاي شتابنده ايران اسلامي است كه بيرون از دايره قدرت هاي هسته اي، از اقتداري بلاخدشه برخوردار است.
بنابراين مشكل اصلي آمريكا و چند كشور غربي اين است كه پيشرفت ها و قدرت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران را برنمي تابند.
روايت موسسه اطلاعاتي استراتفور كه در محافل استراتژيك از آن به عنوان نسخه دوم سيا - CIA- ياد مي شود خواندني است كه چندي پيش نوشت: «علت اصلي مخالفت با ايران نه بخاطر سلاح هاي اتمي و هسته اي بلكه به دليل تغيير مركزيت قدرت در منطقه است».
برگي ديگر از اين واقعيت را «كيسينجر» استراتژيست پرآوازه آمريكايي ورق مي زند وقتي كه اواخر سال پيش در مصاحبه با گلوبال ريسرچ از «پيچ بزرگ تاريخ» صحبت مي كند و با اين ادعا كه در رقابت قدرت ما ابرقدرت هستيم بلافاصله اذعان مي كند كه مانع ايران است كه توازن موجود را برهم زده است.
البته جرمي هاوند سردبير فارين پاليسي پيش تر از او اين حقيقت را به تعبير ديگري بيان كرده بود؛ «برنامه هسته اي ايران صلح آميز است مشكل اينجاست كه ايران از آمريكا سرپيچي مي كند و به همين خاطر متهم است». و از حجم انبوه اين واقعيت ها كه به دنياي رسانه درز پيدا كرده بايد به علت العلل چالش هسته اي ايران با زياده خواهان غربي اشاره داشت كه يك رسانه كانادايي (پايگاه خبري موندويس) نتوانسته از آن عبور نمايد و گزارش مي دهد: «انقلاب اسلامي در سه دهه گذشته عقب ماندگي هاي 500 ساله را جبران كرده است».
بنابراين تنها چاره چند كشور غربي در رويارويي با ايران در تنش و چالش برنامه هسته اي اين است كه هر چه زودتر حقيقت را بپذيرند و با مبنا قرار دادن فتواي تاريخي رهبر انقلاب كه يك نقطه درخشان و خالي از ابهام پيرامون موضوع هسته اي جمهوري اسلامي است از رسوايي هاي بعدي خود در افكارعمومي دنيا كه به عمق ماجرا پي برده اند جلوگيري كنند.
حسام الدين برومند

