(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 21  آبان  1391 - شماره 20354

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
برادران و آتش درگيري ! (يادداشت روز)
هواي سرد (گفت و شنود)
دور جديد مذاكرات ايران و آژانس23 آذر در تهران
كيهان و خوانندگان
نظر كدخدايي درباره اصلاح قانون انتخابات
آمانو:
ايران تصميم به ساخت سلاح هسته اي نگرفته است
سفير ايران نزد سازمان ملل خواستار شد
اقدام فوري جامعه بين الملل براي توقف اقدامات رژيم صهيونيستي در فلسطين
پريشاني در تل آويو از توانايي تحسين برانگيز مهندسان ايراني (خبر ويژه)
پيوند تأمل برانگيز فاطمه هاشمي با رسانه هاي ضد انقلاب (خبر ويژه)
ايران هسته اي اوباما را پير مي كند (خبر ويژه)
دو حزب حاكم در آمريكا با هم تراژدي مي سازند و با هم درز مي گيرند (خبر ويژه)
3 نسخه فروش در سطح استان و اينهمه آگهي دولتي! (خبر ويژه)


برادران و آتش درگيري ! (يادداشت روز)

يكي از نتايج و كاركردهاي دين در جامعه اسلامي ايجاد الفت و برادري و از ميان برداشتن كينه و عداوت است. در استدلال براي اين موضوع، مي توان صدها آيه قرآن را گواه گرفت و به سيره پيامبر بزرگوار اسلام(ص) استناد كرد. قرآن كريم در آيه 103 سوره آل عمران زماني كه مي خواهد از يكي از مهمترين نعمت هاي خدا بر مسلمانان مدينه ياد كند، خطاب به آنان كه بعد از رسيدن به نعمت برادري و امنيت، در حفظ آن كم توجهي كردند، مي فرمايد؛ ياد آوريد نعمت خدا را به خود، آن زماني كه دشمن يكديگر بوديد و ميان قلوب شما نسبت به يكديگر الفت داد تا آنجا كه به لطف اسلام، برادر شديد. شما در آن زمان بر حفره هايي از آتش بوديد- و آتش درگيري ميان شما هر لحظه شعله مي كشيد- و خدا آن را از شما بر گرفت. اما با اين حال ما در جوامع اسلامي به جاي آنكه فضايي آكنده از برادري و الفت ببينيم هر طرف كه نگاه مي كنيم خون و آتش مي بينيم چرا؟
امتي كه پيامبر بزرگوار ما با «اسلام» ساخت، امتي يكپارچه، فعال، موحد، متواضع، هدفمند، بيدار، متدين و انساني بود و مي توانست با «حداقل» ها به دستاوردهاي حداكثري دست يابد. از اين رو، مسلمانان در سخت ترين شرايط اقتصادي، سياسي و امنيتي توانستند امپراتوري هاي بزرگ را در ايران و روم از پاي در آورند و تمدني جديد را بر ويرانه هاي آنها بنيان نهند. مسلمانان حامل تمدن جديد در يك دوره بسيار كوتاه توانستند اسلام را به بلند آوازه ترين نام تبديل كرده و خود در پناه آن به موقعيت هاي عالي دست پيدا كنند. اما اين فضا استمرار پيدا نكرد. از يك سو مسلمانان بشدت درگير منازعات داخلي شدند و همانطور كه پيش بيني مي شد نتيجه آن فشل شدن و رو به ضعف گذاشتن (فتفشلوا و تذهب ريحكم) بود. از آن پس معرفي دين خدا به جوامع جاي خود را به حفظ موقعيت خود در منازعات داخلي داد و در اين ميدان بهترين شخصيت هاي اسلامي- و در رأس آنان اميرالمومنين و حسين بن علي عليهماالسلام- فدا شدند و جاي آنان را مسلمان نماهاي بي دين كه آشكارا احكام خدا را نقض مي كردند، گرفتند و به زودي از آن همه مجد و عظمت جز نام و نشاني در صفحه تاريخ باقي نماند.
وقتي آتش منازعه ميان گروههاي مسلمان شعله ور شد و جهان اسلام به چندين بخش تقسيم گرديد، دشمن شناخته شده بيروني به جاي آنكه يك تهديد جدي ديده شود يك فرصت مناسب تلقي گرديد و از اين رو آرام آرام سلاطين و امرايي در جهان اسلام روي كارآمدند كه عار نداشتند از اينكه «وابسته به دشمنان اسلام» ديده شوند. اين در حالي است كه خداوند متعال در قرآن كريم- از جمله در آيه 123 سوره نساء- مسلمانان را از اعتماد به سران كفر منع كرد، و متاسفانه امروزه مي بينيم كه اين طيف براي از پا درآوردن «عده اي از برادران» با كفار غربي هم پيمان مي شوند و عجيب تر اينكه همين موضوع در ميان جهان اسلام اعتراض چنداني را برنمي انگيزد. اين نشان مي دهد كه انحراف از اصول و مسلمات اسلامي در چرخه پرمشغله محيط و فضاسازي رواني آنچنان گم شده كه به چشم نمي آيد!
در اين ميان و درست از زماني كه ثابت شد نزاع گرم و مسلحانه غرب و اسلام به ضرر غرب و به نفع اسلام است، دشمنان صليبي كه از مسيحيت فقط صليب آن را قبول دارند، جنگ را در جغرافياي اسلام -آسياي غربي- نهادينه كرده و هر روز ورق جديدي از آن را به اجرا مي گذارند. يك روز غربي ها به نام مسئوليت بين المللي به يك كشور حمله مي كنند و روز ديگر اين جنگ را به گلادياتورها واگذار كرده و خود به تماشا مي نشينند. گلادياتورها در نقاط مختلف جهان اسلام به راه افتاده اند و خون مسلمان را با سهولت بر زمين مي ريزند. اگر آماري از شمار مسلمانان بي گناهي كه در درگيري هاي دو دهه اخير در كشورهاي اسلامي كشته شده اند گرفته شود، احتمالا به تعدادكشته هاي جنگ هاي جهاني كه در آن صدها لشكر در مقابل هم قرار گرفته اند بيشتر مي شود؛ اين همه در حالي است كه در اين درگيري ها حتي يك نفر مسلمان سود نبرده است.
