(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهار شنبه 12 مهر 1391 - شماره 20322

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اطلاعات - عمليات جنگ 60 ساله (يادداشت روز)
لاشخورها (گفت و شنود)
طرح دو فوريتي مجلس
براي ورود نظارتي دستگاه قضا به بازار ارز
رئيس سازمان فضايي خبر داد
پرتاب ماهواره ناهيد به فضا تا پايان سال
كيهان و خوانندگان
دلسوزي براي هاشمي به روش منافقانه گروهك ملي- مذهبي (خبر ويژه)
نشنال اينترست: زوال قدرت آمريكا نزديك شده است (خبر ويژه)
تحليلگر آمريكايي: بشار اسد بايد آدم كش ها را بكشد (خبر ويژه)


اطلاعات - عمليات جنگ 60 ساله (يادداشت روز)

«و مانقموا منهم الّا ان يومنوا بالله العزيز الحميد». طاغوت ها از مردمان مومن در طول تاريخ انتقام نكشيدند جز به اين دليل كه به خداوند ايمان آوردند. دشمني طاغوت هاي معاصر با ملت ايران مصداق همين آيه شريفه از سوره بروج است. ملت ما نه فقط امروز كه در دهه 1330 هنگامي كه براي ملي كردن صنعت نفت قيام كرد و خواست دسترنج خود را مالك باشد و نان خود را بر سر سفر خويش بگذارد و بي منت اجنبي بخورد، مغضوب مستكبران واقع شد و همان روزگار در معرض تحريم ها قرار گرفت. ملت ما آن روز هنوز مانند امروز خباثت آمريكا را نديده بودند. نخست وزير وقت دكتر محمد مصدق به ايالات متحده به چشم دوست مي نگريست و اميد داشت او ميان ايران و انگليس واسطه شود. اما آمريكا همان روزگار به ملت ما رحم نكرد و طرح عمليات آژاكس (كودتاي 28مرداد 1332) را مشتركا با انگليس ريخت. آمريكا و انگليس حتي به مصدق سكولار و لائيك رحم نكردند كه استاندارد محض آنها، نوكرصفتاني مانند رضاخان و محمدرضا پهلوي و تقي زاده و فروغي و رزم آرا و زاهدي و هويدا بودند. قريب 30 سال پس از كودتاي 28مرداد، مأموران سازمان سيا مكرر از زبان رابرت گيتس شنيدند- و بعدها برخي از آنها در مطبوعات اروپايي نقل كردند- كه «ايراني ميانه رو و معتدل وجود ندارد. ما پس از انقلاب مدت هاست دنبال افراد ميانه رو مي گرديم اما ايراني خوب، ايراني مرده است»!
ملت ما نه امروز كه دست كم 60 سال است عداوت آمريكا و صهيونيست ها - و بسيار پيشتر، انگليسي ها- را به جان مي خرد. ما نه امروز كه دست كم 60 سال است با جنگ و معارضه و مزاحمت قدرت هاي زورگو طرفيم. اين مردم نجيب ما نبودند كه پا شدند و رفتند گريبان آنها را گرفتند. آنها بوده اند كه در طول دهه ها علي الدوام و بلاانقطاع دست درازي و زياده خواهي و عداوت كرده اند. تنها امروز نيست كه حربه تحريم ها را براي به زانو در آوردن ملت ما و به هم ريختن ثبات ايران به كار گرفته اند. نيش آنان هم از ره كين و هم اقتضاي طبيعت تغييرناپذير استكباري آنهاست. دشمن اما اين بار با شيوه پيچيده تري به جنگ ملت ما آمده است؛ اينكه جماعت ايراني را درگير معارضه با خود كنند. حرف هاي سه روز پيش آويگدور ليبرمن وزير خارجه رژيم صهيونيستي در مصاحبه با روزنامه هاآرتص قابل توجه است. «تاثير تحريم ها عليه ايران به درجه اي رسيده كه تا تابستان آينده و برگزاري انتخابات رياست جمهوري در اين كشور، مردم عليه حكومت اسلامي قيام كنند زيرا تحريم ها و تنگناي اقتصادي مردم را به جان مي آورد. تحريم ها مي تواند به اپوزيسيون كمك كند تا مانند سال 2009 دست به تظاهرات بزند. وظيفه غرب اين است كه در چنين صورتي چه از نظر اقتصادي و چه سياسي از اپوزيسيون حمايت كند. به باور من پرزيدنت اوباما بايد از جوانان ايراني بخواهد قيام كنند» (راديو اسرائيل، يكشنبه 9مهر1391). يكبار ديگر اين عبارت ها را بخوانيد؛ واژه مقدس «قيام»! بايد به لحاظ اقتصادي به مردم ايران سخت گرفت و در عين حال كمك اقتصادي و سياسي ويژه به ضدانقلاب اختصاص داد!
اما هنوز هم يك گير بزرگ پيش پاي دشمن وجود دارد. اين گير و گره بزرگ، باور و استقامت ملت ايران است كه جاي دوست و دشمن را - برخلاف برخي رجال و گروه هاي سياسي- اشتباه نمي گيرد. دو گزارش پايگاه صهيونيستي «بالاترين» در اين زمينه گوياست كه ديروز و پريروز منتشر كرده است. «كاش مردم ايران كه اين قدر به هتك حرمت پيامبرشون [ص] اعتراض ميكنن، يه بار به خاطر گراني اعتراض مي كردن! همه جا صحبت از قيمت دلار و سكه است، همه از گراني مي نالند و هيچ كسي نيست كه تركش آن را مزه مزه نكرده باشد. اما واقعا خط قرمز آنها كجاست؟ دلار چه قدر بشه اعتراض مي كنن؟ پاسخ اين است: مردم ايران خط قرمز ندارند حتي اگر دلار به 7-6هزار تومان برسد!كاش آنها اين اعتراضي رو كه براي هتك حرمت به ساحت پيامبرشون مي كردند، در قبال قيمت ارز و دلار مي كردن» و «چرا مردم به خيابانها نمي ريزند؟ آخه يعني چي؟!! مردم صبور!!! مردم غيور!!! مردم انقلابي!!! مردم بدبخت!!! مردم [...]!!! مردم[...]... هيچ جاي كره زمين مردمي مثل اين مردم[...] وجود نداره». ملت ما، همان ها كه سر زندگي خويش را در 22خرداد88 با حضور 40 ميليوني پاي صندوق ها رأي - و فارغ از اينكه به فلان نامزد رأي دادند يا بهمان نامزد- به رخ دشمن كشيدند و بالاتفاق روز نهم در همان سال پاي غيرت حسيني خويش ايستادند، خوب مي فهمند كه كشور ما نه امروز و نه سالها و دهه هاي اخير كه دست كم يك قرن است با جنگ و تعدي و تعرض دشمناني قسم خورده طرف است؛ دشمناني كه به دروغ مي گويند تحريم ها، هوشمند است و صرفا حاكميت يا حوزه هاي دخيل در حوزه هسته اي را هدف قرار داده اند اما انتقام اصلي را از ملت ايران مي گيرند. در اين ميان يك سوال مهم وجود دارد و آن اينكه آيا رجال سياسي و سران طوايف و گروه ها و حلقه هاي سياسي نيز به اندازه مردم نجيب و فهيم ما، به حقيقت اين جنگ و لوازم و اقتضائات آن باور دارند؟
اين نوشته بر آن نيست كه سهم تحريم ها در چالش اقتصادي موجود را تماما انكار يا همه مسئوليت اين چالش را متوجه دشمني دشمن كند. طبعا در ريشه يابي تلاطم اقتصادي اخير مي توان عواملي نظير تحريم هاي خارجي، سودجويي زالوصفتان اقتصادي، عمليات رواني و رسانه اي همه بدخواهان، حلقه ها و محافل فتنه گر معارض، رقابت ها و تسويه حساب هاي كم مايه سياسي، و بي تدبيري و كوتاهي و كج فهمي برخي متوليان امر را فهرست كرد. اما قبل از مشخص كردن ميزان سهم هر يك از اين عوامل، مسئله اين است كه آيا سياستمداران و گروه هاي سياسي ميدان جنگ را درست شناسايي كرده اند؟ تعبير رهبر حكيم انقلاب در اين زمينه خواندني و انديشيدني است. «بنده بارها اين جبهه هاي سياسي و صحنه هاي سياسي را مثال مي زنم به جبهه جنگ. اگر شما تو جبهه جنگ نظامي، هندسه زمين در اختيارتان نباشد، احتمال خطاهاي بزرگ هست. براي همين هم هست كه شناسايي مي روند. يكي از كارهاي مهم در عمل نظامي، شناسايي است؛ شناسايي از نزديك كه زمين را بروند ببينند؛ دشمن كجاست، چه جوري است، مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمند چه كار بايد بكنند. اگر كسي اين شناسايي را نداشته باشد، ميدان را نشناسد، دشمن را گم بكند، يك وقت مي بيند كه دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش مي كند به طرفي كه اتفاقا اين طرف، طرف دوست است نه طرف دشمن. نمي داند ديگر. عرصه سياسي عينا همين جور است. اگر بصيرت نداشته باشيد، دوست را نشناسيد، دشمن را نشناسيد، يك وقت مي بينيد آتش توپخانه تبليغات شما و گفت و شنود شما و عمل شما به طرف قسمتي است كه آنجا دوستان مجتمعند نه دشمنان.»
مسئله فقط اين نيست كه كسي اين واقعيت را بفهمد كه كشور در مواجهه با دشمن در موقعيت پيروز بدر و خيبر است يا متوجه نشود و مثلا تصور كند ما در وضعيت شعب ابيطالب هستيم. مسئله اين است كه موقعيت جنگ بدر و خيبر با وجود پيروزي، فارغ از مجاهدت و خطرپذيري و مواجهه با دشمن نبود همان گونه كه مسلمانان صدر اسلام در مضيقه تكرارناشدني شعب ابيطالب كه چند نفر با يك دانه خرما و در حد چشيدن طعم آن و بستن سنگ به شكم خويش سر مي كردند، اسير و تسليم فشار دشمن نشدند و در موضع استقامت قرار گرفتند نه آن كه به سياق آقاي الف يا ه - يا هر اسم ديگري با هر حرف الفبا كه آغاز شود- خيال كنند با ابراز ضعف و كليد گشايش مشكلات را در كج كردن گردن به سوي آمريكا دانستن، دشمني زورگويان جهاني با ملت ايران پايان مي پذيرد. مسئله مهم اين است كه برخي حريفان و رقيبان سياسي چند هزينه را يكجا به كشور و ملت و نظام تحميل مي كنند، يكبار آنجا كه رقابت و تسويه حساب با يكديگر را به مرز عداوت مي رسانند و باعث غفلت از دشمن مي شوند، بار دوم آنجا كه اين رقابت و عداوت را به متن مصالح ملي و منافع مردم مي كشانند و براي به كرسي نشاندن لجوجانه موضع خود، منافع عمومي را گروگان مي گيرند يا بدان لطمه مي زنند و بار سوم آنجا كه هر كدام ولو به لهجه و ادبيات خاص خود اما با يك منطق مشترك، انفعال مقابل دشمن را جايگزين مقاومت و مجاهدت و ايثار و از خودگذشتگي مي كنند.
اين گيرها و گره هاي شخصي است كه يكبار رقباي سياسي را تبديل به دشمن يكديگر- از جيب مصالح و منافع عمومي- مي كند و يكبار ديگر همان ها را مشتركا اسباب گستاخي و طمع دشمن مي گرداند. و تا اين گير و گرفتاري هاي شخصيتي و روحي مداوا نشود، نه در دشمني رقبا و نه در همزباني آنان با هم خيري پديدار نخواهد شد. و اين چنين مي توان گفت بيراه نيست كه تحليل گراني بگويند فلان سياستمدار با وجود معارضه جدي با ديگري، جاده صاف كن وي شده و دومي با وجود آن كه سالها پيش چوب افراطيون را خورد، به اعتبار گيرها و درگيري هاي مشابه روحي، در زمين و نقشه افراطيون بازي مي كند و اين طيف سوم، امروز طعمه گروهك هايي شده اند كه دهه اول انقلاب سايه شان را به خاطر نوكري سفارت آمريكا با تير مي زدند. تازه حلقه چهارم مي شوند مدعيان طرفداري از دكتر مصدق كه با همه ضعف ها و كج فهمي ها، از سوي آمريكا و انگليس تحمل نشد؛ كه ايراني خوب، ايراني مرده است. مگر اين كه نوكر باشد و البته حساب و حرمت نوكر خائن به قوم و قبيله خود، نزد اغيار معلوم است!
اين نوشته در مقدمات خود ماند. اگر ملت و كشور و نظام ما در متن يك جنگ چند لايه و پيچيده قرار دارد- كه ترديدي در اين باره نيست- بايد گفت لازمه هر جنگ؛ 1- جدا كردن صفوف خودي و دشمن 2- شناسايي ميدان و جمع آوري اطلاعات 3- تدبير جمعي 4- هم پشتي و همدلي و در اولويت قرار دادن تهاجم دشمن 5- پيش بيني رفتار طرف مقابل و تدارك لازم 6- پيشدستي و زدن ضربه به دشمن است. تلاطم و چالش اقتصادي اخير به چاره جويي هايي شامل تدابير اقتصادي براي تنظيم بازار و تدابير سياسي و امنيتي براي زدن سرپنجه تروريست هاي اقتصادي نيازمند است. صرف سرزنش و متهم كردن يكديگر يا مسئوليت اين كارزار را به دوش يكديگر انداختن و خوار كردن هم، راه تروريست ها و مهاجمان را سد نمي كند. هر دستي كه در بازار و محيط اقتصادي ما اقدام به اخلال و تخريب مي كند، كار پياده نظام دشمن و ستون پنجم او را مي كند. بايد اين تحركات را براي عوامل آن هزينه دار كرد.
حلقه هاي مافيايي كه خون مردم مستضعف را به شيشه مي كنند تا زبان دشمن عليه آنان دراز شود، فتنه گراني مجرم تر از قاتلان هستند. «الفتنه اكبر من القتل» و «الفتنه اشدّ من القتل». با اين محافل نبايد ذره اي ترحم كرد. در كنار آرامش بخشي به بازار و كاربست تدابير تسكين دهنده، نبايد با عوامل عفونت مجامله نمود. ما نيازمند تمهيد ستاد مشترك براي رزم و مقاومت اقتصادي هستيم، فارغ از اين كه صاحب منصبان و سياستمداران چقدر با هم رقيب يا از هم دلخورند. اينك هنگام پيرايش دل هاست و جز كينه دشمنان نبايد كينه و دلخوري ديگري در دل هاي ما خلجان داشته باشد. نصرت الهي پشتوانه تخلف ناپذير ماست مشروط بر اين كه به لوازم آن پايبند باشيم. «... و علي الله فليتوكّل المؤمنون. و ما لنا الّا نتوكّل علي الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرّن علي ما آذيتمونا و علي الله فليتوكّل المتوكّلون». چرا به خداوند توكل نكنيم حال آن كه همواره راه خروج از بن بست ها را نشانمان داده است.
محمد ايماني
 