 سخنگوي قوه قضائيه از محاكمه چند معاون وزير در پرونده فساد كلان بانكي خبر داد

محسني اژه اي اعلام كرد حكم فائزه هاشمي قطعي شده، به اجراي احكام رفته و اجرا مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه از آغاز فعاليت مركز رسانه اين قوه در آينده اي نزديك خبر داد. محسني اژا ي در اولين نشست خبري سال 1391 ضمن ارايه گزارشي از عملكرد قوه قضاييه و دستگاه هاي وابسته در سال گذشته، درباره آخرين وضعيت پرونده هاي جوانفكر و بقايي و همچنين وضعيت اجراي احكام قصاص در دستگاه قضايي سخن گفت. او هم چنين از محاكمه چند معاون وزير در ارتباط با پرونده فساد عظيم بانكي خبر داد.
اعلام آمادگي براي همكاري
با قواي مجريه و مقننه
براي پيگيري شعار سال 91
حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، ادامه داد: قوه قضاييه به سهم خود براي تحقق اين شعار چند كار را در دستور قرار داده است. در وهله اول به مجلس و دولت اعلام كرديم كه ما حاضريم با تشكيل كميته اي مشترك به صورت مستمر در طول سال موضوعات مرتبط با اين شعار را تعقيب كنيم.
دادستان كل كشور ادامه داد: به دستور رييس قوه قضاييه، كارگروهي به رياست معاون اول قوه قضاييه تشكيل شد. اولين كاري كه اين كارگروه قرار است انجام دهد اين است كه بررسي كند كه دستگاه قضايي چگونه مي تواند در جهت حمايت از توليدات ملي و افراد كارآفرين اقداماتي را انجام دهد. ديگر اينكه چه اقداماتي مي توان براي برخورد با موانعي انجام داد كه از سوي برخي افراد صورت مي گيرد.
تعزيرات
سنگر اول مبارزه با قاچاق
وي اظهار كرد: عمده مسائلي كه در امر قاچاق وجود دارد به عهده تعزيرات است كه تعزيرات و ستاد مبارزه با قاچاق زير نظر دولت است اما قوه قضاييه هم در بخش هايي از اين موضوع مي تواند كمك كند كه با توجه به اينكه ورود قاچاق مهم ترين مساله است، براي مبارزه با اين امر وارد خواهيم شد.
تاكيد دادستان كل
بر تقويت مجتمع امور اقتصادي
دادستان كل كشور ادامه داد: در زمينه مبارزه با مفسدان اقتصادي و كساني كه مخل امنيت اقتصادي هستند ان شاالله مانند گذشته بلكه بيشتر تعقيب كنيم. در اين زمينه انشاءالله مجتمع رسيدگي به جرايم اقتصادي تقويت شود و اگر نياز باشد آموزش بيشتري به قضات داده شود.
تاسيس معاونت راهبردي
در قوه قضاييه
سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: همان طور كه رئيس قوه قضاييه اعلام كردند در اواخر سال گذشته براي چند اقدام كه ضروري بود تمهيداتي انديشيده شد. در اين زمينه رييس قوه قضاييه تصميم گرفتند كه معاونت راهبردي ايجاد كنند و ان شاالله فردي كه مسئوليت اين معاونت را دارد به زودي معرفي خواهد شد.
تاكيد بر تاسيس مركز رسانه در قوه قضاييه
محسني اژه اي با بيان اينكه قوه قضاييه بايد مركز رسانه داشته باشد، خاطر نشان كرد: اگرچه اين مقدار اطلاع رساني كه از ناحيه بنده صورت مي گيرد و حقيقتا آنچه كه از زبان خود شما اصحاب رسانه شنيده مي شود درست است ولي كفايت نمي كند و لازم است كه مركز رسانه با يك جايگاه قابل توجه در خود قوه قضاييه با شرح وظايف بيشتر تاسيس شود. انشاءالله به زودي اين بخش فعال خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: بخش آموزش را ان شاالله مانند سال قبل بتوانيم تقويت كنيم زيرا بسياري از جرايم سازمان يافته و رايانه اي و جرايمي كه در آنها اصل جرم يا شيوه هايي كه مجرمان به كار مي گيرند جديد است و مقابله با آنها نياز به آموزش دارد.
ارجاع 687 شكايت انتخاباتي به قوه قضاييه
محسني اژه اي ادامه داد: امسال طبق آمار كل دادگستري ها از قبل از شروع انتخابات، در مدت تبليغات و در روز انتخابات 687 فقره شكايت به مراجع قضايي گزارش شد كه اين تعداد نسبت به سال هاي گذشته كاهش بسيار خوبي را داشته است؛ بدين معني كه ما نمي گوييم صد در صد اين ستادها در كاهش اين تخلفات موثر بوده اند اما فرهنگ مردم، رعايت نامزدها و اقدامات ساير دستگاه ها و شوراي نگهبان بسيار موثر بوده اما يقينا يكي از كارهايي كه در جهت رعايت مقررات و قوانين در نتيجه كاهش جرايم و تخلفات در دستگاه قضايي بوده، ايجاد ستاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم بوده است.
پيشخوان قضايي
راه اندازي مي شود
وي درباره ي راه اندازي پيشخوان خدمت گفت: پيشخوان خدمت راه اندازي شد كه البته كامل نيست اما براي شروع بسيار خوب است.
محسني اژه اي بيان كرد: در بخش فناوري و اطلاعات، زيرساخت ها آماده نيست و تا آمادگي كامل به زمان نياز دارد. هم چنين آقاي شهرياري يك سري زيرساخت ها را تهيه كردند كه به صورت پايلوت در تهران آغاز شده كه اميدواريم اين امر گسترش پيدا كند كه براي دستگاه قضايي و سهولت در كار مردم بسيار موثر است.
وي در پاسخ به سوالي درباره طرح خدمات پيشخوان قضايي تصريح كرد: خدمات پيشخوان در ديوان عدالت اداري شروع شده است و در بعضي نواحي دادگستري استان تهران نيز ارائه مي شود و توسعه پيدا خواهد كرد. اگر زيرساخت ها آماده شود، سرويس دهي هم شروع مي شود. ان شاالله تا اواسط امسال از لحاظ كمي و كيفي توسعه قابل توجهي را خواهد داشت.
پرونده هاي جوانفكر و بقايي در حال اجراست
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره علت اجرا نشدن احكام صادره عليه علي اكبر جوانفكر و بقايي گفت: در اين موارد حكم صادر شده به دايره اجراي احكام رفته و در حال طي كردن مسير اجرايي است.
توضيح درباره وضعيت پرونده دبير سابق شوراي عالي
ايرانيان خارج از كشور
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده دبير سابق شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور نيز تصريح كرد: در اين پرونده قراري صادر شده بود و آن قرار مورد اختلاف قرار گرفت. دادستان قرار بازپرس را قبول نداشت و حل اختلاف به دادگاه سپرده شد. دادگاه قرار را به نفع خواسته دادستان تاييد كرد و پرونده به دادسرا بازگشت و الان در دادسرا مطرح است.
كيفرخواست فرد پرتا ب كننده كفش به رييس جمهور
صادر شده است
خبرنگاري به صحبت هاي محسني اژه اي در آخرين نشست خبري وي در سال 90 اشاره كرد و پرسيد چرا در سال گذشته برخي از 500 سوالي كه پرسيده شده است، بارها تكرار شده بودند؟ سپس اين خبرنگار به مواردي از جمله پرونده فردي كه به رييس جمهور كفش پرتاب كرد، پرونده قاضي مرتضوي، پرونده شكايت دولت از مداحان و ... اشاره كرد. محسني اژه اي در اين زمينه اظهار كرد: من بارها عرض كرده ام كه در روز ممكن است ده ها پرونده در محاكم قضايي ايران تشكيل شود. اولا حضور ذهن نسبت به همه آنها ندارم، ثانيا ممكن است بعضي مطالب براي شما خبرنگاران مهم باشد. به نظر من اين امر چيز بدي نيست و ممكن است امسال هم تكرار شود. وي افزود: بعضي از پرونده ها هم به سرانجام نمي رسد و ممكن است در حال رسيدگي باشند. در بعضي پرونده ها هم ما عذر قانوني داريم و تا زماني كه حكم قطعي نشود، نمي توانيم در مورد آن صحبت كنيم. ممكن است روند قطعي شدن حكم طولاني شود.
دادستان كل كشور گفت: در مورد كسي كه كفش پرتاب كرد، قبلا سوال پرسيديد و من پاسخ دادم كه اين فرد تحت تعقيب قرار گرفته است. امروز هم عرض مي كنم كه اين فرد سه ماه بازداشت شد و تحقيقات جامعي در مورد اين فرد انجام شد تا ببينيم كه اين يك اقدام فردي بوده يا وابسته به گروهي بوده است ولي به هرحال كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است ولي هنوز حكمي صادر نشده است. اين فرد هم در حال حاضر با قرار وثيقه آزاد است.
چند معاون وزير محاكمه مي شوند
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين گفت: در ميان 32 متهمي كه در پرونده فساد عظيم بانكي برايشان كيفرخواست صادره شده و محاكمه آنان در جريان است، تعدادي معاون وزير نيز حضور دارند كه به دادگاه خواهند آمد.
محسني اژه اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با بيان اين مطلب تصريح كرد: اين افراد نيز به زودي در دادگاه حضور مي يابند و محاكمه مي شوند.
سعيد مرتضوي احضار مي شود
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه هم چنين درباره پرونده «مرتضوي» گفت: همان طور كه قبلا گفتم پرونده باز است و طبيعي است كه اين پرونده در حال رسيدگي است و اگر احضار نشده است، احضار خواهند شد.قرار منع تعقيب صادره براي اين پرونده در دادگاه نقض شده است و طبيعي است كه براي رسيدگي مجدد احضار خواهد شد.
وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره مرتضوي و سمت جديد وي با توجه به تعليقش از كسوت قضاوت گفت: چه كسي گفته است كه اگر يك نفر از قضاوت تعليق شود هيچ كاري نمي تواند بكند؟ شما مستند بياوريد، بعد در اين زمينه با هم صحبت مي كنيم.
توضيح درباره وكالت هاي پرونده فساد عظيم بانكي
خبرنگاري سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه يك روحاني در لباس روحانيت وكالت متهمي را بر عهده گرفته كه اتهامش افساد في الارض است. چگونه يك روحاني اين وكالت را بر عهده گرفته است؟ محسني اژه اي پاسخ داد: يك شخص روحاني ايرادي ندارد كه وكالت را بر عهده بگيرد اما بالاخره اين لباس و جايگاه و موقعيت با توجه به نوع پرونده و جرم و تخلفي كه مرتكب شده شان و منزلتي دارد. تذكر شما را به جا مي دانم و كار خوبي نبوده است. اين انتقاد وارد است.
محسني اژه اي ادامه داد: خبري رسيده مبني بر اينكه وكيلي قرارداد 10 ميليارد توماني بسته ولي بعد اعلام كرده كه حق الوكاله چيزي دريافت نكرده است يا يكي ديگر از وكلا وكالت را مجاني بر عهده گرفته، اين بسيار خوب است اما اگر بعدا ثابت شد كه مبلغي را دريافت كرده خلاف قانون است در واقع طبق ماده 44 قانون وكالت اگر وكيلي خارج از حق الوكاله خود تحت هر عنوان وجهي يا سندي يا تضميني را دريافت كند قابل تعقيب است.
توضيح دادستان كل
درباره ديه سال 91
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد ميزان ديه اظهار كرد: پارسال يك اتفاق خاص افتاد و آن اختلاف نظري بود كه به وجود آمد. به اين شكل كه دولت و بيمه مركزي گفتند ما با مشكل مواجه مي شويم و اين ممكن است در مساله تورم تاثيرگذار باشد كه به يك ساز و كارهايي رسيدند و اين موضوع به يك كار دو مرحله اي انجاميد ولي امسال اينگونه نيست و از روزهاي اول، ميزان ديه مشخص شد. محسني اژه اي تصريح كرد: از قبل از سال جديد با كارشناساني در اين رابطه صحبت شد. در جلسه عالي مسئولان قضايي نيز در مورد اين موضوع سخن گفتند و حتي رييس قوه قضاييه وقت فراواني را در اين راستا گذاشته كه بر همين اساس ميزان ديه تعيين و ابلاغ شد.
مسوولان حامي گروه آريا
متهم اند
سخنگوي قوه قضاييه هم چنين در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت افراد مسئولي كه از گروه اميرمنصور آريا حمايت كرده اند، گفت: اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي گيرد از اين گروه حمايت كرده باشد، متهم است.
خبرنگاري به آنچه كه آن را توصيه نامه هاي دفتر رياست جمهوري در حمايت از گروه اميرمنصور آريا مي خواند اشاره كرد و پرسيد آيا افرادي كه از اين گروه حمايت كرده اند مدنظر قوه قضاييه هستند؟ كه محسني اژه اي پاسخ داد: افرادي كه از اين گروه حمايت كرده اند، چند دسته هستند. يك دسته ممكن است به عنوان اينكه اين گروه دارد فعاليت اقتصادي مي كند از آن حمايت كرده باشند و هيچ گونه بهره برداري شخصي نكرده باشند ولي اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي گيرد حمايت كرده باشد، چه اين حمايت كتبي باشد چه شفاهي، ممكن است مصداق معاونت باشد زيرا برخي هستند كه اقدامي در حمايت از اين گروه كرده اند و ذي نفع هم هستند لذا اين قضيه متفاوت است.
وي ادامه داد: هر امري كه در اين پرونده عنوان مجرمانه داشته است چه به صورت كتبي و چه به صورت شفاهي تحت تعقيب قرار گرفته است؛ لذا توصيه به ناحق و برخلاف مقررات جرم است و هر توصيه اي جرم نيست.
حكم فائزه هاشمي اجرا مي شود
خبرنگاري به تاييد حكم صادره عليه فائزه هاشمي در دادگاه تجديدنظر استان اشاره كرد و پرسيد آيا واقعا دختر آقاي هاشمي به زندان مي رود؟ كه محسني اژه اي پاسخ داد: من عرض كردم كه اين احكام قطعي شده است و به اجراي احكام رفته و ان شاالله اجرايي مي شود.
همين خبرنگار در مورد زمان اجراي حكم پرسيد كه اژه اي افزود: من زمان آن را نمي دانم. براي مراحل اجرا من نمي توانم زمان تعيين كنم.

 چاي كمرنگ ! (گفت و شنود)

گفت: شبكه وهابي «كلمه» وابسته به عربستان سعودي درپي درخواست هاي مكرر بينندگان خود مجبور شد به شاه عربستان بگويد «شراب نخور»!
گفتم: خب! ديگه چي؟!
گفت: تعداد زيادي از بينندگان اين شبكه نيز با تقدير از اين اقدام، عصبانيت خود از شرابخواري ملك عبدالله را ابراز داشتند.
گفتم: اي عوام! وهابي ها مي دانند كه هم خودشان و هم شاه عربستان هزاران جنايت مرتكب مي شوند كه قتل عام زن و مرد و كودكان بي گناه، همكاري با اسرائيل، صدور فتوا عليه مسلمانان انقلابي و دريوزگي دربار آل سعود از جمله آنهاست.
گفت: پس چرا به پادشاه عربستان گفته اند شراب نخور؟!
گفتم: خواسته اند جنايات مشترك خود را در حد شرابخواري جلوه دهند... يارو وارد يك رستوران آنچناني شد و يواشكي پرسيد؛ ويسكي داريد؟ و بعد از پاسخ مثبت! چند بطر ويسكي بالا كشيد، بعد عرق سگي و بعد ترياك و هروئين و شيشه و كراك و... دست آخر به گارسون گفت يك چاي كمرنگ بيار. گارسون با تعجب پرسيد چرا كمرنگ؟ و يارو گفت؛ آخه چاي پررنگ براي قلب ضرر داره!

