(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 3  آبان  1391 - شماره 20340

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
دنده هاي معكوس يك محور را مي چرخانند (يادداشت روز)
ميله (گفت و شنود)
بسيج دانشجويي 8 دانشگاه تهران:
كشاندن اختلافات به رسانه ها گناهي نابخشودني است
سن و مدرك تحصيلي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري تعيين شد
نامه بسيج دانشجويي دانشگاه تهران خطاب به رهبر معظم انقلاب؛
فرزندان بسيجي شما ميدان را خالي نمي كنند
در جلسه كميسيون قضايي صورت گرفت
رفع 2 ايراد از 52 ايراد قانون مجازات اسلامي
كيهان و خوانندگان
بايد ماست مالي كنيم تا كيهان ما را دست نيندازد! (خبر ويژه)
سايه سنگين پهپاد ايوب بر سر رزمايش اسرائيل (خبر ويژه)
تروريست ها شيعه و سني را با هم ترور مي كنند (خبر ويژه)
كلينتون: تهديد ايران براي بستن تنگه هرمز جدي است (خبر ويژه)
لطفاً ناراحت نشويد چون نظاميان يانكي كلاً بي شعورند! (خبر ويژه)


دنده هاي معكوس يك محور را مي چرخانند (يادداشت روز)

1- اينجا يكي از ساختمان هاي وابسته به رياست جمهوري است. گوش تا گوش راهرو پر از تابلوهاي هشدار حفاظتي است. اينجا معتمدان و مشاوران رئيس جمهور دفتر دارند.مراقب نفوذ و شنود باشيد! اين مضمون تابلوهاي هشدار است. مرد پوزخند مي زند و از آسانسور بالا مي رود. قرار مهمي با يكي از نزديكان رئيس جمهور دارد. حرف هايي زده مي شود كه گوش هاي من و شما نامحرم است. مضمون اين مكالمه محرمانه به خريدارانش در آن سوي مرزها تحويل داده مي شود. برخي از اين حرف ها كه كم اهميت تر است، قابليت انتشار پيدا مي كند اما محرمانه و سرّي هايش نه.
ماجرا مربوط به اين روزها نيست، كه اگر اين روزها هم اتفاق مشابهي بيفتد لابد چند سال بعد صدايش در مي آيد. درست مانند همين ماجراي مورد اشاره كه سوم مرداد سال 84 در آخرين روزهاي رياست جمهوري خاتمي اتفاق افتاد اما مهرماه سال 87 لو رفت. نشريه ضد انقلابي پيك نت كه از سوي اپوزيسيون خارج نشين مديريت مي شود، بخش هاي قابل انتشار ملاقات نفوذي خود را با «س-ح» - در روزهايي كه خاتمي مهياي تحويل دادن رياست جمهوري مي شد- روايت مي كند: «در يكي از كوچه هاي فرعي خيابان نوفل لوشاتو، يكي از ساختمان هاي رياست جمهوري قرار دارد. وارد اين ساختمان قديمي كه مي شويد تابلويي در روبرو نظرتان را جلب مي كند كه با امضاي حراست رياست جمهوري از مكالمه كنندگان مي خواهد در هنگام صحبت پشت تلفن احتياط كنند و مواظب شنود بيگانگان باشند. اين تابلوها همه جا حتي كنار در آسانسوري كه سوار آن مي شوم تا در طبقه دوم به مصاحبه با س- ح بروم، به چشم مي خورد. او در گفت وگويي كه داشتم، گفت؛ ترجيح مي دهم درباره خاتمي صحبت نكنم مبادا كه به او بربخورد. او با ما تفاوت داشت. خاتمي روحاني بود و گروه خوني اش بيشتر به مجمع روحانيون مي خورد. حزب مشاركت ما هم با مجمع خيلي فرق دارد. هرچند خاتمي در بين اعضاي مجمع بهترين است. مجمع روحانيون، بدترين خيلي دارد. ما از ابتدا هم مي دانستيم خاتمي با ما فرق دارد. بين اجزاي سيستم فكري او سازگاري وجود ندارد. او آخرين ميخ را بر تابوت اصلاحات زد.»
2-با خاتمي كساني كار كردند كه به لباس و سيادت و مسلماني او بد مي گفتند اما به وقتش در تملق و چاپلوسي او كم نگذاشتند. پيش از وي نيز با هاشمي، جماعتي همراهي كردند كه لقب سردار كبير سازندگي را براي او جعل كرده و حتي خواستار تغيير قانون اساسي بودند تا او بتواند براي سومين بار رئيس جمهور شود اما سه سال بعد در وزارت تحت نظر همان ها، كتاب ها و مقالات سلسله واري چاپ شد كه علنا قيافه مخوف عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي را بر چهره هاشمي تصوير مي كرد. نهضت آزادي و جبهه ملي و حزب توده و سازمان منافقين كه در دهه اول انقلاب سايه چپ هاي مسلمان را با تير مي زدند و متهم به سركوبگري، خشونت، تصلب و تحجر مي كردند، به وقت ضرورت از همين ها قديسان و حواريون اصلاحات ساختند اما هنگام بي نيازي مجددا زبان به دشنام آنان گشودند. راز اين ماجراي معماگون چيست؟ همان ها بارها به تمثيل معروف و آميخته به استهزا استناد كردند كه سياهي و سفيدي گربه مهم نيست، مهم اين است كه موش بگيرد. به زعم جماعت نفاق، با اين شيوه اولا مي شود به درون جبهه حريف پل زد و در حاشيه امن و منطقه مصونيت، اقدام به اخلال و اختلال و انفجارهاي سياسي از درون كرد و ثانيا از همان چهره ها به دست خودشان انتقام گرفت و آبرويشان را به حراج گذاشت و ثالثا روحيه و باور و اميد مردم را كه ستون هاي اصلي نظام و انقلاب هستند، متلاشي كرد.
وجه عجيب تر ماجرا اين است كه در اين روند، حتي از نيروي تقابلي چهره هاي معارض نيز براي نيروافزايي دشمن استفاده مي شود، درست مانند چرخ دنده هايي كه معكوس هم مي چرخند اما برآيند تعارض آنها، محورحركتي يك ماشين را مي چرخاند. مثال اگر مي خواهيد، تعامل دو طيف افراطيون در جناح چپ و راست مصطلح كه از تعارض محض به تعامل- با وجود حفظ رقابت ها مثلا در چارچوب كارگزاران و مشاركت- رسيدند و در زمينه تسليم طلبي مقابل آمريكا، و معارضه با ولايت فقيه و قانون اساسي و مباني خط امام همصدا شدند حال آن كه چند سال قبل تر از آن سايه يكديگر را در مجلس و تريبون ها و روزنامه هايي نظير سلام و... با تير مي زدند. يا همين هم پوشاني هاي دو حلقه فتنه گر و انحرافي كه در چند سال گذشته به سايه يكديگر نيز رحم نكردند اما اكنون به مثابه دو لبه يك قيچي رفتار مي كنند كه ظاهرا از دو سوي مخالف به حركت درمي آيند اما «محور» آنها يكي شده است. سند اين يكي شدن محور، مزاحمت ها و حاشيه سازي هايي است كه در طول ساليان اخير به قيمت انحراف اذهان از مسائل مهم ملي و جهاني پديد آورده اند.