لاشخورها (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: ويكتوريا نولند، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا با ابراز خوشحالي از افزايش جهشي قيمت دلار در ايران اين افزايش را نشانه موثر بودن تحريم ها دانست.
گفت: ولي «بروس ريدل» كارشناس بلندپايه سازمان «سيا» در مصاحبه با شبكه «اي بي سي» گفته است، نوسانات بازار ارز در ايران نتيجه يك پروژه امنيتي- اطلاعاتي براي فشار بر اقتصاد ايران است.
گفتم: اگر افزايش قيمت ارز نتيجه تحريم ها بود نبايد اين افزايش در فاصله چند روز و به صورت جهشي صورت پذيرد و اين حالت نشان مي دهد كه دست اخلالگران در ميان است.
گفت: اتفاقا «ريچارد كلارك» هم با تاييد نظر «بروس ريدل» اثر تحريم ها در آشفتگي بازار ارز را رد كرده و آن را نتيجه اخلال دانسته است.
گفتم: آموزگاري از دانش آموزش پرسيد؛ غير از اكسيژن چه چيزهايي در هوا وجود دارد؟ دانش آموز گفت؛ آقا اجازه! كلاغ، مگس، پشه، لاشخور، جغد و...!
 


طرح دو فوريتي مجلس

براي ورود نظارتي دستگاه قضا به بازار ارز

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي كنترل نوسانات بازار ارز طرح هاي متعددي را تهيه كرده اند كه ورود نظارتي دستگاه قضا به بازار ارز يكي از اين طرح هاست.
سيد محمد حسين ميرمحمدي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر لزوم برخورد قضايي با سوداگران بازار ارز گفت: در اين راستا تعدادي از نمايندگان طرح دوفوريتي را جهت ورود قوه قضائيه براي ساماندهي بازار ارز تهيه كرده اند كه طرح فوق در هفته آينده به صحن علني بهارستان ارائه خواهد شد.
وي در ادامه به باشگاه خبرنگاران گفت: براساس طرح فوق دستگاه قضايي كشور به بحث ارز ورودي نظارتي خواهد داشت تا بتواند مانع از اختلال دلالان و سوءاستفاده كنندگان در بازار ارز باشد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي نيز با بيان اينكه مجلس چند طرح اورژانسي را براي كنترل قيمت ارز مطرح خواهد كرد گفت: ممنوع شدن خريد و فروش آزاد ارز يكي از طرح هايي است كه مجلس هفته آينده آن را بررسي خواهد كرد.
محمد عليپور نماينده مردم ماكو با تأكيد بر اينكه ذخاير ارزي ايران بسيار بيشتر از حدي است كه بتوان با آن نوسانات ارزي را كنترل كرد، تصريح كرد: از دستگاه هاي امنيتي انتظار داريم با ورودي قاطع، نسبت به برخورد با سودجويان و فرصت طلبان اقدام كند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس به فارس گفت كه قيمت ارز در روزهاي آينده افول خواهد كرد و در اين امر، هيچ ترديدي وجود ندارد.
وي با بيان اينكه دشمن تلاش دارد فضاي رواني را بر اقتصاد و بازار ارز ايران حاكم كند، گفت: مردم بايد به توطئه هاي دشمنان قسم خورده خود آگاه باشند و مغلوب فضاي رواني آنها نشوند چرا كه بخشي از علت نوسانات بازار ارزي، فشارهاي رواني است.
همچنين رئيس كميسيون اصل 90 مجلس از بررسي سفته بازي و سندسازي ها براي استفاده از ارز مرجع در اين كميسيون خبر داد.
محمدعلي پورمختار رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در خصوص سخنان مطرح شده از سوي رئيس جمهور در رابطه با اينكه اخلال در بازار ارز توسط عده اي خاص انجام مي شود، اظهار داشت: گزارش هايي در اين رابطه در كميسيون اصل 90 مجلس هم مطرح شده ولي اگر بخواهيم در اين رابطه نتيجه اي را اعلام كنيم الان نمي شود در مورد آن اظهار نظر كرد.
وي افزود: اين گزارش ها از مراجع مختلفي به دست ما رسيده كه در آنها هم به نقش دولت و بانك مركزي در بازار سكه و ارز و هم تحركاتي كه برخي ها براي سوء استفاده از اين اوضاع دارند اشاره شده است.
پورمختار گفت: عمده افرادي كه در مسائل مربوط به بازار سكه و ارز دخالت دارند افراد سودجو و دلال ها هستند و در واقع اين افراد همان هايي هستند كه به چيزي غير از سود فكر نمي كنند.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ادامه داد: برخي افراد ارز را با نرخ مرجع دريافت مي كنند ولي يا آن را هزينه نمي كنند و يا با اسناد صوري آن را تبديل مي كنند و ارز دريافتي را در جاي ديگر به جريان مي اندازند و يا به سفته بازي مي پردازند كه البته در مورد همه اين موارد هم گزارش هايي به كميسيون ارجاع شده است.
مجلس و دولت نبايد يكديگر را متهم كنند
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نيز با بيان اينكه مجلس و دولت با متهم كردن يكديگر نمي توانند كمكي به اصلاح نابساماني بازار ارز كنند افزود: لازمه مقابله با نابساماني بازار ارز اتحاد و همدلي تمام مسئولان است.
عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه و سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مجلس از وضعيت كنوني بازار ارز راضي نيست، گفت: ما مطمئن هستيم كه دولت نيز از وضعيت كنوني راضي نيست.
وي با بيان اينكه مجلس و دولت با متهم كردن يكديگر هيچ كمكي نمي توانند به اصلاح نابساماني بازار ارز كنند، افزود: لازمه مقابله با نابساماني بازار ارز اتحاد و همدلي تمام مسئولان است؛ مجلس، دولت و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي بايد براي مقابله با نابساماني بازار ارز متحد و همدل باشند.
مصري با تأكيد بر اينكه انتظار از دولت، تلاش و تدبير بيشتر و بهتر براي كنترل بازار ارز است، گفت: اينكه عده اي بخواهند ديگران را متهم كنند، تنها خيال خودشان را از چاره انديشي براي مقابله با نابساماني راحت كرده اند؛ لذا بهتر است به جاي متهم كردن ديگران به راه هاي اصلاح شرايط فكر كنيم.
ذخاير ارز به راحتي
قيمت ارز را
پايين مي كشد
سيد حسين نقوي سخنگوي كميسيون امنيت ملي نيز گفت: ذخاير ارزي به راحتي قيمت ارز را پايين مي كشد.
نقوي با اشاره ادعاي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا مبني بر اينكه «افزايش قيمت دلار به معناي موفقيت آميز بودن تحريم هاي آمريكاست»، اظهار داشت: آمريكا از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ملت ايران را تحريم كرده و از چند سال پيش نيز تمام توان خود را براي تحريم اقتصادي ايران انجام داده است و اين در حالي است كه افزايش قيمت ارز در ايران در چند ماه گذشته رخ داده و حاصل برخي بي تدبيري هاي مسئولان ايراني است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي با بيان اينكه مديريت خوبي در حوزه ارز نداشته ايم، تأكيد كرد: مجلس با ورود به حوزه ارز با همراهي دولت حباب ارز را خواهد شكست؛ نمايندگان طرح دوفوريتي تهيه كرده اند كه به موجب آن خريد و فروش آزاد ارز ممنوع مي شود.
وي افزود: بعد از ممنوع شدن خريد و فروش آزاد ارز، راه هاي سوءاستفاده فرصت طلبان بسته خواهد شد و ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت.
 