 كيهان و خوانندگان
¤ ملت ايران به دليرمردان ارتش خود كه دزدان دريايي را در آب هاي آزاد دستگير كردند افتخار مي كند و به آن ها دست مريزاد مي گويد.
4872---0913
¤ طرح مسائلي از قبيل مذاكره با آمريكا براي ملتي كه زخم هاي بي شماري از آمريكاي تروريست در بدن خودش دارد و همچنان ايستاده است چه سودي خواهد داشت؟ و با شناختي كه از هوشمندي آقاي هاشمي دارم خيلي تعجب كردم.
9384---0912
¤ به كسانيكه هر از گاهي به بهانه هاي مختلف صحبت از مذاكره با آمريكا مي كنند بايد گفت آقايان كي مي خواهند متوجه شوند كه رابطه با شيطان بزرگ هيچ مشكلي را حل نمي كند.
سيدي
¤ آقاي محسن رضايي از قول آقاي هاشمي رفسنجاني گفته است طرح ماجراي نامه اش به امام(ره) درباره رابطه با آمريكا صرفا بيان يك خاطره بوده است. ولي با شناختي كه از بعضي خواص داريم عرض مي كنيم اين مطلب خاطره نيست بلكه خوابي است كه بعضي از افراد در مورد مذاكره و برقراري رابطه با آمريكا مي بينند. ولي ملت ايران نخواهند گذاشت چنين اتفاقي بيفتد.
بوربور از ورامين
¤ يك داروساز 74 ساله در يونان مهد تمدن و فلسفه به علت خستگي از خوردن غذاي خود از ميان زباله ها خودكشي كرد. تصور كنيد اگر اين واقعه در تهران رخ مي داد ارباب رسانه در خدمت استكبار داخلي و خارجي مثل بي بي سي و صداي آمريكا و... چه غوغاي حقوق بشري را چماق مي كردند و بر سر ملت و مسئولين كشورمان مي كوبيدند ولي متاسفانه رسانه هاي ما از چنين رخدادهايي به راحتي عبور مي كنند.
اسدا... عشقي
¤ اعترافاتي كه اين روزها مقامات ارشد رژيم صهيونيستي دارند گوياي آن است كه تمام توان خود را گذاشته اند و نقشه مي ريزند تا با از بين بردن دولت حامي مقاومت سوريه و به هرج ومرج كشاندن اين كشور با كمك كشورهاي مزدوري مثل قطر، اردن، پل ارتباطي ايران را با لبنان قطع نمايند و اين رشته مقاومت را كه از ايران و عراق به لبنان و فلسطين كشيده در سوريه قيچي كنند و اين اهداف شوم آنهاست كه به آن اعتراف مي كنند اگر اين طرح شكست بخورد، اسرائيل هم شكست خواهد خورد اين نشان مي دهد آنها چه سرمايه سنگيني براي نابودي سوريه گذاشته اند و اين تكليف ما را به عنوان پرچمدار صلح در منطقه دو چندان مي كند.
اميدواري
¤ سكوت سنگين وزارت خارجه كشورمان در مقابل تعرض سازمان يافته به حقوق مسلمانان فرانسه اين كشور نژادپرست و مدعي دروغين حقوق بشر قابل تامل است انتظار بحقي است كه تجديدنظر اساسي در روابط با اين كشور مانند انگليس اتخاذ شود.
احمد حسن زاده دستجردي از اصفهان
¤ با اينكه امسال سال توليد ملي و حمايت از سرمايه و كار ايراني نامگذاري شده شهرداري تهران خبر از باز شدن ال سي به منظور خريد اتوبوس از خارج مي دهد.
3108---0913
¤ با توجه به فرا رسيدن فصل گرما و نوع پوشش برخي از خانمها از مسئولان فرهنگي مي خواهيم به اين مسئله توجه ويژه اي داشته باشند و جلوي پوشش هاي نامناسب را بگيرند.
اصغر كردبچه
¤ برادرم مدت چهار سال به عنوان خادم الشهداء در ستاد راهيان نور كشور فعاليت مي كرد. در تاريخ هجدهم اسفندماه سال گذشته در خرمشهر در حال انتقال كاروان راهيان نور به يادمان والفجر هشت شهيد شد ولي دريغ از اينكه در اين مورد اطلاع رساني بكنند.
0395---0919
¤ از مسئولين بپرسيد چرا براي واردات خودرو ارز دولتي مي دهند؟ فكر نمي كنم خودروي لوكس وارداتي نياز ضروري مردم باشد.
8189---0914
¤ سال توليد ملي قاعدتا بايد سال ارزانتر شدن كالاهاي اقتصادي و مصرفي و توليدي باشد. پيشنهاد مي شود از جلوي دستمزدها و قيمت كالاهاي مصرفي و توليدي به طور هدفمند يك صفر برداشته شود تا با برنامه ريزي با دخل و خرج روزانه خانوارها همراه با صرفه جويي مشكل گرد نمودن و افزايش تصاعدي قيمت ها كه ناشي از گراني و تورم است حل و بدين ترتيب پله لق چرخه پولي كشور ترميم و تعويض شود.
مهدي گودرزي- اصفهان
¤ در اروميه به حساب برخي از مديران كه از وضعيت مناسبي هم برخوردارند مبلغ 28 هزار تومان يارانه واريز شد ولي براي بسياري از قشر كارگر و مستضعف كه جزو دهكهاي پايين جامعه هستند چنين مبلغي واريز نگرديد. از متوليان طرح هدفمند كردن يارانه ها درخواست مي شود با دقت و توجه زياد اقدام به اجراي مرحله دوم طرح نمايند كه واقعا اين مبلغ به حساب مستحقين واريز شود نه پردرآمدها.
مولايي از اروميه
¤ اگر الان در اين شرايط هر شهروندي بنزين كمتري مصرف كند قدمي بزرگ در راستاي حمايت از توليد ملي و قطع وابستگي به بيگانگان برداشته است و پيشنهاد مي كنم به كساني كه در كارت سوخت خود بنزين بيشتري داشته باشند جوايزي تعلق گيرد.
يك دلسوخته وطن
¤ با توجه به مصوبه دولت در سال 90 مبني بر اختصاص سهميه سوخت به جانبازان، متاسفانه تاكنون اين سهميه تحويل نشده است. از مسئولين امر انتظار مي رود نسبت به اجراي مصوبه دولت اقدام نمايند.
3874---0912
¤ از روزي كه يارانه ها را مي دهند خيلي از اقلام مانند گوشت، شير، ماست و... از سر سفره ما مردم حذف شده اند. معني ندارد كه چند تومان به يارانه ها اضافه بكنند ولي قدرت خريد خيلي از مايحتاج اوليه را از دست بدهيم.
2096---0911
¤ اگر كسي مي خواهد از وضع و حال مردم باخبر بشود كه از گراني ها چه مي كشند براي گرفتن پروانه ساخت به شهرداري مراجعه بكند تا متوجه شود دنيا چه خبر است.
7003---0915
¤ از قبل از عيد تا الان 40 روز است كه دانشگاه آزاد واحد آمل تعطيل است. وقتي كلاس هاي جبراني در كار نيست چرا پول شهريه به تمام و كمال از دانشجويان گرفته مي شود؟
8896---0936
¤ تاريخ بيمه شخص ثالث بنده مردادماه 91 تمام مي شود براي گرفتن بيمه الحاقيه به بيمه ايران مراجعه كردم ماههاي حرام را كه بعد از مردادماه مي باشد را محاسبه و پول آن را طلب مي كنند. هرچه استدلال مي كنم در اين مدت باقي مانده از بيمه بنده ماه حرام وجود ندارد قبول نمي كنند و زير بار نمي روند.
2579---0916 و پورشعراني
¤ از مسئولين سازمان صداوسيما درخواست مي شود نگاهي كارشناسانه به سير پوشش مجريان اين رسانه داشته باشند و خود به قضاوت بنشينند.
علوي طلبه جانباز از دماوند
¤ براي دريافت سه ميليون وام خود اشتغالي دو ضامن خريد سلف از بانك نياز است. از رئيس محترم بانك مركزي بخواهيد كه به اين مشكلات پايان دهند. اينها دردهاي ما قشر مستضعف است.
5391---0911
¤ اخيرا شهرداري تهران در ضلع جنوبي ميدان آزادي اقدام به نقاشي خيابانهاي اطراف فرودگاه كرده است. حال پس از 33 سال كه از انقلاب مي گذرد، كشيدن تصاوير كوروش و داريوش و آناهيتا چه معني دارد؟ اين گونه رفتار جاي تاسف دارد. شهرداري بهتر است تصاوير گل و سبزه و مناظر سرسبز روي ديوارها نقاشي كند.
بهمن
¤ از آقاي شريعتمداري مديرمسئول محترم روزنامه بابت يادداشت روز 16 فروردين كه به واقعيت هاي مهمي اشاره كرده بودند تشكر مي كنم و از خداوند مي خواهم كه تاثير زبان و قلم ايشان را در دفاع از اسلام و نظام هر روز بيشتر كند.
4110---0913
¤ چرا برخي شبكه هاي صدا و سيما اقدام به پخش ترانه تركي ضبط شده توسط يك خواننده لندن نشين مي نمايند؟ واقعا جاي تاسف دارد كه رسانه ملي در اختيار افراد واداده و ولنگار گذاشته شود. (تاريخ 9/1/91 ساعت 30/11 شبكه آموزش)
8451---0912
¤ غربي ها با توجه به اين كه حيات آنها به نفت ما بستگي دارد، ولي به خاطر منافع نامشروعشان نفت ما را تحريم مي كنند، اما چرا ما نوشابه هاي گازدار را كه براي سلامتي مان مضر است تحريم نمي كنيم. مسئولان بايد استفاده از نوشابه هايي مثل كوكاكولا و پپسي را منع نمايند.
كاشاني
¤ از مديركل منابع طبيعي در روستاي يريجان در بوئين زهرا كه باعث جلوگيري از تخريب جنگل هاي اين منطقه شده است نهايت تشكر را دارم.
ظريفي
