(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 3 مهر 1391 - شماره 20314

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
شهيدانه زيستن (يادداشت روز)
كليد (گفت و شنود)
احمدي نژاد و هيئت همراه وارد نيويورك شدند
حكم زندان فائزه هاشمي به اجرا درآمد
سلطانيه:
پيشنهادات ايران زمينه ساز اصلاح ساختاري در آژانس خواهد شد
كيهان و خوانندگان
بفرمائيد انجمن حجتيه چه مي خواهد كه مدعيان اصلاحات نمي خواهند؟! (خبر ويژه)
لس آنجلس تايمز: ايران راه دور زدن تحريم ها را يافته است (خبر ويژه)
مشاور خاتمي كدام «تاريخ ايراني» را مي نويسد؟! (خبر ويژه)
گزارش نيويورك تايمز از شكست تركيه در سوريه (خبر ويژه)


شهيدانه زيستن (يادداشت روز)

آيا جنگ مي شود؟ آيا بايد جنگ بشود؟ اين پديده، انتخاب است يا ضرورت؟ ستودني است يا ناخوشايند؟ ما به استقبال جنگ مي رويم يا بايد از آن بگريزيم؟ نگاه ما به اين مقوله چيست و جنگ را چگونه محاسبه مي كنيم؟ نسبت ما با اين پديده كدام است؟ آيا جنگ داراي قاعده و قانون و فلسفه است، به اين معنا كه بودن يا نبودن آن اقتضائات و الزاماتي را با خود مي آورد؟ عنوان «جنگ» با همه اهميت و ابهت مي تواند بحث را به ابتذال بكشاند اگر كه با تراز «جهاد» سنجيده نشود. در واقع صرف جنگ تداعي اكراه و كراهت و اضطرار مي كند حال آن كه مسئوليت جهاد، ملازم استقبال و پيشدستي است. البته نه هر جنگي، جهاد محسوب مي شود و نه جهاد منحصر در جنگ است، هرچند كه جنگ و دفاع منطبق بر ارزش ها و فضيلت ها، قله جهاد و مجاهدت است. آنجا جولانگاه شخصيت ها و جان هاي صاحب شرافت است تا پر بگشايند و اوج گيرند.
موضوع اين نوشته، تهديدهاي نظامي خبيث ترين دشمنان ملت ايران نيست. محاسبات و معادلات و احتمالات جنگ در كنار مقوله به هم ريختن به نفع جبهه خودي و تضعيف جبهه متخاصم، موضوع مهمي است كه به تناوب از سوي كارشناسان مورد بحث قرار مي گيرد. بي ترديد هرگز نبايد از آمادگي دفاع و حمله غافل شد و لحظه اي را بدون رصد دشمن سپري كرد. اين هم واقعيتي است كه خط قرمز جمهوري اسلامي، عزت و اقتدار و پيشرفت اوست و نه امكان وقوع جنگ. يعني اين گونه نيست كه مقاومت و ايستادگي ما مشروط به فقدان يا قلّت احتمال جنگ باشد و هرگاه اين احتمال فزوني گرفت يا قطعيت يافت، پاي از عزت و استقلال و منافع و مصالح خود عقب بكشيم. حقيقت انكارناپذير اين است كه اگر دشمنان روزي بخواهند پا از مرز بلوف جلوتر بگذارند -كه به دلايل گوناگون قادر به آن نيستند - و تهديد خود را عملي كنند، ما در دفاع از خود به هر روش و در هر نقطه و به هر اندازه كه لازم باشد، كم نمي گذاريم و در اين ميان يكي مثل رژيم صهيونيستي را صرفا سگ زنجيري آمريكا مي دانيم و طبعا آنجا كه پاي تلافي به ميان آيد، صاحب سگ از عقوبت معاف نخواهد ماند. در واقع در جهان امروز و برخلاف 30 سال پيش، درگيري نظامي با ايران يك دومينوي متوالي و به مثابه ماشه خودكاري است كه چكاندن آن، يك تله انفجاري بزرگ و رشته وار را فعال خواهد كرد. در چنان روزي بازار نفت همان قدر دچار تنگي نفس مي شود كه ساكنان صهيونيست تل آويو و حيفا مرگ را به چشم مشاهده مي كنند. آن روز جنگ صرفا در مرز و خاك ما جاري نمي شود. شنيدند و تصديق كردند صهيونيست ها كه مثلا حزب الله، قرار نيست بي تفاوت باشد يا در مرز متوقف بماند بلكه اين بار ارتش مصمم و مشتاق حزب الله، مرزهاي جعلي رژيم صهيونيستي را زير پا مي گذارد. با اين وجود چندان كه گفته آمد موضوع نوشتار حاضر بررسي احتمالات جنگ و زمان و زمين آن نيست. هر چه ما قدرتمندتر مي شويم و دشمن به ضعف و اضطراب بيشتر مي گرايد، اين احتمالات هم به نوسان درمي آيد. دغدغه يادداشت حاضر، استقبال از مقوله جهاد به عنوان پايه و مايه و جوهره زيست پيروزمند است.
ما براي خوب زيستن، محتاج جهاديم همچنان ماهي به آب و آدمي به اكسيژن. پرسش مهم اين است كه آيا اصلا مي شود بدون جهاد، با عزت و آبرو و تشخص و كرامت زيست؟ و آيا بدون اين ضرورت مي توان بن بست ها را گشود و راه به سوي پيشرفت و امنيت و صلاح و سداد جست؟ از اين منظر مي توان به قاعده و قانون و فلسفه جهاد آن گونه كه سزاوار است پرداخت. در واقع جهاد و جنگ مبتني بر آن، داراي يك كار ويژه، خاصيت و منطق دروني است؛ همان طور كه سقوط شي در متن قانون جاذبه زمين، حرارت و روشنايي و سوزانندگي در جوهره آتش، و رفع تشنگي در ذات آب تعبيه - نوشته و واجب- شده است. اين منطق، منطق الهي است كه منحصرا مجاهدان مي توانند راه بجويند و به جانب مقاصد الهي راه بسپارند. «الذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا». ترديد و تخلفي در ميان نيست.همانا آنها كه در راه خدا جهاد كنند و فقط آنان، راه پيش رفتن و رسيدن را مي يابند و مورد دستگيري واقع مي شوند. امير مؤمنان علي عليه السلام از يك سو در خطبه 27 نهج البلاغه، جهاد را دروازه بهشت توصيف كرد و فرمود «همانا جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداوند آن را براي اولياي برگزيده خويش مي گشايد و آن جامه پرهيزگاري و جوشن محكم خدايي و سپر استوار اوست» و از طرف ديگر بلافاصله، چشم انداز نقطه مقابل جهاد- روگرداني از مجاهدت- را ترسيم كرد. فرمايش حضرت در واقع بيان قاعده و قانون جاري در جوهره رويكرد گريز از جهاد است. «فمن ترك رغبه عنه البسه الله ثوب الذّلّ و شمله البلاء... پس هركس از سر روگرداني جهاد را واگذارد، خداوند لباس ذلت بر تن او بپوشاند و محنت و بلا او را دربر گيرد و با حقارت در خواري غوطه ور شود و پرده هاي بي خردي بر قلب وي زده شود و حق از او به خاطر ضايع كردن جهاد بازستانده شود و محكوم به ذلت گردد و از انصاف محروم ماند.»