3- در حالي كه رئيس جمهور مي گفت روزنامه شرق را نمي خواند، مشاور مطبوعاتي وي- كه دستش از روزنامه و خبرگزاري كوتاه نيست- روز دوم ارديبهشت 91 با همان روزنامه گفت وگو كرد و حرف هايي زد كه نه فقط بوي آنارشيسم و معارضه با ساختارهاي حقوقي بلكه فتنه انگيزي مي داد: «آيا آقاي احمدي نژاد بايد برود در مجمع تشخيص مصلحت در كنار فردي بنشيند كه چشم ديدن او را در قامت رئيس جمهور ندارد و از همه ابزارهاي در اختيارش براي تخريب شخصيت وي چه در قبل از انتخابات 84 و چه در سال هاي پس از آن استفاده كرده است؟... كسي را به جاي او در شهرداري تهران قرار داده اند، كه رقيب ناكام او در انتخابات بوده است و همچنان از موضع مدعي و رقيب با او تعامل مي كند. در راس قوه مقننه با كسي بايد تعامل كند كه با وجود برخورداري از حمايت اصولگرايان، در انتخابات رياست جمهوري سال 84، آراي ناچيز آورده است و البته قرار داشتن دو برادر در راس دو قوه مقننه و قضاييه نيز تجربه سخت و سنگيني براي او بوده است...»
اين سخنان فرداي همان روزي گفته شد كه رئيس جمهور بعد از مدت ها غيبت و در اقدامي بايسته و شايسته، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور به هم رسانده بود. آقاي مشاوري كه در كارنامه خود حمايت از آقاي هاشمي را دارد، اكنون چرا بايد از شركت فعال آقاي احمدي نژاد در جلسه يك نهاد حاكميتي مهم و موثر ناخرسند شود؟ آيا منطبق بر آن سخنان بايد بعد از هر انتخاباتي، رقباي فرد پيروز را از هستي ساقط كرد و مثلا اجازه نداد با راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم، رئيس مجلس و شهردار و... شوند؟ اين شيوه مشورت، آيا صلاح انديشي بود يا كم ظرفيتي و يا نقش آفريني- خواسته يا ناخواسته- در سناريوي بدخواهان حاكميت و ملت؟! يعني به اعتبار يك رقابت انتخاباتي يا لغزش هاي متقابل رقيبان- كه معمولا نزد مردم از هيچ يك از رقيبان پذيرفته نيست- يا در صورت تفاوت سليقه با ديگر نهادها، بايد قانون اساسي و تفكيك قوا را تعطيل كرد؟ همين فرد چند ماه قبل تر از آن گفته بود «محكوميت من به نفع نظام نيست» (!) و اكنون كه حكم صادره درباره وي به اجرا درآمده و او به اوين منتقل شده، آقاي «ز» به عنوان حامي پروپاقرص آقاي هاشمي و مخالف جدي آقاي احمدي نژاد مي گويد «مي توان اميدوار بود كه آقاي احمدي نژاد دچار يك نوع تحول فكري، سياسي و اجتماعي شده است، لذا نفس اقدام احمدي نژاد در عين آن كه ديرهنگام است، اما باز به نظر من بايد آن را به فال نيك گرفت»!
4-در اين يادداشت، مجال بحث حقوقي درباره نامه نگاري هاي رئيس جمهور با رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس و يا مثلا موضوع بازديد از زندان اوين نيست. چنين بازديدي از سوي رئيس جمهور به خودي خود متضمن اهميت يا دغدغه خاصي نيست، هرچند كه بايد از رفتار شائبه برانگيز و تبعيض آميز پرهيز كرد. متاسفانه اين چندمين بار است كه حيثيت حقوقي و احترام جايگاه رياست جمهوري، هزينه ايجاد حاشيه امن براي متهمان احضار شده يا حكم گرفته مي شود. به لحاظ حقوقي موضوع فراتري در ميان است كه قانون اساسي، حكم روشني درباره آن دارد ضمن اينكه موضع مفسر قانون اساسي (شوراي نگهبان قانون اساسي) نيز تنها نظر معتبر درباره مواقع اختلاف نظر دستگاه هاست. طبق اصل 57 قانون اساسي قواي سه گانه مستقل از يكديگرند و زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند. در بازنگري سال 68 به طور مشخص اين عبارت از اصل مذكور حذف گرديد؛ «ارتباط ميان آنها ]قوا[ به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد» تا شائبه اي در زمينه تزاحم و تداخل كار قوا پيش نيايد. همچنين در بازنگري اصل 113 كه رئيس جمهور را عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي مي داند، عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» به عنوان مسئوليت رئيس جمهور حذف گرديد».
بدين ترتيب روشن است اينكه رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و درباره آن بايد سوگند ياد كند، به مفهوم مسئوليت و تكليف ساقط نشدني در حوزه اختيارات وي در قوه مجريه است و منطقا نمي توان به نحوي اجتهاد مقابل نص كرد كه منجر به نقض استقلال قوا و در واقع نقض و دور زدن قانون اساسي شود. بي اعتنايي به اصول قانون يا نظر فيصله بخش شوراي نگهبان قانون اساسي، مقدمه قانون شكني و آنارشيسم است و منطقا كسي مجاز نيست به اسم اجراي قانون آن را نقض كند. آخر اين خط در صورت تداوم به همان جا منجر مي شود كه جريان مصطلح به فتنه طي 3 سال گذشته پيمودند و به موازات نقض مباني اسلامي و جمهوريتي نظام، مدعي اجراي بدون تنازل قانون اساسي شدند! يعني حكايت همان فرخنده پي يي كه مي گفت از حمام مي آمد اما زانوانش چيز ديگري را دلالت مي كرد. فتنه گران چنين حال و روزي دارند و نبايد حتي گرد آلودگي هاي آنان هم به دامن دولت خدمتگزار بنشيند.
5- دشمن در پروژه چند لايه مي كوشد محورهاي فشار بر ايران را از خارج و داخل به هم الحاق كند تا عقده 33 ساله اي را كه با جنگ تحميلي و بسيج گروهك هاي برانداز و انواع تروريسم ممكن نشد، به واسطه تشديد فشار و افزايش اختلاف ها، بگشايد. به زعم دشمن، چند پارچگي و چندگانگي صداها در حاكميت مي تواند با فشار اقتصادي و جنگ رواني عليه مردم ايران تكميل شود و ميدان را براي اراذل و اوباش سياسي مهيا سازد تا جرقه انهدام ايران جديد و قدرتمند را بزنند. تدبير اصلي در برابر اين هجوم، همدلي و هم پشتي و انسجام بيشتر، و عبور از حواشي و فرعيات به خاطر مصالح مهم تر است. دولت خط مقدم مقاومت در برابر چنين هجمه اي است كه هم مي تواند متوجه مسئوليت خطير و اصلي خود باشد و هم به حاشيه سازي بپردازد. البته آن گونه كه توقع رهبر فرزانه انقلاب است در تقويت و تأييد دولت نبايد كم گذاشت اما از آن سو نيز، اجزاي دولت به ويژه رئيس جمهور محترم مسئوليت مهمي در زمينه اولويت بخشيدن به مقاومت ملي و گم نكردن زمين خودي و دشمن دارند. طبعا حاشيه سازي، جبران كم كاري در حوزه تدبير و مقاومت ملي را مقابل شيطنت هاي دشمن نمي كند همچنان كه حاشيه سازان را نزد مردم ارجمند نمي سازد، اگر كه آنها را دشمن شاد مي كند. ملاك روشني در ميان است و آن اينكه رفتارهاي هر يك از مسئولان و رجال سياسي، دشمن را به وجد مي آورد يا ناراحت مي كند؟ مردم ما دوست ندارند خدمتگزاران و سياستمداران خود را بهانه شماتت دشمنان و بدنامان روزگار ببينند. معارضه و مجادله و رفتارهاي لجوجانه همه جا مذموم است اما بر سر مصالح و منافع ملي ناپسندتر است. نبايد با چنين رفتارهايي پالس هاي غلط و تحريك آميز به دشمن فرستاد.
محمد ايماني
 