¤ مقاله از علي دايي تا دايي علي حرف دل تمام دلسوختگان و خانواده شهداست. از اين مطلب بسيار تشكر مي كنم.
ابوالفضل محمودي ، حلاج از تبريز و همسر يك شهيد
¤ اسفندماه سال گذشته يارانه ما را قطع كردند وقتي به سازمان مربوط مراجعه كردم به ما گفتند چون در خارج از كشور اقامت داشتيد، اين يارانه قطع شده است، در حالي كه الان مدت سه سال است به كشور برگشته ام و در داخل كشورم مشغول خدمت مي باشم . متاسفانه كسي در اين مورد پاسخگو نيست.
شارعي
¤ در ايام تعطيلات نوروزي برخي از فيلم ها كه بازيگران آن حجاب درستي نداشتند، از رسانه ملي پخش شد. اين مسئله آيا ترويج فرهنگ غربي نيست، نظارت ها بايد دقيق تر باشد.
يك شهروند
¤ دولت ديگر چرا جمع آوري خودروهاي فرسوده را متوقف كرده است. هنوز در سطح شهر شاهد بسياري از اين خودروها هستيم.
يك شهروند
¤ از وزارت راه و شهرسازي تقاضا داريم نسبت به تعريض و اصلاح جاده الموت- قزوين اقدام جدي به عمل آورد. اين منطقه در ايام تعطيلات خيلي مورد استقبال شهروندان و هموطنان قرار دارد.
كاسب
¤ از مقاله آقاي درخشنده نهايت تشكر را دارم. جاي فرهنگ شهدا در ايام نوروز در صدا و سيما خالي بود. از شما دست اندركاران روزنامه تقاضا داريم از چنين مقالاتي بيشتر چاپ كنيد.
محبي- حيدري- قاسمي
¤ وضعيت حجاب در جامعه بخصوص در ايام عيد خيلي تاسف آور بود، ضمن اينكه در برخي از برنامه ها و مسابقات تلويزيوني مردم را به خوانندگي و حركات موزون تشويق كردند و اين در حالي است كه هيچ تذكر و ارشادي از سوي مسئولان به اين افراد داده نشد.
خانم باغباني
¤ چندي پيش يك پاركينگ طبقاتي فلزي توسط شهرداري با صرف هزينه بالا در خيابان پيروزي نصب گرديد و اين در حالي بود كه شهرداري منطقه به دليل طرح تعريض خيابان پيروزي به كسبه و املاك مستقر در طرح تذكر عقب نشيني مي داد. حالا پس از يكي دو سال نسبت به جمع آوري اين پاركينگ اقدام كردند كه اين نيز با صرف هزينه مي باشد. جاي سوال است كه اين هزينه ها را چه كسي پاسخگوست؟
نراقي
¤ در يك برنامه ورزشي رسانه ملي گفته شد، فلان تيم نتوانست چهارشنبه سوزي از آتش بپرد ولي از روي توپ پريد - اين برنامه همچنين گره زدن سبزه در 13 به در؟! و... را تبليغ كرد. متاسفم براي رسانه ملي كه براي هر ثانيه اش ميليونها هزينه مي شود آن وقت به جاي تدريس - دين و اخلاق در اين دانشگاه عمومي به ترويج خرافات مي پردازند.
8858---0919
¤ از رسانه ملي درخواست مي شود نسبت به پخش مجدد سريالهاي «در چشم باد» و «مختارنامه» كه بسيار آموزنده و انسان سازند از شبكه هاي يك و 3 و از ساعت 22 به بعد اقدام نمايد.
3419---0935
¤ در تاريخ 29 /آذر 90 درخواست ملاقات حضوري با مديرعامل صندوق اجتماعي و وزير محترم كار، تعاون و رفاه اجتماعي كرده ام تا حق و حقوقي كه كارفرمايم پايمال نموده است مطرح نمايم، ولي با گذشت قريب به 4 ماه هنوز نوبت ملاقات بنده نرسيده است؟ چرا؟
حسين شفيعي ابيانه
¤ تاكسي سمند «اي اف سون» كه در سال 90 وارد بازار شد اكثرا داراي مشكل روغن ريزي، خرابي موتور و گيربكس بود. تاكسي بنده نيز جزء يكي از اين هزاران خودروي سال 90 بود. با بازرسي كل كشور، تعزيرات و ايران خودرو و ... طرح مشكل و شكايت شد ولي هيچ ترتيب اثري ندادند. فقط در اينجا خريداران متضرر شدند. چرا كه برخي اظهار داشتند اصلا به ما ربطي ندارد و برخي نيز مشكل را به اجناس ايراني به كار رفته در خودرو نسبت مي دادند.
چرا نبايد دستگاه و مرجعي با توليدكننده اي كه وسيله او دچار نقص فني و در ايام گارانتي است ولي زير بار رفع نقص آن نمي رود برخورد كند؟ وقتي هزاران نفر شاكي وجود دارند هر كدام به عنوان يك نفر بايد شاكي باشند ولي ايران خودرو با مرجع قوي حقوقي حمايت از توليدكننده وارد كارزار مي شود و به نفع خود راي دادگاه را رقم مي زند ، ولي شاكيان كه هر كدام يك نفر محسوب مي شوند بايد به اندازه قيمت خودرو هزينه كنند و وكيل بگيرند و آخرالامر نيز نتيجه اي عايدشان نشود؟!
يكي از خريداران تاكسي سمند سال 90
¤ از مسئولين امر به ويژه شوراهاي شهر و روستاها درخواست مي شود نسبت به احياي قبرستان روستاها اقدام نمايند تا از دفن روستائيان در قبرستان شهرستانها جلوگيري شود و از ترددهاي غيرضروري كه باعث ايجاد هزينه بيهوده و نيز افزايش حجم ترافيك در اطراف اين گورستان ها مي شود كاسته شود.
حسين حاجي زاده
¤ سالهاست كه «سازمان ثبت احوال» علي رغم افزايش آمار طلاق از صدور ابلاغيه هاي طلاق به سردفتران ازدواج واجد شرايط امتناع مي نمايد؟!
7100---0912
¤ يكي از بزرگ ترين شركتهاي خصوصي اصفهان در حال ورشكستگي است و بسياري از پرسنل خود را اخراج كرده است. از دولتمردان تقاضاي كمك داريم تا به داد كارگران اين شركت برسند.
يك شهروند اصفهاني
¤ فشار بسيار زيادي بر طبقات كم درآمد جامعه وارد مي شود. اما دولتمردان بايد به فكر اين اقشار باشند.
محمدي
¤ اين پولهايي كه در مورد فوتبال خرج مي شود آيا واقعاً از بودجه بيت المال است، اين سرمايه بهتر است براي توليدكنندگان داخلي و حمايت از آنها رسيدگي به وضعيت مستضعفان خرج شود. اين ولخرجي ها در نظام مقدس جمهوري اسلامي درست نيست.
يك شهروند
¤ در مورد نامه آقاي هاشمي بايد بگويم زماني كه اين نامه را آقاي هاشمي به امام خميني دادند ما با روسيه مشكل داشتيم، و كشورچين كشوري قدرتمند و ابرقدرت شناخته نمي شد. پس معلوم مي شود مطرح كردن اين نامه با هدف مسائل امروز است كه ما با چين و روسيه رابطه پيدا كرديم. ضمناً آن موقع آمريكا را به عنوان ابرقدرت جهاني نمي شناختيم و در قضيه مك فارلين هم آقاي هاشمي او را در نمازجمعه كوبيده بود؟ حال چه شده كه ايشان دم از برقراري رابطه با آمريكا مي زند؟
9296-0912
¤ منطقه نارمك يك منطقه خوش آب و هواست، اما آب آشاميدني اين محله خيلي املاح دارد و سلامتي مردم را به مخاطره انداخته است. از مسئولان تقاضا داريم، اول آب آشاميدني را اصلاح كنند و سپس مسئله آلودگي هوا را مورد توجه قرار دهند.
يك هموطن از نارمك
¤ ما در 22 خرداد 88 به دولت قانون گرا و عدالت محور راي داديم. چرا بايد امروز شاهد بي عدالتي و قانون گريزي هاي متعدد از سوي برخي از كارگزاران اين دولت باشيم؟
1752---0911
¤ وقتي مقاله از علي دايي تا دايي علي را در كيهان 14/1/90 خواندم بي اختيار اشك ريختم. فقط به يك جمله بسنده مي كنم اگر قيامتي هست كه مطمئن هستم هست پس روي پل صراط يقه مسئولين مقصر را مي گيرم.
3254---0911
¤ بازنشسته آموزش و پرورش هستم و ماهيانه 600 هزار تومان درآمد دارم با داشتن دو فرزند دانشجو براي بنده پيامك آمده كه از گرفتن يارانه انصراف بدهم. در ضمن مابه التفاوت 28 هزار تومان نيز به حسابم پرداخت نشده است. پس آن عدالت كه مسئولين دم از آن مي زدند كجا رفت؟
3590---0914
¤ مشترك ايرانسل هستم. مشاهده مي شود كه پيامك هاي فارسي را با قيمت 12 تا 14 تومان محاسبه مي كنند. اميدواريم رسيدگي شود.
9300---0936
¤ آسفالت جاده مارليك- انديشه به طور كل از بين رفته و چاله هاي ايجاد شده در طول مسير خسارت هاي زيادي به ماشين هاي عبوري وارد مي كنند. رينگ اتومبيل خود بنده به دليل تردد در اين مسير و افتادن داخل چاله ها تاب برداشته است. در ضمن بنويسيد يارانه بنده قطع شده به كجا بايد مراجعه بكنم؟
عبدي
¤ ميدان چايچي و خيابان هاي اطراف در تهران نو بعدازظهر هر روز به محل پارك اتوبوس هاي شركت واحد و كاميون هاي شهرداري تبديل مي شود. با اين وضع، ساكنين مدام در رنج و عذاب هستند. از مسئولين شهرداري منطقه خواسته ايم به موضوع رسيدگي بكنند ولي پشت گوش مي اندازند و براي حقوق شهروندان احترام قائل نيستند.
اسلامي از ساكنين محل
¤ به نظر بنده معقول نيست كه هم افزايش قيمت بنزين داشته باشيم و هم تعرفه خودروهاي خارجي بالا برود. بايد به يكي از اين دو مورد عمل بشود.