در اكثر موارد وقتي رد پاي اين درگيري ها را دنبال مي كنيم به يك پل مي رسيم. اين پل «وهابيت» است كه نتيجه اين درگيري ها را به غرب منتقل مي گرداند. وهابيت از اواسط قرن 18- زماني كه سيطره انگليسي ها بر شبه قاره هند و مناطق اطراف آن رو به توسعه بود-، در منطقه نجد به وجود آمد. آنان از همان ابتدا شكستن قدرت مسلمانان از طريق درگيري و خونريزي را دنبال كردند. دامنه اين خونريزي از مكه و مدينه تا كربلا و نجف امتداد داشت. از اين رو وهابيون در فاصله سال هاي 1123 تا 1197 هجري به بزرگترين فتنه در ميان جوامع اسلامي تبديل شدند. آل سعود حدود 100 سال بعد به بازتوليد وهابيت روي آوردند تا دو هدف مهم تامين شود. يكي تحقق طرح انگليسي ها براي فروپاشي امپراتوري عثماني و ديگري سيطره خاندان فاسد آل سعود بر سرزمين وحي. وقتي اين دو هدف بزرگ تامين شد، غرب به وهابيت به عنوان مهمترين سلاح براي به زانو درآوردن مسلمانان دل بست و هر روز بر تقويت آنان و روزآمدكردنشان افزود. غرب كه با بنيان اسلام مخالف است، گسترش تفكر متحجرانه و قشري گرايانه وهابي را غنيمت شمرده و بر آن تاكيد مي كند. امروز مي بينيم كه از پاكستان تا ليبي هر روز خون صدها مسلمان به تيغ وهابي هايي كه به نيابت از آمريكا و رژيم صهيونيستي به ميدان آمده اند، ريخته مي شود. سعودي ها كه به خوان نفت به عنوان ميراث مسلمين مسلط شده اند، روزانه ميليون ها بشكه نفت را مي فروشند و با پول آن خون مسلمانان را در اين كشورها مي ريزند. وهابيت و نفت به عنوان دو سلاح كارآمد در دستان جنايتكاران قرار گرفته و جهان اسلام را كه براساس ميراث اسلامي بايد ميدان اخوت و الفت باشد به خونين ترين نقطه دنيا تبديل كرده است.
موضوع ديگري كه در اين صحنه از اهميت زيادي برخوردار است غفلت علما و برجستگان جهان اسلام است. اي كاش بر مبناي رهنمود قرآني، علماي اسلام دست به دست هم مي دادند و حفظ خون مسلمان كه حرمت آن با شدت تمام در قرآن ذكر شده است را به فرق مسلمان يادآور مي شدند و از هر خونريزي برائت مي جستند. ترديدي وجود ندارد كه اگر علماي اسلام در مقابل فتنه گران وابسته به كانون هاي برنامه ريز تروريزم قرار مي گرفتند، ما شاهد ريخته شدن خون مسلمانان از ميانمار تا ليبي نبوديم. در واقع علماي اسلام بايد مانند پيامبر اعظم(ص) كه وقتي شنيدند دو قبيله اوس و خزرج تحت تاثير گفتگوي تفاخرآميز و تمايزطلبانه ثعلبه بن غنم و اسعدبن زراره بار ديگر در آستانه جنگي خونين قرار گرفته اند، فوراً خود را به معركه رساندند و مانع رويارويي دروني مسلمين شدند، به ميدان مي آمدند و به مسئوليت خويش عمل مي كردند.
اي كاش در سطح نخبگان جهان اسلام، متفكريني مانند سيدجمال، اقبال، مودودي، شرف الدين و عبده پيدا مي شدند تا با حضور در ميان صفوف مسلمين دست هاي فتنه گر غرب در ميان مسلمانان را نشان مي دادند و علت العلل اين همه شكاف و نقار در ميان «برادران» را بيان مي كردند. درگيري شديد ميان مسلمانان درست در زمانه اي روي داده كه بيش از هميشه توجهات به سمت ناب ترين حقيقت هستي، يعني اسلام ناب محمدي(ص) معطوف شده و چه چيزي بيش از اين جنايت هاي خونين مي تواند مانع رسيدن حقيقت بر ذهن و دل پرسشگران شود. آيا همين يك دليل كافي نيست كه همت علما و نخبگان جهان اسلام مصروف فرو نشاندن شعله هاي ويرانگر اختلاف و درگيري در جهان اسلام شود؟ اي كاش كاغذ سفيدي به دست علماي اسلام داده و از آنان خواسته شود در پاسخ به اين سؤال كه «اگر رسول خدا- ص- همين امروز بازگردد، اولويت اول او چه خواهد بود؟» نظر خود را بنويسند. آيا غير از اين است كه همه يكصدا در پاسخ خواهند گفت «فرو نشاندن شعله هاي درگيري و نفرت ميان جوامع اسلامي»؟ پس آيا خود علما و نخبگان جهان اسلام اين وظيفه را برعهده ندارند و آيا اين نياز اولويت دار آنان نيست؟ اي كاش اين ندا از علماي شيعه در قم و نجف كه هميشه كانون بهم رساننده دل ها و دژ مقابله با نفوذ غرب بوده اند، به اقطار عالم برسد. بدون شك مراجع معظم تقليد در قم و نجف مي توانند پرچم بسيج بزرگ علما براي خاموش كردن شعله هاي درگيري را بر دوش بگيرند. البته همه مي دانند كه در اكثر اين درگيري ها خون برادران اهل سنت بوسيله گروه هاي سلفي و وهابي كه وابسته به حكومت عربستان هستند بر زمين ريخته مي شود. كما اينكه خون شيعيان نيز در بحرين، يمن، سوريه و... بدست نيروهايي بر زمين ريخته مي شود كه آشكارا تحت حمايت رژيم سعودي قرار دارند. با اين وصف كاملاً پيداست كه دفاع از حريم مسلمانان بيش از آنكه دفاع از حريم شيعيان باشد دفاع از حريم گروه هاي سني است.
بدون ترديد امروز كشاندن درگيري هاي سياسي و نيابتي به درگيري هاي مذهبي در دستور كار غرب قرار دارد و مهمترين راهكار غرب براي غلبه بر جهان اسلام به حساب مي آيد. اين موضوعي است كه حتي در مواضع رسمي سران غرب هم آمده است. چندي پيش ديويد پترائوس- كه اخيراً از سمت رياست سازمان سيا استعفا داد- در نطقي خطاب به اعضاي كنگره آمريكا گفت: «سياست هجوم به يك كشور ولو از توانايي اندكي برخوردار باشد، نادرست بوده و پيامدهاي خطرناكي به همراه مي آورد و اين در حالي است كه دشمن را مي توان در درون مرز خود درگير كرد بدون آنكه نيازي به اعزام يك عنصر نظامي نيز باشد». با اين وصف نبايد ترديد كرد كه هر چه جلوتر مي رويم تلاش دشمن براي تشديد درگيري ها در جهان اسلام و دشوارتر كردن حل اختلافات تحميلي بيشتر مي شود. بر اين اساس ما بايد طرحي بزرگ براي حل اختلافات در جهان اسلام و مقابله با نفوذ و برنامه ريزي غرب آماده كنيم و يك اجماع عمومي بخصوص در حوزه نخبگان براي توقف درگيري ها به وجود آوريم.
سعدالله زارعي
 