رئيس سازمان فضايي خبر داد

پرتاب ماهواره ناهيد به فضا تا پايان سال

رئيس سازمان فضايي ايران تصريح كرد كه ماهواره ناهيد با فناوري جديد قابليت باز شدن صفحات خورشيدي تا پايان سال يا اوايل سال آينده به فضا پرتاب مي شود.
حميد فاضلي با اعلام اين مطلب گفت: اين ماهواره در پژوهشكده سامانه هاي ماهواره اي سازمان فضايي ايران در حال ساخت است و اميدواريم بتوانيم از لحظات باز شدن صفحات خورشيدي تصويربرداري و آن را به زمين ارسال كنيم.
وي اضافه كرد: اين ماهواره همراه با ماهواره دانشجويي شريف به وسيله ماهواره بر سفير يك بي (يك B) به فضا پرتاب مي شود و در مدار پائين دست لئو در ارتفاع 250 تا 400 كيلومتري زمين قرار خواهد گرفت.
فاضلي گفت: طرح اعزام انسان به فضا نيازمند مهيا كردن زيرساخت ها و تكميل آزمايش هاي زيرمداري است كه اين كار از سال 88 با پرتاب كپسول زيستي آغاز شده است.
وي افزود: كشور ما در علوم فضايي جوان است اما با وجود اين توانسته ايم به استانداردهاي خوبي در اين حوزه دست يابيم و در آينده نزديك كاوشگر حامل موجود زنده به فضا پرتاب خواهد شد.
فاضلي اضافه كرد: ماهواره هاي اميد و نويد را به وسيله ماهواره برهاي سفير اميد و سفير رصد كه در كلاس سفير يك آ (1A) بودند به فضا پرتاب كرديم اما با ارتقاي نيروي پيش ران ماهواره بر سفير آ به ماهواره بر سفير بي (B) دست يافتيم و توانستيم ماهواره نويد را به وزن 48 كيلوگرم و با همكاري دانشگاه علم و صنعت در مدار قرار دهيم.
رئيس سازمان فضايي گفت: علت طولاني شدن زمان پرتاب ماهواره فجر نيز نياز به عمق بخشي فعاليت هاي زير سيستمي بود و اميدواريم تا پايان امسال اين ماهواره در مدار قرار گيرد.
فاضلي با بيان اين كه ماهواره فجر با ماهواره بر سفير بي به فضا پرتاب مي شود گفت: دانشمندان و متخصصان صنايع الكترونيك ايران سامانه اي را در داخل اين ماهواره قرار داده اند كه موجب مي شود ماهواره فجر در زمان خاص مدار خود را تصحيح كند و در اوج مسير از مدار بيضوي به مدار دايروي تغيير مسير دهد.
وي ابراز اميدواري كرد: با اين اصلاح مدار، ارتفاع مداري ماهواره فجر تا ارتفاع 500 كيلومتر ارتقا و عمر مداري اين ماهواره برخلاف ماهواره هاي قبلي از سه ماه به يك سال و نيم افزايش يابد.
فاضلي همچنين گفت: با آماده سازي نهايي ماهواره بر سيمرغ و آزمايش هاي اوليه آن پس از آماده سازي پايگاه پرتاب امام خميني، نيروي پيش رانش ارسال ماهواره ها در داخل كشور چهار برابر خواهد شد و ما مي توانيم محموله هاي 100 كيلوگرمي را تا ارتفاع 500 كيلومتري به فضا پرتاب كنيم و اين ورود به عرصه جديدي در بخش فضايي است.
به گزارش واحد مركزي خبر، وي افزود: با آماده كار شدن ماهواره بر سيمرغ مي توانيم ماهواره ظفر را كه نمونه مهندسي آن در دانشگاه علم و صنعت ساخته شده است به فضا پرتاب كنيم كه اين ماهواره با مجهز بودن به سه دوربين با دقت تصويري 80 متر مي تواند تصاوير دقيق و كاربردي تهيه و ارسال كند.
فاضلي اضافه كرد: ماهواره طلوع نيز كه مشابه ماهواره ظفر و در مجموعه صاايران در حال تكميل است به وسيله ماهواره بر سيمرغ در مدار قرار خواهد گرفت.
وي همچنين گفت: ماهواره دانشگاه امير كبير با نام «اوت ست» از ماهواره هاي سنگين با وزني بيش از 80 كيلوگرم است كه شايد با استفاده از ماهواره بر غير ايراني به فضا پرتاب شود اما تاكيد ما اين است كه روي نسخه اصلاح شده اين ماهواره نيز در دانشگاه امير كبير كار شود تا با استفاده از ماهواره بر سيمرغ در مدار قرار گيرد.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ اگر مسئولين به توصيه قرآن كريم و اهل بيت و رهبري معظم انقلاب در مورد وحدت و همدلي توجه مي كردند نمي بايست در كشور امام زمان(عج) مشكل گراني، تورم، نوسانات ارز و سكه و ... اينچنين مردم را بيازارد. متاسفانه به جاي حل مشكل با همدلي و وحدت به تقابل با يكديگر و جبهه گيري و حزب گرايي مشغولند كه اين امر مانع رفع مشكلات كشور و مردم مي شود.
5880---0911
¤ مسئولين دولت بايد هوشيار باشند دشمني را كه تا امروز به دليل مديريت انقلابي او را به حالت تدافعي نشانده ايم حال بخاطر سوء مديريت حالت آفندي عليه ما نگيرد. چرا كه در اثر اين غفلت و چنين اشتباهي تمام زحمت هاي كشيده شده به هدر مي رود.
ابوالقاسمي
¤ به نظر مي رسد عوامل پشت پرده بازار ارز و سكه در پي آنند تا اين وضعيت را تا انتخابات 92 ادامه دهند و فتنه ديگري بر پا نمايند لذا لازم است مسئولين امنيتي و قضايي با هوشياري زيادي وارد عمل شوند و با مسببين اصلي برخورد نمايند.
رجبي از گرگان - بندر گز
¤ اگر ما سرسوزني در مواضع خود نرمش نسبت به دشمن نشان دهيم آنها در برابر ما گستاخ مي شوند. اين گونه ابراز تمايل براي ارتباط با آمريكا نبايد مطرح شود. اين ساده لوحي است چون اگر ما بخواهيم نرمش در برابر آنها نشان دهيم و از مواضع خود در برابر غني سازي اورانيوم كوتاه بياييم آن ها گمان مي كنند تحريم ها موثر بوده است. دشمنان ما مثل گرگ هستند و نگاه درنده خويي دارند، منطق بر آنها حاكم نيست. زبان آنها زبان زور است. اينكه فكر كنيم اگر در برابر آنها كوتاه بياييم و آنها جواب خوبي را با خوبي مي دهند نهايت ساده لوحي است. هرچه از ما سرسختي ببينند كوتاه مي آيند و هر چه نرمش ببينند درنده خوتر مي شوند.
ايران منش
¤ روزنامه ايران در شماره مورخ 6/7/91 تيتر كرده همزمان با نطق تاريخي آقاي احمدي نژاد آقاي جوانفكر در ايران بازداشت شد. خطاب به گردانندگان اين روزنامه بنويسيد اولا هركس را نبايد با آقاي رئيس جمهور مقايسه بكنند. ثانيا در كجاي دنيا وقتي رئيس جمهور آن كشور در مسافرت خارجي به سر مي برد تمام دستگاهها بايد كار خودشان را تعطيل كنند، بنويسيد اين روش هاي غوغاسالارانه به جا مانده از دوره دوم خردادي ها كه مجريانش از قضا برخي از همانها هستند نخ نما شده و ديگر خريداري ندارد.
6654---0914 و 8516---0919
¤ متاسفانه با توجه به اينكه روز به روز شاهد افزايش دلار هستيم اكثر فروشندگان لوازم خانگي از فروش كالاهاي موجود در مغازه هاي خود خودداري مي كنند در حالي كه اين كالاها و لوازم را با نرخهاي قبل و با دلار ارزان تر خريده اند اما منتظرند تا كالاهاي خود را با قيمت گرانتر بفروشند!
7540---0912
¤ انفجارهاي تروريستي خونين در عراق كه سه زائر ايراني را به شهادت رسانده زير سر آمريكا است با سفر آقاي دمپسي به عراق و خط ونشان كشيدن و تهديد نوري المالكي ارتباط دارد، عراقي ها بخاطر اينكه بي طرفي در پيش گرفتند در حال مجازات هستند. تمام توطئه هايي كه محور غربي - صهيونيستي و ارتجاع عرب عليه سوريه در فاز نظامي كردند به بن بست رسيده است و يك علتش اين است كه امن ترين مرزهاي سوريه مرز عراق با اين كشور است. تمام خيانتها از مرز اردن و تركيه است و آنها مي خواهند جبهه عراق را براي سوريه ناامن كنند. بنابراين بايد بيدار بود و نسبت به اين قضايا هوشيار باشيم. ما بايد شيعيان عراق را تقويت كنيم و به آنها كمك كنيم.
يك شهروند