3324---0916
¤ به همه طرح هاي معافيت سربازي عمل شد ولي معافيت دو برادري به اجرا گذاشته نمي شود. چرا بايد از خانواده اي كه دو نفر به سربازي رفته اند فرزند بعدي معاف نشود؟
3416---0918
¤ در روستاي خسروآباد از توابع بيجار گروس با وجود پاسگاه انتظامي پنج بار هفتاد راس گوسفند به سرقت رفته است. از مسئولين ناجا انتظار احقاق حقوق خود را داريم.
0700---0937
¤ چه خوش فرمود رهبر با درايت
كه بايد كرد از توليد حمايت
به پشتيباني از سرمايه و كار
شود ايران پر از شور و طراوت
شهرآشوب- تهران
¤ در تاريخ 13/1/91 در پارك حكيم نظامي تفرش بودم كه متاسفانه موقع نمازظهر نمازخانه پارك، امامزاده جنب پارك و مسجدي كه در بالاتر از پارك قرار داشت هر سه تعطيل بودند. آيا نماز بايد در روز 13 فروردين تعطيل شود؟!
9520---0912
¤ تنها مركز خدمات پليس +10 قاين به دليل شلوغي و ازدحام مراجعين پاسخگوي تمامي آنها نيست از مسئولين امر درخواست احداث شعبه ديگري را داريم.
5255---0915
¤ نمايندگان مجلس مي گويند پايين آوردن نرخ تورم ضروري تر از افزايش يارانه نقدي است. عرض مي كنيم گفته شما متين ولي اگر اين گرايش به طور عملي در مجلس وجود داشت، نبايستي مديران اجرايي بعد از گذشت سه دهه از انقلاب هنوز با آزمون و خطا اقتصاد كشور را اداره كنند.
8516---0919
¤ در سفر نوروزي به كربلا نوشته اي به دستم رسيد كه از واژه جعلي خليج عربي استفاده شده بود، در جاي ديگر سيدجمال الدين اسدآبادي را به عنوان يك افغاني معرفي كرده بودند. اين شيطنت ها از كجا آب مي خورد؟
0771---0911
¤ اينكه خودروهاي شهروندان معاينه فني داشته باشند حركت خوبي است. ولي آيا فكري براي اتوبوس هاي شركت واحد نبايد بشود كه در طول يك روز به اندازه مسافت طي شده يك ماهه خودرو بنده در سطح شهر تردد دارد. آيا نبايد زود به زود معاينه فني بشوند و آلودگي نداشته باشند.
4592---0912
¤ درتاريخ 10 فروردين امسال كادر درماني درمانگاه تأمين اجتماعي شهرستان دهلران با زيرپا گذاشتن اخلاق پزشكي از پذيرش و ويزيت عمومي فرزندم كه در مسافرت به اين منطقه دچار مريضي شده بود خودداري كردند و خستگي مسافرت را بر تن ما چندبرابر نمودند. اميدواريم در وزارت بهداشت به اين تخلفات رسيدگي شود.
1860-0916
¤ در جهت اجراي دستورات راهبردي رهبر معظم انقلاب در ابتداي سال دولت بايد ستادي براي پيشبرد توليد ملي وحمايت از سرمايه و كار ايراني تشكيل دهد و به سادگي از كنار آن نگذرد تا كشور از وابستگي به بيگانگان رهايي يابد. چرا بايد حتي مهر و تسبيح و خيلي از مصنوعات كه در داخل كشور قابل ساخت است از خارج وارد شود؟!
بختياري
¤ يارانه نقدي بايد به دست مردم برسد و بنده به عنوان يك ايراني مخالف حذف آن هستم و مقصر را هم نمايندگاني مي دانم كه دولت را موظف نمودند كه به همه يارانه بدهد دولت قرار بود يارانه نقدي را فقط به سه دهك پايين جامعه اختصاص دهد.
بيگ زاده
¤ خوش آن زمان كه برآيد به يك كرشمه دو كار
يكي ظهور امام و يكي شروع بهار
4096-0925
¤ بنده بيكارم و مدتي است كه يارانه ام قطع شده است از مسئولين امر درخواست مي كنم نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند.
3449-0917
¤ به بچه هايم كمكي كنيد . از بيماران اعصاب و روان مزمن 80% هستم.
0585-0919
¤ عدم انتشار نشريات در طول 15 روز تعطيلات عيد نشان داد كه بود و نبود خيلي از آنها براي مردم فرقي نمي كند بلكه اگر نباشند فتنه و تشويش افكار عمومي جامعه هم به وجود نمي آيد و ملت با آرامش بيشتري زندگي مي كنند.
8516-0919
¤ پخش سريال نقطه سرخط از شبكه 3 سيما نشان داد كه اين شبكه تبديل به آزمايشگاه شده است. يعني بازيگران غيرحرفه اي كارشان را در اين شبكه شروع مي كنند و با آزمون و خطا كسب تجربه مي كنند. بينندگان هم بايد تحمل كنند.
3416-0935
¤ وقتي در بعضي از سريال هاي طنز نوروزي صدا و سيما در قالب طنز دروغگويي آموزش داده مي شود از اينكه بعدها عده اي غيرت را با قاف بنويسند نبايد اعتراض كرد. به مديران فرهنگي كشور هم بايد خسته نباشيد گفت.
8516-0919
¤ از آنجا كه بچه هاي شيرخوار طبق معمول بايد دو سال تمام از شير مادر تغذيه كنند و از طرف ديگر فرزندان بايد تمام و كمال از عاطفه و مهرمادري سيراب گردند لازم است مسئولين امر در مورد افزايش ايام مرخصي زايمان خانم هاي كارمند تجديدنظر داشته باشند.
6587- 0916
¤ در روزي كه روز جمهوري اسلامي است چه ضرورتي داشت از ساعت 30:20 الي 30:21 به عنوان روز ساعت زمين ساعت هاي برج ميلاد و برج آزادي خاموش باشند.
1667-0912
¤ چند مورد از پايه هاي چراغ برق ضلع غربي خيابان شهيد نامجوي شمالي منشعب از خيابان انقلاب اسلامي خراب هستند. چندين مرتبه تماس گرفته و خواستار رفع اين مشكل شده ايم ولي نتيجه نداده است. اميدواريم از اين طريق جواب بگيريم.
رحيمي
¤ 13 از هر شماره بهتر است
چون كه روزش روز ميلاد يدالله حيدر(ع) است
13 را خواستند نحسش كنند
دشمنان اهل بيت، حذفش كنند
13 چون مي رسد شادي كنيم
از علي مرتضي(ع) يادي كنيم
غفوري
¤ قيمت مرغ كه در بهمن ماه كيلويي سه هزار تومان بود در اواخر اسفند به پنج هزارتومان رسيد. چه كسي پاسخگوي اين افزايش بي رويه است؟
6956-0912
¤ آقاي ضرغامي! با اين برنامه هاي كودك كه با انواع آلات موسيقي و رقص روح و روان بچه هاي اين كشور را آلوده مي كنيد در 15-10 سال آينده چه انتظاري از اين كودكان امروزي كه به سن بلوغ مي رسند مي توان داشت؟!
7150-0935
¤ خدا را شكر كه مردم بخوبي متوجه هستند چه كساني واقعاً روح قانون را رعايت مي كنند و چه افرادي از مناصب نظام در جهت منافع شخصي و گروهي و نامشروع استفاده مي كنند اگرچه در گذشته و حال به عوام فريبي مشغول بوده و هستند.
5847-0914
¤ در مسجد مقدس جمكران قم در چهارطرف صحن حوض هايي به صورت علامت ستاره ساخته اند. وقتي اعتراض كرديم متوجه شديم خيلي از هم وطنان متوجه موضوع شده و تذكر داده اند. مهم اين است كه به اين انتقادها ترتيب اثر بدهند.
7946-0912
¤ در حالي كه در هفته دوم فروردين بسياري از بخش هاي كشور فعال بودند ولي تيتر اخبار ساعت 21 شبكه يك سيما به گونه اي بود كه تلقي كرد كشور در طول اين دو هفته بطور كل تعطيل بوده است و همه كارها از صبح 14 فروردين شروع خواهد شد. انتظار داريم رسانه ملي كشور با دقت و ظرافت بيشتري عمل كند.
3616-0912
¤ آقاي پورمحمدي رئيس شبكه سوم سيما در يك برنامه تلويزيوني آنچنان از بعضي مجريان مسئله دار اين شبكه تعريف و تمجيد كرد كه بنده دلم براي هنرپيشه هاي پرماجراي زمان طاغوت سوخت.
بازياري از بندرعباس
¤ در طول 20 روز گذشته در شهرستان ورامين چندنفر با خوردن قرص برنج خودكشي كرده اند. چرا بايد اين قرص اين گونه در دسترس همگان باشد و دختر و پسر جوان و خام با كوچك ترين ناراحتي از اين قرص ها استفاده كند و زندگي خودش را به خطر بيندازد.
اصغركردبچه
¤ به مجري محترم برنامه «از كه بپرسم» بفرماييد اولاً 300 من معادل 900 كيلو است و با يك خروار (300 كيلو) فرق دارد. ثانياً شيخ اشراق تا آنجا كه معلومات ما اجازه مي دهد لقب سهروردي است نه ميرداماد.
8863-0915
¤ سازمان تعزيرات حكومتي بايد روي عملكرد واحدهاي توليدي كه محصولات خود را با وعده جوايز ارزنده روانه بازار مي كنند نظارت و كنترل بيشتري داشته باشد. چرا كه در تبليغ سريال قهوه تلخ از سوي يك واحد توليدي شاهد بوديم آقايان با وعده هاي سرخرمن مردم زيادي را سركيسه كردند و رفتند.
1005-0919
¤ پند امام بايد، درگوش جان بيفتد
تا دشمن از تكاپو در هر زمان بيفتد
ما حيدري شعاريم هرگز نمي گذاريم
اين انقلاب دست نامحرمان بيفتد
2995-0912
ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