به اعتبار همين قاعده و قانون بود كه بني اسرائيل از آقايي و پادشاهي جهان به حضيض ذلت افتادند. روايت الهي از ماجراي اين سقوط و سرانجام آن عبرت آموز است. «و آن هنگام كه موسي به قوم خود[پس از نجات از دست فرعون] گفت اي قوم! نعمت هاي الهي را نسبت به خويش ياد كنيد زماني كه در ميان شما پيامبراني قرار داد و شما را به حاكميت و مالكيت رساند و آنچه را كه به هيچ كس از جهانيان نداده بود، به شما عطا كرد. اي قوم! به زمين مقدسي كه خداوند بر شما واجب كرده وارد شويد و به عقب برنگرديد كه زيانكار مي شويد. گفتند اي موسي همانا در آن سرزمين قومي ستمگر [عمالقه] هستند و ما هرگز وارد نمي شويم تا اينكه آنها خارج شوند، پس اگر بيرون شدند ما داخل مي شويم. دو مرد از ميان كساني كه اهل خشيت بودند و خداوند به آنان نعمت داده بود، گفتند از دروازه بر دشمن وارد شويد كه اگر چنين كرديد همانا شما چيره خواهيد شد و بايد كه بر خداوند توكل كنيد اگر مؤمن هستيد. گفتند اي موسي ما هرگز وارد آن سرزمين نمي شويم مادام كه آنها هستند پس برو تو و خدايت با آنان بجنگيد، ما همين جا مي نشينيم! (موسي) گفت پروردگارا همانا من جز اختيار خود و برادرم را ندارم، پس ميان ما و قوم فاسق جدايي بينداز. (خداوند) فرمود پس همانا سرزمين مقدس 04 سال براي آنها حرام است، روي زمين سرگردان خواهند بود. بنابراين براي اين جماعت فاسق متاسف و محزون مباش» (آيات 02 تا 62 سوره بقره). فرجام شانه خالي كردن از مسئوليت مجاهدت و خطرپذيري، محروميت و سرگرداني و گسيختن رشته نعمت هاست يا به تعبيري خطرپذيري معطوف به مجاهدت، علت محدثه و مبقيه نعمت ايمان و امنيت و عزت است. در واقع ميان «عزت و امنيت» و «مجاهدت»، سببيت و رابطه علّي و معلولي قرار دارد همان گونه كه با گريز از جهاد، شرايط «كافي» براي سلب آن نعمت مهيا مي گردد. كدام ملت را مي توان سراغ گرفت كه به آداب اين ضرورت پايبند نبوده باشد و عزيز مانده باشد؟
اينها قاعده و فرمول جاري در حيات بشري است، بپسنديم يا ناخوش داريم. اين تقدير مختار و اختيار ناگزير آدمي است. آدمي مي تواند تن به جهاد و مجاهدت ندهد اما در آن صورت نمي تواند از عواقب خردكننده آن بگريزد. مقدّر است كه انسان فقط با جهاد بتواند به قله هاي شرافت و كرامت و فضيلت برسد. اختيار جهاد براي انسان مؤمن، فضيلت مقدر و واجب است. «كتب عليكم القتال و هوكره لكم و عسي آن تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسي آن تحبوا شيئا و هو شر لكم والله يعلم و انتم لاتعلمون. جنگ بر شما مقدر شد حال آن كه براي شما ناخوشايند است. و بسا چيزي كه ناخوش داريد حال آن كه خير شماست. و بسا كه چيزي را دوست مي داريد و شرّ شما در آن است. و خداوند مي داند و شما نمي دانيد» (آيه 621 سوره بقره). پايمردي و مداومت و احساس حضور هميشگي در چنين جهادي است كه شرط لازم براي كفايت عزت و پيروزي است. به تعبير مولاي متقيان «... فلما راي الله صدقنا انزل بعدوّنا الكبت و انزل علينا النصر حتي استقرّ الاسلام ملقيا جرانه. پس هنگامي كه خداوند جديت ما را در جهاد با دشمن و صداقت ما در اين راه را ديد خواري و نكبت را براي دشمن ما فرو فرستاد و پيروزي را بر ما نازل كرد تا اسلام مستقر شد» (خطبه 55 نهج البلاغه). رفيقان نيمه راه، جان پهلوان خندق و خيبر را به هنگام زعامت آن حضرت گداختند آنجا كه به جاي استقبال از جهاد گفتند «يا علي اگر شما راه بيفتيد ما هم حركت مي كنيم»! امام در خطبه 811 درباره همين جماعت زبان باز و حيله گر فرمود «انه لا غناء في كثره عددكم مع قله اجتماع قلوبكم. هيچ توان و سودي در كثرت عدد شما در حالي كه ملازم نقصان وحدت همدلي هستيد، وجود ندارد».
سزاوار علي عليه السلام نبود اما حضرت حق داشت به عنوان مقتدايي كه حق جهاد را مي شناخت، بارها و بارها از برادران پيش تاخته و پاكباخته ياد كند و در فراق و فقدان آنان سير بگريد. «ثم ضرب بيده علي لحيته الشريفه الكريمه فأطال البكاء». حق داشت با حسرت، آدرس آنان را در گذشته نه چندان دور بجويد و بگويد «اين القوم الذين... هيجوا الي الجهاد فولهوا وله اللقاح الي اولادها و سلبوا السّيوف اعمادها... كجايند مردماني كه به جهاد تشويق شدند پس مانند اشتياق ماده شتر به فرزندان خود مشتاق جهاد شدند و شمشيرها از نيام كشيدند» (خطبه 121نهج البلاغه). و كدام درياي غم در وسعت دل امام به تلاطم درآمد كه فرمود «اين اخواني الذين ركبوا الطريق و مضوا علي الحق. أين عمّار و اين ابن التّيهان و اين ذوالشّهادتين و اين نظرائهم من اخوانهم الذين تعاقدوا علي المنّيه و ابر د برئوسهم الي الفجره » (خطبه 181 نهج البلاغه) ...41 قرن بعد، مردماني را كه مولا بشارتشان را داده و انتظارشان را مي كشيد پا به عرصه نهادند؛ 003 هزار شهيد شاهد! «و با ما در اين جنگ (جمل) بودند مردماني كه در صلب پدران و رحم مادران قرار دارند، روزگار آنها را به عرصه مي آورد و ايمان به واسطه آنان استوار مي شود» (خطبه 21نهج البلاغه)
دفاع مقدس تمام نشده است. جنگ و جهاد 8 ساله براي ما خاطره و نوستالژي نيست؛ اتمسفري انباشته از هواي پاك نفس كشيدن و نو به نو زنده شدن است كه در آن زيست مي كنيم. تقدير ما شهيدانه زيستن است. حكايت ما و جنگ و دفاع مقدس، حكايت ماهي با آب، با درياست. جهاد، اصل ما و اصالت ماست. راه بر ما پديدار شد آن هنگام كه جرعه كلام حضرت روح الله(ره) در جان ما ريخت. «ما مي گوييم تا شرك و كفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستيم.» جهاد جوهره جوشان انقلاب ماست، آن گونه كه امام خامنه اي- ايده الله تعالي 91تيرماه 8613فرمود «تا مادامي كه نظام جمهوري اسلامي با انقلاب همراه است، نبايد لحظه اي تصور شود كه تهديدي متوجه او نيست... خدا نكند كه جمهوري اسلامي از انقلاب جدا شود و با او نباشد. اگر فرض ما اين است كه جمهوري اسلامي را توأم و آميخته با انقلاب اسلامي فهميديم و قبول كرديم، پس بايستي فرض ما بر اين باشد كه دشمني و تهديد براي انقلاب - كه مثل روحي در كالبد اين جمهوري وجود خواهد داشت- همواره متصور خواهد بود و نيرويي كه از انقلاب بايد دفاع كند، هميشه لازم است. البته آن نيرو همه ملتند اما همه ملت كه مسلح نيستند... بنابراين بايد با چنين تصور و احساس لزوم حضور و دفاع دايمي و احساس هميشگي در سنگر بودن، مسائل نيروهاي مسلح و سپاه و كشور را مورد بررسي قرار دهيم. هر پايه ديگري براي تحليل، غلط و غيرواقع بينانه است. ما بايد فرض كنيم كه همواره دشمن داريم و انقلاب تهديد مي شود. نمي خواهم بگويم حتما جنگي عليه ما به راه خواهد افتاد؛ شكل خاصي از تهديد مد نظرم نيست اما آنچه مي توانم در قلبم به آن معتقد باشم اين است كه تهديد عليه نظام جمهوري اسلامي كه انقلاب را با خود دارد و از او جدا نشده، هميشگي است. فقط يك شق ديگر وجود دارد كه ما آن شقه را رد كرديم و آن، اين است كه جمهوري اسلامي برقرار باشد اما ديگر انقلاب نباشد. در آن صورت فرض مي شود كه ما دشمني هم نداشته باشيم.»
محمد ايماني
 