هواي سرد (گفت و شنود)

گفت: يكي از ضدانقلابيون فراري طي مقاله اي در سايت «روزآنلاين» نوشته است؛ همه ما گروه هاي اپوزيسيون بدون آن كه متوجه باشيم از گذشته خود توبه كرده ايم!
گفتم: چطور مگر؟!
گفت: نوشته است؛ همه ما از توده اي و فدايي اكثريت و اقليت و مجاهد (منافق) و ملي گرا و... براي مبارزه با امپرياليسم به ميدان آمديم ولي حالا به همان كشورهاي امپرياليستي آمريكا و اروپا پناهنده شده ايم! اين يعني چي؟!
گفتم: حالا هم كه آمريكا و اروپا مثل گذشته تحويلشون نمي گيرند.
گفت: اتفاقا همين «م-م» به اين موضوع هم اشاره كرده و نوشته حتي امپرياليست ها هم برخوردهاشون فرق كرده.
گفتم: يارو يك عمر به اربابش كولي داده بود و هنگامي كه ديگه از كار افتاده بود، ارباب بهش بي محلي كرد و يارو هم قهر كرد كه بره، اما ارباب صداش كرد كه بيا كارت دارم. يارو پرسيد؛ چيكار داري؟ و ارباب گفت؛ هوا سرده، در اتاق رو ببند و بعد برو گمشو!
 