ميله (گفت و شنود)


گفت: اعضاي مركزيت چند گروه ضد انقلاب از اينكه كاريكاتوريست فراري روزنامه هاي زنجيره اي، نشست آنها را «همايش پير و پاتال هاي بي خاصيت» ناميده است حسابي عصباني شده اند.
گفتم: مگه پير و پاتال نيستند؟! خاصيتي هم كه تا حالا نداشته اند، پس چرا از اين لقب عصباني شده اند؟!
گفت: خطاب به كاريكاتوريست فراري نوشته اند؛ چرا با اين حرف ها به كيهان سوژه مي دهي كه اپوزيسيون را دست انداخته و مسخره كند؟! تازه، مگه بقيه اپوزيسيون چه غلطي كرده اند كه حالا به ما انتقاد مي كني؟!
گفتم: خب! راست ميگن حيوونكي ها!
گفت: يكي از آنها گفته است؛ همه گروه هاي اپوزيسيون به جاي مبارزه با رژيم، با خيالات خودشان درگير بوده اند.
گفتم: اين يكي هم حرف حساب زده! ميگن يارو سرش خورد به ميله وسط اتوبوس و از هوش رفت، وقتي به هوش اومد، ديد چند نفر دستشون رو به همون ميله گرفته اند، با عصبانيت گفت؛ ولش كنين ببينم مثلا ميخواد چيكار كنه؟!
 


بسيج دانشجويي 8 دانشگاه تهران:

كشاندن اختلافات به رسانه ها گناهي نابخشودني است

بسيج دانشجويي 8 دانشگاه تهران طي نامه اي خطاب به سران قوا از كشاندن اختلافات خود به سطح عمومي رسانه ها انتقاد كردند.
بسيج دانشجويي 8 دانشگاه بزرگ تهران شامل دانشگاه هاي امام صادق(ع)، صنعتي شريف، صنعتي امير كبير، تهران، علم و صنعت، خواجه نصيرالدين طوسي، علامه طباطبايي و شهيد بهشتي بيانيه اي صادر كردند.
در بخشي از اين بيانيه آمده است؛ اختلافات در چنين نظام پويايي طبيعي است و براي تثبيت اركان مختلف جمهوري اسلامي نياز به صبر و تعامل مخلصانه مسئولين است.
اما وضعيت حاضر در سياست كشور، فضاي ديگري است. اختلافات مسئولين به جاي اين كه از مجاري قانوني و پيش بيني شده، رفع گردد، به جامعه كشانده مي شود. اين فضاي اختلاف درون مسئولين نظام، غير از اين كه بساط نارضايتي مردم و دلبستگان انقلاب را فراهم آورد، چيز ديگري ندارد. اين فضا، دقيقا همان هدفي است كه دشمن را شاد مي كند.
اين بيانيه مي افزايد؛ آيا به دنبال حريص كردن دشمنان قسم خورده خود براي دست اندازي و سنگ پراكني هستيم؟ آيا غير از اين است كه بايد فضاي مهرورزي و احترام متقابل بر مسئولين كشور وجود داشته باشد؟ آيا غير از اين است كه تاكيد هميشگي و مخصوصا امروز مقام معظم رهبري به عنوان فصل الخطاب، وحدت بين مسئولين در صحنه جامعه، حل اختلافات با جلسات مداوم بنا بر عنصر مشخص قانون است؟ آيا مي توان ادعاي ولايتمداري داشت و فضاي اختلافات را به صحنه رسانه آورد؟ آيا در اين ها غفلت است يا غرض ورزي؟
آن چه حقوق اساسي ملت است، ايجاد شرايط باثبات و امن براي پيشبرد نظام در عرصه هاي اقتصادي، علمي و فرهنگي است. آن چه مردم را بيش از همه مي رنجاند، دعواهاي نمايندگان آنان در حاكميت است. حتما بسياري مطالبات مسئولين قوا از يكديگر به حق و صحيح است. اما اين گونه نحوه تعامل با يكديگر و نشان دادن نقاط ضعف هر قوه به يكديگر، حقوق اساسي ملت را تامين مي كند؟ نماياندن نقاط ضعف هر قوه بيش از همه به نفع كيست؟ به نفع مردم، رهبري، مسئول منتقد يا دشمن؟
در پايان اين بيانيه آمده است؛ به هر ترتيب بسيج دانشجويي 8 دانشگاه بزرگ كشور، ضمن هشدار جدي به خدمتگزاران و مسئولين نظام به خصوص سران سه قوه، به آنان اعلام مي داريم، هرگونه اصطكاك و اختلاف منجر به ضربه هاي بزرگ به انقلاب اسلامي و موج بيداري اسلامي در جهان امروز مي باشد، و آنچه گناه نابخشودني است كشانيدن اين موارد به فضاي عمومي رسانه ها است.
 