كليد (گفت و شنود)

گفت: روزنامه آمريكايي واشنگتن پست نوشته است اسرائيل درباره حمله به ايران بلوف مي زند.
گفتم: خب! اينكه معلومه، ديگه چي؟!
گفت: يك تحليل گر انگليسي مي گويد مخالفت آمريكا با حمله اسرائيل به ايران هم يك بازي رواني براي سرپوش گذاشتن بر ناتواني آمريكا از حمله به ايران است.
گفتم: منظورش چيست؟!
گفت: يعني اسرائيل با ادعاي حمله و آمريكا با ژست مخالفت با حمله بر ضعف خود سرپوش مي گذارند و در همان حال درباره قدرت خود بلوف مي زنند!
گفتم: يارو مي گفت؛ سگ ما وقتي به خونه برمي گرده، زنگ مي زنه! و دوستش با تعجب پرسيد؛ مگه سگ شما كليد نداره؟!

 


احمدي نژاد و هيئت همراه وارد نيويورك شدند

رئيس جمهور اسلامي ايران ديروز براي شركت در شصت و هفتمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد وارد نيويورك شد.
محمود احمدي نژاد و هيئت همراه ديروز وارد فرودگاه جان اف كندي نيويورك شدند و مورد استقبال «محمد خزاعي» نماينده دائم جمهوري اسلامي در سازمان ملل و جمعي از ديپلماتهاي ايراني قرار گرفتند.
طبق برنامه از قبل اعلام شده، رئيس جمهور در اولين روز سفر خود با بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد در مقر اين سازمان ديدار مي كند كه تا لحظه تنظيم اين خبر، خبري از آن انعكاس داده نشده است.
همچنين مطابق اين برنامه محمود احمدي نژاد پيامي به ايرانيان مقيم آمريكا مي دهد.
دكتر محمود احمدي نژاد در اين سفر علاوه بر ايراد سخنراني دراجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره مهمترين مسائل بين المللي و تشريح راهكارهاي خروج از بحران ها و مشكلات كنوني ديدارهايي با روسا و مقامات ساير كشورها خواهد داشت و طبق روال هرساله گفت وگوهايي را نيز با رسانه هاي بين المللي خواهد داشت.
وي همچون سنوات گذشته كه گفت وگو با رسانه هاي خارجي از جمله برنامه هاي وي در سفر به نيويورك بوده است در اين سفر نيز مصاحبه با سي ان ان، سي بي اس، پي بي اس، واشنگتن پست، الميادين، ان اچ كي، آسوشيتد پرس، راشاتودي را در برنامه دارد.
ديدار با نخبگان رسانه اي، نويسندگان، نمايندگان اديان ابراهيمي، گروههاي اجتماعي ، ايرانيان و نخبگان خارج از كشور از ديگر برنامه هاي احمدي نژاد در سفر به امريكا است.
رئيس جمهور قرار است علاوه بر سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل، در اجلاس عالي حاكميت قانون سخنراني كند.
سفر رئيس جمهور حدود يك هفته به طول مي انجامد و سخنراني وي در مجمع عمومي سازمان ملل طبق برنامه روز چهارشنبه انجام مي شود.
 