¤ از مسئولين سيما درخواست مي شود نسبت به راه اندازي شبكه دفاع مقدس اقدام نمايند تا به صورت ويژه به موضوعات مرتبط از جمله موسيقي، فيلم، سخنراني، شهدا و ايثارگران، يادبودها، اخبار، مصاحبه، خاطرات نوحه ها، آثار هنري، جشنواره ها و ... بپردازد.
5683---0912
¤ پيشنهاد بنده اين است كه كيهان در پايان تمام اخباري كه در خصوص به شهادت رسيدن افراد معترض به رژيم آل سعود در عربستان چاپ مي كند اين جمله را اضافه بكند كه «سازمان هاي حقوق بشر هيچكدام از اقدامات سركوبگرانه رژيم سعودي را مغاير با حقوق بشر ندانستند.» بلكه قدري خجالت بكشند.
3361---0936
¤دانشجوي دوره دكتري در خارج از كشور هستم. براي ثبت نام 2 هزار و 400 دلار بايد پول بفرستم و متاسفانه همين طور منتظر مانده ام تا دلار ارزان شود و بانكها به ما دلار بدهند. در اين شرايط آيا مگر غير از تجار و دلالان كس ديگري سود مي برد؟ ما دلار را براي ادامه تحصيل نياز داريم و قصد سوءاستفاده نداريم. دولتمردان بايد دست واسطه گران را در بازار ارز كوتاه كنند.
يك دانشجوي خارج كشور
¤خواستم از طريق اين ستون پاسخ خود را به يكي از مسئولين وزارت ارشاد كه به رغم موضع صريح وزير گفته است، در مورد چاپ كاريكاتور موهن در روزنامه شرق تذكر كتبي كفايت مي كرد اعلام نمايم با وجود اين آقايان در وزارت فرهنگ و ارشاد بايد هم وضع فرهنگي كشور اين قدر ناهنجار باشد.
يك جانباز دفاع مقدس
¤از دولت خدمتگزار درخواست مي شود از پروژه فولاد و نيروگاه فردوس خراسان جنوبي حمايت نمايند و موانع پيشرفت اين پروژه را برطرف كنند.
2773---0913
¤از مسئولين وزارت راه و شهرسازي و مسئولين ناجا درخواست مي شود نسبت به راه اندازي سرويس بهداشتي و تعبيه سطل هاي زباله در كنار پاسگاه هاي پليس راه از جمله پليس راه همدان-تهران و ساوه-همدان اقدام نمايند تا اطراف اين مراكز به محل زباله مردم تبديل نگردد.
0692---0918
¤ما حدود 10 هزار معلم آموزش و پرورش هستيم كه مدرك كارشناسي ارشد خود را در فاصله زماني 1/7/87 تا 29/12/87 ارائه كرده ايم ولي همترازي شامل حال ما نشده و يك ريال به حقوق ما اضافه نكرده اند. در حالي كه همكاران بنده كه مدارك كارشناسي ارشد خود را قبل يا بعد از اين دو تاريخ تحويل داده اند نزديك به 100 هزار تومان به حقوقشان اضافه شده است. چرا مسئولين امر اين تبعيض آشكار را مشاهده مي كنند و اقدام نمي كنند؟
9133---0912
¤منزل ما در بافت فرسوده قرار گرفته است. با وعده و وعيدهايي كه مسئولين از طريق رسانه ها دادند پاي كار رفتيم ولي الان بانك ها اعلام مي كنند بودجه براي پرداخت وام نداريم. حال مانده ايم با اين بلاتكليفي چه خاكي بر سر بافت فرسوده خود بريزيم.
اسفندياري
پاسخ شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
«در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه به تاريخ 21/6/1391، با عنوان «تعويض صندلي» به آگاهي مي رساند: «خط ياد شده جمعي ناوگان اتوبوسراني شهرستان كرج در استان البرز مي باشد و شهروند محترم جهت پيگيري مطلب مي توانند از طريق فرمانداري كرج اقدام نمايند.»
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 12
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 21/1/91 با عنوان ساماندهي پياده رو به اطلاع مي رساند:طبق اعلام حوزه معاونت امور شهري منطقه، با توجه به اينكه واحدهاي صنفي موتورسيكلت فروش در اين محدوده داراي راي تمهيدات از ماده 55 قانون شهرداري ها بوده، همه روزه صنف هاي مورد نظر توسط عوامل شهرداري تحت كنترل و بازديد قرار مي گيرد. در ضمن در طول مسير جايگاه هايي با هماهنگي راهور منطقه بعنوان توقفگاه طراحي شده و طبق هماهنگي با راهور، موتورسيكلت هاي متوقف شده در غير از اين مكانها جمع آوري و به پاركينگ راهور انتقال مي يابند.»
پاسخ شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
«در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه به تاريخ 21/6/1391، با عنوان «حركت اتوبوسهاي تندرو ميدان آزادي» به آگاهي مي رساند: برابر بررسي اتوبوسها در مبدا و مقصد خط بعد از ساعت 17 زمانبندي حركت اتوبوس ها در طول مسير و ايجاد فاصله در سرويس رساني به علت ترافيك سنگين معابر و تقاطع ها در نيمه دوم شهريور ماه، ورود موتورسيكلت و چرخ دستي به داخل لاين ويژه، وجود چراغهاي راهنمايي و همچنين مسدود بودن خيابان مولوي حد فاصل (ميدان محمديه تا تقاطع وحدت اسلامي) و تغيير مسير اجباري اتوبوسها بوده است. «عليهذا با عنايت به اينكه در حال حاضر خيابان مولوي با پيگيري فراوان گشوده شده و عوامل راهنمايي نيز با جلوگيري از ورود وسايل نقليه شخصي به داخل لاين ويژه افزايش سرعت در دستور كار مسئولين قرارگرفته است.»
¤ حدود 2ماه از درخواست وام ازدواج اينجانب از بانك صادرات مي گذرد ولي خبري از وام نيست. از مسئولين امر درخواست مساعدت دارم.
1342-0912
¤ براي تمدن و تاريخ كهن ما جاي تاسف دارد كه جوانان و نوجوانان ما پاي تلويزيون بشينند و افسانه جومونگ و غيره را تماشا نمايند در صورتي كه ايران مهد دليران افسانه اي است.
6890-0935
¤ از شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ درخواست مي شود نسبت به نصب پايه چراغ روشنايي روي پايه هاي اتوبوس برقي كه از قبل مشخص شده و فاز اول آن از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان شهدا چند سال قبل اجرا شد ولي فاز 2 آن از ميدان شهدا تا انتهاي خيابان 17 شهريور جنوبي نيمه كاره رها شده است اقدام نمايند. طي 3-2 سال اخير هر وقت پي گيري صورت گرفت مسئولين شركت قول مساعد دادند ولي تا به حال آن را عملي نكرده اند كه به نظر مي رسد از نظر اخلاقي نيز صحيح نباشد كه قول داد ولي عمل نكرد.
طاهري از كسبه خيابان 17 شهريور
¤ از مسئولين شعبه تامين اجتماعي شماره يك خيابان چهارباغ اصفهان درخواست مي شود به خانم هاي تحت امر خود ضرورت حفظ حجاب در محيط كار را گوشزد و با متخلفين برخورد نمايند. شايسته نيست كه برخي خانم هاي شاغل با آراستگي غيرشرعي و بدحجابي در سركار حاضر شوند.
5290-0913
¤ از مسئولين امر درخواست مي شود نسبت به نصب چند مانع سرعت گير در خيابان ورزش محدوده چهارراه نانوايي قويدل اقدام نمايند. نبودن سرعت گير، در نيمه هاي شب به علت سرعت بالاي خودروها منجر به تصادف مي شود و آسايش و آرامش همسايگان را مختل مي كند.
2074-0911
¤ با توجه به اينكه اهانت كنندگان به ساحت مقدس پيامبر اعظم(ص) همان حاميان فتنه گران داخلي در سال 88 بودند حال سران فتنه چه پاسخي به ملت در برابر اين اهانت ها دارند؟!
عليمرداني
¤ تفريحگاه هفت چشمه در روستاي آدران در جاده چالوس محلي براي كسب درآمد يك عده شده كه بدون ضوابط اقدام به اخذ ورودي از گردشگران مي كنند و معلوم نيست اين پول ها كجا مي رود؟
1342-0912
¤ ما بازنشسته ها چه گناهي كرده ايم كه پنج سال تمام بايد در انتظار دريافت طلب قانوني خود باشيم و با اين حال هيچ كاري صورت نگيرد.
8455-0912
¤ دول مستكبر يك خصلت مشترك دارند و آن عدم اتصال به خداي سبحان است. و همين مسئله عامل بدبختي هاي زنجيروار آنها مي باشد. از اين طرف بايد بگويم تاخدا بالاسر اين امت و بيرق اسلام بر دوش حضرت آيت الله خامنه اي مقام معظم رهبري است غمي نداريم.