سن و مدرك تحصيلي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري تعيين شد

رئيس كميسيون امور شوراهاي مجلس اعلام كرد كه طبق مصوبه سه شنبه ( ديروز) كميسيون متبوعش، سن كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري بايد بين 45 تا 75 سال و داراي مدرك حداقل كارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن باشند.
امير خجسته نماينده مردم همدان و رئيس كميسيون امور شوراهاي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس، به ارائه گزارشي از جلسه عصر سه شنبه اعضاي كميسيون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز كميسيون، جلسه سرنوشت سازي بود كه با حضور رئيس مجلس، ابوترابي فرد، سيد صولت مرتضوي معاون سياسي وزير كشور، مسئولاني از وزارت اطلاعات و مركز پژوهش هاي مجلس تشكيل شد.
وي افزود: در اين جلسه نتايج صد ساعت نفر كار كارشناسي كميسيون تاكنون و مباحث مختلف مطرح شده، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مواد 31 ، 33 و 35 قانون انتخابات رياست جمهوري بررسي و اصلاح شد.
رئيس كميسيون امور شوراهاي مجلس در ادامه يادآور شد: در ماده 33 مقرر شد هيئتي به نام « هيئت اجرايي مركزي انتخابات» تشكيل شود كه اين هيئت 4 عضو اصلي متشكل از وزراي كشور و اطلاعات، دادستان كشور و معاون اول قوه قضاييه است.
وي اضافه كرد: 30 نفر از افرادي كه رجل مذهبي، سياسي و ملي هستند با هماهنگي دادستان، با معرفي وزير كشور، دعوت مي شوند كه از بين اين 30 نفر، هفت نفر به عنوان اعضاي اصلي و 4 نفر به عنوان اعضاي علي البدل براي عضويت در اين هيئت انتخاب مي شوند.
«هيئت مذكور دخالتي در امر اجرا و نظارت بر انتخابات نمي كند و وظيفه او هماهنگي بين تشكيلات انتخاباتي و برنامه ريزي است و اين هيئت بايد سه ماه قبل از انتخابات تشكيل شود.»
خجسته همچنين گفت: در مواد 33 و 35 قانون انتخابات رياست جمهوري نيز سن كانديداها و مدرك آنان تعيين شد و به تصويب رسيد.
وي تأكيد كرد: طبق مصوبه كميسيون شوراها، سن كانديداهاي رياست جمهوري بايد بين 45 تا 75 سال باشد و مدركشان بايد حداقل كارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن باشد.
«در تعريف رجل سياسي و مذهبي در قانون انتخابات رياست جمهوري نيز مقرر شد 25 نفر از خبرگان رهبري فرد را از نظر مذهبي مورد تأييد قرار دهند و 100 نفر از نمايندگان مجلس سياسي بودن كانديدا را تأييد كنند.»
رئيس كميسيون امور شوراهاي مجلس در پايان تصريح كرد: تعريف مدير و مدبّر بودن نيز در قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح شد كه بر اين اساس مقرر شد كانديداي انتخابات رياست جمهوري يا بايد 8 سال سابقه نمايندگي مجلس داشته باشد يا وزير يا معاون رئيس جمهور يا هم تراز آنها در سمت هاي اجرايي مانند فرماندهان نيروهاي مسلح باشد؛ به شرطي كه 100 نفر از مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مدير و مدبّر بودن فرد را تأييد كنند.
رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رئيس جمهور، استانداران، سفرا و معاونين وزرا مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري را تشكيل مي دهند.
 


نامه بسيج دانشجويي دانشگاه تهران خطاب به رهبر معظم انقلاب؛

فرزندان بسيجي شما ميدان را خالي نمي كنند

دانشجويان بسيجي دانشگاه تهران طي نامه اي خطاب به رهبر انقلاب با اشاره به تهديدها و خيال هاي خام دشمنان نظام جمهوري اسلامي اعلام كردند فرزندان بسيجي شما ميدان را خالي نمي كنند.
در نامه بسيج دانشجويي دانشگاه تهران خطاب به رهبر معظم انقلاب آمده است؛ سفر پرخير و بركت و فرمايشات حضرتعالي در جمع صنوف مردم خراسان شمالي، بار ديگر ما را از فيض انوار تابنده هدايت هاي ولايت بهره مند كرد و چشمه اي نوراني براي فيض رهروان مكتب امام خميني(ره) شد.
نمي دانيم چگونه نهايت سپاس و خضوع خود را از درگاه باري تعالي به خاطر نعمت ولايت فقيه بيان كنيم.
مقاومت سرافرازانه در برابر تحريم هاي اقتصادي و سياسي دشمنان و اميد به فردايي كه در آن آنهايي كه پايبند آرمان ها و ارزش ها مي مانند شاهد به ثمر نشستن و تناور شدن نهال زيباي انقلاب اسلامي خواهند بود، خون تازه اي در رگ هاي فرزندان انقلابي شما در دانشگاه ها دميد.
استقبال بي نظير مردم خراسان شمالي از آن رهبر فرزانه كه به نمايندگي از مردم سرافراز ايران صورت گرفت، نشان داد كه اكنون جمهوري اسلامي ايران در اوج عزت بين المللي قرار دارد و مگر جز اين است كه خون صدها هزار شهيد و ايمان قلبي بيش از 70 ميليون نفر پشتوانه پويايي و رشد انقلاب اسلامي خواهد بود.
اكنون در شرايط حساسي به سر مي بريم كه دشمني دشمنان در بالاترين مرتبه خود قرار دارد و آنها در خيال و وهم خود در وادار كردن جمهوري اسلامي به سر فرود آوردن در برابر تظلم ظالمانه آمريكايي را خواستارند اما حاشا كه فرزندان بسيجي شما ميدان را خالي كنند كه به فضل الهي آينده درخشان تري در انتظار ماست.
مي دانيم كه دشمنان به دروغ مي گويند كه اگر ملت ايران از انرژي هسته اي صرف نظر كند، تحريم ها برداشته مي شود در حالي كه علت اصلي اعمال اين تحريم هاي وحشيانه بغض و كينه آنها از ملت ايران است.
 