حكم زندان فائزه هاشمي به اجرا درآمد

فائزه هاشمي رفسنجاني در راستاي اجراي حكم محكوميتش شنبه شب بازداشت شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادستاني تهران، فائزه هاشمي جهت اجراي حكم محكوميت خود شامگاه روز شنبه بازداشت شد.
فائزه هاشمي پيشتر از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به 6 ماه حبس محكوم شده بود.
در همين حال، غلامعلي رياحي وكيل فائزه هاشمي تاييد كرد كه وي براي گذراندن اجراي حكمش به زندان اوين رفته است.
وي به ايسنا، گفت: حكم در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي صادر شد و به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيد و چون اين حكم قطعي است به اجرا گذاشته شده است.
وكيل فائزه هاشمي عنوان كرد: عنوان اتهامي موكلم فعاليت تبليغي عليه نظام است كه در همين راستا به 6 ماه حبس محكوم شده بود.
رياحي از بيان توضيح بيشتر درباره زمان اجراي اين حكم خودداري كرد و تاكيد كرد كه نمي خواهد درباره اين پرونده به مباحث سياسي بپردازد.
از سوي ديگر، حجت الاسلام موسي غضنفرآبادي عضو كميسيون قضايي مجلس با تحسين برانگيز خواندن اقدام قوه قضاييه در بازداشت فائزه هاشمي، گفت: بازداشت فائزه هاشمي مردم را به قوه قضاييه اميدوارتر كرد.
وي با اشاره به بازداشت فائزه هاشمي رفسنجاني توسط دستگاه قضائي، گفت: وعده آيت الله لاريجاني به عدم مماشات دستگاه قضايي با دانه درشت ها و آقازاده ها با بازداشت فائزه هاشمي محقق شد كه اين اقدام براي جامعه مي تواند تاثيرات مثبتي داشته باشد.
وي به فارس گفت: وقتي مردم اجراي يكسان قانون را براي همگان و عدم تبعيض را مي بينند، به مسئولين اميدوارتر مي شوند؛ آيت الله لاريجاني با تصميم خود براي برخورد با دانه درشت ها مردم را به دستگاه قضايي اميدوارتر كرد.
 


سلطانيه:

پيشنهادات ايران زمينه ساز اصلاح ساختاري در آژانس خواهد شد

در حالي كه همه ساله قطعنامه مربوط به پيشگيري از اشاعه تسليحات اتمي در كنفرانس عمومي سالانه آژانس با اجماع به تصويب مي رسيد، اما در كنفرانس پنجاه و ششم بيش از 60 كشور كه اغلب از كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها بودند از اين قطعنامه حمايت نكردند.
علي اصغر سلطانيه نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: حمايت نكردن بيش از 60 كشور حاضر در كنفرانس عمومي سالانه آژانس از اين قطعنامه نشان دهنده اين است كه ديگر كشورهاي هم فكر ايران قادرند با موفقيت مانع اعمال برخي خواسته هاي قدرت هاي بزرگ در آژانس شده و هم چنين نقش آفريني ايران در اين رابطه را به اثبات مي رساند.
وي به پيشنهاد ايران مبني بر گنجانده شدن موضوع «خلع سلاح هسته اي» در كنار «منع اشاعه هسته اي» در پيش نويس قطعنامه مربوط به پيش گيري از اشاعه تسليحات اتمي در كنفرانس سالانه آژانس اشاره كرد و گفت: هر ساله آمريكا و كشورهاي اروپايي قطعنامه اي درباره تقويت بازرسي هاي آژانس ارائه مي كنند و اغلب با اجماع به تصويب مي رسيد، اما در سال جاري ايران پيشنهادي را ارائه كرد كه براساس آن به يكي از بندهاي اين قطعنامه موضوع لزوم درگير شدن آژانس در مسئله خلع سلاح كشورهاي دارنده سلاح هسته اي و انجام بازرسي ها و اقدامات نسبت به آنها اضافه مي شد..
سلطانيه به ايسنا گفت: با وجود تلاش فشرده و جلوگيري از تصميم گيري در مورد افزودن اين پيشنهاد به پيش نويس قطعنامه و رايزني با كشورهاي مختلف و پايتخت هاي آنها بيش از 60 كشور از حمايت نظرات آمريكا، اروپا و ديگر كشورهاي دارنده سلاح هسته اي خودداري كردند و به اين شكل اجماع حول كشورهاي آمريكا و اروپا در اين مورد شكسته شد.
نماينده ايران در آژانس گفت: اقدام كشورهاي دارنده سلاح هسته اي نوعي دوگانگي و نفاق و لطمه اي بزرگ به حيثيت آنهاست، چرا كه آنها از يك سو مدعي جهان عاري از سلاح هسته اي هستند و از سوي ديگر از خلع سلاح و هرگونه اقدامي در اين رابطه جلوگيري مي كنند.
ديپلمات ايراني حاضر در وين خاطرنشان كرد: علاوه بر قطعنامه تقويت پادمان ، ايران موفق شد پيشنهاد خود را مبني بر جلوگيري و مقابله با اقدامات خراب كارانه و تروريستي در تاسيسات هسته اي در قلب قطعنامه كشورهاي غربي درباره امنيت هسته اي بگنجاند. در همين قطعنامه نيز با تلاش ايران بندي ديگر در رابطه با مصوبه نشست سران جنبش غيرمتعهدها در تهران مبني بر محكوميت تروريست هسته اي و لزوم تقويت امنيت هسته اي گنجانده شد.
سلطانيه اضافه كرد: آمريكا تلاش زيادي براي ممانعت از درج اين بند در متن قطعنامه داشت كه با شكست مواجه شد و اين قطعنامه با اجماع به تصويب رسيد.
نماينده دائم ايران در آژانس افزود: براي اولين بار در تاريخ 50 سال گذشته آژانس پيشنهاد جامعي مبني بر اصلاح ساختار تصميم گيري و سياست گذاري در آژانس توسط ايران به عنوان دستور كار اين كنفرانس اخير و كنفرانس هاي بعدي مطرح شد و در طول كنفرانس درباره اين موضوع بحث شد و رئيس كنفرانس در بيانيه اي اعلام كرد كشورهاي شركت كننده بر اهميت اين موضوع صحه گذاشته و مقرر شد در كنفرانس سال آينده بار ديگر موضوع در دستور كار قرار گيرد.
سلطانيه افزود: اين پيشنهاد زمينه ساز اقدامات جدي در تغيير بنيادين ساختار تصميم گيري آژانس خواهد شد.
رئيس تروئيكاي جنبش غيرمتعهدها در آژانس كه براي اولين بار در كنفرانس سالانه از سوي 120 كشور عضو مواضع جنبش غيرمتعهدها درباره عاري سازي خاورميانه از سلاح هسته اي و تهديد توانمندي هسته اي اسرائيل قرائت كرده است خاطرنشان كرد: حضور ايران در ميان تروئيكاي جنبش غيرمتعهدها در آژانس نشان دهنده نقش پررنگ كشورمان در مجامع بين المللي از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤عصاره وصيت شهدا «اطاعت از ولايت فقيه» است. پس سلام بر امام خامنه اي و سلام بر آناني كه محبت اهل بيت(ع) هدايتشان كرد و در اين ثابت قدم ماندند. هفته دفاع مقدس بر ملت ولايي مبارك.
0433---0912
¤در زمان اسارت در اردوگاه هاي رژيم بعثي صدام علي رغم وجود تهديدات شكنجه و سعي در اختلاف افكني ميان اسراي شيعه، سني و مسيحي، هوشياري اسرا و تمسك آنان به حضرت امام خميني(ره) يعني ولايتمداري شان دشمن را در رسيدن به اهداف شوم خود ناكام مي گذاشت.
3419---0915
¤هفته دفاع مقدس را بر تمامي مدافعان حريم ولايت الهي تبريك مي گويم، جوانان از اين گنج 8 ساله بهره برداري نمايند. اين گنج صدها سال قابل بهره برداري است.
1177---0935 ، 4287---0912 ،8942---0912
¤پادشاه عربستان كه مدعي خادم الحرمين بودن است چرا اجازه راهپيمايي اعتراض آميز مردم به اهانت كنندگان به ساحت پيامبر اعظم(ص) در حرمين را نمي دهد؟ واقعا چه تفاوتي است بين حكومت آل سعود و روساي جمهور فرانسه، انگليس، آمريكا و اسرائيل غاصب؟!
محمد مهدي رحماني
¤با توجه به عكس العمل رئيس جمهور و وزير خارجه آمريكا مبني بر اهميت داشتن جان ديپلماتهاي آمريكايي براي آنها و نه چيز ديگر، اميدوارم اين خشم مقدس در هر روز تداوم يابد تا به عذرخواهي رسمي شيطان بزرگ منجر شود و ان شاءالله اين اعتراض ها به ويراني كاخ سياه و فروپاشي غرب بينجامد.
عليمرداني
¤اينكه اوباما از برخي سران كشورهاي اسلامي درخواست مي كند جلوي مردم و تظاهرات آنها را بگيرند و از سفارتخانه يانكي ها حفاظت نمايند خود به خود اين معنا را مي دهد كه امت اسلامي و آزادي خواهان جهان در مقابل استكبار يكدست و يك پارچه شده اند و برخي حاكمان دست نشانده هنوز وفق دستور عمل مي كنند و اين بدان معناست كه چيزي به سرنگوني دست نشاندگان شيطان بزرگ نمانده و در كل يعني اضمحلال وجود آمريكاي جنايتكار و همراهانش در خاورميانه.
محمودي
¤سازمان كنفرانس اسلامي بايد تحويل دادن عوامل سفارش دهنده و توليدكننده فيلم اهانت آميز به ساحت مقدس پيامبر اكرم(ص) را به منظور محاكمه آنان در دادگاه از دول غربي خواستار بشود و از اين خواسته كوتاه نيايد.
5035---0911
¤اهانت غرب و صهيونيسم به مقدسات مسلمانان علامت ضعف آنهاست. آنها وقتي مي بينند در عرصه هاي مختلف دستشان خالي شده و در امواج بيداري اسلامي محاصره شده اند دست به اين گونه اقدامات شنيع و شيطاني مي زنند. اين كارهاي جنون آميز نشان دهنده زوال و نابودي حتمي آنان در آينده نه چندان دور است. ان شاءالله
6406---0912
¤از مسئولين فرهنگي، امنيتي درخواست مي شود دست فرقه ضاله بهائيت را از فرهنگ كشور كوتاه كنند.
5624---0913
¤ شهر مقدس مشهد اين پايتخت معنوي و مذهبي جمهوري اسلامي نيز از بدحجابي و ديگر معضلات اجتماعي در امان نمانده است و همگي ما دلسوزان نظام از وجود اين آلودگي در شهر دلگيريم درخواست داريم امر به معروف و نهي از منكر در اين شهر توسط مسئولين و مردم به معناي واقعي كلمه احيا بشود.
2773---0913
¤قيمت آهن و ميلگرد در طي 8 ماه حدود 120 درصد گران شده است. چرا هيچ مسئولي خودش را در اين مورد مسئول نمي داند و پاسخگو نيست؟
7347---0913
¤معنا ندارد شهرداري وسيله تبليغات سفر به خارج از كشور بشود، از مديريت مترو مي خواهيم نسبت به جمع آوري انواع تبليغات سفر به خارج نصب شده در ايستگاه هاي مترو و داخل واگن هاي مترو اقدام بكند.
9093---0912
¤صاحب يك شركت توليدي سورتينگ ميوه در شهرستان دزفول هستيم. چون بدهكار بوديم طبق دستور دولت موظف به پرداخت ده درصد بدهي خود بوديم ولي بانك صادرات 50 درصد بدهكاري را طلب كرده علاوه بر آن وثيقه هاي ملكي مردم صاحب سهام در شركت را به اجرا گذاشته و خلاصه از همه جهات و زندگي ما را ساقط كرده است. چرا برخلاف مصوبه دولت عمل مي كنند.
كرمي راد
¤به دليل انتقال از تهران به شهرستان اصفهان مجبور به انصراف از مسكن مهر تهران شدم. ولي خدا وكيلي براي طي مراحل انصراف و گرفتن پولي كه داده بودم عذاب زيادي كشيدم. متاسفانه كاغذ بازي در دستگاه هاي دولتي به جايي رسيده كه اگر چيزي را هم نخواهيم بايد دردسر بكشيم.
امام زاده
¤به مسئولين امر عرض مي كنم «اشتغال و ازدواج» اولويت اول جوانان است نه ساخت فرهنگسرا و ورزشگاه. توصيه مي شود دولت محترم بودجه ها را به سمت ايجاد اشتغال، توليد، گسترش صنعت و كشاورزي و ازدواج جوانان سوق دهد.
0046---0912
¤ از نتيجه آزمون استخدامي استانداري كرمانشاه كه تعداد 9 هزار نفر شركت داشتند و چندين ماه از تاريخ اين آزمون مي گذرد هيچ خبري نيست. وقتي اين آزمون ها جنبه تشريفاتي دارد چرا جوانان را بي جهت اميدوار مي سازند؟
5138---0938
¤در آغاز هفته دفاع مقدس اداره برق رودكي با قطع كردن برق مسجد حمزه برنامه هاي اين مسجد را تحت الشعاع قرار داد. معلوم نيست چرا اين مشكل هر از چند گاهي تكرار مي شود.
3173---0912
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 12
«در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 25/5/91 درخصوص اجراي نقاشي ديواري در خيابان آبمنگل به اطلاع مي رساند: طبق اعلام حوزه معاونت امور شهري منطقه، با توجه به نياز تامين اعتبار مورد نظر، اجراي نقاشي ديواري مطرح شده در اولويت كاري سال آينده است.»
پاسخ روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران
«در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه به تاريخ 12/6/91 درخصوص تاخير 16 روزه در لوله گذاري فاضلاب در محله تهرانپارس به آگاهي مي رساند، متاسفانه به دليل نبود نشاني مشخص، ارائه پاسخ دقيق ميسر نيست؛ اما تاخير به وجود آمده در محدوده مورد اشاره مي تواند ناشي از پاره اي مسائل فني همچون برخورد با ساير تاسيسات شهري يا وجود انفصال در شبكه باشد كه در اسرع وقت به اتمام مي رسد. اما درخصوص نظارت بر پيمانكاران طرح فاضلاب تهران يادآور مي شويم شركت فاضلاب تهران هم از طريق مهندسان مستقر در هر منطقه و هم از طريق به كارگيري مشاور فني طرح، بر نحوه اجرا و مشخصات فني ايجاد تاسيسات نظارت مي كند و پيمانكاران در چهارچوب نظارتي اين عوامل فعاليت دارند.»
 