دور جديد مذاكرات ايران و آژانس23 آذر در تهران

نماينده كشورمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد كه دور بعدي مذاكرات ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي 23 آذرماه در تهران برگزار مي شود.
«علي اصغر سلطانيه» در گفت وگو با ايسنا با اشاره به بيانيه سخنگوي آژانس درباره مذاكرات ايران و آژانس در 13 دسامبر با تاييد اين بيانيه افزود: ايران و آژانس در ادامه مذاكرات قبلي، دور ديگري از مذاكرات را 23 آذرماه (13 دسامبر) در تهران برگزار مي كنند.
«گيل تودر» سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي روز جمعه اعلام كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايران توافق كرده اند كه در تاريخ 13 دسامبر (23 آذرماه) مذاكرات بيشتري در تهران داشته باشند.
وي افزود: هدف از اين مذاكرات تكميل رويكردي ساختاري براي حل موضوعات باقي مانده مربوط به برنامه هسته اي ايران است.
در آخرين دور از مذاكرات ايران و آژانس در وين علي اصغر سلطانيه، نماينده دائم ايران در آژانس رياست هيات مذاكره كننده ايران را برعهده داشت و هرمان ناكارتس، معاون مديركل آژانس در امور پادمان ها نيز هيات آژانس را سرپرستي مي كرد.
پيش از اين، ايران و آژانس در بهمن و اسفند سال 90 در تهران و ارديبهشت، خرداد و شهريور 91 در وين با يكديگر بر سر تهيه مداليته و چارچوبي براي حل وفصل موضوعات باقي مانده بر سر برنامه هسته اي ايران مذاكره كرده اند، اما هنوز به توافقي بر سر چگونگي حل وفصل موضوعات دست پيدا نكرده اند.
ششمين دور از مذاكرات ايران و آژانس در حالي قرار است آذرماه در تهران برگزار شود كه ايران به عنوان عضو آژانس اصرار دارد مشابه مداليته (برنامه عمل) 2007 براي پايان دادن به آنچه از سوي آژانس مطالعات ادعايي ناميده مي شود، تدوين و توافق شود. اين در حالي است كه آمريكا و برخي كشورهايي كه مدعي دستيابي به اسنادي عليه برنامه هسته اي ايران هستند، آژانس را به شدت از توافق بر سر يك مداليته مشابه مداليته 2007 پرهيز داده و عملا تاكنون مانع حل وفصل مسائل ميان ايران و آژانس شده اند.
بروكسل ميزبان نشست 1+5 درباره ايران
يك خبرگزاري آمريكايي گزارش داد كه اعضاي گروه موسوم به 1+5 حدود دو هفته ديگر در نشستي در بروكسل درباره ايران مذاكره مي كنند.
خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از يك مقام غربي گزارش داد: مذاكره كننده ارشد آمريكا، انگليس، چين، فرانسه، آلمان و روسيه توافق كرده اند 21 نوامبر (اول آذر) در بروكسل با يكديگر به عنوان مقدمه اي براي از سرگيري احتمالي مذاكرات با ايران در اوايل سال آينده ديدار كنند.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ به اين تروريست ها در سوريه و حاميان شان بگوييد با بمب گذاري در جوار حرم مطهر و نوه گرامي رسول اعظم(ص) حضرت زينب(س) و ريختن خون هاي ناحق مردم مسلمان و مظلوم سوريه مي خواهيد حقوق بشر و آرامش را براي آنها به ارمغان آوريد؟ دختر مظلوم شيعه چه ظلمي در حق شما كرده كه او را سر مي بريد؟ بأي ذنب قتلت؟
6814---0916
¤ سوره مباركه آل عمران/ 105: مانند كساني مباشيد كه دچار تفرقه شدند آن هم پس از اينكه نشانه هاي روشن به آنان رسيد.
2915---0219
¤ ژاپني ها به صداقت كردار و گفتار معروف هستند اما فردي كه رئيس آژانس اتمي شده اصلاً با خصوصيات مثبت مردم خوب ژاپن شباهت ندارد. ملت ژاپن كه اولين قرباني بمب اتم آمريكا هستند چگونه اجازه داده اند كه فردي به عنوان ثناگوي امپرياليسم قاتل هموطنانش در اين جايگاه قرار گيرد؟
نصيري
¤ جريان فتنه و جريان انحراف هر كدام به مانند يك لبه قيچي هستند كه در يك نقطه به هم مي رسند.
4147---0739
¤ از سران سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست مي كنم مشكل اشتغال جوانان را در اولويت اول قرار دهند.
3413---0916
¤ آيا فكر نمي كنيد اين گرفتاري ها و مشكلاتي كه براي كشور پيش مي آيد نتيجه بي تقوايي و حب دنيا باشد كه برخي مسئولين و مردم دچار آن شده اند؟ و از مسير شهدا و امام و رهبري معظم و عزيز دورافتاده اند؟ شك نكنيد.
8157---0915
¤ مسئولان بايد در مورد ورود كالاها دقت بيشتري به خرج دهند. واردات خودرو در كنار لوازم خانگي ضروري نبايد ذكر شود. چون اين خودروهاي وارداتي فقط در اختيار قشر ثروتمند جامعه است و از نظر اقتصادي براي كشور منفعتي به دنبال ندارد. اولويت هاي وارداتي بايد در خدمت عموم جامعه و مثلا درمان بيماران جامعه باشد. با اين ارزها مي توان داروهاي خاص بيماران را وارد كرد. بنابراين در مورد تصويب قانون براي اولويت هاي ثبت سفارش نيز بايد تجديدنظر صورت گيرد و اولويت هاي 9 و 10 نيز مورد بازنگري قرار گيرد.
علي اميدوار
¤ دولت بايد جلوي واردات قاچاق كالا را بگيرد. بدين ترتيب مردم در برابر تحريم ها بهتر مقاومت مي كنند. ما پشت نظام هستيم به شرط آنكه دولت هوشيار باشد.
2682---0912
¤ برخي هستند كه نمي خواهند مردم روي آرامش ببينند تازه تب بازار ارز پايين آمده كه در جرايد مي خوانيم پروازهاي داخلي 70 درصد گران شده است. آيا اعلام اين خبرها در چنين روزهايي درست است؟ وقتي هنوز قيمتي افزايش نيافته چرا اعلام مي كنيد ضمناً افزايش 70 درصدي تمام بازار را متشنج مي كند. اگر قرار است افزايش در قيمت ها صورت گيرد بايد با يك شيب ملايم باشد نه اينكه به يكباره 70 درصد قيمت افزايش يابد.
ميرزاخاني
¤ ما اهالي محل مسيل منوچهري از يگان تجسس نيروي انتظامي و كلانتري 128 نارمك براي برخورد با اراذل و اوباش و سارقين و مزاحمين نواميس منطقه و حفظ امنيت براي خانواده ها قدرداني مي كنيم.
جمعي از اهالي محل مسيل منوچهري شهيد قره حسنلو
¤ گراني ها باعث شده اصلاح طلبان زبان درآورند يادشان رفته كه مردم بارها و بارها به خاطر عملكردهاي بسيار بد آن ها چگونه دست رد به سينه شان زده اند حالا هم به خاطر اين شرايط نبايد فكر كنند كه شايد مردم به آنها رويكردي داشته باشند.
0538---0935
¤پدرم با داشتن 18% جانبازي و 27 ماه حضور در جبهه سال گذشته بازنشسته شدند. او پس از 30 سال خدمت 25 ميليون پاداش گرفت ولي فوتباليست ما در يك بازي 90 دقيقه اي 25 ميليون گرفت و اين علاوه بر دريافتي هاي ميلياردي است. از مسئولين مي خواهم در خصوص اجراي عدالت بيشتر دقت نمايند.
6078---0912
¤يكي از مشكلات اهالي بخش جنگل از توابع رشتخوار استان خراسان رضوي كمبود آب است و براي رفع اين مشكل ضرورت دارد، پروژه انتقال آب استان خراسان رضوي به طول 60 كيلومتر با رفع كمبود اعتبارات مورد نياز در اسرع وقت به اجرا درآيد. لذا از مسئولين ذي ربط درخواست رسيدگي به موضوع را داريم.
محمدمهدي خامسي
¤از شوراي عالي استانها درخواست مي شود با توجه به مصوبه دولت مبني بر تغيير استخدام نيروهاي شركتي نسبت به اجراي آن در شهرداري ها اقدام نمايند.
3413---0916
¤بنده بازنشسته ارتش هستم جا دارد از ارتش به علت پرداخت كامل و بموقع مطالبات بازنشستگان تقدير و تشكر كنم.
8865---0912
¤پنج شنبه گذشته شاهد بودم كه معاون رئيس جمهور سركار خانم مجتهدزاده پس از خروج از همايش «خانواده آسماني» شخصا اقدام به گرفتن تاكسي نموده و محل را ترك كردند. اين گونه رفتارها الگويي براي سايرين است.
محمدزاده
¤چرا شهرداري منطقه 15 در ساخت پل بزرگراه امام علي(ع) اين قدر كند عمل مي كند و ما ساكنين محله خيابان شهيد ناصري را در آلودگي هوا و صوتي تردد ماشين ها و گردوغبار رها كرده است. شايسته است شوراي شهر سري به اين پروژه بزند.
جمعي از ساكنين محله نفيس
¤از مسئولين شركت واحد درخواست مي شود اتوبوسهاي تندرو به صورت عادي و سريع السير براي خطوط در نظر گرفته شود كه سريع السيرها جز در چند ايستگاه مهم توقف نكنند تا وقت كمتري تلف شود.
3735---0912
¤چرا اداره استاندارد وزارت صنايع بر كيفيت قطعات خودرو نظارت نمي كند كه سمند 7EF صفر كيلومتر اين همه اشكال در موتور، باك بنزين، باطري، روغن ريزي، ترمز و داشته باشد؟ آيا نبايد با چنين خودروسازاني برخورد كرد؟
3792---0912
¤تعداد صندلي ها در ايستگاه مترو شهدا كم است مسافران در اين ايستگاه مجبورند مدت زيادي سرپا باشند تا قطار وارد مترو شود. از مسئولان تقاضاي رسيدگي داريم.
يك شهروند تهراني
¤از طريق همراه اول پيامك مي دهند كه براي ثروتمند شدن و به فلان شماره پيامك بزنيد، پسرم گول اين پيامك ها را خورده و يك پيام فرستاده است از آن روز به بعد دقيقه به دقيقه پيام مي دهند و 05 هزار تومان از ما پول گرفته اند.
7573---9091
 