در جلسه كميسيون قضايي صورت گرفت

رفع 2 ايراد از 52 ايراد قانون مجازات اسلامي

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: در جلسه روز سه شنبه 2 ايراد ديگر از 52 ايرادي كه از سوي شوراي نگهبان به قانون مجازات اسلامي وارد شده بود در اين كميسيون برطرف شد.
ابوالفضل ابوترابي در گفت و گو با فارس گفت: كميسيون قضايي و حقوقي در جلسه سه شنبه خود و در ادامه بررسي و اصلاح قانون مجازات اسلامي، مواد 288 و 289 اين قانون را مورد بررسي قرار دادند.
وي ادامه داد: در اين جلسه اصلاح موردنظر شوراي نگهبان در بند (ب) ماده 288 بررسي شد و ماده 288 جايگزين ماده 206 قانون قبلي مجازات اسلامي شد، همچنين پس از بررسي ماده 289 اعضا به حذف تبصره 3 اين ماده راي دادند.
نماينده مردم نجف آباد، تيران و كرون اظهار داشت: در ادامه جلسه، اعضا طرح دائمي شدن قانون سازمان بازرسي كل كشور و ماده واحده آن را مورد بحث قرار داده و در نهايت با تصويب اعضا طرح موردنظر براي بررسي بيشتر به كميته حقوق عمومي كميسيون فرستاده شد.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ سازمان سيا و موساد و MI6 با طراحي انفجار بيروت و كشته و زخمي كردن مردم بي گناه به دنبال ايجاد بي ثباتي و جنگ داخلي در اين كشور است تا نگاه ها از افتضاحي كه براي رژيم اشغالگر قدس از نفوذ پهپاد حزب ا... بوجود آمده دور بماند. سناريوي بي ثبات سازي سوريه و لبنان يكي از اهداف استراتژيك آمريكا و انگليس و اسرائيل غاصب است تا از اين طريق بر كاهش قدرت مقاومت در منطقه دامن بزنند و به اهداف پليدشان برسند.
بختياري
¤ سيلي خوردگان از مردم كه عاملين فتنه 88 محسوب مي گردند قصد دارند با كمك دشمن بيروني دانسته يا ندانسته به التهابات اقتصادي دشمن دامن بزنند تا هم با استفاده از آشفته بازار كنوني به تخريب جناح مقابل خود بپردازند و هم با سودهاي كلاني كه از سوداگري هاي اخير به جيب زده اند به نوعي وارد عرصه انتخاباتي شوند. از نشانه هاي موضوع اعلام نرخ هاي كاذب دلار در سايت هاي آن هاست.
محمودي
¤ آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري در تبليغات انتخاباتي خود مطرح مي كرد كه وارد منطقه ممنوعه اصحاب قدرت و ثروت شده است. حال خود ايشان بعد از چند سال رياست داراي منطقه ممنوعه شده و براي خود خط قرمز تعريف مي كند؟
بهشتي
¤ مردم مسلمان ايران ثابت كرده اند كه هرگز جلوي دشمن سر خم نمي كنند بنابراين تحريم ها را مي شود تحمل كرد ولي رها كردن بازار به حال خود توسط مسئولين قابل تحمل و قابل گذشت نيست.
6224---0911
¤ مردم از تحريم ها ترس ندارند همچنان كه طي اين 33 سال نشان داده اند ترس مردم از واهمه برخي از مسئولين مرعوب است.
زادمهر از ديلم
¤ مهم اين است كه افراد مريض و داراي انحراف در زمان خود افشاء و به جامعه معرفي شوند و الا بيست سال بعد گفته شود كه فلاني در گذشته انحراف داشته به چه درد مي خورد؟
6091---0915
¤ اگر روشنگري هاي امروز در مورد مخالفت آقاي خاتمي با اصل مقاومت در جنگ تحميلي در سال هاي قبل به وجود مي آمد قطعاً ايشان موفق به گرفتن راي مردم براي رياست جمهوري نمي شد و مجبور نبوديم پيامدهاي سوء 8 سال رياست ايشان بر كرسي رئيس جمهوري را تحمل بكنيم.
6091---0915
¤ نيمه اول مهر قيمت پرايد 000/940/11 تومان اعلام شد بعد از آن و كمتر از 15 روز وقتي براي خريد به نمايندگي سايپا مراجعه نمودم اعلام داشتند براي دي ماه پيش فروش مي شود با مبلغ 12ميليون و 700 هزار تومان يعني افزايش 760 هزار توماني در كمتر از 15روز پس از قيمت گذاري جديد. حال وظيفه اين سازمان حمايت از مصرف كننده چيست؟
بابائي
¤ از وزير محترم راه و شهرسازي و مسئولين استان تهران درخواست مي شود به فكر زدن جاده جديد و يا تعريض جاده انديشه به تهران باشند اگر روزي خواب بماني و ديرتر از ساعت 5 صبح از منزل خارج شوي حداقل بين 2 تا 3 ساعت بايد در ترافيك معطل بماني تا به محل كار خود در تهران برسي. اين جاده با اين رشد جمعيت گنجايش و كشش لازم را ندارد. لازم است در اسرع وقت تدبيري انديشيده شود. تردد ماشين هاي باري(از قبيل شن و ماسه و زباله) در شب و ريختن نخاله در جاده ها نيز بر كندي ترافيك دامن مي زند.
عباسي از انديشه
¤ معاينه فني خودرو كه نزديك به يك دهه در كشورمان جاي خود را باز كرده است متأسفانه حدود 5/2سالي است كه موجب بي مهري پليس راهور قرار گرفته و همين امر باعث بيكاري جمع زيادي از كارگراني كه در مراكز معاينه فني شاغل بودند شده است. در حالي كه نقص فني خودروها علت بسياري از تصادفات جاده اي است. شايسته است مسئولين امر براي رونق اين بخش يعني مراكز معاينه فني خودرو- كه در حال ورشكستگي هم هستند- توجه ويژه اي نمايند تا هم از آمار حوادث جاده اي كاسته شود و هم كارگران اين بخش بيكار نشوند.
سيدمحسن علوي از مركز معاينه فني جمكران قم
¤ روستاي امامه واقع در رودبار قصران با 78 شهيد از جمله شهداي بزرگوار افراسيابي در 35 كيلومتري تهران بيش از 10 سال است كه از دريافت تصوير سيماي جمهوري اسلامي بي بهره است. از مسئولين اين سازمان درخواست رفع مشكل ياد شده را دارم.
8342---0912
¤ شش سال قبل در مسكن مهر شيراز ثبت نام كرده ام. طبق قرارداد بايد بعد از دو سال خانه ها را تحويل مي دادند ولي مدت 4 سال است كه خلف وعده مي كنند. به دولتمردان و مجلسيان بفرماييد فقط به فكر فوتبال و دادن هداياي ميليوني به آنان نباشند.
8832---0917
¤برخي موتورسيكلت هاي توليدي با اين همه آلودگي صوتي و تنفسي چگونه شماره گذاري و وارد بازار مصرف مي شوند؟ اداره استاندارد و نيروي انتظامي مگر مسئوليتي ندارند.
5673---0935
¤هر شب كه جلسه مجلس از سيماي جمهوري اسلامي نشان داده مي شود بخاطر بي نظمي هاي حاكم بر جلسه غصه ام مي گيرد. چرا هيئت رئيسه نسبت به برقراري نظم جدي نيست. هر زمان صحن مجلس نشان داده مي شود نمايندگان به صورت چند نفره دور هم حلقه زده اند و صحبت متفرقه مي كنند.
طباطبايي
¤با اين حادثه ناگواري كه براي دانش آموزان راهيان نور بوجود آمد بايد نظارت و كنترل اتوبوس هاي عازم مناطق عملياتي و رانندگان آن ها جدي گرفته شود تا شاهد حوادث تلخ از اين دست نباشيم.
6722---0917
¤مدير كل تعزيرات حكومتي تهران خبر از جريمه 200 ميليارد توماني يكي از خودروسازان بابت گرانفروشي داد. سوال مي كنم با توجه به مشخص بودن افراد مالباخته در اين ماجرا آيا اين پول هاي اضافه دريافت شده را به صاحبانش برمي گردانند يا خير؟
0378---0912
¤با توجه به مشكلات شهروندان منطقه 14 شهرداري كه در صفحه 5 روزنامه كيهان 1/8/91 انعكاس يافته بود به ويژه دانش آموزان و دانشجويان و كارمندان و كارگران كه هر روز صبح خود را از بلوار ابوذر جنوبي، نبرد و ميثم و بزرگراه شهيد محلاتي به ميدان شهدا مي رساندند تا با مترو بر سر درس و كار خود حاضر شوند به علت مسدود شدن مسير ميدان شهدا تا امام حسين(ع) و تغيير مسير شركت هاي واحد اتوبوسراني شايسته است در اسرع وقت مسئولين شركت واحد براي اين مسير خط ويژه اي اختصاص دهد تا اين عزيزان را به ميدان شهدا برساند و بخشي از مشكلات شهرونداني كه هميشه با خيال راحت از اين مسير عبور مي كردند مرتفع شود.
جاويدان
پاسخ روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 20318 مورخ 8/7/91 صفحه 2 آن نشريه تحت عنوان «قطعي تلفن مركز مخابرات پيروزي» به آگاهي مي رساند:
«به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، قطعي برخي از خطوط تلفن محدوده مركز مخابرات پيروزي بدليل آسيب ديدگي كابل هاي مخابرات در اتوبان در حال احداث امام علي(ع) مي باشد. لازم به ذكر است به موازات ترميم و رفع خرابي خطوط آسيب ديده طرح تغيير مسير كابل با اخذ مجوز از شهرداري در حال اجرا است و به محض اتمام عمليات توسعه، كابل برگردان از كابل قديم به جديد انجام و تلفن مشتركين داير مي شود.
لازم به ذكر است به علت آنكه مشترك گرامي نام و نشاني و يا شماره تلفن دقيق خود را اعلام نكرده است امكان بررسي دقيق ميسر نمي باشد.»
 