بفرمائيد انجمن حجتيه چه مي خواهد كه مدعيان اصلاحات نمي خواهند؟! (خبر ويژه)

عضو فراكسيون افراطيون در مجلس ششم مي گويد انجمن حجتيه به دنبال حذف و نابودي ياران امام همچون هاشمي رفسنجاني است.
ناصر قوامي عضو فراكسيون مشاركت در مجلس ششم گفته است: آيت الله هاشمي بايد همچون گذشته نقش ماندگار خود را در تاريخ ايفا كند و به افشاي مسائلي كه كشور را دچار بحران كرده است، بپردازد.
وي در گفت وگو با ايلنا، اظهار داشت: پس از رحلت امام(ره) اكثريت قاطع شخصيت هايي كه مورد اعتماد امام بودند به حاشيه رانده شدند، بنابراين امروز نه تنها جوسازي هاي تندي عليه خانواده آيت الله هاشمي بلكه نسبت به ياران امام(ره) صورت مي گيرد.
وي با بيان اينكه ضربه به آبروي هاشمي در واقع صدمه به بخش وسيعي از جامعه محسوب مي شود، عنوان كرد: ضد انقلاب ها در داخل و خارج دست در دست هم داده اند تا خانواده هاشمي را مورد تخريب قرار دهند چرا كه با مشاهده رسانه هاي خارجي نيز متوجه هجمه هاي آنها نسبت به آيت الله هاشمي مي شويم.
قوامي با اشاره به اينكه بدون شك انجمن حجتيه در راستاي انتقام، حذف و نابودي ياران امام همچون هاشمي نقش اساسي را ايفا مي كند، گفت: البته من معتقدم مهدي هاشمي نيز بايد همچون سايرين به كشور برگردد ولو اينكه به زندان برود. اگرچه جنجال هاي اخير نيز ارتباطي به شخص مهدي هاشمي ندارد و همانطور كه پيش از اين نيز گفتم تنها در راستاي نابودي ياران امام(ره) است.
وي با تاكيد بر ضرورت بازگشت هاشمي به تريبون نمازجمعه يادآور شد: البته بازگشت به تريبون نمازجمعه نيز مشكلي را حل نخواهد كرد، مگر اينكه آيت الله هاشمي همچون گذشته نقش خود را در تاريخ انقلاب ايفا كند و با جديت احتمال انحراف انقلاب از مسير خود را در صورت ادامه برخي سياست ها و تنگ نظري ها بيان كند.
درباره سخنان اين نماينده تندروي مجلس ششم نكاتي شايان ذكر است: نخست اينكه اگر طبق اظهارات وي، ملاك را صرفا حذف آقاي هاشمي بدانيم، طبيعتا بايد به ياد آورد كه همين حضرات مشاركتي در انتخابات مجلس ششم با القابي نظير عاليجناب سرخپوش، قتل هاي زنجيره اي و... كمر به حذف وي بستند و البته هيچ صدايي از عناصر فريبكاري نظير همين عضو فراكسيون مشاركت (رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس) در نيامد. در واقع اگر ملاك همين ادعاي آقاي قوامي باشد، مشاركتي هاي خط دهنده امثال اين نماينده سابق، از همه حجتيه اي تر هستند.
اما نكته دوم مهمتر است كه انجمن حجتيه با حضرت امام خميني(ره) به اعتبار احياي نظريه ولايت فقيه، بيرون آوردن اسلام از انزوا، و اصلاح نگاه انحرافي به موضوع مهدويت و انتظار، دشمني پيدا كردند. با اين وصف شبه اصلاح طلبان تندرو طي 2 دهه اخير به تدريج تبديل به مؤتلفان انجمن حجتيه شده و در تخطئه و تخريب گفتمان ولايت فقيه و پافشاري بر جدايي دين و سياست و سازش با رژيم هاي استكباري نظير آمريكا و انگليس راه همين گروهك انحرافي را در پيش گرفتند. بنابراين ادعاي امثال آقاي قوامي نوعي تجاهل العارف و رد گم كني ناشيانه تلقي مي شود. يك دليل روشن اين ادعا نيز همين است كه افراطيون مدعي اصلاح طلبي هرگز حاضر نيستند عليه مباني انحرافي نظريات انجمن حجتيه در حوزه هاي مذكور كمترين موضعي بگيرند چه آن كه اين مباني عينا تبديل به مباني افراطيون و جريان نفاق جديد شده است.
نكته سوم مغالطه در زمينه ايجاد نسبت اين هماني و كسادي ميان حضرت امام(ره)، ياران امام و خانواده آقاي هاشمي است!! آيا نقش آفريني علني برخي اعضاي خانواده آقاي هاشمي در فتنه سال 88 كه با هتاكي هاي علني عليه امام و رهبري و جمهوري اسلامي همراه بود، خدمت به انجمن حجتيه بود يا دفاع از امام و آرمان هاي ايشان؟!

 


لس آنجلس تايمز: ايران راه دور زدن تحريم ها را يافته است (خبر ويژه)

ايران راه هاي فرار از تحريم هاي نفتي را پيدا مي كند.
اين خبر را روزنامه لس آنجلس تايمز منتشر كرد و نوشت: با وجود آن چيزي كه دولت اوباما اعمال شديدترين تحريم هاي اقتصادي تاكنون مي نامد، تهران در حال يافتن راه هاي قانوني براي فروش و معامله با مهمترين بازارهاي خود در آسيا است. اينها شامل تحريم نفتي اتحاديه اروپا و ممنوعيت آمريكا عليه نهادهاي مالي كه با بانك مركزي ايران معامله مي كنند، مي باشد.
اين رسانه آمريكايي تاكيد كرد: ژاپن آنچنان به خريد از ايران علاقمند است كه دولت اين كشور بيمه چند ميليون دلاري دريايي براي كشتي هايي كه حامل نفت خام ايران را تامين كرده است. رئيس جمهور ايران اخيرا اعلام كرد ايران دائما راه هاي جديدي براي دور زدن تحريم ها پيدا مي كند. او مي گويد ما نفت داريم و كشورهاي دنيا نيز به آن نياز دارند.
لس آنجلس تايمز در بخش ديگري از اين گزارش مي نويسد: ماه گذشته اولين تانكر بيمه شده توسط دولت هند، 94 هزار تن نفت خام ايران را به اين كشور منتقل كرد. هند همچنين به تعدادي از نهادهاي مالي ايران مجوز باز كردن حساب به روپيه در اين كشور آسياي جنوبي اعطا كرد تا محدوديت هاي بانكي آمريكا را دور بزنند. تحت يك مكانيسم تجاري هماهنگ شده با تهران در بهار جاري، هند مي تواند تا چهل و پنج درصد خريد نفت خود را از حساب هاي متعلق به ايران در بانك دولتي يو-سي -او با روپيه پرداخت كند. هند همچنين كالاهاي اساسي به ايران مي فروشد كه مي تواند با اثر تحريم ها مقابله كند.
نيگل كوشنر وكيل انگليسي متخصص تحريم ها و مدير اجرايي شركت حقوقي وين راك در لندن مي گويد «ايران آن چيزي را كه مي خواهد بدست مي آورد كمي بيشتر زمان و هزينه مي برد، ولي در كل چيزي را كه نياز دارند، پيدا مي كنند.»
بنابر نظر كارشناسان هيچكدام از اين مكانيسم ها تحريم هاي آمريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل را نقض نمي كند.
كارشناسان صنعت نفت مي گويند واردات ژاپن از ايران در ماه ژوئيه شديدا كاهش يافت. ولي ماه گذشته پس از آن كه دولت ژاپن يك بيمه 6/7 ميليارد دلاري براي تانكرها تامين كرد، مجدداً افزايش نشان مي دهد.