8847-0919
¤ وقتي از سيماي جمهوري اسلامي ايران صحنه ايستادن تمام قد سران دوسوم كشورهاي جهان شركت كننده در اجلاس جنبش غيرمتعهدها در مقابل رهبر انقلاب را ديدم به وجد آمدم و به خودم گفتم خدايا فردا را هم به ما نشان بده تا مشاهده كنيم تمام سران دنيا در برابر قائم آل محمد(عج) دست به سينه ايستاده اند و عرض ادب به پيشگاه آن حضرت مي كنند.
3529-0912
¤ اگر واگذاري خط تلفن در كشور 24 ساعته است پس چرا بنده در شهرستان رشت دو ماه در نوبت تحويل هستم و خط تلفن من وصل نشده است جالب اينكه وقتي اعتراض مي كنيم صحبت از خط تلفن آزاد با قيمت بسيار گزاف مي كنند.
2569-0911
¤ به اطلاع مقامات مسئول برسانيد مشكلات فزاينده معيشتي و سقوط روز به روز ارزش پول كشور و كاهش قدرت خريد مردم اعتقادات مردم را نشانه گرفته است، چرا هيچ مقام مسئولي به اين تهديدات جدي توجه لازم را نمي كند؟
0767-0912
¤ حقيقتش را بخواهيد در نيمه دوم سال چون ساعات شبانه روز دست نمي خورد واقعا راحت هستيم و استرس نداريم. از نمايندگان مجلس مي خواهيم قانون بگذارند كه ساعت رسمي كشور را دست نزنند يعني اينكه تغيير داده نشود.
5834-0939
¤ سازمان فني و حرفه اي هزينه شركت در آزمون هاي مهارتي كار با رايانه را كه سال 90 مبلغ چهار هزار تومان بود امسال به 10 هزار تومان افزايش داده است. وقتي خود دولت به گراني دامن مي زند از ديگران چه توقعي داشته باشيم.
4178-0936
¤ كفار هر عملي كه عليه اسلام انجام داده اند سبب رشد سريع تر اسلام بين ملت ها و از سوي ديگر انسجام مسلمانان شده است. قدري تأمل در نتايج عمل مذبوحانه آمريكا و صهيونيسم عليه پيامبر اكرم روشنگر همين حقيقت است. چرا كه از معصوم نقل شده خداوند دشمنان ما را از احمق ها قرار داده است.
احمدي
¤ خوشا روزي كه گرم جنگ بوديم.
ميان رنگ ها بي رنگ بوديم
هركس شهادت را طلب داشت
حديث عشق و مستي را به لب داشت
خوشا تنهايي شب هاي سنگر
كه دل بود و تمنا بود و دلبر
5385-0918
¤ همان گونه كه قريش و قريشيان در گذشته نتوانستند سد راه پيامبر اكرم(ص) بشوند و آن حضرت را شكست بدهند امروز هم آمريكا و صهيونيسم در مقابل سپاه محمد(ص) محكوم به شكست هستند.
7404-0939
¤ علي رغم تأكيد اسلام بر مصرف درست و اينكه قرآن اسراف كنندگان را برادران شيطان ناميده است متأسفانه شاهد روشن بودن چراغ هاي بسياري از ادارات و سازمان ها و بانك ها و موسسات پس از ساعت اداري هستيم . من نمونه هايي را ذكر مي كنم: 80 تا 90 درصد چراغ هاي ساختمان موسسه مالي و اعتباري مهر وطن در خيابان انقلاب تقاطع دروازه دولت در تاريخ 30/6/91 پنج شنبه شب روشن بود 2-بانك صادرات منطقه 14،شهيد گيلكي شمالي از روز 4/6/ تا پايان تعطيلات 5 روزه تهران، لامپ ها روشن بودند و... همين كارها باعث افزايش خاموشي در كشور مي شود. جا دارد معاونت نظارت بر امور مؤسسات مالي و اعتباري تذكري جدي به اين متخلفان بدهد .
قاسمي
¤ اين روزها يك اتفاق بين المللي مهم درحال وقوع است. كنگره سياسي- عبادي حج يك فرصت طلايي است و حجاج و بعثه مقام معظم رهبري بايد از اين فرصت براي افشاگري عليه توطئه هاي دشمنان استفاده كنند و براي انديشيدن راهكارهاي موثر در مقابله يا هجمه هاي گوناگون صليبي كه جهان اسلام را آماج خود قرار داده استفاده كنند.
رضا ميهن دوست
¤ آمريكا در شرايط استيصال و درماندگي فعلي گروهك تروريستي منافقان را از ليست گروه هاي تروريستي خارج مي كند، و اين براي ما بايد زنگ خطري باشد. هر چند كه گروهك تروريستي منافقان متلاشي شد. اما عناصر اين گروهك مثل ويروس خطرناك محرك و مخرب هستند و بايد مراقب آنان بود .
يك شهروند
¤ ما به پخش فيلم زخم شانه حوا كه در اولين شب از هفته دفاع مقدس از شبكه يك سيما صورت گرفت به شدت اعتراض داريم در اين فيلم تمام ارزش هاي دفاع مقدس به سخره گرفته شد. اين فيلم جانبازان و اسرا را سرخورده و پشيمان نشان مي دهد و به شأن مادران شهدا توهين مي كند.
5503-0912
¤ از مسئولان بانك مركزي تقاضا دارم روند تعطيل شدن شعب بانك در منطقه شهيد پرور جواديه راه آهن را متوقف كنند. در ظرف چند ماه اخير بانك كشاورزي و صادرات را تعطيل كردند جواديه جمعيت زيادي دارد شايد مردم در اين منطقه اموال زيادي نداشته باشند، اما شعب بانكي در اين مناطق نبايد تعطيل شود.
يكي از اهالي محل
¤ اخيرا در شهرستان آمل گروهي سارق به سرقت از 50 منزل دست زده اند و تاكنون اقدامي در جهت دستگيري آنها صورت نگرفته است. نيروي انتظامي دست به كار شود.
قنبري
¤ گذر از اسلام هراسي به اسلام ستيزي توسط نظام سلطه و اهانت به نبي اعظم(ص) در قالب آثار به اصطلاح هنري و آزادي بيان فصلي نوين از ناتوي فرهنگي سازمان يافته عليه اسلام و مسلمين است اما همين ، فوران غيرت و نمايش وحدت امت اسلام را سبب شده است.
5854-0919
¤ رونمايي از سلاح هاي جديد در هفته دفاع مقدس خيلي ارزشمند است اما يك نكته اي كه نبايد از آن غفلت كرد اين است كه اتفاقات روزهاي دفاع مقدس را بايد مرور كنيم و رمز پيروزي خود بر جهان سلطه به رهبري غرب و صهيونيست را پيدا كنيم. رمز پيروزي ما تمسك به دين، ولايت و اطاعت از اهل بيت«ع» بود. در هيچ شرايطي نبايد از ولايت پذيري غافل شويم.
يك شهروند
¤ بانك ها بي حدوحساب به كارمندان شاغل خود پول مي دهند. بانك تجارت بنا به عناوين مختلف به پرسنل خود 4-5 ميليون پول داده و دوباره چند هفته بعد 400 هزار تومان پول برنج به پرسنل خود داده است. چطور شده براي شاغلان مشكل وجود دارد اما براي بازنشستگان كه 30 سال زحمت كشيده اند، هيچ مزايايي تعلق نمي گيرد.
اقبالي
¤ 450 هزار تومان حقوق مي گيرم و ماهيانه 250هزار تومان براي يك آلونك اجاره مي پردازم. شما بگوييد با 200هزار تومان پول باقي مانده چگونه شكم زن و بچه هايم را سير بكنم.
3419-0935
¤ در تاريخ 19/6 يك دستگاه ماشين لباسشويي خارجي به نام كندي خريداري كردم. خدمات پس از فروش متأسفانه هيچ خدماتي به ما نداده است و هر چه تماس مي گيريم كسي پاسخگو نيست. تسمه اين ماشين لباسشويي پاره شده و ما دستمان به هيچ جا بند نيست.
يك شهروند
¤ در خيابان شكوفه در منطقه 14 سكونت دارم چند ماهي است كه خطوط تلفن به خاطر پروژه هاي عمراني شهرداري قطع شده است و هيچ كس پاسخگو نيست. خط ها را فروخته و رفته اند و كسي به مردم جواب قانع كننده اي نمي دهد. تقاضاي رسيدگي داريم.
3056-0912
¤ شب ها خيابان هاي شهر را مي گردم و براي امرار معاش مقوا و كارتن جمع مي كنم. بنويسيد مسئولين كشور باورشان بشود كه مردم در مشكلات اقتصادي كمرشان خرد شده و كم آورده اند.
8539-0917
¤ در يادداشت روز يكشنبه2/7/91 روزنامه به درستي اعلام كرديد كه كميته چهارجانبه نمي تواند زمينه اي براي موفقيت و حل و فصل مسائل سوريه داشته باشد و هر كدام از اعضاي آن به دفع گروه ديگر مي كوشند.