 مكان مذاكرات با 1+5 نهايي شد دور اول اسلامبول، دور دوم بغداد

جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 درباره دو دور مذاكره در اسلامبول و بغداد توافق كردند.
به دنبال مذاكره تلفني ظهر ديروز (دوشنبه 21 فروردين 1391- 9آوريل 2012) ميان علي باقري و اشميت، معاونان جليلي و اشتون دو طرف توافق كردند دور اول مذاكرات آتي ايران و 1+5 در شهر اسلامبول تركيه و دور دوم آن در بغداد برگزار شود.
پيش از اين ايران بر ضرورت دو دوري بودن مذاكرات تاكيد كرده بود، اما گروه 1+5 اصرار داشت مذاكرات صرفا در اسلامبول برگزار شود.
زمان اين مذاكرات شنبه 26فروردين 1391 (14 آوريل 2012) خواهد بود.
زمان برگزاري مذاكرات بغداد در پايان مذاكرات اسلامبول اعلام خواهد شد.

 رئيس ستاد انتخابات كشور خبر داد
برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس در 14640 شعبه اخذ رأي

رئيس ستاد انتخابات كشور از برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در 14هزار و 640 شعبه اخذ رأي در سراسر كشور خبر داد.
سيد صولت مرتضوي افزود: ستاد انتخابات كشور آماده برگزاري انتخابات سالم و قانونمند است. وي اظهار داشت: امكانات و تجهيزات مورد نياز تمامي شعب اخذ رأي در 18 استان و 33 حوزه انتخابيه فراهم شده است و هيچ مشكلي وجود ندارد.
رئيس ستاد انتخابات كشور ادامه داد: در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم، 130 نامزد براي دستيابي به 65 كرسي مجلس شوراي اسلامي با يكديگر رقابت مي كنند.
مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي 15 ارديبهشت ماه در 33 حوزه انتخابيه برگزار مي شود.

 آفتابه لگن 7 دست كار جناب فيل؟!... هيچي! (خبر ويژه)

«نشست برخي اعضاي گروه هاي اپوزيسيون در واشنگتن نشان داد طرح و پروژه نوشتن، كار حضرت فيل است».
نيك آهنگ كوثر كه در نشست محفلي حدود 20 تن از عناصر ضد انقلاب خارج نشين مشغول عكاسي بوده، ضمن درج تحليل فوق نوشت: اين نشست نشان داد بدون نظارت و سخت گيري، دوستان ما به وادي پنهانكاري مي افتند.
وي همچنين يادآور شده است: ما ده ها كه صدها نفر مدعي در اپوزيسيون ايراني خارج از كشور داريم كه هر يك براي خود آرزويي بزرگ دارد. اما باور كنيم قرار نيست همه رهبر باشند و احتمالاً بسياري بايد نقش برنامه ريز و مشاور و طراح را به عهده بگيرند.
اين كاريكاتوريست با اشاره به نيامدن برخي از مدعوين مي نويسد: البته تعدادي هم تا هتل «كران پلا زاي» واشنگتن آمدند اما به محل نشست تشريف نياوردند!
گفتني است كه شمار حاضران در اين نشست محفلي در حالي كمتر از 20 نفر اعلام شد كه بنا بر گزارش احمد باطبي در صداي آمريكا، 70 نفر به نشست موسوم به نشست واشنگتن دعوت شده بودند.
به گفته باطبي 6 طرح از سوي حضار براي آينده اپوزيسيون طي دو روز مورد طرح و بررسي قرار گرفت كه شامل پيشنهادهاي جمهوري خواهان، جمهوري خواهان لائيك، اصلاح طلبان داخل كشور و نيز برخي گروه هاي مقيم آمريكا و اروپا مي شد.
براي حضور در اين نشست افرادي از گروه هاي سلطنت طلب، ماركسيستي، تجزيه طلب تروريست (كومله)، اصلاح طلب فراري (كساني نظير حقيقت جو، تهوري، افشاري و غفوري) و... دعوت شده بود. با اين حال برخي گزارش هاي رسانه هاي ضد انقلاب كه روز گذشته در كيهان نيز منتشر شد، از مجادله بر سر علل شكست فتنه سبز و نسبت دادن آن به «علني كردن پروژه براندازي» يا «كم كاري اصلاح طلبان و كم آوردن آنها در وسط راه» حكايت مي كند.
در همين حال يكي از كاربران شبكه بالاترين ضمن حمله به ترتيب دهندگان نمايش اخير در واشنگتن نوشت: اينها اپوزيسيون خود خوانده اي هستند كه يك روز زير بيرق دولت انگلستان كنفرانس لندن را برگزار مي كنند، اندكي بعد زير بيرق فرانسه، كنفرانس پاريس را، روزي زير بيرق سوئد، كنفرانس استكهلم و يكروز زير پرچم آمريكا، كنفرانسي بنام كنفرانس واشنگتن برگزار مي كنند. آنها آنقدر در تحقير پيش مي روند كه حتي با ساز دولتهاي عربي نظير عربستان سعودي خوش رقصي مي كنند و در مجالس و ضيافتهاي سران ديكتاتور آنها از دموكراسي سخن مي گويند! عجبا عربستان سعودي كجا و دموكراسي كجا؟ كل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي! ديگر هيچ دولت كوچك و بزرگي نمانده كه آنها زير بيرقشان در نيامده باشند. كسي جلوي آنها را نگرفته و نخواهد گرفت اما آنها مي بايست با نام خود زير چتر بيگانگان بروند نه با نام مخالفان جمهوري اسلامي. دخيل بندان لندن و پاريس و واشنگتن، در واقع از خاك سردطلب جان مي كنند! آنها صرفاً در طلب شهرت هستند نه دنبال براندازي رژيم.
اما پايگاه اينترنتي اخبار روز وابسته به طيفي از گروهك هاي مقيم آلمان در تحليلي خواندني تأكيد كرد: در خارج كشور سازمان هاي اپوزيسيون يك نفره(!) بسياري وجود دارد كه هر كدام مدعي رهبري مبارزه اپوزيسيون هستند. مثلاً فقط جبهه ملي در خارج كشور، چندين شعبه و دسته بندي دارد. در ضمن بايد توجه داشت كه اگر اين گروهها و اتحاد آنها قرار است براندازي كند، آيا پايه هاي اجتماعي بر اين كار هم در داخل كشور دارند؟ اگر دائماً دنبال اتحادي براي براندازي باشيم كه عملي نيست نه تنها اثر بدي در روحيه ما دارد بلكه موجبات حمله حكومت به مبارزين خارج از كشور را هم فراهم خواهد آورد.