 


مشاور خاتمي كدام «تاريخ ايراني» را مي نويسد؟! (خبر ويژه)

«تاريخ ايراني» كه تحريريه آن متشكل از تيم نشريات زنجيره اي اصلاح طلبان است و در كنار سايت هاي «ديپلماسي ايراني» و «اقتصاد ايراني» تحت سرپرستي «محمد صادق خرازي» (مشاور ارشد سيدمحمد خاتمي) فعاليت مي كند، بدون كوچكترين اشاره اي به حمايت «حسن نزيه» از «سلمان رشدي» مرتد و همچنين نفاق سياسي- شخصيتي وي، مقاله اي را در ستايش وي منتشر كرد و كوشيد تا با ناديده گرفتن فعاليت هاي پرشمار نزيه عليه جمهوري اسلامي و مبارزه اش با احكام مسلم اسلام، كارنامه سياسي او را تطهير كند.
«حسن نزيه» يكي از اعضاء مؤسس «جبهه ملي» و «نهضت آزادي» بود كه با ديگر جاسوسان آمريكا مانند «هدايت الله متين دفتري» و «عباس اميرانتظام» دوستي نزديكي داشت و سال 1357 به هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري راه يافت و از اين دوره، مبارزات او عليه اسلام چهره علني تر به خود گرفت تا جايي كه حتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در خرداد 1358 گفت اجراي احكام اسلامي نه ممكن است و نه مفيد! پس از واكنش هاي شهيدان بهشتي و باهنر و اعتراضات گسترده مردم به اين سخنان، نزيه ايران را ترك كرد و ابتدا در مصاحبه هاي خود به توهين به امام خميني(ره) پرداخت. سپس به همراه چهره هاي بدنامي چون «پرويز صياد» و «مهشيد اميرشاهي» بيانيه اي را در حمايت از «سلمان رشدي» (نويسنده مرتد آيات شيطاني) منتشر كرد. اين مواضع در حالي بود كه در 2 اسفند 1357 نزيه با هدف بسترسازي براي نفوذ به ساختار حاكميت، با انتشار مطلبي در «روزنامه كيهان» از امام خميني(ره) به عنوان يك «رهبر بزرگ مذهبي و ملي با انديشه هاي مترقي و دنياپسند» ياد كرده بود، اما بلافاصله پس از فرار از ايران با انتشار نامه اي سرگشاده در موضع گيري متضادي اظهار داشت: «من مبارزه با شما [امام خميني] را از پاريس شروع كردم و در ماه سوم بعد از انقلاب بود كه عدم امكان اسلامي كردن حكومت و اداره مملكت را... مطرح ساختم.»
با اين حال، سايت «تاريخ ايراني» براي تطهير اين جاسوس CIA نه تنها به مواضع منافقانه «حسن نزيه» و مأموريت هايش براي آمريكا نپرداخته است، بلكه حتي اشاره اي به پيوندهاي تنگاتنگ او با حزب منحله «خلق مسلمان» نكرده و كارنامه سياسي نزيه پس از فرار از كشور را صرفاً به يك جمله تقليل داده است! «تاريخ ايراني» چنين القاء مي كند كه «حسن نزيه» از مواضع ضدانقلابي خود دست كشيده و در سال هاي اخير سكوت كرده است، اما برخلاف اين ادعا، نزيه به سبب ابتلا به بيماري آلزايمر و فراموشي از صحنه سياست كناره گرفت و تا پيش از بيماري اش يكسره در خدمت اهداف آمريكا و غرب براي مبارزه با جمهوري اسلامي بود.
از سوي ديگر، «تاريخ ايراني» كه ادعاي فعاليت حرفه اي در حوزه تاريخ نگاري را دارد و نويسندگان آن در اين سايت و نشرياتي مانند «مهرنامه» و «آسمان» و «تجربه» مي كوشند تا جعليات خود را به عنوان مستندات تاريخي به خورد مخاطبانشان بدهند، اشتباهات فاحش ديگري را نيز در زمينه روايت وقايع دوران انقلاب و نقش اشخاص گوناگون دارند. براي نمونه، در مرثيه سرايي «تاريخ ايراني» براي «حسن نزيه» از «احمد متين دفتري» به عنوان يكي از «28 چهره ملي گراي مخالف رژيم شاه» در سال 1356 ياد شده است؛ در حالي كه وي جوان ترين نخست وزير دوران رضاشاه در سال 1318 و از مخالفان سرسخت ملي شدن نفت به شمار مي رفت كه در سال 1350 مرد.
روزنامه «كيهان» در سال 1377 زندگي و حرفه «حسن نزيه» را در صفحه پاورقي «نيمه پنهان» به چاپ رساند و سپس آن را در جلد اول مجموعه كتاب هاي تاريخي نيمه پنهان (سيماي كارگزاران فرهنگ و سياست) روانه بازار نشر كرد. نزيه در مصاحبه اي با «راديو اسرائيل» (11/3/1377) در واكنش به افشاگري هاي «كيهان» فقط به ذكر يك جمله بسنده كرد و گفت: «شاه در كتاب پاسخ به تاريخ از بنده به نيكي ياد كرده اند!»
عملكرد سايتها و نشريات زنجيره اي اصلاح طلبان مانند «تاريخ ايراني» بيش از آنكه روايتگر تاريخ ايران و انقلاب اسلامي باشد، در خدمت جعل وقايع كليدي تاريخ معاصر است و در ماجراهايي مانند پرونده «سينما ركس آبادان» و... نيز همين رويه را پي گرفته بودند. گفتني است اين سايت كه در حوزه تاريخ نگاري همسو با رسانه هايي مانند «بي بي سي» و «راديو فردا» عمل مي كند، ماه گذشته در يك پروژه هدفمند ضمن مصاحبه با خاتمي و برخي از روزنامه نگاران قديمي به تحريف تاريخچه و كارنامه روزنامه كيهان دست زد و در آن با وارونه نمايي برخي از رخدادها كه به صورت سند مكتوب موجود و غيرقابل تحريف است به تمجيد از خاتمي پرداخت!
 