نظر كدخدايي درباره اصلاح قانون انتخابات

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اگر مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات با وظايف نظارتي شوراي نگهبان مغايرت داشته باشد مورد ايراد قرار مي گيرد.
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص نظر شوراي نگهبان در مورد اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: ارائه نظر نهايي شوراي نگهبان در مورد اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات منوط به دريافت مصوبه از سوي مجلس و بررسي آن در جلسه عمومي با حضور اعضاي شوراي نگهبان است.
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي نگهبان اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات را به صورت غير رسمي هم مورد بررسي قرار نداده است؟ گفت: نظرات شوراي نگهبان در مورد اصلاح قانون انتخابات فقط در حد كارشناسي بوده است. كارشناسان ما فقط در جلسات مجلس حضور داشتند و نظرات كارشناسي خود را ارائه داده اند.
سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما تشكيل هيئت نظارت كه در قانون جديد انتخابات به آن اشاره شده، با قانون اساسي مغايرت دارد يا نه؟ اظهار داشت: ما هنوز مطمئن نيستيم اين مصوبه به كجا مي رسد و آيا در صحن علني هم مورد تصويب قرار مي گيرد يا خير؛ قطعا اگر مصوبه مجلس با وظايف نظارتي شوراي نگهبان مغايرت داشته باشد، مورد ايراد قرار مي گيرد اما اگر مغايرتي نداشته باشد شوراي نگهبان هم آن را تاييد مي كند.
وي در خصوص جمع آوري امضا براي تاييد رجل سياسي يا مذهبي بودن افراد هم تصريح كرد: در مورد رجل سياسي و مذهبي بودن ابهام وجود دارد و بايد اين ابهام به گونه اي رفع شود. فكر مي كنم اعضاي شوراي نگهبان اين موضوع را نپذيرند كه محدوديت هايي براي تاييد رجل سياسي و مذهبي بودن قرار بگيرد چرا كه ممكن است اين شرايط در دوره اي متفاوت باشد و اختيارات شوراي نگهبان را محدود كند بر همين اساس احتمال نپذيرفته شدن اين موضوع وجود دارد.
 


آمانو: ايران تصميم به ساخت سلاح هسته اي نگرفته است

مدير كل آژانس بين المللي برخلاف برخي ادعاها در گزارش اخير خود درباره برنامه هسته اي كشورمان اذعان كرد كه هيچ گاه اعلام نكرده ام كه ايران درباره ساخت سلاح هسته اي تصميم گرفته است.
«يوكيا آمانو» روز جمعه در گفت وگو با روزنامه «راسيسكايا گازتا» اظهار داشت: در گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد نمي شود كه ايران صاحب سلاح هاي هسته اي شده و ما هرگز به اين مسئله تاكيد نكرده ايم.
وي افزود: ما همچنين اعلام نكرده ايم كه ايران درباره ساخت سلاح هاي هسته اي تصميم گرفته است، ولي گفتيم كه اطلاعاتي مبني بر دخيل بودن اين كشور در فعاليت معطوف به ساخت دستگاه هاي انفجاري هسته اي در اختيار داريم.
مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اضافه كرد: ما از اين اطلاعات نتيجه گيري نكرده و مي خواهيم كه نمايندگان ايران با ما ملاقات كنند و اين مسئله را روشن نمايند.
وي با تاكيد بر اينكه مي خواهيم با ايران همكاري بيشتري داشته باشيم، تاكيد كرد: آژانس درباره خطرناك بودن اين فعاليت قضاوت نمي كند. ما بايد دستگاه ها و مواد را كنترل كنيم. ما مي خواهيم با تهران تعامل بيشتري داشته باشيم.
آمانو همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه چيزي باعث شد كه دور جديد مذاكرات با ايران درباره برنامه هسته اي اين كشور كه قرار بود در ماه اكتبر سال 2012 برگزار شود، به تعويق بيفتد، گفت: بايد گفت كه ما با ايران از قبل درباره اين ملاقات توافق نكرده بوديم. شوراي احكام آژانس در نوامبر سال 2011 طي قطعنامه اي از ايران درخواست كرد گفت وگوها را فعال تر كند. آژانس چند هيأت نمايندگي سطح بالا را به ايران فرستاد كه من نيز به ايران رفتم.
وي يادآور شد: اينجانب 17 سپتامبر با فريدون عباسي معاون رئيس جمهور ايران ملاقات داشتم و ما به او صريحا اعلام كرديم كه مي خواهيم در آينده نزديك با تهران مذاكرات انجام دهيم.
به گزارش ايرنا، آمانو افزود: بعد از آن به سفارت ايران در وين مراجعه كرده و انتظارات خود را در رابطه با اين ملاقات ابراز نموديم. پيشنهاد كرديم تاريخ مشخص مذاكرات تعيين شود و در حال حاضر منتظر پاسخ طرف ايراني هستيم. لذا درست نيست بگوييم بايد ملاقاتي در ماه اكتبر برگزار مي شد، زيرا تاكنون درباره اين ملاقات توافق حاصل نشده است و لذا امكان ندارد كه اين ملاقات هماهنگ نشده به تعويق افتاده باشد.
 