معتقدم اصل تشكيل كميته چهارجانبه با چراغ سبز و اجازه اروپا و آمريكا و رژيم صهيونيستي انجام شده است البته تحليل آن جاي تعجب دارد اما تحليل هاي آينده آن را ثابت مي كند. فضاي احترام آميزي كه ايران براي مصر قائل است درحل مسائل خاورميانه خيلي زود هنگام است و كشورهاي اروپايي نيز اين موضوع را فهميده اند و مي خواهند در قالب كميته چهارجانبه، ايران را به وسيله كشورهايي مثل مصر فريب دهند، لذا ما بايد هوشيار باشيم.
يك شهروند
¤ از آنجايي كه قرار شد تمام شركت كنندگان دانشگاه آزاد چه پذيرفته شدگان و چه آنان كه پذيرفته نشدند، مجدداً انتخاب رشته نمايند، به نظر مي رسد، انتخاب رشته براي تكميل ظرفيت فعلاً بي مورد باشد.
شهرياري
¤ آمريكايي ها نمي دانستند به خاطر برگزاري اجلاس پرشوري كه در تهران برگزار شد چه كنند از اين رو دست به ساخت فيلم توهين آميز نسبت به ساحت مقدس پيامبراكرم(ص) اقدام كردند. البته دشمنان بدانند به زودي سرنگون مي شوند.
خانم اسفندياري
از قروه كردستان
¤ دشمنان ملت ايران بدانند كه مردم ايران با پيروي از رهنمودهاي رهبر انقلاب اسلامي بر تمامي مشكلات، تحريم ها و توطئه هاي آنها پيروز مي شوند. حاشا كه بسيجي ميدان را خالي كند.
امير مشاط زاده
¤ يكي از راه هاي ازدياد نسل، تسهيل ازدواج جوانان است وقتي بسياري از پسران جوان فاقد شغل و بيكارند و بسياري از شغل ها توسط خانم ها و نيز اتباع بيگانه اشغال شده جوانان چگونه مي توانند تن به ازدواج دهند؟!
9880-0917
¤ جا داشت به مناسبت بازگشايي مدارس حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته وزارتخا نه ها و سازمان ها و شركت ها چند روز زودتر واريز مي شد تا در تهيه كيف و كفش بچه ها مشكلي براي والدين پيش نيايد ولي متأسفانه برخي سازمان ها از جمله بيمارستان فاطمه الزهرا(س) رباط كريم حتي اول مهر نيز حقوق خود را دريافت نكردند!
1562-0919
¤ چطور مسئولين آموزش وپرورش به خطا مي گويند براي اولين بار روش3-3-6 در آموزش وپرورش پياده مي شود؟ درحالي كه اين روش در گذشته نه چندان دور عمل مي شده (شش سال ابتدايي سيكل اول و سيكل دوم) و كار جديدي نيست.
0358-0913
¤ داشت با قمقمه اش وضو مي گرفت، گفتم ظاهراً تجربه نداري آب لازمت مي شود، گفت: لازمم نمي شود مسافرم... و در همان عمليات آسماني شد. نثار روح مطهر شهدا و امام شهدا صلوات .
8681-0912
¤ يا رسول الله اي خاتم مهرباني و عشق؛ والله بشريت تا ابد مديون عاشقانه هاي شما در غار حراست.
6654-0914
¤ به مناسبت آغاز بازگشايي مدارس و دانشگاه ها و حوزه ها؛ هركه درس نا آموخته از روزگار، درس نياموزد از هيچ آموزگار.
3797-0911
¤ سرپرست خانوار 5نفره با بچه هاي قد و نيم قد هستم كه همسرم فوت كرده و مستأجرم كه كرايه منزلم چند ماه است عقب افتاده. از خيرين تقاضاي كمك دارم.
يك هموطن از شهريار
¤ از شهردار ناحيه2 منطقه2 درخواست مي شود نسبت به روكشي و آسفالت بلوار جنوبي شهداي صادقيه كه هيچ مشكلي نداشت و چند ماهي است با مته هاي مكانيكي به صورت ويرانه درآمده و رها شده است اقدام نمايند. برخي اخبار از اختصاص بودجه هشتصدميليون توماني براي اين امر شنيده مي شود درصورتي كه در پياده روهاي همان محل كه با موزائيك فرش شده آب هاي كثيف در زير موزائيك ها جا گرفته و با تردد مردم آبها به لباس و پاي عابرين پاشيده مي شود. تعمير پياده رو از كندن خياباني كه هيچ نيازي به اين كار نداشت ضروري تر به نظر مي رسد.
يكي از اهالي محل
¤ حضرت علي(ع) مي فرمايد: هر كس تقواي الهي پيشه كند، مردم او را دوست خواهند داشت.
3797-0911
¤ حضرت امام باقر(ع) مي فرمايد: هيچ خواري و ذلتي مانند خواري طمع نيست.
6263-0938
¤ خيلي از جانبازان پا به سن گذاشته اند. يكي از اين عزيزان همسر بنده بود كه با 70درصد جانبازي از دنيا رفت ولي مسئولين بنياد نخواستند يا نتوانستند به نحو مطلوب مشكلات او را مرتفع كنند. درحال حاضر شاهد هستيم كه در بنياد به جانبازان با شرايط مساوي خدمات يكسان داده نمي شود و كاملاً تبعيض وجود دارد. بنده همسر جانباز فوت شده اي هستم كه با اين تبعيض ها مي سازم و مي سوزم.
صفدريان
¤ از حقوق و بيمه همسرم كه چند سال پيش فوت كرد بهره مند بودم تا اينكه ازدواج مجدد كردم بلافاصله حقوق و بيمه ام را قطع كردند. همسر دومم بيمه نيست و از طرف ديگر دياليز مي شود. غرض اينكه نياز به كمك و حمايت مالي داريم. تو را به خدا مشكل ما را در اين ستون براي اطلاع مقامات مسئول و افراد نيكوكار بنويسيد بلكه گشايشي حاصل شود.
مالمير
¤ خوش به حال زلزله زده ها حداقل سقفي بالاي سرشان بود كه خراب شد و دولت از نو برايشان خواهد ساخت در هنگام وقوع زلزله پسرم گفت مامان اگر خانه ما خراب بشود جواب صاحبخانه را چي بدهيم؟!
يك فرهنگي
¤ شركت ميهن بستني حصيري را از پانصد تومان به هفتصد و درحال حاضر به هشتصد تومان رسانده و اگر همين روند تداوم يابد بايستي منتظر چند برابر شدن آن بود. پس مسئولين دستگاه هاي نظارتي چه مي كنند.
قاري
¤ 10 سال است كه تعاوني مسكن فرهنگيان شهرستان اسدآباد همدان حق 700 نفر از اعضاي فرهنگي اين تعاوني را ادا نكرده است و متأسفانه كسي نيز پاسخگو نيست از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
8254-0918
¤ از راهنماي و رانندگي شهرستان شاهرود مي خواهيم چراغ راهنماي تقاطع 12 فروردين- علامه مجلسي را براي تسهيل در تردد خودروها و روان شدن ترافيك راه اندازي كند.
5100-0919
¤ براي گرفتن پول بيمه تصادف به بيمه ايران مراجعه كردم در كمال تعجب مشاهده كردم از مبلغي كه كارشناس خودشان تعيين خسارت كرده بود 20درصد به عنوان ماليات كسر كردند و مابقي را دادند. لطفا بنويسيد از چه زماني بر مبلغ خسارات تصادفات ماليات تعلق مي گيرد كه ما خبر نداشتيم.
9654-0937
¤ در شهرك شهيد بهشتي افسريه به ويژه در محدوده اي كه به كوه هاي جنوب شرقي تهران منتهي مي شود از آنتن دهي تلفن همراه اول و ايرانسل خبري نيست. از مسئولين امر درخواست همكاري و مساعدت داريم.
4291-0935
¤ تنها پارك موجود در شهر جديد پرند كه مقابل ساختمان مخابرات شهرك نيز واقع شده شب هنگام روشنايي ندارد. با غروب خورشيد فضاي ناامني در پارك به وجود مي آيد در ضمن وسايل بازي مخصوص كودكان نيز همه شكسته است و قابل استفاده نيستند.
عباسي
¤ در شبكه ورزش سيما مسابقه فوتبال تيم ملي نوجوانان كشور با تيم لائوس پخش نمي شود و درست در همين ساعت اقدام به پخش بازي دو تيم خارجي از اين شبكه مي كنند. بدسليقگي مديران اين شبكه را چه كار بايد كرد؟
0556-0912
¤ خطاب به دست اندركاران فوتبال ملي و ليگ برتر كشور عرض مي كنم در چند سال گذشته با پول هاي كلاني كه براي عقد قرارداد با مربيان خارجي از بيت المال هزينه كرديد چه گلي بر سر فوتبال كشورمان زديد جز اينكه تحقير شديم. چرا از مربيان داخلي بهره نمي برند كه حداقل ارزي از كشور خارج نشود.
شاه صاحبي
¤ يك سال است كه در دادگاه مجتمع محلاتي حكم دريافت خسارت تصادف براي بنده صادر شده ولي به اجرا گذشته نمي شود. باور كنيد بابت كار خودم آن قدر ناراحت نيستم كه مي بينم اكثر مراجعين به دليل عدم رسيدگي به كارشان به نظام و مسئولين بدوبيراه مي گويند .
خدابنده
 