بايد ماست مالي كنيم تا كيهان ما را دست نيندازد! (خبر ويژه)

كاريكاتوريست خارج نشين نشريات زنجيره اي همچنان معتقد است همايش هاي اپوزيسيون در خارج كشور بيشتر قمپزيسيون پيروپاتال هاي تاريخ گذشته و دست به جيب رژيم سعودي است!
نيك آهنگ-ك با اشاره به نشست اخير طيفي از عناصر ضدانقلاب و برخي اصلاح طلبان فراري در كلن آلمان نوشت: معمولا حرف هاي من به واكنش هاي تندي منجر مي شود. اشكال از خود من است. مثلا وقتي برخي اقدامات گروه هاي سياسي كه همايش نيروهاي اپوزيسيون را به جمع شدن گروهي فعال و روزنامه نگار دور هم تقليل مي دهند و مدعي ايجاد آلترناتيو مي شوند را بازي «قمپزيسيون» نام نهادم، دوستان زيادي در اين سو معترض شدند كه چرا حركات دموكراسي خواهانه گروه هاي مختلف را دست انداخته ام. يا وقتي در يك گروه بسته فيسبوك دعوت تعداد قابل توجهي از اعضاي يكي از احزاب «قومي» به شوخي به پاسخ به مهرباني و ميزباني از دوستان فراري مربوط كردم، جماعت به «خودنويس» حمله كردند و حتي عليرضا نوري زاده خودنويس را دروغ گو خواند، اما نگفتند دروغ ما در مورد كنفرانس شان كجا بوده؟ اما هفته پيش شاهد چند جابجايي نسبتا خوب بوديم. كساني كه حاضر نشده بودند در كنفرانس هاي مختلف با ديگران زير يك سقف بنشينند، در شهر كلن همديگر را ديدند و احتمالا چاق سلامتي هم كرده اند. البته اينكه براندازها با طرفداران ماندگاري چگونه به نتيجه اي مشترك مي توانند برسند، با خدا است.
وي در سايت خودنويس اشاره به اينكه اپوزيسيون بعد از 34 سال است همچنان به طفل نابالغ مي ماند، مي نويسد: اين نشست ها و سخنان كدام بار را از روي دوش اپوزيسيون در اين سالها برداشته است؟ اما نكته مهم تر! سن بازي گران اپوزيسيون چقدر است؟ من عكس هاي كنفرانس ها را دوست دارم جور ديگري ببينم. عكس هاي پس كله مهمانان به من مي گويد كه چند نفر موهاي شان سفيد است و چند نفر وارد دايره كچل ها شده اند و چند نفر رنگ موي خود را به رخ بقيه كشيده اند! اگر روزي از نهضت آزادي به عنوان حزب پيرمردها ياد مي شد، الان بايد بسياري از نهادهاي سياسي مخالف رژيم تهران را چه ناميد؟
وي اضافه كرد: در يك سال گذشته، كنفرانس ها و گردهم آيي هاي مختلفي برگزار شده كه برخي شفاف تر بوده اند و اطلاع رساني قوي ترشان به انعكاس آن چه رخ داده كمك كرده است. اگر برخي نگرانند كه مثلا طرح بعضي موضوع ها از سوي كيهان مسخره شود، و به همين دليل سانسور را جانشين شفافيت كرده اند، عملا قاعده بازي كيهانيان را پذيرفته اند. يك اپوزيسيون متحد و قوي اگر خود قاعده بازي را تعيين كند، توپ را راحت تر به زمين طرف مقابل مي اندازد و ديگر منفعلانه و مفعولانه مظلوم نمايي نمي كند.
«نيك آهنگ-ك» خواستار پذيرش اشتباه از سوي خطاكننده در جبهه اپوزيسيون شده و نوشت: «اگر عضوي از اپوزيسيون كه موقعيت بسيار جالب توجهي هم دارد، خطايي مرتكب شد، نبايد به دست كل جريان سياسي ماله بدهند تا كار ايشان را ماست مالي كنند. ماله كشي خطايي است كه انگار يكي از فاكتورهاي خوني ما شده است. اپوزيسيون اگر توانست آن قدر مشروعيت نزد ايرانيان خارج از كشور به دست آورد كه بدون نگراني كمك هاي مالي خودشان را به اين گروه ها براي نجات كشور سرازير كنند، احتمالا با اقبال داخلي ها هم روبرو خواهند شد. يادتان باشد كه كمك هاي مردمي با گرفتن پول از دولت هايي مثل عربستان و غيره! فرق مي كند. ما كه البته چيزي نمي دانيم...»