سفير ايران نزد سازمان ملل خواستار شد

اقدام فوري جامعه بين الملل براي توقف اقدامات رژيم صهيونيستي در فلسطين

سفير و معاون نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوري جامعه بين الملل براي توقف اقدامات رژيم صهيونيستي در فلسطين شد.
اسحاق آل حبيب، سفير و معاون نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد در نيويورك در نشست كميته ويژه سياسي و استعمارزدايي مجمع عمومي اين سازمان كه به منظور بررسي گزارش تحقيقي اين كميته در مورد اقدامات رژيم صهيونيستي در نقض حقوق مردم فلسطين و ديگر سرزمين هاي اشغالي عربي تشكيل شده بود، به نمايندگي از جنبش عدم تعهد از تداوم نقض حقوق بشر، شهرك سازي و محاصره غزه در فلسطين اشغالي ابراز نگراني كرد و خواستار اقدام فوري و عملي جامعه بين المللي براي متوقف كردن اينگونه اقدامات رژيم صهيونيستي شد.
سفير و معاون نمايندگي كشورمان يافته هاي گزارش كميته ويژه سياسي به ويژه در زمينه دستگيري و زنداني كردن گسترده فلسطيني ها، تخريب خانه فلسطيني ها و شهرك سازي، خشونت گسترده شهرك نشينان عليه فلسطيني ها و تداوم محاصره غزه را موجب نگراني جدي دانست و تاكيد كرد: جنبش عدم تعهد خواستار اجراي توصيه هاي اين گزارش، احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين المللي توسط رژيم صهيونيستي در سرزمينهاي اشغالي فلسطين و پايان مصونيت از مجازات اين رژيم مي باشد.
آل حبيب توجهات را به بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در سرزمين هاي اشغالي فلسطين جلب كرد و افزود: جنبش عدم تعهد نگران اعمال غيرقانوني رژيم صهيونيستي با هدف جابجايي و انتقال شهروندان فلسطيني از مناطق استراتژيك در سرزمين هاي اشغالي فلسطين از جمله بيت المقدس شرقي شامل تداوم شهرك سازي گسترده، ساخت ديوار، اخراج به زور، تخريب خانه ها و فسخ اقامت فلسطيني ها مي باشد.
 

پريشاني در تل آويو از توانايي تحسين برانگيز مهندسان ايراني (خبر ويژه)

 

توانمندي هاي ايران در زمينه عمليات سايبري و توليد هواپيماهاي بدون سرنشين، توانمندي ارتش اسرائيل و آمريكا را با ترديد مواجه كرده است.
روزنامه ايتاليايي لارپوبليكا در بسط اين تحليل خود نوشت: پيشرفت متخصصان و فناوران ايراني، غرب را در حيرت و نگراني فرو برده است. آنها در جنگ الكترونيك و سايبري به انضمام هواپيماهاي بدون سرنشين پيشرفت زيادي كرده اند. اكثر فعاليت هاي سايبري به طور مخفيانه انجام مي شوند و اين مسئله در حال تبديل شدن به واقعيت در تنش هاي اعلام شده بين ايران و اسرائيل است. شكي نيست كه غرب در اين باره نگران است. نفوذ هواپيماي بدون سرنشين ايراني به اسرائيل موجب نگراني شديد فرماندهان ارتش اسرائيل شد چرا كه جاي تعجب نيست اگر ايران پروژه هاي پيشرفته تري در زمينه هواپيماهاي ياد شده با ويژگي فرار از رديابي و توانمندي بسيار براي جنگ الكترونيك و سايبري داشته باشد.
اين روزنامه با اشاره به شكار هواپيماي فوق مدرن آر كيو 170 آمريكا (موسوم به هيولاي قندهار) در سال گذشته مي نويسد: ايراني ها پس از نشاندن اين هواپيما و تجزيه آن شناخت كامل تري از اين نوع هواپيماها بدست آورده اند. بدين ترتيب مي توان گفت هواپيمايي كه به اسرائيل نفوذ كرد، تنها يك آزمايش از سوي ايراني ها بوده و آنها در زمينه توسعه انواع هواپيماهاي بسيار پيشرفته تر مشغول به كار هستند.
لارپوبليكا گزارش مي دهد: هواپيماي بدون سرنشين ابابيل، سيستمي توانمند براي جنگ الكترونيكي، جمع آوري اطلاعات و ارسال آن، و نيز ارتباطات آن لاين دارد و براي از كار انداختن دفاع الكترونيك اسرائيل و آمريكا طراحي شده است. اما آنچه هراس بيشتر ارتش اسرائيل را موجب شده اين است كه متخصصان و مهندسان ايراني موفق شده اند همين مدل را كه برد 150 كيلومتري دارد، بهسازي كرده و هواپيماهايي با برد 2هزار كيلومتر بسازند. گزارش ها نشان مي دهد يكي از همين مدل ها عليه ناوگان پنجم آمريكا و با موفقيت آزمايش شده است.
روزنامه مذكور در ادامه گزارش خود مي نويسد: چيزي كه غيرقابل انكار است اين است كه پيشرفت هاي فناوري ايران موجب ترديد در توانمندي ارتش اسرائيل و آمريكا شده و احتمالا هدف آخرين مانور مشترك واشنگتن و تل آويو، آزمايش قدرت دفاعي در اين زمينه بوده است. پهپاد ايراني كه به آسمان اسرائيل [فلسطين] نفوذ كرد، در طول همه سواحل شمالي تا جنوبي و روي ذخائر گازي و حتي بندر «حيفا»، نيروگاه هاي برق و پادگان هاي نيروي دريايي در حيفا و «آشاد» پرواز كرده كه امري باور نكردني است. گفته مي شود پس از بررسي قطعات هواپيماي سرنگون شده، اسرائيل دريافته اين هواپيما از فيبر شيشه ساخته شده كه يك ماده غيرقابل رديابي است و تاكنون فقط آمريكا در صنعت هوايي خود از آن استفاده مي كرد.
لارپوبليكا بر همين اساس، توان مهندسان ايراني را تحسين كرد و نوشت: مهندسان ايراني بنامي وجود دارند كه در صنايع دفاعي و نظامي كشور خود فعاليت دارند. اكنون نتايج تلاشها و فعاليتهاي آنان در حال ثمر دادن است و همين موضوع، موجب پريشاني روزافزون اسرائيل و آمريكا شده است.
در همين حال موضوع حمله جنگنده هاي ايران به يك هواپيماي بدون سرنشين آمريكا در خليج فارس كه از سوي وزارت دفاع اين كشور اعلام شده بازتاب گسترده اي در محافل رسانه اي داشته است.
«ال موندو» و «ال پاييس» از جمله اين روزنامه هايي هستند كه به اين موضوع پرداختند و تصريح كردند اگرچه پنتاگون مي گويد دو بار شليك جنگنده هاي ايراني به هواپيماي بدون سرنشين آمريكا اصابت نكرده، اما اينكه ايران توان شناسايي و شكار آنها را دارد، موجب نگراني كاخ سفيد و پنتاگون شده است.
«ال پاييس» در گزارش ديگري نوشت: اينكه كسي در درون اسرائيل از طرح بنيامين نتانياهو نخست وزير اين رژيم براي حمله به ايران حمايت نمي كند و آمريكا هم با آن مخالف است، را همه مي دانند اما حالا معلوم شده است حتي ارتش و موساد هم با اين اقدام نتانياهو موافق نيستند.