دلسوزي براي هاشمي به روش منافقانه گروهك ملي- مذهبي (خبر ويژه)

ارگان گروهك ملي- مذهبي در تحليلي نوشت: حكومت نمي خواهد شرايط فشار را بر هاشمي و خانواده اش از اين كه هست بيشتر كند اما هاشمي به استقبال خطر رفته و به تعبيري خود خواسته، فرزندانش را در دام حادثه انداخته است.
سايت ملي- مذهبي در تحليل خود همچنين به نسبت هاشمي و اصلاح طلبان پرداخت و نوشت: هاشمي در سالهاي بعد از اصلاحات دريافته كه فضا و گفتمان غالب تغيير كرده و بر آن است تا خود را به اين فضا نزديك كند هر چند در دوران اصلاحات نيز چنين ميلي داشت اما تماميت خواهي اصلاح طلبان اين اجازه را به او نداد اصلاح طلبان متزورانه او را به لجن كشيدند و آنچه كه در حق او نبود به او منتسب كردند و در نهايت نيز بعد از ضربه خوردن بسيار به دامن او بازگشتند، بازگشتي كه ديگر دير بود، هاشمي نه عاليجانب سرخپوش بود و نه فرد اول در اين قتل ها. او مي خواست تا اگر سكان دار اصلاحات نيست در اين ميدان مهره مهمي باشد كه اصلاح طلبان نگذاشتند. او را به اردوگاه دشمن راندند و با اين كار خود در اردوگاه مقابل استحكام و يكدستي اي به وجود آوردند كه قدرت عمل تعيين كننده اي را به آنها براي سركوب جنبش دموكراسي خواهي بخشيد. اما هاشمي ماند و اصلاح طلبان رفتند با اين تفاوت كه پشت به هاشمي آمدند و رو به سوي او از قدرت ساقط شدند. هاشمي در نهايت خواسته خود را پيگيري كرد و در انتخابات رياست جمهوري پيشين با خواسته هاي جنبش سبز پيوند خورد؛ هرچند محافظه كارانه. اين سايت گروهكي مي افزايد: تاريخ گواه اين است كه هاشمي توسعه طلب است هرچند آبادي را بدون آزادي مدنظر دارد كه تجربه نشان داده نشدني است اما اين تفاوت بسيار با كساني دارد كه در توهم امت اسلامي هستند. با اين وجود، با رفتارش در مورد جنبش سبز شايد بتوان گفت در ايده او نسبت به آزادي نيز تغيير ايجاد شده است. البته اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه او نگاه ابزاري به آزادي و عدالت دارد و نه وجودي. او مي خواهد محبوب و در قدرت باشد و اكنون پي برده كه اينها بدون دموكراسي ممكن نيست والا در بازي قدرت،اخلاق نزد او كمتر ارزشي دارد.
انتشار اين تحليل دوگانه و آميخته به مدح و ذم در حالي است كه تقي رحماني از اعضاي مركزيت گروهك ملي- مذهبي 30 فروردين امسال در مصاحبه با روز آن لاين خواستار استفاده از فضاهايي شده بود كه هاشمي ايجاد مي كند. به گفته وي هاشمي با اپوزيسيون و اصلاح طلبان متفاوت است اما طرفين مي توانند سوار قطار همسو شوند و ايستگاه هاي مشتركي داشته باشند.
رحماني در آن مصاحبه گفته بود: ملي- مذهبي ها براساس تنظيم رابطه شان با مشاركت و مجاهدين انقلاب در انتخابات مجلس ششم، رابطه شان با هاشمي را تنظيم كردند. من در سال 84 مخالف اين بودم كه از هاشمي حمايت كنيم، اما ملي مذهبي ها اين كار را كردند. جالب است كه مهندس سحابي در دوره هاشمي به زندان رفت و به قول خود هاشمي قرار بود كه رويش كم شود.
وي با بيان اينكه افراد رده بالا و مطرح ترين چهره هاي حزب مشاركت وارد پروژه حمله به هاشمي شدند، اظهار داشته بود: پيش از انتخابات مجلس ششم، سه نفر از اصلاح طلبان به دفتر مجله ايران فردا آمدند. من خودم در اين جلسه نبودم، اما از مهندس سحابي و هدي صابر نقل مي كنم. آن ها گفتند كه ما مي خواهيم عليه هاشمي ويژه نامه اي منتشر كنيم، شما هم با توجه به اينكه از همان ابتدا منتقد سياست هاي تعديل بوديد، مقاله اي در همين زمينه بدهيد. مهندس سحابي اما مخالفت كرده و گفته بود كه شما نبايد به هاشمي حمله كنيد. نقد هاشمي را اجازه دهيد ما كه اپوزيسيون هستيم انجام دهيم.
اين گروهكي مقيم پاريس درباره اين پرسش كه آيا هنوز مي توان روي هاشمي حساب باز كرد، مي گويد: بستگي به شرايط دارد و اينكه ما چه چيز را مي خواهيم. آقاي هاشمي منافع خودش را دارد و مي خواهد نظام را حفظ كند، اماكلاً نگاه هاشمي، يك نگاه بوروكراتيك است. بوروكرات ها بخشي از آزادي هاي مدني را مي دهند، اما هميشه نتيجه پروژه ها هماني نيست كه معماران آن تصور مي كنند. در موازنه قدرت خواست فرد مهم نيست، مهم اين است كه سمت و سوي فعاليت يك جريان به كجا مي رود.
وي با بيان اينكه بايد از فضاهايي كه بوروكرات ها ايجاد مي كنند استفاده كرد، افزود: براي وحدت هاي استراتژيك بايد به وفاداري افراد توجه كرد، اما براي استفاده از فضاهايي كه وجود دارد نياز به اين نيست. كما اينكه هاشمي هم نمي آيد با دموكراسي خواه ها جبهه تشكيل دهد. ممكن است كه قطار همسو شود و ايستگاه هاي مشتركي داشته باشد. همان طور كه سخنان وي در خطبه هاي نماز جمعه سال 88، با استقبال مواجه شد.

 


نشنال اينترست: زوال قدرت آمريكا نزديك شده است (خبر ويژه)