 


سايه سنگين پهپاد ايوب بر سر رزمايش اسرائيل (خبر ويژه)

يك خبرنگار صهيونيست حضور آمريكا در رزمايش مشترك با اسرائيل را كم فروغ و نمايشي توصيف كرد.
رزمايش مشترك آمريكا و رژيم صهيونيستي تحت عنوان چالش دشوار 2012 از زمستان سال گذشته چندين نوبت به تعويق افتاده بود. ميترا فرهمند خبرنگار راديو فردا در فلسطين اشغالي درباره رزمايش مذكور گزارش داد: قرار بود اين رزمايش اوايل بهار انجام شود اما به نيمه اكتبر موكول شد. آمريكا آن زمان نمي خواست كه با مشاركت دادن نيروهاي نظامي اش در چنين مانوري در كنار اسرائيل، آن هم در حالي كه سخنان جنگ طلبانه سران اسرائيل شدت گرفته بود، آمريكا را در يك مقابله نظامي با ايران نشان دهد.
وي افزود: پنتاگون به تازگي تاييد كرد كه از شمار نيروهاي خود در رزمايش كنوني، به ميزان چشمگيري كاسته است، امري كه پنتاگون آن را تنها ناشي از جدول زماني نيروهاي نظامي آمريكا در جهان مي داند. پنتاگون همچنين تاييد مي كند كه نوع و ميزان برخي از تجهيزات و هزينه مالي خود را در اين رزمايش كم كرده است.
گزارش راديو فردا مي افزايد: اما رسانه هاي آمريكا نوشته بودند باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا با كاستن از شمار نيروهاي نظامي مشاركت كننده در رزمايش با اسرائيل خواسته است كه به بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل پيام بدهد كه در انديشه عملي كردن «گزينه نظامي» در قبال تاسيسات هسته اي ايران نباشد. در دوره اخير مناسبات ميان نتانياهو و اوباما به خاطر اصرارهاي نخست وزير اسرائيل براي تعيين «خط قرمز» در پرونده هسته اي ايران متشنج بوده است؛ اين تنش ها به جايي رسيد كه نتانياهو در سفر ماه گذشته خود به آمريكا نتوانست تاريخي براي ملاقات با اوباما بگيرد.
يادآور مي شود مقارن با اولين روز رزمايش 3 هفته اي آمريكا و اسرائيل در صحراي نقب (جنوب فلسطين اشغالي)، يك فروند پهپاد پيشرفته رژيم صهيونيستي در شمال فلسطين سقوط كرد.
پيش از اين هم نفوذ يك پهپاد متعلق به حزب الله به عمق منطقه استراتژيك نقب و انجام فعاليت هاي شناسايي، با حيرت و شوك شديد در محافل رسانه اي و اطلاعاتي جهان به ويژه رژيم صهيونيستي مواجه شده بود. كانال 2 تلويزيون اسرائيل مي گويد سايه پهپاد ايوب بر سر رزمايش صهيونيست ها سنگيني مي كند.
 


تروريست ها شيعه و سني را با هم ترور مي كنند (خبر ويژه)

در حالي كه برخي گروهك هاي اپوزيسيون همچنان با طيفي از گروه هاي تروريستي در ارتباطند، يكي از فعالان اپوزيسيون اعلام كرد گروه هاي تروريستي پايگاهي در ميان مردم ندارند.
اغتشاشات 3 سال پيش بهانه اي بود تا گروهك هاي تروريستي نظير پژاك، كومله، دموكرات، ريگي و منافقين در كنار ساير گروه هاي اپوزيسيون به هم برسند و متفق القول مدعي جنبش سبز شوند.بعد از آن نيز در بسياري از نشست هاي محفلي گروه هاي ضد انقلاب، از سران برخي از همين گروه هاي تروريستي براي هماهنگي دعوت به عمل آمده است. رسانه هاي فارسي زبان انگليسي و آمريكايي و فرانسوي نيز بارها تريبون هاي خود را به عناصري نظير ريگي و... سپردند.
با اين حال عبدالستار اوشوكي از عناصر اپوزيسيون مقيم لندن درباره اقدام تروريستي اخير در چابهار كه منجر به شهادت دو نفر شد، گفت: گروه هاي تروريستي در داخل پايگاه مردمي ندارند
وي در مصاحبه با دويچه وله با بيان اينكه گروه موسوم به حركت انصار پس از فروپاشي گروه ريگي به وجود آمده، افزود: آنها گروه تكفيري و قائل به خشونت و كشتار جمعي نظير عمليات انتحاري هستند. امكان فعاليت آنها بسته به ميزان امكاناتي است كه در آن سوي مرز در اختيار آنها گذاشته مي شود.
وي همچنين گفت: اين گروه ها در داخل بلوچستان ايران پايگاه مردمي ندارند، چون شديداً به دنبال جنگ، درگيري و نفاق بين سني و شيعه هستند. وانگهي آنها در كشتار جمعي خودشان هم خبرگي ويژه اي دارند. مردم با بمب گذاري شديداً مخالف هستند به خصوص كه معمولاً بمب گذاري ها و عمليات انتحاري اين گروه هاي مسلح و خشونت گرا تمايزي بين بلوچ و فارس يا بلوچ سيستاني و شيعه و سني نمي گذارد. ما ديديم كه در همين عمليات اخير چابهار از دو كشته شده، يكي سني است، ديگري شيعه مذهب، يكي سيستاني و ديگري بلوچ است. در نتيجه بلوچ و سيستاني به طور مساوي مورد خشونت قرار گرفته اند. در عمليات 22 ماه پيش در چابهار نيز به همين صورت تعداد زيادي از اهل سنت كشته شدند و ادعاي اين گروه كه براي احقاق حقوق اهل سنت مبارزه مي كند، با اين روش هاي خشونت آميز و كشتار جمعي، مورد قبول مردم بلوچ نيست. علاوه بر آن ايدئولوژي تكفيري و همفكري اين گروه ها با گروه هاي مشابه در پاكستان و افغانستان، عملكردشان هم در بلوچستان باعث ضرر مي شود و به همين دليل هم ما مي بينيم كه جامعه روحانيت اهل سنت در بلوچستان و امام جمعه اهل سنت زاهدان، شديداً اين عمليات را محكوم كرده و گفته است كه اين يك عمليات تروريستي است كه توسط نيروهاي وابسته به استكبار جهاني صورت گرفته و شيعه و سني را به صورت يكسان مورد هدف قرار داده است.
 