 


پيوند تأمل برانگيز فاطمه هاشمي با رسانه هاي ضد انقلاب (خبر ويژه)

 در پي انتقال مهدي هاشمي به يكي از بيمارستان هاي تهران و بازديد هاشمي رفسنجاني از فرزندش، فاطمه هاشمي دختر او به صورت تلفني با شبكه تازه تأسيس ضد انقلاب كه با حمايت اسرائيلي ها شروع به كار كرده با نام «رها تي وي» مصاحبه كرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين شبكه ضد ايراني كه با محوريت اميرحسين جهانشاهي «عنصر برانداز و عامل موساد» تأسيس شده، با خيال خام اجماع گروهك هاي مخالف جمهوري اسلامي و پيوند ميان فتنه گران اصلاح طلب و مزدوران ملكه در شبكه فارسي بي بي سي و سالخوردگان صداي آمريكا راه اندازي شده است.
جهانشاهي عامل وابسته مستقيم موساد و مؤسس اين شبكه تلويزيوني در گفت وگو با شبكه خبري «راشاتودي» اظهار اميدواري مي كند كه انگليس كه خواهان به زانو درآوردن نظام ايران است، از شبكه تلويزيوني رها كه تغيير سياسي در ايران را در دستور كار دارد، حمايت كند.
يكي از همكاران اين شبكه علي اصغر رمضانپور معاون مهاجراني وزير ارشاد در دولت اصلاحات است كه در بي بي سي فارسي به عنوان كارشناس و دبير يكي از سرويس هاي آلت دست اين رسانه سلطنتي بوده است. وي هم اكنون در تلويزيون رها تي وي با عنوان مدير و سردبير ارشد در كنار احمد رفعت كارشناس و خبرنگار قديمي صداي آمريكا مشغول به فعاليت شده است.
گفتني است فاطمه هاشمي مصاحبه هاي مشابهي نيز با سايت ضد انقلابي كلمه و سايت وابسته به گروهك ملي- مذهبي (مديريت شده از پاريس) انجام داده و طي آن به نهادهاي قضايي و امنيتي اهانت و ايراد اتهام كرده است! در همين حال نامه اي با امضاي «خانواده هاشمي»(؟!) در سايت ها منتشر شده كه طي آن گفته شده مهدي هاشمي تمارض نمي كند و واقعاً مريض است. مهدي هاشمي 3 سال در لندن اقامت داشت و 40 روز پيش به كشور بازگشت. او يك روز بعد براي بازجويي و رسيدگي به اتهاماتش بازداشت شد.
مهدي هاشمي هفته گذشته با درخواست خانواده هاشمي به بيمارستان دي منتقل شد و مورد آنژيوگرافي قرار گرفت. وي پس از پايان انجام معاينات پزشكي به زندان منتقل شد اما همين امر با هياهوي برخي نزديكان از جمله فاطمه هاشمي مواجه شده است. نكته قابل تأمل در اين ميان فرد يا افراد آلوده اي هستند كه ارتباط وي با رسانه هاي ضد انقلاب را فراهم مي كنند.
 


ايران هسته اي اوباما را پير مي كند (خبر ويژه)


يك سايت خبري آمريكايي با انتشار عكس پيري زودرس، چهره باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در سال 2016 را پيش بيني كرد.
نشريه آمريكايي بلومبرگ بيزنس ويك با درج تصويري از اوباما چهره چهار سال آينده اوباما را نشان داد كه در آن نشانه هاي كهولت سن و پيري زودرس نمايان است.
اين سايت خبري پرونده هسته اي ايران، وضعيت نابسامان اقتصادي و امنيت آمريكا در جهان را از جمله مشكلات پيش روي اوباما ذكر و اعلام كرد كه با توجه به اين مشكلات ديدن چنين چهره اي از اوباما در سال 2016 دور از ذهن نخواهد بود.

 


دو حزب حاكم در آمريكا با هم تراژدي مي سازند و با هم درز مي گيرند (خبر ويژه)