گزارش نيويورك تايمز از شكست تركيه در سوريه (خبر ويژه)

روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي تأكيد كرد مردم تركيه به سياست هاي آنكارا عليه سوريه معترضند و اين در حالي است كه تركيه نتوانسته شركايي هم در غرب دست و پا كند.
اين روزنامه با اشاره به تشديد اعتراضات ضد آمريكايي در منطقه نوشت: در اين شرايط، نه تنها موجي از انزجار در داخل تركيه برانگيخته شده بلكه در جامعه بين المللي نيز تركيه در زمينه دعوت به اقدامات نظامي عليه سوريه تنها مانده است.
نيويورك تايمز خاطرنشان مي كند: امواج اعتراضات ضد آمريكايي سراسر جهان اسلام را در نورديده و در اين هنگام به نظر مي رسد دعوت تركيه براي اقدام نظامي عليه دولت سوريه نه تنها شركايي در غرب ندارد بلكه ناخرسندي را هم در داخل نسبت به سياست هاي دولت آنكارا شعله ور كرده است. اين اولين ضربه مهم به سياست خارجي رجب طيب اردوغان است.
اين روزنامه افزود: مردم تركيه مشكلات عديده اي همچون شورشيان كرد و سربازاني كه بدست اين شورشيان كشته مي شوند، ميليونها دلاري كه صرف پناهندگان مي شود، فرصت هاي از دست رفته تجاري و تنش و درگيري در مرزها را محصول سياست هاي پرخطاي دولت تركيه در قبال سوريه مي دانند. از نگاه افكار عمومي مواضع اردوغان هزينه هاي سنگيني را به تركيه تحميل كرده است. اكنون تركيه در بسياري از جهات آسيب پذيرتر از قبل شده است.
سونر جاكاپتاي مدير برنامه تحقيق در امور تركيه در مؤسسه خاور نزديك واشنگتن به نيويورك تايمز مي گويد: بسياري از مردم تركيه آسيب پذيري كشورشان در بسياري از جبهه ها را ثمره مستقيم وضعيت تهاجمي تركيه در قبال سوريه مي دانند.
گزارش نيويورك تايمز حاكي است: رويكرد سياسي آنكارا در قبال سوريه هدف انتقادهاي شديد فعالان و تحليلگران سياسي اين كشور قرار دارد و اين موج انتقادي روزبه روز گسترده تر مي شود. گروه هاي معترض از دولت آنكارا مي خواهند بازنگري كلي در راهبرد خود انجام دهد تا بتواند سطح نفوذ و منافع ملي كشور در منطقه از جمله در مصر، عراق و ايران را بسط دهد. دوگان هپر ستون نويس روزنامه «مليت» در اين باره مي گويد سياست تركيه درباره سوريه شكست خورده است. اين سياست، همسايگان ما را به دشمن بدل ساخت و منزوي كرد.
تحليلگر روزنامه آمريكايي با مرور چالش هاي پديد آمده از مداخله اشتباه تركيه در سوريه مي نويسد: شايد بتوان يكي از دلايل نارضايتي افكار عمومي تركيه را در خشونت هاي حزب جدايي طلب كارگران كردستان موسوم به «پ ك ك» دانست. موفقيت كردهاي سوريه در بدست گرفتن كنترل منطقه كردنشين سوريه روحيه بخش تجديد مبارزات پ ك ك در تركيه شده است. پ ك ك از سال 1980براي اعلام خودمختاري منطقه كردستان تركيه در حال جنگ با دولت مركزي است. اين جنگ ها تاكنون 40 هزار قرباني گرفته است. اين گروه آشكارا تعداد 40 پاسگاه بازرسي در دهكده هاي جنوب شرقي تركيه نصب كرده و همه روزه حملات غافلگيرانه اي را عليه نيروهاي ارتش تركيه انجام مي دهد و چند نفر از قانون گذاران تركيه را هم به گروگان گرفته است.»
نيويورك تايمز در ادامه نوشت: سيل هجوم 100 هزار پناهنده به تركيه در جريان آشوب هاي سوريه مشكلاتي را ايجاد كرده است. دولت تركيه اعلام كرده تاكنون 300ميليون دلار براي پناهندگان هزينه كرده و از حمايت ناكافي جامعه بين الملل براي كمك به پناهندگان گلايه دارد.
اين گزارش اضافه مي كند: واقعيت هاي دشوار منطقه و تنگناهاي اقتدارگرايي تركيه ديگر محلي از اعراب براي متبلور شدن سياست هاي داود اوغلو باقي نگذارده است. امروز ديگر تركيه نه تنها با همسايگانش مشكل دارد بلكه هيچ همسايه اي عاري از مشكل نيست. داوود اوغلو سال گذشته از ائتلاف سياسي اقتصادي و نظامي با مصر صحبت كرد با اين هدف كه دستور كاري نوين براي منطقه بنويسد. اما اين ائتلاف اينك به رقابت ميان مصر و تركيه بر سر اينكه كداميك مي تواند دلال قدرت در منطقه باشد تغيير شكل داده است.
يادآور مي شود برخي رقباي حزب حاكم در تركيه، نظير قليچدار اوغلو به روزنامه حريت گفته اند تركيه در حال تبديل شدن به حمام خون است و ميدان گرفتن حزب پ ك ك زمينه اين فاجعه را فراهم آورده است.
رؤساي حزب «صلح و دمكراسي» تركيه هم با مواضع دولت در قبال سوريه مخالفت كردند. «صلاح الدين دمير تاش» و «گلدن كيشاناك» كه مشتركاً رياست حزب صلح و دمكراسي تركيه را بر عهده دارند، در كنفرانسي مطبوعاتي مخالفت خود را با اعزام گروه هاي مسلح از تركيه به سوريه اعلام و تأكيد كردند چنين اقدام هايي به بروز فاجعه ميان دو كشور خواهد انجاميد.
«صلاح الدين دميرتاش» به خبرنگاران گفت: ما حامي ملت هايي هستيم كه براي آزادي تلاش مي كنند؛ اما مسئله سوريه فرق مي كند و دراين كشور تشكل هاي دمكراتيك كه بتوانند رهبري تحركات مسالمت آميز مردمي را براي تغيير و اصلاح بر عهده بگيرند، وجود ندارد؛ و گروه هاي مسلح با حمايت رجب طيب اردوغان اوضاع را در سوريه هدايت مي كنند و اين مسئله نتيجه اي جز بروز فاجعه ميان سوريه و تركيه ندارد.
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14