كلينتون: تهديد ايران براي بستن تنگه هرمز جدي است (خبر ويژه)

تلويزيون صداي آمريكا گفت: واشنگتن تهديد ايران درباره بستن تنگه هرمز را سرسري نمي گيرد بلكه جدي مي داند.
به گزارش صداي آمريكا، هيلاري كلينتون ضمن سخنراني در دانشگاه جرج تاون واشنگتن به تهديدهاي ايران در بستن تنگه هرمز اشاره كرد و گفت ما اين تهديدها را جدي مي گيريم.
وي افزود: در ديدگاه آمريكا انرژي در كانون ژئوپلتيك و منبع ثروت و قدرت است و به اين دليل مي تواند منشا درگيري و همكاري باشد.
وزير امور خارجه آمريكا گفته است نفع ما در اين است كه جلوي درگيري را بگيريم.
تلويزيون صداي آمريكا گفت: خليج فارس و تنگه هرمز شاهراه انتقال 20 درصد نفت به جهان است و واشنگتن تهديد ايران به بستن تنگه هرمز را سرسري نمي گيرد.
بنابراين گزارش كلينتون در ادامه سخنانش گفته كه «همه از انواع تحريم ها عليه تهران خبر دارند اما نمي دانند اين چه ديپلماسي دشواري را طلبيده تا موثر واقع شود».
وي افزوده است: منطقه اي ديگر از جهان كه دستخوش تنش شده و منشا آن باز هم منابع انرژي است درياي جنوب چين است جايي كه به خاطر نياز داخلي چين از يك طرف و فيليپين، ويتنام، مالزي، برونئي و تايوان از طرف ديگر هر كدام ادعاي مالكيت بر نفت و گاز طبيعي در اعماق كف دريا را دارند.
كلينتون مي گويد: ما داريم به آنها كمك مي كنيم كه خودشان يك دستور العمل واضح و روشن براي مديريت آن منابع احتمالي بدون درگيري تدوين كنند.
 


لطفاً ناراحت نشويد چون نظاميان يانكي كلاً بي شعورند! (خبر ويژه)


يك تحليلگر و نويسنده آمريكايي ضمن تخطئه مواضع كاخ سفيد عليه سوريه، عملكرد ايالات متحده در خاورميانه را فاجعه آميز خواند.
ويليام بلوم از بنيانگذاران و سردبيران «واشنگتن فري پرس» در تحليلي كه از سوي «زدنت» منتشر شده به تحليل سخنان هيلاري كلينتون درباره كشته شدن سفير آمريكا در بنغازي ليبي پرداخت. هيلاري كلينتون گفته بود «من هم مانند خيلي از آمريكايي ها از خودم مي پرسم چطور اين اتفاق افتاد؟ چگونه اين در كشور و شهري اتفاق افتاد كه ما به آزادي آن كمك كرديم و جلوي ويراني اش را گرفتيم؟ اين اتفاق ها نشان مي دهند كه دنيا مي تواند چقدر پيچيده و عجيب باشد».
تحليلگر آمريكايي در بخش ديگري از تحليل خود به نفرت مردم خاورميانه از ارتش پنتاگون پرداخت و تأكيد كرد: من براي ارتش آمريكا متأسفم. ارتش در افغانستان تلاش كرده دوره هاي آموزشي داير كند، مشاوران فرهنگي بفرستد و پيشنهادها و رهنمودهايي بدهد. مقامات رسمي مي گويند سربازان افغان و پليس اين كشور به نظاميان آمريكايي حمله مي كنند. 51 سرباز نيروهاي ائتلاف، امسال توسط سربازان افغان كشته شده اند. ارتش افغانستان هم چيزهاي تازه اي را تجربه مي كند. مشابه آن چيزهايي كه براي آمريكايي ها تهيه كرده اند، براي آنها هم درست شده، راهنمايي درباره روش هاي عجيب سربازان آمريكايي. هدف اين راهنما آن است كه سربازان افغان را متقاعد كند كه كارهاي توهين آميز همتايان غربي شان در واقع به دليل تفاوت هاي فرهنگي است و نبايد بابت آن انتقام گرفت. جزوه اي كه آنها تهيه كرده اند شامل اين توصيه ها مي شود؛ لطفاً ناراحت نشويد اگر يك سرباز ناتو دماغش را جلوي شما بگيرد و فين كند. سربازان ناتو هيجان خود را با كوبيدن دست به [...] همديگر نشان مي دهند. ممكن است اين كار را با شما هم بكنند. اما توجه كنيد كه آنها قصد ناراحت كردن شما را ندارند! وقتي كسي با شما راحت است، ممكن است موقع صحبت پايش را در حضور شما روي ميز بگذارد. اين راهنما همچنين به سربازان افغان هشدار مي دهد كه سربازان غربي ممكن است به آنها چشمك بزنند، در مورد بستگان زن با آنها شوخي كنند يا موقع دوش گرفتن كاملاً لخت در برابر ديگران قرار گيرند.
ويليام بلوم پس از مرور اين آموزش هاي مضحك مي نويسد: من مانده ام كه اگر اين توصيه نامه به سربازان افغان بگويد كه ادرار كردن روي جسد هموطنان آنها، بريدن انگشت ها و سوزاندن قرآن، چيزي نيست جز فرهنگ يانكي هاي آمريكايي و معنايي توهين آميز ندارد، آن وقت چه خواهد شد؟! آيا هيچ افغاني نبايد به دليل شكنجه شدن در زندان هاي آمريكايي ناراحت شود چون همين كار را در آمريكا با زندانيان آمريكايي هم مي كنند؟ از همه مهم تر اين كه مردم افغانستان بايد بمباران شدن را درك كنند، حمله نظامي را درك كنند، 11 سال اشغال را درك كنند، چون اين به «صلاح» خودشان است و آزادي و دموكراسي نام دارد؟ من متأسفم براي ارتش آمريكا در افغانستان.
تحليلگر آمريكايي اضافه كرد: من در مورد سربازان آمريكايي در عراق هم نوشته ام كه هر كاري دلشان بخواهد مي توانند بكنند. آنها عادت كرده اند راه خودشان را بروند، خودشان را بهترين بدانند و بپرسند كه چرا عراقي ها ما را دوست ندارند و از ما بدشان مي آيد؟ چرا ما نمي توانيم بر آنها غلبه كنيم و از بين شان ببريم؟ آيا آنها دموكراسي و آزادي نمي خواهند؟ نظاميان آمريكايي نااميدكننده اند.
وي با بيان اينكه مواضع دو حزب دموكرات و جمهوري خواه در اقدامات ضد حقوق بشري در دو حوزه سياست داخلي و خارجي يكسان است، نوشت: من نمي توانم راه حلي براي توقف اين توحش بدهم جز اينكه خود را آموزش دهيد و هر چقدر كه مي توانيد به ديگران بياموزيد و آگاهي سياسي و ايدئولوژيكي آنها را بالا ببريد و تعداد مخالفان را بالا ببريد.
بلوم در نوشته هاي خود توجه زيادي به مداخلات سازمان سيا نشان مي دهد و در حال حاضر، يك خبرنامه ماهانه الكترونيكي به نام «گزارش ضد امپراتوري» منتشر مي كند. وي كاركرد نوشته هاي خود را چنين توضيح مي دهد؛ «كار من اگر به امپراتوري آمريكا پايان ندهد، دست كم روند فعاليت آن را كند مي كند. دست كم اين جانور را كه رنج هاي بسياري در سراسر جهان آفريده، زخمي مي كند.»
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14