رسانه هاي فارسي زبان بيگانه معتقدند دو حزب حاكم آمريكا در زمينه سياست خارجي و مسكوت گذاشتن شكست ها و جنايت ها در اين عرصه اشتراك نظر دارند.
وبسايت بي بي سي فارسي با اشاره به كمرنگي موضوع افغانستان در اظهارات اوباما و رامني در جريان تبليغات انتخاباتي نوشت: در مورد اينكه جنگ نامحبوب افغانستان جايگاه چنداني در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري 2012 آمريكا نداشت، دلايل زيادي را مي توان برشمرد، اما شايد يكي از بزرگترين دلايل اين باشد كه از يكطرف دستاوردهاي آمريكا در افغانستان با مصرف بيش از 500 ميليارد دلار و كشته شدن بيش از 2000 تن از سربازان اين كشور متناسب نبوده، هنوز سياسيون آمريكايي قادر به قانع كردن شهروندان اين كشور نسبت به حضور نظامي سنگين و خرج بردار يازده ساله شان در افغانستان نيستند و از جانب ديگر مجبورند به اين بازي پر از آزمون و خطا در افغانستان و منطقه ادامه دهند و هزينه هاي بيشتر و شايد سنگين تري را بر اقتصاد تازه رهايي يافته از بحران آمريكا تحميل كنند.
شبكه دولتي انگليس در تحليل ديگري در همين زمينه خاطرنشان كرده است: مفهوم سكوت اوباما و رامني درباره افغانستان چه بود؟ در انتخابات سال 2012 نبرد افغانستان يك بار ديگر تبديل شد به «جنگ فراموش شده». هر دو نامزد رياست جمهوري، كمپين هاي انتخاباتي و مناظره هاي تلويزيوني شان، از پرداختن به بحث فراگير درباره افغانستان خودداري كردند. در جريان آخرين مناظره انتخاباتي اوباما و رامني از پاسخ روشن به پرسش گرداننده مناظره طفره رفتند كه پرسيد با توجه به اينكه مي دانيم افغان ها نمي توانند امنيت خود را تأمين كنند، اگر وضعيت اضطراري پيش آيد، شما چه خواهيد كرد؟ آيا همچنان آن كشور را ترك خواهيد كرد؟
بي بي سي مي افزايد: چرا جنگ افغانستان كه طولاني ترين جنگ در تاريخ آمريكاست، نبايد مطرح شود؟ يك دليل اين است كه به افغانستان ديگر به چشم يك «جنگ خوب» نگاه نمي شود و حمايت افكار عمومي آمريكا از اين جنگ كاهش چشمگيري يافته است. نظرسنجي هاي اخير نشان مي دهد كه نزديك به دو سوم از مردم آمريكا اكنون معتقدند كه جنگ افغانستان ديگر ارزش ادامه دادن را ندارد. اين جنگ تاكنون براي ماليات دهندگان آمريكايي حدود 500 ميليارد دلار هزينه داشته است. ماه اكتبر امسال، تراژدي غم انگيز اين بحران براي آمريكايي ها به اوج خود رسيد، زماني كه اعلام شد دو هزارمين سرباز هموطن شان در افغانستان كشته شده و هنوز 68 هزار سرباز آمريكايي ديگر در اين كشور حضور دارند. بدتر از همه اينكه هيچ چشم انداز روشني از پيروزي هم در اين جنگ متصور نيست. اكنون پليس افغانستان به نيروهاي خارجي شليك مي كند و همين كاهش اعتماد به چالش مهم بر سر راه استراتژي آمريكا تبديل شده است.
از سوي ديگر وبسايت راديو زمانه وابسته به دولت هلند با اشاره به رويكرد اوباما در حوزه سياست خارجي نوشت: 4 سال پيش گرچه خبر پيروزي باراك اوباما موجي از شور و شعف را در سرزمين هاي خاورميانه موجب شد اما گذشت زمان و عملكرد دولت اوباما، باعث شد تا خبر پيروزي مجدد او، آن شور و شوق چهار سال پيش را در خاورميانه ايجاد نكند. براي خيلي ها، سياست خارجي دولت اوباما خصوصاً در منطقه مهم خاورميانه ادامه سياست هاي دولت جمهوري خواه بوش بود و اگر تفاوتي ميان اين دو به چشم مي خورد، تنها در كلام و پوسته سياست ها بود. در اساس نگاه واشنگتن به خاورميانه تغيير معناداري رخ نداد.
در اين تحليل آمده است: تشديد جنگ در افغانستان، ادامه كار بازداشتگاه بدنام «گوانتانامو»، استفاده گسترده از هواپيماهاي بدون سرنشين، حمايت از ديكتاتورهاي ساقط شده عربي تا آخرين روزهاي حكومت آنها، تبعيض در حمايت از قيام هاي عربي و ناديده گرفتن تظاهرات و قيام هاي مردمي عليه دولت هاي متحد واشنگتن و حتي در برخي از كشورها همچون بحرين، حمايت از دولت براي سركوب مخالفان، حمايت بي دريغ از اسرائيل به خصوص در دو سال اخير، از مهم ترين محورهاي انتقاد از دولت اوباما و اشتراكات دولت دموكرات او با دولت جمهوري خواه جرج بوش است. به نوشته آرون ديويد ميلر از پژوهشگران روزنامه نيويورك تايمز «از زمان جنگ سرد تاكنون چنين ميزاني از همسويي بين دو حزب دموكرات و جمهوري خواه وجود نداشته است.»
 


3 نسخه فروش در سطح استان و اينهمه آگهي دولتي! (خبر ويژه)

استاندر هرمزگان بدون بهره گيري از مدير روابط عمومي يا مشاور رسانه اي و يا يكي از مديران استانداري، شخصا وارد صحنه شده و با صدور دستورالعمل صريحي با نام و امضاي خود به مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران شهرستان هاي اين استان دستور داد تا براي انعكاس هرچه بهتر برنامه ها(!؟)، عملكرد دستگاه هاي خود را در قالب «چاپ ويژه نامه ها» (يا همان رپرتاژ آگهي ها) به روزنامه دولتي «ايران نيوز» و «صبح اقتصاد» دهند.
ابراهيم عزيزي در اين نامه نام و نام خانوادگي و شماره تلفن همراه خبرنگاري كه نماينده مشترك هر دوي اين روزنامه هاست را ذكر كرده است تا اشتباها پول آگهي ها به كس ديگري پرداخت نشود!
براساس خبرهاي دريافتي در طول چند روز گذشته در حالي ميليونها تومان از وجوه دستگاه هاي اداري و دولتي استان به اين دو روزنامه اقتصادي و دولتي سرازير شده است كه صبح اقتصاد در استان 3 نسخه و ايران نيوز ده نسخه بيشتر فروش ندارد و اين در حالي است كه اكثر قريب به اتفاق نشريات محلي به دليل مسائل مالي و مشكلات اقتصادي و نيز مطالبات خود از ادارات، هزينه هاي چاپ و انتشار مستمر با بحران جدي مواجهند و شماري از آنان در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند و نشست هاي گوناگون آنان با استانداري براي حل مشكلات آنان، نتيجه خاص و خروجي مفيدي نداشته است.
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14