يك رسانه آمريكايي در گزارشي تصريح كرد زوال قدرت آمريكا و غرب اجتناب ناپذير شده است.
نشريه آمريكايي نشنال اينترست در مقاله اي كه به قلم كريستوفر لين به نگارش درآمده، به بررسي اين موضوع مي پردازد كه چگونه زوال غرب و آمريكا اجتناب ناپذير شد؟ نويسنده يادآور مي شود: وقتي قدرت هاي بزرگ با افول جايگاه جهاني خود روبرو مي شوند، سردمداران آن اين وضعيت جديد را انكار مي كنند. در آستانه سده بيستم، بريتانيا، افول هژموني جهاني كشور خود را به طور مبهمي تشخيص دادند. لرد ساليسبوري، سياستمدار انگليسي، سايه روشني از يك ايده را ترسيم كرد كه بيانگر ناگزيري روند زوال از يك سو و در عين حال انكار آن از سوي ديگر بود. او گفت كه «زمانه ميل به ادبار دارد. از اين رو، نفع ما در آن است كه حتي المقدور كمتر رويدادي رخ دهد.» ما امروز شاهد پديده اي مشابه در آمريكا هستيم، در اين جا نيز مسئله افول، سران ما را نگران كرده است. كلينتون و اوباما و رامني و ديگران با وجود مخالف خواني، به هرحال، نمي توانند مانع دگرگوني هاي واقعي جهاني بشوند؛ دگرگوني هايي كه در كليت خود، نظم بين المللي پس از 1945 را به مبارزه طلبيده اند. عصر استيلاي آمريكا رو به پايان است و متناسب با كاهش قدرت آن، توانايي اش نيز در اداره اقتصاد و امنيت جهاني رو به ضعف مي نهد.
تحليلگر نشنال اينترست (منفعت ملي) تصريح مي كند: درست آن است كه گفته شود «عصر آمريكايي» به پايانش نزديك مي شود و قدرت و نفوذ آمريكا در ساختار سياسي بين المللي به طور چشمگيري كاهش خواهد يافت. نظم كهنه پس از جنگ دوم در حال رنگ باختن است و البته طبيعي است كه مقامات ما آن را منكر شوند يا در صحبت با مردم آن را كمرنگ نشان دهند.
وي با اشاره به تحليل رفتن قدرت اقتصادي و سياسي آمريكا نوشت: ما شاهد واكنش هاي سيكلي و پي درپي هستيم كه به موجب آن قيد و بندهاي محدودكننده داخلي، به فهرست مشكلات آمريكا در صحنه جهاني افزوده مي شود. آمريكا با بحران فزاينده مالي كه او را وادار به كاهش هزينه ها مي كند و ظهور قدرت هاي نظامي و اقتصادي نظير چين مواجه است. افزون بر اين، رابطه حساسي ميان وضعيت اقتصادي و نظامي يك قدرت بزرگ از يك طرف و ميزان اعتبار و قدرت نرم و ظرفيت مذاكره و برنامه ريزي آن از طرف ديگر وجود دارد. همچنان كه شالوده هاي مادي نظم آمريكايي رو به فرسايش مي نهد، ظرفيت اين كشور براي شكل دهي نظم بين المللي از طريق تاثير گذاشتن، سرمشق شدن و دست و دل بازي كردن نيز نقصان مي يابد. و اين به ويژه در مورد آمريكايي كه از بحران مالي 2008 و ركود اقتصادي بزرگ ناشي از آن به تك و تا افتاده است، صدق مي كند.
كريستوفر لين خاطرنشان كرد: با توجه به آسيب ديدگي موقعيت آمريكا، جسارت قدرت هاي نوظهور براي تاثيرگذاري بر نظم موجود و بازسازي آن جهت تامين منافع و هنجارها و ارزش هاي خود بيشتر خواهد شد. پايان قريب الوقوع سلطه آمريكا و غرب در نظم كهنه جهاني، حاكي از گذاري نگران كننده و مبهم در عرصه سياست بين المللي است.
تحليلگر نشنال اينترست بحران اقتصادي پس از سال 2008 را نشانه صحت باور معتقدان به دوره زوال قدرت آمريكا و غرب ارزيابي كرده و مي نويسد: در دهه آينده چشم انداز تيره و تار مالي، آمريكا را تهديد مي كند. همچنين فراتر از معضلات ايالات متحده، پهنه جهان در حال بركشيدن ملت هايي است كه مصمم به بهره گيري از جابجايي قدرت از غرب هستند و اين قدرت به كشورهايي انتقال مي يابد كه زماني دراز محكوم به پيروي از قواعد بازي قدرت هاي جهاني بوده اند.
كريستوفر لين با تاكيد مجدد بر اينكه آمريكا طي دو دهه آينده با تصميمات دشواري روبرو خواهد شد و مجبور است بين بد و بدتر انتخاب كند، مي افزايد: ساختار قدرت جهاني در شرف تغيير است و به همراه آن استراتژي بزرگ ايالات متحده نيز اجبارا تغيير خواهد كرد. آمريكاييان هوشمند بايد با اين واقعيت كنار بيايند كه غرب نمي تواند براي هميشه از يك سلطه مقدر در سياست هاي بين المللي برخوردار باشد. آينده به احتمال بسيار در شرق شكل خواهد گرفت.
نويسنده خاطرنشان مي كند: تاريخ بي وقفه پيش مي رود.جهان ديگر آن روزهاي سرمست كننده پس از جنگ جهاني دوم نيست كه ايالات متحده رداي سروري جهان را بر دوش افكند و نظامي جهاني را پي ريخت كه حدود 70 سال دوام آورد. و نيز آن دوره شگفت انگيز 1989 تا 1991 نيست كه اتحاد شوروي فرو ريخت و آوار آن ذهن آمريكاييان را با توهمات نيرومند آمريكايي و عصر هژموني تك قطبي آمريكا انباشته ساخت. اكنون نظم كهنه دستخوش بحران و به پايان خود نزديك شده است حتي اگر ما نگاهي رمانتيك به آن داشته باشيم.
 


تحليلگر آمريكايي: بشار اسد بايد آدم كش ها را بكشد (خبر ويژه)

در حالي كه يك كارشناس آمريكايي معتقد است معارضان حكومت بشار اسد در واقع جوخه هاي مرگ خارجي و استخدام شده هستند، محافل رسانه اي مي گويند غرب در نبرد سوريه به حالت فلج درآمده است. همزمان گزارش ها حاكي از آن است كه سران گروه موسوم به ارتش آزاد سوريه به خاطر عدم استقبال مخالفان مجبور شده اند مجدداً به تركيه بازگردند.
هفته نامه فرانسوي نول ابزرواتور در تحليل وضعيت نبرد ميان حكومت سوريه و معارضان نوشت: در حالي كه مخالفان بشار اسد به دليل انشقاق و رقابت بر سر اقدامات مسلحانه در موضع ضعف قرار گرفته اند، جبهه حاميان غربي آنها نيز در برابر تحولات سوريه به حالت فلج و ناتواني درآمده است.
اين گزارش مي افزايد نيروهاي القاعده مي خواهند در كنار نيروهاي لائيك ارتش آزاد سوريه، در شمال اين كشور و در منطقه ادلب براي خود جايي باز كنند و در اين نبرد در كنار آنان قرار گيرند.
نوول ابزرواتور مي افزايد: دليل اين اتفاق از آنجا ناشي مي شود كه نيروهاي القاعده داراي تمكن مالي بسيار بالائي هستند، آنان به تجهيزات و سلاح هاي جنگي مجهزند و بطور مستقيم از سوي عربستان سعودي مورد حمايت هاي مالي قرار مي گيرند.
به نوشته نوول ابزرواتور از زماني كه گروه شوراي ملي در گردآوردن نيروهاي مخالف بشار اسد در زير يك چتر و تأمين مالي اين نيروها ناموفق ماند قاعده بر آن شد تا هر گروهي ساز خود را بزند و تنها به فكر خود باشد.
همزمان با گزارش نشريه فرانسوي، يك روزنامه چاپ تركيه از سرخوردگي سران گروه موسوم به ارتش آزاد سوريه و بازگشت آنها به تركيه خبر داد. به نوشته حريت سران ارتش آزاد كه پيش از اين گفته بودند مقر خود را به سوريه منتقل كرده اند، مجبور شده اند مجدداً به تركيه بازگردند.
اين روزنامه به نقل از يك منبع آگاه نوشت: سرهنگ «رياض الاسعد» و ژنرال «مصطفي الشيخ» سران ارتش آزاد سوريه براي يك روز به سوريه رفتند و پس از آنكه با عدم استقبال گروه هاي مخالف دولت سوريه در اين كشور مواجه شدند به تركيه برگشتند. برخي خبرها از كشته شدن رياض الاسعد حكايت مي كند.
يك عضو شوراي ملي سوريه گفت مخالفان دولت سوريه سران ارتش آزاد سوريه را به رسميت نمي شناسند.
در همين حال يك نويسنده و تحليلگر آمريكايي درباره علت درگير شدن تركيه در ماجراي سوريه گفت: در يك كلام تركيه درگير شده است زيرا عضو ناتو است و بايد به خواست ديگران تن دهد. واشنگتن ناتو را فرماندهي و دستورها را صادر مي كند. در واقع نزاع در سوريه، يك نبرد نيابتي از سوي غرب است.
استفان لندمن در گفت وگو با پرس تي وي خاطرنشان كرد: اين يك حمله طراحي شده از سوي غرب است. شبه نظامياني كه در سوريه هستند جوخه مرگ اند. از همان جوخه مرگ هايي كه در دهه 1980 به نيكاراگوئه حمله كردند. آن ها آدمكش و شبه نظاميان استخدام شده هستند. آن ها استخدام شده اند تا مردم را بكشند، ترور كنند، ترس به راه بياندازند.
وي مي گويد: اين اقدام براي تركيه هزينه دارد و با مخالفت داخلي از سوي مردم خود روبروست. مردم تركيه مي گويند دليل اينكه ما با كشوري كه سالها روابط حسنه داشته ايم و آنها پ ك ك را كنترل كرده اند، چيست؟ خب اگر موضوع مخالفت و تضاد داخلي در سوريه است كه اين تضاد در همه كشورها و از جمله آمريكا وجود دارد. تضادهاي بسياري در آمريكا وجود دارد. آن ها به خيابان ها نمي روند تا به مردم شليك و ساختمان ها را منفجر كنند.
لندمن درباره مقاومت دولت سوريه مي گويد: تا آن جا كه به اسد مربوط است كاري را انجام مي دهد كه هر رهبر مسئولي انجام مي دهد. سوريه از خارج و توسط آدم كش ها مورد حمله قرار گرفت. اين جوخه هاي مرگ از كشورهاي اطراف وارد شده اند. آن ها از ليبي و عراق و اردن مي آيند. اسرائيل خيلي درگير اين ماجراست. آمريكا با واسطه همه چيز را تأمين مي كند. اين به اصطلاح پول بشردوستانه اي كه اهدا مي شود، يك سرپوش است. اين سلاح آمريكايي هاست كه استفاده مي شود. اين افراد تأمين و فرماندهي مي شوند. سازمان سيا درگير است. نيروهاي ويژه آمريكا درگير مي شوند. سرويس جاسوسي انگليس درگير بوده است.
تحليلگر آمريكايي گفت: هر دولتي همان كاري را انجام مي داد كه اسد انجام داده است. او دارد با آدم كش ها و مهاجماني كه به كشورش آمده اند مبارزه مي كند. اگر آن ها به شيكاگو بيايند، پليس شيكاگو همين كار را با آن ها مي كند. اگر آن ها اين كار را نكنند. گارد ملي اين كار را مي كند. اگر آن ها نتوانند از پسش برآيند، تفنگداران نيروي دريايي وارد مي شوند. با اف-16ها مي آيند و از شر اين افراد خلاص مي شوند. آن ها را ريشه كن مي كنند؛ آن ها را مي كشند.
لندمن تصريح كرد: اگر من به جاي اسد بودم دقيقاً همين كار را انجام مي دادم و من به هيچ وجه آدم خشني نيستم. اگر مردم سوريه اسد را نداشته باشند تا از آن ها محافظت كند، چه كسي را دارند؟ اين ها جنايت جنگي نيستند. جنايات جنگي توسط مزدوران انجام مي شوند.
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14