 دايم الخمري شاه سعودي صداي شبكه وهابي را هم درآورد (خبر ويژه)

مجري يك شبكه وهابي در اظهاراتي صريح خطاب به شاه عربستان وي را از خوردن شراب منع كرد.
به گزارش جام نيوز، عقيل هاشمي مجري شبكه وهابي «كلمه» در اظهاراتي صريح كه متأثر از درخواست يكي از بينندگان اين شبكه بود، پادشاه عربستان را از خوردن شراب منع كرد!
عقيل هاشمي با تأييد حرف يكي از بينندگان اين شبكه خطاب به ملك عبدالله پادشاه عربستان گفت: «يا ملك عبدا... لاتشرب الخمر!».
اين در حالي بود كه ميهمان اين برنامه نيز با بيان اينكه صداي ما به گوش ملك عبدالله نمي رسد شرابخوار بودن او را مورد تأييد قرار داد.
گفتني است پيش از اين يكي از مديران شبكه هاي وهابي با مشرك و شياد خواندن شاه عربستان به وي تاخته بود اما ظاهراً به دليل فشارهايي كه از طرف حكومت وهابي آل سعود به وي وارد شده بود مجبور به تكذيب اظهارات خود شد.
گفتني است تصاوير شرابخواري شاه سعودي با برخي سران جنايتكار غربي بارها در رسانه هاي جهاني منتشر شده است.

 راديو فرانسه: ايران نقشه آمريكا در سوريه را بر هم زد (خبر ويژه)

راديو فرانسه در تحليل اوضاع سوريه گفت اين دومين شكست آمريكا در زمينه ايجاد خاورميانه جديد پس از شكست در عرصه لبنان است.
راديو بين المللي فرانسه در تحليل شرايط فعلي سوريه تصريح كرد: غرب و هم پيمانان اميدوار بودند حكوت سوريه ظرف مدت كوتاهي سقوط كند و با سيطره بر سوريه بتوانند به محور مقاومت اعلام شده از طرف ايران كه مانند خاري در گلو بود پايان دهند اما در عمل اين اتفاق رخ نداد.
اين رسانه دولت فرانسه معتقد است: ايران نقش مهمي ايفا مي كند كه بر كسي پوشيده نيست. رهبر ايران تعارف را كنار گذاشته و صريحاً اعلام مي كنند كه از همه توان خود براي تداوم حاكميت سوريه استفاده خواهند كرد. سوريه براي ايران و محور مقاومت و حزب الله، اهميت استراتژيك دارد. ايران موفق شده تا حمايت عراق را نيز جلب كند تا به عنوان كشوري عربي در كنار روسيه و چين در صف حاميان سوريه قرار گيرد.
راديو فرانسه همچنين به نقش آفريني كم سابقه روسيه و چين پرداخت و گفت: «خدشه به موقعيت سوريه، منطقه را وارد دوره اي جديد مي كرد كه در آن قطعا روسها نقشي نخواهند داشت. چين در اين ميان به عنوان يكي از مهم ترين قدرت هاي اقتصادي حال حاضر جهان، فصلي نو را در سياست خارجي خود تجربه مي كند. طبق سنت نانوشته اي كه در سال هاي گذشته در شوراي امنيت وجود داشت، چيني ها هيچگاه طرح قطعنامه اي را وتو نمي كردند و همواره در تصميم گيري هايي كه با آن اختلاف داشتند به راي ممتنع اكتفا كرده و بر روي وتو روسيه حساب مي كردند. اقدام چين در وتوي قطعنامه عليه سوريه به شكل همزمان با روسيه پيامي بسيار واضح براي غرب داشت مبني بر اينكه چين از نظر قدرت اقتصادي و سياسي به مرحله اي رسيده كه ديگر خود را به عنوان يك ابرقدرت مطرح كند. حال غرب با دو حريف قدر بايد دست و پنجه نرم كند؛ حريفاني كه در پرونده سوريه هيچكدام حاضر به كوتاه آمدن نبوده و به خوبي مي دانند كه اولين عقب نشيني در اين پرونده با شكست نهايي تفاوت چنداني ندارد».
اين رسانه فرانسوي با تاكيد بر اينكه جريان مسلح معارض دولت سوريه، ماهيتي وابسته به خارج دارد، گزارش داد: «ظرف يك ماه گذشته تغييراتي در سوريه صورت گرفته كه به نوعي توسط رسانه ها ناديده گرفته مي شود. قطر كه خود را در چند سال گذشته به عنوان يكي از مهم ترين بازيگران سياسي منطقه معرفي كرده، عملا برنامه هاي شبكه خبري الجزيره را تعطيل كرده و شبانه روز به موضوع سوريه مي پردازد؛ كاري كه در مورد هيچكدام از ديگر كشورهاي عربي انجام نداده بود. اين حجم از تبليغات باعث شده تا عملا روي ديگر سكه ديده نشود. اين امكان وجود ندارد كه نيروهاي اپوزيسيون سوريه و به خصوص شاخه نظامي اپوزيسيون از پول و سلاح كشورهاي عرب و در راس آنها قطر و عربستان بي بهره مانده باشند.
در اينجا مدعاي دولت سوريه مبني بر اينكه مخالفان اسد، مسلح هستند و از طرف نيروهاي بيگانه تغذيه مي شوند، صحيح به نظر مي رسد. برخي تحولات در لبنان و عراق به خصوص درگيري هايي كه در شمال لبنان رخ داد و سپس ورود ارتش سوريه به لبنان به بهانه پيگرد مخالفان نشانه هايي بودند از اينكه منابع تغذيه اپوزيسيون سوريه به سلاح و پول براي دولت سوريه روشن است».
در ادامه اين گزارش آمده است: خبرها همچنين حاكي از اين است كه دولت سوريه كشف كرده بسياري از افسران خارجي در شهر حمص حضور داشتند كه مشغول سازماندهي نيروهاي اپوزيسيون بودند. به همين دليل بود كه شهر حمص و به خصوص منطقه بابا عمرو تبديل به نقطه اي استراتژيك و حياتي شد و درگيري هاي شديدي را نيز شاهد بود. بازديد بشار اسد از منطقه باباعمرو، حمص و سپس بيانيه دولت اين كشور مبني بر خاتمه يافتن «شورش ها» خود به خود اهميت اين نقطه استراتژيك را روشن مي كند. ارتش سوريه موفق شده در شهر حمص، نظاميان خارجي را دستگير كند كه قصد دارد از آنان براي داد و ستد سياسي با غرب استفاده كند.
راديو بين المللي فرانسه در گزارش مبسوط خود، عقبگرد و ناكامي غرب را نتيجه گرفت و اعلام كرد: تحولات مورد اشاره باعث شد تا عملا وضعيت سوريه شكل كلافي سردرگم را به خود بگيرد، كلافي كه ديگر با تهديد و شاخ و شانه كشيدن قابل حل نبود. در اين مرحله، تعيين كوفي عنان به عنوان نماينده سازمان ملل براي حل بحران سوريه بيش از هر چيز بيانگر عقب نشيني غرب از مواضع سابق خود و تلاش براي يافتن راه حلي ميانه است، هر چند كه اين راه حل هنوز پيدا نشده است. عنان به نزديكي با آمريكا معروف است. اما نشانه ها حاكي از اين هستند كه راهي براي سقوط بشاراسد توسط كشورهاي غربي پيدا نشده و اپوزيسيون اين كشور نيز قدرت كافي براي سرنگوني اسد را ندارد. در كنار آن، غرب نيز در كنار عربستان و هم پيمانان منطقه اي آن نمي تواند به شكست در اين نقطه استراتژيك تن داده و به محور روسيه، چين و ايران امتياز دهد؛ چرا كه بعد از اين همه تلاش ، باقي ماندن اسد بر قدرت با از دست رفتن كامل رشته امور در خاورميانه براي غرب مترادف است.
اين راديو يادآور شد: شش سال قبل و در بحبوحه جنگ اسرائيل و حزب الله، كاندوليزا رايس وزير خارجه وقت آمريكا سخناني تاريخي بر زبان آورد و از «به دنيا آمدن خاورميانه جديد» سخن گفت. بسيار دور از انتظار و نامعقول است كه اين طرح به كلي به بايگاني رفته باشد. حالا تلاش غرب در سوريه به شكست نسبي انجاميده است. جنگ عليه حزب الله نيز در عمل شكست خورد چرا كه حزب الله برخلاف وعده و آرزوي مقامات آمريكايي و اسرائيلي نابود نشد. نبرد در سوريه نيز در آستانه شكست قرار دارد. ايران حلقه اصلي محوري است كه براي دهه ها غرب و هم پيمانانش را آزار داده است.

 مئير داگان: داريم سقوط مي كنيم (خبر ويژه)

رئيس سابق سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي اعلام كرد: اسرائيل بر لبه پرتگاه است و آنچه تهديد واقعي عليه ماست، نه برنامه هسته اي ايران بلكه نظام سياسي موجود در اسرائيل است.
مئير داگان كه با روزنامه جروزالم پست گفت وگو مي كرد، تاكيد كرد: به اعتقاد من حكومت ما به نقطه اي رسيده كه قادر به اداره اسرائيل نيست.
به گزارش «قدسنا»، داگان همچنين هشدار داد: ما بر لبه پرتگاه قرار داريم. من نمي خواهم بگويم فاجعه نزديك است اما حقيقتا ما با چالش هاي بسيار بدي روبرو هستيم كه در آينده رخ خواهد داد.
داگان افزود: حكومت امروز اسرائيل در سايه ائتلاف حكومتي، از اكثريت به اقليت منتقل شده است به عنوان مثال حزب ايهود باراك تنها در كنيست پنج كرسي دارد اما در كابينه چهار وزير. اولويت ها در اسرائيل توسط احزاب كوچك كه با هم ائتلاف كرده اند و اكثريت نيستند تعيين مي شود. به گونه اي كه هر شخصي كه در اسرائيل كار مي كند، ماليات پرداخت مي نمايد و در ارتش هم خدمت مي كند هيچ گونه حمايتي از سوي حكومت نمي شود و بالعكس هر شخصي كه كار نكند، ماليات پرداخت ننمايد و در ارتش هم خدمت نكند از همه نوع حمايت برخوردار است.
خاطرنشان مي شود بحران بزرگ و راهبردي هم اكنون از داخل و خارج رژيم صهيونيستي بر تل آويو فشار مي آورد. از بحران گسترده اقتصادي و اعتراض هاي اجتماعي، تا گسترش روند معكوس مهاجرت براي فرار از سرزمين هاي اشغالي تا فشار بي سابقه قيام ملت هاي مسلمان و سرنگوني رژيم هاي وابسته اي نظير حسني مبارك و... سرانجام مجادلات شديد با دولت آمريكا در زمينه احساس عجز مقابل جمهوري اسلامي ايران و البته يكي از بارزترين نشانه ها بر عمق اين بحران چند لايه، مجادلات بي سابقه علني است كه ميان سران سرويس جاسوسي موساد با مقامات ارشد دولتي هر از چند گاه يك بار درمي گيرد. نمونه ديگر اظهارات تند بنيامين نتانياهو خطاب به اعضاي كابينه خود پس از بيانات تاريخي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه هاي نمازجمعه 14بهمن 1390 تهران بود. نتانياهو پس از شنيدن تهديد صريح و جدي ولي امر مسلمين، از اعضاي كابينه خود خواست بيش از اين درباره تهديد و حمله عليه ايران وراجي نكنند تا چنين پاسخ هاي قاطعي هم به آن داده نشود.

 به اسم جنبش سبز خودمان را بدبخت كرديم و رفت (خبر ويژه)

«جنبش سبز از رأي من كجاست به جايي رسيد كه سران آن بايد درباره حقوق همجنس گرايان اظهارنظر مي كردند. هرچه استقبال مردم كمتر مي شد، شعارهاي راديكال تري مطرح مي شد تا اينكه جنبش دچار بحران شد حالا هم حماسه سرايي و سوگواري براي زندانيان جنبش گرهي از كار فروبسته ما نمي گشايد».
اين مطلب را پايگاه اينترنتي روزآن لاين كه از پاريس به روز مي شود مورد تأكيد قرار داده است. نويسنده با بيان اينكه ائتلاف گسترده، تبديل به پاشنه آشيل جريان سازمان دهنده فتنه سبز شد، مي نويسد: سلطنت طلب ها و هواداران سازمان مجاهدين خلق [منافقين] و چپ هايي كه قائل به انقلاب پرولتري هستند اين مطلب را نخوانند. در اوج دوران جنبش سبز خيلي ها كوشيدند خود را ذيل جنبش سبز تعريف كنند (حتي آن ها كه هميشه پاي ثابت تحريم انتخابات و سرنگوني طلب بوده اند)، به اين ترتيب و خصوصاً در خارج از كشور ائتلاف نانوشته اما گسترده اي از نيروهاي سياسي به وجود آمد كه موجب اميدواري بود اما هيچ كس فكر نمي- كرد كه همين ائتلاف گسترده به پاشنه آشيل تبديل شود. تكثر در جنبش به جايي رسيد كه آن را از هدف و معنا خالي كرد و در حال حاضر هيچ تعريف مشخصي از جنبش وجود ندارد. نيروهايي كه هيچ وزن اجتماعي نداشتند با دوپينگ رسانه هاي برون مرزي خود را هم عرض هسته اصلي جنبش قرار دادند و به «هدف گذاري» و «استراتژي پردازي» براي آن پرداختند و آب را بيش از پيش گل آلود كردند. اينگونه بود كه مخالفان سردرگم و سرگردان شدند.
اين پايگاه اينترنتي وابسته به اپوزيسيون مي افزايد: وضعيت به گونه ايست كه نه تنها مشخص نيست اپوزيسيون «چه مي خواهد» بلكه حتي معلوم نيست كه «چه نمي خواهد»! نسبت جنبش سبز با «جمهوري اسلامي» و «قانون اساسي» آن چيست؟ آيا خواست آن، همان اجراي بدون تنازل قانون اساسي است يا اينكه در پي گذار از جمهوري اسلامي است؟ هدفش اصلاح جمهوري اسلامي است يا برانداختن آن؟ مشكل اينجاست كه اكثر تحليل ها و روش هاي پيشنهادي به شدت «ذهني» هستند.
روز آن لاين در ادامه نوشت: حركتي كه با شعار رأي من كجاست آغاز شد نهايتاً در موقعيتي قرار گرفت كه سران آن براي اظهارنظر درمورد «حقوق همجنسگرايان» تحت فشار قرار گرفتند؛ گويا قرار بود همه مشكلات تاريخي را حل كند، مدام به ليست مطالبات افزوده شد و شعارها راديكاليزه شدند، در عين حال بين راديكاليزه شدن جنبش و استقبال از فراخوان هاي آن نسبت معكوسي وجود داشت. درحالي كه مردم هر بار كمتر به خيابان مي آمدند، شعارها راديكال تر مي شد.
نويسنده تأكيد كرد: جنبش سبز دچار بحران معنا و هدف شد. مي توان سر را زير برف كرد و يا عجالتاً دهان منتقدان و پرسشگران را با حماسه سرايي، سوگواري و ذكر مناقب كشتگان و زندانيان جنبش بست اما اين كار گرهي از كار فرو بسته ما نمي گشايد. بايد بدون ترس و تعارف به ارزيابي عملكرد 3 سال گذشته خود بنشينيم. نبايد بگذاريم فضاي عاطفي ما را از ارزيابي عقلاني باز دارد. مي گويند صحت يك استراتژي را با نتايج آن مي سنجند. براين مبنا راه طي شده را چگونه بايد قضاوت كرد؟ هسته اصلي جنبش سبز را اصلاح طلباني تشكيل مي دادند كه اكنون يا به خارج آمده يا در حصر و حبس و يا خانه نشين هستند. اين افراد اكثراً دل در گرو گذار مسالمت آميز و تدريجي داشته اند. بنابراين نخستين پرسشي كه پيش روي آنهاست اين است كه آيا راه طي شده، زمينه را براي گذار مسالمت آميز، مساعدتر و گشوده تر كرده يا در تحليل نهايي و با عاطفي و دو قطبي و راديكاليزه كردن فضاي سياسي، بر دشواري هاي اين راه افزوده است؟
يادآور مي شود روز آن لاين در مطلب ديگري علت شكست فتنه سبز را در اين دانست كه هم خداناباورها و ساختارشكنان در آن حضور داشتند و هم كساني كه طرفدار حكومت ديني و قانون اساسي جمهوري اسلامي بودند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14